Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738474 30/03/2020 17:06:01 tuan1642001 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
733024 14/03/2020 15:14:01 drlamlqd9 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
733018 14/03/2020 15:03:14 LovelySunset ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
731607 12/03/2020 15:08:30 tktk134203 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
722895 19/02/2020 21:54:19 Sang7a4gpc ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
722411 18/02/2020 23:15:32 naruto270504 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
716704 08/02/2020 10:04:55 Fidisk ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
710803 29/01/2020 14:45:05 khongcoten002 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
710637 29/01/2020 01:19:00 cbl_vietnam ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
708809 22/01/2020 18:16:12 watanabe2804 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
708365 21/01/2020 21:06:51 HackerMan ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
707727 20/01/2020 20:38:48 tuilatui132 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
707509 20/01/2020 13:36:56 Quang249 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
707413 19/01/2020 23:56:34 83tracking ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
707061 19/01/2020 10:20:20 tahoangquan2 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
701143 08/01/2020 23:01:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
700118 07/01/2020 13:59:39 ntphong ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
700037 07/01/2020 11:54:25 hieunguyenduc696 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
690745 19/12/2019 10:42:20 unglinh ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
689336 16/12/2019 19:16:10 perfectshot ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
689105 16/12/2019 11:10:32 haiprot1 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
682469 29/11/2019 19:51:43 hitu1901 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
676644 20/11/2019 18:50:19 SpyBurner ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
675415 18/11/2019 07:51:35 xCode3d ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
675262 17/11/2019 20:57:45 ddlan123 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
673465 13/11/2019 22:59:14 khanhkjhave ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
673287 13/11/2019 19:28:25 Dothanhtai2006 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
672769 12/11/2019 20:45:53 lethienquan28052006 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
663208 26/10/2019 15:14:29 hitu1914 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
662426 24/10/2019 22:25:08 ntoan199 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
657995 15/10/2019 19:34:56 prgrmanh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
654477 09/10/2019 17:40:02 nguyentrantien2002 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
654049 08/10/2019 22:40:48 tuan2612 ZIZA - Zig Zag Java 8 Accepted 218 ms 17476 KB
649257 01/10/2019 23:46:02 queanh0220 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
647091 27/09/2019 19:49:35 karasu ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
644140 21/09/2019 21:51:43 pmt ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
640875 17/09/2019 17:46:51 gbking2003 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
638083 13/09/2019 16:07:26 hongphongthp ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
637504 13/09/2019 00:38:03 lam112000 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
637501 13/09/2019 00:30:43 lam112000 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
632414 04/09/2019 19:39:53 akira12 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
630860 31/08/2019 18:43:29 nhatanh10102005 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
625687 23/08/2019 18:05:36 thaolinh ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
625052 22/08/2019 10:20:18 thuy_quynh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
619627 11/08/2019 10:18:22 TIN10_VUTRINHHOANG ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
616344 04/08/2019 03:03:58 ICanDoIt ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
615941 03/08/2019 11:37:33 trieutanhung93 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
614023 31/07/2019 08:50:50 trandat ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
607197 17/07/2019 20:58:06 baobao07 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
606791 16/07/2019 20:52:04 cbl_hoanglinh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
605877 12/07/2019 17:22:23 Nguyenthaihoc ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
597246 22/06/2019 23:08:16 trananhprince ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
597180 22/06/2019 21:26:04 cogang123 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
597020 22/06/2019 16:48:50 18T1021208 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
596394 21/06/2019 14:31:34 ct390 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
594510 17/06/2019 21:29:16 rimuru ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
593151 14/06/2019 15:23:48 cyrocs258 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
592079 11/06/2019 16:10:15 KayTran ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
591193 08/06/2019 18:02:11 huuthien198zz ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
590862 07/06/2019 18:24:22 cuongoo1752 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
590664 06/06/2019 21:56:27 masteroffood ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
589515 03/06/2019 15:28:31 ngoctit ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
587457 28/05/2019 09:05:43 tink30nguyen ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
586235 24/05/2019 18:22:51 Ti30_dieulinhne ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
576521 24/04/2019 16:38:15 leviettttnh ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
575931 22/04/2019 10:47:10 chienklc ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
575177 18/04/2019 22:31:23 lapphan2908 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
573427 15/04/2019 10:44:46 tuananh778999 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
570033 07/04/2019 03:33:23 thecuongthehieu ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1948 KB
568270 02/04/2019 11:41:18 thedemonstuan ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
558280 11/03/2019 13:46:22 namlawng123 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
550509 23/02/2019 20:15:55 ducanhdzdz ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
544328 09/02/2019 02:20:44 cyb3 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
544258 08/02/2019 22:21:44 nhhpbc7a1 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
542157 31/01/2019 12:10:30 petrusviet ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
540602 26/01/2019 09:47:11 ffrederick ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
540268 25/01/2019 14:32:16 blackcat2710 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
540149 25/01/2019 09:50:36 ngocdieu ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
539535 22/01/2019 22:44:54 ntoanh ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
539510 22/01/2019 21:34:28 lnatuan ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
539478 22/01/2019 20:42:59 duong2 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
534923 11/01/2019 15:16:34 nguyenvantien0903 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
529235 02/01/2019 16:00:04 MRone04 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
525054 07/12/2018 20:29:00 tritanngo99 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
525051 07/12/2018 20:28:33 tritanngo99 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
525049 07/12/2018 20:19:34 tritanngo99 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 6476 KB
524613 06/12/2018 18:33:16 luandangduc ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
524072 05/12/2018 18:38:12 cptkhai ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
524064 05/12/2018 18:19:17 lehoang ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
524054 05/12/2018 17:51:56 tcoder ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
524026 05/12/2018 16:43:43 Lam22062002 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
524012 05/12/2018 16:15:18 HMĐ_191 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
523320 03/12/2018 21:49:29 dfwapekko ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
523083 03/12/2018 19:48:38 hduoc2003 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
517657 22/11/2018 16:30:19 khoinguyentdmu ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
516034 20/11/2018 01:57:17 chinhhi ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
515160 18/11/2018 21:05:08 NTTAN ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
512001 15/11/2018 10:13:04 anhvippro123z ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 6456 KB
510401 13/11/2018 10:55:36 hoang_thuy98 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
508369 09/11/2018 18:35:28 blebleble ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
505848 06/11/2018 13:44:45 huatho131 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 6436 KB
504842 04/11/2018 22:25:12 tuanltt1252004 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
504367 04/11/2018 08:01:26 lehoang ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
503665 02/11/2018 21:14:55 iiiiiii125478 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1760 KB
501898 31/10/2018 21:15:39 lehoang ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
500710 30/10/2018 13:50:43 12hooks ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
497531 25/10/2018 11:13:24 thamtudeptrai007 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 6488 KB
497345 24/10/2018 23:30:52 datvaduat_7a3_tdn ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 6488 KB
497193 24/10/2018 22:03:42 hungduytdn7a3 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 6488 KB
496976 24/10/2018 19:02:23 vanan9205 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
483235 08/10/2018 17:21:42 huynhthanhtan ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
483206 08/10/2018 16:08:09 luckyboy__qh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
481912 06/10/2018 16:01:47 hoangthuc701 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 6420 KB
474722 27/09/2018 04:31:03 pvannvu2512 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
474679 26/09/2018 23:07:42 nguyenmanhthien ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
470862 20/09/2018 20:21:23 xikhud ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
469031 18/09/2018 15:45:09 mrlihd ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
466321 13/09/2018 21:31:46 congvipkhoinoi ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
466275 13/09/2018 21:01:59 hitu05 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
466176 13/09/2018 19:43:16 hitu01 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
464785 11/09/2018 18:48:00 hitu07 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
464782 11/09/2018 18:46:28 hitu08 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
464776 11/09/2018 18:43:59 hitu02 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
464749 11/09/2018 18:15:25 hitu03 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
464721 11/09/2018 17:21:16 LongÇhampion ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
463128 09/09/2018 11:14:04 18120461 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
457415 30/08/2018 08:01:25 HHHHHHHH ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
454383 22/08/2018 21:27:13 Meliodas ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
449140 11/08/2018 10:19:05 phuongnhi_tran_1206 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
442526 20/07/2018 00:52:53 tronghieuACM ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
437274 28/06/2018 16:10:54 iostream ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
437267 28/06/2018 15:22:04 nguyenledinh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
433625 15/06/2018 10:22:40 YeuEmTuCaiNhinDauTien ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
425993 20/05/2018 15:53:47 fake1 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
421056 24/04/2018 23:23:54 lamquangvinh44 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
414297 07/04/2018 09:43:24 vinhntndu ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 6348 KB
414283 07/04/2018 00:31:35 bibinguyen ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
405764 16/03/2018 13:40:08 tinhochbt ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
405762 16/03/2018 13:35:33 tinhochbt ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
402141 09/03/2018 15:57:37 doituyentin ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
402139 09/03/2018 15:52:17 doituyentin ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
402070 09/03/2018 14:32:22 chongoairung ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
401864 08/03/2018 16:23:32 giacatvu147 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
397208 19/02/2018 15:52:57 lcnguyendang123 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
395564 10/02/2018 10:32:09 asdfghjkl ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
394485 06/02/2018 08:07:17 asdfghjkl ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
393302 01/02/2018 09:36:46 nakrothpro ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
393298 01/02/2018 09:31:00 GấuBéoIT ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
391145 26/01/2018 08:04:40 wtfit ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2012 KB
388869 23/01/2018 09:35:29 duongbp1990 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
384855 12/01/2018 10:51:56 ntd992003 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
382352 06/01/2018 08:39:00 lythaonguyen3991 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
382348 06/01/2018 08:37:10 namtran2k3 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
382340 06/01/2018 08:35:06 anh2k3vq ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
382292 06/01/2018 01:55:49 hoangphuc12510 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
381706 05/01/2018 00:14:57 huy9a1 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
379464 31/12/2017 09:26:05 linhdarak98lhp ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
377709 26/12/2017 12:12:26 votrunghieu9a2 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
375418 15/12/2017 15:40:18 hoi_lam_gi ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
365553 24/11/2017 19:21:00 tranthanhhai ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
361666 17/11/2017 13:37:50 hoi_lam_gi ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
360223 15/11/2017 00:15:19 reset ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
359621 14/11/2017 14:19:21 freepascal ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
356488 09/11/2017 21:21:31 NAKICTI ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
351822 03/11/2017 14:33:43 0000000000 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
343037 23/10/2017 15:00:08 hieu ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
337556 15/10/2017 22:12:10 phamvankhanh1516 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
335343 13/10/2017 07:39:15 Master_01 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
334910 12/10/2017 17:03:11 ThanhEtn ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
334337 11/10/2017 22:34:26 trungcbg ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
332760 09/10/2017 20:38:14 thienlong ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
328614 03/10/2017 19:53:12 hoangtrung080697 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
327050 01/10/2017 20:17:19 leducan1110 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
327036 01/10/2017 20:06:19 helloword ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
325128 29/09/2017 01:29:59 anhbannho147vn ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
322977 25/09/2017 23:41:33 khoaat ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
318166 16/09/2017 21:05:32 hahpuc ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
318090 16/09/2017 18:43:51 GấuBéoIT ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
314215 08/09/2017 16:45:46 x0zero0x ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 6436 KB
311380 31/08/2017 20:52:20 nty ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
306206 17/08/2017 23:47:10 hoanglongbpt ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
305982 17/08/2017 15:17:39 anh76qn ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
305944 17/08/2017 13:33:47 minhthu20201 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
304492 14/08/2017 09:45:45 ProLQM ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
298974 26/07/2017 13:28:55 Nhokkz ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
298956 26/07/2017 11:43:27 Nhokkz ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 3048 KB
298936 26/07/2017 10:44:35 Nhokkz ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
297491 21/07/2017 09:37:06 MountainDOrm ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
294451 11/07/2017 22:18:13 quang000khanh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
292056 01/07/2017 01:03:44 huudatwn1q ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
292054 01/07/2017 00:57:24 toilati123vn ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
289404 20/06/2017 16:16:49 buiminhkhang ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
288105 15/06/2017 10:31:42 MINHKHANG ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
284282 30/05/2017 20:28:03 tuan ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
284281 30/05/2017 20:26:30 tuan ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
284280 30/05/2017 20:21:18 tuan ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
281747 20/05/2017 17:17:24 linhlrx ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
277654 11/05/2017 22:26:46 tuan ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
276684 08/05/2017 22:01:50 damsanchv ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
273040 23/04/2017 12:40:57 vietanh ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
269357 09/04/2017 20:12:01 dangkhoa_pascal ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
265294 31/03/2017 07:42:20 nkduc ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
259875 18/03/2017 08:15:50 doituyentin ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
259002 16/03/2017 20:01:17 Midodra ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
259001 16/03/2017 19:59:30 Midodra ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
257296 12/03/2017 15:58:20 Soledad ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 3048 KB
256171 09/03/2017 11:49:41 vphuong214 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
254567 04/03/2017 16:00:48 manhhungking ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
253769 02/03/2017 05:39:21 Tranhoa ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
253219 28/02/2017 14:18:21 0985971934j ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
252471 26/02/2017 21:27:05 BoB ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
250855 21/02/2017 21:04:36 8man ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
243715 30/01/2017 10:43:14 trungbmt ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
237672 03/01/2017 09:35:36 khangtran ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
228918 04/12/2016 21:25:36 thanhria ZIZA - Zig Zag Java 8 Accepted 171 ms 17828 KB
226984 29/11/2016 22:00:32 cocvu ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 0 ms 1876 KB
223791 24/11/2016 22:29:39 ducquynhfptk12 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
222642 23/11/2016 08:44:11 xichlongit ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
221573 21/11/2016 18:17:34 khakha2706 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
221082 20/11/2016 22:36:15 presariohg ZIZA - Zig Zag Java 8 Accepted 171 ms 17708 KB
219742 18/11/2016 12:24:23 4everkaka ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
216312 12/11/2016 15:29:03 congtaisqtt ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
215283 12/11/2016 10:32:31 k4mjk4mjz3 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
213455 09/11/2016 00:22:33 noatall2404 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2688 KB
212090 06/11/2016 20:18:09 duckunzz ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
211961 06/11/2016 16:34:05 huynhtienluc ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
211858 06/11/2016 13:41:03 NopLaPhaiDung ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
211857 06/11/2016 13:40:50 thanhthai3457 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
211678 06/11/2016 00:14:56 nguyentrungthanh ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
210566 03/11/2016 23:44:57 casaumayman ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
210448 03/11/2016 22:08:07 sbeatit ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
210000 02/11/2016 23:32:43 hut_luan ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1808 KB
209979 02/11/2016 22:57:15 opdo ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
209260 02/11/2016 00:04:34 hutphuoc ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
208397 31/10/2016 21:46:02 hieua2tincvp ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
208377 31/10/2016 21:28:46 itcdeveloper14 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2212 KB
205927 27/10/2016 20:33:36 tranleduy1233 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
204096 25/10/2016 00:33:43 pvt ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
198939 18/10/2016 22:23:50 xuantung95tt ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2800 KB
195483 13/10/2016 20:18:25 thaixuandang ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
190417 09/10/2016 13:23:29 dahaodl ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
189666 07/10/2016 21:30:38 khoadeptrai ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
188706 05/10/2016 22:22:31 ARSENAL1886 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187372 03/10/2016 23:48:23 anhisgod2432 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
183004 26/09/2016 21:37:49 giangstellar365 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
179872 21/09/2016 00:40:53 huynhduy_hmd ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
177777 17/09/2016 07:17:10 hungdhv97 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
174349 12/09/2016 15:54:11 hungs20 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
167161 29/08/2016 16:21:57 qtuan140101 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
165645 25/08/2016 12:23:31 phungvitrung ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
160876 11/08/2016 16:01:09 middlest ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
157785 01/08/2016 22:24:13 caothesan ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
156378 27/07/2016 16:25:05 neverdiefc ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154802 25/07/2016 14:59:11 HoVanAnhK58A2 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
154008 21/07/2016 23:21:12 phamminhtuan ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
152345 16/07/2016 20:54:13 khoi2410 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
152339 16/07/2016 20:15:04 nxtungbkhn ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
151096 10/07/2016 10:36:44 dqhn123 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149102 01/07/2016 12:10:18 leducthinh0409 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
143909 16/06/2016 02:38:31 songlahyvong ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
134111 30/04/2016 13:23:55 TQT ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
125664 18/03/2016 00:28:21 HVDInh33 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121694 24/02/2016 20:38:17 dqhungdl ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
119064 13/02/2016 12:32:52 romqn1999 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119062 13/02/2016 12:30:32 romqn1999 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
115293 29/01/2016 22:14:50 Cherry ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
114175 23/01/2016 21:32:06 proxike ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112919 18/01/2016 19:51:55 aquawind0130 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
112763 18/01/2016 00:04:52 aquawind0130 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111189 09/01/2016 01:10:57 hoangthongvo ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110887 07/01/2016 07:56:36 tranquockhanh ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
107992 25/12/2015 21:12:28 vdn1999bxvp ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
107965 25/12/2015 20:08:26 lehoainam ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107024 19/12/2015 23:46:15 minhem1231 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
107023 19/12/2015 23:44:24 minhem1231 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105222 10/12/2015 19:39:02 ngonamduonghl ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
101280 05/12/2015 15:14:35 Tranhoa ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100952 04/12/2015 09:07:42 lthbinh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
99415 27/11/2015 21:42:05 haituan134 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
98947 25/11/2015 23:24:09 Conganhnt3 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
98940 25/11/2015 23:11:36 cyan ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
98939 25/11/2015 23:09:25 cyan ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
98932 25/11/2015 23:02:19 cyan ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
98140 23/11/2015 17:58:31 bachnxepu ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
93452 15/11/2015 23:49:48 bate7a1 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
92403 14/11/2015 10:13:49 nhokcntt ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
90352 09/11/2015 22:28:48 yogathanh99 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
84155 27/10/2015 19:25:49 hanhlv270597 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84135 27/10/2015 18:36:36 bikashine ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
82919 25/10/2015 08:10:52 danyenbinh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
79853 18/10/2015 09:18:43 UiM ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
78858 15/10/2015 09:24:05 toan411998 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
77917 12/10/2015 00:43:33 ngocminhhoang ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
71738 02/10/2015 22:45:39 congson ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
71441 02/10/2015 11:37:25 lotac ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
68683 26/09/2015 23:18:18 dokhacphong1996 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
67698 24/09/2015 23:28:05 minhtp ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
67584 24/09/2015 18:52:23 orbis95 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
61696 07/09/2015 20:34:22 wInD_MtA ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
61552 07/09/2015 10:16:48 nguvaho ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
60670 04/09/2015 23:09:19 phuleethanh ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
53473 15/08/2015 11:24:43 duytoannguyenledh ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
50481 07/08/2015 22:02:41 npltv ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
46145 15/07/2015 00:30:07 hiepdeptrai ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
43512 26/06/2015 12:34:17 mrtan_lovelife ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
43157 24/06/2015 12:26:48 glass99ss ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
43152 24/06/2015 11:41:59 hinodi_1998 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
37997 30/05/2015 09:07:12 nghethuat102 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
35769 16/05/2015 06:27:59 the_c ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 15056 KB
34593 13/05/2015 21:34:28 ngan ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
32706 04/05/2015 21:18:41 mikelhpdatke ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 952 KB
32242 29/04/2015 23:40:06 tankorbox ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
32152 29/04/2015 18:08:35 MTAZero ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
32112 29/04/2015 14:20:10 phanthanhnam ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1772 KB
31453 24/04/2015 11:54:38 farmerboy ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
31120 22/04/2015 22:51:17 manhlinh13t4 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
26917 10/04/2015 05:13:34 trungvt130584 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
25078 28/03/2015 04:42:37 cuongyd1 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
24386 23/03/2015 20:02:08 kieuquocdat123 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1740 KB
12935 13/02/2015 21:28:43 dinhvanthanh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1732 KB
10762 21/01/2015 14:04:49 stepde15 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 616 KB
10198 16/01/2015 17:57:54 marj8995 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
8680 12/01/2015 02:28:15 thanhbinh0995 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 688 KB
8448 10/01/2015 11:35:43 nxphuc ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
8198 08/01/2015 02:10:00 stepde14 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
7293 19/12/2014 21:35:27 Hungnguyenvan ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
6713 07/12/2014 13:21:39 dinhvanduy7895 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 732 KB
6712 07/12/2014 12:57:31 dinhvanduy7895 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
6574 05/12/2014 19:54:07 vinguyentruong ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
5811 22/11/2014 22:32:40 MeigyokuThmn ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
5810 22/11/2014 22:25:31 MeigyokuThmn ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
5808 22/11/2014 21:35:29 MeigyokuThmn ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
5603 18/11/2014 10:33:57 ThienCoder ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
2797 24/10/2014 19:39:53 phamhuuthien ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 596 KB
1433 11/10/2014 14:54:54 ductam ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 632 KB
1285 10/10/2014 08:42:13 haituanth2 ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
868 03/10/2014 14:49:11 thanhCode ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
552 22/09/2014 23:31:46 phuchoahodo ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
452 22/09/2014 14:39:31 junlexo ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
379 20/09/2014 22:59:02 Aska ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
244 19/09/2014 09:07:38 shinzero ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
237 19/09/2014 00:27:09 sunshine ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
Back to Top