Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741724 08/04/2020 19:33:32 Hoang10TH CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
741671 08/04/2020 17:10:05 nguyenvana CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
740789 05/04/2020 21:37:07 nguyenvana CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 218 ms 16344 KB
739968 03/04/2020 17:19:24 hung2k3 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
739915 03/04/2020 16:09:44 buivinhquang CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
739637 03/04/2020 00:04:38 python_train CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1496 KB
739552 02/04/2020 21:03:52 xxxyyyzzz CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
738953 01/04/2020 10:00:20 knam4202 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
738551 30/03/2020 20:59:11 quynh297 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 234 ms 16660 KB
738353 30/03/2020 10:02:49 byvf CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
737633 27/03/2020 17:16:14 chidaihk17 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
737057 25/03/2020 17:32:23 bbamm CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736887 25/03/2020 01:59:15 Hieuthanh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
736857 24/03/2020 22:52:15 biabeogo147 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
736734 24/03/2020 17:50:28 thienhi09092019 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
736134 22/03/2020 17:28:57 vovinam123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
736027 22/03/2020 12:35:20 DangKhoa CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
735993 22/03/2020 09:01:15 vovinam123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
735938 21/03/2020 22:19:18 AnhĐứccôngphá CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
735860 21/03/2020 19:50:03 maytinhpc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
735580 20/03/2020 17:01:21 nguyenduythanh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
735546 20/03/2020 16:29:20 phamlekhoa CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
735416 20/03/2020 09:57:15 sunarrior CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
735384 20/03/2020 00:52:36 thgtt12 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
735356 19/03/2020 22:52:36 nguyenanhtuxx CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 17708 KB
735306 19/03/2020 22:01:53 tangducthinh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
735291 19/03/2020 21:41:16 hieujoker_9 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
735288 19/03/2020 21:31:11 ttuet CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
735287 19/03/2020 21:29:51 khongcoten002 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
735280 19/03/2020 21:23:51 ttuet CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
735279 19/03/2020 21:22:53 ttuet CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 218 ms 18056 KB
735277 19/03/2020 21:18:53 nguyenmih CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 218 ms 18260 KB
735275 19/03/2020 21:14:03 vinhdt_912 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 250 ms 17112 KB
735268 19/03/2020 21:01:50 ttuet CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 234 ms 16436 KB
735142 19/03/2020 15:20:58 phuxuanpx2003 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
733411 16/03/2020 09:31:35 trankhanhduong2212 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
731591 12/03/2020 14:42:27 tktk134203 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
731558 12/03/2020 13:56:43 kenubo CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731212 11/03/2020 14:02:42 LovelySunset CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
730816 10/03/2020 10:43:15 tienloc_dz CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
730776 10/03/2020 02:22:36 jeremie_belpois CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
730758 09/03/2020 23:47:12 KhanhVy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
730542 09/03/2020 13:57:32 daohuulong2020 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
730373 08/03/2020 18:50:13 nguyenan0808 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
729721 06/03/2020 15:02:17 minh12131415 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
729071 05/03/2020 15:45:58 doanhtu1209 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
728917 04/03/2020 23:17:25 vhskillpro2 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1492 KB
728891 04/03/2020 22:47:16 vietanhk99 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
728865 04/03/2020 21:00:02 110117051 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
728716 04/03/2020 15:11:45 drlamlqd9 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
728559 04/03/2020 08:12:39 AngusX CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
728499 03/03/2020 23:36:20 adcacsa CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
728353 03/03/2020 17:50:47 vuhongquan2005 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
728326 03/03/2020 17:04:42 hokage1201 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
727980 02/03/2020 18:48:08 Hàoa1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
727979 02/03/2020 18:47:34 Sángolympic CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
727978 02/03/2020 18:47:20 Sơna1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
727921 02/03/2020 16:27:07 twice_no1 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 218 ms 16724 KB
727889 02/03/2020 15:37:26 Sángolympic CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
727667 01/03/2020 21:13:33 tam CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
727023 28/02/2020 19:44:59 manhblue CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
726821 28/02/2020 09:20:09 hienluongkl CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
726324 27/02/2020 08:44:22 pkconan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
726319 27/02/2020 08:14:15 thống CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
726274 26/02/2020 23:03:19 duongkibo CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 203 ms 16768 KB
726102 26/02/2020 16:38:05 cuongoo1752 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
725979 26/02/2020 12:56:41 minhratnhat CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
725364 25/02/2020 05:45:56 naeco CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 756 KB
725212 24/02/2020 18:28:53 traitorakali CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
725016 24/02/2020 12:20:10 tahoangquan2 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
725011 24/02/2020 11:24:12 Akira CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
723967 22/02/2020 09:38:46 Jill_Laila CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
723946 22/02/2020 08:28:08 kassivender CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723945 22/02/2020 08:27:42 kassivender CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723943 22/02/2020 08:23:58 kassivender CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
723845 21/02/2020 21:52:30 GIN1207 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
723833 21/02/2020 21:40:26 pkconan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
723831 21/02/2020 21:37:55 pkconan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
723826 21/02/2020 21:25:40 duylele1173 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723792 21/02/2020 20:46:51 trieudola97 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
723760 21/02/2020 20:06:46 KhavidBap CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
723756 21/02/2020 20:02:11 baoduytran CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723746 21/02/2020 19:45:39 laitrung CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723739 21/02/2020 19:32:17 pkconan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1456 KB
722945 19/02/2020 22:50:27 Anh197 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 62 ms 860 KB
722644 19/02/2020 14:58:03 Sang7a4gpc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 764 KB
722540 19/02/2020 11:09:06 damminhquan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
722376 18/02/2020 21:55:08 Phingubò CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
722364 18/02/2020 21:47:07 thuylan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
722283 18/02/2020 20:46:08 tuananh1 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
721568 17/02/2020 15:55:32 naruto270504 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
721299 17/02/2020 01:37:14 Kduy9180 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
721244 16/02/2020 21:58:01 khongcoten002 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
721052 16/02/2020 16:14:20 tranthuyan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
720647 15/02/2020 17:25:19 mystar0806 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
720069 14/02/2020 14:41:45 Account CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
719984 14/02/2020 10:59:22 uyen187 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
719806 13/02/2020 23:09:13 ngophuthinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
719571 13/02/2020 15:18:38 deresnho CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
719364 13/02/2020 08:17:05 dangthithuyen CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
719363 13/02/2020 08:16:20 dangthithuyen CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
718738 11/02/2020 19:39:05 huynhphannhatvy CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
718727 11/02/2020 19:32:22 huynhphannhatvy CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
718533 11/02/2020 14:35:23 bichsonnhat CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
718363 11/02/2020 10:11:12 duongsondev CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
717581 09/02/2020 21:18:52 888888888 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
717321 09/02/2020 13:34:18 Hieuloi CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
717189 09/02/2020 09:00:52 cuongyd1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
716987 08/02/2020 17:13:54 thangloi2209 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
716950 08/02/2020 16:35:12 quanit2k4 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
716305 07/02/2020 15:03:25 Love CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
716285 07/02/2020 14:44:58 Love CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
716193 07/02/2020 11:42:31 Hokage_Itachi CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 6816 KB
715950 06/02/2020 22:49:53 nguyenthehop CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 93 ms 6384 KB
715460 06/02/2020 12:51:32 hlsclan CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 16816 KB
714838 05/02/2020 15:09:46 ntnvlog CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
713827 03/02/2020 10:20:20 BurlySamurai CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
713528 02/02/2020 18:15:31 uongnuocbangmom CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
713390 02/02/2020 13:05:24 drloc2004 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
713218 01/02/2020 22:51:12 Quang249 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
712888 01/02/2020 09:20:03 novaphoenix CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
712811 01/02/2020 07:43:51 minhtrieutvn CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
712711 31/01/2020 20:02:25 cbl_conghuynh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
712442 31/01/2020 10:55:37 kimngan_tvn CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
712440 31/01/2020 10:53:24 kimcuong_tvn CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
712438 31/01/2020 10:46:28 tienloc_tvn CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
712436 31/01/2020 10:40:02 anhtu0902 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
712349 30/01/2020 23:11:10 Dan_De_Nui CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
712283 30/01/2020 22:03:11 minhlam7a2gpc CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
712195 30/01/2020 21:01:18 khoaa2k23 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
710632 29/01/2020 00:14:25 cbl_vietnam CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
710373 27/01/2020 22:49:54 shiraishi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710196 27/01/2020 14:44:22 hoangle134134 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
709829 25/01/2020 16:02:20 0376637474 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
709290 23/01/2020 21:24:29 bku_lapis CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708958 23/01/2020 00:28:15 thaibs CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
707469 20/01/2020 10:35:49 tuilatui132 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
707380 19/01/2020 23:35:23 83tracking CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
707229 19/01/2020 19:26:37 hoktro CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
707227 19/01/2020 19:22:02 new CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
706836 18/01/2020 17:31:59 HackerMan CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
706579 18/01/2020 11:15:57 trong123123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
706489 18/01/2020 01:34:59 mnhphm CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
706488 18/01/2020 01:33:47 mnhphm CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
706440 17/01/2020 22:26:02 jungrok CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
705736 16/01/2020 15:19:12 nnvjava CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 218 ms 16620 KB
704995 15/01/2020 08:59:42 buisinh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
704529 14/01/2020 03:27:44 KingChicKEn_1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
704495 13/01/2020 23:02:50 kimjisoo CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
704069 13/01/2020 12:00:58 KingChicKEn_1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
703784 12/01/2020 20:55:31 nguyen2k3 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
703761 12/01/2020 20:28:41 long020506 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
703204 11/01/2020 23:56:55 viothang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
702620 11/01/2020 07:21:08 myxnguyen894 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
702509 10/01/2020 21:03:52 viocuong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702508 10/01/2020 21:02:32 viocuong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702407 10/01/2020 19:23:15 tuan1642001 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701804 09/01/2020 21:36:23 cowduyhai CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
701636 09/01/2020 17:01:37 quoclan99 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701326 09/01/2020 10:14:13 nvt2003 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
701183 08/01/2020 23:56:24 khanhld CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
701177 08/01/2020 23:36:33 khanhld CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
701086 08/01/2020 21:53:44 manhender CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
700402 07/01/2020 19:48:26 haupas CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
700367 07/01/2020 18:39:51 baduc10tin CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
699620 06/01/2020 23:27:52 nemesis CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
699605 06/01/2020 23:20:46 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
699370 06/01/2020 20:27:47 khanhnhat123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
699127 06/01/2020 14:50:12 Tuantienti CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
699041 06/01/2020 11:15:45 toan2902 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
698700 05/01/2020 20:12:03 Huwng CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
698664 05/01/2020 19:42:17 hieunguyenduc696 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
697769 04/01/2020 13:15:58 anhkhoa09032004 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
697634 04/01/2020 09:27:55 ntphong CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
697616 04/01/2020 08:56:44 doanhtuan137 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
696755 03/01/2020 00:01:15 0842020263 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
696557 02/01/2020 20:04:34 tranminhprvt01 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
696440 02/01/2020 16:05:51 eophaiteo11 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
696438 02/01/2020 16:04:57 tahoangquan2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
695551 31/12/2019 18:43:07 nnbxxx CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
695368 31/12/2019 11:37:17 huuloca2k43 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
694842 30/12/2019 09:37:11 tranggc1024 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
694793 29/12/2019 22:23:49 Trung13102000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
694633 29/12/2019 15:16:16 metide CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
694627 29/12/2019 15:01:11 metide CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
694615 29/12/2019 13:51:41 luxabu CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
694456 28/12/2019 20:54:00 VGK_Cr7 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
694227 28/12/2019 10:13:13 ngominhduc006 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
693768 26/12/2019 23:43:00 buitaloc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
693230 25/12/2019 20:09:44 lephucchi12112004 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
693220 25/12/2019 19:32:14 eltxic CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 78 ms 728 KB
693156 25/12/2019 15:52:43 thucanh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
693149 25/12/2019 15:49:55 dungvu CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
693143 25/12/2019 15:48:49 hieu2k6 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
693129 25/12/2019 15:42:55 ngochuyen2k6 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
693128 25/12/2019 15:42:09 ngochuyen2k6 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
692883 24/12/2019 20:55:56 atsichts CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 781 ms 2724 KB
692876 24/12/2019 20:48:14 CodeWar37 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
692703 24/12/2019 15:13:40 personal2233 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
692659 24/12/2019 14:38:59 7 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
692634 24/12/2019 14:11:30 amazing CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
692633 24/12/2019 14:11:30 amazing CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
692552 24/12/2019 10:32:09 duyluan3110 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692411 23/12/2019 23:16:44 levanthao10tin CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
692337 23/12/2019 21:23:17 stkirito74 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
692186 23/12/2019 15:21:11 QuynhAnh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
692133 23/12/2019 11:40:46 phamvansung CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
691752 21/12/2019 22:22:52 Linhdethuong CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
690997 19/12/2019 22:47:09 RH07 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
690986 19/12/2019 22:15:19 khanhtron03 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690455 18/12/2019 16:25:20 10mũ9 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
690032 17/12/2019 21:02:42 tthghhkt CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
689908 17/12/2019 17:46:07 nghia3092001 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689666 17/12/2019 13:30:58 sendmylove123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689592 17/12/2019 10:04:32 fh2512 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
689486 16/12/2019 22:09:13 Lucifer CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
689418 16/12/2019 20:57:34 cappo11 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
689047 16/12/2019 07:10:49 hopnguyen CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
689021 15/12/2019 22:46:22 hoangmanh123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
688813 15/12/2019 14:08:23 mashiro9933 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
688628 14/12/2019 22:38:09 Merevoli CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
688475 14/12/2019 16:16:05 haidang172005 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
687633 12/12/2019 16:10:54 anbuicv CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
687166 11/12/2019 16:16:55 quocviet2001 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
687060 11/12/2019 14:22:39 ớtchuavắtchanhngọt CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
687041 11/12/2019 14:05:11 hanchitoan123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
687032 11/12/2019 14:00:54 huytin8 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
687030 11/12/2019 13:59:51 ducchungltt CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
687014 11/12/2019 13:48:22 000DANG CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
687012 11/12/2019 13:47:03 truong9cltt CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
686987 11/12/2019 11:49:57 ngochuy CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
686675 10/12/2019 16:11:22 thuyvy207 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
686269 09/12/2019 13:26:03 jackykg CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
686268 09/12/2019 13:23:50 jackykg CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
685838 07/12/2019 14:35:05 ltd9a4gpc CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
685780 07/12/2019 09:22:09 maiphuonghuy CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
685692 06/12/2019 21:23:13 nganngants CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685643 06/12/2019 20:03:27 HuyNguyenQuoc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685619 06/12/2019 19:05:03 hoangchisi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
685609 06/12/2019 18:37:04 tuanqtdl CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685550 06/12/2019 15:28:18 Nhi23072002 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
685236 05/12/2019 20:01:08 conlocdaifa CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685154 05/12/2019 16:15:31 mrgayyy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
685148 05/12/2019 16:05:03 kindofred CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
685142 05/12/2019 16:00:34 chenlinong CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
685134 05/12/2019 15:57:29 chenlinong CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
685122 05/12/2019 15:50:30 hi2otaku CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
685092 05/12/2019 15:23:56 np4s CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
685032 05/12/2019 14:35:02 shinosuke149 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 218 ms 16680 KB
684947 05/12/2019 10:24:39 perfectshot CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
684943 05/12/2019 10:18:38 Caomylinh02 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
684463 03/12/2019 22:12:36 nguyenchikhanh159 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684283 03/12/2019 14:10:07 huonggiang2004 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684115 02/12/2019 23:10:35 giaphucK17cqt CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
683880 02/12/2019 19:02:08 thuyngocha98 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
683540 01/12/2019 19:56:39 tranvanvinh19052005 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683382 01/12/2019 13:00:02 camnguyenmeow CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
683245 30/11/2019 22:37:25 vohieu751 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
683181 30/11/2019 21:27:27 phantom906 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
682753 30/11/2019 09:34:24 lecongbao CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
682706 30/11/2019 08:53:23 miumiu623 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
682705 30/11/2019 08:51:26 miumiu623 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
682692 30/11/2019 07:59:55 huukhanhk39a CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
682675 30/11/2019 00:14:14 anzuko CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
682244 29/11/2019 14:25:15 congbinh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
681449 28/11/2019 13:31:48 minhquandinhcao CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
681223 27/11/2019 21:34:29 tranbac1128 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
681163 27/11/2019 20:05:48 Evanstn2412 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
680508 26/11/2019 16:04:45 huonggiang CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680507 26/11/2019 15:59:46 lephuongthanh963 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
680444 26/11/2019 15:20:02 lymycm CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680443 26/11/2019 15:20:00 ngongoc071 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 952 KB
680202 25/11/2019 22:47:37 anhthcsyl2006 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
680139 25/11/2019 21:46:17 cmtanphat CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679967 25/11/2019 14:27:59 asd19900zo CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
679489 24/11/2019 10:31:14 JoySluxirt CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
679279 23/11/2019 21:06:48 RandomMan100 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
678962 23/11/2019 13:20:22 HaiPip CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
678952 23/11/2019 13:10:43 letrunghieu CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
678837 23/11/2019 09:20:36 cuongdoduy123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678584 22/11/2019 20:31:50 sinhhungccl CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
678468 22/11/2019 18:05:08 coder_ CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
677269 22/11/2019 00:15:28 kimji CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
677164 21/11/2019 21:08:01 duy2006 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
676948 21/11/2019 14:55:31 vananha2k23 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
676273 19/11/2019 22:33:48 omgursocute CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
676272 19/11/2019 22:33:28 thewminers1014 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
676260 19/11/2019 21:22:18 shin3030aa CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
676240 19/11/2019 20:35:27 linhngao121212 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
675969 19/11/2019 07:23:53 JoySluxirt1706 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
675905 18/11/2019 23:27:40 phamchibinh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
675856 18/11/2019 22:36:44 hoa1705 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
675697 18/11/2019 18:23:11 admin2009 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
675460 18/11/2019 09:51:16 phatbs3011 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675268 17/11/2019 21:01:24 xCode3d CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
675128 17/11/2019 19:05:19 suxzat CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
674745 16/11/2019 22:01:07 dinhhuuduc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674664 16/11/2019 18:36:25 anhduc2004 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
674434 15/11/2019 21:46:32 RH07 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
673035 13/11/2019 12:55:24 Dothanhtai2006 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
672862 12/11/2019 22:19:03 tiennguyenkha2001 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
672501 12/11/2019 09:56:48 limpale1234 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2096 KB
672353 11/11/2019 22:43:56 anhlapro260398 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 46 ms 1464 KB
672343 11/11/2019 22:29:12 2221113513 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1464 KB
672341 11/11/2019 22:28:00 2221113513 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1464 KB
672080 11/11/2019 16:35:31 NQT1998 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
672076 11/11/2019 16:32:26 NQT1998 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
671633 10/11/2019 14:33:30 Asteross CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
671622 10/11/2019 13:02:44 ok12duong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
671055 08/11/2019 23:19:43 dzungdducws CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
669811 06/11/2019 23:13:24 thanh2611 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669808 06/11/2019 23:11:48 thanh2611 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669806 06/11/2019 23:11:20 thanh2611 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669799 06/11/2019 23:03:12 pingponggame CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
668972 05/11/2019 19:01:14 hieupham CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
668455 04/11/2019 20:37:44 hello5423 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
667999 03/11/2019 20:44:27 rongvuahoangkim CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
667927 03/11/2019 18:22:46 cuthao CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
667726 03/11/2019 11:34:20 hello5423 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
667156 02/11/2019 12:43:17 hitu1916 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666879 01/11/2019 21:33:36 camnguyenmeow CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
666722 01/11/2019 18:19:17 kuzuma245 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666690 01/11/2019 17:44:54 toanct CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
666394 01/11/2019 00:58:58 thanhthien79 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666156 31/10/2019 19:59:15 tandk CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
666022 31/10/2019 15:52:09 hokhanhduy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666021 31/10/2019 15:52:07 hokhanhduy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
666020 31/10/2019 15:52:05 hokhanhduy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666019 31/10/2019 15:51:48 hokhanhduy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666017 31/10/2019 15:51:19 maemi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666015 31/10/2019 15:50:15 hokhanhduy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665986 31/10/2019 15:19:00 phi220502 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
665754 31/10/2019 02:25:43 phgquynh2208 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
665729 30/10/2019 23:00:16 dangtiendung1201 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
665669 30/10/2019 21:43:17 trung09072004 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
665664 30/10/2019 21:39:35 haohk17 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
665522 30/10/2019 20:06:34 hatrungbp2004 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
665489 30/10/2019 19:49:35 RedDevilss2 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
665268 30/10/2019 12:55:10 NghiaPH CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664705 29/10/2019 08:43:37 NguyenVanTan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664695 29/10/2019 08:23:40 khanhdong0210 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664621 28/10/2019 21:35:03 NguyenHung CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664590 28/10/2019 21:09:17 hoanglap0409 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664437 28/10/2019 19:18:23 huytool CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
664271 28/10/2019 11:00:33 tuanhung CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664037 27/10/2019 18:14:03 caocuong1210 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
663312 26/10/2019 18:26:07 vhskillpro CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
663156 26/10/2019 10:33:07 hitu1919 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
662989 25/10/2019 23:14:18 katotiku CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662954 25/10/2019 22:18:33 hitu1914 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662526 25/10/2019 09:51:19 HoaBenKiaSong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662457 25/10/2019 00:47:21 NAQ95 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
662323 24/10/2019 20:16:51 hitu1902 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662154 24/10/2019 15:18:29 phuong2004 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661995 24/10/2019 09:37:17 klinh3003 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
661781 24/10/2019 02:38:20 nmhh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
661695 23/10/2019 21:46:40 xuanninh1412 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
660964 22/10/2019 14:52:37 duyleo CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660906 22/10/2019 14:20:39 DươngAnhVũ CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660752 22/10/2019 08:31:04 MinhBietBay CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660649 21/10/2019 20:42:05 DSQT CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660626 21/10/2019 20:11:02 19521242 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660122 20/10/2019 21:46:42 longlevi2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
659941 20/10/2019 09:19:33 camlaitin CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
659911 20/10/2019 07:18:26 chonnhan2006 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
659708 19/10/2019 18:33:28 Firstsight2709 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659681 19/10/2019 17:04:59 vuanang CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659427 18/10/2019 21:19:06 SIU2018Yasou CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
658638 17/10/2019 10:47:16 Douilu CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658589 17/10/2019 09:37:37 12345678910 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
658581 17/10/2019 09:16:10 456789 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
658533 16/10/2019 22:41:10 VoAnhPhu CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658183 16/10/2019 05:55:42 1924801040097 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
658162 15/10/2019 23:33:36 hunter2000 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
657311 14/10/2019 15:20:41 thecomeback CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657168 14/10/2019 09:05:49 whoisthatguy CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
657105 13/10/2019 22:14:43 vuhoangphuc2000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657048 13/10/2019 19:50:29 minhdung02 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
656936 13/10/2019 16:04:15 19521515 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
656160 11/10/2019 21:41:24 thiennhan2701 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
654646 09/10/2019 21:30:17 minhman727 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654631 09/10/2019 21:05:16 canvn2000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654396 09/10/2019 14:52:13 lamhn2006123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
653603 08/10/2019 14:49:20 khongngocanh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653145 07/10/2019 22:13:24 sydeptrai11 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
652598 06/10/2019 19:28:08 narzarech CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652382 06/10/2019 13:24:14 MaMoi CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
652211 06/10/2019 08:33:49 congcanhlnq CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
651898 05/10/2019 17:23:31 binpro110wer CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
651779 05/10/2019 13:14:08 thanhnv3798 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651771 05/10/2019 12:33:41 daoquangnvm CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651746 05/10/2019 11:14:21 linhoccho CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
651735 05/10/2019 10:54:07 maianh02112210 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651342 04/10/2019 21:21:08 truongkin189 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651302 04/10/2019 20:38:40 Socola_Đại_Ca CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651293 04/10/2019 20:32:59 linhoccho CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
651014 04/10/2019 14:23:50 milo123199 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650726 03/10/2019 21:52:38 tuanio CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650012 03/10/2019 09:11:50 nguyentrantien2002 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
649536 02/10/2019 15:06:00 kevilstark CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649103 01/10/2019 19:55:25 lethienquan28052006 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
648420 30/09/2019 16:15:33 chuongpham7750 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
648225 30/09/2019 00:22:17 longdoan CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1460 KB
648139 29/09/2019 20:14:36 coke CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
648086 29/09/2019 17:01:50 littledev CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
647994 29/09/2019 11:39:40 1924801040047 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
647791 28/09/2019 22:40:16 duongvanson CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
647702 28/09/2019 20:03:03 tuanmapun CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
647676 28/09/2019 19:12:04 gicungduochet CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
647654 28/09/2019 17:08:54 Zelda2004 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
647555 28/09/2019 14:57:42 yolo19yolo CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
647244 27/09/2019 22:35:29 PHDKhoa CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
647013 27/09/2019 17:59:29 nguyendonghung CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
646940 27/09/2019 15:58:17 chutichday2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
646679 26/09/2019 20:59:49 agru CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
646544 26/09/2019 17:44:08 Linhb1706603 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 796 KB
646084 25/09/2019 20:38:59 1924801030043 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
646039 25/09/2019 19:19:16 dpduy123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
646014 25/09/2019 18:48:06 khailq229 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645928 25/09/2019 15:06:38 hoangduc16_cbl CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
645594 24/09/2019 19:48:07 trinhtrung CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
645318 24/09/2019 14:08:21 duongthao2004 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
644835 23/09/2019 14:05:49 nguyenvinhkhang CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
644813 23/09/2019 12:51:09 manhll CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
644714 23/09/2019 09:12:29 Johan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
644148 21/09/2019 22:13:22 giangbabygo123 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
643525 20/09/2019 21:48:17 prgrmanh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
643205 20/09/2019 16:27:07 badaoteemo1 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
643036 20/09/2019 12:10:24 adsjashflaksdjkas CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642807 19/09/2019 22:14:58 givmeyrlve CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
642777 19/09/2019 21:42:18 ptcvp121 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642376 19/09/2019 12:17:42 CBLtk CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642350 19/09/2019 11:00:15 vipno12tiger CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 203 ms 16224 KB
641992 18/09/2019 22:09:07 Godloveme CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
641818 18/09/2019 18:31:53 nguyen_thang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
641507 18/09/2019 14:19:45 vanthien_bl CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
640879 17/09/2019 18:01:25 minhtriet2903 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
640621 17/09/2019 14:50:50 p2t3 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
640452 17/09/2019 11:29:00 Accel1202 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 218 ms 16736 KB
640437 17/09/2019 10:59:21 hoanhatle CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
640337 17/09/2019 09:31:48 MinBaoTT CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
640081 16/09/2019 19:54:15 tuanppkk CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
639481 15/09/2019 15:54:29 donghoang2k1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
638771 14/09/2019 14:14:34 hoangthai CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
637820 13/09/2019 11:14:22 hd19022003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637791 13/09/2019 11:06:41 ngocduong09062003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637656 13/09/2019 10:06:45 Thuckhue2003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637373 12/09/2019 21:18:07 Scheherazade CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
637216 12/09/2019 16:10:53 pthc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
636789 12/09/2019 08:12:05 thienkun CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
636035 10/09/2019 22:19:27 phuoctktkhg CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635933 10/09/2019 16:41:19 Fixedbot CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635827 10/09/2019 15:07:27 19521368 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635261 09/09/2019 14:29:41 akamegakill CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
635106 08/09/2019 23:34:27 tranduy14884 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
633839 08/09/2019 12:25:47 Lan123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
633476 07/09/2019 10:26:59 Be_happy CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
633457 07/09/2019 10:01:44 Malin_CHV CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
633240 06/09/2019 22:17:57 pepesayhi CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
632822 05/09/2019 20:16:41 cuthaodd CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
632662 05/09/2019 14:06:48 kylereese12 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
631749 02/09/2019 23:05:35 hien2k4 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
631596 02/09/2019 19:21:26 drtue2501 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
631567 02/09/2019 17:34:04 19522456 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
631561 02/09/2019 17:11:42 nbphong CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
631520 02/09/2019 15:25:18 LOL CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
631459 02/09/2019 08:48:07 pmt CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
631017 31/08/2019 23:45:29 nguyenthanhtinh365 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
630883 31/08/2019 19:48:02 kimmm CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
630479 30/08/2019 21:56:06 KKdode CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
629369 28/08/2019 10:32:42 trungkienthcsyenlac CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
629264 27/08/2019 22:10:38 Anonymousisthebestoftheworld CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
628718 26/08/2019 21:18:03 pogodi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
628677 26/08/2019 19:55:40 WhiteTiger CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1276 KB
628553 26/08/2019 15:36:51 phamlquangminh CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 78 ms 5912 KB
628155 25/08/2019 13:14:31 ALongNT2812006 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
628145 25/08/2019 12:50:27 sonpham056 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
625906 23/08/2019 23:33:17 namu10x CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
625544 23/08/2019 11:20:05 nothing2000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
625159 22/08/2019 12:35:39 thuy_quynh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
624818 21/08/2019 21:51:56 unglinh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
624595 21/08/2019 15:11:36 ntnvlog CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
624314 20/08/2019 17:52:06 hiepthuong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
623742 19/08/2019 11:44:32 lecongbao CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
623702 19/08/2019 00:24:49 blackcat2712 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
623333 17/08/2019 22:48:41 nguyenthehop CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 234 ms 17680 KB
623233 17/08/2019 20:46:47 ristxnd CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
623204 17/08/2019 19:12:20 tiendung2306 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
623185 17/08/2019 17:18:19 khongco CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
621614 16/08/2019 01:49:48 hoang123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
621579 15/08/2019 21:53:37 kanjiake CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
620664 14/08/2019 08:50:15 tomohisacchi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
620652 14/08/2019 08:42:54 tomohisacchi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
620607 13/08/2019 22:47:18 canhtoannct CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
620214 12/08/2019 22:12:24 toancva0105 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
619936 12/08/2019 13:39:23 queanh0220 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619482 10/08/2019 17:04:09 nguyenhuusangAS CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
619045 09/08/2019 17:48:06 ngoctuannguyen CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
618291 08/08/2019 10:39:10 trucmai CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
617702 06/08/2019 23:35:43 ducanhhb98 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
617694 06/08/2019 23:31:51 ducanhhb98 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
617659 06/08/2019 23:00:09 hoangyen27 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
617650 06/08/2019 22:51:47 hoangyen27 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
617168 06/08/2019 08:42:47 truongkimmai CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
617140 06/08/2019 08:09:41 nhsnguyenthicamtu CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
616896 05/08/2019 17:19:34 huynhchiton981 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
616400 04/08/2019 09:28:13 abc789 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
616395 04/08/2019 09:04:42 abc789 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
616393 04/08/2019 08:53:22 abc789 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
616083 03/08/2019 16:54:46 hoaiminhlt777 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
615628 02/08/2019 16:45:28 minhthi28 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
615552 02/08/2019 15:10:04 vuong123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
615551 02/08/2019 15:09:36 duong2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
615285 02/08/2019 03:44:49 baotrancpp CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615123 01/08/2019 21:01:23 chomeo13 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
614735 01/08/2019 09:24:45 lethimytien CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
613760 30/07/2019 16:38:24 abc789 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
613684 30/07/2019 14:37:53 vovanmuoi2000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
613604 30/07/2019 10:26:34 huuhoangle CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
613451 30/07/2019 00:27:24 ICanDoIt CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
613339 29/07/2019 20:40:43 Relie_99 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
613241 29/07/2019 18:00:31 SIU2018CAKHOSOLO CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
613211 29/07/2019 17:17:17 Nam20cm CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 250 ms 16092 KB
612763 28/07/2019 18:53:28 tuansan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
612621 28/07/2019 12:41:09 huuduc8igc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
612555 28/07/2019 09:56:18 DOTOAN CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
612236 27/07/2019 15:57:10 nguyenmih CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
612234 27/07/2019 15:55:33 hocchuyentin CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
611985 27/07/2019 01:16:28 luukimhoang2022 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
611800 26/07/2019 19:42:20 QuiTzeN CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
611343 26/07/2019 00:35:24 loilon504 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 1000 KB
611149 25/07/2019 20:19:54 Tatsuya CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
611142 25/07/2019 20:17:51 Tatsuya CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610447 24/07/2019 20:47:16 Fidisk CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
610383 24/07/2019 18:12:46 samnguyen867 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610375 24/07/2019 17:37:24 SIU2018CAKHOSOLO CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610224 24/07/2019 11:38:15 funcolor CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
610178 24/07/2019 10:38:09 mynga CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
610167 24/07/2019 10:32:29 huanhoang2004 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
610157 24/07/2019 10:24:11 phanthimai123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
609862 23/07/2019 21:13:40 HuyBui_ITchvK36 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
609777 23/07/2019 17:16:21 believer CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
609721 23/07/2019 15:43:17 bpoytem CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 93 ms 5832 KB
609525 23/07/2019 09:34:46 trandat CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
609514 23/07/2019 09:25:00 kieutrangxinhh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
609146 22/07/2019 16:18:44 trang000 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
609106 22/07/2019 15:50:59 rasengan2458 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
608575 21/07/2019 12:02:46 sheepB1209 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608327 20/07/2019 23:45:13 truongthinh14 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
608316 20/07/2019 23:16:28 chuotvip CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
608305 20/07/2019 22:46:39 nmh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
608273 20/07/2019 19:43:03 thnhan2005 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
608206 20/07/2019 17:22:14 0941177356 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
607856 19/07/2019 11:34:13 elmore CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
607505 18/07/2019 14:41:55 cbl_hoanglinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607502 18/07/2019 14:39:44 cbl_hoanglinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
607189 17/07/2019 20:48:06 lưunguyễnquỳnhanh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
606770 16/07/2019 20:21:18 hxn135 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
605592 11/07/2019 21:43:00 hoanvv CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
605579 11/07/2019 21:06:58 emLaNewBie CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2100 KB
605127 10/07/2019 15:34:48 MinhBomNha CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
605063 10/07/2019 14:25:50 Quynh98 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 203 ms 16392 KB
604730 09/07/2019 15:48:20 leson CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
604672 09/07/2019 13:45:55 225688093 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
604076 07/07/2019 21:23:04 thedemonstuan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
604038 07/07/2019 17:47:12 neos CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
603692 06/07/2019 10:57:35 NguyenVanTan CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 203 ms 16292 KB
602740 03/07/2019 17:57:37 ta CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
602678 03/07/2019 17:10:33 khuyentran CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
602432 03/07/2019 10:46:32 nvietphi03 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
602251 02/07/2019 21:24:51 luatpkvl CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
602176 02/07/2019 18:35:23 zxcvbgt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
601583 01/07/2019 10:07:24 Assyrian CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
601149 29/06/2019 21:38:12 nguyentruongthuphuong CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
600960 29/06/2019 11:09:40 dangthithanhphuong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
600718 28/06/2019 15:51:56 dmcs123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
600466 27/06/2019 22:01:30 legoyb CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
599237 27/06/2019 12:03:00 amazingkhoi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
599199 27/06/2019 11:13:59 htthinh1999 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
599089 27/06/2019 00:56:15 groupB CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598411 25/06/2019 16:17:45 quanghuy123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
598105 24/06/2019 21:34:09 nguyenkhoip CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
597678 23/06/2019 22:24:58 mrzin703 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
597547 23/06/2019 17:55:28 H2911 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 93 ms 6872 KB
597378 23/06/2019 12:31:05 ngocanhmtak50 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
597376 23/06/2019 12:24:34 ngocanhmtak50 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
596932 22/06/2019 14:24:22 duth CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
596898 22/06/2019 12:36:03 Nhv1133_Tx CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
596463 21/06/2019 16:00:54 lethienquan28052006 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
595154 18/06/2019 23:02:39 DHKH_HUE_2000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
595035 18/06/2019 17:14:41 Ryo9x CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
594419 17/06/2019 16:08:58 thanhdat2605 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
594057 16/06/2019 17:32:44 18T1021208 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
593426 14/06/2019 22:23:48 baobao07 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
593148 14/06/2019 15:21:17 winterrr CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
593078 14/06/2019 12:19:23 cyrocs258 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
592980 14/06/2019 09:38:12 capminhhoang CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
592977 14/06/2019 09:37:02 Lis2il CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
592939 14/06/2019 09:03:16 Gib5102 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
592617 13/06/2019 13:51:15 ct390 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
591993 11/06/2019 09:29:04 anhnguyenroux CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
591992 11/06/2019 09:28:17 anhnguyenroux CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591979 11/06/2019 09:14:20 anhnguyenroux CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591898 10/06/2019 21:32:52 Monster CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591890 10/06/2019 21:14:52 hoktro CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
591332 09/06/2019 09:58:03 kugaogll1998 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590524 06/06/2019 14:07:34 dothiyenlinh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
589606 03/06/2019 20:03:42 phangiabao CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
589561 03/06/2019 17:29:16 094175234 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
589509 03/06/2019 15:18:39 ngoctit CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
589306 02/06/2019 16:29:50 anh8atlvp CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
588942 01/06/2019 13:52:22 tototete CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
588869 01/06/2019 08:58:28 TIN10_VUTRINHHOANG CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
588705 31/05/2019 20:43:10 nguyenhoainam CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
588655 31/05/2019 17:08:43 hoatmt CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
588590 31/05/2019 13:21:48 dchy2000 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
588231 30/05/2019 15:59:40 hung30052002 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
588158 30/05/2019 14:32:26 manhhungtt2019 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
587885 29/05/2019 10:34:38 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
587530 28/05/2019 10:40:40 khiem123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
587493 28/05/2019 09:36:09 musubi CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 968 KB
587227 27/05/2019 21:30:26 thaomeo CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 992 KB
586972 27/05/2019 00:11:02 khuongvutramanh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
586647 26/05/2019 00:22:10 HMĐ_191 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
586165 24/05/2019 12:23:01 rsattlpalpha CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
586164 24/05/2019 12:16:48 rsattlpalpha CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
586071 23/05/2019 22:20:24 trieungocminh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
585059 21/05/2019 17:38:13 KayTran CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
584386 19/05/2019 22:26:39 zyenz123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
584259 19/05/2019 14:42:49 ngonamduonghl CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
583976 18/05/2019 01:23:32 Thanh_Cao CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
583698 16/05/2019 23:22:34 khangsk CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
583580 16/05/2019 18:43:30 truongvulinh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
583529 16/05/2019 15:37:10 ngominhthu CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 952 KB
583399 16/05/2019 00:28:35 dangkhoa2812 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
583169 15/05/2019 16:55:52 suneater CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
582468 13/05/2019 20:09:34 huytin8 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
582463 13/05/2019 19:34:24 doanthanhnhat0510 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
582443 13/05/2019 18:43:42 hh1305 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
581961 11/05/2019 08:21:35 nhatp1002 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
581658 10/05/2019 00:48:33 buu CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
581630 09/05/2019 23:26:04 tmnduy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580763 06/05/2019 07:51:43 leduyminh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
580758 06/05/2019 00:11:00 anhchien123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
580291 04/05/2019 17:50:02 nguyenmih CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
580286 04/05/2019 17:37:02 nguyenmih CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
579770 03/05/2019 10:44:48 Anhhatca72 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
579233 01/05/2019 21:49:05 rimuru CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
579193 01/05/2019 17:37:38 abc125 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
577773 28/04/2019 18:52:45 dungtoria CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
577762 28/04/2019 17:38:48 VanTy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
577595 27/04/2019 20:33:24 minhvuthcsyl CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
577512 27/04/2019 16:02:25 duongmaiquy2003 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
577343 27/04/2019 00:05:54 TranHung CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
577266 26/04/2019 21:03:10 BBisthebest CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577155 26/04/2019 15:48:09 Newps CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
576883 25/04/2019 22:29:06 havu CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
576823 25/04/2019 20:47:28 nhan05102000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
576721 25/04/2019 11:45:55 tiennl CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
576319 23/04/2019 20:35:50 ngbn112358 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
575740 21/04/2019 11:06:09 trieutanhung93 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
575572 20/04/2019 14:25:20 xxxx CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
575380 19/04/2019 17:25:52 manhduc8521 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
575348 19/04/2019 15:32:45 tminh5082 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
575347 19/04/2019 15:26:51 gbking2003 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1152 KB
575145 18/04/2019 21:52:09 luutrongtan232 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
574460 17/04/2019 14:07:21 Nhóc_Lùn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
574459 17/04/2019 14:02:51 12052000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
574216 17/04/2019 08:12:44 lapphan2908 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
573891 16/04/2019 16:57:41 quangucich2000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
573832 16/04/2019 14:41:59 huyhuy CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
573828 16/04/2019 14:33:28 huyhuy CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
573554 15/04/2019 20:15:58 Nguyenthaihoc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
573383 15/04/2019 09:44:25 tuananh778999 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
573271 14/04/2019 22:43:50 harunguyen CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
573260 14/04/2019 22:28:12 quyenhair2109 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 17736 KB
572349 12/04/2019 20:37:45 quochungctg2003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
572220 12/04/2019 10:42:30 meocondp CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
572214 12/04/2019 10:26:55 ntv1612 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 1508 KB
572127 11/04/2019 23:09:14 ntv1612 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1432 KB
572123 11/04/2019 23:05:58 ntv1612 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
572120 11/04/2019 23:03:00 ntv1612 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
572107 11/04/2019 22:50:20 ntv1612 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1252 KB
571747 10/04/2019 20:32:41 wolfejames CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
571541 10/04/2019 12:07:36 phuleethanh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
571536 10/04/2019 11:34:50 SIU2018CAKHOSOLO CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
571047 09/04/2019 13:48:41 hoaf13 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
570754 08/04/2019 22:37:48 thaobeoloi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
570396 08/04/2019 08:23:59 lecungtien CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
570379 08/04/2019 07:51:24 KhongBietLam CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
570199 07/04/2019 20:02:53 phanhaidang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
570078 07/04/2019 09:49:57 inomatit82 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
569951 06/04/2019 21:26:29 trung5kvshthlnqk38b CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
569850 06/04/2019 13:13:29 hanhien CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 46 ms 1768 KB
569344 04/04/2019 22:13:10 caikimdat CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
569343 04/04/2019 22:13:08 caikimdat CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
569057 04/04/2019 00:04:33 linhoccho CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 140 ms 17800 KB
569042 03/04/2019 23:35:16 linhoccho CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
569016 03/04/2019 22:43:34 idoguirblx CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
568952 03/04/2019 21:43:42 linhoccho CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
568944 03/04/2019 21:25:28 linhoccho CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 156 ms 17640 KB
568930 03/04/2019 21:02:37 linhoccho CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 234 ms 17768 KB
567771 31/03/2019 20:06:55 tuandzk111cva CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
567023 29/03/2019 21:02:36 tungduong03 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
567014 29/03/2019 20:20:31 hongphongthp CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 46 ms 2168 KB
566570 28/03/2019 18:19:47 khanhtran2201 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
566569 28/03/2019 18:19:27 khanhtran2201 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
566565 28/03/2019 18:12:07 Trí123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
566562 28/03/2019 17:58:09 letrunghau1962 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
566514 28/03/2019 16:20:23 pinyahoo567 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
566119 28/03/2019 05:57:43 itk7_trunghieu CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
565570 27/03/2019 14:38:09 HARI000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
564798 25/03/2019 21:43:20 midnight CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
564762 25/03/2019 20:34:31 thiennhanui CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
564747 25/03/2019 20:02:26 ngohieu7890 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
564596 25/03/2019 10:15:40 phongan105 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
564254 24/03/2019 12:47:06 hosithao CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
563516 22/03/2019 14:13:37 phuonghoa CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
563198 21/03/2019 22:53:35 trycod3 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
562729 20/03/2019 20:56:29 quanquan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
562674 20/03/2019 18:30:23 tyty CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
562618 20/03/2019 15:49:03 minhbeta CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
562563 20/03/2019 13:05:54 daothanhloc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
562409 19/03/2019 23:31:30 thienchidh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
562399 19/03/2019 23:10:03 nhtm CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
562278 19/03/2019 18:51:44 xuankha123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
562272 19/03/2019 18:32:55 chienkhamdtv CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
562152 19/03/2019 15:00:20 tu CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
562065 19/03/2019 08:51:26 hongduyen29 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
561900 18/03/2019 20:36:03 bleach01 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
561873 18/03/2019 19:40:24 typpoppop CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
561710 18/03/2019 08:34:06 Nducnha CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
561572 17/03/2019 21:05:33 dangptpt_ CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
561382 17/03/2019 14:34:39 Trannhatnam CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
561248 17/03/2019 08:23:38 phuonghoa CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
561057 16/03/2019 11:54:44 thangitcbg CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
561054 16/03/2019 11:44:47 thangitcbg CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
560787 15/03/2019 20:08:21 vuonghuyen2006 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
560683 15/03/2019 13:41:44 onehit CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
560682 15/03/2019 13:40:29 onehit CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
560623 15/03/2019 08:55:08 ducminhtrinh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
560616 15/03/2019 08:36:50 tuan3655 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
560496 14/03/2019 20:39:50 Minh10041998 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
558903 12/03/2019 09:16:09 minas_0213 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
558818 12/03/2019 08:32:11 quangminh14 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
558710 12/03/2019 03:18:12 phamcham CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
558423 11/03/2019 15:40:01 ducgiang2704 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
558407 11/03/2019 15:27:36 Alice0801 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
558398 11/03/2019 15:17:06 Chi_songngu CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
558328 11/03/2019 14:30:52 quynhd_1308 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
557586 10/03/2019 12:22:17 quochuy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
556439 07/03/2019 18:22:30 baokha CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
556194 07/03/2019 13:46:35 anphongpct CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556016 07/03/2019 07:32:57 h_giaotvn CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
555774 06/03/2019 20:11:57 huytda2 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
555690 06/03/2019 16:12:55 kieuquocdat123 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
555260 05/03/2019 19:49:24 myduyen CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
554482 04/03/2019 00:08:57 lam1708vn CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
554146 02/03/2019 20:33:21 nguyenthanhnga CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
553768 02/03/2019 08:54:40 nguyenhuy2k2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
553222 01/03/2019 09:37:25 Reset_For_VOI CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
552467 27/02/2019 21:54:42 Sángolympic CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
552127 27/02/2019 08:25:27 namlawng123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
551744 26/02/2019 15:19:13 0369191689 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 78 ms 1124 KB
551742 26/02/2019 15:17:37 phuquang CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 93 ms 2548 KB
551571 26/02/2019 08:47:07 duong2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
551570 26/02/2019 08:46:23 duong2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
551529 26/02/2019 05:27:59 masteroffood CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
550731 24/02/2019 15:12:53 shoanga2k52 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
550676 24/02/2019 09:28:00 adeline CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
550451 23/02/2019 17:11:27 huyhhh2511 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
550449 23/02/2019 17:09:29 vanbinh04051999 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
550163 22/02/2019 22:54:40 quangduyluu123 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2124 KB
549570 21/02/2019 16:39:09 Best CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
549161 20/02/2019 23:25:52 Itachi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
549105 20/02/2019 21:55:14 lethanh2309 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
549037 20/02/2019 20:50:57 lhviet CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 17876 KB
547938 18/02/2019 09:27:48 ngtrkien18 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
547918 18/02/2019 08:49:36 phamhahung9659 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
547702 17/02/2019 13:20:16 lehoang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
547701 17/02/2019 13:18:21 lehoang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
547689 17/02/2019 11:27:24 vanhsusu03 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
547427 16/02/2019 16:44:27 nhatmot123123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
547277 16/02/2019 11:08:10 0369191689 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
547067 15/02/2019 21:25:16 phungduyminh1802 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
546348 14/02/2019 14:30:17 nguyenhau CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
545360 12/02/2019 09:53:14 nttvan1611 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
545240 11/02/2019 22:25:14 david0403 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
544271 08/02/2019 23:00:24 fkphua CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
543858 07/02/2019 12:52:01 khanha2k46pbc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
543665 06/02/2019 11:25:35 gacodelam123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
542407 01/02/2019 15:56:44 thiennhb CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
542245 31/01/2019 20:48:19 NoFace CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
542167 31/01/2019 12:46:23 heo CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
541691 29/01/2019 19:38:18 thecuongthehieu CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
541558 29/01/2019 09:57:51 Toannd CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
541219 28/01/2019 07:47:29 Qanh29 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
541130 27/01/2019 20:07:34 TTree CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
540571 25/01/2019 23:45:55 ducanhdzdz CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
540084 25/01/2019 08:11:20 Orchids CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
539108 21/01/2019 22:14:23 nguyenduchieu CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
538248 19/01/2019 15:47:15 akira12 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538247 19/01/2019 15:46:40 akira12 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
537661 17/01/2019 18:39:08 ntoanh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
536645 15/01/2019 14:55:31 lnatuan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
536559 15/01/2019 11:38:08 asdsderfedf CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
536554 15/01/2019 11:33:02 asdsderfedf CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
535838 13/01/2019 18:14:30 leminhhieust CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
535276 12/01/2019 08:47:31 ddat000 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
535108 11/01/2019 21:16:43 datviphvt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
533649 09/01/2019 19:45:08 truongthienlocTH CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
532414 07/01/2019 11:08:04 Thinh_Feline CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
531719 06/01/2019 15:32:16 sonpham056 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
531611 06/01/2019 11:44:14 blackcat2710 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
531533 06/01/2019 10:51:41 Member CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
531097 05/01/2019 16:11:01 MH307 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
530722 04/01/2019 22:30:33 Thuancute CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
530709 04/01/2019 22:20:24 ghostblade CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
530567 04/01/2019 20:46:33 Thuancute CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
530549 04/01/2019 20:29:30 nhthong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
529947 03/01/2019 22:55:16 nhanhuuhieu CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
529867 03/01/2019 21:35:10 OotakuO CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
529542 03/01/2019 10:28:17 tiendatgpc CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
529363 02/01/2019 20:48:01 anhvuddpro123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
529308 02/01/2019 19:17:17 tanchan769 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
529277 02/01/2019 17:14:00 MRone04 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
529189 02/01/2019 14:58:43 dothanhhai8a4 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
528129 01/01/2019 01:29:39 chilly123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
526754 11/12/2018 14:56:20 tanchan679 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
526528 10/12/2018 23:28:26 codelaitudau CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
526510 10/12/2018 23:07:14 leviettttnh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
526497 10/12/2018 22:51:46 huydcmm CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
526335 10/12/2018 19:44:57 minhhung11123 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
526159 10/12/2018 15:31:07 myhorizon CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
525851 09/12/2018 19:04:08 tieucotdau145 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 46 ms 6612 KB
525662 09/12/2018 11:52:19 hoavinh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2176 KB
525316 08/12/2018 14:17:27 HeoSolji CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
525273 08/12/2018 12:24:38 vivimini110 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
524906 07/12/2018 16:29:47 kimtoi_123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
524730 06/12/2018 23:17:41 stviolent3010 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
524725 06/12/2018 23:13:42 hoangviethang CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
524631 06/12/2018 19:17:07 VanHieu CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
523939 05/12/2018 10:40:54 LH52 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
523909 05/12/2018 09:41:15 lamcqt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
523286 03/12/2018 21:19:17 vttdvp CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
522647 02/12/2018 16:23:12 Cá37 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
521988 30/11/2018 23:20:24 ntnng CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
521780 30/11/2018 20:01:16 Kieuthienquyyl CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
521522 29/11/2018 21:56:49 khanh8a3yl CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
521051 28/11/2018 20:52:18 minhhaiyl132 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
521010 28/11/2018 20:11:40 namconyl CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
521005 28/11/2018 20:08:29 anhlavipnd199 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
520797 27/11/2018 23:23:08 lmpars CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
520477 27/11/2018 15:48:17 nhingicon123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
519991 26/11/2018 16:34:47 phamkhanhlinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
519891 26/11/2018 12:29:51 aGoodGuy CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
519734 26/11/2018 00:01:52 hunguet CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
519477 25/11/2018 17:50:45 duycuong295 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
519299 25/11/2018 10:32:47 anhnguyen123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
519284 25/11/2018 10:02:22 bluesky_ CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
518968 24/11/2018 18:41:47 tnnt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
518658 24/11/2018 08:51:21 quanyp112 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
518636 24/11/2018 08:13:34 hachanh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
518577 23/11/2018 22:57:07 totanhiep CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
516767 21/11/2018 15:31:39 vmt120203 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
516758 21/11/2018 15:16:10 truonghoanghan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
515812 19/11/2018 20:17:26 sang123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
515356 18/11/2018 23:22:16 6vienhdt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
515354 18/11/2018 23:21:25 6vienhdt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1000 KB
515336 18/11/2018 23:01:23 đuongt09062003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 2012 KB
514520 17/11/2018 23:10:47 NTTAN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
514445 17/11/2018 21:01:29 phuphuphu123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
514135 17/11/2018 09:32:33 vermouth2005 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
513218 16/11/2018 00:37:22 Backtracking CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
513216 16/11/2018 00:35:37 Backtracking CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
513042 15/11/2018 20:51:48 nguyetanh10102005 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
512426 15/11/2018 12:54:28 jdkun123258TDMU CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
511998 15/11/2018 10:12:03 anhvippro123z CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
511677 14/11/2018 22:16:57 NghiaCPP CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2304 KB
511449 14/11/2018 15:53:49 cenzter CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2304 KB
510931 13/11/2018 20:28:36 thangnt1003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
510829 13/11/2018 20:04:15 tuancqt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
510204 12/11/2018 23:26:46 hoang_thuy98 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
509883 12/11/2018 16:36:22 biobio CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
509825 12/11/2018 13:44:07 buithanhhoang2504 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
509698 11/11/2018 22:47:07 vinhhuong0802 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
509685 11/11/2018 22:30:41 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
509684 11/11/2018 22:30:30 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
509683 11/11/2018 22:30:22 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
509682 11/11/2018 22:30:14 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
509681 11/11/2018 22:30:07 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
509680 11/11/2018 22:29:45 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
509678 11/11/2018 22:29:36 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
509677 11/11/2018 22:29:25 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
509675 11/11/2018 22:29:13 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
509673 11/11/2018 22:28:56 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
509672 11/11/2018 22:28:26 ducthangivicii CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
509669 11/11/2018 22:26:14 vominhhoang1205 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
509655 11/11/2018 22:18:11 thaolinh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
509547 11/11/2018 20:22:26 tadat216 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
509542 11/11/2018 20:20:14 hungcqt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
509529 11/11/2018 20:12:39 yn2493 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508938 10/11/2018 20:06:16 tanchan679 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
508661 10/11/2018 07:09:07 hungtrongdoang CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
508525 09/11/2018 21:44:43 taminhquanno20 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
506750 07/11/2018 14:34:23 hoanglong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
506722 07/11/2018 13:31:39 daomanhcuong173 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
506698 07/11/2018 12:06:21 tchk CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
506671 07/11/2018 11:26:51 TrongDuy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
506392 06/11/2018 22:22:36 phatdoan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
506268 06/11/2018 20:29:52 hduoc2003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
506027 06/11/2018 15:47:11 vandat_2003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
504718 04/11/2018 20:30:37 dfwapekko CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
504496 04/11/2018 13:26:39 lamcqt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
504468 04/11/2018 11:25:27 nguyenthanhdung CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
504364 04/11/2018 07:42:42 huatho131 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
504188 03/11/2018 20:13:06 hoang3507495 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
504162 03/11/2018 19:38:22 phatdoan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
504012 03/11/2018 13:34:08 lehoang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
504010 03/11/2018 13:32:17 lehoang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
502953 01/11/2018 23:55:45 Linhb1706603 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
502615 01/11/2018 17:29:28 mdan226 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
501966 31/10/2018 22:27:06 akigaming CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
501579 31/10/2018 13:50:34 thanhbinh0309 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
501529 31/10/2018 11:09:52 duycqt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
501387 31/10/2018 02:33:02 berroll1999 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501386 31/10/2018 02:31:58 berroll1999 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
500630 30/10/2018 09:18:19 linhtruong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
500593 30/10/2018 07:36:07 lehoanggiang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
500585 30/10/2018 05:55:56 diemqui110105 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
500507 29/10/2018 22:03:11 nhuphuc2204 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
500483 29/10/2018 21:40:20 cogang123 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
500343 29/10/2018 18:06:39 beerus CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
499857 28/10/2018 17:17:38 Neptune CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
499768 28/10/2018 12:55:43 DUPI CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499219 27/10/2018 14:18:45 quocpro_2003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 781 ms 1836 KB
499216 27/10/2018 14:15:17 quocpro_2003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 765 ms 1836 KB
499215 27/10/2018 14:12:13 quocpro_2003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 765 ms 1836 KB
499189 27/10/2018 13:08:59 Neptune CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499175 27/10/2018 12:33:43 Neptune CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
499174 27/10/2018 12:30:54 Neptune CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
497979 25/10/2018 20:23:25 Sau CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
497935 25/10/2018 19:43:02 phucbd2k17 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
497701 25/10/2018 15:08:06 datphm03 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
497672 25/10/2018 14:43:34 lehoang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
497527 25/10/2018 10:59:55 vanminh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497469 25/10/2018 09:00:49 thienhue123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
497256 24/10/2018 22:46:53 hungduytdn7a3 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497146 24/10/2018 21:39:18 Namche CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
496925 24/10/2018 16:52:43 thienngoc CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
496907 24/10/2018 16:22:24 hoangphan4256 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
496774 24/10/2018 11:56:24 hieu1751220089 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
496772 24/10/2018 11:32:32 hanluc CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
495385 22/10/2018 00:06:41 xuanluan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
495370 21/10/2018 23:41:27 lichhoanglich CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
495364 21/10/2018 23:31:08 nhamtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
495362 21/10/2018 23:27:53 nhamtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
495321 21/10/2018 22:50:16 vohieu751 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
495060 21/10/2018 14:47:30 000DANG CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
494906 21/10/2018 00:06:28 0987480154 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
494479 20/10/2018 02:53:28 lichhoanglich CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
494186 19/10/2018 18:25:03 truongltt8c CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
493056 19/10/2018 10:13:22 59130929 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
492823 18/10/2018 22:37:26 boniva161 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
492789 18/10/2018 21:46:36 Thiennguyen1704 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
492611 18/10/2018 19:37:10 sunepi719 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492012 17/10/2018 22:44:17 gadodeptraivkl CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
491867 17/10/2018 20:53:13 quangtienlkhigh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
491736 17/10/2018 19:35:46 haihaihaihai0123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
491423 17/10/2018 09:17:46 ngocduygpc8a1 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
491345 16/10/2018 23:34:33 binbmt1234 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
491206 16/10/2018 21:53:24 nhuricute CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
491166 16/10/2018 21:18:35 VPFFV CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
490635 16/10/2018 09:46:29 Baongoc_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490627 16/10/2018 09:45:19 Quan_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490616 16/10/2018 09:44:13 Tien一8a3一tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
490441 16/10/2018 08:08:43 Fonekedokato CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
490381 16/10/2018 05:51:06 tranhoainam_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490327 16/10/2018 00:09:35 hoangthang11051 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
490153 15/10/2018 21:35:30 8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
490142 15/10/2018 21:31:34 Mai_8A3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490113 15/10/2018 21:18:54 TUNG_8A3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490072 15/10/2018 20:46:51 tranhoainam22 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490023 15/10/2018 20:19:27 Thaianh_8a3_TĐN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
489818 15/10/2018 12:42:20 bk201 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
489811 15/10/2018 12:22:16 lehoang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
489805 15/10/2018 12:19:49 bk201 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
489795 15/10/2018 12:01:21 nguyen_8a3_tdn2018 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489774 15/10/2018 11:34:31 bk201 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
489719 15/10/2018 10:15:25 KillMonger CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489613 15/10/2018 01:23:53 Phamquynhanh23012003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489600 15/10/2018 00:39:58 minh98 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489222 14/10/2018 16:38:31 vhpcoder17203 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
489211 14/10/2018 16:31:59 NguyenHoangqQuya2 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
489155 14/10/2018 15:04:03 FireArcanist CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
489092 14/10/2018 10:48:54 thochit CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
489027 14/10/2018 09:09:25 duyvu123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
488933 13/10/2018 23:48:33 NguyenNhatMinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
488751 13/10/2018 20:45:24 dinhtrongchien CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
488564 13/10/2018 15:29:57 ceberos4800 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488407 13/10/2018 10:55:42 i_love_KT CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
488273 13/10/2018 09:18:37 tuanltt1252004 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
487997 12/10/2018 21:10:33 bbccpad CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
487989 12/10/2018 21:07:09 khangtran CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
487947 12/10/2018 20:56:47 nguyen8a3 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
487873 12/10/2018 20:24:44 cutrung2802 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
487659 12/10/2018 16:11:12 linh_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487614 12/10/2018 15:55:33 Quang_Hoang_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487578 12/10/2018 15:42:33 hung_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487575 12/10/2018 15:41:14 TUNG_8A3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487551 12/10/2018 15:30:28 hongphong_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487527 12/10/2018 15:21:39 HIEU_8A3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487471 12/10/2018 14:56:47 nguyendz_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487469 12/10/2018 14:55:37 khoa_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487457 12/10/2018 14:52:52 khanhnguyen CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
487100 12/10/2018 08:21:09 nguyenvanlinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486538 11/10/2018 19:33:54 soloking CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
486471 11/10/2018 17:42:42 minhquan052003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486367 11/10/2018 15:58:32 trinhcongtai CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
484941 10/10/2018 22:26:14 phamduccuong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
484939 10/10/2018 22:25:23 vtvui1803 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 6416 KB
484932 10/10/2018 22:21:18 minh713823 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
484820 10/10/2018 21:05:42 haiprot1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484447 10/10/2018 05:36:00 khoinguyentdmu CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
484405 10/10/2018 00:12:46 dvmduc_k36_chv CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
484027 09/10/2018 16:29:21 gavangken CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
484018 09/10/2018 16:11:38 XuanPhuc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
483972 09/10/2018 15:43:13 quyhugo158 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1924 KB
483603 09/10/2018 07:40:42 Kousei CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
483541 08/10/2018 23:20:12 Tien_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483487 08/10/2018 22:38:30 phuctien8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483345 08/10/2018 20:29:04 ngoc_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483287 08/10/2018 19:11:49 quyen_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483210 08/10/2018 16:14:52 kid2201 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483115 08/10/2018 12:31:15 hung_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482832 07/10/2018 20:52:17 biabeogo147 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
482753 07/10/2018 19:46:17 Chien_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482595 07/10/2018 14:25:55 levanthao CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
482493 07/10/2018 10:14:46 0x2f0713 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
482024 06/10/2018 19:02:26 vudangkhoi2003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
481442 05/10/2018 20:51:11 malloc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
481254 05/10/2018 17:01:43 nguyenhuyoccho CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481194 05/10/2018 16:02:35 kiemtra8a3tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
481132 05/10/2018 15:13:53 machiomai8a3 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481105 05/10/2018 14:57:16 thinh_8a4_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481101 05/10/2018 14:55:31 dung_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481088 05/10/2018 14:48:26 zxcvbnmasdfghjkl CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481087 05/10/2018 14:48:24 zxcvbnmasdfghjkl CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481056 05/10/2018 14:33:16 phuong_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
481051 05/10/2018 14:29:31 Ngọc_8a3_TĐN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481013 05/10/2018 14:13:58 thaianh2492005 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481004 05/10/2018 14:11:27 hongphong_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
480908 05/10/2018 11:14:20 bjobjobjo113 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
480725 05/10/2018 08:31:12 khochimtoai123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480675 05/10/2018 07:45:07 hoangndu CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
480513 04/10/2018 21:32:22 TUNG_8A3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480500 04/10/2018 21:28:00 huutuan_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480450 04/10/2018 20:58:09 ngoc_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
480425 04/10/2018 20:44:00 nguyenanhminh165 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
480071 04/10/2018 15:29:34 abcdefghi CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
480068 04/10/2018 15:28:30 xoaphm CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 17556 KB
479690 03/10/2018 21:42:12 baldragon CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479581 03/10/2018 19:59:57 Quiuit CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479081 02/10/2018 21:54:44 khanhkjhave CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
478517 02/10/2018 11:08:44 shenmax626400 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2220 KB
478034 01/10/2018 20:35:08 machiomai8a3 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477944 01/10/2018 17:50:14 votthichaua CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
477759 01/10/2018 11:50:48 dungcnttk51mta CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477676 01/10/2018 08:12:38 NguyenNhatMinh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
477532 30/09/2018 22:45:42 Teddy CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
477180 30/09/2018 14:16:17 xoaphm CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 156 ms 17652 KB
477017 30/09/2018 08:00:25 dpduy2005nd CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
476750 29/09/2018 20:01:41 tqh0806 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
476110 28/09/2018 21:06:16 Hoa_8A3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
475976 28/09/2018 18:26:15 trungnguyenlak2003 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
475929 28/09/2018 16:46:35 ffrederick CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
475759 28/09/2018 13:04:58 tranhoainam22 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475747 28/09/2018 12:46:38 Trang_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475720 28/09/2018 12:01:36 chaugiang_97 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475299 27/09/2018 21:09:57 hongtrn156 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
475257 27/09/2018 20:46:36 TháiAnh_8A3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
475235 27/09/2018 20:38:45 vietduct32 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
475209 27/09/2018 20:26:35 Thu_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475208 27/09/2018 20:26:02 Thu_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475206 27/09/2018 20:25:46 KLinh_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475182 27/09/2018 20:11:13 KLinh_8a3_TDN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475116 27/09/2018 19:30:05 kiên_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475112 27/09/2018 19:24:18 vanan9205 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
474811 27/09/2018 10:22:40 kycapmtp CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2236 KB
474004 26/09/2018 07:55:52 letruongsanh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
474001 26/09/2018 07:52:50 letruongsanh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
473792 25/09/2018 21:00:51 kenkjn309 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473553 25/09/2018 14:32:55 nghiaphamln CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
473484 25/09/2018 10:38:19 lcqhuyt1821 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473433 25/09/2018 10:21:07 kiennam_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
472951 24/09/2018 17:41:06 nguyenhuy2k2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
472939 24/09/2018 16:36:10 MinhDevC CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
472654 23/09/2018 23:51:30 a2k47phan_18 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
472543 23/09/2018 20:56:45 lehoang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1612 KB
472390 23/09/2018 16:04:32 kami CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
472387 23/09/2018 16:00:14 hoangteo0103 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
472242 23/09/2018 11:17:23 trung_hieu_k36_chv CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
472085 22/09/2018 23:41:29 phuocbuiduc CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 17864 KB
471951 22/09/2018 19:25:35 soik CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
471313 21/09/2018 15:43:19 thanhngoc CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
471216 21/09/2018 11:23:06 Ngoc_Nguyen_7398 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471123 21/09/2018 00:52:53 anhdhhp CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
471115 21/09/2018 00:08:56 minhduc331ns CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1160 KB
470890 20/09/2018 20:31:56 trungkient48 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
470886 20/09/2018 20:30:02 trungkient48 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
470812 20/09/2018 19:47:36 khoa_8a3_tdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470474 20/09/2018 15:42:28 hoainam2222005 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
469927 19/09/2018 22:09:16 tutinit CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
469907 19/09/2018 21:34:27 l3aymax CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
469888 19/09/2018 21:13:55 binhpro2204 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
469866 19/09/2018 20:39:32 Hưng CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
469621 19/09/2018 11:55:30 baotran01051998 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
468961 18/09/2018 15:03:50 nghialuffy CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 46 ms 1544 KB
468893 18/09/2018 14:24:49 tducCHVK36 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
467117 15/09/2018 10:17:42 SHIHO CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
466547 14/09/2018 13:35:52 black_stone CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
466351 13/09/2018 22:03:05 12hooks CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1820 KB
466244 13/09/2018 20:46:38 ILS18_22 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
466163 13/09/2018 19:22:56 dotng0601 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
465487 12/09/2018 17:19:50 DeBruyne CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
465280 12/09/2018 13:58:20 cotyey CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 17904 KB
465266 12/09/2018 13:34:32 ngobao CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
465006 11/09/2018 23:10:53 Summer8103 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2208 KB
464831 11/09/2018 19:55:43 QuaZuAE CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1348 KB
464678 11/09/2018 16:29:42 taduykhanh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
464643 11/09/2018 16:01:11 huy309205 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
464631 11/09/2018 15:53:19 zeronaiii CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2468 KB
464630 11/09/2018 15:52:44 nguyenthanhhien CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2032 KB
464627 11/09/2018 15:51:28 vânnam CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
464625 11/09/2018 15:50:50 lethaovy CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
464618 11/09/2018 15:44:49 khanh2082005 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
464617 11/09/2018 15:44:17 lacquan12 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
464520 11/09/2018 13:47:32 red CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
464267 11/09/2018 00:26:50 ndtanh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
464261 10/09/2018 23:42:28 BVs_cớp CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1944 KB
464251 10/09/2018 23:21:55 20164598 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 17308 KB
464092 10/09/2018 20:45:36 duong2 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2060 KB
463198 09/09/2018 14:27:06 hieunguyenthi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462928 08/09/2018 22:49:34 long_thathu CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
462468 08/09/2018 10:28:02 khoa03082002 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
462233 07/09/2018 23:21:16 vuminh20379 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
462214 07/09/2018 23:05:36 nguyenhoanganh1612001 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 921 ms 1780 KB
462064 07/09/2018 20:12:31 gnurt1130 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
462055 07/09/2018 19:59:02 conmeocon CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
462019 07/09/2018 18:55:23 casaumayman CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
461943 07/09/2018 16:38:00 omlgg CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2004 KB
461841 07/09/2018 14:16:48 zxcvbnm CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2040 KB
461840 07/09/2018 14:16:34 zxcvbnm CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2052 KB
461800 07/09/2018 12:42:24 C_Hiếu_k36CHV CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
461712 07/09/2018 09:01:30 lengocphuc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
461359 06/09/2018 16:43:42 BKDev99 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
461273 06/09/2018 15:00:41 LoHong2k3_IT_K36 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
461161 06/09/2018 10:49:13 lephuocdat CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
460997 05/09/2018 23:20:45 chitink27 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460987 05/09/2018 23:00:38 18120461 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
460874 05/09/2018 21:30:04 bluesharkdn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
460619 05/09/2018 14:42:24 congcongcongvl CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
460608 05/09/2018 13:51:39 daodat2000 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
459933 04/09/2018 08:12:30 ngocdieu CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1580 KB
459908 04/09/2018 07:42:54 shinosuke149 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459857 04/09/2018 03:38:56 nhonlonton CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
459693 03/09/2018 20:29:02 thangvt202 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459634 03/09/2018 18:37:51 phuong2003vtvip CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1784 KB
459495 03/09/2018 13:40:15 letandatty211 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459490 03/09/2018 13:28:06 letandatty211 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
459471 03/09/2018 12:50:32 VINH_17_50 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459311 03/09/2018 09:35:49 55555555 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
458810 02/09/2018 08:35:28 phamductaictk98 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
458418 01/09/2018 09:58:23 richardannowit CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
458152 31/08/2018 15:07:25 ttrungg CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
457664 30/08/2018 16:01:35 zolydyck00 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
457324 30/08/2018 07:34:12 HHHHHHHH CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
456893 29/08/2018 10:02:22 long68910 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
456872 29/08/2018 09:42:52 xiabui CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
456512 28/08/2018 14:38:30 bao2342 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456213 27/08/2018 22:15:42 uchiha CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
455939 26/08/2018 21:01:38 xikhud CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
455597 25/08/2018 16:12:08 hitu04 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
455118 24/08/2018 13:08:10 trungkenbi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
454993 23/08/2018 22:43:25 hoangnghiaviet CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
454760 23/08/2018 15:44:28 letuanhung12 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
454486 23/08/2018 08:19:53 hitu03 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454385 22/08/2018 21:37:30 nguyenvanson2002 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
454250 22/08/2018 15:46:49 dungprovn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454249 22/08/2018 15:43:15 dungprovn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454204 22/08/2018 14:53:02 phuong011999vn CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454168 22/08/2018 13:59:31 xuyencutevl CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454167 22/08/2018 13:58:50 MTAK53 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
454043 22/08/2018 10:14:18 Duc_Trung CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1800 KB
453846 21/08/2018 20:09:52 pks0v1p CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
453461 20/08/2018 21:20:47 hailong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
453434 20/08/2018 21:00:23 newbieams CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
453425 20/08/2018 20:45:50 NgocMinh2003 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 0 ms 1828 KB
453424 20/08/2018 20:45:49 NgocMinh2003 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1200 KB
453423 20/08/2018 20:45:42 NgocMinh2003 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 31 ms 2040 KB
453422 20/08/2018 20:45:39 NgocMinh2003 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
453421 20/08/2018 20:45:37 NgocMinh2003 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
453420 20/08/2018 20:45:35 NgocMinh2003 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1712 KB
453410 20/08/2018 20:37:14 vietnhantitto CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453349 20/08/2018 19:00:39 phamlquangminh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
453210 19/08/2018 23:53:19 hellosunny CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453186 19/08/2018 22:24:42 quickmaths CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
452908 19/08/2018 09:02:26 hitu05 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452428 18/08/2018 00:18:13 leducnhuan281297 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
452373 17/08/2018 21:31:27 nhanspy CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
452329 17/08/2018 19:24:49 StephenToan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
452269 17/08/2018 18:45:27 xuanduclb123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
452266 17/08/2018 18:43:38 kalylenny CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452099 17/08/2018 11:32:09 linhcoca888 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
451857 16/08/2018 21:30:03 Meliodas CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451824 16/08/2018 20:25:18 hitu08 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451354 16/08/2018 10:00:38 maihuuton987 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
451275 15/08/2018 22:47:52 hitu07 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
451274 15/08/2018 22:46:10 leluyen1502 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
451215 15/08/2018 21:18:40 ThànhLuân CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
451164 15/08/2018 20:12:25 Quanghung CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451108 15/08/2018 18:18:50 tungcoi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
451106 15/08/2018 18:16:44 tungcoi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
451094 15/08/2018 17:40:28 huuthien198zz CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
450570 14/08/2018 15:27:48 bao2342 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
450501 14/08/2018 14:04:41 nhamtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
450296 13/08/2018 21:33:36 hailong CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1192 KB
450187 13/08/2018 19:20:41 hitu02 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
450176 13/08/2018 18:33:56 hitu01 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
450126 13/08/2018 15:32:52 hoangthuc701 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
449439 12/08/2018 02:00:34 jsomebodywtbl CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
449084 11/08/2018 07:48:45 dankcute CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
448818 10/08/2018 09:37:25 YoriHarumi CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
448813 10/08/2018 09:32:00 mtx4869 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
448691 09/08/2018 22:50:42 nguyenxuanlinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448605 09/08/2018 18:26:26 nhân CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
448259 08/08/2018 21:33:36 vohinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448116 08/08/2018 11:30:25 ducsmith CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
448050 08/08/2018 09:54:05 letuananh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
447834 07/08/2018 18:04:14 lshuutoan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
447757 07/08/2018 13:44:41 bichthien0410 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
447490 06/08/2018 09:31:29 duy999999 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
447317 05/08/2018 13:49:20 roro1230 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
446597 02/08/2018 17:39:58 NguyenNhatMinh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
446046 01/08/2018 09:38:10 longvt24 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
446012 01/08/2018 08:10:10 nguyennhandannnd CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
445943 31/07/2018 21:49:21 viet2805 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
445930 31/07/2018 21:04:24 trungnghia05123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
445520 30/07/2018 16:49:56 nguyenmaivinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
445418 30/07/2018 11:22:49 LongÇhampion CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
445138 29/07/2018 14:32:58 10ngocanh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
444616 26/07/2018 22:14:47 nhonlonton CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
444494 26/07/2018 15:59:04 wolf_boss CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
444193 25/07/2018 20:30:20 huynhvanphu102 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
443722 24/07/2018 20:29:03 hunghz123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
443581 24/07/2018 11:03:32 bluecat9x CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443560 24/07/2018 08:17:48 hungnguyen0306 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
443497 23/07/2018 21:26:12 hieuhehehieu123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
443022 21/07/2018 21:38:55 paradisebay CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
442789 21/07/2018 10:00:37 xuanvuong CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
442769 21/07/2018 09:20:09 BaoyeuTram CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
442447 19/07/2018 21:44:16 nguyetanh10102005 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 0 ms 1524 KB
442315 19/07/2018 15:59:30 tronghieuACM CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442269 19/07/2018 13:47:48 phuongnhi_tran_1206 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
442248 19/07/2018 10:04:32 nguyetanhpink20051010englishskipping CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
442086 18/07/2018 20:28:59 nhatanh10102005 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
441647 17/07/2018 11:00:09 Trietle7606 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
441622 17/07/2018 09:16:56 nagisa100304 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
441487 16/07/2018 16:48:27 lamngok1201 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
441435 16/07/2018 15:01:44 anhduy1811 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
441144 14/07/2018 21:37:53 duyenbit2212 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
440629 13/07/2018 08:25:08 hanhnguyen26 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
440267 11/07/2018 22:38:31 hongnt001 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 17380 KB
439987 10/07/2018 22:12:39 crayed CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1776 KB
439895 10/07/2018 18:42:55 ducanhgx CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 17644 KB
439894 10/07/2018 18:42:36 ducanhgx CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 17796 KB
439830 10/07/2018 15:30:24 anhdhhp CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
439611 09/07/2018 21:18:30 khuyentrannd CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439441 09/07/2018 08:36:25 hoangmychv2002 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439024 06/07/2018 22:53:47 caotanduc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
438173 03/07/2018 08:08:24 nhhpbc7a1 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
437829 01/07/2018 11:20:11 blueshark CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
437759 30/06/2018 21:22:58 baotrantthgd CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
437653 30/06/2018 15:21:26 KHOI2611 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
437405 29/06/2018 09:15:23 huyLHP CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437228 28/06/2018 11:59:12 hanhien CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437032 27/06/2018 14:24:19 nguyenledinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437018 27/06/2018 11:00:47 hisiter CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
436987 27/06/2018 09:27:59 blueastars36 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
436811 26/06/2018 10:50:40 zxcvbgt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436074 23/06/2018 15:09:25 noobgiahuy CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
435880 22/06/2018 10:33:07 huynhthanhtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
435855 22/06/2018 09:35:02 thuanbui CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
434620 20/06/2018 09:31:40 GHTG2303 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
434602 20/06/2018 08:42:11 datkcdhv CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
434558 19/06/2018 22:10:47 nguyenanhlam123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1340 KB
434515 19/06/2018 20:28:21 conan987123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
434234 18/06/2018 12:48:19 minhthu20201 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1984 KB
433854 16/06/2018 15:17:27 tashagospel123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
433820 16/06/2018 12:19:42 chienbinhlyoko CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
433732 16/06/2018 09:26:48 nhattuan722 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
433611 15/06/2018 06:24:37 thachtuyen19 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
433552 14/06/2018 21:25:53 kibuto0406 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
432201 11/06/2018 16:55:07 QWERTYUIO CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
431509 08/06/2018 14:01:53 ledat112233 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
430925 06/06/2018 17:20:43 yorukarasu CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
430840 06/06/2018 10:12:45 Blue06 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430475 04/06/2018 20:09:17 Zura CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430317 04/06/2018 00:44:19 ThanhTungTDMU CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
430316 04/06/2018 00:41:06 ThanhTungTDMU CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
430308 03/06/2018 23:44:54 Namhai16102001 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
430223 03/06/2018 18:55:21 vantien077 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430108 03/06/2018 10:15:56 anhvu910 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
430093 03/06/2018 09:08:54 thang2k60 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1576 KB
429944 02/06/2018 12:27:04 hoanggtannitc CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
429898 02/06/2018 10:16:01 dota1998 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
429703 01/06/2018 12:33:11 nguyentrinhdat7599 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 2560 KB
429670 01/06/2018 10:03:29 Thethvl123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
429538 31/05/2018 14:53:15 tranhieucd16kp2 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
429356 31/05/2018 08:29:42 onism CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429355 31/05/2018 08:29:05 onism CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
428264 29/05/2018 21:00:38 skipro982301 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
428262 29/05/2018 20:52:40 laccac555 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
428141 29/05/2018 10:55:26 quocbinhitc CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
428033 29/05/2018 09:58:23 chithanh CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
427936 29/05/2018 08:53:58 nnphucthinh01 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
426985 24/05/2018 23:30:10 newbietm CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
426777 24/05/2018 00:20:23 tham18091999 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 17804 KB
426689 23/05/2018 13:35:26 Minh1502 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
426512 22/05/2018 18:37:45 m134m4a1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
426106 21/05/2018 09:59:48 tuanmc09 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 0 ms 1544 KB
426103 21/05/2018 09:56:15 tuanmc09 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
426020 20/05/2018 19:57:14 nhathuypt25 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
425734 18/05/2018 20:38:44 thienphucanh2004 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1680 KB
424996 15/05/2018 10:02:46 nhantruongmy111 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
424579 13/05/2018 18:30:58 fake1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424560 13/05/2018 17:58:29 kanadetachibana CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
424083 11/05/2018 15:22:47 EdwardNguyen CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
423947 10/05/2018 21:35:28 sneaky1999 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
423915 10/05/2018 18:27:47 enteeth CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
423200 05/05/2018 15:00:47 bangthui2369 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
423163 05/05/2018 09:06:33 baohuynh1215 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
423162 05/05/2018 09:05:31 baohuynh1215 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
423134 04/05/2018 23:05:05 thienthanh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
422854 02/05/2018 21:08:43 buihongxuyenk98lhp CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
422427 30/04/2018 16:37:18 khoahuu8062 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
422309 30/04/2018 09:03:09 viethuy99 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
422260 29/04/2018 21:16:18 vinhnt CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
422119 29/04/2018 15:29:31 tin12q CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
422063 29/04/2018 11:17:55 Asteross CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
421504 26/04/2018 18:52:58 unknown01 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
421474 26/04/2018 18:08:26 NTUThananhthien CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2028 KB
421266 25/04/2018 19:57:32 nhhpbc7a1 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
421068 25/04/2018 00:08:17 kutroll254 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
420867 24/04/2018 14:40:12 nthuyvan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
419679 20/04/2018 08:41:07 nglam105 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
419384 19/04/2018 11:10:40 nhatdanbgvt CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
419331 18/04/2018 23:31:21 phampham CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 17864 KB
419178 18/04/2018 11:41:43 LinhPTIT1999 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
418722 16/04/2018 19:34:07 nguyendenn1 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1292 KB
418635 16/04/2018 00:14:23 vinhhung053 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
418492 15/04/2018 15:21:54 congavutru CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
418197 14/04/2018 17:26:44 quan8a3_tdn2017 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
418106 14/04/2018 11:51:42 vietthanh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418083 14/04/2018 10:00:17 spectrecipher1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
416986 13/04/2018 12:19:58 hocaotam CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416938 13/04/2018 10:29:39 neosthegod CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416798 13/04/2018 02:10:02 chicken1996 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
416747 12/04/2018 23:31:13 hung_brvt_t1 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
416337 12/04/2018 11:18:15 junlexo CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
416106 11/04/2018 20:46:26 lamquangvinh44 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
415768 10/04/2018 23:55:42 theanhbr02 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
415435 10/04/2018 09:21:26 pdhuy2002 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
415097 09/04/2018 09:39:33 nghethuat102 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
415086 09/04/2018 09:26:07 kaitou1412 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
414691 08/04/2018 10:28:40 hungsunhotboy CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
414564 07/04/2018 21:36:03 Minyoongi CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
414529 07/04/2018 21:01:31 maxnguyen2003 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
414309 07/04/2018 10:09:34 ThaoAVang CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414270 06/04/2018 23:36:27 huanhust CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414196 06/04/2018 21:39:19 bibinguyen CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
413188 04/04/2018 11:41:50 Quanpro98 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
412833 03/04/2018 15:53:52 kzkaka2k1 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
412618 03/04/2018 09:09:47 truongcao CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
412427 02/04/2018 21:26:04 dangkhoa_pascal CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
412230 02/04/2018 10:15:58 nhphucqt CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
412205 02/04/2018 09:04:44 hungokok CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
411904 01/04/2018 00:13:01 shibugarasu CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2168 KB
411709 31/03/2018 16:16:31 phamthanhtrung123 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
411696 31/03/2018 16:11:44 SPyofgame CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
411616 31/03/2018 11:55:29 doremonss501 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
411348 30/03/2018 15:32:09 neostheknight CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1636 KB
411160 30/03/2018 00:26:06 theanhbr01 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
410997 29/03/2018 17:01:33 phuong1962002 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
410734 29/03/2018 09:49:22 saocodon1999 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 2396 KB
410732 29/03/2018 09:45:08 saocodon1999 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 17200 KB
410721 29/03/2018 09:27:40 saocodon1999 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 17508 KB
410720 29/03/2018 09:27:16 saocodon1999 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
410707 29/03/2018 09:03:41 saocodon1999 CQUA - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 17024 KB
410596 28/03/2018 21:57:14 buidinhpham2004 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
410005 27/03/2018 14:19:13 ntn122 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
409778 27/03/2018 07:43:34 reaper2003 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
409259 26/03/2018 08:40:45 55555 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
409240 26/03/2018 07:54:38 thuy12052004 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2424 KB
409171 25/03/2018 22:51:05 DoanHuong98 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
409101 25/03/2018 20:34:47 tiabennita CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
409082 25/03/2018 19:12:04 0941054 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
408861 24/03/2018 21:35:07 phamdat2 CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 46 ms 1476 KB
408587 23/03/2018 23:21:56 nguyenvantien0903 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
407508 21/03/2018 22:29:17 htrang1004 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
407375 21/03/2018 15:11:42 hoaigiang CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2500 KB
407298 21/03/2018 14:01:57 tinhochbt CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
407256 21/03/2018 12:48:17 nguyenngochan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
407185 21/03/2018 09:53:22 letanminhtoan CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
407168 21/03/2018 09:35:35 letuongminh CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
407157 21/03/2018 09:16:07 minhdanglvl CQUA - Chia quà Free Pascal