Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731219 11/03/2020 14:20:45 JoySluxirt LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
731061 10/03/2020 22:15:29 Love LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
730154 07/03/2020 19:32:26 khanhkjhave LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
728897 04/03/2020 22:53:18 trungkienthcsyenlac LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
728492 03/03/2020 23:27:26 canhtoannct LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
726611 27/02/2020 20:59:25 bin1st090104 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
726337 27/02/2020 10:05:36 vuhoangphuc2000 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
725782 25/02/2020 22:01:49 vudangkhoi2003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
725633 25/02/2020 18:29:15 hlsclan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
724696 23/02/2020 17:20:27 huuhoangle LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
724140 22/02/2020 16:26:34 quoclan99 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
724031 22/02/2020 11:07:55 minhthi28 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2672 KB
724018 22/02/2020 10:39:42 ntphong LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
723415 20/02/2020 21:51:02 aruru12 LIXI - Lì xì Python 3 Accepted 62 ms 5444 KB
722254 18/02/2020 19:33:22 whoisthatguy LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
722180 18/02/2020 16:53:12 baoduytran LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
722086 18/02/2020 14:55:29 0972210195 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
721200 16/02/2020 20:44:58 tai123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
720599 15/02/2020 16:47:51 drloc2004 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
719506 13/02/2020 11:09:32 thanhdat2605 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
719386 13/02/2020 09:10:16 phuong2004 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
718779 11/02/2020 20:36:46 novaphoenix LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
718156 10/02/2020 21:35:47 shin3030aa LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
718148 10/02/2020 21:26:08 kuzuma245 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
717355 09/02/2020 14:25:46 kimcuong_tvn LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
716730 08/02/2020 10:28:00 tiendung2306 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
716407 07/02/2020 16:42:06 lethimytien LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
716405 07/02/2020 16:41:26 lnatuan LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
715883 06/02/2020 21:54:28 kimngan_tvn LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
715731 06/02/2020 18:54:28 Sang7a4gpc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
715499 06/02/2020 14:14:38 baopham19062003kgkgkg LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
715117 05/02/2020 20:59:47 vmt120203 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
713441 02/02/2020 15:12:29 BananaOnTheTree LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
712053 30/01/2020 16:46:29 dangtiendung1201 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
709893 25/01/2020 21:37:42 manhender LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
707267 19/01/2020 20:25:02 nownever LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
707243 19/01/2020 19:52:53 anhkhoa09032004 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
706915 18/01/2020 18:15:15 HackerMan LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 0 ms 1932 KB
706906 18/01/2020 18:04:25 nownever LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
705398 15/01/2020 21:40:45 ldn694 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
705256 15/01/2020 18:30:04 Quang249 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
705229 15/01/2020 16:41:37 haupas LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
704943 15/01/2020 00:08:06 watanabe2804 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
704735 14/01/2020 17:00:26 ronaldocr7 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
704718 14/01/2020 16:21:27 huytool LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
704409 13/01/2020 21:14:51 long020506 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
704086 13/01/2020 13:03:01 khanhld LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
703806 12/01/2020 21:14:56 DB LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
703585 12/01/2020 16:34:07 pxt9704 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
703564 12/01/2020 16:09:12 ashura2k5501 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
700533 07/01/2020 22:16:50 tahoangquan2 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
700409 07/01/2020 19:58:47 sendmylove123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
700339 07/01/2020 18:02:03 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
700334 07/01/2020 17:50:25 Fidisk LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
700076 07/01/2020 12:53:19 ntphong LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
697746 04/01/2020 11:11:10 hatayamakano LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
697597 04/01/2020 08:29:35 Paikugon LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
694953 30/12/2019 14:26:02 hieuhehehieu123 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
693828 27/12/2019 09:34:34 congcanhlnq LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
692536 24/12/2019 09:50:26 haminh2003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
692027 22/12/2019 21:48:03 rsattlpalpha LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
691609 21/12/2019 15:38:04 ntt12112001 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
691544 21/12/2019 14:19:57 duyluan3110 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2908 KB
691047 20/12/2019 11:24:12 jackykg LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
690943 19/12/2019 20:53:14 long020506 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
690507 18/12/2019 19:59:38 winterrr LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
690389 18/12/2019 14:56:37 Hedgehog2411 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
690354 18/12/2019 14:16:22 hsgtin20192020 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
690283 18/12/2019 09:50:12 tranconganhkhoa2006 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
690278 18/12/2019 09:42:42 0343249261 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
690276 18/12/2019 09:39:16 stkirito74 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
690275 18/12/2019 09:38:13 stkirito74 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
690267 18/12/2019 09:25:53 0343249261 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
690261 18/12/2019 09:20:49 long020506 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
690249 18/12/2019 09:08:12 long020506 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
690247 18/12/2019 09:05:14 nguyenhoa2k5 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
690235 18/12/2019 08:55:12 nhatdeptrai LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
689449 16/12/2019 21:38:25 chuonghc2512 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
688069 13/12/2019 20:47:05 mrzin703 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
687764 12/12/2019 22:06:57 vhskillpro LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
687758 12/12/2019 21:49:37 khanhtron03 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
686630 10/12/2019 15:06:05 thongoc1984 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
685717 06/12/2019 21:52:24 kyohzs02 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
685715 06/12/2019 21:50:51 con_cua_ne LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
685474 06/12/2019 13:50:57 thudiemnguyen LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
682187 29/11/2019 13:40:31 cmtanphat LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
679961 25/11/2019 14:18:25 haiprot1 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
679889 25/11/2019 08:32:58 minhtriet2903 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
679466 24/11/2019 09:56:01 unglinh LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
677096 21/11/2019 20:01:44 congthangk36d LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
676786 20/11/2019 22:55:25 nhanhuuhieu LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
676698 20/11/2019 21:06:16 voldemup LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
676543 20/11/2019 14:02:50 cuongdoduy123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
676301 19/11/2019 23:33:33 HoaBenKiaSong LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
676298 19/11/2019 23:31:45 HoaBenKiaSong LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
676296 19/11/2019 23:31:01 HoaBenKiaSong LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
676233 19/11/2019 20:05:32 shin3030aa LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
672691 12/11/2019 18:21:19 lecongbao LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
670800 08/11/2019 20:05:53 minhkhoi1026 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
670100 07/11/2019 15:59:34 NQT1998 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
669507 06/11/2019 16:04:56 maihuuton987 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 3608 KB
669087 05/11/2019 21:16:32 tuanmapun LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
668448 04/11/2019 20:27:35 tranvannhan1911 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
667761 03/11/2019 14:14:15 ogit403 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
667711 03/11/2019 11:08:02 hitu1917 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
667710 03/11/2019 11:06:32 hitu1917 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
667699 03/11/2019 10:36:26 hitu1919 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
667697 03/11/2019 10:33:11 hitu1906 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
667693 03/11/2019 10:27:12 hitu1902 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
667689 03/11/2019 10:23:02 hitu1907 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
667682 03/11/2019 10:12:08 hitu1919 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
667680 03/11/2019 10:09:37 hitu1907 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
667648 03/11/2019 09:24:53 hitu1903 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
666268 31/10/2019 21:38:56 prgrmanh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
663222 26/10/2019 15:50:36 hitu1905 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
662777 25/10/2019 18:40:51 hitu1903 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
662775 25/10/2019 18:39:12 hitu08 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
662760 25/10/2019 18:29:54 hitu1901 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
662215 24/10/2019 17:01:38 hieupham LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
658552 17/10/2019 00:12:38 Dan_De_Nui LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
651209 04/10/2019 17:50:38 094175234 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
651194 04/10/2019 17:16:12 pmt LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
650978 04/10/2019 12:30:29 heo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
647649 28/09/2019 16:59:18 MaMoi LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
647435 28/09/2019 10:22:06 trong123123 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
647410 28/09/2019 10:06:12 viethaofpc LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
645829 25/09/2019 10:23:05 MinBaoTT LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
645647 24/09/2019 21:22:09 present LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
645633 24/09/2019 20:56:25 lethienquan28052006 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
645497 24/09/2019 17:02:14 ThichAnHanh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
645088 23/09/2019 21:18:15 vngiang LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
644112 21/09/2019 21:08:44 hoangviethang LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
641352 18/09/2019 10:36:45 cblnamphuong LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
641002 17/09/2019 20:58:34 hamayasua LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
640900 17/09/2019 18:42:15 minhdung02 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
640894 17/09/2019 18:24:23 CBLtk LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
640893 17/09/2019 18:23:26 ldnghia_bl LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
640792 17/09/2019 16:01:06 hoangduc16_cbl LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
640786 17/09/2019 15:56:59 PHDKhoa LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
637958 13/09/2019 14:59:34 thienkun LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
637288 12/09/2019 19:47:46 nguyenhoainam LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
636691 11/09/2019 23:37:51 hiepthuong LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 4052 KB
635119 09/09/2019 01:37:58 canhtoannct LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
632980 06/09/2019 10:42:36 lucky_boy LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
632967 06/09/2019 09:35:01 lucky_boy LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
632966 06/09/2019 09:31:06 lucky_boy LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
632516 04/09/2019 22:49:39 hieunguyenthi LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
632088 03/09/2019 22:50:15 Vinhh LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
630899 31/08/2019 20:36:08 queanh0220 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
628107 25/08/2019 10:14:25 anhlavipnd199 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
626171 24/08/2019 17:45:50 phantanhung LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
625856 23/08/2019 22:08:26 lun3003 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
625174 22/08/2019 12:45:41 thuy_quynh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
623324 17/08/2019 22:32:57 thaolinh LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
621504 15/08/2019 20:05:48 gbking2003 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
620991 14/08/2019 18:26:20 funcolor LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
620766 14/08/2019 10:48:55 nhattuan722 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
620571 13/08/2019 21:10:57 111abc LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2928 KB
620307 13/08/2019 10:21:50 phongan105 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
620099 12/08/2019 19:33:21 FL_ADC LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
620084 12/08/2019 18:58:20 nhatanh10102005 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
620024 12/08/2019 16:38:42 nguyetanh10102005 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
619817 11/08/2019 23:28:00 trandat LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
619778 11/08/2019 20:21:28 taminhquanno21 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
619535 10/08/2019 21:52:26 emLaNewBie LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
618756 08/08/2019 22:10:03 emLaNewBie LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
618667 08/08/2019 20:25:16 thiennhanui LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
618606 08/08/2019 16:54:34 18T1021208 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
618124 08/08/2019 08:10:30 lequocbinh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
614928 01/08/2019 14:23:09 trungkienthcsyenlac LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
614049 31/07/2019 09:47:59 uchiha LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
614034 31/07/2019 09:22:44 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
609901 24/07/2019 07:51:00 lethienquan28052006 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
607494 18/07/2019 14:17:40 trantrung LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
606074 13/07/2019 16:43:30 quangduyluu123 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
605155 10/07/2019 16:27:59 conghieu239 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
604584 09/07/2019 10:48:12 canhtoannct LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
604210 08/07/2019 11:02:24 TIN10_VUTRINHHOANG LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
603866 06/07/2019 22:17:38 baobao07 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
603864 06/07/2019 22:15:06 baobao07 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
603849 06/07/2019 20:59:36 quanghuy123 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
601017 29/06/2019 15:14:52 ct390 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
595901 20/06/2019 13:48:09 letungduong31121999 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
595659 20/06/2019 02:47:04 khiem123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 3284 KB
594898 18/06/2019 10:16:04 Gib5102 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
594398 17/06/2019 15:14:42 ngoctit LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
594085 16/06/2019 18:28:44 cyrocs258 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
593951 16/06/2019 12:06:49 tridung LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 3288 KB
592252 12/06/2019 10:06:55 ducanh LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
590700 07/06/2019 01:16:34 trieutanhung93 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
589840 04/06/2019 13:48:29 trungnguyenlak2003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
588919 01/06/2019 10:46:39 anhnguyenroux LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
588604 31/05/2019 13:43:16 anhnguyenroux LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
588150 30/05/2019 14:14:19 vanhsusu03 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
587098 27/05/2019 16:12:38 huuthien198zz LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
586014 23/05/2019 20:03:50 myhorizon LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
585531 22/05/2019 18:14:13 zyenz123 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
585077 21/05/2019 18:23:55 trycod3 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
585057 21/05/2019 17:33:52 sunepi719 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
584943 21/05/2019 13:31:15 php122002 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
583668 16/05/2019 21:48:32 hoktro LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
583652 16/05/2019 21:25:47 vokhanhan25 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
583124 15/05/2019 14:48:21 maytinhpc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 31 ms 18100 KB
581027 07/05/2019 11:44:58 rimuru LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
580227 04/05/2019 15:39:09 trung5kvshthlnqk38b LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
579415 02/05/2019 16:08:20 thienphucanh2004 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
576644 25/04/2019 00:23:46 ngocminhchvk36 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
575761 21/04/2019 16:20:56 totanhiep LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
575760 21/04/2019 16:19:37 totanhiep LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
575331 19/04/2019 14:52:47 tminh5082 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
574981 18/04/2019 16:10:30 dvmduc_k36_chv LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
574903 18/04/2019 14:57:58 nvietphi03 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
574841 18/04/2019 13:53:49 leviettttnh LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
572896 14/04/2019 00:46:22 hoaf13 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
572870 13/04/2019 23:55:43 thanhcong LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
571896 11/04/2019 14:20:16 dat10tin LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
571738 10/04/2019 20:27:46 chanhnghia20 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
571722 10/04/2019 20:17:42 mnt33 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
571717 10/04/2019 20:15:06 tranhoangduy2003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
571670 10/04/2019 19:33:02 ntn17102003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
571229 09/04/2019 15:58:07 sorbitol LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
571209 09/04/2019 15:37:26 luongdang2k3_k36chv LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
571137 09/04/2019 14:52:15 HuyHoàng_K36_CHV LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
571135 09/04/2019 14:52:12 HuyHoàng_K36_CHV LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
571098 09/04/2019 14:33:59 trung_hieu_k36_chv LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
571088 09/04/2019 14:25:49 buihoat2003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
570800 08/04/2019 23:24:14 nguyengiakiet2003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
570453 08/04/2019 11:06:39 nst11072003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
568926 03/04/2019 20:59:52 sub_zero LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
568667 03/04/2019 09:33:53 lapphan2908 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
567862 01/04/2019 08:29:46 hungcqt LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
564722 25/03/2019 18:24:21 trananhprince LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
564694 25/03/2019 16:11:17 totanhiep LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
563703 22/03/2019 20:46:42 ffrederick LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
563464 22/03/2019 10:26:37 phatdoan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
560754 15/03/2019 16:28:46 ducminhtrinh LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
560133 14/03/2019 09:52:07 lehoang LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
560130 14/03/2019 09:48:04 vanan9205 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
560040 14/03/2019 08:37:40 nguyenvu LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
559865 13/03/2019 22:04:50 minhdung02 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
559271 12/03/2019 19:59:44 tuananh778999 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
558865 12/03/2019 08:57:14 MR_Asshole LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
557761 10/03/2019 20:22:32 tuanhuy03 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
556695 08/03/2019 08:51:08 tuankhoa2908 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
556517 07/03/2019 20:06:08 tuancqt LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
556134 07/03/2019 10:12:37 namlawng123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
554942 05/03/2019 08:28:42 Xiao_Lan LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
554939 05/03/2019 08:26:13 vuminh20379 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
554935 05/03/2019 08:24:18 alibaba LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
554934 05/03/2019 08:23:32 vuminh20379 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
554925 05/03/2019 08:17:33 alibaba LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
554879 05/03/2019 07:34:09 tcoder LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
553757 02/03/2019 08:46:11 inomatit82 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
553598 01/03/2019 22:02:51 phungduyminh1802 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
552613 28/02/2019 09:51:51 minhtrieutvn LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
552603 28/02/2019 09:44:36 h_giaotvn LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
552294 27/02/2019 16:49:17 nqvmystery123 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
551116 25/02/2019 10:36:22 lengocphuc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
550585 23/02/2019 22:59:58 Hàoa1 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
547521 16/02/2019 21:21:54 thecuongthehieu LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
547221 16/02/2019 08:36:26 knock2810 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
547217 16/02/2019 08:32:39 knock2810 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
547140 15/02/2019 23:02:24 conmeocon LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
546993 15/02/2019 20:21:49 goatdoheo LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
546559 14/02/2019 22:55:21 admin20 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
545764 13/02/2019 00:09:59 HackerCTG LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
545714 12/02/2019 22:11:46 cptkhai LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
544255 08/02/2019 22:03:42 jdkun123258TDMU LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
543589 05/02/2019 20:36:58 vivimini110 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
542330 01/02/2019 09:25:22 phuongnhi_tran_1206 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
541533 29/01/2019 01:42:19 bk201 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
539707 23/01/2019 19:22:15 minhth_1412 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
538871 21/01/2019 15:14:04 gianghia056 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
537911 18/01/2019 15:53:49 dylanrohdes LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
537499 17/01/2019 12:04:00 kutroll254 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
537127 16/01/2019 15:43:46 red LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
536875 15/01/2019 21:15:16 blackcat2710 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
536116 14/01/2019 12:36:51 totanhiep LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
535793 13/01/2019 15:19:36 thiennhb LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
535792 13/01/2019 15:17:35 thiennhb LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
535741 13/01/2019 10:35:10 hoangdieu LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
533114 08/01/2019 16:49:02 SavarinJames LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
532308 07/01/2019 09:29:23 HMĐ_191 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
532257 07/01/2019 08:51:42 HMĐ_191 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
531942 06/01/2019 20:58:50 hellosunny LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
531898 06/01/2019 20:21:10 dfwapekko LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
531635 06/01/2019 12:23:28 Cá37 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
531577 06/01/2019 11:06:21 Member LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
531480 06/01/2019 10:09:30 anhnguyen123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
530902 05/01/2019 10:53:45 dothihoangduyen LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
530460 04/01/2019 18:51:45 tanchan769 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
530347 04/01/2019 13:34:11 totanhiep LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
530344 04/01/2019 12:52:18 totanhiep LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
530341 04/01/2019 11:55:09 ThaoAVang LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
530226 04/01/2019 10:11:58 tranchienthang LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
530211 04/01/2019 10:07:40 nguyenquangdung LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
530184 04/01/2019 09:58:46 nguyenthithuylinh LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
530129 04/01/2019 09:29:37 ronaldo LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
529986 04/01/2019 07:40:35 nguyenthieuthanh LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
529965 03/01/2019 23:18:57 6vienhdt LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
529435 02/01/2019 22:27:53 quyhugo158 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
529322 02/01/2019 19:35:27 mrhung1999vnvn LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
529199 02/01/2019 15:25:12 mrhung1999vnvn LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
526338 10/12/2018 19:45:25 namconyl LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
525940 09/12/2018 21:01:12 nakrothpro LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
524263 06/12/2018 00:15:07 hduoc2003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
523654 04/12/2018 20:24:21 hachanh LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
523143 03/12/2018 20:11:58 Kieuthienquyyl LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
521913 30/11/2018 21:31:44 lethuyyl LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
520932 28/11/2018 17:09:08 lehoang LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
520896 28/11/2018 14:55:12 aGoodGuy LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
518163 23/11/2018 11:25:30 vanan9205 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
513258 16/11/2018 01:22:12 NghiaCPP LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
511994 15/11/2018 10:10:41 anhvippro123z LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 17508 KB
510385 13/11/2018 10:26:53 nttvan1611 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
510375 13/11/2018 10:13:02 hayqua LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
510368 13/11/2018 09:59:07 david0403 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
508126 09/11/2018 09:29:29 KV170403 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
507573 08/11/2018 16:43:10 hoangndu LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
507160 07/11/2018 21:59:20 Hưng LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
506335 06/11/2018 21:32:48 hanhien LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 10360 KB
504332 03/11/2018 23:09:26 Hieu98nb LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
502403 01/11/2018 14:53:16 minhdeptraiqqq LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
502286 01/11/2018 12:38:57 Anh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
501728 31/10/2018 19:19:56 ptmq123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
500036 28/10/2018 22:37:23 Hieu98nb LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
499397 27/10/2018 18:09:05 GauNguyenCon LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
498683 26/10/2018 19:08:17 Enoughtodie99 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
498678 26/10/2018 19:01:25 Enoughtodie99 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
498668 26/10/2018 18:42:20 kokokj124 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
498667 26/10/2018 18:41:33 DucThanh97 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
498666 26/10/2018 18:40:47 Socola_Đại_Ca LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
498665 26/10/2018 18:40:47 tranthanh LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
498664 26/10/2018 18:40:28 TICHPX LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
498660 26/10/2018 18:36:08 hoanggiang521999 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
492988 19/10/2018 09:04:12 hitu05 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2364 KB
491988 17/10/2018 22:23:16 hitu03 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
489266 14/10/2018 18:59:01 kakaka LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
486772 11/10/2018 21:36:41 hoangteo0103 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
486703 11/10/2018 21:04:15 viet2805 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
484533 10/10/2018 11:03:00 16122001 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
484511 10/10/2018 10:29:19 nhuricute LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
484483 10/10/2018 09:21:15 biabeogo147 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
483055 08/10/2018 10:22:17 GauNguyenCon LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
482946 07/10/2018 23:22:55 bluecat9x LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
482028 06/10/2018 19:23:59 phamanmaithao10 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
480302 04/10/2018 18:47:47 chinhhi LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
479544 03/10/2018 19:06:14 12hooks LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
478162 01/10/2018 21:43:36 nguyenvantien0903 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
477742 01/10/2018 10:50:38 luannguyen2504 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
477112 30/09/2018 11:36:43 pvannvu2512 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
476611 29/09/2018 16:51:24 NVL LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
476382 29/09/2018 10:57:59 bpoytem LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
476090 28/09/2018 20:38:32 Tran_Thanh_Oai97 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
474349 26/09/2018 16:33:56 nhhpbc7a1 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
472847 24/09/2018 14:48:18 trungnghia05123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
472401 23/09/2018 16:14:58 april2003 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
472305 23/09/2018 14:07:00 bqt LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
472271 23/09/2018 12:38:40 nguyenledinh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
471273 21/09/2018 15:00:01 vikhangcqt171 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
471259 21/09/2018 14:49:56 long_thathu LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
471200 21/09/2018 10:14:36 cotyey LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
468458 17/09/2018 17:15:33 black_stone LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
466261 13/09/2018 20:56:38 xikhud LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
465567 12/09/2018 21:31:31 doanthanhnhat0510 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
464963 11/09/2018 22:04:15 iiiiiii125478 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
464135 10/09/2018 21:31:44 ChuyenVanNQD LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
462958 09/09/2018 00:08:04 hitu07 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
462957 09/09/2018 00:07:17 leluyen1502 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
460788 05/09/2018 20:01:24 hitu08 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
460100 04/09/2018 14:27:40 duong2 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
458934 02/09/2018 12:06:18 haicao2805 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
458616 01/09/2018 16:11:39 omlgg LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
458605 01/09/2018 15:50:20 snowynguyen LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
458529 01/09/2018 14:11:46 hitu01 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
458015 31/08/2018 09:04:01 huynhthanhtan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
457544 30/08/2018 11:04:57 hitu02 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
457542 30/08/2018 11:01:21 hitu02 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
456381 28/08/2018 09:45:39 HHHHHHHH LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
456156 27/08/2018 17:03:42 hkphu65 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
454741 23/08/2018 15:27:13 thanhtungmk147 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
454714 23/08/2018 15:00:11 10ngocanh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
454413 22/08/2018 22:39:47 FireArcanist LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
453943 21/08/2018 22:14:49 NamDo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
453721 21/08/2018 15:34:41 yasuoghostblade LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
453574 21/08/2018 09:13:38 xuanvuong LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
453020 19/08/2018 14:45:55 Meliodas LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
452386 17/08/2018 22:00:57 huuthien1102 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
452383 17/08/2018 21:59:31 laucanhat LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
451882 16/08/2018 22:16:16 phuocanh1625 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
451457 16/08/2018 14:16:31 tronghieuACM LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
450147 13/08/2018 16:15:18 LongÇhampion LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
449485 12/08/2018 09:26:56 vínhdinhstudents LIXI - Lì xì Python 3 Accepted 46 ms 5664 KB
449380 11/08/2018 21:43:50 hoangthuc701 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
449357 11/08/2018 21:07:18 duong2 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
447228 04/08/2018 19:46:54 tototete LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
447138 04/08/2018 14:34:10 tototete LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
446829 03/08/2018 09:53:22 ARSENAL1886 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
445098 28/07/2018 23:25:14 an LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
444933 28/07/2018 10:05:07 xuanvuong LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
444339 26/07/2018 00:01:54 hoangnghiak98lhp LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
444238 25/07/2018 21:38:56 phamductaictk98 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
441105 14/07/2018 17:18:19 cyb3 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
439704 10/07/2018 00:24:49 KHOI2611 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
439457 09/07/2018 09:12:47 chaukhanh2003 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
437030 27/06/2018 14:17:34 thaibabao LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
433497 14/06/2018 16:16:32 kaitoukid1609 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
426588 22/05/2018 22:13:49 tuancanhktpm LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 1916 KB
422028 29/04/2018 10:31:50 TranHoang LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
421559 26/04/2018 20:50:06 Asteross LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
420584 23/04/2018 01:38:28 kaitou1412 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
420543 22/04/2018 22:38:04 itsukashido LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
419277 18/04/2018 21:27:22 dungdq2002 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
418585 15/04/2018 21:36:16 dangkhoa_pascal LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
414963 08/04/2018 21:44:15 emhocdem070 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
412433 02/04/2018 21:49:15 __________ LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
409462 26/03/2018 15:07:02 start008 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
408877 24/03/2018 22:06:29 vinhntndu LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
406602 19/03/2018 21:27:30 nguyendinhtin27011998 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
406139 18/03/2018 09:30:16 thao1234 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
405963 17/03/2018 07:51:54 vothanhlam LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
405499 15/03/2018 18:38:16 ngocminh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
402759 11/03/2018 21:07:36 bestmaster1504 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
399575 01/03/2018 08:43:30 thelightvn LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
396726 16/02/2018 11:52:33 quangminh6624 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
394507 06/02/2018 09:30:52 duongbp1990 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
394144 04/02/2018 16:20:00 vuong LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 3604 KB
390698 25/01/2018 14:09:38 toila4120 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
390690 25/01/2018 13:48:14 quangntu LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
387326 18/01/2018 21:46:08 manhh15 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
387025 18/01/2018 07:43:16 gtneopuv LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
386861 17/01/2018 20:05:02 hchocon206 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 31 ms 2384 KB
386369 16/01/2018 10:56:19 ntd992003 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
385579 14/01/2018 08:17:08 lamngok1201 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
385489 13/01/2018 22:17:16 manhh2 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
384744 11/01/2018 21:16:49 lcnguyendang123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
384136 10/01/2018 16:12:03 luxabu LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
383786 10/01/2018 07:47:30 tuanhbt133 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
383084 08/01/2018 11:22:02 codera3k48 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
382926 07/01/2018 20:28:43 lynguyen LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
382637 06/01/2018 22:01:50 lotac LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382392 06/01/2018 09:31:42 Tunga1 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
382382 06/01/2018 09:22:42 duonga1 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
382325 06/01/2018 08:27:04 Quân1 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
380929 02/01/2018 16:25:06 lythaonguyen3991 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
380928 02/01/2018 16:24:44 duongle2003 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
380926 02/01/2018 16:23:55 duonganh2k3 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
380917 02/01/2018 16:10:42 truong_hands0me LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
380915 02/01/2018 16:10:06 hugtin9lt LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
380913 02/01/2018 16:07:17 phansam2004 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
380907 02/01/2018 16:00:34 namtran2k3 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
380903 02/01/2018 15:57:34 anh2k3vq LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
379409 30/12/2017 22:57:11 huy9a1 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
376996 22/12/2017 21:02:47 VOTRUNGHOANGHUNG LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
375632 16/12/2017 10:14:16 trungtt123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
375113 15/12/2017 00:19:57 buithiuyennhi LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
374274 12/12/2017 18:23:14 christzy LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
372919 07/12/2017 21:06:31 ducquynhfptk12 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
371826 04/12/2017 20:22:38 GấuBéoIT LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
371825 04/12/2017 20:21:52 GấuBéoIT LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
371785 04/12/2017 19:35:32 buiminhkhang LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
370653 02/12/2017 23:40:01 namtao97 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
370506 02/12/2017 15:53:08 nakrothpro LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
369362 30/11/2017 15:14:12 dothanh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
368489 28/11/2017 20:35:14 chuotvip LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
366538 26/11/2017 20:15:56 darknight5698 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
366525 26/11/2017 19:49:41 tranmanhdat3006 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
365462 24/11/2017 15:35:42 thuylinh253 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
365146 24/11/2017 08:25:32 Minatokaze LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
364961 23/11/2017 20:00:56 manhhungking LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
364157 22/11/2017 14:44:41 huukhoa2608 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
361745 17/11/2017 14:30:37 mrlihd LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
360140 14/11/2017 21:52:02 huyvuhp LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
359327 13/11/2017 21:52:46 lgdark LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
358988 13/11/2017 15:51:36 EFFORTS LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
358968 13/11/2017 15:33:48 nguyendinhtin27011998 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
357743 11/11/2017 16:35:28 freepascal LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
357671 11/11/2017 15:20:17 minh3chap LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
357515 11/11/2017 10:10:35 HUTNguyenDat LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
357404 10/11/2017 23:32:05 viethoang99 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
356833 10/11/2017 13:52:20 0000000000 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
355638 08/11/2017 19:48:16 trungcbg LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
355089 08/11/2017 08:50:28 hanhhuyenit1619 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
351670 03/11/2017 09:20:15 bao023 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
349071 31/10/2017 07:37:00 hoan2k1 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
348460 30/10/2017 17:35:24 trainolp2017 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
347643 29/10/2017 09:56:08 ZvietanhZ00 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
347608 29/10/2017 08:30:38 serayumi LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
343935 24/10/2017 15:15:34 nganyhilow LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 4076 KB
343878 24/10/2017 14:47:16 trongthu LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
343850 24/10/2017 14:21:50 NhatKhanh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
341119 20/10/2017 15:16:48 TanTruc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
341099 20/10/2017 15:01:35 lichngothanh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
341098 20/10/2017 15:01:25 lichngothanh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
340156 19/10/2017 13:55:24 qwerty212 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
336595 14/10/2017 22:16:08 lekyatc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
329146 04/10/2017 21:53:30 masterv LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
328717 03/10/2017 22:01:33 linhbeo1210 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
327056 01/10/2017 20:23:49 duckunzz LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
324756 28/09/2017 18:47:09 khoinguyentdmu LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
324059 27/09/2017 22:50:43 Ledacthuong2210 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
323677 27/09/2017 09:04:01 hahpuc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
323650 27/09/2017 08:09:29 thanhpromu LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
322641 25/09/2017 18:38:27 xekoiuxuka LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
319896 20/09/2017 10:17:26 coderkcdhv LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
319470 19/09/2017 16:01:04 tiendiep9a1 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
317865 16/09/2017 11:13:14 phamvankhanh1516 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
316705 13/09/2017 23:18:48 8man LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
315752 11/09/2017 22:00:24 cuongasd52 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
315647 11/09/2017 20:23:34 Shyn LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
315523 11/09/2017 16:09:52 Dodomin LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
313921 07/09/2017 19:37:59 fcpnh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
313714 07/09/2017 01:23:36 casaumayman LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
313498 06/09/2017 16:53:53 lamngok1201 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
313028 05/09/2017 00:57:54 anhbannho147vn LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
311665 01/09/2017 16:28:28 lamngok1201 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
311333 31/08/2017 19:03:05 nguyenhaidang LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
310993 30/08/2017 16:28:11 caubedaumat LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
310247 28/08/2017 19:05:24 hoangtrung080697 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
310218 28/08/2017 16:49:42 blebleble LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
310197 28/08/2017 16:22:33 minhys LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 9664 KB
310012 28/08/2017 14:33:21 hotuanhung LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
309896 27/08/2017 21:58:21 duongtc1 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
309446 26/08/2017 20:07:18 vhoang LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
308666 24/08/2017 20:30:38 reset LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
308518 24/08/2017 11:29:52 anh76qn LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
308155 23/08/2017 10:38:01 nguyenducthai1312 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
306061 17/08/2017 17:46:02 Godloveme LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
304940 15/08/2017 16:15:15 anh76qn LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
304673 14/08/2017 20:59:33 my_crush_hates_me LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
303636 11/08/2017 23:06:02 Nghesi9ngon LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
303628 11/08/2017 22:41:27 Nghesi9ngon LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
299621 28/07/2017 13:28:04 minhthu20201 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
298385 24/07/2017 13:16:39 giangbabygo123 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
297963 22/07/2017 23:37:54 uyenthu0302 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
297940 22/07/2017 23:15:17 uyenthu0302 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
297477 21/07/2017 08:41:15 Nhokkz LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
297265 20/07/2017 15:06:21 nhpntz0t LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
295501 14/07/2017 23:29:40 Hackerr LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
294206 11/07/2017 06:48:53 zminhthinhsd1 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
293320 07/07/2017 16:33:48 gamo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
292980 06/07/2017 01:24:43 okeomachnha LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
291736 29/06/2017 17:46:56 dangquangthang0001 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
288424 16/06/2017 15:42:27 tieulyphichai LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 10292 KB
287919 14/06/2017 17:51:24 frostpixel LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
286776 10/06/2017 21:36:29 hatuank97lhp LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
284824 02/06/2017 05:26:36 ngan_it_tnh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
284013 29/05/2017 16:29:33 MINHKHANG LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
283768 28/05/2017 19:51:39 huytmdj LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
283628 27/05/2017 10:53:15 phbhan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
282623 23/05/2017 15:42:00 tuan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
282620 23/05/2017 15:38:15 tuan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
279088 13/05/2017 23:39:53 omega1100100 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
279085 13/05/2017 23:38:04 omega1100100 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
279084 13/05/2017 23:31:49 vipbgo LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
279075 13/05/2017 22:52:51 omega1100100 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
279059 13/05/2017 22:40:35 omega1100100 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
276653 08/05/2017 21:41:50 dats2007 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
276381 08/05/2017 13:33:47 phanhienbx01 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
276045 06/05/2017 22:32:32 contiti LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
273865 26/04/2017 10:55:10 tuan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
271681 18/04/2017 05:48:10 123B LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
271034 15/04/2017 23:37:29 nguyenducptit LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
267848 06/04/2017 09:15:40 iostream LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
267217 04/04/2017 23:04:24 tranthanhhai LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
265435 31/03/2017 17:45:29 HUT_Bamboo LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
262675 24/03/2017 09:22:12 hs2huyenngoc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
261761 22/03/2017 07:40:03 nkduc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
261742 22/03/2017 01:09:42 Adam_Kyle LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261722 21/03/2017 23:24:30 tansang LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
260228 18/03/2017 09:58:27 doituyentin LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
258026 14/03/2017 10:47:17 duyvtvp1919 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
257178 12/03/2017 11:00:07 skydriver001 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
256960 11/03/2017 19:10:41 ngoccuongpvc LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
255089 05/03/2017 21:04:35 ngocthien LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
252916 27/02/2017 17:10:32 hieua2tincvp LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
250353 20/02/2017 15:53:24 nhannguyen95 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 0 ms 1884 KB
247851 16/02/2017 13:53:49 hoanmalai LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
246132 11/02/2017 12:45:04 hut_thai_nguyen LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
245809 10/02/2017 14:12:59 BoB LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
245685 09/02/2017 22:27:44 Soledad LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
245461 08/02/2017 22:45:20 anhduy6102 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
245136 07/02/2017 16:16:34 try LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
244336 03/02/2017 11:47:09 hoangthuhang LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
243096 25/01/2017 16:05:27 King LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
243082 25/01/2017 13:42:48 SlothSe7en LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
242757 23/01/2017 15:52:04 linhlrx LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
240109 12/01/2017 00:23:17 ititorit LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
238980 07/01/2017 20:30:57 duyqnguyenle LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
235840 26/12/2016 14:25:07 saladiweslo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
235384 24/12/2016 15:08:04 nguyentamdat LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
233909 21/12/2016 20:54:57 hoangnguyenhk14cqt LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
231346 11/12/2016 13:59:58 NTTrung3112 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
230446 08/12/2016 22:08:48 trainer1234 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
229131 05/12/2016 16:18:28 nhquanqt LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
228412 03/12/2016 14:50:32 nguyentandat LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
227755 01/12/2016 19:51:56 hoanqq123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 3268 KB
227419 30/11/2016 21:31:34 Chuối LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
227345 30/11/2016 20:07:30 hihihil2010 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
226963 29/11/2016 21:50:29 chaats LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
226935 29/11/2016 21:34:27 actionboyvn LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
226933 29/11/2016 21:32:58 tronghk14 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
226920 29/11/2016 21:28:26 datgk14 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
226824 29/11/2016 20:38:30 hoainam LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
225409 26/11/2016 23:22:30 NMPACM LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
224642 25/11/2016 21:47:59 sony LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
219231 17/11/2016 20:24:44 Daoduychien LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
218302 16/11/2016 10:45:21 ducquynhfptk12 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
218038 15/11/2016 21:25:44 khakha2706 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
216932 13/11/2016 22:48:03 nguyenthang LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
216607 13/11/2016 11:38:12 congson123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
216183 12/11/2016 11:22:12 congson123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
215345 12/11/2016 11:11:50 vanh15042001 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
215287 12/11/2016 10:34:48 vuhongson LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
215245 12/11/2016 09:55:32 tqhuy2502 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
215243 12/11/2016 09:54:57 anhducpn67 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
215000 11/11/2016 21:26:27 HVDInh33 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
213443 08/11/2016 23:59:11 s2lyonking LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
211547 05/11/2016 20:51:59 bjnjucun LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
211019 04/11/2016 20:53:47 anhpro96 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
210995 04/11/2016 20:06:11 LHP LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
210624 04/11/2016 01:09:00 voquocthang LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
209972 02/11/2016 22:52:56 oOovWvoOo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
209599 02/11/2016 16:03:08 tranleduy1233 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
209405 02/11/2016 09:54:37 khoaat LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
197589 16/10/2016 23:55:51 datdi LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
195905 14/10/2016 10:11:22 hoangducsmagic LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
195523 13/10/2016 20:56:00 phungvitrung LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
195000 12/10/2016 21:35:43 junlexo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
194794 12/10/2016 17:33:53 vphuong214 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
192845 11/10/2016 01:25:57 songlahyvong LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
189215 06/10/2016 22:02:58 hungdhv97 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
187004 03/10/2016 15:11:20 nkt95bg LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
184400 29/09/2016 08:19:24 hutPhamPhuong LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183658 27/09/2016 20:28:07 qqq LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
177648 16/09/2016 20:07:04 dqhn123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
176947 15/09/2016 13:43:18 kien_ngo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
171361 07/09/2016 20:20:14 4everkaka LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
168537 03/09/2016 00:48:38 tkhenry LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168471 02/09/2016 22:25:31 awatjkim LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167839 31/08/2016 22:08:06 giacacluong323 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
167774 31/08/2016 15:31:17 3lovephuong3 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167323 30/08/2016 09:01:29 legolascbl LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
165129 24/08/2016 10:25:03 qtuan140101 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
164418 22/08/2016 18:23:18 damsanchv LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163876 20/08/2016 17:39:52 thaiuit LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163520 19/08/2016 09:41:42 HUT_Manh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163462 18/08/2016 22:29:45 hut_luan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163319 18/08/2016 15:47:41 hutvinh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163063 17/08/2016 14:27:41 dahaodl LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
151950 15/07/2016 08:07:29 thienlong LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
149566 03/07/2016 16:47:51 leducthinh0409 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
148463 29/06/2016 08:29:04 phamminhtuan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
148342 28/06/2016 19:40:06 proxike LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
148136 27/06/2016 07:55:29 trieutran182 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
148044 26/06/2016 12:17:42 maistudy LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
143878 15/06/2016 22:19:24 caothesan LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
143602 14/06/2016 12:43:13 belphegor102 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
143346 13/06/2016 10:50:46 ndhp2000 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141815 05/06/2016 20:06:14 nguyenxuanhaa3 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
140728 01/06/2016 16:14:22 trivonhan LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
137212 23/05/2016 00:52:00 Hhcckqnl LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136256 16/05/2016 19:57:02 vophuanpig LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136226 16/05/2016 16:05:07 Nhoem LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136219 16/05/2016 15:43:13 Nhoem LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135905 14/05/2016 09:25:23 huonguyen LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
134180 30/04/2016 19:02:07 khangtran LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
133174 23/04/2016 15:33:04 tinhocvp1120 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
133144 23/04/2016 00:40:13 tranlethanhphan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
130026 08/04/2016 16:19:34 Assassin LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
129917 07/04/2016 23:32:01 Hungnguyenvan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
128716 03/04/2016 10:33:41 chomeo13 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
128164 31/03/2016 09:31:23 emlahoagio LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
127660 28/03/2016 21:52:37 lthbinh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 3156 KB
123784 08/03/2016 23:11:52 doinghieng LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123323 06/03/2016 15:43:44 Tiny_199x LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123321 06/03/2016 15:30:13 TQT LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122927 03/03/2016 12:39:49 quanghsprovp LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121472 24/02/2016 11:14:20 letuannghia194 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121469 24/02/2016 11:07:32 lvdo92 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121447 24/02/2016 10:15:03 longhuy322000 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120649 20/02/2016 12:05:40 ntanh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
118637 10/02/2016 15:23:31 ngonamduonghl LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
118474 09/02/2016 12:38:35 minhem1231 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
118473 09/02/2016 12:32:03 minhem1231 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
118469 09/02/2016 11:29:02 hoang_95125 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
116355 02/02/2016 10:14:00 dqhungdl LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
115225 29/01/2016 14:46:12 phamnhi LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
115222 29/01/2016 14:42:59 caoduytinh1999 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
115219 29/01/2016 14:39:30 dkhtuan LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
115218 29/01/2016 14:37:17 linhnguyen LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
115217 29/01/2016 14:34:55 caotrongtin99 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110460 05/01/2016 15:06:07 hth20082000 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110292 04/01/2016 19:42:07 chitam117119 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
107306 21/12/2015 22:21:15 mistogun943 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107250 21/12/2015 15:48:37 lehoainam LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2540 KB
101552 06/12/2015 16:17:50 koon31 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
100951 04/12/2015 08:59:30 anhvu_cbl LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
98089 23/11/2015 14:56:22 cyan LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
96046 21/11/2015 14:16:48 tranquockhanh LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
95421 19/11/2015 22:03:19 MTAnewbie LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94151 17/11/2015 10:31:41 bachnxepu LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94136 17/11/2015 10:13:45 huynhduy_hmd LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94076 17/11/2015 01:08:29 minhem1231 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1436 KB
93656 16/11/2015 15:03:58 vipbgo LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
93351 15/11/2015 22:25:27 bqlong2k LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
89887 09/11/2015 09:38:33 CSP_9 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
88625 06/11/2015 14:57:50 danyenbinh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
85517 29/10/2015 21:57:18 loveTforever LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
83104 25/10/2015 20:07:38 nguvaho LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
82307 23/10/2015 20:10:55 thanhday132 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
82003 22/10/2015 20:12:37 anvodacu0112 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
81586 22/10/2015 00:09:22 kimdung_quanhiep LIXI - Lì xì Java 8 Accepted 171 ms 14400 KB
81456 21/10/2015 21:59:33 zerothientai LIXI - Lì xì Java 8 Accepted 281 ms 14400 KB
81455 21/10/2015 21:57:59 zerothientai LIXI - Lì xì Java 8 Accepted 171 ms 15252 KB
81366 21/10/2015 20:38:04 psucoder LIXI - Lì xì Java 8 Accepted 171 ms 14360 KB
79625 17/10/2015 14:06:45 chien LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
79609 17/10/2015 10:45:38 thanhngoac272599 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
78308 13/10/2015 14:26:37 toan411998 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
78207 12/10/2015 23:57:02 congson LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
78141 12/10/2015 21:27:47 ThienCoder LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
78108 12/10/2015 20:36:28 UiM LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
77280 10/10/2015 01:53:52 hanhlv270597 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
77267 09/10/2015 23:48:48 ngoclylc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
75775 07/10/2015 00:54:34 Cherry LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1720 KB
65671 20/09/2015 21:05:34 huynhnhat LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
62643 11/09/2015 22:16:56 hoangthongvo LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2188 KB
62162 10/09/2015 12:33:39 phuleethanh LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
61284 06/09/2015 15:15:30 MTAZero LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
56087 25/08/2015 11:19:02 hoangthongvo LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
50469 07/08/2015 20:30:57 JCORE LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
49784 02/08/2015 10:05:52 npltv LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
49438 30/07/2015 19:09:35 sonhn99 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
48201 20/07/2015 14:37:15 nhutrg1998 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
45044 10/07/2015 08:19:20 hinodi_1998 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
45020 09/07/2015 22:37:42 HanhThong LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
44982 09/07/2015 18:29:02 nxphuc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
43630 27/06/2015 00:52:05 ngan LIXI - Lì xì Python 3 Accepted 46 ms 6200 KB
43627 27/06/2015 00:03:49 hungngoquoc LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
40920 13/06/2015 15:36:51 romqn1999 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
40740 11/06/2015 12:04:25 mrtan_lovelife LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
39666 09/06/2015 10:26:43 nghethuat102 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
39160 02/06/2015 23:42:42 nguyenmanhthien LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
37739 28/05/2015 01:19:04 the_c LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
36222 22/05/2015 01:12:38 farmerboy LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
35910 17/05/2015 21:51:27 nhocksoc LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
35747 16/05/2015 00:00:37 wInD_MtA LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
35578 14/05/2015 12:32:51 tanphatvan LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
34283 11/05/2015 15:48:17 middlest LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
31882 27/04/2015 15:35:10 mikelhpdatke LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
31199 23/04/2015 10:28:44 lamnguyen LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
29657 18/04/2015 13:08:32 Algo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
27315 14/04/2015 15:10:17 trungvt130584 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
24275 23/03/2015 05:18:41 vdn1999bxvp LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 0 ms 932 KB
24188 22/03/2015 22:07:23 yogathanh99 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
23960 21/03/2015 22:27:35 kieuquocdat123 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
21652 17/03/2015 14:34:24 vinhnhp LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
21651 17/03/2015 14:32:55 vinhnhp LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
21650 17/03/2015 13:10:49 Nguyenthaihoc LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
21627 16/03/2015 23:16:19 truongtop14 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2144 KB
15360 07/03/2015 17:42:01 nguyencaothai LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
15345 07/03/2015 16:38:01 thangtik15 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
15266 07/03/2015 00:12:45 haituanth2 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
15160 05/03/2015 20:09:11 TiChuot97 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
15077 03/03/2015 23:23:54 stepde15 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 692 KB
13225 24/02/2015 20:59:22 xxxyyyzzz LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 688 KB
13150 22/02/2015 00:57:20 voquocthang LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
11857 10/02/2015 23:23:43 cuongyd1 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
11819 10/02/2015 22:28:20 thanhbinh0995 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
11818 10/02/2015 22:28:02 conglinh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
11809 10/02/2015 22:12:43 dinhvanduy7895 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
11802 10/02/2015 22:00:05 phuchoahodo LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 780 KB
11800 10/02/2015 21:55:05 stepde14 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
Back to Top