Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708061 21/01/2020 13:50:15 HackerMan CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 187 ms 1796 KB
703617 12/01/2020 17:13:14 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
690133 17/12/2019 23:57:39 leviettttnh CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 187 ms 1904 KB
602110 02/07/2019 14:52:52 ngoctit CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
600974 29/06/2019 11:49:38 rimuru CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 78 ms 1848 KB
529304 02/01/2019 19:04:30 huy9a1 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
511995 15/11/2018 10:11:02 anhvippro123z CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
507250 08/11/2018 07:42:16 LongÇhampion CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 62 ms 2380 KB
451573 16/08/2018 15:44:01 HHHHHHHH CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
434207 18/06/2018 10:29:03 nmhien2605 CONVEX - Hình giả lồi Free Pascal Accepted 125 ms 2716 KB
420433 22/04/2018 15:41:54 vinhntndu CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 31 ms 1916 KB
405176 15/03/2018 03:57:36 tayduasieucuong CONVEX - Hình giả lồi Free Pascal Accepted 109 ms 2764 KB
391119 26/01/2018 04:07:56 okeomachnha CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 62 ms 2556 KB
376079 18/12/2017 08:01:54 EmKhôngCầnAnhThươngHại CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 15 ms 1456 KB
376060 17/12/2017 23:57:59 ducquynhfptk12 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
376056 17/12/2017 23:43:53 ducquynhfptk12 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
369465 30/11/2017 16:37:32 freepascal CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 93 ms 2476 KB
349074 31/10/2017 07:38:00 hoan2k1 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 109 ms 2496 KB
337770 16/10/2017 12:59:49 Huan1412 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 93 ms 2416 KB
337477 15/10/2017 20:32:16 skipro982301 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
260139 18/03/2017 09:41:35 doituyentin CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 156 ms 2536 KB
242760 23/01/2017 16:45:53 dahaodl CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
179238 20/09/2016 00:24:54 itcdeveloper14 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 109 ms 1820 KB
179150 19/09/2016 22:03:17 LeoPard_Lee CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 218 ms 1820 KB
133856 28/04/2016 10:19:57 phuleethanh CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 1578 ms 1864 KB
81633 22/10/2015 07:00:41 dhkhtn CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 93 ms 1820 KB
61873 08/09/2015 20:44:13 MTAZero CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 390 ms 1916 KB
60922 05/09/2015 18:23:11 SonicMaster98 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 453 ms 1856 KB
49410 30/07/2015 05:26:31 tuank55 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 374 ms 1912 KB
47235 16/07/2015 15:32:33 longnghiem1999 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 577 ms 1872 KB
41549 17/06/2015 18:39:09 farmerboy CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
40965 13/06/2015 21:39:07 only_love97 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 686 ms 1908 KB
37867 29/05/2015 10:56:19 nguyenmanhthien CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
25174 29/03/2015 10:49:00 kieuquocdat123 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 655 ms 1728 KB
24977 26/03/2015 23:49:45 vuducnhi CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 421 ms 1756 KB
15175 06/03/2015 00:24:37 stepde15 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 343 ms 1676 KB
13121 19/02/2015 15:20:29 thanhbinh0995 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 218 ms 1764 KB
Back to Top