Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739853 03/04/2020 12:42:48 Hoang10TH PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
739663 03/04/2020 07:59:46 minhthi28 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
738393 30/03/2020 11:37:51 knam4202 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
738183 29/03/2020 17:41:31 kassivender PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
738082 29/03/2020 11:06:55 suyazayui PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
737908 28/03/2020 16:55:37 phamchibinh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
737644 27/03/2020 17:49:57 vanphuc2409 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
737342 26/03/2020 17:36:56 bbamm PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
735868 21/03/2020 20:08:39 nguyenduythanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
735813 21/03/2020 16:05:21 khongcoten002 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
733480 16/03/2020 16:54:02 hokage1201 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
731878 13/03/2020 14:52:25 LovelySunset PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
731606 12/03/2020 15:06:33 tktk134203 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
731139 11/03/2020 09:19:10 chenlinong PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
730583 09/03/2020 15:46:11 khai2004 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
730561 09/03/2020 14:58:02 ptcvp121 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
730469 09/03/2020 07:35:31 Sơna1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
730413 08/03/2020 21:57:44 zest135 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
729899 07/03/2020 01:07:56 munrio123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 3712 KB
729349 05/03/2020 21:12:50 Thinh_Feline PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
727824 02/03/2020 11:18:59 damminhquan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
726743 27/02/2020 22:46:28 hunghuy PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
726101 26/02/2020 16:37:58 huynhchiton981 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
726066 26/02/2020 15:32:00 nguyenan0808 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
726041 26/02/2020 14:06:19 huycc123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
725697 25/02/2020 20:59:55 duyvu123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
725688 25/02/2020 20:51:36 0842020263 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
725153 24/02/2020 16:28:56 tuananh1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
724623 23/02/2020 15:53:46 Akira PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2164 KB
724412 23/02/2020 09:45:17 ngochuyen2k6 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 3360 KB
724406 23/02/2020 09:31:28 tranthuyan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
723748 21/02/2020 19:47:12 truongthienlocTH PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
723593 21/02/2020 14:32:12 Love PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
723591 21/02/2020 14:28:53 Love PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
722486 19/02/2020 10:24:04 drlamlqd9 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 3716 KB
721142 16/02/2020 18:30:49 linhngao121212 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 3312 KB
721063 16/02/2020 16:22:14 dathoanhao098 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
721049 16/02/2020 16:05:18 Hieuloi PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
720996 16/02/2020 13:36:24 Quang249 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 3632 KB
720377 15/02/2020 10:40:06 bku_lapis PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
720350 15/02/2020 10:02:59 khanhtron03 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
720169 14/02/2020 19:31:52 kimcuong_tvn PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
720144 14/02/2020 17:05:54 kimngan_tvn PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
718394 11/02/2020 10:59:08 JoySluxirt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
718231 10/02/2020 22:54:23 quanit2k4 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
716172 07/02/2020 11:27:10 thuyngocha98 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
715686 06/02/2020 17:28:06 nguyenvinhkhang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
715238 05/02/2020 23:11:44 thongoc1984 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
714097 03/02/2020 22:17:51 hoktro PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
713394 02/02/2020 13:56:05 drloc2004 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
713299 02/02/2020 09:44:52 khongcoten002 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
712962 01/02/2020 10:23:34 tranminhprvt01 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
712306 30/01/2020 22:23:08 khanhld PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
712112 30/01/2020 19:26:17 ntphong PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
710251 27/01/2020 16:25:47 hoangle134134 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
709751 25/01/2020 10:41:43 mrlihd PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
709574 24/01/2020 15:48:35 manhender PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
708524 22/01/2020 08:31:27 ngoc1824 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
707820 20/01/2020 21:44:25 19522456 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
707399 19/01/2020 23:46:33 83tracking PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
707163 19/01/2020 16:38:45 quachtridat PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2332 KB
707158 19/01/2020 16:05:10 hitu1906 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
706935 18/01/2020 20:34:58 HackerMan PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
706923 18/01/2020 19:26:02 tuilatui132 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
706922 18/01/2020 18:44:02 suxzat PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
706185 17/01/2020 14:36:27 vananha2k23 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
706182 17/01/2020 14:10:17 viocuong PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
705447 15/01/2020 22:41:06 ngocduygpc8a1 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 3476 KB
705127 15/01/2020 14:54:17 haupas PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
704374 13/01/2020 20:25:07 rongvuahoangkim PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
703227 12/01/2020 02:25:58 watanabe2804 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
703095 11/01/2020 21:44:59 tuan1642001 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
700395 07/01/2020 19:40:06 minhquoc19ti PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
700044 07/01/2020 12:11:29 anhkhoa09032004 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
700020 07/01/2020 11:39:31 hoangchisi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
699970 07/01/2020 11:21:41 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
699945 07/01/2020 10:57:28 hieunguyenduc696 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
699716 07/01/2020 00:18:04 ntphong PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
698517 05/01/2020 15:26:06 novaphoenix PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
698428 05/01/2020 13:37:23 CodeWar37 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
698348 05/01/2020 10:36:51 whoisthatguy PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
696995 03/01/2020 13:11:04 tahoangquan2 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
696665 02/01/2020 22:19:13 nnbxxx PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
694728 29/12/2019 20:33:56 duchung123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 10352 KB
694349 28/12/2019 15:06:49 miumiu623 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
693890 27/12/2019 10:35:40 huytool PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
693013 25/12/2019 10:33:06 Nhi23072002 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
692792 24/12/2019 16:17:57 haidang172005 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
692771 24/12/2019 16:07:18 10mũ9 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
692768 24/12/2019 16:05:31 amazing PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
692719 24/12/2019 15:30:39 asd19900zo PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
692131 23/12/2019 11:22:23 0343249261 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
692126 23/12/2019 10:58:31 stkirito74 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
692061 23/12/2019 00:22:00 minhquandinhcao PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
690877 19/12/2019 18:52:57 motsach PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
690872 19/12/2019 18:47:39 quocviet2001 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
690868 19/12/2019 18:37:15 duyluan3110 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
689723 17/12/2019 14:48:46 sendmylove123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
689609 17/12/2019 10:58:56 VoAnhPhu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
689483 16/12/2019 22:08:14 hoangmanh123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
689334 16/12/2019 19:10:40 perfectshot PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
689146 16/12/2019 14:22:34 hello5423 PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 62 ms 5872 KB
688919 15/12/2019 19:16:01 bonuchiha PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
688448 14/12/2019 15:52:21 thienminh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
688317 14/12/2019 11:42:43 nambe1110 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
687794 12/12/2019 22:45:58 hello5423 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
687729 12/12/2019 20:21:08 NguyenHung PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
687718 12/12/2019 19:53:21 Firstsight2709 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
687711 12/12/2019 19:40:38 longdoan PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 62 ms 3956 KB
687275 11/12/2019 20:18:48 jackykg PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
684813 04/12/2019 22:23:44 Lucifer PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
684766 04/12/2019 20:56:15 thangloi2209 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
683521 01/12/2019 19:12:41 Phamduyanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
683513 01/12/2019 18:50:54 vohieu751 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
683468 01/12/2019 15:46:49 phatbs3011 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
682520 29/11/2019 20:40:52 ngocdang0602 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1944 KB
680911 27/11/2019 14:04:20 xCode3d PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
680689 26/11/2019 21:53:36 anhthcsyl2006 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
678924 23/11/2019 12:21:34 coder_ PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
677074 21/11/2019 19:25:00 tammaovt123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
675761 18/11/2019 21:08:48 phuoctktkhg PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
675723 18/11/2019 19:39:05 admin2009 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
674724 16/11/2019 21:34:35 dinhhuuduc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
674706 16/11/2019 20:54:11 kienioi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
674695 16/11/2019 20:14:59 dangtiendung1201 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
673040 13/11/2019 12:59:40 Dothanhtai2006 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
672486 12/11/2019 09:34:18 BananaOnTheTree PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
671266 09/11/2019 14:17:37 hello5423 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
669931 07/11/2019 10:21:46 HoaBenKiaSong PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
669683 06/11/2019 20:36:26 RedDevilss2 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
669526 06/11/2019 16:16:44 khongminhtuan2006 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
667926 03/11/2019 18:22:41 19521242 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
667572 02/11/2019 23:26:30 phuong2004 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
667237 02/11/2019 15:33:15 nmhh PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2700 KB
666591 01/11/2019 14:54:06 phucduy1509 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
666403 01/11/2019 01:59:39 kimjisoo PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
665690 30/10/2019 22:03:55 hoanglap0409 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
665441 30/10/2019 19:03:13 emLaNewBie PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
665293 30/10/2019 14:27:36 minhtriet2903 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
664638 28/10/2019 21:52:10 trankhanhduong2212 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
663180 26/10/2019 14:04:01 hitu1914 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
663012 25/10/2019 23:52:21 vhskillpro PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
663002 25/10/2019 23:33:10 katotiku PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
661163 22/10/2019 20:34:04 DươngAnhVũ PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2720 KB
660953 22/10/2019 14:48:35 MinhBietBay PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2720 KB
659792 19/10/2019 21:07:46 0941177356 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
659688 19/10/2019 17:39:15 ngoctuannguyen PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
659357 18/10/2019 18:23:59 fvrffrvgf PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
658424 16/10/2019 18:21:02 dpduy123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
658317 16/10/2019 15:00:10 chutichday2 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
657550 14/10/2019 21:11:44 prgrmanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
656876 13/10/2019 12:13:26 camnguyenmeow PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
656756 12/10/2019 23:09:54 hieupham PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
656566 12/10/2019 16:15:04 hieupham123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 2660 KB
656558 12/10/2019 15:58:15 nguyentuankiet2005 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
656049 11/10/2019 19:14:32 MaMoi PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
655651 11/10/2019 09:05:57 congcanhlnq PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
654445 09/10/2019 16:16:26 nguyentrantien2002 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
653991 08/10/2019 21:18:45 tuan2612 PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 203 ms 17312 KB
652040 05/10/2019 21:38:08 chuongpham7750 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
651594 05/10/2019 07:57:58 Johan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
650842 04/10/2019 07:51:19 nguyentrongnghia PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1920 KB
650828 04/10/2019 07:28:33 SIU2018Yasou PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
650432 03/10/2019 15:51:54 quoclan99 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
648555 30/09/2019 20:33:33 kuzuma245 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
648298 30/09/2019 13:25:03 giangbabygo123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
647637 28/09/2019 16:34:56 tiendung2306 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
647189 27/09/2019 21:53:51 yurukute PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
647166 27/09/2019 21:31:10 Linhb1706603 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
646389 26/09/2019 14:18:19 thuyvy207 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
646387 26/09/2019 14:17:58 kimanh415 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
645661 24/09/2019 21:41:58 present PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
645655 24/09/2019 21:34:37 ntoan199 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
645481 24/09/2019 16:25:51 pinyahoo567 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
644596 22/09/2019 21:19:06 duth PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
642967 20/09/2019 09:27:44 hoanhatle PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 3724 KB
642853 20/09/2019 00:31:48 legoyb PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
642621 19/09/2019 18:53:40 4maxskill4 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
642188 19/09/2019 09:16:42 mrzin703 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2680 KB
641586 18/09/2019 14:48:03 CBLtk PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
641196 18/09/2019 07:06:55 MinBaoTT PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
637751 13/09/2019 10:50:32 dinhtrongchien PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
637158 12/09/2019 15:22:45 HoangVu123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
636817 12/09/2019 08:54:00 thienkun PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
636185 11/09/2019 10:37:15 Be_happy PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
633725 07/09/2019 22:14:42 lehuyhoangm1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
633669 07/09/2019 20:36:51 pmt PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
632901 05/09/2019 22:56:34 Thuckhue2003 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
632653 05/09/2019 13:22:20 ntnvlog PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
632248 04/09/2019 14:33:08 unglinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
630958 31/08/2019 22:22:36 chomeo13 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
630873 31/08/2019 19:14:40 bobeothui PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
630637 31/08/2019 09:58:47 trungkienthcsyenlac PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
629344 28/08/2019 09:08:25 hiepthuong PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
628976 27/08/2019 10:54:00 lethimytien PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
628876 27/08/2019 08:20:59 anime PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
628875 27/08/2019 08:14:54 phanthimai123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
628872 27/08/2019 08:01:07 trang000 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
628766 26/08/2019 22:35:32 ristxnd PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
625054 22/08/2019 10:20:51 thuy_quynh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624093 20/08/2019 03:32:01 baotrancpp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
623441 18/08/2019 09:47:57 toancva0105 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
623201 17/08/2019 18:28:25 queanh0220 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
620920 14/08/2019 16:37:35 vuong123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
620897 14/08/2019 16:10:37 khanhtran2201 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
619298 10/08/2019 11:17:45 believer PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
619121 09/08/2019 20:39:39 shinobitakaharu PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
618546 08/08/2019 15:53:24 luukimhoang2022 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
617810 07/08/2019 11:17:16 nguyetanh10102005 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
616468 04/08/2019 13:30:40 tiennl PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
616333 04/08/2019 02:21:33 ICanDoIt PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1044 KB
615920 03/08/2019 10:42:37 tink30nguyen PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
614473 31/07/2019 21:15:14 Relie_99 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
614427 31/07/2019 20:12:13 abc125 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
613759 30/07/2019 16:36:47 trandat PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
613585 30/07/2019 10:14:46 huuhoangle PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
613303 29/07/2019 20:00:11 SIU2018CAKHOSOLO PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
613281 29/07/2019 19:15:17 WhiteTiger PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
612862 28/07/2019 22:40:26 quochuong2006 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
612394 27/07/2019 21:30:54 phuongthao02012006 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
612389 27/07/2019 21:25:11 Fidisk PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
612166 27/07/2019 13:38:03 truongthinh14 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
611679 26/07/2019 14:47:22 funcolor PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
611557 26/07/2019 09:56:19 haminh2003 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
611396 26/07/2019 08:08:59 rsattlpalpha PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
611380 26/07/2019 07:42:20 huuduc8igc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
610361 24/07/2019 17:18:58 minhthi28 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
609614 23/07/2019 13:26:01 ducanhdzdz PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
606748 16/07/2019 19:28:12 cbl_hoanglinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
606453 15/07/2019 18:03:41 hongphongthp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
606452 15/07/2019 18:00:39 hongphongthp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
605995 13/07/2019 10:21:32 canhtoannct PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
605857 12/07/2019 16:46:01 quanghuy123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
605649 12/07/2019 00:33:04 tuanphantomyb010 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 3416 KB
605647 12/07/2019 00:31:53 tuanphantomyb010 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 3416 KB
605366 11/07/2019 08:26:53 MinhBomNha PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
604975 10/07/2019 09:01:14 thnhan2005 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
604462 09/07/2019 07:56:53 neos PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
603995 07/07/2019 13:33:49 thanhwins PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
603731 06/07/2019 14:44:29 dmcs123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
603558 05/07/2019 21:42:35 thien926 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
602721 03/07/2019 17:48:44 khuyentran PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
601784 01/07/2019 19:45:48 Nhv1133_Tx PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
600628 28/06/2019 10:39:12 Assyrian PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
598676 26/06/2019 08:33:41 TIN10_VUTRINHHOANG PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
598203 25/06/2019 04:09:14 dchy2000 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
598139 24/06/2019 22:05:35 haiprot1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
598033 24/06/2019 18:04:51 H2911 PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 62 ms 5920 KB
598031 24/06/2019 17:48:05 18T1021208 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
597803 24/06/2019 10:24:09 thanhdat2605 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
596949 22/06/2019 14:43:38 lethienquan28052006 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
596739 22/06/2019 00:18:45 trongluan2809 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
596470 21/06/2019 16:09:24 hoatmt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
595231 19/06/2019 05:45:21 khiem123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
595180 18/06/2019 23:41:58 DHKH_HUE_2000 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
595033 18/06/2019 17:12:28 dothiyenlinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
594867 18/06/2019 09:11:38 baobao07 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
593790 15/06/2019 21:55:43 SadLove PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
593312 14/06/2019 20:09:39 tandapchai PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
593310 14/06/2019 20:07:50 anhnguyenroux PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
593294 14/06/2019 19:49:17 ct390 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
593071 14/06/2019 11:58:14 cyrocs258 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
591167 08/06/2019 16:50:47 capminhhoang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
591039 08/06/2019 09:26:56 hung30052002 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
590699 07/06/2019 00:56:22 cuongoo1752 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
589513 03/06/2019 15:27:19 ngoctit PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
589131 02/06/2019 06:55:46 nguyenhoainam PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
588927 01/06/2019 12:02:43 baotramdhqt123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
588294 30/05/2019 18:31:58 letuananh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
587532 28/05/2019 10:46:28 musubi PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
587225 27/05/2019 21:21:51 trung_hieu_k36_chv PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
587063 27/05/2019 14:50:59 tmnduy PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
586086 24/05/2019 00:29:57 Thanh_Cao PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
585379 22/05/2019 11:44:04 quangucich2000 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
585099 21/05/2019 19:55:16 binhtranit PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
585081 21/05/2019 18:39:41 KayTran PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
584778 20/05/2019 21:25:34 baotramdhqt123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
584571 20/05/2019 14:38:57 onehit PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
583905 17/05/2019 16:14:48 Seria PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
582750 14/05/2019 17:16:09 hh1305 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
582700 14/05/2019 15:21:32 omlgg PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
582621 14/05/2019 10:23:04 david0403 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
582366 13/05/2019 11:07:18 Anhhatca72 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
581819 10/05/2019 15:49:41 ngocbao113 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
581415 08/05/2019 23:30:43 trung5kvshthlnqk38b PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
579710 03/05/2019 09:35:45 DungDontCare PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2232 KB
579699 03/05/2019 09:26:31 TranHung PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
579609 02/05/2019 22:46:36 rimuru PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
579342 02/05/2019 11:54:01 havu PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
579165 01/05/2019 16:00:35 idoguirblx PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
578958 30/04/2019 19:57:38 TranLeNhuQuynh PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
576979 26/04/2019 09:48:28 votthichaua PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
576697 25/04/2019 10:38:07 thienphucanh2004 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
576389 23/04/2019 22:08:26 hosithao PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
575534 20/04/2019 10:30:13 blackdragon0735842 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
575068 18/04/2019 20:17:37 lapphan2908 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
573877 16/04/2019 16:32:22 16122001 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
573424 15/04/2019 10:39:28 tuananh778999 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
573334 15/04/2019 08:40:48 KhongBietLam PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
572693 13/04/2019 20:11:46 trieutanhung93 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
572598 13/04/2019 12:22:47 meocondp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
571412 09/04/2019 22:31:31 huynhchiton981 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
571400 09/04/2019 22:22:51 huynhchiton981 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
571387 09/04/2019 22:01:07 vinhhung PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
571384 09/04/2019 21:59:58 vinhhung PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
571383 09/04/2019 21:59:52 vinhhung PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
571029 09/04/2019 12:15:46 hoaf13 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
570260 07/04/2019 21:31:11 phongan105 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
570209 07/04/2019 20:10:27 phanhaidang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
569931 06/04/2019 20:57:00 vhpcoder17203 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
569703 05/04/2019 21:23:57 anhlavipnd199 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
568838 03/04/2019 16:16:11 daothanhloc PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
566726 28/03/2019 22:08:04 Nducnha PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
566724 28/03/2019 22:05:59 Nducnha PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
566722 28/03/2019 22:05:26 Nducnha PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
566720 28/03/2019 22:03:10 nguyenhuy2k2 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
566448 28/03/2019 15:39:23 minhbeta PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 2228 KB
566313 28/03/2019 12:14:08 ngbn112358 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
565380 27/03/2019 09:01:35 phuonghoa PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
565375 27/03/2019 08:45:51 truong_hands0me PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
565367 27/03/2019 08:32:52 0919211420 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
565359 27/03/2019 08:27:41 nambii PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
565083 26/03/2019 16:31:47 0369191689 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
563596 22/03/2019 15:39:10 vuonghuyen2006 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
563595 22/03/2019 15:39:07 vuonghuyen2006 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
563517 22/03/2019 14:14:36 nguyenhau PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
562590 20/03/2019 14:48:22 anphongpct PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
561242 17/03/2019 07:49:55 huycc123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
561206 16/03/2019 21:38:25 nguyenhoanglamtruong PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
560610 15/03/2019 08:24:48 tuan3655 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
560176 14/03/2019 10:45:24 ngtrkien18 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
560152 14/03/2019 10:17:40 Quoctong PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
559976 14/03/2019 07:49:38 lehoang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
559971 14/03/2019 07:41:02 hanluc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
559399 12/03/2019 22:47:18 ducthangivicii PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
559202 12/03/2019 17:09:00 phamcham PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
558659 11/03/2019 21:59:13 shoanga2k52 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
558512 11/03/2019 18:12:49 Nguyenphanthanhbinh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
558242 11/03/2019 10:57:01 ducminhtrinh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
555065 05/03/2019 11:40:53 winterrr PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
554826 04/03/2019 21:33:39 hoangviethang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
554551 04/03/2019 08:18:38 h_giaotvn PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
554548 04/03/2019 08:15:46 minhtrieutvn PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
554449 03/03/2019 21:50:21 txvuong150764 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
553933 02/03/2019 10:37:08 hungcqt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
552543 28/02/2019 07:35:31 duycqt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
552246 27/02/2019 15:02:19 BanManiac PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
552143 27/02/2019 09:08:39 namlawng123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
552055 26/02/2019 22:44:03 masteroffood PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
551895 26/02/2019 19:31:56 htegamingkiller PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
551880 26/02/2019 18:30:23 nguyenthanhnga PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
551787 26/02/2019 16:07:26 Best PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
551594 26/02/2019 09:57:49 Itachi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
551512 25/02/2019 23:37:15 gacodelam123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
550554 23/02/2019 21:21:32 huydcmm PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
550463 23/02/2019 18:05:21 rianta9 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
549688 21/02/2019 20:53:39 phungduyminh1802 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
546838 15/02/2019 15:28:26 totanhiep PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
546076 13/02/2019 20:17:44 thiennhb PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
545670 12/02/2019 20:53:46 Qanh29 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
545669 12/02/2019 20:51:52 Qanh29 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
545415 12/02/2019 13:20:22 myhorizon PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
545267 11/02/2019 23:18:10 heo PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
544142 08/02/2019 12:47:41 khanha2k46pbc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
543856 07/02/2019 12:45:42 vanhsusu03 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
543693 06/02/2019 15:13:10 NoFace PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
543512 05/02/2019 11:28:05 TTree PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
543194 03/02/2019 22:28:20 ducnhannguyen2410 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
543010 03/02/2019 13:30:40 thecuongthehieu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
542910 03/02/2019 07:08:42 thedemonstuan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
542905 03/02/2019 05:10:52 thecuongthehieu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
542539 01/02/2019 21:50:20 gbking2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
542257 31/01/2019 21:50:12 caikimdat PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
542109 31/01/2019 09:01:15 Orchids PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
542100 31/01/2019 08:21:14 ngocdieu PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
541918 30/01/2019 14:55:58 nhhpbc7a1 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
541799 30/01/2019 02:06:04 conmeocon PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
541458 28/01/2019 21:21:39 nguyenvanson2002 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
539739 23/01/2019 20:57:13 vanquyvct PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
539459 22/01/2019 20:09:42 lnatuan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
538902 21/01/2019 16:18:09 blackcat2710 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2936 KB
538721 21/01/2019 09:24:43 hongtrang2510 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2932 KB
538343 19/01/2019 22:09:42 datviphvt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
538250 19/01/2019 15:55:23 akira12 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
538104 19/01/2019 00:43:26 jdkun123258TDMU PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
536761 15/01/2019 18:16:50 quangduyluu123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2012 KB
534326 10/01/2019 19:25:19 xiabui PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 2524 KB
534286 10/01/2019 18:13:41 tuanltt1252004 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
534239 10/01/2019 17:05:54 Neptune PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
533719 09/01/2019 20:28:23 blackcat2710 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
533457 09/01/2019 09:36:08 huynhgiao_tvn PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
533369 08/01/2019 23:04:33 dothihoangduyen PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
533358 08/01/2019 22:50:36 phuong2003vtvip PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
533085 08/01/2019 16:08:02 vominhhoang1205 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
532939 08/01/2019 12:08:10 kimtoi_123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
532047 06/01/2019 21:36:30 khanhkjhave PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
531562 06/01/2019 11:01:26 Member PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
530776 05/01/2019 00:05:04 nhanhuuhieu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
530686 04/01/2019 22:00:54 thanhtuthcsyenlac PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
530561 04/01/2019 20:37:32 nguyenhuylong123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
529919 03/01/2019 22:11:00 biabeogo147 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
529365 02/01/2019 20:51:35 tanchan769 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
529344 02/01/2019 20:13:08 mrhung1999vnvn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
529289 02/01/2019 17:58:34 sonpham056 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
529286 02/01/2019 17:44:25 nguyenanhminh165 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
529232 02/01/2019 15:59:11 MRone04 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
529169 02/01/2019 14:47:03 thienhue123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
526779 11/12/2018 15:24:00 tanchan679 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
526206 10/12/2018 17:00:38 6vienhdt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
526200 10/12/2018 16:53:23 6vienhdt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
526198 10/12/2018 16:52:22 6vienhdt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
526194 10/12/2018 16:47:55 6vienhdt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
525423 08/12/2018 18:48:57 vivimini110 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
525040 07/12/2018 20:09:42 tritanngo99 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2688 KB
524239 05/12/2018 22:15:55 hungCtN PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
523974 05/12/2018 14:45:16 khuongvutramanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
523959 05/12/2018 13:10:56 ryoku123bn PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
523869 05/12/2018 09:31:02 lamcqt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
522938 03/12/2018 10:28:52 59130929 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
522746 02/12/2018 20:43:55 Cá37 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
522682 02/12/2018 19:00:18 quyen_8a3_tdn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
522266 01/12/2018 20:18:51 tadat216 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
521999 01/12/2018 00:31:40 hunguet PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2344 KB
521027 28/11/2018 20:25:30 tuancqt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
520853 28/11/2018 09:23:32 lamcqt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
520695 27/11/2018 21:52:37 phongpcbyl PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
520653 27/11/2018 21:16:04 minhvuthcsyl PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
520173 26/11/2018 21:13:56 cogang123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1788 KB
519403 25/11/2018 14:46:15 ffrederick PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
519191 24/11/2018 23:39:30 0987480154 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
518634 24/11/2018 07:53:44 VGK_Cr7 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
517006 21/11/2018 20:57:17 vmt120203 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
516839 21/11/2018 16:52:47 yn2493 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
516541 20/11/2018 22:57:03 leviettttnh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
516086 20/11/2018 09:18:33 phuctien8a3_tdn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
515917 19/11/2018 22:01:05 sang123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
515790 19/11/2018 19:46:11 anhnguyen123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 6428 KB
515086 18/11/2018 19:48:23 NTTAN PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
513371 16/11/2018 10:37:57 Backtracking PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
512000 15/11/2018 10:12:44 anhvippro123z PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
511636 14/11/2018 22:07:53 NghiaCPP PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
511124 13/11/2018 21:46:04 phatdoan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
510364 13/11/2018 09:52:07 hoang_thuy98 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
509659 11/11/2018 22:20:23 thaolinh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
509183 11/11/2018 10:36:57 tanchan679 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
509162 11/11/2018 09:17:07 phongkieu31 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
508333 09/11/2018 17:49:49 blebleble PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
507411 08/11/2018 14:02:01 diemqui110105 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
507044 07/11/2018 20:44:18 nhuphuc2204 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
506493 07/11/2018 00:19:26 khoinguyentdmu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
506131 06/11/2018 16:40:16 abcdefghi PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
505634 05/11/2018 23:05:30 huatho131 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1880 KB
505411 05/11/2018 20:42:09 nhatanh10102005 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
505129 05/11/2018 13:16:00 dfwapekko PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
504531 04/11/2018 15:48:41 VPFFV PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
504421 04/11/2018 10:01:23 Phamquynhanh23012003 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
503692 02/11/2018 21:30:00 lehoang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
503345 02/11/2018 17:36:28 bk201 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
502995 02/11/2018 03:52:15 a2k47phan_18 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 10340 KB
501782 31/10/2018 20:05:01 hieu1751220089 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
500836 30/10/2018 15:02:43 dvmduc_k36_chv PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
500150 29/10/2018 10:09:03 hoangndu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
499724 28/10/2018 10:52:41 huynhvanphu102 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
499529 27/10/2018 22:12:19 sunepi719 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
499440 27/10/2018 20:26:48 MinhDevC PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
498644 26/10/2018 17:50:35 Vinhh PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 2564 KB
498058 25/10/2018 21:04:00 Namche PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
498024 25/10/2018 20:45:42 truongltt8c PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
497659 25/10/2018 14:34:09 vucat12 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
496384 23/10/2018 21:01:59 NguyenNhatMinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
496373 23/10/2018 20:52:54 dnhung1997 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
495400 22/10/2018 05:46:14 000DANG PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
494320 19/10/2018 20:35:02 haihaihaihai0123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
493947 19/10/2018 14:21:47 pks0v1p PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
493880 19/10/2018 12:25:36 quyhugo158 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2836 KB
492749 18/10/2018 21:19:26 quangtienlkhigh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
492593 18/10/2018 19:05:17 nghiaphamln PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
491833 17/10/2018 20:33:38 trinhcongtai PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
491732 17/10/2018 19:33:01 hduoc2003 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
491705 17/10/2018 19:12:17 QuaZuAE PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 2132 KB
491235 16/10/2018 22:11:36 dn24102003 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
491216 16/10/2018 21:59:58 bao2342 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
491159 16/10/2018 21:13:51 minh98 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
489656 15/10/2018 08:44:52 anzuko PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
489334 14/10/2018 20:33:16 thochit PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
489293 14/10/2018 20:00:43 Teddy PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
489176 14/10/2018 15:57:59 vanan9205 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
488472 13/10/2018 12:35:10 btappmedia PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
488468 13/10/2018 12:26:06 btappmedia PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 2016 KB
484090 09/10/2018 18:15:21 khang162x PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
483962 09/10/2018 15:35:17 chiyb2015 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
483488 08/10/2018 22:38:50 kid2201 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
482569 07/10/2018 13:14:34 nlebachnlb PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
482494 07/10/2018 10:15:00 ngobao PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
481980 06/10/2018 17:33:38 KillMonger PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
481651 05/10/2018 23:14:23 michealle PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
481415 05/10/2018 20:22:22 phuocbuiduc PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 156 ms 17736 KB
481378 05/10/2018 19:36:54 hoangnguyen29 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
481259 05/10/2018 17:09:13 onism PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
481104 05/10/2018 14:57:07 Ngoc_Nguyen_7398 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
481071 05/10/2018 14:43:19 nguyennhandannnd PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
480091 04/10/2018 15:40:39 ThaoAVang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
479752 03/10/2018 22:44:57 lmpars PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
479125 02/10/2018 23:03:01 anhdhhp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
478332 02/10/2018 04:20:25 minhduc331ns PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
478319 02/10/2018 00:18:08 bangtanboys PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 2544 KB
477246 30/09/2018 15:56:10 hieunguyenthi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
476234 28/09/2018 23:06:31 LoHong2k3_IT_K36 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
476104 28/09/2018 21:02:04 hoangteo0103 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
475294 27/09/2018 21:07:41 hoangnghiaviet PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
474108 26/09/2018 10:06:40 MTA_Asteria PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
473891 25/09/2018 22:26:41 phamductaictk98 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
473259 25/09/2018 08:05:15 pdhuy2002 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
473256 25/09/2018 07:54:38 wolf_boss PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
473082 24/09/2018 20:37:06 khoa_8a3_tdn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
472846 24/09/2018 14:45:06 trungkenbi PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
472591 23/09/2018 22:08:34 dungprovn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
472550 23/09/2018 21:07:10 hieuhehehieu123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
472440 23/09/2018 18:09:44 nghialuffy PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 93 ms 5856 KB
471950 22/09/2018 19:21:45 lehoang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
471474 21/09/2018 21:11:02 viet2805 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
469918 19/09/2018 21:57:26 nguyenthanhhien PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
469758 19/09/2018 16:57:30 12hooks PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
469586 19/09/2018 10:23:45 Asteross PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
468101 16/09/2018 18:48:45 DeBruyne PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
466956 14/09/2018 22:14:46 cotyey PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
466881 14/09/2018 21:20:02 red PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
466849 14/09/2018 20:54:35 black_stone PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
466823 14/09/2018 20:23:37 lephuocdat PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
465751 13/09/2018 10:26:25 richardannowit PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
465434 12/09/2018 16:01:59 congvipkhoinoi PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
465060 12/09/2018 00:59:26 hellosunny PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
463547 09/09/2018 22:20:18 zxcvbgt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
463541 09/09/2018 22:07:59 hoangthuc701 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
463520 09/09/2018 21:37:52 long_thathu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
462963 09/09/2018 00:12:03 Linh_kuty PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
462944 08/09/2018 23:28:58 BVs_cớp PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
462938 08/09/2018 23:08:08 dacthai2807 PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 62 ms 6808 KB
462800 08/09/2018 20:47:03 Thethvl123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
462657 08/09/2018 15:45:37 18120461 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
462121 07/09/2018 21:05:04 lengocphuc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
461661 06/09/2018 23:52:13 daodat2000 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
461180 06/09/2018 11:05:24 55555555 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
460845 05/09/2018 20:55:58 hitu08 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
460594 05/09/2018 12:45:37 letandatty211 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
460573 05/09/2018 10:58:47 MTAK53 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
460324 04/09/2018 19:25:08 manh123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
460216 04/09/2018 15:58:40 nhanspy PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
459478 03/09/2018 13:07:10 VINH_17_50 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
459093 02/09/2018 17:48:06 Summer8103 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
458956 02/09/2018 12:42:59 zolydyck00 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
457820 30/08/2018 21:32:01 hitu03 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
457419 30/08/2018 08:05:05 hitu01 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
457416 30/08/2018 08:01:35 HHHHHHHH PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
456830 29/08/2018 08:41:42 duong2 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
456508 28/08/2018 13:07:33 xikhud PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1848 KB
455289 24/08/2018 21:19:03 hitu05 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
454436 22/08/2018 23:43:28 huuthien198zz PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
454012 22/08/2018 08:55:10 longvt24 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
453509 20/08/2018 22:10:52 trungnghia05123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1960 KB
453014 19/08/2018 14:18:26 Meliodas PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
452718 18/08/2018 19:33:48 Duc_Trung PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
452680 18/08/2018 16:38:40 long68910 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
452577 18/08/2018 13:47:15 hitu07 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
451800 16/08/2018 20:00:51 congyb1032002 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451327 16/08/2018 08:25:39 vohinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
451199 15/08/2018 21:00:55 hitu02 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
450961 15/08/2018 09:52:59 YoriHarumi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
450569 14/08/2018 15:26:58 anhduy1811 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
449980 13/08/2018 08:54:21 kakaka PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
449647 12/08/2018 15:46:46 jsomebodywtbl PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
448740 10/08/2018 08:01:43 ducnhannguyen2410 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
448458 09/08/2018 11:34:08 tototete PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
448405 09/08/2018 09:40:30 hocchuyentin PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
447035 04/08/2018 08:51:13 mtx4869 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
446765 03/08/2018 07:52:20 psdkljfsahdpi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
446687 02/08/2018 21:45:57 LongÇhampion PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
446686 02/08/2018 21:45:42 LongÇhampion PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
446626 02/08/2018 19:22:48 hoangducsmagic2 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
446340 01/08/2018 22:06:28 hanhien PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
446251 01/08/2018 18:00:25 nguyenmaivinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
445818 31/07/2018 15:17:46 anhminh2912003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2760 KB
445588 30/07/2018 20:02:16 hunghz123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
445445 30/07/2018 12:35:23 bluecat9x PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
445099 28/07/2018 23:29:44 Blued PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
443460 23/07/2018 20:50:33 chuongx98 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1820 KB
443422 23/07/2018 19:57:24 phuongnhi_tran_1206 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
442996 21/07/2018 21:31:33 paradisebay PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
442261 19/07/2018 11:08:52 tronghieuACM PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
442237 19/07/2018 09:50:07 toila4120 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
442073 18/07/2018 19:01:34 hdv250202 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
440967 14/07/2018 08:34:29 NamDo PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
440959 14/07/2018 08:17:43 xuanvuong PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
440955 14/07/2018 08:13:05 gtneopuv PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
440502 12/07/2018 20:32:04 khuyentrannd PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
438545 05/07/2018 10:39:37 paradisebay PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
438400 04/07/2018 15:46:45 KHOI2611 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
437806 01/07/2018 09:07:57 jackcookies020 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
437805 01/07/2018 09:07:38 jackcookies020 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
437802 01/07/2018 08:59:11 jackcookies020 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
437800 01/07/2018 08:35:16 jackcookies020 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
437661 30/06/2018 15:40:29 blueshark PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2276 KB
437312 28/06/2018 20:57:37 ironmank37d PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
437245 28/06/2018 14:08:09 nguyenledinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
437186 28/06/2018 09:58:12 truonghxpt1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
437165 28/06/2018 09:13:19 linhle232001 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
434866 21/06/2018 15:13:30 chienbinhlyoko PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
434736 20/06/2018 21:06:20 huynhthanhtan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
434332 18/06/2018 22:48:01 uchiha PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
434003 17/06/2018 11:41:44 ddthanh17pfiev PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 2288 KB
432148 11/06/2018 12:07:24 ledat112233 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
432070 10/06/2018 21:55:25 Quanpro98 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
431769 09/06/2018 11:19:16 unknown01 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
430937 06/06/2018 20:08:28 yorukarasu PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
430477 04/06/2018 20:23:45 MonsterTTRR_6a3_2006 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
427795 28/05/2018 15:48:38 EdwardNguyen PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
427685 27/05/2018 22:39:54 vietthanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
427350 26/05/2018 10:17:29 thaibabao PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
426907 24/05/2018 20:34:20 nhathuypt25 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
426851 24/05/2018 16:23:41 ndkhoa146 PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 46 ms 5900 KB
426725 23/05/2018 18:59:59 nhphucqt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 10600 KB
426636 23/05/2018 08:46:06 phamthanhtrung123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
426165 21/05/2018 13:41:49 NTUThananhthien PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
425864 19/05/2018 17:39:25 tinhochbt PASC - Tam giác Pascal Python 2 Accepted 31 ms 5392 KB
425449 17/05/2018 10:11:09 kanadetachibana PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
425434 17/05/2018 09:14:41 quanghuy2312 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
424951 14/05/2018 23:31:28 php122002 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
424940 14/05/2018 23:13:03 php122002 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
424861 14/05/2018 20:20:43 fake1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
422660 01/05/2018 21:16:05 vinhnt PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 3312 KB
422643 01/05/2018 20:39:11 phamtrunghieuntp PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
422405 30/04/2018 14:31:05 viethuy99 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
422052 29/04/2018 10:58:31 kaitoukid1609 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
421686 27/04/2018 15:27:29 huanhust PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
421582 26/04/2018 21:33:44 nguyenvantien0903 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
421113 25/04/2018 09:42:19 Gib5102 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
421032 24/04/2018 22:01:37 lamquangvinh44 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
420547 22/04/2018 22:47:06 kaitou1412 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2728 KB
419885 20/04/2018 23:01:31 nhphucqt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
419539 19/04/2018 22:01:30 chuhuynghĩa PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
419173 18/04/2018 11:26:00 quan8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
416257 12/04/2018 08:21:27 Love4T144 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
415750 10/04/2018 23:06:46 nhattuan722 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
415357 10/04/2018 03:49:57 nghethuat102 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2364 KB
414584 07/04/2018 21:55:06 MeoAmi PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
414555 07/04/2018 21:33:00 buidinhpham2004 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
414281 06/04/2018 23:49:46 bibinguyen PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
413894 06/04/2018 08:21:17 truongcao PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
412250 02/04/2018 10:46:28 Ledinh2698 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
411692 31/03/2018 16:09:50 __________ PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
410752 29/03/2018 10:30:24 55555 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
409654 26/03/2018 20:48:58 vantho1298 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
409543 26/03/2018 16:30:45 AnDanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
409231 26/03/2018 07:32:11 0941054 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
408680 24/03/2018 10:37:10 karasu PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
408122 23/03/2018 07:02:42 phamdat2 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
408120 23/03/2018 07:00:35 reaper2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
408104 22/03/2018 23:38:27 htrang1004 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
407678 22/03/2018 09:08:00 nguyenngochan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
407658 22/03/2018 08:26:37 letuongminh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2648 KB
407654 22/03/2018 08:23:11 Truongthienloc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
407628 22/03/2018 08:05:34 benopera5 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
407391 21/03/2018 15:42:24 hoaigiang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
407085 21/03/2018 08:16:03 hungokok PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
405767 16/03/2018 13:52:24 tinhochbt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
405766 16/03/2018 13:49:39 tinhochbt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
405638 16/03/2018 01:07:28 iiiiiii125478 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
405082 14/03/2018 21:07:50 Tunga1 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
403480 13/03/2018 15:36:11 thao1234 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
402701 11/03/2018 17:30:48 vínhdinhstudents PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 62 ms 5872 KB
402535 11/03/2018 02:01:12 Anh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
402534 11/03/2018 01:57:50 Anh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
402359 10/03/2018 15:47:12 YeuEmTuCaiNhinDauTien PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
402161 09/03/2018 17:45:05 shooting_star922 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
402159 09/03/2018 17:37:05 shooting_star922 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
400894 04/03/2018 21:48:43 Ragitellsp_tdmu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
400014 02/03/2018 08:16:33 leequoctuan93 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
399911 01/03/2018 20:53:03 preyta PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
399003 26/02/2018 23:02:18 haiyenk98lhp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
398646 25/02/2018 12:23:13 ngocminh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
398643 25/02/2018 12:12:11 truongcoi2001 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
398636 25/02/2018 11:27:30 haokiet123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
397828 22/02/2018 08:55:27 BE PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
397827 22/02/2018 08:54:52 trongphuongbkhn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
397124 18/02/2018 21:28:26 nqvmystery123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
397117 18/02/2018 21:18:42 dungdq2002 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
396262 13/02/2018 16:51:52 trang2002cool02 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
396179 13/02/2018 09:30:15 minhlam2102002 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
395144 08/02/2018 15:50:32 asdfghjkl PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
395026 07/02/2018 23:14:00 bestmaster1504 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394230 04/02/2018 23:05:59 2221113513 PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 46 ms 4852 KB
394183 04/02/2018 19:42:25 truongcoi2001 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
394094 04/02/2018 10:22:26 GấuBéoIT PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
393951 03/02/2018 13:55:42 trananhprince PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
392551 29/01/2018 22:42:52 vandai61 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
392260 29/01/2018 14:26:10 YoriHarumi PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
392044 28/01/2018 21:15:21 lanhhan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
391889 28/01/2018 13:03:43 thuylinh253 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 2536 KB
390915 25/01/2018 17:13:37 huyenttst PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
390914 25/01/2018 17:10:54 huyenttst PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2792 KB
390618 24/01/2018 23:57:50 blackdragon0735842 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
390551 24/01/2018 22:19:10 ntngocngoc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
390105 23/01/2018 21:34:38 trungtp99 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
388624 22/01/2018 16:51:02 duongbp1990 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
387804 20/01/2018 09:31:31 doduc2652002 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
387800 20/01/2018 09:22:14 hien_jeony PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
387611 19/01/2018 16:28:51 tranminhtan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
385016 12/01/2018 15:40:54 LukH PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
384652 11/01/2018 16:27:00 manhtuan0206 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
384631 11/01/2018 16:09:05 vuongbxvp PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
383135 08/01/2018 14:58:56 chinhhi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
382857 07/01/2018 15:33:50 SavarinJames PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
382602 06/01/2018 20:54:41 trungtt123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
382350 06/01/2018 08:38:01 ducden2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382212 05/01/2018 21:55:06 Socola_Đại_Ca PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382071 05/01/2018 18:50:18 haxorus2004 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381485 03/01/2018 16:32:30 khab1706592 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
380277 01/01/2018 11:20:33 ntd992003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
380041 01/01/2018 15:50:40 anhminh2912003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
379652 31/12/2017 19:53:12 nguyenquochuydl123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
379145 30/12/2017 00:21:27 TanTruc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
378663 28/12/2017 18:22:55 phannhatloi PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
377883 26/12/2017 20:31:57 minhanhgaru PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
376416 19/12/2017 23:36:24 khoa0308 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
376174 18/12/2017 09:04:08 QuangTruongNguyen PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
375881 17/12/2017 09:56:45 badaocm234 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
375809 17/12/2017 00:52:43 SmithWinter PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
375367 15/12/2017 15:22:55 tenda1234 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
375336 15/12/2017 15:11:44 hoi_lam_gi PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
375204 15/12/2017 10:08:38 changlangtu97 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1892 KB
374459 13/12/2017 10:15:07 VTTNTTT PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
373261 08/12/2017 19:33:16 MrRobot PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
373181 08/12/2017 15:49:36 Phandat16 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
373078 08/12/2017 14:09:12 quocnguyen PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
373067 08/12/2017 13:55:49 votrunghieu9a2 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
372943 07/12/2017 22:12:34 ducbp PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
371151 03/12/2017 22:48:52 phuocanh1625 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1768 KB
370954 03/12/2017 18:03:08 HaoHuynh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
370709 03/12/2017 08:42:31 phambichngoclamson2002 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
370612 02/12/2017 22:18:19 mdan226 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
370455 02/12/2017 14:28:13 usernametop PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
370378 02/12/2017 09:31:48 slimcoder PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2156 KB
369876 01/12/2017 11:11:10 ttkt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
368869 29/11/2017 15:23:04 tuanhbt133 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
368505 28/11/2017 20:47:30 Venus PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
368231 28/11/2017 13:40:26 taminhquanno21 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2832 KB
366437 26/11/2017 16:41:32 Sakura PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
366337 26/11/2017 12:51:21 namtao97 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
366263 26/11/2017 08:39:14 quyenmmai PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 992 KB
365844 25/11/2017 09:19:06 dinhthanhnga06 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
365084 24/11/2017 00:27:53 cyb3 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
365062 23/11/2017 23:25:26 trainolp2017 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
363790 21/11/2017 20:38:20 thiend17pm03_dhtdm PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
362927 19/11/2017 23:03:40 manhhungking PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
358147 12/11/2017 10:54:56 lichngothanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358133 12/11/2017 10:18:30 jackytrung2001 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
357051 10/11/2017 15:48:38 khoinguyentdmu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
356141 09/11/2017 14:56:13 hung8a3_tdn PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
355912 09/11/2017 10:10:59 kami PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
355655 08/11/2017 20:56:30 ductinLHP PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
354361 07/11/2017 09:15:14 luxabu PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
354224 06/11/2017 23:15:30 haxuantoan98 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353885 06/11/2017 19:49:40 tungtdn321 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
353734 06/11/2017 16:03:35 maikhanhk98lhp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353316 05/11/2017 23:22:20 tiny PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
353080 05/11/2017 17:48:46 Phuongthaond PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
352948 05/11/2017 10:22:23 AB_Z PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
352699 04/11/2017 21:56:52 nguyentuan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
352574 04/11/2017 20:05:40 vinhntndu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
352395 04/11/2017 15:41:12 minh3chap PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
352239 04/11/2017 11:04:47 nguyenthanhtung PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2928 KB
352182 04/11/2017 09:24:54 minhth_1412 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
352172 04/11/2017 09:04:31 bachhuyhung20102001 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
350132 01/11/2017 14:29:21 chinhd17ht01tdmu PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
349987 01/11/2017 08:56:04 isora1996 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
348898 30/10/2017 22:58:09 KTPLinh8A3_TĐN2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
348598 30/10/2017 20:37:42 tenspace PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
348545 30/10/2017 20:11:20 khanhtran3596 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
347452 28/10/2017 22:01:08 hungga1711 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
346037 26/10/2017 20:20:57 hoainam PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
345762 26/10/2017 15:42:57 tmvtri123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2860 KB
345332 26/10/2017 09:44:09 anhminh2912003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
345317 26/10/2017 09:07:21 thanhchuongitc PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
344477 25/10/2017 11:06:19 KCuber PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
344379 25/10/2017 07:20:59 dangthai4399 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
344166 24/10/2017 20:10:28 linhdarak98lhp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
343367 23/10/2017 20:30:29 tungtdn4321 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
343106 23/10/2017 15:56:16 freepascal PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2804 KB
342688 22/10/2017 19:55:09 hieu PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
342413 22/10/2017 12:20:34 chinphaynam PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
342350 22/10/2017 09:38:24 huy9a1 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
341280 20/10/2017 20:25:26 vuthehuyht PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
340821 20/10/2017 08:53:29 ItachiUchiha PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
340305 19/10/2017 15:02:08 tinhhk15 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
340286 19/10/2017 14:55:46 long123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
340236 19/10/2017 14:34:10 thienhk15 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
339752 18/10/2017 22:08:17 hieu8a3_tdn PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
339414 18/10/2017 14:48:25 taikhoan1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
339205 17/10/2017 22:51:45 Disconnect PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
338867 17/10/2017 18:27:32 TranVietThien PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
338810 17/10/2017 16:22:44 vinhquana PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
338281 16/10/2017 22:27:31 thutrang8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
338228 16/10/2017 21:59:46 ha8a3tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
338110 16/10/2017 21:17:28 tuananhtdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
337990 16/10/2017 20:23:59 manhh15 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
337668 16/10/2017 07:21:41 Duongnguyen PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 6336 KB
337661 16/10/2017 07:15:47 Raito PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
336968 15/10/2017 10:49:57 kyonest12 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
336542 14/10/2017 21:43:53 quan8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
335991 14/10/2017 10:43:01 thamtudeptrai007 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
335161 12/10/2017 21:44:06 crush PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
335156 12/10/2017 21:38:31 quang8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
335099 12/10/2017 20:58:16 nguyenquechi123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
334815 12/10/2017 16:04:16 phamhuy8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334791 12/10/2017 15:43:45 huukhoa2608 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
334780 12/10/2017 15:31:00 quang8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334779 12/10/2017 15:30:38 hai8a3_tdn PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334778 12/10/2017 15:30:30 ManhDung8a3_TDN PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334777 12/10/2017 15:30:26 tue8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
334776 12/10/2017 15:30:20 Duong8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334775 12/10/2017 15:30:17 ninhduchuy_8a3 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334770 12/10/2017 15:27:54 ngocanh8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334769 12/10/2017 15:27:11 thutrang8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334768 12/10/2017 15:27:11 trunghieu8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334767 12/10/2017 15:26:50 kimngan8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
334766 12/10/2017 15:26:41 MinhChau_A3_TDN_2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334765 12/10/2017 15:26:40 thanh8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
334760 12/10/2017 15:23:40 ninhduchuy_8a3 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334758 12/10/2017 15:22:10 Duong8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334757 12/10/2017 15:22:04 minhtdn8a3 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334755 12/10/2017 15:21:13 KTPLinh8A3_TĐN2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334752 12/10/2017 15:20:57 cong8a3tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
334751 12/10/2017 15:20:42 minhno2000_tdn PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
334748 12/10/2017 15:20:18 huudat8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334746 12/10/2017 15:19:39 tung_8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
334737 12/10/2017 15:17:02 huydat_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334736 12/10/2017 15:16:37 hoa8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334735 12/10/2017 15:16:30 ngolinh8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334733 12/10/2017 15:16:00 Duong8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334732 12/10/2017 15:13:57 qđạttdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
334730 12/10/2017 15:12:02 Viet8a3tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334729 12/10/2017 15:11:27 SHieu8a3TDN2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
334724 12/10/2017 15:10:06 manh8a3tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334722 12/10/2017 15:09:05 Duong8a3_tdn2017 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
334249 11/10/2017 21:34:57 linhbeo1210 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
334160 11/10/2017 20:53:36 vikhangcqt171 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
334042 11/10/2017 16:20:33 ThanhEtn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
333743 11/10/2017 01:16:31 hoanglongbpt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
333713 10/10/2017 23:32:07 Master_01 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
333695 10/10/2017 23:14:05 dannhuhao PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
333675 10/10/2017 22:44:40 minhnguyen998vp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
333663 10/10/2017 22:36:32 trungcbg PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
333079 10/10/2017 09:20:46 tanan112 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
332351 09/10/2017 10:00:07 caovantheanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
331604 08/10/2017 11:51:49 NAKICTI PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
331400 08/10/2017 08:35:02 lcnguyendang123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
330113 06/10/2017 16:49:13 darkdragon02 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
329974 06/10/2017 15:02:47 Minatokaze PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
328191 03/10/2017 08:34:06 hung1321 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
327960 02/10/2017 22:25:51 hanhhuyenit1619 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
327062 01/10/2017 20:41:45 leducan1110 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
326348 30/09/2017 22:47:59 haidangdz PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
326257 30/09/2017 20:14:26 pandazt1 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
326208 30/09/2017 18:55:05 christzy PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
325821 29/09/2017 23:14:12 huynhthanhtan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
325818 29/09/2017 23:12:04 thanhdatna1996 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324761 28/09/2017 18:59:31 dothanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
324193 28/09/2017 09:21:39 huynhthanhtan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
323013 26/09/2017 00:47:03 myfriend1102vn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
322951 25/09/2017 23:15:48 khoaat PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
322540 25/09/2017 09:42:01 Kai_Master PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
322431 24/09/2017 22:58:38 anntpro PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 2556 KB
321759 23/09/2017 22:57:15 01667401268 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321191 22/09/2017 22:20:06 xuanchinh97 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
321094 22/09/2017 20:55:44 masterv PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
320059 20/09/2017 18:09:41 trantien151198 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
319066 18/09/2017 19:22:45 honghoa2k2z PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
318291 17/09/2017 08:59:29 healer2001 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
318132 16/09/2017 20:14:43 lehoainam PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
316338 13/09/2017 10:45:06 Than PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
315740 11/09/2017 21:40:18 binhbnvm PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
315663 11/09/2017 20:29:56 manhcuongcvp PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
315567 11/09/2017 17:23:55 anhdhbn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
314738 09/09/2017 20:59:18 huyvuhp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1916 KB
314736 09/09/2017 20:58:55 huyvuhp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
314508 09/09/2017 13:19:49 FujiVN PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
314506 09/09/2017 12:06:13 phuongnam PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
313197 05/09/2017 17:50:08 anhbannho147vn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312469 03/09/2017 15:00:34 NTKimTiền PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
311714 01/09/2017 19:42:22 ducbp PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
311598 01/09/2017 14:03:54 hoi_lam_gi PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
311544 01/09/2017 10:17:44 nty PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
311406 31/08/2017 21:49:33 bimat PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
311196 31/08/2017 09:43:18 blebleble PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
311190 31/08/2017 08:56:49 hieunv1996 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
310348 28/08/2017 22:58:56 hoangtrung080697 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
309769 27/08/2017 16:40:58 thanhhoang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
308988 25/08/2017 13:44:30 0000000000 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
308896 25/08/2017 08:05:33 congminh410 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
307634 21/08/2017 16:48:48 ngocthien PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
307466 21/08/2017 04:45:19 baohuynh1215 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
306827 19/08/2017 10:54:43 ABC_XYZ PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
305946 17/08/2017 13:48:19 reset PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
305936 17/08/2017 13:04:20 Nhokkz PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
305934 17/08/2017 13:01:03 Nhokkz PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
305930 17/08/2017 12:33:31 phiqwertyuiop PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
305410 16/08/2017 10:32:18 BINHTHUONG PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
305394 16/08/2017 10:10:15 Minhthanhntu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
304585 14/08/2017 15:42:03 anh76qn PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
303358 11/08/2017 15:52:32 ProLQM PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
302548 09/08/2017 15:30:30 sonnguyen0612 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
302426 09/08/2017 09:19:01 nakrothpro PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
302420 09/08/2017 08:50:04 pascalpc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
300889 03/08/2017 21:56:06 Tu2112003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
300671 02/08/2017 20:58:32 hungbmt1503 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
300589 02/08/2017 14:54:48 buiminhkhang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
300227 31/07/2017 16:08:47 flightlessbird PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 46 ms 5344 KB
299259 27/07/2017 09:40:41 minhthu20201 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
299121 26/07/2017 21:01:55 hungk36b PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
297988 23/07/2017 00:33:17 MinhDang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297603 21/07/2017 18:36:04 minhthu20201 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
297556 21/07/2017 16:57:11 skydriver001 PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 187 ms 17616 KB
297531 21/07/2017 12:46:18 congthangk36d PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
297479 21/07/2017 08:49:17 MountainDOrm PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
297224 20/07/2017 13:00:34 trang2002cool PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
296333 17/07/2017 23:18:21 xekoiuxuka PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
296217 17/07/2017 14:06:53 cvthang56th2 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
295960 16/07/2017 16:26:29 hut_phamquochuy PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
295406 14/07/2017 16:16:28 logacc999 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
293738 09/07/2017 14:52:03 Nhokkz PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
293710 09/07/2017 12:41:30 dasea PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
293416 08/07/2017 00:38:23 quang000khanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
292928 05/07/2017 19:01:40 NVL PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2888 KB
291880 30/06/2017 13:38:25 okeomachnha PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
291822 30/06/2017 02:55:57 toilati123vn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
291509 28/06/2017 19:12:17 logn145236 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
291282 27/06/2017 19:59:27 ducanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
291191 27/06/2017 12:00:01 elmatardo PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
291126 27/06/2017 00:11:29 caubedaumat PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
291034 26/06/2017 19:40:55 sanglequang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
291031 26/06/2017 19:33:21 sanglequang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
291030 26/06/2017 19:29:53 sanglequang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
290783 25/06/2017 17:31:28 thumieu88 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
290779 25/06/2017 17:19:42 094175234 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
290561 24/06/2017 14:58:12 nhpntz0t PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
289615 21/06/2017 13:43:06 vcn123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
289488 20/06/2017 23:47:31 khoinguyentdmu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
289152 19/06/2017 14:31:42 thienbaotb PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
288992 18/06/2017 23:00:48 Minhduc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
288404 16/06/2017 14:58:56 Mirai128 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
288401 16/06/2017 14:53:49 saothuaduoc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
288331 16/06/2017 08:48:24 thienbaotb PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
288000 14/06/2017 22:53:51 nguyenhaidang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
286607 10/06/2017 09:44:47 ad3720011 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
285945 07/06/2017 15:13:48 lawliet PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2224 KB
285763 06/06/2017 18:58:25 Zen PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
285727 06/06/2017 13:22:34 ngocnhi PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
285725 06/06/2017 12:59:02 zrydev0910 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
285472 05/06/2017 08:27:04 lqt_ctc_1307 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2768 KB
284319 30/05/2017 23:02:21 bachtam2001 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
284314 30/05/2017 22:11:37 zminhthinhsd1 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
283866 29/05/2017 10:38:57 nguyenvanthanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
283851 29/05/2017 09:45:54 hatuank97lhp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
282608 23/05/2017 14:40:03 buikimanh126 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
282341 22/05/2017 16:02:54 Nguyenthituyetcvp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
282056 21/05/2017 23:57:00 daycoma1998 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 6388 KB
282032 21/05/2017 22:27:11 chaukhanh2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
281334 18/05/2017 15:34:33 khoabhvt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
281207 18/05/2017 00:43:16 thaokute PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
280908 17/05/2017 10:28:21 min3012001 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
279685 16/05/2017 10:32:36 DTUTeam4 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
279644 16/05/2017 08:52:57 DTUTeam1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
279315 15/05/2017 08:49:00 my_crush_hates_me PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
279130 14/05/2017 09:07:25 hoctin PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 31 ms 2272 KB
278995 13/05/2017 16:59:59 quynhnhi144 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
277045 09/05/2017 21:53:56 dats2007 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
276206 07/05/2017 19:19:25 anhduy6102 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
276143 07/05/2017 14:06:02 minhnguyentrannhat PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
276086 06/05/2017 23:58:19 lethergo PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
275923 06/05/2017 11:46:28 thiennguyenvu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
275767 05/05/2017 11:52:44 wolfris PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
275379 03/05/2017 22:34:54 nguyenduclam0605 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
275116 02/05/2017 08:52:08 tranthanhhai PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
274733 30/04/2017 16:31:45 trinhvanluc213 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
274561 29/04/2017 11:03:27 buihoat2003cpp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
274228 27/04/2017 20:04:23 contiti PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
273346 24/04/2017 15:04:06 minhaho160601 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
272198 20/04/2017 12:23:23 roro1230 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
271881 18/04/2017 21:58:28 toan210597ntu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
271288 16/04/2017 19:34:14 up_out_of_all PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
270015 11/04/2017 21:38:39 frostpixel PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
269914 11/04/2017 16:16:46 nguyenvanbien PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
269783 11/04/2017 10:13:16 SPJ PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
269782 11/04/2017 10:13:11 SPJ PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
269780 11/04/2017 10:10:25 SPJ PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
269345 09/04/2017 19:05:02 dangkhoa_pascal PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
269158 08/04/2017 23:32:02 balobola PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
268854 08/04/2017 08:02:51 MINHKHANG PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
267161 04/04/2017 21:42:13 vietanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
265510 31/03/2017 21:47:41 Midodra PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
265509 31/03/2017 21:46:26 Midodra PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
265508 31/03/2017 21:45:24 Midodra PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
265506 31/03/2017 21:40:10 Midodra PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
264152 27/03/2017 23:48:40 peppie PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
263213 25/03/2017 21:23:16 NPL PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
261832 22/03/2017 09:02:08 huynhdinhhiep PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
260691 19/03/2017 12:53:45 azulgrana1 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
260038 18/03/2017 09:18:31 doituyentin PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
260030 18/03/2017 09:17:21 nguyenhoangnam PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
259708 17/03/2017 22:23:33 nguyentruonghoanghai PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
259047 16/03/2017 21:22:05 nkduc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
258982 16/03/2017 19:14:53 ngophuthinh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
257364 12/03/2017 17:07:55 vhoang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
255662 07/03/2017 20:44:01 giangbabygo123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
255123 05/03/2017 22:47:27 buihoat2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2780 KB
254250 03/03/2017 19:42:49 11122001 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
254064 03/03/2017 10:27:27 ChristopherSamba PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 156 ms 17824 KB
253830 02/03/2017 14:49:01 Midodra PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
253828 02/03/2017 14:42:24 Midodra PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
251425 23/02/2017 16:34:54 nguyenvanthanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
251047 22/02/2017 16:28:39 hut_Phieu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
251028 22/02/2017 14:26:51 ltbminh_ctl PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
250521 20/02/2017 21:53:30 dungzudd231001 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
248063 16/02/2017 22:14:37 harrison PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
248060 16/02/2017 22:13:02 phan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
247193 14/02/2017 14:27:56 BoB PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
245947 10/02/2017 19:32:48 hahpuc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
245942 10/02/2017 19:01:59 oggy223999 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
245109 07/02/2017 15:54:47 duongtc1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
244617 05/02/2017 11:34:44 quetoiohue PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
244611 05/02/2017 10:31:12 mik271 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
244490 04/02/2017 10:44:03 Soledad PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
244334 03/02/2017 11:43:12 nhannguyen95 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 2460 KB
242675 22/01/2017 22:35:23 nguyentandat1502 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
241826 17/01/2017 14:53:24 omega1100100 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
241538 15/01/2017 18:08:38 Adam_Kyle PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
239379 09/01/2017 15:30:34 vietbrave PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
238692 06/01/2017 14:27:05 linhlrx PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
238675 06/01/2017 13:14:53 SlothSe7en PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
238671 06/01/2017 12:10:25 nguyenthicamtu PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
238670 06/01/2017 12:09:24 lhtrong2002 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
238470 05/01/2017 20:31:13 nguyenhoanganh1612001 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
238454 05/01/2017 19:41:43 buihoat2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
238437 05/01/2017 19:12:29 buihoat2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
238436 05/01/2017 19:09:26 buihoat2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
238191 04/01/2017 22:00:44 doanthetai2005 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
238181 04/01/2017 21:37:11 buihoat2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
238175 04/01/2017 21:26:07 buihoat2003 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
237780 03/01/2017 18:57:26 hoangthuhang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
237592 02/01/2017 23:04:57 lecam16T1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
236508 29/12/2016 15:42:31 coderkcdhv PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
236248 28/12/2016 15:32:10 duyqnguyenle PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
234043 22/12/2016 17:23:13 kakashipham PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 140 ms 21772 KB
233919 21/12/2016 21:14:58 tronghk14 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
233903 21/12/2016 20:45:06 hihihil2010 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
233511 19/12/2016 22:30:46 diffworld97 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
232792 16/12/2016 14:49:27 NoName96 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
232745 16/12/2016 08:47:27 pipipham PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
232700 15/12/2016 22:27:43 datgk14 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
232446 14/12/2016 21:54:21 chaats PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
232360 14/12/2016 18:52:55 tuandatqn95 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
232102 13/12/2016 20:25:42 nvanhoang188 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2224 KB
231891 13/12/2016 13:46:23 iostream PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
231771 12/12/2016 22:38:10 vhoang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
230925 09/12/2016 22:24:45 tranlehiep2203 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
230359 08/12/2016 20:33:47 phbhan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
229165 05/12/2016 19:46:45 vokhanhan25 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
229120 05/12/2016 15:48:33 giacatvu147 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
228934 04/12/2016 21:36:43 viphack289 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
228922 04/12/2016 21:26:44 thanhria PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 156 ms 17496 KB
228458 03/12/2016 16:21:22 nguyenthanhtinh365 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
227994 02/12/2016 11:12:03 cp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
227984 02/12/2016 10:35:41 ducmanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 3516 KB
225744 27/11/2016 15:35:03 laducquan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
225306 26/11/2016 20:55:26 8man PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
224108 25/11/2016 10:37:36 codera3k48 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2236 KB
222645 23/11/2016 08:48:34 huyvuvn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
222644 23/11/2016 08:48:29 huyvuvn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
221579 21/11/2016 18:19:15 xichlongit PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
221512 21/11/2016 16:47:19 socodentin PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
221157 21/11/2016 00:13:08 khakha2706 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
220767 20/11/2016 03:10:20 nqc290997 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
220424 19/11/2016 15:47:54 longnt0104 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
219267 17/11/2016 21:01:48 Daoduychien PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
216461 12/11/2016 22:02:50 nguyenthang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
216455 12/11/2016 21:49:49 LHP PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
216264 12/11/2016 14:28:00 anhpro96 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
214564 11/11/2016 10:43:25 ducquynhfptk12 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
213668 09/11/2016 16:01:26 hlsclan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 3220 KB
213591 09/11/2016 12:16:12 mathiznogoud PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2128 KB
212858 07/11/2016 22:18:35 mansblacks PASC - Tam giác Pascal Python 3 Accepted 46 ms 6284 KB
212281 06/11/2016 23:43:19 o0985950397 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
212215 06/11/2016 22:43:46 Nasukek20 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
212145 06/11/2016 21:29:11 hoang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
212141 06/11/2016 21:19:07 bjnjucun PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
211926 06/11/2016 15:01:22 NopLaPhaiDung PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
211666 05/11/2016 23:47:47 nguyentrungthanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
211421 05/11/2016 15:07:11 trongkien97 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
210375 03/11/2016 20:36:24 quocanh507 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 2388 KB
210269 03/11/2016 17:33:05 dinhvanhuy98 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2092 KB
210144 03/11/2016 10:50:15 dinhvanhuy98 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2100 KB
209970 02/11/2016 22:50:29 csh4ev3r PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
209933 02/11/2016 22:14:56 casaumayman PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
208448 31/10/2016 22:36:35 MakmarGod PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
208395 31/10/2016 21:41:59 voxuanny32 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
208175 31/10/2016 15:23:11 qwerty212 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
208119 31/10/2016 12:45:29 mk PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
208005 31/10/2016 01:00:22 pnyennhi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
207767 30/10/2016 18:26:19 2221113513 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
206149 28/10/2016 00:04:45 s2lyonking PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
205264 26/10/2016 21:53:32 noatall2404 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
204546 25/10/2016 20:57:18 presariohg PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 171 ms 17804 KB
204109 25/10/2016 00:39:15 pvt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
203991 24/10/2016 22:13:16 hutphuoc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
203941 24/10/2016 21:15:38 congtaisqtt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
203876 24/10/2016 20:40:37 k4mjk4mjz3 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
203867 24/10/2016 20:35:15 Hieu_sqtt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
201882 23/10/2016 11:34:32 cocvu PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
201413 22/10/2016 09:40:31 phamduy PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
201395 22/10/2016 09:31:36 doraemon PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
201111 21/10/2016 22:12:24 minhquangsqtt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
200794 21/10/2016 17:05:46 hieua2tincvp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
200779 21/10/2016 16:27:24 12345678 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
200346 20/10/2016 22:17:10 hieua2tincvp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
200328 20/10/2016 22:09:44 Ramaas22 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
200238 20/10/2016 21:02:10 rikimaru161 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
199912 20/10/2016 14:20:34 vuhongson PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
199600 19/10/2016 20:43:31 phamvankhanh1516 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
197828 17/10/2016 16:18:06 saladiweslo PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
197682 17/10/2016 12:32:26 hoduchieu01 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
197678 17/10/2016 12:26:03 Bội PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1808 KB
197141 15/10/2016 22:27:31 xuantung95tt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
196382 14/10/2016 18:59:40 tranleduy1233 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
195833 14/10/2016 08:39:39 chien PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
195665 13/10/2016 23:14:38 dranko PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
195268 13/10/2016 14:47:46 vietyb00 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1816 KB
191559 10/10/2016 14:32:55 thaixuandang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 2828 KB
190668 10/10/2016 00:58:36 hut_luan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
190528 09/10/2016 19:46:37 giahy2911 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
190505 09/10/2016 18:49:33 minhtienst135 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
189596 07/10/2016 20:25:35 khoadeptrai PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
188577 05/10/2016 20:56:29 NULL PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
188471 05/10/2016 19:55:35 nguyentien1997 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187486 04/10/2016 10:03:27 duahaucc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
187446 04/10/2016 08:13:10 bigcat5 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
187420 04/10/2016 07:17:18 huw PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
187358 03/10/2016 23:07:27 anhisgod2432 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
186858 03/10/2016 00:12:04 congson123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186786 02/10/2016 22:00:56 vohoangngocphu56 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
186761 02/10/2016 21:36:08 hieua2tincvp PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186175 01/10/2016 22:11:17 tienthanh214 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
186165 01/10/2016 21:59:28 yesiambao PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
186162 01/10/2016 21:58:01 tienthanh214 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
185977 01/10/2016 16:32:08 jamesnguyen197 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
185420 30/09/2016 19:21:56 toida12chu PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
184265 28/09/2016 21:57:44 nguloik50mta1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182692 26/09/2016 15:45:48 cavang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
182691 26/09/2016 15:45:47 cavang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
182690 26/09/2016 15:45:41 cavang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
182366 25/09/2016 22:10:00 huynhtienluc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182279 25/09/2016 20:50:46 vphuong214 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182120 25/09/2016 12:05:05 darkplayer0211 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
181951 24/09/2016 21:58:54 ARSENAL1886 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181829 24/09/2016 18:19:32 phanhienbx01 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181247 23/09/2016 08:17:45 hanhlv270597 PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 312 ms 17636 KB
180486 21/09/2016 23:29:01 hungdhv97 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
180225 21/09/2016 20:47:35 yuu PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
178657 18/09/2016 21:11:32 buiduc1997 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178633 18/09/2016 20:43:30 ccstcvanhung01 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
177762 17/09/2016 00:10:55 ffyyytt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 1496 KB
177141 15/09/2016 18:42:38 awatjkim PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
176794 15/09/2016 07:35:56 tkhenry PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
175946 14/09/2016 00:30:48 nguyensieuv PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
174878 13/09/2016 06:48:51 nhokkokhoc PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 312 ms 18992 KB
174166 12/09/2016 11:09:32 ariesgemini PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
173575 11/09/2016 10:40:56 lbnvando PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
173312 10/09/2016 21:38:51 hoangducsmagic PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
172998 10/09/2016 12:49:54 kien_ngo PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170907 06/09/2016 19:03:51 duckunzz PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
168758 03/09/2016 16:33:26 hoang_95125 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
167822 31/08/2016 21:11:00 trainer1234 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
167605 30/08/2016 20:49:18 haithanh_hmd PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167157 29/08/2016 16:19:34 tqhuy2502 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166489 27/08/2016 23:15:50 phungvitrung PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
166123 26/08/2016 15:52:15 anhnguyen PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
165933 25/08/2016 21:50:44 anhducpn67 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
164779 23/08/2016 14:58:42 giacacluong323 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163997 20/08/2016 23:27:41 alonekingzx PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163244 18/08/2016 11:09:18 tranvannhancu PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
161656 13/08/2016 13:42:03 vovandaihai PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161529 12/08/2016 23:27:22 tuankiet123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
161360 12/08/2016 20:03:30 Kei PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
161112 12/08/2016 09:18:15 Gladius PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
160992 11/08/2016 21:39:55 thanhthuy PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
160987 11/08/2016 21:33:04 khieunguyen PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160913 11/08/2016 17:26:34 Long145236 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160833 11/08/2016 14:16:57 sbeatit PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
160702 11/08/2016 01:56:31 hainguyenpy PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
160690 11/08/2016 00:55:31 itcdeveloper14 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
160615 10/08/2016 22:01:19 anhvu_cbl PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
160586 10/08/2016 21:25:19 study PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
160458 10/08/2016 16:04:56 3lovephuong3 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159994 09/08/2016 10:38:10 hentaino102 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159811 08/08/2016 21:14:37 192168120 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
158922 06/08/2016 11:00:11 addwadec PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158917 06/08/2016 10:59:03 addwade PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
158475 05/08/2016 14:43:58 feneyuh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158454 05/08/2016 13:48:24 hoanmalai PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
157592 01/08/2016 11:51:21 thanhan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
156553 28/07/2016 00:33:32 HoVanAnhK58A2 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
155092 26/07/2016 16:49:45 neverdiefc PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154841 25/07/2016 17:47:44 ititorit PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
154554 24/07/2016 10:18:39 giangstellar365 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
153749 21/07/2016 00:29:57 PhanVell PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
152138 15/07/2016 17:39:44 nxtungbkhn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
152137 15/07/2016 17:32:55 dinhnguyenkhoi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
152133 15/07/2016 17:28:10 nxtungbkhn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
151845 14/07/2016 12:43:51 phuocvinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
150613 07/07/2016 22:36:57 trinhbaoanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
150555 07/07/2016 18:40:22 thuytinh0114 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
150523 07/07/2016 17:14:53 thienlong PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
150027 05/07/2016 16:15:48 kok PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
150023 05/07/2016 16:08:04 kok PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149266 01/07/2016 21:46:33 try PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
149264 01/07/2016 21:45:32 TranHoang PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
149250 01/07/2016 21:13:15 duckunzz PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149090 01/07/2016 11:14:46 leducthinh0409 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
148540 29/06/2016 14:37:22 dangcuong_123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
147964 25/06/2016 22:56:56 hanlongboy PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147098 21/06/2016 16:42:07 ititorit PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147095 21/06/2016 16:33:43 ititorit PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147088 21/06/2016 16:14:04 ultimegle PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
146798 20/06/2016 22:41:13 cufury PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
144929 16/06/2016 22:03:18 thanhthai3457 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
143906 16/06/2016 02:19:14 7543iahthnaht PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
143897 16/06/2016 00:28:36 gacode PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
143864 15/06/2016 20:34:21 Thắng PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
142050 06/06/2016 22:55:27 Tree PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141753 05/06/2016 12:30:48 letuannghia194 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141362 03/06/2016 22:35:33 nguyenxuanhaa3 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
141139 03/06/2016 07:38:01 ducthanh313 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141128 03/06/2016 00:22:51 thientay25 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
140934 02/06/2016 12:36:42 doantringuyen PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
139192 29/05/2016 11:41:01 mycountry PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
138119 27/05/2016 13:05:49 4everkaka PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
138115 27/05/2016 12:57:34 4everkaka PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
138069 26/05/2016 23:42:37 Hhcckqnl PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
137788 25/05/2016 21:23:09 hackerluoj PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
137576 24/05/2016 21:34:35 abinh2000 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
136755 20/05/2016 08:32:50 trivonhan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
136712 19/05/2016 22:15:37 phuonganh1012 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135636 12/05/2016 20:06:48 dahaodl PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
135211 10/05/2016 00:03:18 VoHT PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
133475 25/04/2016 16:36:05 anhmanhvodoi20xx PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132104 16/04/2016 09:02:36 thanhan_1715 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
129849 07/04/2016 17:01:24 nghiaes PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
129624 06/04/2016 10:38:58 tranlethanhphan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
129174 04/04/2016 20:44:31 ltd99hz PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129170 04/04/2016 20:37:43 ltd99hz PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129054 04/04/2016 16:33:43 Assassin PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129007 04/04/2016 15:10:49 kakashipham PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129000 04/04/2016 15:05:59 kakashipham PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128897 03/04/2016 21:08:34 xxxxxxx154 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
128412 01/04/2016 12:36:01 Cuongvit99 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
128411 01/04/2016 12:35:16 Cuongvit99 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
128214 31/03/2016 15:08:16 huong PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
127813 29/03/2016 14:22:19 nguyentamdat PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
127314 27/03/2016 19:28:51 fuck_admin PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
126831 24/03/2016 16:16:31 vpn0809 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
126830 24/03/2016 16:16:20 bht15420 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
126743 24/03/2016 04:23:18 Milk PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
126688 23/03/2016 23:35:14 HVDInh33 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124729 14/03/2016 16:27:27 duykhamedia PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124444 12/03/2016 19:37:05 proxike PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123131 04/03/2016 22:53:15 TQT PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122393 29/02/2016 13:05:00 mywife PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121181 22/02/2016 22:36:14 kazutohbt PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120504 18/02/2016 23:39:25 lilom13 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120497 18/02/2016 23:12:05 khangtran PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120482 18/02/2016 22:26:17 longhuy322000 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120237 18/02/2016 11:38:27 lvdo92 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
118272 07/02/2016 19:41:57 dqhungdl PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1808 KB
116654 03/02/2016 16:24:30 hungs20 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114117 23/01/2016 15:23:57 123vietnam_pro PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
114111 23/01/2016 15:11:06 khalminh11t2 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
114110 23/01/2016 15:10:27 khalminh11t2 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
114107 23/01/2016 15:08:46 nameless PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
114008 22/01/2016 23:41:35 bamboo256 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113366 20/01/2016 16:45:27 duyleo PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113364 20/01/2016 16:44:22 cmtanphat PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112214 14/01/2016 23:53:11 phuongle0205 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
112140 14/01/2016 16:25:12 0985971934j PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112130 14/01/2016 15:48:34 BoB PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112072 14/01/2016 12:02:12 dung PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111788 13/01/2016 09:11:20 flyitaly PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111319 09/01/2016 20:26:57 tuancanhktpm PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
111029 08/01/2016 00:07:08 rick_fam0us PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110802 06/01/2016 18:44:23 chitam117119 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110665 06/01/2016 08:33:44 cobonla PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110512 05/01/2016 15:49:31 kolienquan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109543 31/12/2015 08:21:20 thuyduyennguyen PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109486 30/12/2015 18:23:41 hth20082000 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
109234 29/12/2015 17:51:45 tranminhkhoa PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
107964 25/12/2015 19:41:32 huynhnhat PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107962 25/12/2015 19:36:31 lehoainam PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106713 18/12/2015 13:07:00 aquawind0130 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105697 12/12/2015 16:04:26 newfull PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105686 12/12/2015 10:54:43 kidkuro145 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105218 10/12/2015 18:22:47 ngonamduonghl PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
101415 05/12/2015 23:23:51 caothesan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
101413 05/12/2015 23:16:30 caothesan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
101279 05/12/2015 14:48:38 dacthai2807 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
101256 05/12/2015 10:19:16 Tranhoa PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
100698 03/12/2015 11:05:46 lthbinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
99453 28/11/2015 07:59:32 trantienlqd200620 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
99413 27/11/2015 21:35:23 haituan134 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
98969 25/11/2015 23:41:41 huyenthoai101 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
98555 24/11/2015 19:41:53 addwade PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
97903 23/11/2015 07:52:44 poweriknow PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
96287 21/11/2015 19:52:18 I_will_become_master_code PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
96270 21/11/2015 19:37:27 longlong123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94816 18/11/2015 20:37:26 minhem1231 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94765 18/11/2015 18:55:40 Aoba PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1840 KB
94566 18/11/2015 07:46:18 luuchv PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93505 16/11/2015 07:48:44 onebpiece1 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
93212 15/11/2015 19:44:07 bachnxepu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
93206 15/11/2015 19:29:25 tranquockhanh PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
92703 14/11/2015 19:59:54 tiabennita PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
92319 13/11/2015 23:20:22 TCUCGiang PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92305 13/11/2015 22:59:54 muadaumua PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92286 13/11/2015 22:23:44 nhokcntt PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
91959 13/11/2015 10:42:45 nmint8m PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
91547 12/11/2015 15:23:14 Malin_CHV PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91452 12/11/2015 11:18:59 sieuga2712 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90211 09/11/2015 19:42:19 thientrang2808 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
90142 09/11/2015 18:51:17 soigia PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89779 09/11/2015 00:55:28 bate7a1 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89762 08/11/2015 23:22:42 anhtram PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
89262 07/11/2015 19:19:55 nguyenthehop PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88888 06/11/2015 22:51:20 cyan PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
88847 06/11/2015 22:12:11 nguyenlong25793 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88212 05/11/2015 15:44:44 hoanqq123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87860 04/11/2015 18:45:08 thedblaster PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
86973 02/11/2015 18:42:53 datdi PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
86011 30/10/2015 22:14:15 khiem2702 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
85953 30/10/2015 21:27:07 damsanchv PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85799 30/10/2015 15:03:49 ngcaobaolong PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
85398 29/10/2015 20:19:28 hoangvuduyanh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
85342 29/10/2015 19:28:24 taycuong PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85333 29/10/2015 19:09:30 namnguyen123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84881 28/10/2015 20:43:50 MTAnewbie PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
84601 28/10/2015 12:00:23 psucoder PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 187 ms 15244 KB
83846 27/10/2015 07:35:45 NgaoMta4596 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
83589 26/10/2015 21:00:52 DSQT PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
83561 26/10/2015 20:45:07 emyeuadmin PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
82912 25/10/2015 06:46:19 danyenbinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81710 22/10/2015 08:35:32 angelo PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
81707 22/10/2015 08:34:26 emlahoagio PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 0 ms 1564 KB
81685 22/10/2015 08:03:38 Nhichau PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
81329 21/10/2015 19:47:40 ntd275 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
81036 20/10/2015 21:09:46 chigau123456 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
80967 20/10/2015 15:56:40 anhhao PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
80960 20/10/2015 15:51:48 nvapt PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
80889 20/10/2015 14:24:24 nghoangphu PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
79913 18/10/2015 12:52:49 typpoppop PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
79847 18/10/2015 09:09:55 TrungCSP PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
79759 17/10/2015 23:00:25 quynho_1999 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
78903 15/10/2015 13:15:12 hanhlv270597 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
78891 15/10/2015 11:31:39 thdailong PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
77982 12/10/2015 14:38:47 congtinh PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
77916 12/10/2015 00:41:03 ngocminhhoang PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
77653 11/10/2015 09:54:50 nguhoc123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
76683 08/10/2015 22:37:07 chalker PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
76666 08/10/2015 22:12:59 vuquelam29 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
76292 08/10/2015 11:54:43 MrTus97 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
71989 03/10/2015 14:15:47 gietbarca PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
71794 02/10/2015 23:51:08 Cherry PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
71781 02/10/2015 23:39:17 xuantruongchv PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
71506 02/10/2015 15:25:15 toan411998 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
71436 02/10/2015 10:48:30 lotac PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
71254 02/10/2015 02:45:55 nvtu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
71086 01/10/2015 21:05:15 longnp030 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
69673 29/09/2015 17:03:04 kimtuyentran PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
69434 28/09/2015 22:16:15 bqlong2k PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
69258 28/09/2015 13:42:29 thitcho96 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
69013 27/09/2015 18:46:27 Do_Manh_Phuong PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
68647 26/09/2015 22:05:06 nguyenhuutienk56a3 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
67854 25/09/2015 15:42:55 NickyPhan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
66711 23/09/2015 16:14:08 minhthuan274 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
65023 18/09/2015 23:06:25 tsongafan PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1816 KB
64753 18/09/2015 16:16:57 zzcrossfirecfzz PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
64751 18/09/2015 16:14:43 namlc247 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
64722 18/09/2015 15:30:32 i_dont_know PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
64718 18/09/2015 15:23:46 i_dont_know PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
64652 18/09/2015 10:32:58 huynguyenanh24 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
64647 18/09/2015 08:30:12 loveTforever PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
63757 15/09/2015 15:14:06 tongtuan92 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
63440 14/09/2015 15:18:24 chitaimai PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
63430 14/09/2015 15:14:23 TieuTa PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
63398 14/09/2015 15:04:16 tikhang96 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms