Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739304 02/04/2020 10:56:30 bbccpad NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
739279 02/04/2020 10:26:51 uminguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 9488 KB
739276 02/04/2020 10:24:03 vudangkhoi2003 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
737942 28/03/2020 19:59:06 congbinh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
737180 25/03/2020 22:42:26 nguyenduythanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
736217 22/03/2020 21:51:20 baotruc NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
736216 22/03/2020 21:41:18 baotruc NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
736213 22/03/2020 21:36:51 baotruc NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
733447 16/03/2020 13:05:46 hieuishere NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
731478 12/03/2020 11:20:04 damminhquan NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
731002 10/03/2020 20:54:20 ptcvp121 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
730707 09/03/2020 21:34:06 0842020263 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2884 KB
730482 09/03/2020 08:49:37 zest135 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 78 ms 3036 KB
729934 07/03/2020 09:58:21 Thinh_Feline NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
729689 06/03/2020 14:17:00 daohuulong2020 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
729418 05/03/2020 22:11:50 zest135 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 78 ms 3008 KB
729415 05/03/2020 22:11:35 khai2004 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
729402 05/03/2020 22:05:13 zest135 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
727451 01/03/2020 08:16:58 linhngao121212 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
725883 26/02/2020 09:55:10 JoySluxirt NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
723954 22/02/2020 09:01:08 ngocduygpc8a1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
723570 21/02/2020 12:41:08 suxzat NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 6332 KB
723313 20/02/2020 17:12:32 CodeWar37 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
722924 19/02/2020 22:20:55 Love NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
722084 18/02/2020 14:42:15 ntnvlog NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
721969 18/02/2020 10:09:26 camlaitin NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
721961 18/02/2020 10:01:01 dangthithuyen NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
721531 17/02/2020 15:14:52 naruto270504 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
721304 17/02/2020 08:01:50 quynhdao271 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
720136 14/02/2020 16:46:18 khongcoten002 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
718800 11/02/2020 21:05:57 khanhld NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1880 KB
718196 10/02/2020 22:18:04 ThanhNam NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
717976 10/02/2020 16:30:11 Hàoa1 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
717673 10/02/2020 08:34:33 I_love_Linh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
717549 09/02/2020 20:53:22 DB NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 78 ms 3096 KB
717116 08/02/2020 21:22:52 hoktro NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 10392 KB
716151 07/02/2020 10:53:35 Sơna1 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
716083 07/02/2020 09:47:33 Sángolympic NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
714849 05/02/2020 15:23:14 ngoctuannguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
714212 04/02/2020 10:14:39 viocuong NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
714089 03/02/2020 22:06:08 tiendung2306 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
710602 28/01/2020 21:40:26 sendmylove123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 3796 KB
709524 24/01/2020 12:28:23 19522456 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
708611 22/01/2020 10:59:19 david0403 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
708057 21/01/2020 13:49:35 HackerMan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
705637 16/01/2020 10:34:41 tuan1642001 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
704759 14/01/2020 19:17:47 ntphong NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
704522 14/01/2020 02:58:00 watanabe2804 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
704359 13/01/2020 20:11:48 novaphoenix NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
703558 12/01/2020 16:04:42 cutrung2802 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
703535 12/01/2020 15:49:00 RengaGunner NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
703515 12/01/2020 15:26:47 hieunguyenthi NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
701895 10/01/2020 01:15:52 keoloe NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
701538 09/01/2020 15:23:33 ntphong NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
701529 09/01/2020 15:13:16 ntphong NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
701502 09/01/2020 14:59:40 ntphong NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
700844 08/01/2020 15:52:23 cuthaodd NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 3360 KB
700631 08/01/2020 08:20:05 0343249261 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
699618 06/01/2020 23:26:41 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
699545 06/01/2020 22:43:13 ntphong NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
699421 06/01/2020 21:08:51 stkirito74 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
698896 06/01/2020 08:52:25 Nhi23072002 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
697788 04/01/2020 14:20:51 nnbxxx NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
697327 03/01/2020 19:43:09 anhkhoa09032004 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
697134 03/01/2020 15:19:23 haupas NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
695693 31/12/2019 22:32:08 Trung13102000 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
694903 30/12/2019 11:21:43 huytool NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
694305 28/12/2019 13:16:35 duyluan3110 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
694144 27/12/2019 23:04:21 quoclan99 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
693996 27/12/2019 16:08:09 hoanghihung NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
693989 27/12/2019 15:59:35 THoangHuy NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
693153 25/12/2019 15:52:04 dominhhang NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
693148 25/12/2019 15:49:51 hieu2k6 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
693144 25/12/2019 15:48:53 dungvu NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
693131 25/12/2019 15:43:44 thucanh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
689237 16/12/2019 16:52:12 0941177356 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
688608 14/12/2019 22:09:15 anhthcsyl2006 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
687556 12/12/2019 15:13:04 ttmlinh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
687511 12/12/2019 14:48:48 ntkluanccva10tin NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
687464 12/12/2019 14:18:48 bao11032004 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
684918 05/12/2019 09:32:05 winterrr NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
684868 05/12/2019 00:08:46 khanhtron03 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
681423 28/11/2019 11:12:57 mrzin703 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
681364 28/11/2019 08:22:06 hoangndu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
680193 25/11/2019 22:43:18 mycatismoon NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
680143 25/11/2019 21:53:08 prgrmanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
676950 21/11/2019 14:56:09 milo123199 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
676749 20/11/2019 22:05:21 longlevi2 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
676279 19/11/2019 22:50:32 omgursocute NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
676277 19/11/2019 22:50:19 thewminers1014 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
675615 18/11/2019 15:13:15 phatbs3011 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
673985 14/11/2019 21:58:26 dangtiendung1201 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
673902 14/11/2019 19:46:36 19521242 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
673528 14/11/2019 08:57:56 minhtriet2903 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
673221 13/11/2019 17:16:12 normal5428 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
671351 09/11/2019 15:49:34 HoaBenKiaSong NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
671141 09/11/2019 08:32:09 NQT1998 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
671140 09/11/2019 08:30:32 NQT1998 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
668892 05/11/2019 16:28:21 pinyahoo567 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
667294 02/11/2019 17:02:24 phuong2004 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
665823 31/10/2019 08:46:01 MinhBietBay NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
665373 30/10/2019 15:47:10 nmhh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
665058 29/10/2019 21:17:02 kuzuma245 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
664477 28/10/2019 20:06:32 hieupham NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
663811 27/10/2019 11:05:19 hitu1914 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
663745 27/10/2019 10:09:46 hitu1903 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
663738 27/10/2019 10:07:19 hitu1901 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
663362 26/10/2019 19:59:19 nguyenvinhkhang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
662424 24/10/2019 22:22:27 hitu1902 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
662158 24/10/2019 15:22:51 tekachi_mochikamedo NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
662121 24/10/2019 14:42:01 qtrungth NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
661358 23/10/2019 09:51:18 maihuuton987 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
660938 22/10/2019 14:43:04 lethanhphat2005 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
659848 19/10/2019 22:19:45 minhthi28 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
659121 17/10/2019 22:27:13 nguyenthe NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
655221 10/10/2019 13:09:11 tahoangquan2 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
653810 08/10/2019 16:00:32 MaMoi NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
652849 07/10/2019 13:12:03 congcanhlnq NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
652011 05/10/2019 21:02:06 minhthi28 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
651364 04/10/2019 21:38:07 khanhtran2201 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
651343 04/10/2019 21:21:58 pmt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
651235 04/10/2019 18:39:59 khanhtran2201 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
651228 04/10/2019 18:28:05 dpduy123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
650239 03/10/2019 13:45:23 minhaho160601 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
649514 02/10/2019 14:50:10 unglinh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
646475 26/09/2019 15:58:55 ntoan199 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
642663 19/09/2019 19:56:28 kimjisoo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642438 19/09/2019 15:22:15 MinBaoTT NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
641117 17/09/2019 22:35:07 hd19022003 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 10364 KB
640805 17/09/2019 16:10:05 haiprot1 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
640077 16/09/2019 19:51:07 nguyenvanson NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
639265 15/09/2019 00:15:11 trungkienthcsyenlac NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
638496 14/09/2019 07:51:11 Be_happy NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
636866 12/09/2019 09:50:54 Fidisk NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
635720 10/09/2019 14:12:59 ct390 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
633280 06/09/2019 23:30:59 lnatuan NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
633245 06/09/2019 22:25:37 hoangviethang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
632939 06/09/2019 02:48:43 dchy2000 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
631578 02/09/2019 18:20:22 huukhoa2608 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 62 ms 6828 KB
630802 31/08/2019 16:39:43 yeuemkhong NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
630551 31/08/2019 00:01:37 hiepthuong NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
630219 30/08/2019 13:53:52 Vinhh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
629907 29/08/2019 15:35:01 rsattlpalpha NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
629527 28/08/2019 15:49:11 huuduc8igc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
629488 28/08/2019 15:07:29 limpale1234 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
629479 28/08/2019 15:03:44 limpale1234 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
628244 25/08/2019 16:49:47 queanh0220 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
624920 22/08/2019 09:33:30 tuanltt1252004 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
624326 20/08/2019 18:32:07 thuy_quynh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 5796 KB
623639 18/08/2019 21:15:19 lethimytien NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
623192 17/08/2019 18:01:08 trandat NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 5668 KB
619654 11/08/2019 11:55:51 luukimhoang2022 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
619213 10/08/2019 08:56:37 quanghuy123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
619197 10/08/2019 02:04:12 canhtoannct NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
617342 06/08/2019 12:46:59 thienbaotb NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
616544 04/08/2019 20:09:27 Pejunmapdit NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
616532 04/08/2019 19:16:27 Pejunmapdit NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
613802 30/07/2019 19:09:58 funcolor NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
613446 29/07/2019 23:24:37 a2k47phan_18 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
613275 29/07/2019 18:56:26 namlawng123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
613213 29/07/2019 17:18:20 ffrederick NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
608618 21/07/2019 16:42:19 hoatmt NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
608607 21/07/2019 15:50:03 totanhiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
608601 21/07/2019 15:04:12 18T1021208 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
608599 21/07/2019 14:47:54 18T1021208 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
607812 19/07/2019 09:44:54 MinhBomNha NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
606519 15/07/2019 22:25:59 php122002 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
606518 15/07/2019 22:24:25 php122002 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
606359 15/07/2019 08:25:15 ngobich NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
606266 14/07/2019 19:48:40 lethienquan28052006 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
606130 13/07/2019 21:09:45 thanthien NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
602339 03/07/2019 00:29:36 trongluan2809 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
602323 02/07/2019 23:23:22 flower NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
602317 02/07/2019 23:15:36 LeeVanHiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
602288 02/07/2019 22:21:19 LeeVanHiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
602287 02/07/2019 22:20:20 LeeVanHiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
602283 02/07/2019 22:19:17 LeeVanHiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
602278 02/07/2019 22:17:33 LeeVanHiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
602277 02/07/2019 22:16:25 LeeVanHiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
602276 02/07/2019 22:14:07 LeeVanHiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
602273 02/07/2019 22:12:54 LeeVanHiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
602272 02/07/2019 22:11:15 LuongLegend NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
602259 02/07/2019 21:45:51 LeeVanHiep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
602224 02/07/2019 20:49:13 supertato NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
602221 02/07/2019 20:48:05 supertato NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
602113 02/07/2019 14:56:02 ngoctit NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
601683 01/07/2019 14:44:26 hongphongthp NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
600430 27/06/2019 20:55:31 xuanchinh97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
600419 27/06/2019 20:44:32 emLaNewBie NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
598069 24/06/2019 20:35:14 baobao07 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
597315 23/06/2019 08:59:11 TIN10_VUTRINHHOANG NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
595224 19/06/2019 04:53:57 khiem123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
593960 16/06/2019 13:23:24 anhnguyenroux NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
593955 16/06/2019 13:13:35 cyrocs258 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
593474 15/06/2019 00:08:42 banhgiaman NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
589925 04/06/2019 18:07:59 thachtt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
589626 03/06/2019 20:36:33 nguyenhoainam NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
588384 30/05/2019 22:08:58 nhhpbc7a1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
587111 27/05/2019 16:57:41 quangucich2000 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
585625 22/05/2019 21:57:38 lcqhuyt1821 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 6360 KB
585580 22/05/2019 19:10:09 KayTran NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
584329 19/05/2019 20:36:37 TranLeNhuQuynh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
584263 19/05/2019 15:02:02 trieutanhung93 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
583432 16/05/2019 08:15:25 phangiabao NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
583329 15/05/2019 21:31:33 th2109 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
581795 10/05/2019 14:25:10 Nguyenthaihoc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
581737 10/05/2019 09:47:16 votthichaua NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
581736 10/05/2019 09:46:26 votthichaua NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
581728 10/05/2019 09:25:02 havu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
580511 05/05/2019 02:06:05 rimuru NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
580145 04/05/2019 12:53:28 hh1305 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
579976 03/05/2019 21:30:49 tuananh778999 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
579823 03/05/2019 12:03:21 buu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
575139 18/04/2019 21:49:34 Itachi NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
574986 18/04/2019 16:18:59 huydcmm NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
574782 18/04/2019 09:56:05 16122001 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 62 ms 6600 KB
574768 18/04/2019 09:15:52 leviettttnh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 390 ms 19296 KB
573981 16/04/2019 19:57:38 lapphan2908 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
573789 16/04/2019 07:50:41 kaitou1412 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
573504 15/04/2019 15:36:10 trungnguyenlak2003 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
572599 13/04/2019 12:23:14 phuong2003vtvip NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
572597 13/04/2019 12:22:24 phuong2003vtvip NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
572414 12/04/2019 22:21:53 thienphucanh2004 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
572199 12/04/2019 08:59:53 trung5kvshthlnqk38b NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
571897 11/04/2019 14:20:41 anhvu_cbl NGTO4 - Tổng nguyên tố Python 3 Accepted 46 ms 6400 KB
568867 03/04/2019 18:54:55 minhbeta NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2092 KB
568856 03/04/2019 16:55:25 thienhue123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
567824 31/03/2019 23:02:29 shoanga2k52 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
567815 31/03/2019 22:37:50 vanhsusu03 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
566464 28/03/2019 15:47:48 phuonghoa NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
566420 28/03/2019 15:13:13 vuonghuyen2006 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
563915 23/03/2019 13:11:12 nguyenhau NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
561673 17/03/2019 23:37:05 hungcqt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1792 KB
561671 17/03/2019 23:36:02 Nducnha NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
560826 15/03/2019 20:54:34 minhvuthcsyl NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
559935 13/03/2019 23:31:13 ngtrkien18 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
559934 13/03/2019 23:30:08 ngtrkien18 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
559933 13/03/2019 23:29:10 thanhcong NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
559931 13/03/2019 23:26:57 ngtrkien18 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2528 KB
559519 13/03/2019 08:51:42 thpthl2 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
559292 12/03/2019 20:36:25 heo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
558498 11/03/2019 17:44:49 quynh382003 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
558488 11/03/2019 17:38:07 quynh382003 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
558468 11/03/2019 16:58:28 tuankhoa2908 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2504 KB
558402 11/03/2019 15:18:26 Alice0801 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
557182 09/03/2019 09:39:07 bao2342 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
557177 09/03/2019 09:34:32 meoconnho2004 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
556683 08/03/2019 08:31:48 abcdefghi NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
556547 07/03/2019 20:53:02 hongduyen29 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
556305 07/03/2019 15:32:42 ffrederick NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
556086 07/03/2019 08:46:02 Qanh29 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
555407 06/03/2019 07:53:16 tuancqt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
555289 05/03/2019 21:21:55 vmt120203 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
554779 04/03/2019 20:14:13 duycqt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
554099 02/03/2019 16:47:24 anhminh2912003 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
553895 02/03/2019 10:01:44 yn2493 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
553851 02/03/2019 09:41:56 phatdoan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
553124 01/03/2019 04:59:19 masteroffood NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2556 KB
550460 23/02/2019 17:52:08 ducminhtrinh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
550193 23/02/2019 06:06:16 phungduyminh1802 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 46 ms 6592 KB
549901 22/02/2019 14:55:00 nguyenvu NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
547499 16/02/2019 19:54:57 goatdoheo NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
545817 13/02/2019 06:03:44 myhorizon NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
544858 11/02/2019 07:08:30 h_giaotvn NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
544185 08/02/2019 16:27:22 thienkun NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
544177 08/02/2019 16:05:11 GHTG2303 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
544174 08/02/2019 15:56:03 0941054 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
544171 08/02/2019 15:47:37 0941054 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
544169 08/02/2019 15:44:58 0941054 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2804 KB
543467 05/02/2019 00:52:34 gbking2003 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
541947 30/01/2019 16:19:33 conmeocon NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
541673 29/01/2019 18:02:36 0941054 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
541672 29/01/2019 17:57:44 0941054 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
540080 25/01/2019 07:50:24 nakrothpro NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
539808 23/01/2019 23:48:11 mrhung1999vnvn NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
539652 23/01/2019 15:05:38 xiabui NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
539606 23/01/2019 10:30:27 huynhgiao_tvn NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
539604 23/01/2019 10:20:21 minhtrieutvn NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
539528 22/01/2019 22:21:07 kimtoi_123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
539278 22/01/2019 14:31:43 cptkhai NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
539008 21/01/2019 20:44:03 Lam22062002 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
538919 21/01/2019 17:12:42 59130929 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
538909 21/01/2019 16:46:00 tcoder NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
537289 16/01/2019 21:54:59 blackcat2710 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
536636 15/01/2019 14:47:12 jdkun123258TDMU NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2900 KB
535924 13/01/2019 21:01:17 biabeogo147 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
533569 09/01/2019 16:15:49 nhhpbc7a1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
532550 07/01/2019 19:05:04 thanhtuthcsyenlac NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
532509 07/01/2019 17:55:24 tuanltt1252004 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2760 KB
532377 07/01/2019 10:36:55 truongltt8c NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
531985 06/01/2019 21:11:55 hellosunny NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
531309 05/01/2019 21:54:29 Kieuthienquyyl NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
530742 04/01/2019 23:08:59 khanhkjhave NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
529862 03/01/2019 21:33:11 thanhtuthcsyenlac NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2812 KB
529834 03/01/2019 21:15:12 vanduc8a3 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
525127 07/12/2018 22:15:40 vinhnt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
524506 06/12/2018 16:17:35 dfwapekko NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
523651 04/12/2018 20:17:57 mr_coder NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
521235 29/11/2018 11:23:43 chiyb2015 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
518662 24/11/2018 09:10:52 nguyenanhminh165 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
518424 23/11/2018 19:14:04 hoangnguyen29 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
516798 21/11/2018 16:13:20 htthinh1999 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
516002 19/11/2018 23:19:41 MinhDevC NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
515813 19/11/2018 20:18:09 quangduyluu123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
515558 19/11/2018 09:31:46 diemqui110105 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
515428 19/11/2018 01:59:38 trungkenbi NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
514935 18/11/2018 14:53:45 letruongsanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
514861 18/11/2018 12:41:45 anhnguyen123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
514796 18/11/2018 10:52:02 dmquan NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
514795 18/11/2018 10:51:17 hung17122004 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
514794 18/11/2018 10:51:16 daoxuanhang NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
514793 18/11/2018 10:49:20 nhannguyen2k4 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
514791 18/11/2018 10:49:03 TranNgan NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
514790 18/11/2018 10:48:46 seadiva NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2776 KB
514787 18/11/2018 10:44:47 congnguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
514780 18/11/2018 10:42:26 khangnghiem142 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
514524 17/11/2018 23:12:51 NghiaCPP NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
514039 17/11/2018 08:02:32 hachanh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
513952 16/11/2018 22:55:18 red NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 2396 KB
513760 16/11/2018 18:58:09 lehoang NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
513208 16/11/2018 00:26:16 khoinguyentdmu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2556 KB
512005 15/11/2018 10:14:31 anhvippro123z NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
511419 14/11/2018 15:27:01 tenspace NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
511203 13/11/2018 23:06:57 nhoklonely091 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2236 KB
509667 11/11/2018 22:25:13 thaolinh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
508911 10/11/2018 18:27:52 tadat216 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
508829 10/11/2018 13:39:54 VGK_Cr7 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
506592 07/11/2018 09:36:39 hieuhehehieu123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
505438 05/11/2018 21:00:05 nhatanh10102005 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 6884 KB
504897 04/11/2018 23:14:57 MTA_Asteria NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
504220 03/11/2018 20:46:37 sunepi719 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
503962 03/11/2018 11:28:40 huynhvanphu102 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 6912 KB
503790 02/11/2018 23:25:19 quyhugo158 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
502939 01/11/2018 23:30:31 hoangnghiaviet NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
502075 01/11/2018 00:48:56 viethoang99 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 6276 KB
498484 26/10/2018 12:24:16 lehoang NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
498482 26/10/2018 12:22:19 lehoang NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
497082 24/10/2018 20:51:55 viet2805 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
496936 24/10/2018 17:44:55 vanan9205 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
496440 23/10/2018 21:35:22 dtskeosua NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
496191 23/10/2018 16:19:34 hunghz123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
494758 20/10/2018 21:15:18 nguyenthanhhien NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
494733 20/10/2018 19:58:03 Khoi2004 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
494653 20/10/2018 15:29:38 bk201 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
494359 19/10/2018 21:33:01 quocdongqh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
492233 18/10/2018 11:18:06 minh98 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2444 KB
489478 14/10/2018 22:30:29 toididaocode NGTO4 - Tổng nguyên tố Java 8 Accepted 218 ms 19088 KB
488121 12/10/2018 22:53:17 jackcookies020 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2224 KB
488102 12/10/2018 22:38:23 jackcookies020 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
486924 11/10/2018 23:14:29 caikimdat NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
483940 09/10/2018 15:19:42 nguyenkhanh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
483906 09/10/2018 15:00:36 phanngocquang0905 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
483886 09/10/2018 14:53:10 Nothingcanstopme NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
483849 09/10/2018 14:35:49 assign9Binput NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
483833 09/10/2018 14:31:40 anhquyen256123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
483829 09/10/2018 14:30:45 anhquyen256123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
483806 09/10/2018 14:21:45 huy171104 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
483458 08/10/2018 22:08:04 tamto58713 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
483321 08/10/2018 19:54:27 letrunghieu_9a3 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
483252 08/10/2018 18:01:42 boniva161 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 2512 KB
482177 06/10/2018 21:08:26 DeBruyne NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2220 KB
481284 05/10/2018 18:11:17 NguyenKhoilop7 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
479148 02/10/2018 23:43:29 nhanhuuhieu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
478632 02/10/2018 15:00:26 hanhien NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
478546 02/10/2018 12:00:25 tenda1234 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2508 KB
473260 25/09/2018 08:07:33 cbl_dai10t4 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 62 ms 3012 KB
469605 19/09/2018 11:09:18 stviolent3010 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
469598 19/09/2018 10:41:18 minhanhgaru NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
469587 19/09/2018 10:24:04 long2307 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
469581 19/09/2018 10:17:05 ducthinh2111 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
468543 17/09/2018 20:46:58 Pejunmapdit NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
468524 17/09/2018 20:24:11 Pejunmapdit NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
467437 15/09/2018 20:43:32 cotyey NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
467014 14/09/2018 22:58:42 long_thathu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
466516 14/09/2018 12:55:48 xacutara NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2456 KB
465641 12/09/2018 23:35:20 toila4120 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
465583 12/09/2018 21:57:01 black_stone NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
464891 11/09/2018 20:36:48 huuthien198zz NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
464477 11/09/2018 11:12:31 zxcvbgt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
462654 08/09/2018 15:43:52 huyvotong NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
462644 08/09/2018 15:39:11 huyvotong NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
462643 08/09/2018 15:38:49 buixuandanh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
460543 05/09/2018 09:48:36 duong2 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
460307 04/09/2018 19:02:57 xikhud NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
458778 01/09/2018 23:00:17 vokhanhan25 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
457291 30/08/2018 00:08:25 tronghieuACM NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
457126 29/08/2018 19:22:30 0941054 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
456377 28/08/2018 09:42:42 HHHHHHHH NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
455698 25/08/2018 21:37:51 phamanmaithao10 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
454926 23/08/2018 20:20:55 nhanspy NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
454910 23/08/2018 19:41:57 xuanduclb123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2076 KB
454903 23/08/2018 19:34:40 kalylenny NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
454408 22/08/2018 22:30:22 hitu08 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
453993 22/08/2018 08:16:30 longvt24 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
453989 22/08/2018 07:46:22 nguyennhandannnd NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
453677 21/08/2018 14:56:34 QuỳnhNhư NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
453580 21/08/2018 09:21:52 hitu04 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
453571 21/08/2018 09:11:02 hitu05 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
453569 21/08/2018 09:08:53 hitu07 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
453565 21/08/2018 09:00:01 anhduy1811 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
453561 21/08/2018 08:54:17 hitu03 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
453558 21/08/2018 08:42:07 hitu01 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
453190 19/08/2018 22:32:47 hlsclan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
453041 19/08/2018 15:27:03 Meliodas NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
452816 18/08/2018 22:25:29 hitu02 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
448230 08/08/2018 18:59:00 bluecat9x NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
447283 05/08/2018 10:02:39 LongÇhampion NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
447237 04/08/2018 21:35:31 haxorus2004 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
446314 01/08/2018 21:24:39 buihoat2003 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
446011 01/08/2018 08:09:06 nguyetanh10102005 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
445152 29/07/2018 15:15:28 10ngocanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
444483 26/07/2018 15:42:16 paradisebay NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2456 KB
441972 18/07/2018 13:49:34 phuongnhi_tran_1206 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
440380 12/07/2018 12:35:35 vantho1298 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
440378 12/07/2018 12:19:59 vantho1298 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
439533 09/07/2018 15:36:42 ThanhEtn NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
439504 09/07/2018 12:02:31 huynhthanhtan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
439501 09/07/2018 11:34:24 huynhthanhtan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2516 KB
439318 08/07/2018 16:39:56 ducanhgx NGTO4 - Tổng nguyên tố Java 8 Accepted 156 ms 17936 KB
439100 07/07/2018 11:45:28 KHOI2611 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 6360 KB
438267 03/07/2018 17:20:54 nhattuan722 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
437323 28/06/2018 21:59:37 linhlrx NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
437303 28/06/2018 19:34:18 chienbinhlyoko NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
437073 27/06/2018 20:02:54 taminhquanno21 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
436280 24/06/2018 11:02:16 nguyenvantien0903 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
434163 17/06/2018 23:33:30 vietthanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
434000 17/06/2018 10:49:15 ledat112233 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
432647 14/06/2018 12:15:55 Asteross NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
432448 13/06/2018 02:35:59 iiiiiii125478 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
431734 09/06/2018 07:17:48 vokhanhan25 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
430335 04/06/2018 08:53:44 hung30052002 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
430333 04/06/2018 08:50:51 hung30052002 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
429998 02/06/2018 16:14:27 thang2k60 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
429830 01/06/2018 21:00:12 nqvmystery123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
428027 29/05/2018 09:53:48 trananhprince NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
427974 29/05/2018 09:14:56 cyb3 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
427887 29/05/2018 07:58:38 NTUThananhthien NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
427682 27/05/2018 22:34:13 trungtt123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
426591 22/05/2018 22:30:39 thaibabao NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
426563 22/05/2018 21:19:20 ndkhoa146 NGTO4 - Tổng nguyên tố Python 3 Accepted 93 ms 4716 KB
426222 21/05/2018 16:02:36 elkunpham NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
426203 21/05/2018 14:59:30 haodeptrai NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
425564 17/05/2018 19:21:29 Tran_Thanh_Oai97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
425162 15/05/2018 22:31:19 fake1 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
424405 13/05/2018 09:14:32 dungdq2002 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
423045 04/05/2018 02:53:12 bpoytem NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2512 KB
423024 03/05/2018 22:26:17 buidinhpham2004 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
422569 01/05/2018 11:47:24 kaitoukid1609 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
421581 26/04/2018 21:31:21 EdwardNguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
421573 26/04/2018 21:06:44 smartSheep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
421509 26/04/2018 19:30:29 chicken1996 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
421252 25/04/2018 19:28:05 phamtrunghieuntp NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
420164 21/04/2018 20:23:12 truongcoi2001 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
420149 21/04/2018 19:10:21 nguyentuan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
419066 17/04/2018 21:44:52 TrầnDanhĐạo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 3072 KB
419065 17/04/2018 21:44:49 TrầnDanhĐạo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2936 KB
416901 13/04/2018 08:44:54 Love4T144 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
415715 10/04/2018 22:09:12 Anh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
414578 07/04/2018 21:49:46 datgk14 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
413418 05/04/2018 00:41:00 bibinguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
413049 04/04/2018 00:26:20 dangkhoa_pascal NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
412907 03/04/2018 19:27:05 haiyenk98lhp NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1940 KB
411972 01/04/2018 10:55:09 __________ NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 10308 KB
411887 31/03/2018 23:38:02 shibugarasu NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
409512 26/03/2018 16:07:56 anphongpct NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
407632 22/03/2018 08:08:25 hoaigiang NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2432 KB
407413 21/03/2018 16:16:16 tinhochbt NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
407412 21/03/2018 16:06:27 tinhochbt NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
405431 15/03/2018 16:31:16 truongcao NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
405410 15/03/2018 16:13:56 hungokok NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
405395 15/03/2018 15:56:05 karasu NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
403110 12/03/2018 15:59:37 mrcavevip88 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
403095 12/03/2018 15:55:51 thuhien2105 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
403084 12/03/2018 15:53:52 buddfreljordha07 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
403058 12/03/2018 15:43:23 ngoxuanchien112 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 4380 KB
403037 12/03/2018 15:35:56 0948532817 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
402971 12/03/2018 14:41:18 ngoxuanchien112 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
402970 12/03/2018 14:40:54 wonkang213 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
402546 11/03/2018 08:49:33 Bad_Cong_Tu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
402263 10/03/2018 09:08:17 quyenmmai NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
397751 21/02/2018 22:14:28 chien NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
397703 21/02/2018 20:51:46 tranthuyan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
396820 16/02/2018 20:26:51 nvq2309 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
395507 10/02/2018 01:25:08 nguyenvlm NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
395494 10/02/2018 00:24:41 congtam0406 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
395454 09/02/2018 21:58:00 Knight NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
394517 06/02/2018 10:50:50 duongbp1990 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
392505 29/01/2018 21:24:38 phuocanh1625 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
391826 28/01/2018 08:37:26 phambichngoclamson2002 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
391825 28/01/2018 08:34:12 quyenmmai NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
391672 27/01/2018 10:25:51 thamtudeptrai007 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
391527 26/01/2018 23:13:04 doduc2652002 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
387975 20/01/2018 17:00:39 thanhhoang NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
387972 20/01/2018 16:58:57 thanhhoang NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
387956 20/01/2018 16:13:56 thanh123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
387609 19/01/2018 16:22:02 SavarinJames NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
387456 19/01/2018 09:37:22 adladl NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
385870 14/01/2018 22:47:00 huynonstop NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
385095 12/01/2018 19:45:13 giangvu258 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
384675 11/01/2018 17:40:47 chinhhi NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
384668 11/01/2018 16:52:15 giangvu258 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
384635 11/01/2018 16:10:38 vuongbxvp NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
384237 10/01/2018 20:59:58 ngocminh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
383886 10/01/2018 10:21:02 minhth_1412 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
382472 06/01/2018 14:21:42 thao1234 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
382361 06/01/2018 08:51:09 ntd992003 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
381484 03/01/2018 16:32:28 manhtuan0206 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
381123 03/01/2018 07:17:26 duonga1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
381120 03/01/2018 07:09:43 Tunga1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
381119 03/01/2018 07:09:41 Tunga1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380675 02/01/2018 11:07:23 ducden2003 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
380268 02/01/2018 10:50:03 Quân1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
380153 01/01/2018 21:42:59 linhbeo1210 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
379060 29/12/2017 20:15:55 lcnguyendang123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
377598 25/12/2017 20:34:07 tuanhbt133 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
377520 25/12/2017 14:41:50 vinhquana NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
376882 22/12/2017 14:15:27 changlangtu97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
376373 19/12/2017 20:36:04 badaocm234 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
374532 13/12/2017 15:47:41 quocnguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
374090 11/12/2017 19:03:51 arohigh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2092 KB
373135 08/12/2017 15:08:34 munrio123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2028 KB
373130 08/12/2017 15:06:31 votrunghieu9a2 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
372807 07/12/2017 12:58:49 ntm NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
369017 29/11/2017 21:36:10 manhh15 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
367035 27/11/2017 18:23:20 namtao97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
363808 21/11/2017 21:01:31 chuotvip NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
362838 19/11/2017 20:48:09 vinhntndu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1860 KB
362710 19/11/2017 14:12:17 luxabu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
362537 18/11/2017 22:34:42 WhileBlack NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
360323 15/11/2017 10:40:32 chinhd17ht01tdmu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
358256 12/11/2017 15:08:23 darknight5698 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
357304 10/11/2017 21:45:27 minh3chap NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
356114 09/11/2017 14:43:40 tenda1234 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
355894 09/11/2017 09:47:25 lucdaoquanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
355547 08/11/2017 15:55:52 khanhsaker97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 3108 KB
355131 08/11/2017 10:10:05 mrlihd NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 3116 KB
355130 08/11/2017 10:06:34 mrlihd NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2520 KB
355118 08/11/2017 09:52:42 thelightvn NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 9696 KB
355103 08/11/2017 09:20:36 dungzudd231001 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 2544 KB
355042 07/11/2017 23:43:54 Leo_Messi_96 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
355007 07/11/2017 22:59:07 huy9a1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
354554 07/11/2017 15:24:51 ItachiUchiha NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
354410 07/11/2017 11:32:31 kakaka NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 9708 KB
354359 07/11/2017 09:06:12 Thai NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
354223 06/11/2017 23:14:18 ducppa NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
353933 06/11/2017 20:07:26 tungtdn321 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
353844 06/11/2017 19:09:28 kakaka NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
353843 06/11/2017 19:08:32 Linh_Moi_T32 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
353840 06/11/2017 19:07:29 dnhung1997 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
353839 06/11/2017 19:07:13 kakaka NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
352867 05/11/2017 09:18:30 caovantheanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 5784 KB
350984 02/11/2017 15:08:30 long123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 3304 KB
349476 31/10/2017 19:25:09 mk NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
349066 31/10/2017 07:35:40 hoan2k1 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
347523 28/10/2017 23:36:30 tinhhk15 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2536 KB
346255 26/10/2017 23:42:28 OPE169 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
344968 25/10/2017 20:20:00 vikhangcqt171 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
344658 25/10/2017 14:58:24 meobeo1234 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
343785 24/10/2017 10:20:16 freepascal NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
343761 24/10/2017 09:51:16 ngophuthinh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
343148 23/10/2017 16:23:19 tuandatqn95 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
342947 23/10/2017 09:43:55 hanhhuyenit1619 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
342435 22/10/2017 13:43:24 vietdeptrai NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
342120 21/10/2017 21:14:45 nguyenvuminhtri2004 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2808 KB
342118 21/10/2017 21:14:09 hung080104 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
340734 19/10/2017 23:00:56 vuthehuyht NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
339275 18/10/2017 07:31:01 Minatokaze NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
337169 15/10/2017 15:28:27 tanan112 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
335119 12/10/2017 21:11:03 nguyenquechi123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
334942 12/10/2017 18:32:31 lamvission45 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
334939 12/10/2017 18:23:35 skydriver001 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
334494 12/10/2017 08:55:15 tranthanhhai NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 10224 KB
334422 11/10/2017 23:54:10 OPE169 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
332836 09/10/2017 21:28:40 nguyenhavi NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
332785 09/10/2017 20:50:42 locnguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2500 KB
331948 08/10/2017 19:46:00 thanhthuy4u NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
331870 08/10/2017 18:06:40 logn145236 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
331864 08/10/2017 17:54:14 wind87915 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
331796 08/10/2017 15:59:22 letrung0606 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2504 KB
331089 07/10/2017 19:32:16 nguyenkhue86 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
331023 07/10/2017 17:03:07 hungga1711 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
330101 06/10/2017 16:39:47 skipro982301 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
329778 06/10/2017 09:47:31 Huan1412 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
329320 05/10/2017 09:29:32 thanhchuongitc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
329107 04/10/2017 21:18:38 QSM NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
328750 03/10/2017 22:34:02 itcdeveloper14 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
328661 03/10/2017 20:52:46 rankcựccao NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
327906 02/10/2017 21:49:27 tungtdn4321 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
327789 02/10/2017 20:58:20 ngocminh2869 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
327744 02/10/2017 20:43:38 haidangdz NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
326196 30/09/2017 18:11:32 christzy NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2832 KB
325098 29/09/2017 00:37:02 haidangdz NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
323961 27/09/2017 21:41:24 crush NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
323953 27/09/2017 21:33:27 tungtdn4321 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
323542 26/09/2017 22:38:42 hoanglongbpt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
321889 24/09/2017 09:05:04 rangnokapk NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
321780 24/09/2017 00:26:03 congson123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 4224 KB
321690 23/09/2017 21:07:32 masterv NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
320721 21/09/2017 23:47:40 thanhdatna1996 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
320070 20/09/2017 19:07:24 Dai_Thang_HN_7_1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
319176 18/09/2017 22:35:47 nguyenvanduck98lhp NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
318653 17/09/2017 18:09:13 honghoa2k2z NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
318494 17/09/2017 14:46:12 chamchamcham NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
317648 15/09/2017 20:05:41 123B NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
317468 15/09/2017 14:59:14 k30tin NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
316319 13/09/2017 10:05:55 hahpuc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
315860 12/09/2017 07:50:23 nguyenducthai1312 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
315854 12/09/2017 07:43:31 duongtc1 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 484 ms 41276 KB
314961 10/09/2017 11:40:17 huyvuhp NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314793 09/09/2017 22:07:19 vhoang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 500 ms 41944 KB
313615 06/09/2017 21:57:58 ledat112233 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
312763 04/09/2017 11:51:03 myfriend1102vn NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
312311 03/09/2017 11:50:15 nguyentrungthanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311606 01/09/2017 14:35:22 0000000000 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
310522 29/08/2017 14:53:24 khoabhvt NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
308288 23/08/2017 16:25:44 lecanh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
308251 23/08/2017 15:38:27 duong2 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
307340 20/08/2017 16:30:03 ABC_XYZ NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
307174 19/08/2017 22:13:16 minhthu20201 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
306370 18/08/2017 12:53:01 blebleble NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
304901 15/08/2017 15:28:40 Tranvanthang NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
304887 15/08/2017 15:15:23 Quân1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
304883 15/08/2017 15:12:15 duonga1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
304875 15/08/2017 14:58:30 Tunga1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
304034 12/08/2017 22:54:32 hungk36b NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
303712 12/08/2017 08:51:40 buikimanh126 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
303711 12/08/2017 08:50:53 buikimanh126 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
303008 10/08/2017 20:24:33 nty NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2432 KB
302605 09/08/2017 17:49:20 Tu2112003 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
299852 29/07/2017 08:23:03 trang2002cool NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
297666 21/07/2017 20:52:27 uitachi NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
297273 20/07/2017 15:47:15 congthangk36d NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
296963 19/07/2017 19:09:04 shuu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
296939 19/07/2017 18:41:35 daken1412 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
296432 18/07/2017 10:29:17 nntuan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
295978 16/07/2017 17:52:00 Nhokkz NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
295937 16/07/2017 15:06:55 thienlong NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2680 KB
295892 16/07/2017 10:58:24 thainguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
295890 16/07/2017 10:56:05 dothanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
295878 16/07/2017 10:37:13 vohinh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
295860 16/07/2017 10:01:57 reset NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
295858 16/07/2017 09:59:51 anh76qn NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
295856 16/07/2017 09:57:43 hoangtrung080697 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
295838 16/07/2017 09:34:01 xekoiuxuka NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
295830 16/07/2017 09:07:45 Nhokkz NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
295808 16/07/2017 08:53:01 xekoiuxuka NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
295807 16/07/2017 08:52:57 Nhokkz NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
295730 15/07/2017 23:01:49 logacc999 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
295712 15/07/2017 22:32:02 anhbannho147vn NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
292827 05/07/2017 08:59:46 nhpntz0t NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
292746 04/07/2017 20:44:26 sanhlike1809 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
292416 03/07/2017 06:50:32 okeomachnha NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
290085 23/06/2017 00:47:57 nguyenhaidang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
288944 18/06/2017 17:15:45 thienbaotb NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
288203 15/06/2017 18:59:21 thienbaotb NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
286654 10/06/2017 14:32:23 coderkcdhv NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
285903 07/06/2017 10:41:25 rick_fam0us NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
285745 06/06/2017 15:36:22 hoanmalai NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 10288 KB
285444 04/06/2017 22:32:07 king744744 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
284517 31/05/2017 22:25:38 Vinh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
283321 25/05/2017 20:37:31 langocson8125 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283124 25/05/2017 12:01:51 hatuank97lhp NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2884 KB
282574 23/05/2017 10:48:59 tuan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2884 KB
282570 23/05/2017 10:44:31 tuan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 6304 KB
282317 22/05/2017 15:14:43 Tran_Thanh_Oai97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2480 KB
282053 21/05/2017 23:47:36 hocattuongltv NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2516 KB
281612 19/05/2017 21:31:13 chaukhanh2003 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2764 KB
281463 18/05/2017 23:38:52 DTUTeam1 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
281338 18/05/2017 15:40:34 toquangsonktp22b NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
280951 17/05/2017 14:30:05 huytmdj NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
280924 17/05/2017 11:26:41 dinhvanhuy98 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
280863 17/05/2017 07:02:47 NhatKhanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
279515 15/05/2017 19:07:23 trongthu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
277793 12/05/2017 20:42:59 Newbie_Reve NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
277625 11/05/2017 21:10:43 vanvan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
276790 09/05/2017 13:12:21 bethogay NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
276262 07/05/2017 21:16:36 frostpixel NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2028 KB
276215 07/05/2017 19:26:41 azulgrana1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
273517 25/04/2017 08:23:01 MINHKHANG NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 6296 KB
272725 22/04/2017 07:15:57 contiti NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
271317 16/04/2017 21:23:58 nguyenvanbien NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
269464 10/04/2017 09:33:13 vuhongson NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
269447 10/04/2017 08:39:25 duyvtvp1919 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 5788 KB
269391 09/04/2017 21:57:05 tronghk14 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
267998 06/04/2017 15:16:30 buivietthanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
267454 05/04/2017 13:01:34 tranlehiep2203 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 6032 KB
262815 24/03/2017 15:41:02 tuan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 6040 KB
262806 24/03/2017 15:35:31 tuan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 6040 KB
261393 21/03/2017 09:12:19 awatjkim NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 5032 KB
261218 20/03/2017 20:45:28 aquawind0130 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
260184 18/03/2017 09:50:29 doituyentin NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
260005 18/03/2017 09:07:35 huynhdinhhiep NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2868 KB
259654 17/03/2017 21:12:06 nkduc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 4880 KB
256660 10/03/2017 19:52:26 Midodra NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
255641 07/03/2017 20:15:02 jackytrung2001 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
255308 06/03/2017 19:44:30 yinlangoc NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
255306 06/03/2017 19:42:55 yinlangoc NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
255291 06/03/2017 17:27:44 leesin NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
254703 04/03/2017 20:55:52 nguyenhongthu NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
253371 28/02/2017 21:17:38 phuonganh1012 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 3824 KB
253207 28/02/2017 11:27:37 Adam_Kyle NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
247673 15/02/2017 22:37:12 sjk NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
246545 12/02/2017 15:54:18 anhtu1197 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
245910 10/02/2017 17:32:04 doanthetai2005 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
245682 09/02/2017 22:25:54 Soledad NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
245259 08/02/2017 12:41:39 nhannguyen95 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 6224 KB
244997 06/02/2017 23:17:03 quetoiohue NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
244879 06/02/2017 14:32:18 khoadeptrai NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
244861 06/02/2017 12:43:57 mik271 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
244721 05/02/2017 20:36:57 Nasukek20 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
243576 29/01/2017 00:16:28 omega1100100 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
241887 17/01/2017 20:45:54 huyokmi NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
241877 17/01/2017 20:02:18 tsunaswada NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
238187 04/01/2017 21:49:43 nguydinhthanh1998 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
238074 04/01/2017 18:19:49 hoangthuhang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
236629 29/12/2016 22:24:43 lecam16T1 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
235850 26/12/2016 16:58:27 duyqnguyenle NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
234065 22/12/2016 19:05:57 hoang_95125 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
234060 22/12/2016 19:00:33 hoang_95125 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
233149 17/12/2016 23:48:06 hut_nguyenquynhattu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2132 KB
233025 17/12/2016 09:18:34 casaumayman NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
232606 15/12/2016 19:54:48 Bội NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
231888 13/12/2016 12:59:37 nvanhoang188 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2220 KB
230526 09/12/2016 01:18:10 nguyentandat1502 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
230402 08/12/2016 21:12:22 iostream NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
230061 07/12/2016 23:59:24 codera3k48 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
227531 30/11/2016 23:03:17 dranko NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
227129 30/11/2016 00:36:39 nguyenthanhtinh365 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
225160 26/11/2016 16:38:34 huyvuvn NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
225090 26/11/2016 14:38:58 Aoba NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
220098 18/11/2016 19:19:56 voxuanny32 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
220097 18/11/2016 19:19:41 voxuanny32 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
220096 18/11/2016 19:19:23 voxuanny32 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
220095 18/11/2016 19:19:16 voxuanny32 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
220094 18/11/2016 19:19:15 voxuanny32 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
219279 17/11/2016 21:13:03 dats2007 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
218738 16/11/2016 21:47:12 tienlocak14 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
218735 16/11/2016 21:44:29 tienlocak14 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
218650 16/11/2016 20:22:08 quocanh507 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
218144 16/11/2016 00:42:51 cufury NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
217353 14/11/2016 22:14:04 xben NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
216475 12/11/2016 22:38:52 mansblacks NGTO4 - Tổng nguyên tố Java 8 Accepted 218 ms 21660 KB
214380 10/11/2016 20:19:55 o0985950397 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
213968 09/11/2016 22:57:26 khoaat NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
213261 08/11/2016 20:04:18 presariohg NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
213251 08/11/2016 19:58:14 presariohg NGTO4 - Tổng nguyên tố Java 8 Accepted 171 ms 17888 KB
213162 08/11/2016 15:59:32 anhpro96 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
212802 07/11/2016 21:11:08 dhkhtn NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 5744 KB
212509 07/11/2016 15:44:50 taycuong NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
212493 07/11/2016 15:21:18 hutphuoc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
212390 07/11/2016 13:17:43 HoVanAnhK58A2 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 5620 KB
212389 07/11/2016 13:17:27 HoVanAnhK58A2 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 5208 KB
212386 07/11/2016 12:58:06 HoVanAnhK58A2 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 5744 KB
212311 07/11/2016 00:31:23 ntanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 3188 KB
211494 05/11/2016 19:16:31 minhquangsqtt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
211274 05/11/2016 09:25:50 Hieu_sqtt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
211237 05/11/2016 02:19:22 cuongquep NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
210729 04/11/2016 11:50:12 ARSENAL1886 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1476 KB
209446 02/11/2016 10:52:56 2221113513 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2352 KB
209379 02/11/2016 09:17:40 Ramaas22 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1772 KB
208315 31/10/2016 19:50:12 boychienga1234 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
205878 27/10/2016 19:47:50 s2lyonking NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
205866 27/10/2016 19:41:09 rikimaru161 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
204692 25/10/2016 22:48:08 k4mjk4mjz3 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
204458 25/10/2016 19:40:57 bjnjucun NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
204331 25/10/2016 16:01:53 qwerty212 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
203994 24/10/2016 22:14:41 phamvankhanh1516 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
203828 24/10/2016 20:02:39 lbnvando NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
201884 23/10/2016 11:37:13 hoangducsmagic NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
201878 23/10/2016 11:28:54 nguyenthang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
200682 21/10/2016 10:51:10 LHP NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1760 KB
199423 19/10/2016 16:41:09 saladiweslo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
199320 19/10/2016 14:47:31 ititorit NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
198720 18/10/2016 19:18:13 HVDInh33 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
196533 14/10/2016 22:56:03 ffyyytt NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
196334 14/10/2016 17:30:48 nqc290997 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
195501 13/10/2016 20:31:35 phungvitrung NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
193041 11/10/2016 11:45:04 thanhthai3457 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
191508 10/10/2016 11:05:15 hut_luan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 5700 KB
187638 04/10/2016 15:15:53 tqhuy2502 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187592 04/10/2016 14:24:57 anhducpn67 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187589 04/10/2016 14:22:23 anhducpn67 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
187588 04/10/2016 14:21:48 tqhuy2502 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
185809 01/10/2016 10:28:07 toida12chu NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
183400 27/09/2016 15:25:42 darkplayer0211 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
183390 27/09/2016 15:21:50 nguyensieuv NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
183081 26/09/2016 22:31:48 vphuong214 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182978 26/09/2016 21:19:41 giangbabygo123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
182706 26/09/2016 16:09:29 hungdhv97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1168 KB
182094 25/09/2016 10:12:42 hieua2tincvp NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
177262 15/09/2016 21:50:35 trung06bt06 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176562 14/09/2016 21:00:13 anhnguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
176532 14/09/2016 20:36:20 kien_ngo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
176413 14/09/2016 17:17:04 minhtienst135 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
173760 11/09/2016 19:50:23 yuu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
170347 05/09/2016 16:33:35 nhocksoc NGTO4 - Tổng nguyên tố Java 8 Accepted 281 ms 17380 KB
169825 04/09/2016 01:07:06 haithanh_hmd NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
165519 25/08/2016 01:03:45 Hhcckqnl NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
165387 24/08/2016 19:40:19 giacacluong323 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
164923 23/08/2016 19:35:27 thaiuit NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1328 KB
164701 23/08/2016 12:31:34 lekyatc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163685 19/08/2016 22:02:13 thanhthuy NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163676 19/08/2016 21:20:08 Kei NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163633 19/08/2016 18:08:21 sbeatit NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163425 18/08/2016 20:51:46 sbeatit NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163421 18/08/2016 20:48:11 sbeatit NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163352 18/08/2016 16:23:58 khieunguyen NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163254 18/08/2016 11:25:24 Long145236 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163151 17/08/2016 20:50:14 itcdeveloper14 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
163149 17/08/2016 20:47:57 study NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
162881 16/08/2016 22:23:11 3lovephuong3 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161869 14/08/2016 09:44:03 dahaodl NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160041 09/08/2016 12:16:01 hentaino102 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159275 07/08/2016 12:09:10 addwadec NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
159042 06/08/2016 17:32:18 feneyuh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158614 05/08/2016 22:04:16 gatrongcode NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
158415 05/08/2016 11:10:37 thanhan NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
156406 27/07/2016 17:56:27 192168120 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
155051 26/07/2016 15:16:15 kovliar NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
155011 26/07/2016 14:27:31 truongngocgiang99 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 187 ms 21300 KB
154992 26/07/2016 11:19:20 4everkaka NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
150129 05/07/2016 21:39:45 TranHoang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1788 KB
149558 03/07/2016 16:01:34 dangcuong_123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 62 ms 1096 KB
149331 02/07/2016 08:41:10 try NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
148789 30/06/2016 13:58:12 ashang53 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 46 ms 1104 KB
147780 24/06/2016 20:09:40 huynhthanhtan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147504 23/06/2016 15:27:49 taicualo113 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
142546 08/06/2016 23:14:14 ngungu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
142203 07/06/2016 17:26:45 Tree NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
141461 04/06/2016 09:57:44 nguyenxuanhaa3 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141385 03/06/2016 23:34:26 phuonganh1012 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
139493 30/05/2016 21:45:17 ac4ever NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
138236 28/05/2016 02:10:42 MrTus97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
137777 25/05/2016 20:55:56 kimhao0004 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
137081 22/05/2016 08:49:54 trivonhan NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
137008 21/05/2016 19:41:56 cyan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
135842 13/05/2016 19:28:33 nguyentamdat NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135333 10/05/2016 17:46:04 khangtran NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
134362 02/05/2016 14:55:39 caothesan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132408 18/04/2016 08:17:48 thanhan_1715 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
130826 13/04/2016 11:16:06 Yu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
130334 10/04/2016 09:22:04 nami247 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
130331 10/04/2016 09:18:51 nami247 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
129488 05/04/2016 20:08:31 thehaprok NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
129223 04/04/2016 22:10:38 Malin_CHV NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
129127 04/04/2016 19:41:47 Assassin NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128429 01/04/2016 13:56:24 tranlethanhphan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
127349 27/03/2016 19:43:13 fuck_admin NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
127164 26/03/2016 21:33:39 ndkhanh95 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123984 09/03/2016 22:11:43 huong NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123748 08/03/2016 19:44:22 TQT NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 62 ms 1148 KB
120307 18/02/2016 15:33:42 lvdo92 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
116651 03/02/2016 16:07:20 tuanvp2001 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
116361 02/02/2016 10:52:29 dqhungdl NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
114910 27/01/2016 20:43:14 damsanchv NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
114846 27/01/2016 12:26:56 ngonamduonghl NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
114393 25/01/2016 14:46:40 dang18 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113329 20/01/2016 15:44:40 tuancanhktpm NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113039 19/01/2016 08:14:42 sonesnsd NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113038 19/01/2016 08:13:42 namedai01 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113037 19/01/2016 08:13:01 gaovangbn NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113035 19/01/2016 08:11:07 velothangkhau NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113034 19/01/2016 08:10:35 nam123456 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113033 19/01/2016 07:49:11 LamHuong NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113032 19/01/2016 07:42:14 dinhtung2k NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113031 19/01/2016 07:42:07 trangmin_qc NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113027 19/01/2016 07:34:15 lucasnguyen23hqv NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113026 19/01/2016 07:32:37 vuhoangphuc2000 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
113025 19/01/2016 07:31:14 bang000 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
111652 12/01/2016 11:16:58 thedblaster NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111494 10/01/2016 17:29:47 0985971934j NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111480 10/01/2016 16:11:25 dung NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111390 10/01/2016 00:46:16 minh18plus NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111302 09/01/2016 17:31:04 BoB NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110577 05/01/2016 19:33:34 longlong123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
107540 23/12/2015 15:58:30 lehoainam NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107384 22/12/2015 17:58:30 yan0911 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105618 11/12/2015 21:27:59 hanhlv270597 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
104505 07/12/2015 21:28:15 TrangPham NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
101271 05/12/2015 14:11:26 dacthai2807 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1188 KB
100471 02/12/2015 11:12:13 vipbgo NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1496 KB
100420 01/12/2015 22:32:59 luuchv NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
100376 01/12/2015 19:51:10 minhthuan274 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
100296 01/12/2015 01:54:31 Cherry NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
99053 26/11/2015 10:45:45 NgaoMta4596 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
99030 26/11/2015 10:00:48 datdi NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
97922 23/11/2015 08:49:46 nvtu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
97900 23/11/2015 07:42:05 cobonla NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
95224 19/11/2015 13:59:55 minhem1231 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
95145 19/11/2015 10:14:25 nmint8m NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93534 16/11/2015 09:59:30 chigau123456 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
92458 14/11/2015 12:55:25 123456 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
92380 14/11/2015 09:31:43 thedangnguyen2204 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
91242 11/11/2015 21:38:11 emlahoagio NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
91208 11/11/2015 21:04:31 TCUCGiang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90697 10/11/2015 19:43:39 thanhpromu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90162 09/11/2015 19:04:12 onebpiece1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
89985 09/11/2015 14:04:27 tranquockhanh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
89823 09/11/2015 07:49:53 poweriknow NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
89332 07/11/2015 21:50:48 cyan NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
89331 07/11/2015 21:47:44 cyan NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
89064 07/11/2015 13:14:15 nguyenthehop NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88439 05/11/2015 21:46:03 hoanqq123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87802 04/11/2015 14:42:15 quanghsprovp NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
87750 04/11/2015 11:00:42 tiabennita NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
86156 31/10/2015 09:42:00 nguhoc123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
85645 30/10/2015 00:11:42 MTAnewbie NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
83587 26/10/2015 20:59:51 emyeuadmin NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
83076 25/10/2015 19:11:16 thitcho96 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
82139 23/10/2015 09:36:03 psucoder NGTO4 - Tổng nguyên tố Java 8 Accepted 187 ms 14840 KB
82058 22/10/2015 21:37:07 angelo NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
82045 22/10/2015 21:22:00 quynho_1999 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
79896 18/10/2015 11:09:35 TrungCSP NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
79294 16/10/2015 11:30:32 Khoidaik NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
78009 12/10/2015 16:34:07 ruki NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
75923 07/10/2015 12:24:00 chalker NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
75096 05/10/2015 23:12:12 congtinh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1484 KB
71955 03/10/2015 09:55:49 toan411998 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 3996 KB
71150 01/10/2015 22:21:54 typpoppop NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
70570 01/10/2015 13:03:37 ntd275 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
70348 30/09/2015 22:48:44 thanhday132 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 5108 KB
69850 29/09/2015 22:16:41 thanhngoac272599 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1820 KB
69623 29/09/2015 14:27:13 anvodacu0112 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
68742 27/09/2015 09:07:57 nguyenhuutienk56a3 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
68277 26/09/2015 09:40:34 duongblue NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
67765 25/09/2015 08:47:32 lotac NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
66917 23/09/2015 22:50:14 loveTforever NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2780 KB
66880 23/09/2015 22:11:26 bqlong2k NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2344 KB
66831 23/09/2015 21:23:41 romqn1999 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
66803 23/09/2015 20:37:38 CSP_9 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
65978 21/09/2015 20:05:27 phamhuuthien NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1808 KB
65075 19/09/2015 01:53:11 cpu2 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
63513 14/09/2015 15:52:34 vpn0809 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
62574 11/09/2015 18:21:52 gietbarca NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
62295 10/09/2015 20:13:10 ThienCoder NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
61606 07/09/2015 15:08:25 dattran NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
61588 07/09/2015 14:41:08 cuongyd1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
60401 04/09/2015 09:40:34 MTAZero NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 218 ms 5632 KB
60357 04/09/2015 08:48:54 phuleethanh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
59828 02/09/2015 13:00:56 Hint_gokai NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
59518 31/08/2015 21:14:19 yennhi NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
59437 31/08/2015 15:55:58 khangvsvy NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
59436 31/08/2015 15:54:13 giathi01 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
59431 31/08/2015 15:48:45 doantringuyen NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
59413 31/08/2015 14:45:32 trankimhung123 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
59066 28/08/2015 23:41:50 vinhtrong97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 4880 KB
58918 28/08/2015 13:48:22 huynhduy_hmd NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
58868 28/08/2015 10:15:31 clover_4 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 5704 KB
58865 28/08/2015 10:03:43 nguvaho NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
58673 27/08/2015 17:24:07 Hacker NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
55976 24/08/2015 22:21:11 npltv NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
55863 24/08/2015 18:03:14 addwade NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2808 KB
55715 23/08/2015 22:23:12 manhha251 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
54561 22/08/2015 14:17:22 bvd NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
54326 20/08/2015 23:00:21 JCORE NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1720 KB
53664 16/08/2015 14:29:08 UiM NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
49540 31/07/2015 23:14:05 khongduocbocuoc NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2940 KB
48606 23/07/2015 15:56:29 phuc_doan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1996 KB
48302 21/07/2015 09:27:53 phuc_doan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
47637 19/07/2015 09:18:34 junlexo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
47312 16/07/2015 21:16:14 chomeo13 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
47307 16/07/2015 21:01:43 duckhai2102 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
46166 15/07/2015 13:53:21 dambaquyen96 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
46063 14/07/2015 16:27:05 sonhn99 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
45861 13/07/2015 21:47:27 hungngoquoc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
45546 13/07/2015 17:06:19 Loda NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
44766 07/07/2015 20:16:21 lenguyen2204 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
44678 06/07/2015 20:59:25 bacthosan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
43439 25/06/2015 21:29:28 boteomap2 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 5076 KB
43218 24/06/2015 15:46:41 nhutrg1998 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
41770 19/06/2015 10:51:49 anhchi821999 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
41499 17/06/2015 02:16:34 vuthanhlam NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 904 KB
41440 16/06/2015 17:48:24 anhtu1998 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
41132 15/06/2015 10:11:16 thaihoangadl NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
41111 15/06/2015 08:23:12 yogathanh99 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
39483 06/06/2015 17:14:08 mrtan_lovelife NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
37870 29/05/2015 11:01:52 tranvthanhson NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
36745 26/05/2015 20:06:54 HanhThong NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 868 KB
36720 26/05/2015 16:48:23 thilove98 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2048 KB
36424 24/05/2015 02:32:10 the_c NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2900 KB
36316 22/05/2015 22:53:40 phamhuan98 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 4092 KB
36302 22/05/2015 21:38:27 thotranduc2010 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 6792 KB
35939 18/05/2015 00:32:06 farmerboy NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2132 KB
35670 15/05/2015 15:27:35 pqhuy98 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 93 ms 21296 KB
35552 14/05/2015 12:07:03 tanphatvan NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
34523 13/05/2015 13:05:33 nxphuc NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1636 KB
33401 10/05/2015 12:44:27 nghethuat102 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
33257 08/05/2015 22:10:24 2625xxx NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
33229 08/05/2015 15:36:21 middlest NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2888 KB
32959 06/05/2015 19:43:25 wInD_MtA NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
32790 05/05/2015 15:02:02 nguyenmanhthien NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 62 ms 5596 KB
32628 03/05/2015 23:07:09 kudoshinichilike NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1676 KB
32424 01/05/2015 13:59:45 glass99ss NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
32315 30/04/2015 16:16:56 johnwilson NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 2036 KB
31844 27/04/2015 00:08:16 phanthanhnam NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1796 KB
31818 26/04/2015 17:07:27 nhatnam1711999 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
31701 25/04/2015 22:06:42 mikelhpdatke NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
29807 18/04/2015 20:55:07 xuanthuy95 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
28528 16/04/2015 11:15:09 tankorbox NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
27388 15/04/2015 01:00:37 furtaro1990 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
27376 14/04/2015 22:16:39 dinhvanthanh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
26742 07/04/2015 10:01:48 khang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
26740 07/04/2015 08:57:36 Zhuge_Liang NGTO4 - Tổng nguyên tố Java 8 Accepted 187 ms 15944 KB
26355 03/04/2015 06:10:09 trungvt130584 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 5620 KB
26064 31/03/2015 10:48:10 danbinhtrieu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
26021 30/03/2015 22:11:48 _Hexa_ NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
25888 30/03/2015 11:52:09 phamtan11 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1724 KB
25044 27/03/2015 20:35:36 khaia2cvp NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
24539 24/03/2015 11:31:20 hoanvv1995 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1588 KB
24492 24/03/2015 01:59:13 Algo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
23899 21/03/2015 16:04:24 Hungnguyenvan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 992 KB
21582 16/03/2015 16:03:14 vinhnhp NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
21580 16/03/2015 15:53:03 Nguyenthaihoc NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
21578 16/03/2015 15:41:25 truongtop14 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
21577 16/03/2015 15:15:46 nguyen83 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 2820 KB
21410 15/03/2015 14:29:10 xxxyyyzzz NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
21351 14/03/2015 22:47:26 vuducnhi NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 3560 KB
21309 14/03/2015 16:53:07 cincout NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 46 ms 1896 KB
21142 13/03/2015 00:09:56 kieuquocdat123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 5588 KB
21118 12/03/2015 22:25:50 Stupid_Dog NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 5604 KB
17148 10/03/2015 20:47:34 grassduck NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
17134 10/03/2015 18:49:05 sangdam789 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
15939 09/03/2015 09:51:47 haituanth2 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 668 KB
15876 08/03/2015 22:24:54 VietNamVoDich NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 588 KB
15873 08/03/2015 22:17:37 qwerty22121998 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 584 KB
15840 08/03/2015 18:04:22 only_love97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 660 KB
15774 08/03/2015 09:04:08 haituan134 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 500 KB
15767 08/03/2015 07:50:17 nguyenlequangduy NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 560 KB
15766 08/03/2015 07:46:16 nguyenlequangduy NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 556 KB
15761 08/03/2015 01:01:37 cuongyd1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 500 KB
15755 08/03/2015 00:27:01 only_love97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 812 KB
15749 07/03/2015 23:52:46 dinhvanduy7895 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 576 KB
15674 07/03/2015 22:50:58 degeawapsh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 62 ms 520 KB
15644 07/03/2015 22:41:06 AresGod NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 516 KB
15634 07/03/2015 22:37:22 stepde15 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
15586 07/03/2015 22:19:41 TiChuot97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 5644 KB
15563 07/03/2015 22:10:55 nguyenlequangduy NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 516 KB
15548 07/03/2015 22:05:56 phuchoahodo NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 632 KB
15537 07/03/2015 22:02:20 ndkhaivn NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 536 KB
15532 07/03/2015 22:01:22 qwerty22121998 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 524 KB
15522 07/03/2015 21:58:32 hinodi_1998 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 536 KB
15516 07/03/2015 21:55:10 voquocthang NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 660 KB
15493 07/03/2015 21:47:50 conglinh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 660 KB
15483 07/03/2015 21:44:52 duthienkt NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 628 KB
15470 07/03/2015 21:40:17 cincout NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 688 KB
15467 07/03/2015 21:39:10 ll_ NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
15448 07/03/2015 21:33:07 stepde14 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
15431 07/03/2015 21:29:29 thuytiendang206 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
15414 07/03/2015 21:25:05 vdn1999bxvp NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
15396 07/03/2015 21:16:54 codelagi NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
15391 07/03/2015 21:11:53 yurilover172 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 920 KB
Back to Top