Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741739 08/04/2020 20:31:45 codetokyo QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
737777 28/03/2020 09:26:30 tuan1642001 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
736718 24/03/2020 16:59:23 hihihuhu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
736601 23/03/2020 22:20:28 0842020263 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
733889 17/03/2020 22:23:59 baotruc QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
729902 07/03/2020 01:37:00 huong0404 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
725200 24/02/2020 17:59:47 winterrr QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
723513 21/02/2020 10:09:09 Love QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
723508 21/02/2020 10:01:54 Love QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
720548 15/02/2020 16:08:14 huytool QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
718235 10/02/2020 22:57:18 haupas QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
717325 09/02/2020 13:44:59 000DANG QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
716648 08/02/2020 08:54:20 minhtrieutvn QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
716647 08/02/2020 08:50:02 BananaOnTheTree QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
716401 07/02/2020 16:37:22 whoisthatguy QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 2504 KB
713814 03/02/2020 10:07:14 Fidisk QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
712207 30/01/2020 21:07:19 helloeveryone QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
712026 30/01/2020 15:57:55 dangtiendung1201 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2064 KB
710912 29/01/2020 19:27:10 hoangle134134 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
710670 29/01/2020 10:28:40 18T1021208 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
708849 22/01/2020 20:45:11 anhkhoa09032004 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
708764 22/01/2020 16:38:21 Quang249 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
708735 22/01/2020 14:58:06 khongcoten002 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
708677 22/01/2020 12:54:14 tahoangquan2 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
708403 21/01/2020 22:02:49 nguyenduythanh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
708060 21/01/2020 13:50:07 HackerMan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
707353 19/01/2020 22:54:54 SuperSaiyan QUTO - Quân Tốt cờ tướng Java 8 Accepted 187 ms 16764 KB
707334 19/01/2020 22:15:44 SuperSaiyan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
704287 13/01/2020 18:59:57 lethanhphat2005 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
700935 08/01/2020 19:05:33 WhiteTiger QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
699898 07/01/2020 09:44:25 stkirito74 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
699730 07/01/2020 00:27:11 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
699726 07/01/2020 00:23:39 ntphong QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
699161 06/01/2020 15:27:24 Trung13102000 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
699153 06/01/2020 15:13:54 Trung13102000 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
699152 06/01/2020 15:13:27 Trung13102000 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
699138 06/01/2020 15:01:06 Trung13102000 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
699131 06/01/2020 14:53:59 Trung13102000 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
698462 05/01/2020 14:36:26 0343249261 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
693199 25/12/2019 16:38:46 naruto270504 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
692860 24/12/2019 20:10:08 duyluan3110 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
691313 20/12/2019 22:47:06 unglinh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
690773 19/12/2019 14:24:22 nguyetanh10102005 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
690372 18/12/2019 14:34:14 datpmt QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689424 16/12/2019 21:05:27 pinyahoo567 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
684493 04/12/2019 00:44:54 khanhtron03 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
682491 29/11/2019 20:11:41 hitu1901 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680008 25/11/2019 15:27:55 haiprot1 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
672456 12/11/2019 08:33:07 normal5428 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
672296 11/11/2019 21:30:58 quoclan99 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
669894 07/11/2019 08:43:54 phuong2004 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
669855 07/11/2019 00:33:53 SIU2018CAKHOSOLO QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
669844 07/11/2019 00:23:37 learnismain QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
669673 06/11/2019 20:11:37 present QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
669619 06/11/2019 18:16:31 truonglq17 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
669426 06/11/2019 14:38:03 nmhh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
669260 06/11/2019 04:20:01 hoangyen598 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
669250 06/11/2019 02:16:21 ngannguyen QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
669215 05/11/2019 23:49:35 MaMoi QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
669181 05/11/2019 23:04:35 phucpeta QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
669160 05/11/2019 22:34:53 nam123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
663836 27/10/2019 11:26:47 hitu1902 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
660829 22/10/2019 12:31:07 hitu1914 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660689 21/10/2019 22:08:32 pmt QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
660409 21/10/2019 17:43:28 khanhtran2201 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659757 19/10/2019 20:07:32 nguyenvinhkhang QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656305 11/10/2019 23:58:48 ntoan199 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
652687 06/10/2019 21:54:57 thienkun QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
651963 05/10/2019 19:35:39 dpduy123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651238 04/10/2019 18:48:50 khailq229 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
648048 29/09/2019 15:45:01 karasu QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
646109 25/09/2019 21:35:53 queanh0220 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642069 19/09/2019 00:33:00 kimjisoo QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
640299 17/09/2019 08:16:54 MinBaoTT QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
640283 17/09/2019 07:36:54 gbking2003 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
635523 10/09/2019 07:33:24 ct390 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
633424 07/09/2019 08:52:19 lethienquan28052006 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
633345 07/09/2019 02:15:48 dchy2000 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
630859 31/08/2019 18:43:07 nhatanh10102005 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
624459 20/08/2019 22:49:49 thuy_quynh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
623304 17/08/2019 22:06:36 thaolinh QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
620256 13/08/2019 07:35:57 trandat QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619985 12/08/2019 16:12:43 vuong123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 31 ms 1436 KB
614986 01/08/2019 15:52:52 lnatuan QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
607475 18/07/2019 12:43:22 PhucDuong QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
606022 13/07/2019 12:11:21 baobao07 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
603769 06/07/2019 16:17:25 marfus QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
602111 02/07/2019 14:54:27 ngoctit QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
600308 27/06/2019 15:49:14 emLaNewBie QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
598653 26/06/2019 02:06:26 xuanchinh97 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
597799 24/06/2019 10:19:38 TIN10_VUTRINHHOANG QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
596049 20/06/2019 18:01:30 trananhprince QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
593206 14/06/2019 16:55:33 banhgiaman QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
591088 08/06/2019 12:46:07 vokhanhan25 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
590714 07/06/2019 08:13:02 tuananh778999 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
590103 05/06/2019 06:34:43 masteroffood QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
586547 25/05/2019 19:31:53 trieutanhung93 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
583846 17/05/2019 11:38:41 dangnguyen QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
583830 17/05/2019 10:53:30 hoktro QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
583781 17/05/2019 09:42:28 havu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
582871 14/05/2019 23:03:12 phangiabao QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
582541 13/05/2019 22:05:13 phangiabao QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
582481 13/05/2019 20:45:53 rimuru QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
582446 13/05/2019 18:49:48 laccac555 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1996 KB
582400 13/05/2019 15:01:58 votthichaua QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
581498 09/05/2019 16:30:17 buu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
581465 09/05/2019 13:49:19 ffrederick QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
581450 09/05/2019 12:55:03 leviettttnh QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
580616 05/05/2019 15:40:01 hh1305 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
574730 18/04/2019 00:17:56 quangkma97 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Java 8 Accepted 203 ms 16276 KB
573094 14/04/2019 15:33:04 lapphan2908 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
571253 09/04/2019 16:22:46 buiminhhangvc2005 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
568340 02/04/2019 14:26:51 phanhaidang QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
564013 23/03/2019 16:10:31 nguyenhau QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
560964 16/03/2019 01:59:15 trungnguyenlak2003 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
558334 11/03/2019 14:34:52 phong1st QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
555856 06/03/2019 21:32:51 biabeogo147 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
549117 20/02/2019 22:03:23 khanhkjhave QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
549030 20/02/2019 20:45:36 roro1230 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
546364 14/02/2019 14:51:26 quyhugo158 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
545821 13/02/2019 07:08:34 myhorizon QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 2184 KB
542302 01/02/2019 02:14:14 conmeocon QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
539666 23/01/2019 16:18:31 blackcat2710 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
539488 22/01/2019 20:56:00 Lam22062002 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
539470 22/01/2019 20:31:21 cptkhai QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
538917 21/01/2019 17:10:17 tcoder QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
537946 18/01/2019 17:12:51 anhlavipnd199 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
533908 10/01/2019 03:27:34 cyb3 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
531027 05/01/2019 14:43:21 tuanltt1252004 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
529845 03/01/2019 21:22:24 nguyenvantien0903 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
522322 01/12/2018 21:34:00 nhhpbc7a1 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
521953 30/11/2018 22:19:26 dfwapekko QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
515647 19/11/2018 12:57:01 anhnguyen123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
515631 19/11/2018 12:37:13 quangduyluu123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
513937 16/11/2018 22:41:28 0987480154 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
513719 16/11/2018 18:04:54 lehoang QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 2084 KB
512002 15/11/2018 10:13:25 anhvippro123z QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
507621 08/11/2018 18:22:13 vanan9205 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
506872 07/11/2018 18:13:37 lehoang QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
503987 03/11/2018 12:38:11 nhoklonely091 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1596 KB
502195 01/11/2018 10:28:10 mrlihd QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
497681 25/10/2018 14:48:21 hieuhehehieu123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1748 KB
496087 23/10/2018 15:07:12 kakaka QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
495910 23/10/2018 05:43:58 ngobao QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
494991 21/10/2018 09:32:14 bk201 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 2432 KB
492210 18/10/2018 10:49:24 hitu02 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
492070 17/10/2018 23:58:10 hitu03 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
492066 17/10/2018 23:53:52 hitu03 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
489989 15/10/2018 19:46:12 hoangteo0103 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
489953 15/10/2018 18:43:53 toididaocode QUTO - Quân Tốt cờ tướng Java 8 Accepted 203 ms 18772 KB
486215 11/10/2018 14:53:41 meou2103 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
484676 10/10/2018 19:28:07 mta QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
484566 10/10/2018 12:21:14 minh713823 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
482361 06/10/2018 23:43:11 nhanhuuhieu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
482253 06/10/2018 22:31:11 taminhquanno21 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
481645 05/10/2018 23:02:14 haxorus2004 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
481289 05/10/2018 18:15:39 12hooks QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
480783 05/10/2018 09:03:10 boniva161 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
479284 03/10/2018 10:52:32 hanhien QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
477091 30/09/2018 10:43:35 hoangnghiaviet QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
472638 23/09/2018 23:25:28 phamanmaithao10 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
469809 19/09/2018 18:58:22 xacutara QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
468669 18/09/2018 00:06:38 xikhud QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
466455 14/09/2018 08:50:22 hitu05 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
464093 10/09/2018 20:47:18 Minatokaze QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
463610 09/09/2018 23:30:47 minhth_1412 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
460974 05/09/2018 22:49:32 LongÇhampion QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
458384 01/09/2018 08:37:31 duong2 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
458230 31/08/2018 20:03:03 black_stone QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
456380 28/08/2018 09:45:12 HHHHHHHH QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
453054 19/08/2018 15:48:03 Meliodas QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
451643 16/08/2018 16:57:28 vohinh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
450770 14/08/2018 20:44:07 phuongnhi_tran_1206 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 2520 KB
446645 02/08/2018 20:10:09 Asteross QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
445213 29/07/2018 22:12:23 10ngocanh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
439502 09/07/2018 11:35:26 ducanhgx QUTO - Quân Tốt cờ tướng Java 8 Accepted 171 ms 17796 KB
436969 27/06/2018 05:00:16 iiiiiii125478 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
434898 21/06/2018 18:39:04 huynhthanhtan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
431584 08/06/2018 19:09:47 NTUThananhthien QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
431514 08/06/2018 14:07:13 thaibabao QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
427247 25/05/2018 16:36:53 nqvmystery123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
426699 23/05/2018 15:25:13 kaitoukid1609 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
425142 15/05/2018 21:29:56 doduc2652002 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
425021 15/05/2018 12:00:27 dungdq2002 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
421741 27/04/2018 22:06:49 chicken1996 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
418988 17/04/2018 18:58:31 nguyentuan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
418186 14/04/2018 16:45:14 YeuEmTuCaiNhinDauTien QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
416105 11/04/2018 20:42:05 dangkhoa_pascal QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
413472 05/04/2018 07:35:09 hungokok QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
413302 04/04/2018 20:25:38 bibinguyen QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
413300 04/04/2018 20:24:13 bibinguyen QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
412867 03/04/2018 16:40:58 kzkaka2k1 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
412461 02/04/2018 22:34:52 vinhntndu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
407624 22/03/2018 07:58:35 tinhochbt QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
407394 21/03/2018 15:47:28 tinhochbt QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
405554 15/03/2018 19:50:04 ngocminh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
405439 15/03/2018 16:43:09 thao1234 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
397307 20/02/2018 09:09:03 GấuBéoIT QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
394510 06/02/2018 09:46:24 duongbp1990 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
387879 20/01/2018 11:40:26 lockhaicttv QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
386906 17/01/2018 21:31:17 hunghz123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386869 17/01/2018 20:22:35 chinhhi QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
384755 11/01/2018 21:54:52 changlangtu97 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
378263 27/12/2017 20:59:34 huy9a1 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
375213 15/12/2017 10:18:58 hanhhuyenit1619 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
373595 10/12/2017 08:39:28 quyenmmai QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
372634 06/12/2017 21:17:42 tinhhk15 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
366642 26/11/2017 21:53:19 tronghk14 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
362491 18/11/2017 20:38:47 WhileBlack QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
359158 13/11/2017 20:04:05 NAKICTI QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
357773 11/11/2017 16:47:31 freepascal QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
357627 11/11/2017 14:56:43 minh3chap QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
355798 08/11/2017 22:46:03 thamtudeptrai007 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
355568 08/11/2017 16:10:13 hoangtrung080697 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
353865 06/11/2017 19:36:26 hanhhak98lhp QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352645 04/11/2017 20:57:55 djsona QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
350234 01/11/2017 17:55:52 christzy QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
349070 31/10/2017 07:36:26 hoan2k1 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
343915 24/10/2017 15:07:49 vikhangcqt171 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
340952 20/10/2017 09:51:39 dqhn123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
333511 10/10/2017 20:24:02 masterv QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
332464 09/10/2017 14:21:52 nhpntz0t QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
329467 05/10/2017 15:53:18 minhtan190397 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
325995 30/09/2017 12:15:00 huynhthanhtan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325994 30/09/2017 12:09:11 huynhthanhtan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324896 28/09/2017 21:18:30 huynhthanhtan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
322483 25/09/2017 02:35:18 hoangnghiak98lhp QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
321232 22/09/2017 23:43:39 coderkcdhv QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
319354 19/09/2017 11:33:54 tiny QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
318248 17/09/2017 04:04:38 anhbannho147vn QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
317666 15/09/2017 20:53:46 123B QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
316334 13/09/2017 10:41:07 hahpuc QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
310768 29/08/2017 23:01:08 nguyenhaidang QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
307780 22/08/2017 09:49:43 reset QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
306854 19/08/2017 11:54:48 hoanglongbpt QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
303360 11/08/2017 15:53:46 ProLQM QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
303232 11/08/2017 10:13:24 pascalpc QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
303228 11/08/2017 10:08:28 nakrothpro QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
303061 10/08/2017 22:01:53 crush QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
303051 10/08/2017 21:21:54 nguyenkhue86 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
301515 06/08/2017 11:47:08 frostpixel QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
301379 05/08/2017 19:26:19 skipro982301 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
301217 05/08/2017 09:32:37 thanhchuongitc QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
300973 04/08/2017 11:18:56 anh76qn QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
299887 29/07/2017 14:58:31 hungk36b QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
299765 28/07/2017 20:44:50 congthangk36d QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
299491 27/07/2017 21:41:28 nguyenhavi QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1648 KB
299162 26/07/2017 23:52:57 thanhthuy4u QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
299039 26/07/2017 18:17:00 logn145236 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1384 KB
296391 18/07/2017 01:22:40 okeomachnha QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
288950 18/06/2017 18:21:46 thienbaotb QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
288358 16/06/2017 12:17:25 huudatwn1q QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
288354 16/06/2017 11:48:36 omega1100100 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
288219 15/06/2017 20:01:12 thienbaotb QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
287871 14/06/2017 15:24:54 MINHKHANG QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
285977 07/06/2017 16:33:02 hocattuongltv QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
285403 04/06/2017 20:44:08 king744744 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
284598 01/06/2017 10:49:43 hatuank97lhp QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
282616 23/05/2017 15:27:16 tuan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282615 23/05/2017 15:23:48 tuan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
281838 20/05/2017 23:55:40 Disconnect QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
281189 17/05/2017 23:55:39 arohigh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
279371 15/05/2017 11:30:49 langocson8125 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
279369 15/05/2017 11:21:12 langocson8125 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
276884 09/05/2017 16:13:43 nguyenducptit QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1372 KB
276671 08/05/2017 21:48:26 tranthanhhai QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
276630 08/05/2017 21:23:06 bethogay QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
273471 24/04/2017 22:52:13 contiti QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
267619 05/04/2017 17:12:50 myfriend1102vn QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
265154 30/03/2017 16:24:43 awatjkim QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
264906 29/03/2017 23:56:32 Adam_Kyle QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
263754 27/03/2017 08:08:50 nkduc QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
263489 26/03/2017 14:08:48 nguyenhaan QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
262819 24/03/2017 15:51:37 tuan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261699 21/03/2017 22:36:15 hieua2tincvp QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
261694 21/03/2017 22:26:14 huynhdinhhiep QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
260224 18/03/2017 09:57:43 doituyentin QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
259737 17/03/2017 23:08:57 aquawind0130 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
258665 15/03/2017 22:33:51 hieua2tincvp QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
255992 08/03/2017 19:58:08 Midodra QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
245059 07/02/2017 13:18:08 Soledad QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
242296 20/01/2017 18:26:29 nvanhoang188 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
242097 19/01/2017 00:46:30 hoangthuhang QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
239511 09/01/2017 22:31:56 ARSENAL1886 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
236021 27/12/2016 15:46:21 duyqnguyenle QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
233052 17/12/2016 14:32:06 iostream QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
232870 16/12/2016 20:02:00 truongprohk252 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
231849 13/12/2016 09:12:34 thanhngoac272599 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
230189 08/12/2016 14:31:55 nguyentandat1502 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
229196 05/12/2016 20:46:30 taolasomot QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
227167 30/11/2016 09:37:33 nguyenthanhtinh365 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
219152 17/11/2016 18:32:53 dats2007 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
217183 14/11/2016 16:35:46 oOovWvoOo QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
215015 11/11/2016 21:57:27 HVDInh33 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
213086 08/11/2016 13:11:45 LHP QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
212058 06/11/2016 19:44:44 anhpro96 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
211989 06/11/2016 17:26:10 o0985950397 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
211965 06/11/2016 16:42:09 khoaat QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
211519 05/11/2016 20:18:55 Hieu_sqtt QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
205822 27/10/2016 19:05:07 qqq QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
203714 24/10/2016 18:54:16 nguyenthang QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
199164 19/10/2016 10:29:13 vphuong214 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
196643 15/10/2016 09:47:10 hoangducsmagic QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
196464 14/10/2016 21:01:39 nqc290997 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
190117 08/10/2016 19:59:36 192168120 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
189606 07/10/2016 20:39:30 hungdhv97 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
185231 30/09/2016 11:53:33 abinh2000 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
178641 18/09/2016 21:00:13 hieua2tincvp QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
178632 18/09/2016 20:43:02 yuu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
177619 16/09/2016 18:35:14 phungvitrung QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 125 ms 81120 KB
176569 14/09/2016 21:07:07 thanhthuy QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
176106 14/09/2016 10:02:41 khieunguyen QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
175574 13/09/2016 19:37:44 bachnxepu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
175032 13/09/2016 10:05:29 giacacluong323 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 31 ms 948 KB
165523 25/08/2016 01:34:44 Hhcckqnl QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163092 17/08/2016 16:37:36 dahaodl QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161196 12/08/2016 11:27:53 study QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
160871 11/08/2016 15:53:47 itcdeveloper14 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 900 KB
160515 10/08/2016 18:37:16 damsanchv QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
158586 05/08/2016 21:16:07 3lovephuong3 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
156324 27/07/2016 14:49:54 4everkaka QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
151948 15/07/2016 08:00:24 thienlong QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
149630 03/07/2016 22:21:41 try QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
145135 17/06/2016 21:18:57 caothesan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
142288 07/06/2016 22:14:23 Tree QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141881 06/06/2016 08:31:10 nguyenxuanhaa3 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 31 ms 996 KB
139389 30/05/2016 14:02:33 ac4ever QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
136795 20/05/2016 11:34:41 junlexo QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
136507 18/05/2016 14:43:16 dsgod26 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133066 22/04/2016 19:09:48 khangtran QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
133051 22/04/2016 17:02:26 Yu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
130027 08/04/2016 16:28:05 Assassin QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
128130 31/03/2016 07:47:18 nhockiller QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
127952 30/03/2016 08:23:08 ndkhanh95 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
123754 08/03/2016 20:06:39 TQT QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
122772 02/03/2016 17:06:42 quanghsprovp QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
119325 14/02/2016 09:36:18 lvdo92 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
119182 13/02/2016 20:02:46 dqhungdl QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 956 KB
118873 12/02/2016 11:50:51 Hungnguyenvan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
111748 12/01/2016 21:29:40 kazutohbt QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
111597 11/01/2016 17:54:38 dung QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
110807 06/01/2016 19:10:41 ngonamduonghl QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
110491 05/01/2016 15:34:33 psucoder QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
107763 24/12/2015 18:19:46 huynhduy_hmd QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
105582 11/12/2015 20:17:41 hanhlv270597 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105021 10/12/2015 00:01:32 minhem1231 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
101425 05/12/2015 23:34:04 nguyenthehop QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
100303 01/12/2015 02:06:05 Cherry QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
97800 22/11/2015 22:36:20 khiem2702 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
96057 21/11/2015 14:35:05 onebpiece1 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
96026 21/11/2015 14:01:15 poweriknow QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
95392 19/11/2015 21:09:39 hoanqq123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
94826 18/11/2015 20:44:18 nguhoc123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
94210 17/11/2015 15:03:36 anvodacu0112 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
93499 16/11/2015 07:27:36 cobonla QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
92000 13/11/2015 14:39:59 MTAnewbie QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91832 12/11/2015 21:39:51 tiabennita QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
90700 10/11/2015 19:46:18 tranquockhanh QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
88914 06/11/2015 23:15:46 cyan QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
88717 06/11/2015 19:33:43 nguyenlong25793 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88715 06/11/2015 19:33:18 nguyenlong25793 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
85858 30/10/2015 19:16:05 ntd275 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
82066 22/10/2015 21:49:43 ruki QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
80955 20/10/2015 15:46:01 toan411998 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
80587 19/10/2015 21:14:07 chien QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
80514 19/10/2015 20:10:34 ducmanh QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
76702 08/10/2015 23:00:12 chalker QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
75868 07/10/2015 10:09:40 Khoidaik QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
75848 07/10/2015 09:31:56 UiM QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
74229 04/10/2015 22:48:52 trantienlqd200620 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 716 KB
68901 27/09/2015 15:19:49 dacthai2807 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
67667 24/09/2015 22:16:11 lotac QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
64638 18/09/2015 01:02:57 TrungCSP QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63272 14/09/2015 09:16:01 TataCraft QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63263 14/09/2015 09:02:17 dungkhoiphaiban QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
62991 13/09/2015 11:23:30 hoangthongvo QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62769 12/09/2015 10:53:44 loveTforever QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
61497 06/09/2015 23:07:35 typpoppop QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60442 04/09/2015 10:36:36 phuleethanh QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60408 04/09/2015 09:51:57 MTAZero QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60269 03/09/2015 22:34:48 ThienCoder QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
57460 26/08/2015 22:33:32 nguvaho QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
54330 20/08/2015 23:45:28 JCORE QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 864 KB
53827 17/08/2015 17:24:22 hienmai1607 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
53823 17/08/2015 16:47:06 PSD2012 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
51911 13/08/2015 10:16:49 dangcuong_123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
50425 07/08/2015 15:58:10 datbeohbbh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
49362 29/07/2015 20:54:56 danbinhtrieu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
44981 09/07/2015 18:20:52 nxphuc QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
44685 06/07/2015 21:46:24 bacthosan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1012 KB
43656 27/06/2015 11:17:08 tanphatvan QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
43058 23/06/2015 21:39:40 mikelhpdatke QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 636 KB
41937 20/06/2015 21:23:48 yogathanh99 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
41644 18/06/2015 09:48:14 thaihoangadl QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
39487 06/06/2015 18:31:49 mrtan_lovelife QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
39448 05/06/2015 21:48:25 hinodi_1998 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
39292 03/06/2015 21:44:18 HanhThong QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 940 KB
38118 30/05/2015 16:36:03 Comrade QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
36229 22/05/2015 01:45:01 the_c QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
36102 20/05/2015 18:43:10 farmerboy QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
35601 14/05/2015 20:43:12 nghethuat102 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
34292 11/05/2015 18:15:16 nguyenmanhthien QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
33232 08/05/2015 20:21:15 middlest QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
32977 06/05/2015 20:50:01 wInD_MtA QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
32518 02/05/2015 21:22:29 nhatnam1711999 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 636 KB
31885 27/04/2015 16:59:10 tranvthanhson QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
31791 26/04/2015 12:04:25 phanthanhnam QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
31436 24/04/2015 09:12:38 linhnguyen3696 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
31037 22/04/2015 12:28:20 tankorbox QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
27284 14/04/2015 08:21:33 dinhvanthanh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
27275 14/04/2015 06:01:34 trungvt130584 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
27079 12/04/2015 13:12:44 phuchoahodo QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
27024 11/04/2015 13:16:23 khang QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
24493 24/03/2015 02:28:33 Algo QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
24111 22/03/2015 18:36:03 vdn1999bxvp QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 744 KB
24100 22/03/2015 18:02:14 duckhai2102 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
24092 22/03/2015 17:46:04 lightkuriboh QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 580 KB
21818 20/03/2015 00:04:55 Nguyenthaihoc QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
21781 18/03/2015 22:49:08 truongtop14 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 592 KB
21220 13/03/2015 23:04:33 kieuquocdat123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
21207 13/03/2015 22:36:44 manhlinh13t4 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
15870 08/03/2015 22:14:00 lecong QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 612 KB
15267 07/03/2015 08:09:24 freelance QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
15254 06/03/2015 22:38:15 haituanth2 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 652 KB
15109 04/03/2015 22:04:47 thanhbinh0995 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
15104 04/03/2015 21:19:47 nhutrg1998 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 588 KB
15064 03/03/2015 21:09:07 conglinh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
15049 03/03/2015 18:30:52 VietNamVoDich QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
15046 03/03/2015 18:14:01 dinhvanduy7895 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
15043 03/03/2015 17:49:49 stepde15 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
Back to Top