Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741612 08/04/2020 12:39:11 sangsang238 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
739852 03/04/2020 12:32:02 Hoang10TH KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
739582 02/04/2020 21:42:29 knam4202 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
739411 02/04/2020 18:29:15 kassivender KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
738897 31/03/2020 22:08:56 bbamm KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
738217 29/03/2020 20:26:13 Neptune KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
738216 29/03/2020 20:23:35 Neptune KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
736700 24/03/2020 16:04:32 hokage1201 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
736596 23/03/2020 22:17:17 khongcoten002 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
736110 22/03/2020 15:51:10 nguyenduythanh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
735294 19/03/2020 21:48:01 zest135 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
733245 15/03/2020 12:28:03 damminhquan KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
731876 13/03/2020 14:46:42 LovelySunset KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
731599 12/03/2020 14:54:47 tktk134203 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
731496 12/03/2020 12:56:05 Love KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
730175 07/03/2020 20:48:38 linhngao121212 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
729855 06/03/2020 22:40:09 Thinh_Feline KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
729788 06/03/2020 20:28:40 ptcvp121 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
728974 05/03/2020 12:05:27 drlamlqd9 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
728864 04/03/2020 20:56:36 0842020263 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
728858 04/03/2020 20:32:58 truongthienlocTH KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
727016 28/02/2020 18:23:31 19521515 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
726383 27/02/2020 12:18:11 bku_lapis KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
725086 24/02/2020 15:14:51 dathoanhao098 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
725002 24/02/2020 11:14:13 JoySluxirt KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
723297 20/02/2020 16:46:04 suxzat KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
721490 17/02/2020 13:40:28 ntnvlog KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
720335 15/02/2020 09:48:33 khanhtron03 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
719427 13/02/2020 09:40:59 tienloc_tvn KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
718774 11/02/2020 20:27:25 ishokusogiria KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
718635 11/02/2020 16:47:30 khanhld KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
716269 07/02/2020 14:25:20 kimngan_tvn KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
716177 07/02/2020 11:31:40 kimcuong_tvn KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
715951 06/02/2020 22:51:38 hoktro KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
714904 05/02/2020 16:08:28 nguyenvinhkhang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
713392 02/02/2020 13:42:04 drloc2004 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
713219 01/02/2020 22:51:47 viocuong KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
712699 31/01/2020 19:29:47 khongcoten002 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
712312 30/01/2020 22:27:48 dinhhuuduc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
712033 30/01/2020 16:17:10 10mũ9 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
712032 30/01/2020 16:16:25 amazing KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
712031 30/01/2020 16:16:15 10mũ9 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
710272 27/01/2020 17:31:58 ntquoc263 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2764 KB
710247 27/01/2020 16:18:49 hoangle134134 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
709280 23/01/2020 21:09:16 19522456 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
709137 23/01/2020 16:47:59 Quang249 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
709113 23/01/2020 15:20:42 ntphong KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
709112 23/01/2020 15:18:54 ntphong KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
708475 21/01/2020 23:14:30 thaibs KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
708366 21/01/2020 21:06:54 HackerMan KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
707471 20/01/2020 11:00:14 tuilatui132 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
707401 19/01/2020 23:48:34 83tracking KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
706696 18/01/2020 14:44:15 ngocduygpc8a1 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
706240 17/01/2020 15:44:07 david0403 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
705463 15/01/2020 23:01:37 dinhtrongchien KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
705405 15/01/2020 21:52:04 CodeWar37 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
703920 13/01/2020 01:44:44 watanabe2804 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
703074 11/01/2020 21:20:36 tuan1642001 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
702460 10/01/2020 20:15:35 whoisthatguy KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
702455 10/01/2020 20:08:20 baoNgancuteee KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
702426 10/01/2020 19:45:04 novaphoenix KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
702087 10/01/2020 10:33:00 nvt2003 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
699751 07/01/2020 00:39:14 ntphong KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
699702 07/01/2020 00:09:53 ntphong KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
698669 05/01/2020 19:47:12 shin3030aa KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
698612 05/01/2020 17:13:05 minhthi28 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
698426 05/01/2020 13:36:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
698310 05/01/2020 09:39:18 stkirito74 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
698264 05/01/2020 08:51:14 anhkhoa09032004 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
697919 04/01/2020 15:46:46 tahoangquan2 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
697503 03/01/2020 22:59:07 nnbxxx KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
697369 03/01/2020 20:14:44 haupas KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
696996 03/01/2020 13:31:59 minhthi28 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
696896 03/01/2020 10:11:13 lucky_boy KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
696861 03/01/2020 09:44:10 minhthi28 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
696826 03/01/2020 08:01:44 Nhi23072002 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
695743 01/01/2020 09:40:10 ntoan199 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
695728 01/01/2020 01:27:39 minhquandinhcao KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
695478 31/12/2019 15:35:25 SIU2018CAKHOSOLO KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
694648 29/12/2019 15:46:58 huytool KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
694071 27/12/2019 20:42:09 phatbs3011 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
691545 21/12/2019 14:20:43 quocviet2001 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
691202 20/12/2019 20:51:19 sendmylove123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
691176 20/12/2019 20:15:16 duyluan3110 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
690331 18/12/2019 13:05:10 hoangmanh123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
689329 16/12/2019 19:04:05 perfectshot KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
688690 15/12/2019 07:34:48 RedDevilss2 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
688689 15/12/2019 07:33:19 RedDevilss2 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
688320 14/12/2019 12:50:40 letrunghieu KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
688314 14/12/2019 11:21:03 nambe1110 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
687969 13/12/2019 14:39:59 19521242 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
687793 12/12/2019 22:45:39 jackykg KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
686259 09/12/2019 11:16:51 ldn694 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685836 07/12/2019 14:27:22 onehit KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
684777 04/12/2019 21:32:49 anhthcsyl2006 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
684549 04/12/2019 10:30:01 asd19900zo KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
681032 27/11/2019 15:58:13 mrzin703 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
678643 22/11/2019 21:10:11 coder_ KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
677332 22/11/2019 09:03:15 congcanhlnq KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
676383 20/11/2019 08:36:34 vhskillpro KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
676154 19/11/2019 15:57:33 kiki1999 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
676137 19/11/2019 15:42:44 NQT1998 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2508 KB
676105 19/11/2019 14:56:26 dangtiendung1201 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
675408 18/11/2019 07:15:55 xCode3d KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
675407 18/11/2019 07:15:17 xCode3d KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
674739 16/11/2019 21:54:45 dinhhuuduc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
674735 16/11/2019 21:52:52 caikimdat KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
673227 13/11/2019 17:31:39 BananaOnTheTree KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
673039 13/11/2019 12:58:28 Dothanhtai2006 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
672209 11/11/2019 20:37:36 CBLtk KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
672126 11/11/2019 17:57:33 quoclan99 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
671771 10/11/2019 20:25:25 longlevi2 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
671620 10/11/2019 12:52:27 phuong2004 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
671275 09/11/2019 14:27:15 minhtriet2903 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2764 KB
671250 09/11/2019 13:40:22 HoaBenKiaSong KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2444 KB
670333 07/11/2019 21:55:45 maihuuton987 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
669789 06/11/2019 22:49:55 nmhh KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
669388 06/11/2019 12:35:06 comrang538 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
669387 06/11/2019 12:32:46 comrang538 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
668914 05/11/2019 17:03:46 emLaNewBie KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
667412 02/11/2019 19:28:04 trung09072004 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
665685 30/10/2019 21:57:44 tuananh1 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
665539 30/10/2019 20:16:28 trankhanhduong2212 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
665513 30/10/2019 20:02:22 hodinhhoang312 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
662991 25/10/2019 23:16:01 hitu1914 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
662732 25/10/2019 17:52:19 dpduy123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
662350 24/10/2019 20:37:11 Lucifer KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
662231 24/10/2019 18:29:20 hitu1902 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
661240 22/10/2019 22:07:25 hitu1903 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
661217 22/10/2019 21:52:25 DươngAnhVũ KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
661175 22/10/2019 21:10:25 MinhBietBay KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
658489 16/10/2019 21:21:48 ngoctuannguyen KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
657679 15/10/2019 08:21:45 chutichday2 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
657678 15/10/2019 08:19:43 yolo19yolo KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
657559 14/10/2019 21:28:49 prgrmanh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
656856 13/10/2019 10:40:34 tiendung2306 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
656750 12/10/2019 23:02:35 hieupham KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
656319 12/10/2019 00:40:54 hieupham123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
654423 09/10/2019 15:44:15 nguyentrantien2002 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
653971 08/10/2019 20:52:31 tuan2612 KCUO - Viên kim cương Java 8 Accepted 234 ms 17692 KB
653896 08/10/2019 17:48:18 agru KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
653426 08/10/2019 13:34:31 MaMoi KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
651939 05/10/2019 18:59:00 trungkienthcsyenlac KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
649959 03/10/2019 07:48:05 duquochuy1910 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
648605 30/09/2019 21:38:44 tuanmapun KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
648539 30/09/2019 19:27:49 khanhtran2201 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2812 KB
648537 30/09/2019 19:16:19 valueking569 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2812 KB
648520 30/09/2019 18:51:09 khanhtran2201 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
647280 28/09/2019 00:55:10 Linhb1706603 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
643248 20/09/2019 17:06:01 tiennl KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
639696 15/09/2019 23:53:40 hoang123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
639549 15/09/2019 18:57:16 unglinh KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
638461 14/09/2019 06:49:10 thienkun KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
637652 13/09/2019 10:06:04 Be_happy KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
637384 12/09/2019 21:31:04 canhtoannct KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
637371 12/09/2019 21:17:18 MinBaoTT KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
637342 12/09/2019 20:56:24 quanghuy123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
637184 12/09/2019 15:40:04 HoangVu123 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
636187 11/09/2019 10:37:44 pmt KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
635666 10/09/2019 12:53:49 THANHKIEU KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
633233 06/09/2019 22:05:50 hoangviethang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
632931 06/09/2019 01:57:20 dchy2000 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
632506 04/09/2019 22:36:39 kuzuma245 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
631274 01/09/2019 19:37:42 huukhoa2608 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
631030 01/09/2019 00:27:26 phongkieu31 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
630271 30/08/2019 16:24:46 winterrr KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
630126 30/08/2019 07:16:06 lecongbao KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
630106 29/08/2019 23:05:42 blueshark07 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
630085 29/08/2019 22:22:15 hiepthuong KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
629553 28/08/2019 16:59:11 huuduc8igc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
625891 23/08/2019 22:47:44 queanh0220 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
625072 22/08/2019 10:25:25 thuy_quynh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
624826 21/08/2019 22:28:56 Ledacthuong2210 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
622771 16/08/2019 16:12:14 rsattlpalpha KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
621010 14/08/2019 19:32:16 believer KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
620934 14/08/2019 16:54:13 vuong123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
619796 11/08/2019 21:37:38 Relie_99 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
619389 10/08/2019 14:59:15 trucmai KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
618241 08/08/2019 10:01:09 nhsnguyenthicamtu KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
617799 07/08/2019 10:39:41 abc125 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
617294 06/08/2019 10:37:29 Tu2112003 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
617239 06/08/2019 10:00:00 maitruc KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
616589 04/08/2019 21:14:51 capminhhoang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
615865 03/08/2019 01:35:51 ICanDoIt KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
615707 02/08/2019 19:08:46 WhiteTiger KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
614977 01/08/2019 15:28:07 mynga KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
614887 01/08/2019 12:07:29 lethimytien KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
614852 01/08/2019 11:01:16 anhnguyenroux KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
614828 01/08/2019 10:25:34 trang000 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
614827 01/08/2019 10:25:29 phanthimai123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
613898 30/07/2019 20:40:37 Fidisk KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
613194 29/07/2019 16:25:05 Assyrian KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
613145 29/07/2019 14:11:56 funcolor KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
612874 28/07/2019 23:13:27 a2k47phan_18 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
612731 28/07/2019 17:55:57 tandapchai KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
612723 28/07/2019 17:31:22 trandat KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
612680 28/07/2019 15:47:13 truongthinh14 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
612131 27/07/2019 12:47:15 vivimini110 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1820 KB
609872 23/07/2019 22:13:47 nghia KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
607734 19/07/2019 07:43:16 thaolinh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
607029 17/07/2019 10:46:19 hongphongthp KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
606039 13/07/2019 14:59:50 tuanphantomyb010 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
605444 11/07/2019 13:09:35 MinhBomNha KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
605413 11/07/2019 10:22:18 haiprot1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
603027 04/07/2019 15:57:03 nguyenthao KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
602731 03/07/2019 17:53:21 khuyentran KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
601860 01/07/2019 22:29:42 iloveNH KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 3696 KB
601547 01/07/2019 09:05:21 H2911 KCUO - Viên kim cương Python 3 Accepted 109 ms 6904 KB
600455 27/06/2019 21:37:57 minhhieu092 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
599187 27/06/2019 11:02:15 LeeVanHiep KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
599081 27/06/2019 00:21:36 LeeVanHiep KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
599080 27/06/2019 00:19:33 LeeVanHiep KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
598716 26/06/2019 10:27:16 lethienquan28052006 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
598698 26/06/2019 09:39:44 TIN10_VUTRINHHOANG KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598583 25/06/2019 22:50:33 vinhhuong0802 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
598581 25/06/2019 22:50:05 trongluan2809 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
598564 25/06/2019 22:32:45 __tranghoang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
598516 25/06/2019 21:09:46 khuyentrannd KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598076 24/06/2019 20:48:19 supertato KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
598039 24/06/2019 19:14:27 DHKH_HUE_2000 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2556 KB
598022 24/06/2019 17:16:33 flower KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
597992 24/06/2019 16:08:14 nghiagiap123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
597837 24/06/2019 11:30:00 baobao07 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
597835 24/06/2019 11:29:17 xikhud KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
596774 22/06/2019 08:08:52 LuongLegend KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
596687 21/06/2019 22:55:23 cogang123 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
596645 21/06/2019 21:27:47 havu KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
596530 21/06/2019 17:36:26 18T1021208 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
596441 21/06/2019 15:35:50 ct390 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
596299 21/06/2019 10:30:16 thanhdat2605 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
595660 20/06/2019 02:51:02 khiem123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
593921 16/06/2019 10:27:11 SadLove KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
593898 16/06/2019 08:52:29 cyrocs258 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
592551 13/06/2019 03:21:32 xuanchinh97 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
591541 09/06/2019 22:16:04 phongan105 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
591092 08/06/2019 13:28:50 NoFace KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
590697 07/06/2019 00:39:08 cuongoo1752 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
589511 03/06/2019 15:23:40 ngoctit KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
589495 03/06/2019 14:33:40 nguyenhoainam KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
589304 02/06/2019 16:20:42 trieutanhung93 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
588453 30/05/2019 23:49:34 letuananh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
588013 29/05/2019 20:03:05 minhvuthcsyl KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
587955 29/05/2019 15:32:47 kugaogll1998 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
587595 28/05/2019 14:54:47 musubi KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
587408 28/05/2019 08:03:51 trung_hieu_k36_chv KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
587046 27/05/2019 13:07:06 quangucich2000 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
586648 26/05/2019 01:14:18 huuthien198zz KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
585995 23/05/2019 19:02:00 votthichaua KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
585549 22/05/2019 18:40:26 KayTran KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
584695 20/05/2019 19:56:20 onehit KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
583546 16/05/2019 16:09:36 hh1305 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
583456 16/05/2019 09:56:38 maytinhpc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
580126 04/05/2019 11:31:24 rimuru KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
579295 02/05/2019 10:47:06 kugaogll1998 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
577562 27/04/2019 19:38:20 nghialuffy KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
574760 18/04/2019 08:32:48 lapphan2908 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
574553 17/04/2019 18:33:19 thangitcbg KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
574544 17/04/2019 17:29:26 thống KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
574539 17/04/2019 16:52:27 16122001 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
573419 15/04/2019 10:31:28 tuananh778999 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
573013 14/04/2019 10:37:32 lecungtien KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2492 KB
572738 13/04/2019 21:02:05 thanhcong KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
572725 13/04/2019 20:51:00 Nducnha KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
572683 13/04/2019 18:47:46 hoangducsmagic2 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
572249 12/04/2019 13:42:27 hoaf13 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2376 KB
572011 11/04/2019 20:23:12 nguyenduchieu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
570875 09/04/2019 09:17:31 buiminhhangvc2005 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
570267 07/04/2019 21:38:05 trungnguyenlak2003 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
568623 03/04/2019 08:27:34 phuonghoa KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
568010 01/04/2019 16:58:51 vuonghuyen2006 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
567142 30/03/2019 01:08:11 vanhsusu03 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
566083 28/03/2019 00:01:16 daothanhloc KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
565560 27/03/2019 14:25:06 buidinhpham2004 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2536 KB
565170 26/03/2019 20:25:06 thedemonstuan KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
564961 26/03/2019 10:05:18 bingo KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
564748 25/03/2019 20:02:42 VINH_17_50 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
563496 22/03/2019 12:25:38 Nguyenphanthanhbinh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
559434 13/03/2019 00:08:41 phamcham KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
557759 10/03/2019 20:15:53 Qanh29 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
557562 10/03/2019 10:18:07 ducminhtrinh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
557132 09/03/2019 08:10:09 tuancqt KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
556611 07/03/2019 23:10:31 gacodelam123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
555684 06/03/2019 16:08:55 doremonss501 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
555674 06/03/2019 16:02:56 Best KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
555008 05/03/2019 09:59:23 Itachi KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 31 ms 3472 KB
554851 04/03/2019 22:49:04 txvuong150764 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
554693 04/03/2019 15:57:25 nguyenthanhnga KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
554264 03/03/2019 11:11:26 vmt120203 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
554015 02/03/2019 14:42:33 thuy12052004 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
553840 02/03/2019 09:33:25 hungcqt KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
553729 02/03/2019 08:18:33 phatdoan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2488 KB
552404 27/02/2019 20:43:17 masteroffood KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
552382 27/02/2019 20:15:48 duycqt KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
552150 27/02/2019 09:28:44 namlawng123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
551017 25/02/2019 00:08:32 HMĐ_191 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
551005 24/02/2019 23:07:18 htegamingkiller KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
550528 23/02/2019 20:50:30 vanquyvct KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
550232 23/02/2019 09:31:35 bjobjobjo113 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
550120 22/02/2019 21:42:55 phungduyminh1802 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
548185 18/02/2019 22:55:55 heo KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2572 KB
547511 16/02/2019 20:41:06 thiennhb KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
546355 14/02/2019 14:37:07 nguyenhau KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
545871 13/02/2019 09:54:38 lamcqt KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
545516 12/02/2019 15:15:58 myhorizon KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
545411 12/02/2019 13:08:37 TTree KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
544476 09/02/2019 20:49:37 000DANG KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
543558 05/02/2019 19:16:17 thecuongthehieu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
543364 04/02/2019 17:07:35 gbking2003 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
542576 01/02/2019 23:29:44 conmeocon KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
541901 30/01/2019 14:43:13 nhhpbc7a1 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
541579 29/01/2019 12:41:49 ducanhdzdz KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
541552 29/01/2019 09:48:39 thanghahoa01 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
541408 28/01/2019 17:01:49 YoriHarumi KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
540503 25/01/2019 21:27:02 quangduyluu123 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1508 KB
539963 24/01/2019 16:28:56 vanan9205 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
539962 24/01/2019 16:23:54 vanan9205 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
539957 24/01/2019 16:05:03 lehoang KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
539932 24/01/2019 15:31:09 abcdefghi KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
539827 24/01/2019 09:01:28 Orchids KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
539819 24/01/2019 08:11:08 ngocdieu KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
539583 23/01/2019 09:01:06 huynhgiao_tvn KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
539580 23/01/2019 08:50:30 minhtrieutvn KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2752 KB
538663 21/01/2019 00:36:37 kimtoi_123 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
538260 19/01/2019 16:22:53 akira12 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
538209 19/01/2019 14:04:02 jdkun123258TDMU KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
538122 19/01/2019 02:17:42 59130929 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
537634 17/01/2019 16:45:15 mrhung1999vnvn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
537563 17/01/2019 15:25:06 xiabui KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
537461 17/01/2019 10:15:04 uchiha KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
536772 15/01/2019 18:46:16 Member KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
536742 15/01/2019 17:05:32 lnatuan KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
536140 14/01/2019 13:36:24 totanhiep KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2476 KB
536104 14/01/2019 12:03:23 blackcat2710 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
535673 12/01/2019 23:45:39 nhanhuuhieu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
534028 10/01/2019 10:42:58 biabeogo147 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
533183 08/01/2019 18:44:50 tuanltt1252004 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
533126 08/01/2019 17:26:01 ntoanh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
533115 08/01/2019 17:01:58 vominhhoang1205 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
532873 08/01/2019 08:47:17 MH307 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
532872 08/01/2019 08:47:16 MH307 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
532870 08/01/2019 08:42:46 huytin8 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
532067 06/01/2019 21:50:33 m_nature KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
532064 06/01/2019 21:48:21 hellosunny KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
531954 06/01/2019 21:01:10 vanduc8a3 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
530718 04/01/2019 22:28:14 minhquy KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2552 KB
530346 04/01/2019 13:31:54 sonicduc123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
529456 02/01/2019 23:12:09 leviettttnh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
529450 02/01/2019 23:00:14 khanhkjhave KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
529358 02/01/2019 20:44:23 tanchan769 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
529218 02/01/2019 15:51:01 MRone04 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
529209 02/01/2019 15:42:28 thienhue123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
529160 02/01/2019 14:37:40 nguyenthanhtung KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
526769 11/12/2018 15:13:34 tanchan679 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
525107 07/12/2018 21:48:22 vinhnt KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
525014 07/12/2018 19:43:17 tritanngo99 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
524549 06/12/2018 17:19:14 luandangduc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
524053 05/12/2018 17:50:07 cptkhai KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
524020 05/12/2018 16:25:15 Lam22062002 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2564 KB
523826 04/12/2018 22:55:07 btappmedia KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
523569 04/12/2018 17:35:51 tcoder KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
523054 03/12/2018 19:01:44 Admin1001 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
523045 03/12/2018 18:24:16 hduoc2003 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
522303 01/12/2018 21:00:10 dfwapekko KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
521998 01/12/2018 00:11:48 hunguet KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
521135 28/11/2018 21:46:41 minhhaiyl132 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
519441 25/11/2018 16:02:38 ffrederick KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 0 ms 2504 KB
518669 24/11/2018 09:51:51 tanchan679 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2500 KB
518660 24/11/2018 09:07:27 chuhuynghĩa KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
517373 22/11/2018 10:30:55 MinhDevC KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
517256 22/11/2018 01:57:21 trungkenbi KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 0 ms 2500 KB
517237 22/11/2018 01:08:28 Backtracking KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
516485 20/11/2018 22:04:25 ryoku123bn KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
515630 19/11/2018 12:36:04 hoangndu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2540 KB
515628 19/11/2018 12:29:13 tadat216 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
515462 19/11/2018 08:14:34 nhuphuc2204 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
515154 18/11/2018 21:03:05 admin1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
515072 18/11/2018 19:26:59 NTTAN KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
514668 18/11/2018 09:02:21 diemqui110105 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
514395 17/11/2018 19:52:12 NghiaCPP KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
514130 17/11/2018 09:30:41 vermouth2005 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
512495 15/11/2018 13:55:28 tqh0806 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2780 KB
511997 15/11/2018 10:11:43 anhvippro123z KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
511483 14/11/2018 18:19:27 huynhvanphu102 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2816 KB
511049 13/11/2018 20:59:53 thochit KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 3468 KB
510838 13/11/2018 20:05:14 anhvippro123z KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
510345 13/11/2018 09:26:10 hoang_thuy98 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
509563 11/11/2018 20:39:27 nguyenthanhdung KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
509470 11/11/2018 19:38:27 bk201 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
508476 09/11/2018 20:57:20 lucdaoquanh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
505594 05/11/2018 22:32:33 huatho131 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
505443 05/11/2018 21:02:57 nhatanh10102005 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
504126 03/11/2018 18:30:59 ThaoAVang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
503784 02/11/2018 23:12:34 LoHong2k3_IT_K36 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
501595 31/10/2018 14:38:54 MTA_Asteria KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
500566 29/10/2018 23:47:16 quyhugo158 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
500333 29/10/2018 17:39:50 nguyenanhminh165 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
499553 27/10/2018 23:02:49 sunepi719 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
499324 27/10/2018 16:01:18 Vinhh KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
498445 26/10/2018 11:28:51 duycuong295 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
498375 26/10/2018 10:52:11 chiyb2015 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
498328 26/10/2018 10:09:36 haihaihaihai0123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
497363 24/10/2018 23:40:39 datvaduat_7a3_tdn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
497223 24/10/2018 22:22:24 hungduytdn7a3 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
495527 22/10/2018 12:04:45 lehoang KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
494214 19/10/2018 18:55:00 thienngoc KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
491959 17/10/2018 21:55:48 hitu08 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
491904 17/10/2018 21:13:47 minh98 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
491319 16/10/2018 23:06:27 dn24102003 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
489993 15/10/2018 19:55:59 Teddy KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
489276 14/10/2018 19:23:30 Kousei KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
486232 11/10/2018 14:58:43 jackcookies020 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2276 KB
486228 11/10/2018 14:58:01 jackcookies020 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2276 KB
484178 09/10/2018 20:13:15 khang162x KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
483672 09/10/2018 09:54:23 hieuhehehieu123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
483539 08/10/2018 23:19:45 tamto58713 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
481949 06/10/2018 16:18:27 onism KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
481736 06/10/2018 10:42:07 DeBruyne KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
481564 05/10/2018 21:57:38 hoalinh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480609 04/10/2018 22:44:12 hieunguyenthi KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
480560 04/10/2018 21:57:44 hoangnghiaviet KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479505 03/10/2018 18:41:33 vanan9205 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
479324 03/10/2018 12:41:53 red KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
478422 02/10/2018 09:03:18 hanhien KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
478374 02/10/2018 08:15:41 pdhuy2002 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
477668 01/10/2018 02:55:45 nguyenthanhhien KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
477136 30/09/2018 12:34:16 ngotrikhiem KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
476706 29/09/2018 19:02:18 chuotvip KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
475972 28/09/2018 18:21:29 12hooks KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
475449 27/09/2018 22:20:21 viet2805 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
472918 24/09/2018 15:51:46 pro113ti KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
472901 24/09/2018 15:33:54 trungnghia05123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
471716 22/09/2018 11:57:46 lehoang KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
471034 20/09/2018 21:54:33 094175234 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
467355 15/09/2018 18:20:50 cotyey KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
467150 15/09/2018 12:18:48 black_stone KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
465665 13/09/2018 07:46:59 long_thathu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2424 KB
465664 13/09/2018 07:45:49 long_thathu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2424 KB
465576 12/09/2018 21:49:42 lephuocdat KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2376 KB
465546 12/09/2018 20:42:40 hitu02 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
465340 12/09/2018 14:45:53 congvipkhoinoi KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
464428 11/09/2018 09:35:06 QuỳnhNhư KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
464417 11/09/2018 09:22:52 anhduy1811 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2540 KB
464297 11/09/2018 07:25:19 manh123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
464247 10/09/2018 23:18:45 hitu07 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
464080 10/09/2018 20:32:33 tungcoi KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
463474 09/09/2018 20:46:06 phuong2003vtvip KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
463306 09/09/2018 16:24:39 duong2 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
462088 07/09/2018 20:34:16 18120461 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
462003 07/09/2018 18:03:27 lengocphuc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
461659 06/09/2018 23:49:41 daodat2000 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
461117 06/09/2018 10:06:27 SHIHO KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
460126 04/09/2018 14:42:59 zolydyck00 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
459838 03/09/2018 23:38:13 xikhud KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
459302 03/09/2018 09:28:10 hitu03 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
457710 30/08/2018 17:50:31 hoangnguyen29 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
457418 30/08/2018 08:01:50 HHHHHHHH KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
456237 28/08/2018 00:38:13 minhboybn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
455986 26/08/2018 22:27:46 hitu05 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
451119 15/08/2018 18:49:54 0941054 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
450186 13/08/2018 19:15:21 hitu01 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
449888 13/08/2018 01:13:56 jsomebodywtbl KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
449614 12/08/2018 15:21:14 Meliodas KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
447723 07/08/2018 10:59:11 bluecat9x KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
447048 04/08/2018 09:28:27 thao1234 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
446985 03/08/2018 22:27:07 LongÇhampion KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
445535 30/07/2018 17:26:52 vandai61 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
445414 30/07/2018 10:24:30 nguyetanh10102005 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
445189 29/07/2018 20:32:30 phuongnhi_tran_1206 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
444376 26/07/2018 09:38:50 yorukarasu KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
444162 25/07/2018 18:05:02 congyb1032002 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443428 23/07/2018 20:07:00 hunghz123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
442958 21/07/2018 21:10:00 paradisebay KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442957 21/07/2018 21:09:55 paradisebay KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442956 21/07/2018 21:09:48 paradisebay KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442955 21/07/2018 21:09:43 paradisebay KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442954 21/07/2018 21:09:40 paradisebay KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442953 21/07/2018 21:09:38 paradisebay KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442952 21/07/2018 21:09:33 paradisebay KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442951 21/07/2018 21:09:27 paradisebay KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442950 21/07/2018 21:09:19 paradisebay KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
442525 20/07/2018 00:06:25 tronghieuACM KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
438568 05/07/2018 12:05:18 KHOI2611 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
438380 04/07/2018 14:30:36 chaukhanh2003 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
437932 01/07/2018 21:47:53 huynhthanhtan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
437496 29/06/2018 21:10:06 nhattuan722 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
437460 29/06/2018 17:10:42 vuthehuyht KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
437446 29/06/2018 14:57:57 christzy KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
437108 27/06/2018 21:54:50 nguyenledinh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
436294 24/06/2018 12:02:03 chienbinhlyoko KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
434711 20/06/2018 19:22:41 huynhthanhtan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
434437 19/06/2018 14:31:31 kakaka KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
433679 15/06/2018 21:52:31 ledat112233 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
432278 12/06/2018 09:29:37 Asteross KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
430884 06/06/2018 13:43:22 vokhanhan25 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
429220 30/05/2018 08:39:54 nguyenvantien0903 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2580 KB
427279 25/05/2018 20:29:01 nhathuypt25 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
426632 23/05/2018 08:32:33 NTUThananhthien KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
425160 15/05/2018 22:22:13 sneaky1999 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
425127 15/05/2018 21:02:07 thaibabao KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
425114 15/05/2018 20:44:06 fake1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
424970 15/05/2018 01:44:23 php122002 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
422969 03/05/2018 18:48:27 nguyentuan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
422479 30/04/2018 20:21:49 viethuy99 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
422444 30/04/2018 17:41:58 phamtrunghieuntp KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
422086 29/04/2018 13:15:10 kaitou1412 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
421698 27/04/2018 19:47:24 Gib5102 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
421014 24/04/2018 21:45:09 lamquangvinh44 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
419695 20/04/2018 10:21:42 Quanpro98 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
419207 18/04/2018 17:46:45 LinhPTIT1999 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
419164 18/04/2018 10:10:36 lockhaicttv KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2876 KB
416887 13/04/2018 08:02:09 Love4T144 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
415871 11/04/2018 10:27:07 YeuEmTuCaiNhinDauTien KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
415557 10/04/2018 16:54:27 MeoAmi KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
415060 09/04/2018 07:23:46 55555 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
414692 08/04/2018 10:30:19 kaitoukid1609 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
414276 06/04/2018 23:42:50 bibinguyen KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
413454 05/04/2018 07:18:08 Anh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2236 KB
413022 03/04/2018 23:41:53 quachtridat KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
412920 03/04/2018 20:04:47 hungokok KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
411850 31/03/2018 22:33:34 __________ KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
411726 31/03/2018 16:27:11 SPyofgame KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
411069 29/03/2018 20:32:59 minhaho160601 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
411068 29/03/2018 20:31:49 minhaho160601 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
410393 28/03/2018 10:33:50 karasu KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
410377 28/03/2018 10:20:25 truongcao KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
409548 26/03/2018 16:34:08 anphongpct KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
409516 26/03/2018 16:10:35 AnDanh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
408493 23/03/2018 18:26:54 iiiiiii125478 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2364 KB
408380 23/03/2018 14:22:25 phamdat2 KCUO - Viên kim cương Python 2 Accepted 31 ms 5332 KB
408195 23/03/2018 08:08:22 reaper2003 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
405782 16/03/2018 14:23:58 tinhochbt KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
405777 16/03/2018 14:14:43 tinhochbt KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
405408 15/03/2018 16:13:24 cyb3 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
405406 15/03/2018 16:12:26 trananhprince KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
405398 15/03/2018 16:02:32 cyb3 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
402688 11/03/2018 17:06:11 vínhdinhstudents KCUO - Viên kim cương Python 3 Accepted 46 ms 5432 KB
399565 01/03/2018 08:29:01 thelightvn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
399485 28/02/2018 21:41:01 haiyenk98lhp KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
399160 27/02/2018 15:50:50 quetoi77 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
399043 27/02/2018 00:10:21 leequoctuan93 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
399042 27/02/2018 00:07:51 leequoctuan93 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
398998 26/02/2018 22:50:28 mrlihd KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
398752 25/02/2018 21:57:51 ngocminh KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
397951 22/02/2018 15:10:08 nguyennhandannnd KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
397235 19/02/2018 16:31:26 dungdq2002 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
396722 16/02/2018 11:24:54 nvq2309 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
396364 14/02/2018 08:27:14 minhlam2102002 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
394882 07/02/2018 15:16:04 hunghz KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
394036 03/02/2018 21:34:02 trungtt123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
393611 02/02/2018 12:25:08 hut_phamquochuy KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
392554 29/01/2018 22:48:39 doduc2652002 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
392471 29/01/2018 20:19:01 phuocanh1625 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
392451 29/01/2018 17:55:52 0986395873 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
391149 26/01/2018 08:13:42 wtfit KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
388616 22/01/2018 16:38:15 duongbp1990 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
388150 21/01/2018 09:50:06 phambichngoclamson2002 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
387726 19/01/2018 21:56:37 buihoat2003 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2792 KB
387640 19/01/2018 17:46:37 thanhhoang KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
386926 17/01/2018 21:57:18 SavarinJames KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
385875 14/01/2018 23:01:13 huynonstop KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
384899 12/01/2018 14:09:09 lcnguyendang123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
384858 12/01/2018 11:03:36 lcnguyendang123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
384274 10/01/2018 23:21:53 chinhhi KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
382810 07/01/2018 13:59:18 Socola_Đại_Ca KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
382659 06/01/2018 23:40:09 khab1706592 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
382289 06/01/2018 00:57:49 phannhatloi KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
381792 05/01/2018 10:51:44 ntd992003 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
380316 01/01/2018 14:53:58 taminhquanno21 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
380187 01/01/2018 22:51:13 minhth_1412 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
378776 28/12/2017 23:27:01 votrunghieu9a2 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
377962 26/12/2017 23:01:57 haxorus2004 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
377085 22/12/2017 23:27:23 MrRobot KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2196 KB
376880 22/12/2017 14:11:28 tuanhbt133 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
376878 22/12/2017 14:10:48 Phandat16 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
376715 21/12/2017 15:56:44 changlangtu97 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
376564 20/12/2017 21:25:41 khuongle KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
376561 20/12/2017 21:15:51 tenda1234 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
376155 18/12/2017 08:49:01 QuangTruongNguyen KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
375332 15/12/2017 15:10:17 hoi_lam_gi KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
374548 13/12/2017 15:51:19 quocnguyen KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
373589 10/12/2017 08:01:19 quyenmmai KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
371049 03/12/2017 21:08:11 badaocm234 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
370399 02/12/2017 11:06:27 slimcoder KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2124 KB
367033 27/11/2017 18:15:19 dinhthanhnga06 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
367022 27/11/2017 17:46:53 namtao97 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
366161 25/11/2017 22:48:59 Phuongthaond KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
365800 25/11/2017 01:41:55 hlsclan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
362867 19/11/2017 21:35:04 new_life KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
362440 18/11/2017 16:57:19 darkplayer0211 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
361847 17/11/2017 15:22:16 luxabu KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
358143 12/11/2017 10:47:11 lichngothanh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
357298 10/11/2017 21:42:01 hungga1711 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
356757 10/11/2017 09:28:24 taikhoan1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
356174 09/11/2017 15:27:22 minh3chap KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
356077 09/11/2017 14:31:28 giacatvu147 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
354925 07/11/2017 22:00:41 chinhd17ht01tdmu KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
354866 07/11/2017 21:29:14 young_buffalo KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
354857 07/11/2017 21:24:36 choitankde22 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
354710 07/11/2017 18:02:37 thiend17pm03_dhtdm KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 0 ms 2524 KB
353913 06/11/2017 20:00:14 tungtdn321 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
352643 04/11/2017 20:55:25 vinhntndu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
352636 04/11/2017 20:53:00 honghoa2k2z KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
351888 03/11/2017 16:18:02 mcgame2014 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
351781 03/11/2017 11:41:46 khoinguyentdmu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
349657 31/10/2017 21:54:28 tenspace KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
349597 31/10/2017 21:11:07 hoangphuc12510 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
349579 31/10/2017 20:55:14 Thai KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
349152 31/10/2017 09:38:20 mk KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2520 KB
348807 30/10/2017 22:08:22 nam8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
347954 29/10/2017 21:28:18 chinphaynam KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
347501 28/10/2017 23:07:33 tinhhk15 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
346445 27/10/2017 13:08:59 huy9a1 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
346264 26/10/2017 23:46:00 OPE169 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2796 KB
346147 26/10/2017 21:34:08 nguyenquechi123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
345985 26/10/2017 18:53:07 ItachiUchiha KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2520 KB
345761 26/10/2017 15:42:54 hung8a3_tdn KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345751 26/10/2017 15:38:56 manh8a3tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345748 26/10/2017 15:38:17 thanh8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345746 26/10/2017 15:37:47 KTPLinh8A3_TĐN2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345744 26/10/2017 15:35:54 hieu8a3_tdn KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
345743 26/10/2017 15:35:32 cong8a3tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345735 26/10/2017 15:31:33 ManhDung8a3_TDN KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345729 26/10/2017 15:30:37 ManhDung8a3_TDN KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
345728 26/10/2017 15:30:10 thutrang8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345647 26/10/2017 14:48:21 Tuan8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345522 26/10/2017 14:13:02 ninhduchuy_8a3 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345493 26/10/2017 13:54:12 cong8a3tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345489 26/10/2017 13:52:38 tue8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345486 26/10/2017 13:50:51 SHieu8a3TDN2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345453 26/10/2017 12:30:42 nam8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345452 26/10/2017 12:29:16 Duong8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345445 26/10/2017 12:03:40 huudat8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345441 26/10/2017 11:51:48 ngolinh8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
345405 26/10/2017 11:15:48 kimngan8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345392 26/10/2017 10:59:44 Viet8a3tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345390 26/10/2017 10:55:15 qđạttdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345387 26/10/2017 10:53:51 huydat_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345273 26/10/2017 06:09:45 minhno2000_tdn KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345236 26/10/2017 00:04:30 MinhChau_A3_TDN_2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
345235 26/10/2017 00:03:59 hoa8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
345176 25/10/2017 22:19:12 tuananhtdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345133 25/10/2017 21:59:37 thutrang8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
345075 25/10/2017 21:23:44 long123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
345074 25/10/2017 21:21:58 crush KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2524 KB
345065 25/10/2017 21:18:30 ha8a3tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345060 25/10/2017 21:15:38 duc8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345048 25/10/2017 21:06:07 manhh15 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
345009 25/10/2017 20:40:19 tung_8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
345004 25/10/2017 20:38:10 phamhuy8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345001 25/10/2017 20:37:23 hai8a3_tdn KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
344990 25/10/2017 20:33:06 quang8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
344981 25/10/2017 20:27:56 ManhDung8a3_TDN KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
344979 25/10/2017 20:27:25 trunghieu8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
344969 25/10/2017 20:20:18 thienhk15 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
344939 25/10/2017 19:59:39 minhtdn8a3 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
344240 24/10/2017 21:14:01 ngocanh8a3_tdn2017 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
343919 24/10/2017 15:08:39 NAKICTI KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
343636 24/10/2017 07:56:44 ngophuthinh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
343138 23/10/2017 16:07:34 freepascal KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
342569 22/10/2017 15:47:09 hieu KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
342319 22/10/2017 08:36:07 linhdarak98lhp KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
342176 21/10/2017 22:00:16 nguyenvuminhtri2004 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
342174 21/10/2017 21:59:13 haltv KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
341213 20/10/2017 17:48:42 vinhquana KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
340275 19/10/2017 14:50:45 darkdragon02 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
339967 19/10/2017 09:17:41 hanhhuyenit1619 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
339749 18/10/2017 22:03:03 vikhangcqt171 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
338970 17/10/2017 20:21:01 Minatokaze KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
338265 16/10/2017 22:20:01 thanhdatna1996 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338227 16/10/2017 21:59:44 tungtdn4321 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
337900 16/10/2017 19:42:57 vietdeptrai KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
337802 16/10/2017 15:32:16 dannhuhao KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
337667 16/10/2017 07:20:41 tanan112 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
337610 15/10/2017 23:14:37 OPE169 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
337489 15/10/2017 20:47:59 hoanglongbpt KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
337213 15/10/2017 15:56:10 ductinLHP KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
337208 15/10/2017 15:53:55 thangk98lhp KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
337179 15/10/2017 15:35:38 christzy KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
337142 15/10/2017 15:12:46 vietdeptrai KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
337133 15/10/2017 15:09:26 wind87915 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
337131 15/10/2017 15:09:07 ngocminh2869 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
337126 15/10/2017 15:07:58 hung080104 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
337105 15/10/2017 14:51:06 kami KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
337072 15/10/2017 14:16:43 christzy KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
336953 15/10/2017 10:44:37 nakrothpro KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
336951 15/10/2017 10:44:31 GấuBéoIT KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
336235 14/10/2017 16:12:05 Raito KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
333912 11/10/2017 14:38:09 Master_01 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
333796 11/10/2017 09:06:21 myfriend1102vn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
333650 10/10/2017 22:26:23 trungcbg KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
333109 10/10/2017 10:04:11 isora1996 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
332750 09/10/2017 20:30:13 nguyenhavi KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
332648 09/10/2017 18:49:26 christzy KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
332637 09/10/2017 18:25:28 ThanhEtn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
332616 09/10/2017 17:16:11 huynhthanhtan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
332316 09/10/2017 08:40:54 caovantheanh KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
331968 08/10/2017 19:57:45 letrung0606 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
331488 08/10/2017 09:43:50 hien_jeony KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
331449 08/10/2017 09:16:46 thanhthuy4u KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
331159 07/10/2017 20:40:13 nguyenkhue86 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
330682 07/10/2017 09:05:35 QSM KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
329868 06/10/2017 13:20:50 Huan1412 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
329453 05/10/2017 15:24:42 dungzudd231001 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
328954 04/10/2017 14:52:04 skipro982301 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
328766 03/10/2017 23:07:51 itcdeveloper14 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
328725 03/10/2017 22:13:41 ThanhEtn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
328686 03/10/2017 21:23:28 baohuynh1215 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
328584 03/10/2017 19:22:46 dothanh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
325802 29/09/2017 22:54:41 hoangnghiak98lhp KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
325777 29/09/2017 22:26:55 hoangtrung080697 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
325351 29/09/2017 15:54:26 ninja_sunflower KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323667 27/09/2017 08:33:41 thamtudeptrai007 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
323563 26/09/2017 23:13:46 tiendiep9a1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
323090 26/09/2017 07:59:42 thanhchuongitc KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
322556 25/09/2017 11:37:39 khoaat KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
322555 25/09/2017 11:30:42 khoaat KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321700 23/09/2017 21:31:30 masterv KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
320608 21/09/2017 20:15:08 huyvuhp KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
318939 18/09/2017 14:16:10 ducbp KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
318581 17/09/2017 16:15:00 reset KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
317674 15/09/2017 21:09:39 Than KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
317268 15/09/2017 02:52:11 anhbannho147vn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
316048 12/09/2017 19:08:30 quangcuongnd29296 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
315763 11/09/2017 22:10:10 anhdhbn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2840 KB
315721 11/09/2017 21:20:50 Account KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
313855 07/09/2017 15:39:42 khoabhvt KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
312844 04/09/2017 16:31:30 xekoiuxuka KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
312573 03/09/2017 16:43:38 buiminhkhang KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
312029 02/09/2017 18:14:12 fcpnh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311824 02/09/2017 00:46:51 eragontuan1998 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
311591 01/09/2017 13:43:45 hoi_lam_gi KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
309495 26/08/2017 22:24:56 blebleble KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
309325 26/08/2017 13:47:42 0000000000 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
306706 18/08/2017 21:53:00 vhoang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
305530 16/08/2017 14:55:59 duong2 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
305257 15/08/2017 22:36:18 smad KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
304757 15/08/2017 09:14:38 ngocthien KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 3712 KB
304743 15/08/2017 08:52:41 baohuynh1215 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
303352 11/08/2017 15:49:22 ProLQM KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
303321 11/08/2017 15:21:38 lvt2000 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2852 KB
303239 11/08/2017 10:43:54 baohuynh1215 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
302398 09/08/2017 08:04:42 nakrothpro KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
302242 08/08/2017 20:00:56 pascalpc KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
299888 29/07/2017 15:38:28 hungk36b KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
298572 25/07/2017 08:10:34 tn902329 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
298377 24/07/2017 12:55:51 minhthu20201 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
298168 23/07/2017 16:32:56 skydriver001 KCUO - Viên kim cương Java 8 Accepted 156 ms 17404 KB
297459 21/07/2017 08:12:08 MountainDOrm KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
297300 20/07/2017 16:44:37 congthangk36d KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
297218 20/07/2017 12:16:44 vmcit KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
295716 15/07/2017 22:44:09 lehoangcong098py1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
295678 15/07/2017 20:42:07 logacc999 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
294847 12/07/2017 21:59:59 anh76qn KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
293986 10/07/2017 13:38:05 nhpntz0t KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
293944 10/07/2017 09:59:08 Nhokkz KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
293414 07/07/2017 23:39:32 quang000khanh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
293384 07/07/2017 22:07:17 giangbabygo123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
292976 06/07/2017 00:37:29 01667401268 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
292249 02/07/2017 00:57:07 okeomachnha KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
291545 28/06/2017 22:51:11 caubedaumat KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
291540 28/06/2017 21:54:39 z7vahein7z KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
291539 28/06/2017 21:54:20 z7vahein7z KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
291536 28/06/2017 21:49:59 toilati123vn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
291527 28/06/2017 21:08:16 toilati123vn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
290201 23/06/2017 13:18:49 thienbaotb KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
290080 23/06/2017 00:04:48 nguyenhaidang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
288956 18/06/2017 20:53:10 ngocnhi KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
286196 08/06/2017 18:30:42 Zen KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
285212 03/06/2017 16:54:47 coderkcdhv KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
285096 02/06/2017 22:29:34 ducanh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
284290 30/05/2017 21:01:41 tuan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
284289 30/05/2017 20:58:28 tuan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
283139 25/05/2017 12:53:29 hatuank97lhp KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
282910 24/05/2017 18:07:14 zminhthinhsd1 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2724 KB
281242 18/05/2017 07:18:24 DTUTeam1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
277657 11/05/2017 23:00:38 tuan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
277286 10/05/2017 22:28:13 dinhvanhuy98 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
277217 10/05/2017 17:48:32 azulgrana1 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
276757 09/05/2017 08:27:36 phanhienbx01 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
276231 07/05/2017 19:44:34 hoangtammaithy KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2220 KB
275972 06/05/2017 19:06:25 frostpixel KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
275759 05/05/2017 11:18:06 wolfris KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
274910 01/05/2017 12:06:22 tranthanhhai KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
274743 30/04/2017 17:06:43 trinhvanluc213 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
274698 30/04/2017 09:15:31 contiti KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
273898 26/04/2017 12:30:41 MINHKHANG KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
273287 24/04/2017 10:10:59 nguyenducptit KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
273097 23/04/2017 17:33:52 up_out_of_all KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
270755 14/04/2017 22:20:20 nguyenvanbien KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
270087 12/04/2017 00:26:26 SPJ KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
269342 09/04/2017 18:31:20 dangkhoa_pascal KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
269315 09/04/2017 16:11:50 tronghk14 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
268267 06/04/2017 21:38:14 Ccongcong KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
267385 05/04/2017 12:39:17 tranlehiep2203 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
266748 04/04/2017 08:10:39 duyvtvp1919 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
263927 27/03/2017 16:53:25 thiennguyenvu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
263893 27/03/2017 14:56:25 quetoiohue KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
263014 25/03/2017 09:35:36 huynhdinhhiep KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 3704 KB
262980 24/03/2017 23:14:22 nguyenphucit KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
259930 18/03/2017 08:30:47 doituyentin KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
259629 17/03/2017 20:52:27 nkduc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
258956 16/03/2017 17:36:24 dlt0301 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
256284 09/03/2017 21:02:56 leesin KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
256276 09/03/2017 20:46:17 11122001 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
254433 04/03/2017 08:38:10 minhtien678 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
254322 03/03/2017 22:38:46 Midodra KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
253349 28/02/2017 20:32:48 phuonganh1012 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
253065 28/02/2017 00:30:07 Adam_Kyle KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
252275 26/02/2017 16:18:10 wellcomeoh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2428 KB
252217 26/02/2017 14:05:24 kimhuongm1 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
250766 21/02/2017 17:33:16 Soledad KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
248734 18/02/2017 15:53:50 vuminhthanh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
248068 16/02/2017 22:25:51 phuongnam KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
248056 16/02/2017 22:11:39 hahpuc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
247839 16/02/2017 13:03:02 manhhungking KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
247828 16/02/2017 11:50:11 harrison KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
245905 10/02/2017 17:21:11 doanthetai2005 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
245223 07/02/2017 23:36:53 stromvbvc KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
245211 07/02/2017 23:12:38 vothiquynhnhu KCUO - Viên kim cương Java 8 Accepted 156 ms 18472 KB
245019 07/02/2017 01:41:15 bao KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2152 KB
244889 06/02/2017 15:03:58 nhannguyen95 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
244389 03/02/2017 18:31:55 nguyentandat1502 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
243987 01/02/2017 11:43:16 Nasukek20 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
243573 28/01/2017 23:57:16 mik271 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
243513 28/01/2017 18:56:10 omega1100100 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
242299 20/01/2017 19:04:36 nvanhoang188 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
238519 05/01/2017 22:09:15 SlothSe7en KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
237935 04/01/2017 10:57:55 linhlrx KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
237920 04/01/2017 00:56:26 hoangthuhang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
237726 03/01/2017 14:35:32 hoainam KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
237272 01/01/2017 21:08:02 Demo2000 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
237271 01/01/2017 21:07:54 vuhongson KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
237269 01/01/2017 21:07:31 vuhongson KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
236716 30/12/2016 12:57:09 duyqnguyenle KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
236637 29/12/2016 22:36:34 lecam16T1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
236080 27/12/2016 20:24:44 chaats KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
234139 22/12/2016 23:48:29 tuandatqn95 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
233897 21/12/2016 20:31:06 leesin KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
233279 18/12/2016 19:39:08 Daoduychien KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
232431 14/12/2016 21:36:53 hihihil2010 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
232256 14/12/2016 10:00:49 nguyenthanhtinh365 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1704 KB
232164 13/12/2016 21:35:47 datgk14 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
231673 12/12/2016 20:21:30 iostream KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
230851 09/12/2016 20:43:25 hienltv KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
230479 08/12/2016 22:48:34 VDQ KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
230367 08/12/2016 20:40:32 phbhan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
230091 08/12/2016 08:06:00 codera3k48 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
230006 07/12/2016 21:50:01 quocanh507 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
228959 04/12/2016 22:15:57 truongprohk252 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
228111 02/12/2016 16:50:39 cp KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
227624 01/12/2016 09:22:32 thanhngoac272599 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
226451 28/11/2016 22:27:52 khakha2706 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
225292 26/11/2016 20:44:28 8man KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
225287 26/11/2016 20:39:38 8man KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
221774 21/11/2016 21:01:41 Bội KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
221542 21/11/2016 17:39:39 xichlongit KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
221058 20/11/2016 21:12:35 hut_tranthientam KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2236 KB
219072 17/11/2016 15:18:52 mansblacks KCUO - Viên kim cương Python 3 Accepted 46 ms 6188 KB
217357 14/11/2016 22:19:22 ChristopherSamba KCUO - Viên kim cương Java 8 Accepted 156 ms 17832 KB
216494 12/11/2016 23:28:08 o0985950397 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
216246 12/11/2016 13:46:36 anhpro96 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
216191 12/11/2016 11:30:55 LHP KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
215119 12/11/2016 00:52:13 presariohg KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
215116 12/11/2016 00:47:10 presariohg KCUO - Viên kim cương Java 8 Accepted 171 ms 17720 KB
214698 11/11/2016 15:28:41 noatall2404 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
214356 10/11/2016 19:55:09 ducquynhfptk12 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
213916 09/11/2016 21:56:38 bjnjucun KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
213311 08/11/2016 21:01:37 rikimaru161 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
212146 06/11/2016 21:31:09 2221113513 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
212129 06/11/2016 21:09:12 2221113513 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
211643 05/11/2016 23:01:13 nguyentrungthanh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
209838 02/11/2016 20:52:04 casaumayman KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
208839 01/11/2016 19:31:03 k4mjk4mjz3 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2476 KB
208518 31/10/2016 23:39:12 voxuanny32 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
208456 31/10/2016 22:42:13 koon31 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
206853 28/10/2016 22:43:34 minhquangsqtt KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
206074 27/10/2016 22:28:49 qwerty212 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 2220 KB
206045 27/10/2016 21:54:02 congtaisqtt KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
206028 27/10/2016 21:40:02 rikimaru161 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
204086 25/10/2016 00:30:51 pvt KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
203984 24/10/2016 22:07:12 hutphuoc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
203305 24/10/2016 00:32:40 s2lyonking KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
203149 23/10/2016 21:30:57 phamvankhanh1516 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
201874 23/10/2016 11:25:26 cocvu KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
200266 20/10/2016 21:29:07 Ramaas22 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
199509 19/10/2016 18:42:52 HVDInh33 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
199457 19/10/2016 17:27:03 saladiweslo KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
199370 19/10/2016 15:37:52 nguyentamdat KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
197231 16/10/2016 03:22:20 nqc290997 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
197122 15/10/2016 21:56:28 xuantung95tt KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
197121 15/10/2016 21:51:48 xuantung95tt KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1788 KB
196817 15/10/2016 15:03:29 tranleduy1233 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
191537 10/10/2016 13:50:30 thaixuandang KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
189605 07/10/2016 20:38:54 khoadeptrai KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
188749 05/10/2016 22:58:19 congson123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187684 04/10/2016 16:19:52 tqhuy2502 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187681 04/10/2016 16:15:50 anhducpn67 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187313 03/10/2016 22:09:30 hieua2tincvp KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186617 02/10/2016 18:40:16 trainer1234 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186292 02/10/2016 10:22:32 minhtienst135 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
185952 01/10/2016 16:10:34 bigcat5 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
185914 01/10/2016 15:27:27 toida12chu KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
185246 30/09/2016 12:53:57 anhisgod2432 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
184896 29/09/2016 21:02:27 HienHD KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
184500 29/09/2016 12:43:16 huynhtienluc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183711 27/09/2016 21:09:54 nguloik50mta1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183608 27/09/2016 20:02:17 hungdhv97 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
183144 27/09/2016 00:19:19 vphuong214 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181261 23/09/2016 10:07:33 nami247 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
181117 22/09/2016 22:07:08 ARSENAL1886 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179889 21/09/2016 03:26:53 buiduc1997 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179858 21/09/2016 00:01:37 nguyensieuv KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
177766 17/09/2016 00:23:45 ffyyytt KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
174468 12/09/2016 18:50:49 anhnguyen KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
174026 12/09/2016 08:29:22 ariesgemini KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
173646 11/09/2016 15:00:51 hoangducsmagic KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
172310 09/09/2016 12:55:25 tkhenry KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172211 09/09/2016 04:57:05 ccstcvanhung01 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171380 07/09/2016 20:56:52 kien_ngo KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171085 06/09/2016 23:12:56 awatjkim KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
171015 06/09/2016 22:17:50 tkhenry KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
170166 04/09/2016 22:45:13 tranvannhancu KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
170014 04/09/2016 17:06:13 bachnxepu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169961 04/09/2016 14:24:26 haithanh_hmd KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
167416 30/08/2016 14:39:56 luuchv KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
166505 28/08/2016 00:13:18 maivanvu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
166500 27/08/2016 23:51:25 thensniper KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
166038 26/08/2016 10:49:29 Tree KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
165846 25/08/2016 16:39:36 lbnvando KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 1500 KB
165412 24/08/2016 20:44:48 giacacluong323 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
164931 23/08/2016 20:03:22 phungvitrung KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
163717 20/08/2016 00:14:42 trung06bt06 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163583 19/08/2016 15:19:37 Kei KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163579 19/08/2016 15:13:25 Kei KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163535 19/08/2016 10:27:32 sbeatit KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
163508 19/08/2016 08:49:11 khieunguyen KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
163305 18/08/2016 15:25:57 Long145236 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163272 18/08/2016 13:03:19 thanhthuy KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163158 17/08/2016 21:28:42 itcdeveloper14 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
162886 16/08/2016 22:26:40 3lovephuong3 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161654 13/08/2016 13:05:21 vovandaihai KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161145 12/08/2016 10:03:01 Gladius KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
160233 09/08/2016 20:23:24 thanhan KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
160023 09/08/2016 11:43:22 hentaino102 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159823 08/08/2016 21:20:20 addwadec KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159646 08/08/2016 16:16:32 cufury KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159061 06/08/2016 18:42:59 feneyuh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158438 05/08/2016 13:21:14 hoanmalai KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
156749 28/07/2016 20:46:16 192168120 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
156551 28/07/2016 00:15:39 HoVanAnhK58A2 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
155087 26/07/2016 16:15:22 neverdiefc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154557 24/07/2016 10:35:01 giangstellar365 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
153979 21/07/2016 22:54:20 khoi2410 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
152112 15/07/2016 16:32:50 nxtungbkhn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
150936 09/07/2016 17:09:41 thienlong KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
150392 06/07/2016 21:46:11 TranHoang KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
149756 04/07/2016 09:37:20 dangcuong_123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149273 01/07/2016 22:01:39 try KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
149103 01/07/2016 12:20:42 leducthinh0409 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
147803 24/06/2016 23:36:23 ititorit KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
147677 24/06/2016 08:16:13 lamnguyen KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
146194 20/06/2016 20:57:06 4everkaka KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
144909 16/06/2016 20:48:26 fearless1201 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
143858 15/06/2016 20:18:08 nguyentien1997 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
143560 14/06/2016 10:53:05 thanhthai3457 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
143369 13/06/2016 13:28:41 duckunzz KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
143104 12/06/2016 05:05:57 ngungu KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
141541 04/06/2016 15:59:27 nguyenxuanhaa3 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2640 KB
139187 29/05/2016 11:37:16 mycountry KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
137634 25/05/2016 10:16:03 abinh2000 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
137556 24/05/2016 17:34:26 ducthanh313 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
137551 24/05/2016 16:42:29 trivonhan KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
136200 16/05/2016 15:01:40 caothesan KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
136085 15/05/2016 15:43:32 poweriknow KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
136016 14/05/2016 23:16:41 khangtran KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135975 14/05/2016 20:39:40 nvtu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135499 11/05/2016 20:44:05 dahaodl KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135448 11/05/2016 16:03:33 thdailong KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
135371 10/05/2016 21:37:58 trantienlqd200620 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
135215 10/05/2016 00:08:09 VoHT KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133843 28/04/2016 08:17:20 NgaoMta4596 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133491 25/04/2016 17:17:39 anhmanhvodoi20xx KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132433 18/04/2016 11:25:35 tranlethanhphan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132290 17/04/2016 16:47:23 tuancanhktpm KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
129135 04/04/2016 20:01:15 damsanchv KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
129076 04/04/2016 17:14:31 Assassin KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128687 03/04/2016 00:46:26 xxxxxxx154 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
127357 27/03/2016 19:44:46 fuck_admin KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
126284 21/03/2016 20:17:33 VietNamVoDich KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
124786 14/03/2016 22:52:30 Comrade KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124774 14/03/2016 22:11:21 VietNamVoDich KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
124443 12/03/2016 19:25:30 proxike KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123774 08/03/2016 21:17:27 huynhnhat KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123773 08/03/2016 21:10:05 Hacker KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123178 05/03/2016 12:03:06 TQT KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122440 29/02/2016 19:25:43 addwade KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121146 22/02/2016 21:56:15 kazutohbt KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120383 18/02/2016 19:57:58 longhuy322000 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120349 18/02/2016 18:24:17 lvdo92 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119964 17/02/2016 07:30:42 onebpiece1 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119237 13/02/2016 21:18:41 dqhungdl KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116650 03/02/2016 16:06:53 hungs20 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
115063 28/01/2016 15:25:31 duyleo KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
115062 28/01/2016 15:25:12 truonghuynhhuong123 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
115057 28/01/2016 15:21:09 duykhamedia KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
115056 28/01/2016 15:20:58 sunbest132 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
115055 28/01/2016 15:20:03 duyleo KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114888 27/01/2016 19:44:04 dacthai2807 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114763 26/01/2016 19:48:48 Cherry KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
114386 25/01/2016 14:38:35 lol2308 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112593 16/01/2016 21:09:54 thedblaster KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
112111 14/01/2016 15:20:37 0985971934j KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111735 12/01/2016 20:46:00 dung KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111703 12/01/2016 15:08:08 BoB KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111695 12/01/2016 15:01:46 BoB KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110636 05/01/2016 23:03:18 hth20082000 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110003 02/01/2016 16:16:26 cobonla KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
107955 25/12/2015 19:07:27 lehoainam KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106712 18/12/2015 12:56:01 aquawind0130 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
106711 18/12/2015 12:55:38 aquawind0130 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105696 12/12/2015 15:55:29 newfull KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105417 11/12/2015 10:45:30 tikhang96 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
105300 11/12/2015 01:26:51 hanhlv270597 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105216 10/12/2015 18:05:44 ngonamduonghl KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
101252 05/12/2015 10:04:15 Tranhoa KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
101007 04/12/2015 11:27:03 Hint_gokai KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100250 30/11/2015 22:51:39 thedangnguyen2204 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
99857 29/11/2015 20:54:00 emlahoagio KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99409 27/11/2015 21:30:09 haituan134 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
98950 25/11/2015 23:25:25 Conganhnt3 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
97177 21/11/2015 23:00:20 nmint8m KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
96184 21/11/2015 17:09:53 tiabennita KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
96075 21/11/2015 15:07:52 tranquockhanh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
95266 19/11/2015 15:38:26 cyan KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
95263 19/11/2015 15:32:04 cyan KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
94888 18/11/2015 21:22:33 minhem1231 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94754 18/11/2015 18:12:16 Aoba KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
94117 17/11/2015 09:23:49 huynhduy_hmd KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93541 16/11/2015 10:10:41 s2lyonky KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
92446 14/11/2015 12:25:00 khiem2702 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1580 KB
92269 13/11/2015 22:06:34 nhokcntt KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
90341 09/11/2015 22:07:57 thientrang2808 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90160 09/11/2015 19:03:29 soigia KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89790 09/11/2015 01:32:51 Hhcckqnl KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89774 09/11/2015 00:29:51 bate7a1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
88520 05/11/2015 23:40:45 quanghsprovp KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
87578 03/11/2015 22:57:03 muadaumua KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
86164 31/10/2015 10:05:41 MTAnewbie KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
86161 31/10/2015 10:04:04 MTAnewbie KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84597 28/10/2015 11:52:55 psucoder KCUO - Viên kim cương Java 8 Accepted 171 ms 14328 KB
83738 26/10/2015 22:47:34 chalker KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
83600 26/10/2015 21:18:11 DSQT KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
82923 25/10/2015 08:26:04 Khoidaik KCUO - Viên kim cương Python 2 Accepted 78 ms 4928 KB
82918 25/10/2015 08:10:35 anhnguyen6529 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
82908 25/10/2015 06:29:13 danyenbinh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
81327 21/10/2015 19:45:48 ntd275 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
80943 20/10/2015 15:33:11 toan411998 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
79874 18/10/2015 10:29:24 TrungCSP KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
79627 17/10/2015 14:23:41 ducmanh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 1512 KB
79165 15/10/2015 22:28:23 thitcho96 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
77903 12/10/2015 00:17:38 ngocminhhoang KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2212 KB
74845 05/10/2015 19:38:22 MrTus97 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
71433 02/10/2015 10:35:12 lotac KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
69636 29/09/2015 14:29:32 anvodacu0112 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
68491 26/09/2015 16:37:57 thanhan_1715 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
66363 22/09/2015 21:06:50 typpoppop KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
64041 16/09/2015 19:55:00 doantringuyen KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
63913 16/09/2015 00:13:06 thanhluancn1 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
61273 06/09/2015 14:50:47 nguvaho KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
60901 05/09/2015 17:21:26 chien KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
60816 05/09/2015 14:27:38 MTAZero KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
60588 04/09/2015 20:57:36 phuleethanh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2748 KB
55758 23/08/2015 23:34:50 manhha251 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
54567 22/08/2015 14:39:55 bvd KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
53464 15/08/2015 11:14:24 duytoannguyenledh KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
53009 14/08/2015 16:15:56 UiM KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
52060 13/08/2015 23:51:24 lenguyen2204 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
50486 07/08/2015 22:18:29 npltv KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
50239 05/08/2015 21:21:42 hoangthongvo KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 0 ms 2916 KB
49627 01/08/2015 12:40:40 khongduocbocuoc KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
49042 26/07/2015 19:35:28 chitam117119 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
48858 25/07/2015 07:28:40 bacthosan KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
47280 16/07/2015 20:01:40 thanhday132 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
46270 16/07/2015 01:27:34 dambaquyen96 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
45865 13/07/2015 21:52:06 Loda KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
45565 13/07/2015 18:34:57 only_love97 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
44284 03/07/2015 09:29:30 middlest KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
43438 25/06/2015 21:28:42 mrtan_lovelife KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
43147 24/06/2015 11:12:17 hinodi_1998 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
42759 22/06/2015 01:05:09 photridung1234 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
41998 21/06/2015 04:02:48 nhatnguyendrgs KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
41951 20/06/2015 21:55:41 nhutrg1998 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
41819 19/06/2015 20:17:55 minhnguyen KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1676 KB
41344 16/06/2015 11:09:42 anhchi821999 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
38231 31/05/2015 10:55:42 yogathanh99 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 1492 KB
36754 26/05/2015 21:22:30 romqn1999 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
36750 26/05/2015 20:49:20 thilove98 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 1400 KB
36335 23/05/2015 00:53:27 blackfox_1995 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
35958 18/05/2015 11:54:16 wInD_MtA KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
35763 16/05/2015 05:22:25 the_c KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
33260 08/05/2015 22:23:33 2625xxx KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
33083 07/05/2015 17:02:16 AresGod KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
32798 05/05/2015 15:53:45 nguyenmanhthien KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
32699 04/05/2015 21:01:26 mikelhpdatke KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
32464 02/05/2015 00:17:03 hide KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
32049 28/04/2015 23:34:53 phanthanhnam KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
31577 24/04/2015 22:54:14 nghethuat102 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
31426 24/04/2015 00:40:24 farmerboy KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
30806 20/04/2015 22:04:42 _Hexa_ KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
29525 17/04/2015 15:47:35 tranvthanhson KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
27168 12/04/2015 22:55:03 Nguyenthaihoc KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
25219 29/03/2015 16:52:58 tankorbox KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
25192 29/03/2015 13:04:07 trungvt130584 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
25089 28/03/2015 09:03:44 glass99ss KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
25001 27/03/2015 10:56:11 hoanvv1995 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 1780 KB
24573 24/03/2015 14:27:23 ngan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
21769 18/03/2015 21:15:49 vdn1999bxvp KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
21480 15/03/2015 20:52:12 Algo KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
21149 13/03/2015 00:28:47 kieuquocdat123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
14213 02/03/2015 20:16:59 VietNamVoDich KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 556 KB
13044 15/02/2015 11:09:28 xxxyyyzzz KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
13025 15/02/2015 01:10:35 nguyence2003 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 688 KB
12918 13/02/2015 10:56:11 dinhvanthanh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 696 KB
10326 17/01/2015 12:42:43 bengoc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
10191 16/01/2015 17:30:38 marj8995 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
8757 12/01/2015 20:07:23 stepde15 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
8706 12/01/2015 12:36:16 letruonglam KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 776 KB
8666 12/01/2015 00:34:34 thuytiendang206 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
8408 10/01/2015 01:52:52 nxphuc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
8096 05/01/2015 23:52:11 hhhawking KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 676 KB
7750 03/01/2015 11:09:03 conglinh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
7487 25/12/2014 13:17:21 junking KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 572 KB
6676 06/12/2014 23:57:10 stepde14 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
6630 06/12/2014 09:25:53 irrres111 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
6562 05/12/2014 18:57:47 Hungnguyenvan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
6507 04/12/2014 16:37:17 tinapham_1702 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 608 KB
6500 04/12/2014 16:17:48 vinguyentruong KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 696 KB
6485 04/12/2014 15:46:09 thanhbinh0995 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 632 KB
6484 04/12/2014 15:45:56 dinhvanduy7895 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 592 KB
5791 21/11/2014 23:35:08 MeigyokuThmn KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
5615 18/11/2014 23:27:47 Daring_Nguyen_Nhu_Y KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
5599 18/11/2014 09:55:01 ThienCoder KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
3928 09/11/2014 02:46:59 kamagiao KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 608 KB
3807 06/11/2014 16:44:12 hainguyen3794 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
3806 06/11/2014 16:44:12 hainguyen3794 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
3234 29/10/2014 08:49:35 dthphuong KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
2873 25/10/2014 10:31:49 phamhuuthien KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
1341 10/10/2014 13:52:00 ductam KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
1221 09/10/2014 17:04:06 haituanth2 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
1220 09/10/2014 17:00:26 haituanth2 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
1012 07/10/2014 14:45:47 vusaka KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
758 30/09/2014 21:58:06 voquocthang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
532 22/09/2014 20:58:49 phuchoahodo KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 624 KB
529 22/09/2014 20:48:59 thanhCode KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 676 KB
455 22/09/2014 15:26:55 junlexo KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
258 19/09/2014 10:31:41 itntc KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
238 19/09/2014 00:32:42 sunshine KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
217 18/09/2014 18:37:47 NhatHoang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 620 KB
213 18/09/2014 18:08:51 dinhanhhuy KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1372 KB
202 18/09/2014 14:26:18 admin KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 572 KB
201 18/09/2014 11:11:00 admin KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
190 15/09/2014 09:22:24 admin KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
Back to Top