Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741619 08/04/2020 13:30:44 codetokyo TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
740944 06/04/2020 15:55:56 AnhĐứccôngphá TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
740922 06/04/2020 15:27:06 chumoro TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 171 ms 16656 KB
740772 05/04/2020 21:21:11 0376637474 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1832 KB
739870 03/04/2020 14:07:29 python_train TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 62 ms 1512 KB
739521 02/04/2020 20:40:02 chuthanhhai247 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
738930 01/04/2020 09:07:30 biabeogo147 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
738840 31/03/2020 20:19:26 thanthienhai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
737631 27/03/2020 17:13:09 hokage1201 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1456 KB
737046 25/03/2020 16:25:13 cuong7 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
737045 25/03/2020 16:13:29 knam4202 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
736574 23/03/2020 21:37:18 hoangmanh123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
736467 23/03/2020 16:03:16 Pigpy TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2136 KB
735709 21/03/2020 09:37:25 hoangmanh123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
735367 19/03/2020 23:14:46 0977859215 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
733976 18/03/2020 10:52:35 tienloc_dz TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
731852 13/03/2020 11:13:03 minh12131415 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1752 KB
731472 12/03/2020 10:56:54 hieuishere TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731087 10/03/2020 23:01:21 daohuulong2020 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
728996 05/03/2020 14:58:06 AngusX TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
728852 04/03/2020 20:24:11 baotruc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1588 KB
728849 04/03/2020 20:20:29 baotruc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1588 KB
728832 04/03/2020 19:19:18 baotruc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
728419 03/03/2020 20:48:24 Hàoa1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
727653 01/03/2020 20:44:11 kassivender TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
727460 01/03/2020 09:14:14 nxphuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
727396 29/02/2020 22:40:50 anzuko TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
727366 29/02/2020 22:06:50 hoa1705 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
727354 29/02/2020 21:36:54 hienluongkl TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
727034 28/02/2020 20:36:00 bichngoc6a TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
722538 19/02/2020 11:06:21 damminhquan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
722447 19/02/2020 09:29:54 phamchibinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2160 KB
722008 18/02/2020 11:19:37 bichsonnhat TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
722007 18/02/2020 11:19:15 bichsonnhat TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
722006 18/02/2020 11:18:55 bichsonnhat TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
722004 18/02/2020 11:16:43 bichsonnhat TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
722000 18/02/2020 11:13:26 bichsonnhat TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
721967 18/02/2020 10:05:42 Sơna1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
721294 17/02/2020 00:27:46 huynhphannhatvy TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
721212 16/02/2020 21:16:51 quanit2k4 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
720704 15/02/2020 20:10:03 linhngao121212 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
720489 15/02/2020 15:19:21 tuananh1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
720479 15/02/2020 15:08:37 caocuong1210 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
720302 15/02/2020 08:11:16 dangthithuyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
718969 12/02/2020 09:31:45 congbinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
718504 11/02/2020 13:49:09 JoySluxirt TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
717283 09/02/2020 12:24:10 BananaOnTheTree TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
717185 09/02/2020 08:48:31 HH03 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
717157 08/02/2020 22:42:29 Love TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
716499 07/02/2020 20:12:34 Lucifer TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
716250 07/02/2020 13:53:37 nguyenthehop TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
715728 06/02/2020 18:52:44 Sang7a4gpc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
715403 06/02/2020 11:31:09 quynhdao271 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
715061 05/02/2020 20:01:10 tienloc_tvn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2368 KB
713986 03/02/2020 19:53:58 tuanmapun TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
713675 02/02/2020 22:33:08 duyvu123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
713644 02/02/2020 21:40:30 kimcuong_tvn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
713559 02/02/2020 19:10:13 kimngan_tvn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
713284 02/02/2020 09:17:47 ptcvp121 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
712640 31/01/2020 17:31:09 nhathuylol123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
710787 29/01/2020 13:56:57 khanhld TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
710775 29/01/2020 13:22:09 hoangle134134 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1576 KB
710679 29/01/2020 10:51:07 khongcoten002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2352 KB
710579 28/01/2020 21:16:57 rongvuahoangkim TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
710390 27/01/2020 22:54:37 shiraishi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
710102 26/01/2020 23:36:03 bku_lapis TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
709518 24/01/2020 12:18:33 nsndpgno TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708765 22/01/2020 16:40:43 haupas TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
708165 21/01/2020 19:50:36 HackerMan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
708108 21/01/2020 15:26:13 metide TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
708104 21/01/2020 15:18:55 manhender TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
707937 21/01/2020 10:02:55 minhlam7a2gpc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
707557 20/01/2020 14:58:34 luxabu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
706328 17/01/2020 19:37:11 suxzat TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
705971 16/01/2020 22:02:58 rivenkiet TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
705964 16/01/2020 21:48:47 ngoc1824 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
705261 15/01/2020 18:52:10 fvrffrvgf TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
704377 13/01/2020 20:29:58 cutrung2802 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
704311 13/01/2020 19:34:21 tuan1642001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
704098 13/01/2020 13:31:30 drloc2004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
704026 13/01/2020 10:05:12 ngominhduc006 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
703998 13/01/2020 09:24:45 nguyentanphatqn04 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
703303 12/01/2020 09:27:33 minhquan052003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
703110 11/01/2020 21:59:14 viocuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 62 ms 6756 KB
702878 11/01/2020 15:15:12 quoclan99 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
702608 11/01/2020 00:19:50 watanabe2804 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701723 09/01/2020 19:17:46 khanhnhat123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
701244 09/01/2020 09:04:16 tktmaya TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
700389 07/01/2020 19:28:00 0842020263 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
699965 07/01/2020 11:19:44 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
699703 07/01/2020 00:10:58 ntphong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
698576 05/01/2020 16:19:09 hongnghia TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
698244 05/01/2020 07:52:42 stkirito74 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
698096 04/01/2020 21:04:14 novaphoenix TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
697998 04/01/2020 18:24:25 anhkhoa09032004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
697575 04/01/2020 08:15:37 fh2512 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
697395 03/01/2020 20:42:06 hokhanhduy TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
697379 03/01/2020 20:24:47 whoisthatguy TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
697372 03/01/2020 20:16:49 baoNgancuteee TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
697306 03/01/2020 19:32:40 long020506 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
697013 03/01/2020 14:07:24 tahoangquan2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
696645 02/01/2020 21:59:26 VGK_Cr7 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
696470 02/01/2020 16:53:13 nnbxxx TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
696411 02/01/2020 15:47:48 eophaiteo11 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
696297 02/01/2020 14:11:03 Vero_senpai TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
695798 01/01/2020 13:28:51 nguyenduythanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
695711 31/12/2019 23:06:02 CodeWar37 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
694965 30/12/2019 14:47:40 minhquandinhcao TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
694787 29/12/2019 22:18:00 Trung13102000 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
694094 27/12/2019 21:09:42 phongnguyenxuan229 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
693836 27/12/2019 09:53:08 0343249261 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
692905 24/12/2019 22:09:10 naruto270504 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
692903 24/12/2019 22:06:20 naruto270504 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
692665 24/12/2019 14:42:57 amazing TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
692649 24/12/2019 14:28:31 10mũ9 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
692262 23/12/2019 20:08:31 conlocdaifa TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
691813 22/12/2019 10:13:11 junloveyin TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
691804 22/12/2019 09:32:17 toiladuc_1012_HSGS TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
691769 22/12/2019 00:26:18 chenlinong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
691579 21/12/2019 14:56:12 ishokusogiria TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
691474 21/12/2019 11:02:46 nghia3092001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
690624 18/12/2019 22:50:36 khanhtron03 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
690228 18/12/2019 08:43:31 Nhi23072002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
689961 17/12/2019 19:10:40 quocviet2001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689940 17/12/2019 18:38:57 duyluan3110 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
689862 17/12/2019 16:45:09 sendmylove123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
689836 17/12/2019 16:18:14 haidang172005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
689240 16/12/2019 16:53:39 doanhtuan137 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
689233 16/12/2019 16:49:48 Huwng TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
689231 16/12/2019 16:48:44 Scheherazade TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
689229 16/12/2019 16:47:24 Huwng TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
688581 14/12/2019 20:40:27 thaibom03 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
688043 13/12/2019 19:09:29 doanbahung TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
687953 13/12/2019 14:04:53 tranhien137200 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
687929 13/12/2019 13:21:31 thienminh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
687716 12/12/2019 19:49:27 VoAnhPhu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
687709 12/12/2019 19:38:58 NguyenHung TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
687700 12/12/2019 19:27:43 Firstsight2709 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
687690 12/12/2019 18:55:49 bkk0711 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 109 ms 6668 KB
686969 11/12/2019 10:15:01 longdoan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
686219 08/12/2019 23:12:25 vanthien_bl TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
686152 08/12/2019 17:56:20 hieu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 218 ms 17044 KB
685328 05/12/2019 22:07:45 hello5423 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
682937 30/11/2019 15:06:30 0394875536 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
682779 30/11/2019 09:51:24 lecongbao TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
682696 30/11/2019 08:12:35 asd19900zo TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
682535 29/11/2019 20:51:55 camnguyenmeow TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680775 27/11/2019 03:38:25 thanhthien79 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
680377 26/11/2019 13:49:02 levanthao10tin TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
680244 25/11/2019 23:13:02 ntkluanccva10tin TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
680221 25/11/2019 22:57:15 prgrmanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
680155 25/11/2019 22:09:39 anhthcsyl2006 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
680062 25/11/2019 18:39:45 Trí123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679259 23/11/2019 20:41:00 karasu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
679121 23/11/2019 16:39:43 bonuchiha TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
678953 23/11/2019 13:11:34 HaiPip TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
678749 22/11/2019 22:54:10 RH07 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
678747 22/11/2019 22:51:55 letrunghieu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
678739 22/11/2019 22:40:48 letrunghieu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
678709 22/11/2019 21:59:00 Trí123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
678677 22/11/2019 21:29:02 omgursocute TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1688 KB
678321 22/11/2019 13:09:28 prgrmanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
677165 21/11/2019 21:08:51 nguyenthanhngan2412005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
676263 19/11/2019 21:29:45 Trí123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
675687 18/11/2019 17:53:21 tuanqtdl TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
675599 18/11/2019 14:55:09 phatbs3011 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675439 18/11/2019 09:19:38 toikhongbietlambai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
674302 15/11/2019 18:49:02 Trí123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
674285 15/11/2019 18:08:26 ngocdang0602 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
673960 14/11/2019 21:16:28 thangloi2209 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
673776 14/11/2019 17:09:45 huytool TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
673750 14/11/2019 16:36:46 huukhanhk39a TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
673249 13/11/2019 17:58:57 phantom906 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
673243 13/11/2019 17:53:59 trung09072004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
673068 13/11/2019 14:42:53 shin3030aa TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1460 KB
672827 12/11/2019 21:36:22 vhskillpro TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
671663 10/11/2019 16:04:39 admin2009 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
671176 09/11/2019 10:33:23 normal5428 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
671028 08/11/2019 22:50:06 RH07 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
668371 04/11/2019 17:32:50 hitu1910 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
668077 04/11/2019 00:23:06 hitu1906 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
667663 03/11/2019 09:57:21 dangtiendung1201 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
667021 02/11/2019 07:00:41 HoaBenKiaSong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
666426 01/11/2019 09:17:28 Sixxx1235 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 234 ms 16668 KB
665219 30/10/2019 10:08:11 agru TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664694 29/10/2019 08:21:37 MinhBietBay TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
664367 28/10/2019 16:09:05 thiennhan2701 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
664278 28/10/2019 11:09:09 DươngAnhVũ TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
663923 27/10/2019 15:06:37 phuong2004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663746 27/10/2019 10:09:53 nmhh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663299 26/10/2019 18:03:38 19521242 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
663257 26/10/2019 17:09:21 klinh3003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
663198 26/10/2019 14:56:02 hitu1902 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
662647 25/10/2019 15:30:45 shadowofthegame TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 31 ms 2600 KB
662646 25/10/2019 15:30:42 shadowofthegame TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 46 ms 2608 KB
662643 25/10/2019 15:26:44 baolamnbl TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
662111 24/10/2019 14:31:24 ltd9a4gpc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
662110 24/10/2019 14:30:04 ltd9a4gpc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
662108 24/10/2019 14:27:46 ltd9a4gpc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
661496 23/10/2019 18:38:56 nguyenthiensadec TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
660734 22/10/2019 00:31:34 hitu1914 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1580 KB
659205 18/10/2019 08:37:36 456789 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
659193 18/10/2019 08:20:56 12345678910 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
659094 17/10/2019 22:03:28 lamhn2006123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
658822 17/10/2019 16:28:03 tuandzk111cva TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658725 17/10/2019 14:42:22 tranggc1024 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
658482 16/10/2019 21:08:28 MaMoi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
658286 16/10/2019 12:53:00 ngoctuannguyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
658165 15/10/2019 23:59:57 hieupham TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
658100 15/10/2019 21:36:06 thecomeback TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657862 15/10/2019 15:59:00 Godloveme TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
657441 14/10/2019 18:14:12 nguyendonghung TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656176 11/10/2019 21:45:58 cblnamphuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
656106 11/10/2019 20:28:33 yolo19yolo TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
656104 11/10/2019 20:26:27 chutichday2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
655832 11/10/2019 14:45:17 milo123199 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
655691 11/10/2019 10:59:03 SIU2018Yasou TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
655421 10/10/2019 17:27:19 ntnvlog TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
655380 10/10/2019 16:14:50 nguyenthanhtinh365 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
655336 10/10/2019 15:26:13 chutichday2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
654536 09/10/2019 18:56:23 khailq229 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
654533 09/10/2019 18:53:40 CBLtk TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653178 07/10/2019 23:40:12 sydeptrai11 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
652914 07/10/2019 16:11:03 caominhmap123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
652881 07/10/2019 14:46:53 drtue2501 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
652861 07/10/2019 14:06:51 mrle0bda3t TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
652242 06/10/2019 09:23:52 congcanhlnq TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
651876 05/10/2019 16:34:38 legoyb TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
651077 04/10/2019 15:10:55 kevilstark TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
648440 30/09/2019 16:29:59 chuongpham7750 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
648397 30/09/2019 15:57:06 kimanh415 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
648395 30/09/2019 15:56:05 thuyvy207 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
648256 30/09/2019 09:14:25 minhtriet2903 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
646531 26/09/2019 17:12:24 ntnvlog TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
645970 25/09/2019 17:15:34 hoangthai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
645323 24/09/2019 14:14:32 giangbabygo123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
645224 24/09/2019 09:06:50 ntoan199 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
645049 23/09/2019 20:12:35 lethanhphat2005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
644989 23/09/2019 17:33:44 blackcat2712 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
644718 23/09/2019 09:14:43 BBisthebest TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
643896 21/09/2019 15:05:31 19522456 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 62 ms 1488 KB
643416 20/09/2019 19:51:59 nguyenvinhkhang TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
643392 20/09/2019 19:41:57 dpduy123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
643156 20/09/2019 15:38:38 hd19022003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642421 19/09/2019 15:03:53 ngocduygpc8a1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
642420 19/09/2019 15:02:50 ltd9a4gpc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
641883 18/09/2019 20:16:32 4maxskill4 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
641735 18/09/2019 16:30:44 pinyahoo567 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
641727 18/09/2019 16:25:05 hoangyen27 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
641239 18/09/2019 08:19:41 OotakuO TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
640455 17/09/2019 11:38:01 hoanhatle TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
640426 17/09/2019 10:46:25 Newps TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
639738 16/09/2019 08:26:29 thienkun TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
639253 14/09/2019 23:28:56 phuoctktkhg TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
638000 13/09/2019 15:26:41 pthc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
637341 12/09/2019 20:56:03 Scheherazade TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
637339 12/09/2019 20:53:21 MinBaoTT TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
637314 12/09/2019 20:31:48 duth TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
636926 12/09/2019 10:13:14 hoangviethang TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
636631 11/09/2019 22:37:27 Lan123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
636594 11/09/2019 21:42:30 kimjisoo TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
635952 10/09/2019 19:43:30 pepesayhi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
635535 10/09/2019 08:35:37 Be_happy TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
635513 10/09/2019 01:17:09 khongco TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
635353 09/09/2019 18:24:44 WhiteTiger TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
633645 07/09/2019 19:45:22 pmt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
631784 03/09/2019 00:01:34 minhthi28 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
631781 02/09/2019 23:58:11 minhthi28 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
631632 02/09/2019 20:03:04 duythien123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
631500 02/09/2019 13:31:15 tngh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
631356 01/09/2019 22:17:09 phuquang TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
631304 01/09/2019 20:42:57 nguyenvanson TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
630648 31/08/2019 10:12:46 tiendung2306 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
630439 30/08/2019 21:39:26 KKdode TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
630436 30/08/2019 21:38:44 ristxnd TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
629433 28/08/2019 14:20:35 limpale1234 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
629233 27/08/2019 21:27:55 winterrr TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
628925 27/08/2019 09:49:19 yeuemkhong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
628883 27/08/2019 08:31:21 anime TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
628672 26/08/2019 19:47:04 leson TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
628568 26/08/2019 16:07:19 phongkieu31 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
628116 25/08/2019 10:43:42 unglinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2212 KB
625846 23/08/2019 21:53:27 trungkienthcsyenlac TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
625711 23/08/2019 18:39:59 hiepthuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
625066 22/08/2019 10:24:30 thuy_quynh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
622841 16/08/2019 19:03:48 nvnamson TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
622838 16/08/2019 18:49:13 nvnamson TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
622803 16/08/2019 17:43:03 nvnamson TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1608 KB
622797 16/08/2019 17:32:10 samnguyen867 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
622796 16/08/2019 17:25:36 nvnamson TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1544 KB
622610 16/08/2019 08:34:15 toancva0105 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
621300 15/08/2019 12:33:03 queanh0220 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
620267 13/08/2019 08:16:10 truongkimmai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619963 12/08/2019 15:25:55 khanhtran2201 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619356 10/08/2019 13:49:09 abc125 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
619232 10/08/2019 09:35:15 canhtoannct TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
618807 09/08/2019 00:10:18 thuyvan123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1432 KB
618803 09/08/2019 00:07:07 believer TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
617271 06/08/2019 10:18:11 mynga TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
616760 05/08/2019 12:42:08 thienbaotb TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
616714 05/08/2019 09:54:12 vandat_2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
616096 03/08/2019 17:34:06 luukimhoang2022 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
615879 03/08/2019 03:10:07 baotrancpp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615458 02/08/2019 13:48:58 Akali TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
615118 01/08/2019 20:58:45 quochuong2006 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
615095 01/08/2019 20:33:07 rsattlpalpha TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
614978 01/08/2019 15:28:45 maitruc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
614803 01/08/2019 10:02:02 huuduc8igc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
614637 01/08/2019 08:25:23 trucmai TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
614111 31/07/2019 11:21:33 phanthimai123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
613985 30/07/2019 23:22:17 trang000 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
613750 30/07/2019 16:26:51 Nam20cm TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 234 ms 19080 KB
613551 30/07/2019 09:52:54 lnatuan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
613109 29/07/2019 13:35:48 trandat TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
613090 29/07/2019 12:40:45 Tatsuya TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
612637 28/07/2019 13:24:18 tiennl TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
611974 27/07/2019 00:35:43 lethanhlong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
611833 26/07/2019 20:26:20 truongthinh14 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
611326 25/07/2019 23:23:53 nguyenchikhanh159 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 31 ms 1324 KB
611170 25/07/2019 20:44:59 phuongthao02012006 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
611163 25/07/2019 20:31:36 Fidisk TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
610816 25/07/2019 11:57:12 funcolor TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
610258 24/07/2019 13:33:46 lethimytien TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 31 ms 1184 KB
609954 24/07/2019 08:27:06 huuhoangle TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
609844 23/07/2019 20:34:49 thuctapsinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 62 ms 1520 KB
609257 22/07/2019 19:39:17 truongthienlocTH TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
608783 22/07/2019 07:43:38 akigaming TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
606376 15/07/2019 10:39:15 thanhdat2605 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
605407 11/07/2019 10:13:48 mrzin703 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
605319 10/07/2019 22:33:53 lvcong97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
605232 10/07/2019 20:17:09 MinhBomNha TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
605076 10/07/2019 14:34:09 225688093 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
604538 09/07/2019 10:04:31 knock2810 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
604536 09/07/2019 10:03:17 knock2810 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
603366 05/07/2019 11:43:29 Assyrian TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
602811 03/07/2019 21:51:26 quanghuy123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
601718 01/07/2019 16:04:26 Nhv1133_Tx TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
601382 30/06/2019 15:40:02 marfus TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
600740 28/06/2019 17:13:29 18T1021208 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
598722 26/06/2019 10:32:29 emLaNewBie TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
598648 26/06/2019 01:40:00 xuanchinh97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
597393 23/06/2019 13:18:28 LuongLegend TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
597392 23/06/2019 13:16:46 LuongLegend TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
597391 23/06/2019 13:16:45 LuongLegend TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
597390 23/06/2019 13:15:19 LuongLegend TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1528 KB
597389 23/06/2019 13:13:15 LuongLegend TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
596942 22/06/2019 14:34:19 lethienquan28052006 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
596197 21/06/2019 00:21:09 hoatmt TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
594438 17/06/2019 16:28:13 vansamtran TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
594387 17/06/2019 14:54:12 ngoctit TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
593616 15/06/2019 11:38:39 baobao07 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
593380 14/06/2019 21:47:05 cyrocs258 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
593178 14/06/2019 16:02:37 banhgiaman TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
593051 14/06/2019 11:03:39 dothiyenlinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1536 KB
592544 13/06/2019 01:12:16 khiem123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
592171 11/06/2019 22:09:22 anhnguyenroux TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
591776 10/06/2019 14:44:10 ct390 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
591322 09/06/2019 09:48:29 kugaogll1998 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
591104 08/06/2019 14:38:44 shadow050206 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
589929 04/06/2019 18:26:17 thachtt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
589752 04/06/2019 09:23:33 dungdeyten TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
589178 02/06/2019 09:55:42 TIN10_VUTRINHHOANG TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
588933 01/06/2019 13:24:56 nguyenhoainam TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588620 31/05/2019 14:20:06 dchy2000 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1516 KB
586863 26/05/2019 19:28:12 Seria TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
586760 26/05/2019 13:41:18 trung_hieu_k36_chv TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1684 KB
585730 23/05/2019 08:24:14 tin10_HoangPhuongThao TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
585720 23/05/2019 08:04:27 khuongvutramanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
585523 22/05/2019 18:01:24 KayTran TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
585463 22/05/2019 16:09:55 amazingkhoi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
585446 22/05/2019 15:46:00 tink30_ldh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
584201 18/05/2019 23:31:22 Anhhatca72 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
583659 16/05/2019 21:31:47 hoktro TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
583644 16/05/2019 21:08:27 trieutanhung93 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
581718 10/05/2019 09:13:39 TranLeNhuQuynh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
581704 10/05/2019 08:34:36 david0403 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
581243 08/05/2019 12:11:17 phangiabao TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580967 06/05/2019 22:46:01 quangucich2000 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
580156 04/05/2019 13:08:10 thaChetDeoYeu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
579894 03/05/2019 16:55:27 hh1305 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
579661 03/05/2019 08:24:27 havu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
579619 02/05/2019 23:12:16 nhan05102000 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
579535 02/05/2019 20:39:58 rimuru TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
579038 30/04/2019 23:34:38 votthichaua TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
578863 30/04/2019 09:59:19 tuananh778999 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
577721 28/04/2019 14:42:57 VINH_17_50 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
577668 28/04/2019 10:30:53 nguyencongcuong97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577513 27/04/2019 16:08:58 lvcong97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
577399 27/04/2019 09:41:34 tuancanhktpm TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 218 ms 17592 KB
577398 27/04/2019 09:41:01 tuyenluong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
577396 27/04/2019 09:35:02 Hiep_TeamBoHung TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
577392 27/04/2019 09:29:33 lvcong97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
577389 27/04/2019 09:24:03 tuancanhktpm TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577388 27/04/2019 09:18:28 duongvanson TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577386 27/04/2019 09:16:36 duongvanson TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
577381 27/04/2019 09:13:47 k3ntcoj95 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
577374 27/04/2019 09:05:49 k3ntcoj95 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
577372 27/04/2019 09:01:30 k3ntcoj95 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
577370 27/04/2019 09:00:23 k3ntcoj95 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
576643 24/04/2019 23:14:04 anhchien123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
576527 24/04/2019 17:30:57 buu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
576458 24/04/2019 10:23:20 Thinh_Feline TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
574292 17/04/2019 10:05:32 thống TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
574186 17/04/2019 02:56:49 hoaf13 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
572841 13/04/2019 22:54:43 lapphan2908 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
571971 11/04/2019 16:54:55 thangitcbg TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
571966 11/04/2019 16:22:34 hosithao TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
571876 11/04/2019 13:14:05 KhongBietLam TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
571545 10/04/2019 12:29:14 Cat_coder TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
570414 08/04/2019 09:42:06 mycatismoon TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
569468 05/04/2019 09:17:56 trung5kvshthlnqk38b TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
569465 05/04/2019 09:12:44 thienphucanh2004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
567867 01/04/2019 08:58:57 phongan105 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
567772 31/03/2019 20:09:09 Hai TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
567658 31/03/2019 14:55:39 midnight TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
567363 30/03/2019 20:34:32 ngbn112358 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
567302 30/03/2019 16:35:58 nhtm TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
567298 30/03/2019 16:21:39 phanhaidang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
566054 27/03/2019 23:09:20 Nducnha TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
566032 27/03/2019 22:49:15 minhbeta TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
565696 27/03/2019 17:57:02 proptit_12_1_13 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
565631 27/03/2019 15:40:39 chienkhamdtv TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
564676 25/03/2019 15:00:34 hongphongthp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1244 KB
564533 24/03/2019 23:54:20 hodacluc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564161 23/03/2019 23:26:57 SIU2018CAKHOSOLO TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
562138 19/03/2019 14:42:31 HentaiĐạiNhân TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
562126 19/03/2019 14:31:44 tu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
562011 18/03/2019 23:13:51 quynh382003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
561258 17/03/2019 08:44:22 phuonghoa TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
561257 17/03/2019 08:42:47 phuonghoa TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
561253 17/03/2019 08:33:11 nguyenhau TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
559994 14/03/2019 08:09:03 chongoairung TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
559319 12/03/2019 21:18:30 Trannhatnam TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
559067 12/03/2019 14:16:38 0369191689 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
559049 12/03/2019 12:46:41 ffrederick TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
558712 12/03/2019 03:30:56 phamcham TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
557474 09/03/2019 22:52:30 phamduccuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
557470 09/03/2019 22:45:06 nguyenvu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
557459 09/03/2019 22:32:21 nhuricute TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
557447 09/03/2019 22:10:40 bingo TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
556922 08/03/2019 16:40:55 huydcmm TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
556821 08/03/2019 14:07:40 vuonghuyen2006 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
556409 07/03/2019 17:29:52 nguyenthanhnga TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556023 07/03/2019 07:38:24 h_giaotvn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
555531 06/03/2019 10:33:35 meoconnho2004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
555528 06/03/2019 10:28:35 bao2342 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
555053 05/03/2019 10:57:24 namlawng123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
553954 02/03/2019 10:50:52 Reset_For_VOI TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
551897 26/02/2019 19:50:36 masteroffood TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
551484 25/02/2019 22:19:28 leviettttnh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
550949 24/02/2019 21:42:34 Linhdethuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
550489 23/02/2019 19:19:57 ducminhtrinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
549577 21/02/2019 16:49:26 anphongpct TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
549458 21/02/2019 15:37:47 Itachi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
548568 19/02/2019 19:44:40 chinhnd719 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
548530 19/02/2019 18:10:31 vanquyvct TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
548519 19/02/2019 17:55:08 vanquyvct TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
548494 19/02/2019 16:55:06 Best TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
548128 18/02/2019 21:28:07 phungduyminh1802 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
547735 17/02/2019 14:38:21 anhlavipnd199 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
546599 15/02/2019 00:15:34 ngtrkien18 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
545803 13/02/2019 04:51:03 myhorizon TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
544450 09/02/2019 19:08:33 gacodelam123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
544095 08/02/2019 09:53:34 thiennhb TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1376 KB
544093 08/02/2019 09:48:52 thiennhb TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
543946 07/02/2019 16:28:55 khanha2k46pbc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
543825 07/02/2019 11:14:10 thedemonstuan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
543774 06/02/2019 22:32:13 roro1230 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 0 ms 1416 KB
543519 05/02/2019 12:01:15 NoFace TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
543190 03/02/2019 22:19:52 vanhsusu03 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
542745 02/02/2019 20:59:32 nguyenhuy2k2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
542646 02/02/2019 11:03:35 heo TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
542501 01/02/2019 21:01:31 gbking2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
541508 28/01/2019 22:48:03 machiomai8a3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
541499 28/01/2019 22:35:59 ducthangivicii TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
541125 27/01/2019 20:00:36 TTree TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
540150 25/01/2019 09:52:18 leminhhieust TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
539505 22/01/2019 21:28:49 Lam22062002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
539499 22/01/2019 21:07:42 cptkhai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
538922 21/01/2019 17:47:13 tcoder TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 0 ms 1312 KB
538733 21/01/2019 09:47:02 onehit TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
538613 20/01/2019 21:35:23 nguyenngocthong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
538387 20/01/2019 04:10:20 duceragon TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
537028 16/01/2019 09:23:27 Chuminhhien TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
535966 13/01/2019 22:06:11 haiprot1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
535816 13/01/2019 16:05:15 sonpham056 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2092 KB
534889 11/01/2019 14:36:03 jdkun123258TDMU TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
534466 10/01/2019 21:03:57 dinhtrongchien TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1168 KB
534132 10/01/2019 14:22:08 mrhung1999vnvn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
533559 09/01/2019 15:57:02 bjobjobjo113 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
533339 08/01/2019 22:13:20 dothihoangduyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
533323 08/01/2019 21:19:49 ntoanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2480 KB
533288 08/01/2019 20:37:46 MH307 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
532828 07/01/2019 23:05:31 dothihoangduyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
532796 07/01/2019 21:52:04 tanchan769 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
532562 07/01/2019 19:16:48 blackcat2710 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
532441 07/01/2019 14:30:18 Neptune TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
532037 06/01/2019 21:33:35 batuan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
531745 06/01/2019 16:04:50 kimtoi_123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
531740 06/01/2019 16:02:17 kimtoi_123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2224 KB
531586 06/01/2019 11:12:00 Member TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
531473 06/01/2019 10:02:15 minhtrieutvn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
530724 04/01/2019 22:31:32 minhvuthcsyl TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
530723 04/01/2019 22:30:41 minhvuthcsyl TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
530698 04/01/2019 22:10:34 tuanltt1252004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
529717 03/01/2019 19:55:05 000DANG TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
529233 02/01/2019 15:59:31 doremonss501 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
529212 02/01/2019 15:45:43 SPyofgame TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
529210 02/01/2019 15:44:18 SPyofgame TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
528159 01/01/2019 21:11:36 biabeogo147 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
526422 10/12/2018 21:20:44 thanhtuthcsyenlac TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
526383 10/12/2018 20:38:16 hduoc2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
526107 10/12/2018 14:11:33 tdn2018_3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
526106 10/12/2018 14:10:51 tdn2018_3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
525878 09/12/2018 19:56:16 HeoSolji TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525673 09/12/2018 13:01:51 vivimini110 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524487 06/12/2018 15:41:36 khanhthcsbinhbo9a TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
524466 06/12/2018 14:51:48 dothanhhai8a4 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
524061 05/12/2018 18:13:54 tiendatgpc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
523890 05/12/2018 09:36:54 lamcqt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
523849 05/12/2018 08:35:05 quanyp112 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
523507 04/12/2018 15:53:06 bjobjobjo113 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
523390 04/12/2018 08:34:58 thienhue123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
523127 03/12/2018 20:02:16 mr_coder TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
522641 02/12/2018 16:05:05 khanhkjhave TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
522047 01/12/2018 10:48:56 anhnguyen123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
521737 30/11/2018 18:37:52 tdn2018_3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 752 KB
521699 30/11/2018 16:57:46 nhtloc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521383 29/11/2018 19:38:53 dfwapekko TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
521223 29/11/2018 10:36:32 hunguet TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
520743 27/11/2018 22:32:39 tnnt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520395 27/11/2018 10:41:52 Neptune TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
520181 26/11/2018 21:19:31 nhhpbc7a1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
518506 23/11/2018 21:13:37 tanchan679 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
518450 23/11/2018 19:39:59 duycuong295 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
516987 21/11/2018 20:43:05 tuancqt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
515438 19/11/2018 05:35:35 mtpntu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
515231 18/11/2018 21:53:20 quangduyluu123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
515227 18/11/2018 21:49:49 mtpntu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
515098 18/11/2018 20:00:21 taminhquanno20 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
515090 18/11/2018 19:52:19 khangnghiem142 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
514946 18/11/2018 15:27:15 daoxuanhang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
514799 18/11/2018 10:58:54 dmquan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
514697 18/11/2018 09:36:53 TranNgan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
514692 18/11/2018 09:27:56 nhannguyen2k4 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
514674 18/11/2018 09:10:24 congnguyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
514671 18/11/2018 09:05:04 hung17122004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
514663 18/11/2018 08:52:43 seadiva TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
514035 17/11/2018 07:50:23 truonghoanghan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
514029 17/11/2018 07:39:15 ngominhthu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
513294 16/11/2018 07:52:19 gavangken TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
513118 15/11/2018 22:39:47 NghiaCPP TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
512993 15/11/2018 20:20:37 duycqt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1456 KB
511989 15/11/2018 10:08:59 anhvippro123z TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
511859 15/11/2018 09:22:35 nguyenledinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511661 14/11/2018 22:13:25 hungcqt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
511394 14/11/2018 14:06:40 socday TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
511111 13/11/2018 21:39:00 lehoang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
511108 13/11/2018 21:35:49 lamcqt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
511046 13/11/2018 20:57:44 yn2493 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
510819 13/11/2018 20:02:57 vmt120203 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
510622 13/11/2018 16:16:59 diemqui110105 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
510422 13/11/2018 11:34:12 nnphucthinh01 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
510114 12/11/2018 21:52:26 nhuphuc2204 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
509990 12/11/2018 20:00:08 tenspace TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
509695 11/11/2018 22:40:28 anhquoc8xth TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
509568 11/11/2018 20:46:47 phatdoan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
508486 09/11/2018 21:03:16 59130929 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
508134 09/11/2018 09:35:08 lehoanggiang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
507615 08/11/2018 18:09:41 vanminh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
506337 06/11/2018 21:33:57 kakaka TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
506333 06/11/2018 21:32:46 hachanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
505776 06/11/2018 09:12:56 vermouth2005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
505775 06/11/2018 09:12:14 Kousei TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
503655 02/11/2018 21:00:17 nhoklonely091 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
502755 01/11/2018 20:19:14 VPFFV TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
502070 01/11/2018 00:27:58 theblues1209 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
502069 01/11/2018 00:26:36 lichhoanglich TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
502037 31/10/2018 23:54:16 tadat216 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
501707 31/10/2018 18:25:07 xoaphm TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 187 ms 17840 KB
500885 30/10/2018 15:33:25 abcdefghi TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
500488 29/10/2018 21:41:42 duy0805 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
498175 25/10/2018 22:34:59 Vinhh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
497580 25/10/2018 11:55:59 hieu1751220089 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
497577 25/10/2018 11:51:20 sunepi719 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
496588 23/10/2018 23:18:08 Quoctong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
496337 23/10/2018 20:31:08 VanHieu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
496173 23/10/2018 16:13:58 hanluc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
495732 22/10/2018 20:51:25 0987480154 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
495320 21/10/2018 22:50:05 vhpcoder17203 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494852 20/10/2018 23:03:55 Nguyenphanthanhbinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
492642 18/10/2018 20:08:58 Linh_Moi_T32 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
492627 18/10/2018 19:53:58 hoangthang11051 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
492620 18/10/2018 19:46:17 dnhung1997 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
492590 18/10/2018 19:00:47 haihaihaihai0123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492580 18/10/2018 18:34:31 quangtienlkhigh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
492044 17/10/2018 23:11:13 bk201 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
491603 17/10/2018 14:31:38 Fonekedokato TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
491556 17/10/2018 12:21:03 nghiaphamln TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
491442 17/10/2018 09:41:35 ngocduygpc8a1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
490963 16/10/2018 16:54:44 MinhDevC TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
490739 16/10/2018 13:51:13 trinhcongtai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
490346 16/10/2018 00:53:25 minh98 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
489780 15/10/2018 11:42:08 quyhugo158 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
489036 14/10/2018 09:20:47 letrunghieu_9a3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
488713 13/10/2018 19:43:46 toididaocode TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 203 ms 18652 KB
488581 13/10/2018 15:48:54 vudangkhoi2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487550 12/10/2018 15:29:53 quyen_8a3_tdn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487547 12/10/2018 15:28:12 Chien_8a3_tdn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486532 11/10/2018 19:28:55 soloking TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
486336 11/10/2018 15:44:00 tqh0806 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
486182 11/10/2018 14:32:53 thochit TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
484737 10/10/2018 20:23:38 Qanh29 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
483536 08/10/2018 23:10:58 sang123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483479 08/10/2018 22:34:47 hoangndu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482917 07/10/2018 22:12:56 minh713823 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
481481 05/10/2018 21:13:50 phuocbuiduc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 171 ms 17832 KB
481333 05/10/2018 18:53:28 hoangnguyen29 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
481320 05/10/2018 18:43:14 vanan9205 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
481038 05/10/2018 14:23:49 duy999999 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
480410 04/10/2018 20:36:19 ngobao TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480337 04/10/2018 19:18:15 phuongae1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
479805 04/10/2018 00:23:54 cogang123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
478801 02/10/2018 16:30:03 phanngocquang0905 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
478772 02/10/2018 16:17:57 anhquyen256123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1888 KB
478767 02/10/2018 16:16:41 Nothingcanstopme TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
478756 02/10/2018 16:12:40 assign9Binput TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1888 KB
478753 02/10/2018 16:10:38 nguyenkhanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
478749 02/10/2018 16:08:31 kokokoko TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1976 KB
478737 02/10/2018 16:00:37 huy171104 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
478562 02/10/2018 13:31:28 nhanhuuhieu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
478561 02/10/2018 13:30:34 nhanhuuhieu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
478504 02/10/2018 10:42:32 a2k47phan_18 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
478471 02/10/2018 09:50:52 kenkjn309 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
478305 01/10/2018 23:56:44 KLinh_8a3_TDN TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477124 30/09/2018 11:55:48 phuongae1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
477006 30/09/2018 01:24:01 trungnguyenlak2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
476065 28/09/2018 20:16:16 boniva161 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
475212 27/09/2018 20:27:34 12hooks TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
474359 26/09/2018 16:57:26 minhduc331ns TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474223 26/09/2018 12:43:27 Ngoc_Nguyen_7398 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474142 26/09/2018 10:38:18 nlebachnlb TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
473881 25/09/2018 22:11:53 hoangteo0103 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
473620 25/09/2018 15:34:18 maihuuton987 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473172 24/09/2018 22:45:00 KillMonger TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
473072 24/09/2018 20:27:06 khoa_8a3_tdn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
472996 24/09/2018 19:08:01 pdhuy2002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
472444 23/09/2018 18:15:57 MTA_Asteria TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
471839 22/09/2018 16:35:11 TPCuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
471458 21/09/2018 20:30:16 lucdaoquanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
471388 21/09/2018 16:58:07 khanhsaker97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
470801 20/09/2018 19:30:31 LoHong2k3_IT_K36 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470489 20/09/2018 15:45:21 nghialuffy TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
469889 19/09/2018 21:14:33 C_Hiếu_k36CHV TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
469735 19/09/2018 15:23:18 ngocminhchvk36 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
469656 19/09/2018 14:07:33 phamanmaithao10 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
468448 17/09/2018 16:58:34 hieunguyenthi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
467964 16/09/2018 14:05:21 xacutara TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
467411 15/09/2018 20:25:53 nguyenthanhhien TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
467298 15/09/2018 16:22:00 namvkim123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
467190 15/09/2018 14:02:49 lehoang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
467108 15/09/2018 10:06:00 DeBruyne TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
466838 14/09/2018 20:43:06 cotyey TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
466672 14/09/2018 15:49:18 pks0v1p TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
466579 14/09/2018 14:26:29 trongtai37 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
466340 13/09/2018 21:47:13 ILS18_22 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
465491 12/09/2018 17:23:36 BVs_cớp TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
464928 11/09/2018 21:28:55 red TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
463661 10/09/2018 04:16:06 conmeocon TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
463146 09/09/2018 12:10:30 long_thathu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462750 08/09/2018 17:43:37 Khoi2004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
462170 07/09/2018 22:15:33 hoangnghiaviet TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
460876 05/09/2018 21:30:52 DeathGun TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
460650 05/09/2018 15:06:34 leminhcuong298 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460587 05/09/2018 12:01:57 phuong2003vtvip TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2116 KB
460339 04/09/2018 19:42:51 Thethvl123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
460306 04/09/2018 19:02:48 hellosunny TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
459818 03/09/2018 22:42:54 ngocthien TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459788 03/09/2018 22:01:58 richardannowit TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459371 03/09/2018 10:34:48 trungkenbi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459341 03/09/2018 10:10:39 xiabui TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
458684 01/09/2018 20:17:52 zolydyck00 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
457898 30/08/2018 22:58:07 black_stone TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
456824 29/08/2018 07:44:31 ARSENAL1886 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
456794 29/08/2018 00:32:15 uchiha TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
456387 28/08/2018 09:46:28 HHHHHHHH TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
456187 27/08/2018 20:49:28 xikhud TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455736 25/08/2018 22:55:34 MTAK53 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
455519 25/08/2018 12:49:23 hitu01 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
454284 22/08/2018 17:17:07 nhanspy TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
454109 22/08/2018 11:15:04 nhanspy TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
453928 21/08/2018 21:44:04 viet2805 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
453472 20/08/2018 21:34:24 duong2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
453456 20/08/2018 21:17:35 hoangthuc701 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
453136 19/08/2018 20:51:06 Quanghung TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
453021 19/08/2018 14:46:35 Meliodas TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452844 18/08/2018 23:32:59 hitu03 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
452381 17/08/2018 21:54:29 hitu07 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
452097 17/08/2018 11:24:09 hitu02 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451717 16/08/2018 18:31:39 hitu08 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1384 KB
451210 15/08/2018 21:11:50 huuthien198zz TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
451060 15/08/2018 15:45:31 YoriHarumi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
451030 15/08/2018 14:33:17 hitu05 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
450878 15/08/2018 00:02:52 shigenevafc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
450386 14/08/2018 09:42:28 mtx4869 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
449965 13/08/2018 08:30:28 enteeth TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449580 12/08/2018 14:23:24 jsomebodywtbl TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
449159 11/08/2018 11:01:45 letuananh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
448888 10/08/2018 10:37:25 ducnhannguyen2410 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
447902 07/08/2018 20:44:49 tototete TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
447607 06/08/2018 21:10:11 trungnghia05123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
447419 05/08/2018 23:35:56 my_crush_hates_me TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
447353 05/08/2018 17:32:48 cuchuoi_2005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
446652 02/08/2018 20:41:20 huynhvanphu102 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
446619 02/08/2018 18:44:14 wolf_boss TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
445752 31/07/2018 10:20:59 LongÇhampion TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
445713 31/07/2018 09:26:48 BaoyeuTram TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
445707 31/07/2018 09:21:56 BaoyeuTram TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
445687 31/07/2018 01:55:19 psdkljfsahdpi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
445600 30/07/2018 20:25:38 hieuhehehieu123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
445250 29/07/2018 23:19:02 thaolinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
444899 28/07/2018 08:50:07 manh123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
444887 28/07/2018 07:55:30 hanhien TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
444105 25/07/2018 16:27:25 bluecat9x TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
443838 25/07/2018 09:38:45 Trietle7606 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
443783 24/07/2018 23:40:34 tronghieuACM TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
443040 21/07/2018 21:47:54 paradisebay TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
442762 21/07/2018 08:42:47 nhatanh10102005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
442723 20/07/2018 21:54:15 zxcvbgt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442717 20/07/2018 21:45:07 phuongnhi_tran_1206 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442621 20/07/2018 11:17:06 xuanvuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
442555 20/07/2018 08:52:12 nguyetanh10102005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
442049 18/07/2018 17:10:48 dpm11234 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
441544 16/07/2018 21:44:39 nguyenhoang7604 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
439566 09/07/2018 18:00:35 huynhthanhtan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
439333 08/07/2018 18:19:38 ducanhgx TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 171 ms 17892 KB
439267 08/07/2018 09:35:48 tashagospel123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
438619 05/07/2018 15:45:29 paradisebay TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
438610 05/07/2018 15:38:44 lqhung262 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
438423 04/07/2018 19:53:58 nguyen041202 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
438052 02/07/2018 14:09:12 KHOI2611 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
437359 29/06/2018 00:17:03 thuanbui TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436973 27/06/2018 08:31:33 jackcookies020 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
436915 26/06/2018 19:59:13 laccac555 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
436653 25/06/2018 21:00:56 hoangvu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
436197 23/06/2018 23:38:49 tuanvukttt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
434500 19/06/2018 19:29:03 chienbinhlyoko TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
434071 17/06/2018 18:54:46 nhattuan722 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
433710 16/06/2018 06:39:45 hieu22012001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
432597 13/06/2018 23:05:57 chaukhanh2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
432065 10/06/2018 21:40:57 yorukarasu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
431950 10/06/2018 09:41:26 vantien077 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431843 09/06/2018 21:02:36 ledat112233 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431078 07/06/2018 07:47:32 hdv250202 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
430430 04/06/2018 17:28:36 vantho1298 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430396 04/06/2018 15:00:52 chiyb2015 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430362 04/06/2018 09:57:04 hung30052002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
429719 01/06/2018 13:18:03 tanwincute2002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
429369 31/05/2018 08:51:54 truonghxpt1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
429368 31/05/2018 08:48:21 linhle232001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
427570 27/05/2018 16:53:39 buidinhpham2004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
427254 25/05/2018 17:44:32 Asteross TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
426073 21/05/2018 08:19:15 nhathuypt25 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
425875 19/05/2018 18:33:53 NTUThananhthien TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
425352 16/05/2018 20:45:55 vietthanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
425203 16/05/2018 08:12:57 minhminhtran TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
425073 15/05/2018 17:26:45 minhminhtran TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
425020 15/05/2018 11:47:39 sneaky1999 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
424627 13/05/2018 21:04:34 fake1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
424237 12/05/2018 11:05:03 unknown01 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
424236 12/05/2018 11:04:07 unknown01 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
424235 12/05/2018 11:02:57 unknown01 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
423937 10/05/2018 21:22:29 ndkhoa146 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 62 ms 6404 KB
423595 08/05/2018 09:46:38 ngocboi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
422831 02/05/2018 20:09:03 dungdq2002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
422521 30/04/2018 22:20:47 vinhnt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
421303 25/04/2018 21:01:22 tranduyminh0919 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
421176 25/04/2018 14:16:54 spectrecipher1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
421121 25/04/2018 10:15:09 chicken1996 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
420883 24/04/2018 15:10:33 allen TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
420217 21/04/2018 21:52:35 nglam105 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
419428 19/04/2018 16:08:49 nguyenvantien0903 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
419017 17/04/2018 20:05:42 nguyentuan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418815 16/04/2018 22:26:32 ThaoAVang TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418668 16/04/2018 09:36:32 thuy12052004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
418522 15/04/2018 17:15:37 quan8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2372 KB
418498 15/04/2018 15:36:13 khang080703 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2644 KB
417066 13/04/2018 20:06:30 khang080703 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1860 KB
417060 13/04/2018 19:47:08 hung_brvt_t1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
416693 12/04/2018 22:23:25 henphan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
416219 12/04/2018 00:07:12 theanhbr02 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2220 KB
416150 11/04/2018 21:40:26 kaitou1412 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
415864 11/04/2018 10:17:11 Love4T144 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
415256 09/04/2018 20:47:43 nghethuat102 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
414036 06/04/2018 14:53:32 Quanpro98 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
413873 06/04/2018 07:42:16 55555 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
413324 04/04/2018 21:31:01 ironmank37d TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
413275 04/04/2018 19:04:01 bibinguyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
411975 01/04/2018 10:58:42 Linhdethuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
411928 01/04/2018 08:41:02 karasu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
411233 30/03/2018 08:54:58 lehoainam TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
410556 28/03/2018 20:35:01 theanhbr01 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
409286 26/03/2018 09:21:19 letanminhtoan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2320 KB
409279 26/03/2018 09:08:35 reaper2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
409255 26/03/2018 08:30:27 phamdat2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 46 ms 1504 KB
409254 26/03/2018 08:28:28 0941054 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1980 KB
408844 24/03/2018 20:45:55 congyb1032002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
408817 24/03/2018 19:43:19 kaitoukid1609 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
408142 23/03/2018 07:33:59 benopera5 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2232 KB
407454 21/03/2018 19:23:16 phamthanhtrung123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2648 KB
407109 21/03/2018 08:30:20 hungokok TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
406398 19/03/2018 14:13:36 hoaigiang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
406285 18/03/2018 22:07:52 minhrongcon2000 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 31 ms 2004 KB
405918 16/03/2018 22:59:25 haiyenk98lhp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
405894 16/03/2018 22:08:27 vantho1298 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
405370 15/03/2018 14:57:00 tinhochbt TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
405357 15/03/2018 14:47:27 tuananh8a3tdn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2528 KB
405172 15/03/2018 01:21:35 vietthanhqt123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
403194 12/03/2018 20:54:29 rianta9 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 31 ms 2388 KB
402944 12/03/2018 12:27:54 phamductaictk98 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
402629 11/03/2018 14:58:20 YeuEmTuCaiNhinDauTien TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
402620 11/03/2018 14:36:34 maxnguyen2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
402593 11/03/2018 11:02:02 __________ TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
402508 10/03/2018 22:35:57 BuiTriDung TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
401890 08/03/2018 18:29:46 TrầnDanhĐạo TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401344 06/03/2018 20:19:34 buihongxuyenk98lhp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
400940 05/03/2018 08:02:29 toila4120 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
400771 04/03/2018 11:56:32 davic_2001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
400161 02/03/2018 18:03:32 Tunga1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
400160 02/03/2018 17:41:56 Quân1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
399923 01/03/2018 21:16:57 heraclex12 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
399888 01/03/2018 20:19:37 crayed TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
399834 01/03/2018 16:54:53 truonghqsm TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
398609 25/02/2018 10:11:04 nhphucqt TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
398577 25/02/2018 00:00:05 17TiTheAnh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
398518 24/02/2018 20:24:44 khaitobeo12 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
397709 21/02/2018 21:02:44 toila4120 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
397591 21/02/2018 14:44:39 lanhhan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
397378 20/02/2018 16:11:14 ducviet5138 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
396811 16/02/2018 19:53:25 QUARK TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
396735 16/02/2018 13:10:28 duchau16199 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
396729 16/02/2018 12:17:51 nqvmystery123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
396140 13/02/2018 07:37:38 minhlam2102002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
395966 12/02/2018 15:16:43 094175234 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
395754 11/02/2018 18:19:36 trang2002cool02 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
394630 06/02/2018 16:09:51 nguyennhandannnd TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
394575 06/02/2018 15:02:45 longvt24 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
394553 06/02/2018 14:44:14 hunghz TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
394543 06/02/2018 14:27:49 anhduy1811 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
394488 06/02/2018 08:15:04 duongbp1990 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
393999 03/02/2018 17:30:48 nguyenhoanglamtruong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
393815 02/02/2018 21:04:04 BIGNUM TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
393365 01/02/2018 14:51:46 truongcoi2001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
392711 30/01/2018 15:10:21 thuyvan123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
392695 30/01/2018 14:57:00 dat_tran1200 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
392647 30/01/2018 13:03:56 wanki901 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
392012 28/01/2018 19:29:13 tranthutrang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2032 KB
391635 27/01/2018 09:36:43 hien_jeony TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
391607 27/01/2018 08:40:36 hauancuc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
391600 27/01/2018 08:16:28 huuthuan13816 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
391456 26/01/2018 19:59:44 davic_2001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1616 KB
390533 24/01/2018 22:09:38 ntngocngoc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1964 KB
388606 22/01/2018 16:24:45 munarmy TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
388321 21/01/2018 22:21:12 vandai61 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1340 KB
388308 21/01/2018 21:17:45 congavutru TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
388144 21/01/2018 09:43:07 anhminh2912003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
387660 19/01/2018 18:26:47 lshuutoan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
387351 18/01/2018 22:30:16 banv278 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
386871 17/01/2018 20:31:08 hunghz123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386636 17/01/2018 07:51:40 lockhaicttv TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
386352 16/01/2018 10:37:35 yasuo TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
385747 14/01/2018 15:41:47 torpe TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
385722 14/01/2018 15:06:34 lokilita TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385697 14/01/2018 13:53:44 Knight TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385259 13/01/2018 13:46:02 viptomsu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2328 KB
385258 13/01/2018 13:44:20 shinosuke149 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
385243 13/01/2018 13:08:03 hoangphuc12510 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
384837 12/01/2018 09:45:33 minhanhgaru TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
384835 12/01/2018 09:44:02 QuỳnhNhư TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384789 11/01/2018 23:32:34 hoctin TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384687 11/01/2018 18:48:17 ddthanh17pfiev TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384658 11/01/2018 16:35:14 giangvu258 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384619 11/01/2018 16:04:54 vuongbxvp TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
384131 10/01/2018 16:08:06 ngocminh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383258 08/01/2018 20:13:23 lshuutoan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382519 06/01/2018 15:58:03 namtran3723bp TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382114 05/01/2018 20:16:18 Socola_Đại_Ca TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381732 05/01/2018 05:24:50 chinhhi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381370 03/01/2018 14:15:06 Bimmapbake TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381089 02/01/2018 23:35:54 haxorus2004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
380710 02/01/2018 13:07:14 sherlycracker TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 250 ms 17180 KB
380281 01/01/2018 11:29:09 SavarinJames TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
379699 31/12/2017 22:04:33 LukH TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
379687 31/12/2017 21:40:27 khab1706592 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
378456 28/12/2017 10:45:39 ntd992003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
378013 27/12/2017 09:36:45 doduc2652002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377921 26/12/2017 21:46:32 hung30112002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
377545 25/12/2017 16:54:11 phannhatloi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377366 24/12/2017 11:21:26 nvta TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
377319 24/12/2017 00:59:05 Anh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
376942 22/12/2017 15:22:59 Phandat16 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
376615 21/12/2017 11:33:22 huynhchi90524 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
376612 21/12/2017 11:16:38 vcn123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
376365 19/12/2017 19:27:08 iiiiiii125478 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
376246 18/12/2017 17:23:58 neddie TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
376132 18/12/2017 08:41:42 thanhha7a3TDN TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
376100 18/12/2017 08:14:44 trankien7a3tdn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
376098 18/12/2017 08:12:13 Nguyenkhoi TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
376096 18/12/2017 08:09:38 VuNguyenHongPhong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
376090 18/12/2017 08:06:28 thinh2242005lop7A3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
376088 18/12/2017 08:05:43 20052005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
376084 18/12/2017 08:03:13 amonyous TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
376080 18/12/2017 08:01:57 2005tung TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376076 18/12/2017 08:01:07 hoalinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376075 18/12/2017 08:00:25 EmKhôngCầnAnhThươngHại TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376074 18/12/2017 07:59:38 balancebreaker2123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376072 18/12/2017 07:58:42 nguyenminhcongly TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 31 ms 1408 KB
376070 18/12/2017 07:55:44 phươnganh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
376069 18/12/2017 07:55:00 buterfly TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
376068 18/12/2017 07:53:56 ngocloly TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
376067 18/12/2017 07:46:23 amonyous TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376066 18/12/2017 07:45:02 hoainam2222005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
376065 18/12/2017 07:44:30 trongphuc_tdn1105 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
376064 18/12/2017 07:43:47 Azusaki TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376063 18/12/2017 07:42:19 nguyenminhcongly TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376062 18/12/2017 07:41:53 Minhkiu7a3_TDN TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
376061 18/12/2017 07:39:28 Ngocbong_7a3_TDN TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
375847 17/12/2017 09:06:52 tenda1234 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
375378 15/12/2017 15:26:04 hoi_lam_gi TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
374832 14/12/2017 09:37:37 khongminhman005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
374825 14/12/2017 09:33:56 QUYEN_7A4TDN TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
374809 14/12/2017 09:29:39 TLGiang_7a4_TĐN TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
374780 14/12/2017 09:20:50 khongminhman005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
374611 13/12/2017 18:13:54 changlangtu97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1504 KB
374137 11/12/2017 23:21:32 khoa0308 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
374114 11/12/2017 21:32:59 theninja TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
374112 11/12/2017 21:28:44 hihihil2010 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
374042 11/12/2017 16:04:05 testPython TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 46 ms 5584 KB
373094 08/12/2017 14:23:50 munrio123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
372849 07/12/2017 15:40:34 ledung497 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
372833 07/12/2017 14:42:23 quyenmmai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372113 05/12/2017 14:48:39 vuthehuyht TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
371490 04/12/2017 10:51:16 PearlHo TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
371136 03/12/2017 22:34:15 phuocanh1625 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370344 02/12/2017 00:27:26 php122002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
369924 01/12/2017 13:17:30 votrunghieu9a2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
369673 01/12/2017 00:39:40 purenoob TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
369111 30/11/2017 00:48:57 MrRobot TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
368564 28/11/2017 22:10:58 orimashaky TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
368355 28/11/2017 16:18:11 tuanhbt133 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
368266 28/11/2017 14:34:39 Shyn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
367137 27/11/2017 21:31:29 dinhthanhnga06 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366857 27/11/2017 12:21:19 SmithWinter TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366854 27/11/2017 12:11:46 namtao97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
366304 26/11/2017 10:04:21 NMTJ4F TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
366152 25/11/2017 22:26:19 lkdn3t_python TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 62 ms 1460 KB
366023 25/11/2017 17:31:33 Venus TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
365251 24/11/2017 14:03:56 taminhquanno21 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
364906 23/11/2017 18:02:04 trainolp2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364878 23/11/2017 16:26:26 phambichngoclamson2002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
363227 20/11/2017 20:45:41 Sakura TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
363197 20/11/2017 19:22:01 tranngoctoanno1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
363121 20/11/2017 15:01:46 huukhoa2608 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
362682 19/11/2017 12:01:19 hoainam TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362577 19/11/2017 01:52:14 TanTruc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
362393 18/11/2017 15:48:01 huy_hvt2004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
362038 17/11/2017 21:59:40 langkhachthoikhong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
362036 17/11/2017 21:58:18 minhdanglvl TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
361637 17/11/2017 09:50:09 quocnguyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
361481 16/11/2017 21:25:00 kien1234 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
361453 16/11/2017 21:05:26 vinhntndu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
360882 15/11/2017 23:32:37 ongtrum19051997 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
360838 15/11/2017 21:41:52 htthtt11t1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
360790 15/11/2017 21:03:01 badaocm234 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
360636 15/11/2017 17:59:06 Truongthienloc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
360632 15/11/2017 17:44:47 benopera5 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
360210 14/11/2017 23:27:52 letuongminh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
360010 14/11/2017 17:22:25 anhdhbn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
359663 14/11/2017 14:31:36 HVT TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
359479 14/11/2017 08:30:35 rockman030 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
359390 13/11/2017 23:06:36 WhileBlack TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
358559 12/11/2017 22:11:02 lichngothanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358546 12/11/2017 22:02:54 minhth_1412 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
358175 12/11/2017 11:28:27 thao1234 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
358073 12/11/2017 09:15:29 thanh123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
357277 10/11/2017 21:18:43 viethoang99 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
357161 10/11/2017 18:00:15 baowin170 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356831 10/11/2017 13:45:15 khoinguyentdmu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
356797 10/11/2017 12:04:49 kiemnguoiy TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355984 09/11/2017 11:12:13 quang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
355129 08/11/2017 10:06:25 trancongluanmta TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355065 08/11/2017 00:33:03 doctorifour TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354529 07/11/2017 15:06:17 Phandat16 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
354520 07/11/2017 15:01:15 thiend17pm03_dhtdm TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353570 06/11/2017 14:06:57 cyb3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353569 06/11/2017 14:05:54 cyb3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
353567 06/11/2017 14:04:28 cyb3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353564 06/11/2017 14:02:04 cyb3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353536 06/11/2017 12:59:40 maikhanhk98lhp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
353372 06/11/2017 07:54:37 Duongnguyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352383 04/11/2017 15:25:24 minh3chap TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
351207 02/11/2017 16:50:49 trananhprince TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
351040 02/11/2017 15:39:10 2221115541 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
351029 02/11/2017 15:33:39 2221113513 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
350601 01/11/2017 22:34:20 hiepnguyenhue2002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
349819 01/11/2017 00:36:18 haxuantoan98 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1420 KB
349648 31/10/2017 21:47:52 crush TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
349538 31/10/2017 20:30:40 nguyenthanhtung TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
349506 31/10/2017 20:03:24 ductinLHP TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349310 31/10/2017 15:34:18 luxabu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
349230 31/10/2017 13:07:40 ttdpro98 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
349218 31/10/2017 11:29:37 luxabu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
349129 31/10/2017 08:48:16 traitimng1812 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
349077 31/10/2017 07:38:29 hoan2k1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
348627 30/10/2017 20:55:48 binh0913546622 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
347741 29/10/2017 14:41:21 kami TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
346947 27/10/2017 23:09:46 tmvtri123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
346637 27/10/2017 15:56:39 chinhd17ht01tdmu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
346387 27/10/2017 10:08:57 HoàngLộcCQT TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346275 26/10/2017 23:51:45 OPE169 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345605 26/10/2017 14:33:50 quang8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
345540 26/10/2017 14:18:54 thanh8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
345525 26/10/2017 14:14:28 SHieu8a3TDN2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345467 26/10/2017 13:11:04 huy9a1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
343736 24/10/2017 09:26:50 mcgame2014 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343703 24/10/2017 08:48:33 ducquynhfptk12 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343628 24/10/2017 07:44:59 bachhuyhung20102001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343407 23/10/2017 21:12:22 ngocminh2869 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
343088 23/10/2017 15:50:14 freepascal TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
342720 22/10/2017 21:04:41 meobeo1234 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
342464 22/10/2017 14:35:41 nguyenvuminhtri2004 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
342333 22/10/2017 09:01:49 BE TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
342303 22/10/2017 08:03:01 dinhtri TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
341683 21/10/2017 10:54:41 manhhungking TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
341511 21/10/2017 08:36:35 dungzudd231001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
340433 19/10/2017 15:45:05 tinhhk15 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
339775 18/10/2017 22:30:13 hien_jeony TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
339723 18/10/2017 21:47:15 Luthaihoc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
339629 18/10/2017 20:39:06 thaibabao TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
339501 18/10/2017 16:12:37 Thai TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
339499 18/10/2017 16:07:51 haltv TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
338913 17/10/2017 19:35:40 NAKICTI TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
338301 16/10/2017 22:37:38 MinhThư TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
337685 16/10/2017 08:10:50 NgocBao2786 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
337674 16/10/2017 07:43:39 Raito TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
337532 15/10/2017 21:57:32 linhbeo1210 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
337377 15/10/2017 18:45:06 akkla002 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
337044 15/10/2017 13:33:42 thienhk15 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
336999 15/10/2017 11:41:35 BaoKhuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
336915 15/10/2017 10:21:44 BINHTHUONG TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
335549 13/10/2017 15:01:45 long123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
335542 13/10/2017 14:55:47 hoi_lam_gi TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
335165 12/10/2017 21:51:39 quang8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
334914 12/10/2017 17:16:08 vietdeptrai TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
334432 12/10/2017 00:02:51 OPE169 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1800 KB
334232 11/10/2017 21:26:07 Dai_Thang_HN_7_1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
333932 11/10/2017 15:05:02 caovantheanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
333904 11/10/2017 14:28:17 Master_01 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332921 09/10/2017 22:21:01 pandazt1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
332799 09/10/2017 21:02:34 lcnguyendang123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
332749 09/10/2017 20:29:43 khanhtran3596 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
332165 08/10/2017 22:06:27 manhh15 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
331486 08/10/2017 09:43:08 tanan112 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
331464 08/10/2017 09:30:49 kyonest12 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
331318 07/10/2017 22:27:10 nguyenquechi123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
331289 07/10/2017 22:05:24 thamtudeptrai007 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
330777 07/10/2017 14:04:14 hieu8a3tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
330747 07/10/2017 12:33:02 duc8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
330443 06/10/2017 22:07:33 darkdragon02 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
330183 06/10/2017 18:14:12 tue8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
329858 06/10/2017 12:46:44 wind87915 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
329680 05/10/2017 23:42:28 ninja_sunflower TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
329196 04/10/2017 23:36:18 minhnguyen998vp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
328749 03/10/2017 22:33:53 minhno2000_tdn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
328139 03/10/2017 08:03:29 hai8a3_tdn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
328107 03/10/2017 05:34:07 kimngan8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
328100 03/10/2017 05:25:30 thutrang8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
328007 02/10/2017 22:58:31 KTPLinh8A3_TĐN2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
327977 02/10/2017 22:39:42 sanglequang TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
327967 02/10/2017 22:31:23 Viet8a3tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
327945 02/10/2017 22:14:28 ha8a3tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1836 KB
327926 02/10/2017 22:00:46 tuananhtdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
327810 02/10/2017 21:06:08 hung8a3_tdn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
327799 02/10/2017 21:01:36 nam8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
327786 02/10/2017 20:57:33 ManhDung8a3_TDN TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
327769 02/10/2017 20:53:38 Tuan8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
327756 02/10/2017 20:47:44 cong8a3tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
327747 02/10/2017 20:45:08 hieu8a3_tdn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2224 KB
327736 02/10/2017 20:40:00 trunghieu8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
327709 02/10/2017 20:29:43 phamhuy8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
327699 02/10/2017 20:25:13 ngolinh8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
327659 02/10/2017 20:03:08 qđạttdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2524 KB
327657 02/10/2017 20:02:19 huydat_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2060 KB
327625 02/10/2017 19:47:50 Duong8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1644 KB
327624 02/10/2017 19:47:31 Duong8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
327613 02/10/2017 19:37:29 MinhChau_A3_TDN_2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
327384 02/10/2017 13:27:42 tung_8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
327371 02/10/2017 10:27:26 taikhoan1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
327263 02/10/2017 06:03:12 hoa8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
327037 01/10/2017 20:09:29 ninhduchuy_8a3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
326900 01/10/2017 16:03:36 nguyenquechi123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
326736 01/10/2017 14:52:10 vikhangcqt171 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
326697 01/10/2017 14:36:29 minhtdn8a3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
326663 01/10/2017 14:14:13 hung080104 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
326367 30/09/2017 23:20:45 ngocanh8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
326357 30/09/2017 22:57:42 quan8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
326094 30/09/2017 15:13:09 christzy TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
325725 29/09/2017 21:59:22 haidangdz TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
325445 29/09/2017 18:38:44 thanh8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
324834 28/09/2017 20:15:21 manh8a3tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
324815 28/09/2017 20:01:11 huudat8a3_tdn2017 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
324314 28/09/2017 14:15:12 nguyenvanduck98lhp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324311 28/09/2017 14:13:11 8man TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
323876 27/09/2017 20:05:06 hungga1711 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
322359 24/09/2017 21:24:38 quynhco275 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
322350 24/09/2017 21:09:34 anntpro TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
322021 24/09/2017 13:17:52 hoangnghiak98lhp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321884 24/09/2017 08:53:09 trungtt123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
321870 24/09/2017 08:44:08 llk2407 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
320527 21/09/2017 15:46:40 cuongyd1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
320232 20/09/2017 22:14:18 masterv TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
319956 20/09/2017 13:10:46 huynonstop TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
318694 17/09/2017 21:09:43 phuongnam TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318652 17/09/2017 18:08:59 honghoa2k2z TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
318476 17/09/2017 14:26:34 chamchamcham TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
318192 16/09/2017 22:21:08 Than TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
317369 15/09/2017 11:18:49 hoangtranxuansona2k46 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
317223 14/09/2017 22:52:32 k30tin TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
317052 14/09/2017 16:10:28 vinhquana TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
316557 13/09/2017 20:00:48 Tu2112003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
316303 13/09/2017 09:39:53 sunsetno08 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
315302 11/09/2017 09:06:24 manhcuongcvp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314922 10/09/2017 10:44:17 nguyenducthai1312 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314668 09/09/2017 17:36:49 huyvuhp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314477 09/09/2017 09:37:45 tiendiep9a1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
313301 05/09/2017 21:38:20 714D65 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
312684 03/09/2017 22:07:01 ledat112233 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
312510 03/09/2017 15:35:12 duong2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
312499 03/09/2017 15:15:00 lecanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1888 KB
311251 31/08/2017 14:25:11 buiminhkhang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
311142 30/08/2017 23:05:44 shuu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310857 30/08/2017 12:57:48 hieunv1996 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
310779 29/08/2017 23:23:02 anhbannho147vn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
310749 29/08/2017 22:17:31 hoanglongbpt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2104 KB
310370 29/08/2017 00:02:29 16122001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
310364 28/08/2017 23:39:21 xekoiuxuka TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
310309 28/08/2017 21:44:18 hoangtrung080697 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
309721 27/08/2017 15:27:03 nguyenchicuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
309631 27/08/2017 13:40:22 qktruong0209 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
309299 26/08/2017 13:19:00 trantien151198 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
309121 25/08/2017 20:15:23 tanloitdmu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
309054 25/08/2017 18:00:58 quangcuongnd29296 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
308992 25/08/2017 13:53:02 0000000000 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
308845 24/08/2017 23:30:35 thanhdatna1996 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
308827 24/08/2017 23:07:58 myfriend1102vn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
308717 24/08/2017 21:08:36 locnguyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
308713 24/08/2017 21:03:50 congminh410 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
308594 24/08/2017 19:00:34 huutoanls7 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
307933 22/08/2017 19:47:06 vinh10a2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
307815 22/08/2017 11:03:34 khoinguyentdmu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
307162 19/08/2017 21:48:10 minhthu20201 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
306951 19/08/2017 15:07:04 truongntt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
306917 19/08/2017 14:22:50 truongtt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
306897 19/08/2017 13:45:23 tiny TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
306896 19/08/2017 13:41:27 ABC_XYZ TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
306774 19/08/2017 09:06:39 leehieeu TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 171 ms 17620 KB
306659 18/08/2017 20:19:05 sonheo123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
306494 18/08/2017 16:34:42 Adam_Kyle_Java TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 156 ms 17684 KB
305739 16/08/2017 21:41:57 hophamhoc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305376 16/08/2017 09:47:46 Minhthanhntu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
305323 16/08/2017 08:41:01 nguyenthicamtu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304877 15/08/2017 15:00:44 thanhhoang TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
303019 10/08/2017 20:41:38 Nghesi9ngon TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
302166 08/08/2017 15:07:13 tutq9oo TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 2 Accepted 62 ms 1888 KB
301969 07/08/2017 22:01:10 sonnguyen0612 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
301606 06/08/2017 20:31:24 hanhhuyenit1619 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
301428 05/08/2017 21:26:08 na2m2428 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
301424 05/08/2017 21:20:31 dothanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
301404 05/08/2017 20:50:23 flightlessbird TIGU - Tiền gửi ngân hàng Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
300933 04/08/2017 07:18:04 vohinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
300685 02/08/2017 21:34:38 reset TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
300413 02/08/2017 00:02:24 anh76qn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
299802 28/07/2017 22:09:33 trang2002cool TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
299547 27/07/2017 23:54:55 bicrackpro123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
299346 27/07/2017 15:30:33 hains TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
299268 27/07/2017 10:26:36 tuan_tudl TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297829 22/07/2017 13:01:25 hungk36b TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
297674 21/07/2017 21:12:15 uitachi TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1872 KB
297427 20/07/2017 23:41:53 tridung TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
297376 20/07/2017 20:55:46 skydriver001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 171 ms 17468 KB
297326 20/07/2017 17:46:57 MountainDOrm TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
297147 20/07/2017 08:52:50 congthangk36d TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
296871 19/07/2017 16:06:07 QSM TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
294957 13/07/2017 12:40:08 logacc999 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
294640 12/07/2017 17:03:56 Nhokkz TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
293967 10/07/2017 11:46:30 nhpntz0t TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
292649 04/07/2017 09:58:06 lqt_ctc_1307 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
292572 03/07/2017 22:35:36 MinhDang TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
291636 29/06/2017 09:34:28 caubedaumat TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
291598 29/06/2017 02:53:46 okeomachnha TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
291428 28/06/2017 12:51:34 nmcuongit97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290890 26/06/2017 01:15:34 01667401268 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
290675 25/06/2017 01:20:51 huudatwn1q TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1376 KB
290668 25/06/2017 00:56:40 nth193 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
290456 24/06/2017 10:00:23 thanhchuongitc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
288725 17/06/2017 18:50:53 thienbaotb TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
287925 14/06/2017 18:47:51 nguyenhaidang TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
287664 13/06/2017 22:13:54 quetoiohue TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
287527 13/06/2017 12:14:18 saothuaduoc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
287190 12/06/2017 12:28:12 thienbaotb TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
287076 11/06/2017 21:43:54 isora1996 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
285866 07/06/2017 07:54:10 hoaviet201 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2052 KB
285798 06/06/2017 21:39:43 thanhthuy4u TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
285575 05/06/2017 13:15:57 Huan1412 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
285573 05/06/2017 13:14:38 Huan1412 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
285558 05/06/2017 11:31:34 nguyenkhue86 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
285556 05/06/2017 11:27:57 zrydev0910 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
285555 05/06/2017 11:25:27 letrung0606 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1212 KB
285553 05/06/2017 11:22:25 nguyenhavi TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
285549 05/06/2017 11:12:18 logn145236 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
285530 05/06/2017 10:14:35 bigbahh122 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
284693 01/06/2017 16:43:48 hut_phamquochuy TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
284112 30/05/2017 02:52:50 hutech_16ctha1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
284106 30/05/2017 00:58:22 datpham200120 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283286 25/05/2017 17:52:03 hocattuongltv TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283163 25/05/2017 13:55:38 ngophuthinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
283123 25/05/2017 12:00:28 hatuank97lhp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1680 KB
282914 24/05/2017 18:20:30 tuan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282913 24/05/2017 18:19:16 tuan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282054 21/05/2017 23:49:23 hocattuongltv TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
282049 21/05/2017 23:32:24 cvthang56th2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
281999 21/05/2017 21:26:03 johnstonebig TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
281448 18/05/2017 22:47:05 Vinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
281160 17/05/2017 23:10:25 daycoma1998 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
279543 15/05/2017 21:12:38 nguyentrungthanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
279509 15/05/2017 18:08:15 nguyentrungthanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
279098 14/05/2017 00:11:13 arohigh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
277764 12/05/2017 18:53:12 langocson8125 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
277111 10/05/2017 00:53:28 hungbt TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276905 09/05/2017 16:41:51 buikimanh126 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
276903 09/05/2017 16:41:07 buikimanh126 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
276625 08/05/2017 21:17:10 phanhienbx01 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
276507 08/05/2017 18:01:32 bethogay TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
276461 08/05/2017 16:23:05 Nguyenthituyetcvp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
276014 06/05/2017 21:15:54 ngophuthinh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
275687 05/05/2017 00:23:30 thumieu88 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
275664 04/05/2017 23:09:27 hoof44 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
275161 02/05/2017 12:38:44 zminhthinhsd1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2452 KB
274838 30/04/2017 23:50:46 cucarot TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
274837 30/04/2017 23:50:14 gatrongcode TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
274671 29/04/2017 23:25:00 sony TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
274584 29/04/2017 19:24:57 tranthanhhai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
274071 26/04/2017 23:13:45 trinhvanluc213 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
273000 23/04/2017 10:22:14 quangminh6624 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
272626 21/04/2017 21:46:47 contiti TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
272312 20/04/2017 21:06:08 nghiapro97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
271130 16/04/2017 09:49:25 123B TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
270799 15/04/2017 00:14:29 dangkhoa_pascal TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
270210 12/04/2017 16:06:42 up_out_of_all TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269698 11/04/2017 01:45:45 nguyenduclam0605 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
269367 09/04/2017 20:42:01 nguyenvanbien TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269341 09/04/2017 18:23:50 Ccongcong TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
268104 06/04/2017 18:40:29 frostpixel TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
268010 06/04/2017 15:46:45 chaukhanh2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
267878 06/04/2017 10:28:56 MINHKHANG TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
267230 04/04/2017 23:42:24 coderkcdhv TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
265254 30/03/2017 22:43:26 khoadeptrai TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
265249 30/03/2017 22:21:25 buihoat2003cpp TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
265244 30/03/2017 21:59:49 minhaho160601 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
264578 28/03/2017 23:39:25 nguyenhungdungagvn TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
264282 28/03/2017 13:33:40 khoabhvt TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2368 KB
263688 26/03/2017 21:57:15 peppie TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1644 KB
263613 26/03/2017 20:11:00 tayduasieucuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
263137 25/03/2017 19:36:21 junnguyen TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
262929 24/03/2017 21:54:53 tuan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261446 21/03/2017 10:30:45 someday TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
261315 21/03/2017 06:57:02 thien9a1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
261030 20/03/2017 10:02:10 nguyenhoangnam TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
260684 19/03/2017 12:31:35 azulgrana1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
260136 18/03/2017 09:41:23 doituyentin TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
259800 18/03/2017 07:23:59 NguyenNhutAnh8a2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
259797 18/03/2017 07:23:03 khoa22022003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
259010 16/03/2017 20:23:18 nkduc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
258477 15/03/2017 14:38:44 ducanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
258473 15/03/2017 14:37:49 fatter111 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
257642 13/03/2017 11:08:40 s2karens2 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
256299 09/03/2017 21:40:02 NPL TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
256067 08/03/2017 21:45:43 nguyenthicamtu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
255979 08/03/2017 19:14:02 phamtrunghieuntp TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
255658 07/03/2017 20:40:17 ColB TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
255650 07/03/2017 20:27:36 Midodra TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
255456 07/03/2017 10:14:15 yinlangoc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
255449 07/03/2017 09:54:47 segio_ramos TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
255446 07/03/2017 09:50:56 segio_ramos TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
254888 05/03/2017 11:14:52 buivietthanh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
253150 28/02/2017 09:19:49 hanhan TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
252366 26/02/2017 18:28:18 meomeo123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
251740 24/02/2017 18:31:37 minhtien678 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
251407 23/02/2017 15:57:54 lonelystar TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
248985 18/02/2017 22:35:08 myfriend1102vn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
248980 18/02/2017 22:27:51 myfriend1102vn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
248703 18/02/2017 15:11:29 nmc1998 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
248230 17/02/2017 09:48:05 king744744 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
245785 10/02/2017 12:34:29 tuongvi210702 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
244558 04/02/2017 21:32:44 hahpuc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
244182 02/02/2017 17:09:04 nhannguyen95 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
243649 29/01/2017 17:34:24 gowthern TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
243403 27/01/2017 23:29:52 mik271 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
241846 17/01/2017 18:18:21 jackytrung2001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
241612 15/01/2017 22:28:28 VDQ TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
241593 15/01/2017 21:34:08 omega1100100 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
241503 15/01/2017 16:49:08 Adam_Kyle TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
241451 15/01/2017 15:06:06 Disconnect TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
241450 15/01/2017 15:04:30 Disconnect TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
240562 13/01/2017 12:46:13 Soledad TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
237862 03/01/2017 22:09:53 doanthetai2005 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
237755 03/01/2017 16:20:44 hoangthuhang TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
237535 02/01/2017 20:59:37 sonheo123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
236430 29/12/2016 03:05:04 trunglucky2k8 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
236429 29/12/2016 01:24:45 lecam16T1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
236408 28/12/2016 22:57:34 linhlrx TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
235708 25/12/2016 19:27:25 duyqnguyenle TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
235372 24/12/2016 14:31:39 huynhdinhhiep TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2216 KB
234254 23/12/2016 18:06:38 leesin TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
233889 21/12/2016 20:18:16 tronghk14 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
233820 21/12/2016 11:02:33 namhaiscvtd TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2140 KB
232520 15/12/2016 10:33:31 pipipham TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
232510 15/12/2016 08:08:35 thetam16t3 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
232500 15/12/2016 01:46:15 SunnyAUG TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
232371 14/12/2016 19:49:02 chaats TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
232316 14/12/2016 15:31:27 thanhria TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 187 ms 17256 KB
232291 14/12/2016 14:38:25 shinta TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 700 KB
232271 14/12/2016 12:05:01 tuandatqn95 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
231924 13/12/2016 14:50:52 ltbminh_ctl TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
231777 12/12/2016 22:49:22 tranxuanloc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
231472 11/12/2016 21:35:35 datgk14 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
231335 11/12/2016 12:48:24 vuonghieuvui TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
230645 09/12/2016 10:47:11 tranlehiep2203 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
230378 08/12/2016 20:48:04 iostream TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
229816 07/12/2016 14:35:19 SlothSe7en TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
229814 07/12/2016 14:32:34 gaoao TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
228511 03/12/2016 20:05:50 Minatokaze TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
228492 03/12/2016 17:48:12 nguyentigo TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
228477 03/12/2016 16:52:18 nameless TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
228443 03/12/2016 15:54:26 duongankhuong TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
228442 03/12/2016 15:53:43 trungnguyen0902 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
228339 03/12/2016 09:22:28 nvanhoang188 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
228330 03/12/2016 08:51:54 hatuankiettp1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
227619 01/12/2016 08:48:26 NVL TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
226604 29/11/2016 11:31:27 qwerty212 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
226603 29/11/2016 11:29:49 ItachiUchiha TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
226565 29/11/2016 10:04:23 hoanglindegaard TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
226340 28/11/2016 19:43:59 vokhanhan25 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
226296 28/11/2016 17:09:11 hut_nguyenquynhattu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
226278 28/11/2016 16:29:31 nguyentandat1502 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
225818 27/11/2016 17:24:41 nguyenhoanganh1612001 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
225092 26/11/2016 14:41:38 truongprohk252 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
222119 22/11/2016 14:34:34 vuhongson TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
222093 22/11/2016 13:55:30 casaumayman TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
221882 21/11/2016 23:13:50 duongtc1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
221730 21/11/2016 20:23:30 huyvuvn TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
221676 21/11/2016 19:56:26 Daoduychien TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
221230 21/11/2016 07:48:37 codera3k48 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
219459 18/11/2016 00:25:45 nguyenthanhtinh365 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
219008 17/11/2016 13:11:18 dats2007 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
218383 16/11/2016 14:37:33 kienInu1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
218153 16/11/2016 00:53:56 quocanh507 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
217147 14/11/2016 15:07:48 oOovWvoOo TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
216539 13/11/2016 08:37:00 121212 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
213973 09/11/2016 23:03:27 buihoat2003 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
213923 09/11/2016 22:04:20 khoaat TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
213528 09/11/2016 07:41:10 xben TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
213285 08/11/2016 20:26:33 mathiznogoud TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB