Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741423 07/04/2020 17:19:01 minhquandinhcao LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
741041 06/04/2020 22:34:13 tanhoangdl LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 171 ms 1828 KB
740886 06/04/2020 12:58:25 ducnhannguyen2410 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 832 KB
740474 04/04/2020 21:30:50 Paikugon LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 265 ms 2452 KB
724905 23/02/2020 23:17:58 luuanhtn1 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
721243 16/02/2020 21:56:41 thanhtructink31 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
721198 16/02/2020 20:44:09 loidinhnhat001 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 31 ms 844 KB
721191 16/02/2020 20:40:58 loidinhnhat001 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 1076 KB
721182 16/02/2020 20:28:00 haphuongctn LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 848 KB
721177 16/02/2020 20:19:48 hanhngan LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
720946 16/02/2020 10:54:07 baopham19062003kgkgkg LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
720743 15/02/2020 20:57:47 anhnguyenroux LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
720600 15/02/2020 16:47:59 lkminhhieu LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
720368 15/02/2020 10:32:06 nhhpbc7a1 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
720229 14/02/2020 21:13:32 donghung1711 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
719585 13/02/2020 15:26:09 tiendung2306 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 453 ms 1872 KB
718997 12/02/2020 10:06:00 ldn694 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 468 ms 1952 KB
718927 12/02/2020 07:38:43 nhatthang2704 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
718866 11/02/2020 22:58:27 manh2004 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
718744 11/02/2020 19:53:12 hungit04 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 1080 KB
718742 11/02/2020 19:47:08 nhatthang2704 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
718740 11/02/2020 19:40:44 totanhiep LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
718710 11/02/2020 19:06:06 khongbietcode LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
718270 11/02/2020 02:19:09 namu10x LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
718269 11/02/2020 00:42:51 abcxyzntu LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 328 ms 1920 KB
718214 10/02/2020 22:39:27 hieupcit LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 187 ms 1828 KB
715724 06/02/2020 18:50:54 Sang7a4gpc LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
708064 21/01/2020 13:53:40 HackerMan LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 343 ms 1764 KB
703634 12/01/2020 17:41:17 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
681942 28/11/2019 22:24:34 leviettttnh LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 343 ms 1892 KB
678901 23/11/2019 10:58:31 cyb3 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
669696 06/11/2019 21:02:30 minhkhoi1026 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
669695 06/11/2019 21:02:11 minhkhoi1026 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 93 ms 1104 KB
669403 06/11/2019 13:13:43 giveupahabit LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
643831 21/09/2019 13:31:28 baobao07 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 296 ms 1796 KB
633612 07/09/2019 17:36:42 094175234 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 156 ms 2528 KB
620301 13/08/2019 10:15:10 ffrederick LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 359 ms 1768 KB
613724 30/07/2019 15:52:00 lehoaihai215 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 2288 KB
608002 19/07/2019 21:33:39 maytinhpc LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 140 ms 1764 KB
604967 10/07/2019 01:47:15 dchy2000 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
599054 26/06/2019 23:13:44 rimuru LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 140 ms 1808 KB
598266 25/06/2019 10:07:56 masteroffood LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 281 ms 2412 KB
594177 16/06/2019 21:35:56 094175234 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 171 ms 1752 KB
590400 05/06/2019 22:29:54 hoatmt LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1884 KB
585398 22/05/2019 12:45:27 nguyenvantien0903 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 156 ms 1796 KB
575370 19/04/2019 16:50:31 NTTAN LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 500 ms 2520 KB
574771 18/04/2019 09:28:07 dangkhoa_pascal LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1720 KB
572945 14/04/2019 07:34:49 iostream LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 78 ms 2416 KB
561939 18/03/2019 21:19:21 phuongnhi_tran_1206 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1420 KB
560741 15/03/2019 15:54:16 iostream LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 78 ms 1080 KB
511992 15/11/2018 10:10:01 anhvippro123z LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 234 ms 1836 KB
507012 07/11/2018 20:23:22 xikhud LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 203 ms 1764 KB
507011 07/11/2018 20:23:01 xikhud LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 203 ms 1776 KB
506321 06/11/2018 21:20:26 thelightvn LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 312 ms 1868 KB
504272 03/11/2018 21:39:42 ngonamduonghl LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 312 ms 1896 KB
501889 31/10/2018 21:08:05 mrlihd LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 46 ms 1752 KB
483423 08/10/2018 21:32:07 LongÇhampion LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 421 ms 2496 KB
458308 31/08/2018 22:34:44 ARSENAL1886 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
456384 28/08/2018 09:46:01 HHHHHHHH LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
451813 16/08/2018 20:14:22 hoangthuc701 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
446986 03/08/2018 22:31:21 huy9a1 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
444471 26/07/2018 15:17:24 lehaiduyem123 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
444067 25/07/2018 16:00:10 an LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
442827 21/07/2018 13:51:01 nganyhilow LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
440752 13/07/2018 11:03:19 snowynguyen LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 968 ms 2440 KB
427219 25/05/2018 14:52:51 trananhprince LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 203 ms 6000 KB
416822 13/04/2018 05:31:05 vinhntndu LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 281 ms 1872 KB
409764 27/03/2018 07:21:33 reaper2003 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
409763 27/03/2018 07:21:01 letanminhtoan LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1976 KB
405014 14/03/2018 19:24:32 newbietm LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
394076 04/02/2018 01:37:23 hoangphuc12510 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
393558 02/02/2018 09:34:03 linhtamk7 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
393557 02/02/2018 09:33:55 truongcoi2001 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
393547 02/02/2018 08:48:20 bin39000 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
392761 30/01/2018 16:37:59 wtfit LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
391179 26/01/2018 08:48:46 bht15420 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
390445 24/01/2018 20:03:32 addwadec LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
383365 09/01/2018 02:41:56 khangtran LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 281 ms 1868 KB
359974 14/11/2017 16:19:15 freepascal LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 453 ms 2784 KB
358511 12/11/2017 21:15:46 thminh LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 109 ms 1892 KB
349073 31/10/2017 07:37:20 hoan2k1 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 250 ms 2448 KB
346412 27/10/2017 11:00:47 hieu LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 453 ms 2788 KB
331574 08/10/2017 10:42:21 hth20082000 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 250 ms 2408 KB
326568 01/10/2017 11:15:29 boykhang LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1236 KB
326517 01/10/2017 09:47:56 boykhang LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 2144 KB
325081 28/09/2017 23:56:30 nhpntz0t LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 62 ms 1088 KB
314507 09/09/2017 13:04:03 FujiVN LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314262 08/09/2017 20:23:51 zminhthinhsd1 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
306954 19/08/2017 15:09:56 tranphanquyhoang LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
306941 19/08/2017 14:57:24 tuan LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
303683 12/08/2017 07:15:52 Nghesi9ngon LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
300151 31/07/2017 09:01:28 uongnuocbangmom LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
293787 09/07/2017 18:33:48 monarch LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
276688 08/05/2017 22:07:59 Violet LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
275360 03/05/2017 21:21:06 ducquynhfptk12 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
275359 03/05/2017 21:20:29 ducquynhfptk12 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
266627 03/04/2017 21:28:37 TranNhutQuang LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
266470 03/04/2017 15:22:20 tienuydoan LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
266454 03/04/2017 14:39:59 bachtam2001 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
260142 18/03/2017 09:42:38 doituyentin LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
237270 01/01/2017 21:07:46 Demo2000 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
233432 19/12/2016 18:38:09 ndhp2000 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 656 ms 2972 KB
231823 13/12/2016 03:14:03 dhkhtn LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
231822 13/12/2016 03:11:38 dhkhtn LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
231818 13/12/2016 01:00:42 HoVanAnhK58A2 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
231536 12/12/2016 07:06:44 dhkhtn LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
198451 18/10/2016 10:23:15 giacacluong323 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 62 ms 936 KB
183164 27/09/2016 07:44:31 dahaodl LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
178972 19/09/2016 15:34:32 leducthinh0409 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 343 ms 1792 KB
173733 11/09/2016 19:16:48 phungvitrung LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 640 ms 2924 KB
161690 13/08/2016 16:39:21 lamnguyen LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
156941 29/07/2016 15:29:41 dqhn123 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
116358 02/02/2016 10:23:21 dqhungdl LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 421 ms 1776 KB
104401 07/12/2015 12:38:19 stepde15 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
95030 19/11/2015 00:12:46 qcuong98 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 62 ms 852 KB
88562 06/11/2015 08:48:45 phuc_doan LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
87202 03/11/2015 09:56:32 toan411998 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
81613 22/10/2015 01:17:32 hungngoquoc LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81570 21/10/2015 23:53:59 VoHT LIGHT - Tắt đèn Java 8 Accepted 234 ms 14292 KB
81408 21/10/2015 21:25:53 psucoder LIGHT - Tắt đèn Java 8 Accepted 187 ms 14068 KB
66028 21/09/2015 21:22:07 MTAZero LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
57373 26/08/2015 19:35:51 phuleethanh LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
50867 11/08/2015 14:01:15 middlest LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
39777 10/06/2015 21:54:10 farmerboy LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
39146 02/06/2015 23:12:53 nguyenmanhthien LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
27443 15/04/2015 20:51:32 RinJi LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
27333 14/04/2015 16:06:32 yogathanh99 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 31 ms 608 KB
27331 14/04/2015 15:57:39 tanphatvan LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 3204 KB
27301 14/04/2015 13:51:46 phamtan11 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 904 ms 1736 KB
27299 14/04/2015 13:48:13 phamtan11 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 842 ms 1736 KB
25004 27/03/2015 11:48:59 gamo LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 31 ms 612 KB
21736 18/03/2015 16:10:39 vinhnhp LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
21734 18/03/2015 15:30:46 truongtop14 LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
21732 18/03/2015 15:25:42 Nguyenthaihoc LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
21423 15/03/2015 15:57:11 kieuquocdat123 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 296 ms 1676 KB
15794 08/03/2015 13:29:15 yurilover172 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
13194 24/02/2015 08:42:35 conglinh LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 826 ms 1524 KB
11864 11/02/2015 00:35:25 stepde14 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 686 ms 1752 KB
11846 10/02/2015 23:13:42 phuchoahodo LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 811 ms 1748 KB
11836 10/02/2015 22:49:40 thanhCode LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 858 ms 1744 KB
Back to Top