Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738480 30/03/2020 17:44:00 camchepcodebo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 18136 KB
735937 21/03/2020 22:19:10 anhkhoa09032004 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 800 KB
734993 19/03/2020 00:07:14 tahieu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 171 ms 2560 KB
734990 19/03/2020 00:03:05 tahieu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 171 ms 2560 KB
733945 18/03/2020 08:57:54 quan28699 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2404 KB
733873 17/03/2020 21:51:26 anhnguyenroux NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 864 KB
733736 17/03/2020 17:20:52 Enoughtodie99 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2396 KB
733305 15/03/2020 16:49:03 namvung007 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2508 KB
733300 15/03/2020 16:46:13 someone NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1108 KB
733296 15/03/2020 16:32:10 GiangT21922 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2540 KB
731999 13/03/2020 21:28:31 anhproqn99 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2500 KB
731924 13/03/2020 17:50:59 thanhdz1123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2496 KB
729441 05/03/2020 22:39:27 tranthuyan1234 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
729247 05/03/2020 19:40:09 nguyenan0808 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 864 KB
728360 03/03/2020 19:07:14 hieuishere NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1096 KB
728085 02/03/2020 22:41:46 ldn694 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
726911 28/02/2020 12:54:56 khanhld NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
726907 28/02/2020 12:36:27 khanhld NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 3260 KB
725621 25/02/2020 17:02:16 baoduytran NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
725579 25/02/2020 15:19:48 0972210195 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
725341 25/02/2020 00:41:13 nhattuan722 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1056 KB
725132 24/02/2020 16:00:44 baoduytran NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1808 KB
724780 23/02/2020 20:31:09 Akira NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
722863 19/02/2020 21:07:41 vhskillpro NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1024 KB
720972 16/02/2020 11:36:58 19521242 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2496 KB
720941 16/02/2020 10:46:03 hoktro NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
720813 15/02/2020 22:19:36 thống NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2772 KB
720334 15/02/2020 09:47:32 kimcuong_tvn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 2772 KB
720121 14/02/2020 16:08:16 kimngan_tvn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 2772 KB
719541 13/02/2020 14:18:06 ThanhNam NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 203 ms 2752 KB
718368 11/02/2020 10:16:48 letrungduc45 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 3732 KB
717928 10/02/2020 16:00:52 quangFSDG NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
717905 10/02/2020 15:46:28 Hàoa1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 1924 KB
717592 09/02/2020 21:51:56 tiendung2306 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2588 KB
717439 09/02/2020 16:52:23 Sơna1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1896 KB
717287 09/02/2020 12:29:11 Sángolympic NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1896 KB
717025 08/02/2020 19:18:30 whoisthatguy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2772 KB
714602 05/02/2020 05:51:21 loanht NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
713399 02/02/2020 14:13:52 emLaNewBie NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1128 KB
713371 02/02/2020 12:09:50 dinhhuuduc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
712824 01/02/2020 08:08:38 quoclan99 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1128 KB
710350 27/01/2020 21:17:14 manhender NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1052 KB
709355 23/01/2020 22:24:09 tktmaya NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2684 KB
708643 22/01/2020 12:15:55 ldn694 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
708637 22/01/2020 12:01:56 ldn694 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 187 ms 10388 KB
708056 21/01/2020 13:49:27 HackerMan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 996 KB
708029 21/01/2020 13:06:50 haupas NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1044 KB
705503 16/01/2020 01:30:28 watanabe2804 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
705118 15/01/2020 14:44:15 stkirito74 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 3180 KB
703692 12/01/2020 19:36:06 ishokusogiria NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2740 KB
701080 08/01/2020 21:47:16 sendmylove123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1112 KB
699925 07/01/2020 10:23:40 limpale1234 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1048 KB
699911 07/01/2020 10:03:52 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1028 KB
699895 07/01/2020 09:40:33 haminh2003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1028 KB
699855 07/01/2020 08:37:28 rsattlpalpha NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1028 KB
699830 07/01/2020 08:17:52 duong2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 2672 KB
695031 30/12/2019 18:20:17 MinBaoTT NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2724 KB
694243 28/12/2019 10:34:55 ngovandat318 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
694235 28/12/2019 10:25:08 ngovandat318 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 820 KB
692747 24/12/2019 15:47:57 thongoc1984 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1072 KB
691003 19/12/2019 23:10:29 hoangmanh123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
690957 19/12/2019 20:58:50 hoangviethang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1904 KB
686472 09/12/2019 22:05:29 mrzin703 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2540 KB
684871 05/12/2019 04:54:31 hoangyen27 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2540 KB
680222 25/11/2019 22:57:21 haiprot1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 1092 KB
679336 23/11/2019 22:53:25 omgursocute NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2580 KB
679324 23/11/2019 22:09:21 prgrmanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
679307 23/11/2019 21:51:26 congthangk36d NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1128 KB
679275 23/11/2019 21:02:13 kuzuma245 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2560 KB
678367 22/11/2019 15:33:33 masteroffood NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1108 KB
676274 19/11/2019 22:38:51 unglinh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1064 KB
674937 17/11/2019 10:37:15 lethienquan28052006 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2704 KB
673649 14/11/2019 14:34:29 FL_ADC NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 3284 KB
669830 06/11/2019 23:41:12 hitu1905 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1104 KB
669694 06/11/2019 20:58:17 hitu1902 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1104 KB
664798 29/10/2019 14:03:11 duongnghiepvl NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1864 KB
663852 27/10/2019 11:43:33 hitu1914 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2540 KB
663778 27/10/2019 10:35:25 hitu1903 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1080 KB
663771 27/10/2019 10:31:19 hitu1901 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 203 ms 11612 KB
663104 26/10/2019 09:09:14 uchiha NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1104 KB
660872 22/10/2019 14:00:12 SnakeHieu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
660867 22/10/2019 13:59:01 MonkeyPlayLOL NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659533 19/10/2019 08:54:14 nguyenvana NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
659266 18/10/2019 13:51:52 ngoctuannguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
658737 17/10/2019 14:57:44 phuong2003vtvip NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 125 ms 1896 KB
657865 15/10/2019 16:02:26 akigaming NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1896 KB
657858 15/10/2019 15:58:23 zolydyck00 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1904 KB
657854 15/10/2019 15:55:26 shinosuke149 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
657840 15/10/2019 15:38:19 tranduyquocan2004 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1128 KB
657828 15/10/2019 15:24:16 dangvtpt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1148 KB
657808 15/10/2019 15:06:37 vandat_2003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 1900 KB
657795 15/10/2019 14:48:02 thuyvan123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1128 KB
657691 15/10/2019 09:20:06 094175234 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
657343 14/10/2019 16:01:10 kyohzs02 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1128 KB
657095 13/10/2019 21:50:54 canhtoannct NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 3748 KB
657061 13/10/2019 20:12:05 Fidisk NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2772 KB
656126 11/10/2019 21:06:25 MaMoi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1000 KB
652072 05/10/2019 22:36:22 pinyahoo567 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2752 KB
648053 29/09/2019 15:54:17 camlaitin NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
646970 27/09/2019 17:04:51 congcanhlnq NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1064 KB
646282 26/09/2019 10:38:53 Be_happy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
643812 21/09/2019 11:50:42 pmt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1028 KB
640957 17/09/2019 20:22:22 gbking2003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
640498 17/09/2019 14:01:27 thienkun NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 171 ms 1872 KB
640447 17/09/2019 11:24:14 khiem123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1872 KB
640127 16/09/2019 20:34:18 nguyenhanamtran NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 816 KB
640126 16/09/2019 20:34:16 thienquoc11042004 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2564 KB
640080 16/09/2019 19:53:36 thienquoc11042004 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 2476 KB
638509 14/09/2019 08:11:35 ct390 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2772 KB
638172 13/09/2019 17:45:12 queanh0220 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2588 KB
632790 05/09/2019 17:35:40 winterrr NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2696 KB
629411 28/08/2019 12:05:34 conmeocon NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
625436 23/08/2019 07:36:02 munrio123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
625328 22/08/2019 20:34:14 taminhquanno21 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
624964 22/08/2019 09:54:06 thuy_quynh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624900 22/08/2019 08:20:21 nhatanh10102005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
624054 19/08/2019 23:31:23 Vinhh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1056 KB
623683 18/08/2019 22:26:55 nguyenhanamtran NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1000 KB
620787 14/08/2019 11:30:16 nguyetanh10102005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 2824 KB
620147 12/08/2019 21:10:39 thaolinh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2704 KB
619067 09/08/2019 18:43:28 dfwapekko NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1036 KB
616761 05/08/2019 12:57:29 trandat NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 988 KB
614876 01/08/2019 11:46:02 hongphongthp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1096 KB
610635 25/07/2019 02:45:50 binhtranit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
605314 10/07/2019 22:14:38 Midodra NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
605312 10/07/2019 22:09:42 Midodra NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1028 KB
605311 10/07/2019 22:05:36 Midodra NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1028 KB
604541 09/07/2019 10:05:53 16122001 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2816 KB
603708 06/07/2019 12:27:20 longzzz2013 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1096 KB
603518 05/07/2019 20:33:36 khuyentran NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1048 KB
602913 04/07/2019 09:51:42 thnhan2005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2692 KB
602910 04/07/2019 09:41:02 quangduyluu123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 1792 KB
602801 03/07/2019 21:06:43 baobao07 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 880 KB
602114 02/07/2019 14:57:13 ngoctit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1052 KB
599194 27/06/2019 11:10:30 LeeVanHiep NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
598277 25/06/2019 10:42:45 flower NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1052 KB
598171 24/06/2019 22:49:21 ducanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1008 KB
598097 24/06/2019 21:22:20 DHKH_HUE_2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2552 KB
597534 23/06/2019 17:45:04 flower NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 880 KB
597460 23/06/2019 15:31:50 LeeVanHiep NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Python 3 Accepted 78 ms 5692 KB
597436 23/06/2019 14:44:19 LeeVanHiep NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
597386 23/06/2019 12:55:16 LuongLegend NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
597381 23/06/2019 12:43:18 LuongLegend NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
597379 23/06/2019 12:31:26 LuongLegend NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1060 KB
596710 21/06/2019 23:26:07 trongluan2809 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1048 KB
596136 20/06/2019 21:28:31 cyrocs258 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2740 KB
596071 20/06/2019 18:57:20 doanphungtu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 2524 KB
595584 19/06/2019 21:20:35 vanquyvct NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2716 KB
593701 15/06/2019 16:30:56 hoatmt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
592320 12/06/2019 14:16:40 DuongGiang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
591017 08/06/2019 08:38:54 Gib5102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 912 KB
590818 07/06/2019 15:37:49 trieutanhung93 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1104 KB
589974 04/06/2019 20:41:53 rangnokapk NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
589784 04/06/2019 10:15:54 tuananh778999 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
588890 01/06/2019 09:29:57 TIN10_VUTRINHHOANG NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 848 KB
588888 01/06/2019 09:28:38 TIN10_VUTRINHHOANG NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 852 KB
587861 29/05/2019 09:33:12 ducthangivicii NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 912 KB
586971 27/05/2019 00:07:38 khuongvutramanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1084 KB
580306 04/05/2019 18:47:53 Newps NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
577912 29/04/2019 12:19:45 lehoang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2728 KB
577905 29/04/2019 11:55:38 thedemonstuan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2728 KB
577903 29/04/2019 11:50:34 thedemonstuan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 593 ms 2728 KB
577901 29/04/2019 11:46:38 thedemonstuan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2728 KB
576677 25/04/2019 10:06:20 phatdoan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 11752 KB
575189 18/04/2019 22:52:47 leviettttnh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2864 KB
574172 17/04/2019 01:38:22 hoaf13 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 936 KB
574141 16/04/2019 23:21:59 thanhcong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1084 KB
567879 01/04/2019 09:46:29 tuancqt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
567673 31/03/2019 15:32:36 nguyenhau NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1140 KB
565988 27/03/2019 22:13:06 huynhvanphu102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
560889 15/03/2019 21:58:11 knock2810 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 2716 KB
560148 14/03/2019 10:13:29 ngocminhta NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2740 KB
559652 13/03/2019 14:32:43 quyhugo158 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
556522 07/03/2019 20:17:17 phungduyminh1802 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 996 KB
554560 04/03/2019 08:33:50 minhtrieutvn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2700 KB
554559 04/03/2019 08:31:51 h_giaotvn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 820 KB
554330 03/03/2019 15:12:22 namlawng123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
554329 03/03/2019 15:10:54 anhnguyen123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
554327 03/03/2019 15:02:36 ffrederick NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 1040 KB
551264 25/02/2019 16:28:17 thao1234 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1124 KB
548841 20/02/2019 13:17:23 thecuongthehieu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
548835 20/02/2019 13:09:00 thecuongthehieu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1912 KB
546708 15/02/2019 09:41:29 quynh382003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1316 KB
546696 15/02/2019 09:27:58 quynh382003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2692 KB
546169 13/02/2019 21:55:32 hungthanhlegend NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2684 KB
546153 13/02/2019 21:37:03 htegamingkiller NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2684 KB
546031 13/02/2019 16:19:48 thpthl2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1248 KB
542816 02/02/2019 22:39:42 conmeocon NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
542237 31/01/2019 19:36:50 bk201 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 1100 KB
537691 17/01/2019 19:45:39 blackcat2710 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
534999 11/01/2019 18:45:29 SavarinJames NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 125 ms 1868 KB
525368 08/12/2018 16:41:33 chuong123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 218 ms 2772 KB
523822 04/12/2018 22:50:25 sang123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1132 KB
522133 01/12/2018 17:12:43 Anh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 768 KB
519196 24/11/2018 23:57:49 nhanhuuhieu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
517796 22/11/2018 20:24:52 nguyenledinh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1448 KB
513363 16/11/2018 10:30:37 hitu08 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 852 KB
513190 16/11/2018 00:07:55 hitu01 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1092 KB
513090 15/11/2018 21:57:38 hitu07 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 860 KB
512994 15/11/2018 20:20:56 khoaat NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 187 ms 12204 KB
512006 15/11/2018 10:14:52 anhvippro123z NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
511343 14/11/2018 11:40:48 vanan9205 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1148 KB
510116 12/11/2018 21:52:56 lehoang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1512 KB
510089 12/11/2018 21:23:18 MTA_Asteria NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1060 KB
504051 03/11/2018 15:42:17 hoangnghiaviet NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2560 KB
503261 02/11/2018 15:10:05 hanhien NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 2424 KB
503250 02/11/2018 14:42:28 mrlihd NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1816 KB
499795 28/10/2018 14:45:39 hduoc2003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 46 ms 1060 KB
499793 28/10/2018 14:44:29 hduoc2003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
499670 28/10/2018 09:38:23 chuotvip NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
496295 23/10/2018 19:31:58 dtskeosua NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1040 KB
496290 23/10/2018 19:28:50 dtskeosua NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1040 KB
496180 23/10/2018 16:16:59 khanhnguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2472 KB
495555 22/10/2018 14:18:01 DeBruyne NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1116 KB
491434 17/10/2018 09:31:15 hitu03 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1984 KB
491043 16/10/2018 19:23:59 btappmedia NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 2460 KB
484760 10/10/2018 20:31:07 duongdinhnguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1340 KB
484319 09/10/2018 21:58:20 NPL NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 2452 KB
483946 09/10/2018 15:27:55 maihuuton987 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1848 KB
482212 06/10/2018 21:52:53 maihuuton987 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
481382 05/10/2018 19:42:34 nguyenvantien0903 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1028 KB
481376 05/10/2018 19:36:44 nguyenvantien0903 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
481374 05/10/2018 19:34:41 nguyenvantien0903 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1000 KB
480505 04/10/2018 21:28:50 hoangteo0103 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 2108 KB
479905 04/10/2018 10:53:02 12hooks NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 78 ms 888 KB
479740 03/10/2018 22:38:35 thuho NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1000 KB
479731 03/10/2018 22:29:17 viet2805 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 2468 KB
471934 22/09/2018 18:59:20 long_thathu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1048 KB
471436 21/09/2018 19:58:58 vikhangcqt171 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
471405 21/09/2018 18:42:33 cotyey NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 1048 KB
468656 17/09/2018 23:29:49 black_stone NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
467486 15/09/2018 21:17:45 pro113ti NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1032 KB
465495 12/09/2018 17:39:50 xikhud NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1068 KB
465276 12/09/2018 13:55:21 iiiiiii125478 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
462489 08/09/2018 10:43:48 truonghxpt1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
458787 01/09/2018 23:21:40 vokhanhan25 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2732 KB
458079 31/08/2018 11:25:49 huynhthanhtan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 996 KB
457799 30/08/2018 21:15:09 Meliodas NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
457341 30/08/2018 07:39:06 rangnokapk NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1844 KB
457132 29/08/2018 19:38:01 david0403 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2724 KB
457129 29/08/2018 19:35:34 david0403 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2724 KB
456583 28/08/2018 16:34:31 omlgg NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2716 KB
456376 28/08/2018 09:42:34 HHHHHHHH NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1016 KB
456020 27/08/2018 00:48:35 tronghieuACM NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 856 KB
455841 26/08/2018 13:06:11 hoatmt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 2740 KB
455809 26/08/2018 11:19:55 vantho1298 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1024 KB
455282 24/08/2018 21:07:00 hitu02 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
455257 24/08/2018 20:10:13 KimTuyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
453676 21/08/2018 14:50:51 dankcute NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1296 KB
452140 17/08/2018 14:57:37 trananhprince NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1540 KB
451880 16/08/2018 22:08:31 LongÇhampion NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1080 KB
446958 03/08/2018 20:35:59 phuongnhi_tran_1206 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
443009 21/07/2018 21:35:41 paradisebay NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
442655 20/07/2018 16:51:14 zxcvbgt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
442551 20/07/2018 08:42:38 ironmank37d NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
441522 16/07/2018 20:25:28 nguyenxuanhaa3 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1212 KB
441521 16/07/2018 20:25:01 nguyenxuanhaa3 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
441123 14/07/2018 18:57:31 cyb3 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
440913 13/07/2018 20:43:21 ducanhgx NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 187 ms 17712 KB
440325 12/07/2018 09:35:30 hoangthuc701 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 2516 KB
440064 11/07/2018 09:34:44 chaukhanh2003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1784 KB
439715 10/07/2018 00:49:52 KHOI2611 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1648 KB
437065 27/06/2018 16:38:14 linhlrx NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
434195 18/06/2018 09:31:11 nguyendenn1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 2680 KB
430831 06/06/2018 09:41:23 Blue06 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
430534 04/06/2018 23:21:56 hung30052002 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
426671 23/05/2018 11:16:23 tuancanhktpm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
426604 22/05/2018 23:13:59 fake1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
426596 22/05/2018 22:40:41 thaibabao NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1588 KB
426219 21/05/2018 15:56:01 sungtranna0801 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1096 KB
426147 21/05/2018 11:15:46 haodeptrai NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
425724 18/05/2018 20:24:34 Tran_Thanh_Oai97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
425565 17/05/2018 19:48:31 chauminhkhai NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
425107 15/05/2018 20:31:06 huynhmanhhuy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 62 ms 796 KB
418609 15/04/2018 22:49:03 dangkhoa_pascal NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
411251 30/03/2018 10:08:32 lcnguyendang123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 2476 KB
410366 28/03/2018 10:14:00 minhtampcb NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2616 KB
409714 26/03/2018 22:48:02 haiyenk98lhp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1040 KB
409445 26/03/2018 14:45:28 darkdragon02 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
405475 15/03/2018 17:45:35 ngocminh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1124 KB
404618 13/03/2018 22:11:52 minhthanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2852 KB
401605 07/03/2018 20:51:37 bach123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
401572 07/03/2018 18:26:09 Tunga1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2708 KB
398060 22/02/2018 21:24:41 haxorus2004 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2720 KB
397734 21/02/2018 21:38:56 dungdq2002 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
394519 06/02/2018 11:01:42 duongbp1990 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
392540 29/01/2018 22:03:33 doduc2652002 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
391407 26/01/2018 17:43:00 vinhntndu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2536 KB
390483 24/01/2018 21:25:59 thamtudeptrai007 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
387526 19/01/2018 13:21:55 h17airwalk NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 46 ms 1068 KB
387461 19/01/2018 09:52:10 adladl NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
386925 17/01/2018 21:57:06 chinhhi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1424 KB
386387 16/01/2018 11:18:48 ntd992003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2724 KB
382884 07/01/2018 19:17:50 khab1706592 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
381418 03/01/2018 15:10:22 Quân1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
381126 03/01/2018 07:30:28 duonga1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1556 KB
381124 03/01/2018 07:29:51 Tunga1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
379698 31/12/2017 22:02:06 luxabu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1092 KB
378939 29/12/2017 14:27:50 Phandat16 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2756 KB
378911 29/12/2017 14:04:01 quocnguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2756 KB
378905 29/12/2017 13:12:36 tuanhbt133 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 2756 KB
377963 26/12/2017 23:08:07 lotac NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
377385 24/12/2017 15:04:29 everson NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 2852 KB
375683 16/12/2017 16:05:55 Venus NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1112 KB
373694 10/12/2017 13:21:50 htthtt11t1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
372890 07/12/2017 18:56:39 ducquynhfptk12 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
370307 01/12/2017 23:37:34 namtao97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 2116 KB
369346 30/11/2017 14:51:14 tenda1234 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
369025 29/11/2017 21:44:35 nganyhilow NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
363957 22/11/2017 02:32:40 anhbannho147vn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
363868 21/11/2017 22:51:55 Minatokaze NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
363188 20/11/2017 18:11:10 christzy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
362941 20/11/2017 00:02:38 phamvankhanh1516 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
359046 13/11/2017 16:44:54 iostream NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
358614 12/11/2017 23:22:53 huy9a1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
357068 10/11/2017 15:54:21 freepascal NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
357018 10/11/2017 15:21:27 dungzudd231001 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1120 KB
356399 09/11/2017 20:23:54 NAKICTI NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 2504 KB
355879 09/11/2017 08:51:43 Linh_Moi_T32 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
354962 07/11/2017 22:23:46 lucdaoquanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1104 KB
353994 06/11/2017 20:28:41 Leo_Messi_96 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2528 KB
353770 06/11/2017 16:39:54 kakaka NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2864 KB
353686 06/11/2017 15:50:50 thelightvn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
353502 06/11/2017 11:23:13 hanhhuyenit1619 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1104 KB
353493 06/11/2017 10:32:27 tenda1234 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2528 KB
352517 04/11/2017 18:16:42 khanhsaker97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
352258 04/11/2017 11:26:57 huyvuhp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1112 KB
351852 03/11/2017 15:19:42 bigkoro NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2772 KB
351809 03/11/2017 14:04:21 0000000000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2772 KB
350456 01/11/2017 21:12:39 dnhung1997 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2892 KB
349065 31/10/2017 07:35:31 hoan2k1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1092 KB
346789 27/10/2017 20:13:34 tranthanhhai NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1092 KB
345222 25/10/2017 23:32:03 manhhungking NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1392 KB
342668 22/10/2017 18:59:37 thanhdn2912 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
342645 22/10/2017 16:56:28 thanhdn2912 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
342626 22/10/2017 16:30:27 thanhdn2912 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1088 KB
342618 22/10/2017 16:26:45 heosuaway20 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
342593 22/10/2017 16:06:56 wonkang21 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
342589 22/10/2017 16:03:33 buddfreljordha07 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
342575 22/10/2017 15:52:02 dinhdu2602 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
342561 22/10/2017 15:43:32 thuhien2105 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
342552 22/10/2017 15:39:52 ngoxuanchien112 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
341411 20/10/2017 22:45:27 chitrung NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1092 KB
340456 19/10/2017 15:55:53 qwerty212 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
334700 12/10/2017 14:51:40 caovantheanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
332547 09/10/2017 15:55:50 hieunguyenbn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1836 KB
330977 07/10/2017 16:23:28 minh3chap NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 250 ms 2708 KB
330244 06/10/2017 20:44:04 masterv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1008 KB
329862 06/10/2017 12:56:41 khanhnam NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2744 KB
329477 05/10/2017 16:37:41 skydriver001 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1068 KB
329252 05/10/2017 07:16:43 tronghk14 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1068 KB
328482 03/10/2017 17:13:10 haidangdz NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2732 KB
325276 29/09/2017 14:59:56 qbeginer NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 250 ms 19608 KB
325161 29/09/2017 08:21:41 quandapro NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 218 ms 17660 KB
325047 28/09/2017 23:27:30 viethoang99 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
322905 25/09/2017 22:25:55 xekoiuxuka NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
322758 25/09/2017 20:52:17 ARSENAL1886 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1076 KB
319898 20/09/2017 10:23:13 coderkcdhv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1896 KB
319801 19/09/2017 23:43:46 tiendiep9a1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1084 KB
319785 19/09/2017 23:14:42 hahpuc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1076 KB
317965 16/09/2017 15:17:47 anh76qn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
317738 15/09/2017 23:07:10 dinhvanhuy98 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1068 KB
316390 13/09/2017 14:43:21 vuhongson NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1104 KB
313726 07/09/2017 02:06:01 casaumayman NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
313508 06/09/2017 17:32:29 x0zero0x NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
310688 29/08/2017 20:46:36 sonnguyen0612 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2740 KB
309055 25/08/2017 18:04:03 hungk36b NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 125 ms 1820 KB
307629 21/08/2017 16:38:07 ABC_XYZ NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2752 KB
305697 16/08/2017 20:26:59 minhthu20201 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
303785 12/08/2017 11:34:59 buikimanh126 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 900 KB
299218 27/07/2017 07:44:56 dragon_pro9999 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 265 ms 2768 KB
299213 27/07/2017 07:39:05 daicaomga NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 265 ms 2768 KB
299211 27/07/2017 07:38:23 hauphant NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 250 ms 2768 KB
298779 25/07/2017 21:48:09 Minhthanhntu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1876 KB
297520 21/07/2017 12:09:38 nhpntz0t NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 1080 KB
296118 17/07/2017 08:06:23 Nhokkz NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2740 KB
296101 17/07/2017 01:58:59 okeomachnha NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 1080 KB
291024 26/06/2017 18:42:52 khoinguyentdmu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
289645 21/06/2017 15:51:39 thienbaotb NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 1232 KB
288529 16/06/2017 22:18:45 hoangthuhang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
288422 16/06/2017 15:39:47 hoanmalai NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2488 KB
286735 10/06/2017 20:21:20 frostpixel NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 852 KB
286174 08/06/2017 17:03:14 hocattuongltv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2752 KB
283917 29/05/2017 14:38:29 MINHKHANG NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1052 KB
282985 24/05/2017 20:50:37 giangbabygo123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2712 KB
282558 23/05/2017 10:30:02 tuan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282552 23/05/2017 10:14:49 tuan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282319 22/05/2017 15:16:31 Tran_Thanh_Oai97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2472 KB
281362 18/05/2017 16:18:45 trongthu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1044 KB
281345 18/05/2017 15:56:04 huytmdj NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2456 KB
281290 18/05/2017 13:55:30 NhatKhanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1052 KB
276503 08/05/2017 17:47:02 azulgrana1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2744 KB
276298 07/05/2017 23:45:27 dats2007 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1612 KB
275868 05/05/2017 20:59:45 omega1100100 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1036 KB
274095 27/04/2017 00:37:22 tuan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 912 KB
274093 27/04/2017 00:32:07 tuan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
267419 05/04/2017 12:49:28 tranlehiep2203 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 46 ms 1516 KB
265302 31/03/2017 09:00:29 huynhdinhhiep NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2748 KB
262626 24/03/2017 00:59:03 Adam_Kyle NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 46 ms 1060 KB
261422 21/03/2017 09:49:25 nkduc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
261407 21/03/2017 09:22:44 duyvtvp1919 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1628 KB
260161 18/03/2017 09:46:27 doituyentin NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2996 KB
255622 07/03/2017 19:48:39 tienthanh214 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
250326 20/02/2017 14:26:58 nhannguyen95 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
250268 20/02/2017 10:17:45 try NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1164 KB
243636 29/01/2017 13:58:08 trungbmt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 872 KB
243409 28/01/2017 00:10:20 mik271 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
240651 13/01/2017 16:44:09 nvtu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1056 KB
238350 05/01/2017 12:57:15 duyqnguyenle NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1404 KB
234071 22/12/2016 20:31:16 hoang_95125 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
234068 22/12/2016 20:07:03 hoang_95125 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 848 KB
234067 22/12/2016 20:04:05 hoang_95125 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 1016 KB
229646 07/12/2016 00:06:13 buihoat2003 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
228914 04/12/2016 21:19:11 2221113513 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
222587 22/11/2016 23:43:35 ndkhanh95 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 171 ms 2520 KB
222003 22/11/2016 09:28:10 cuongquep NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1880 KB
221949 22/11/2016 01:25:39 NMPACM NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
221525 21/11/2016 17:04:24 ducquynhfptk12 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
220904 20/11/2016 13:01:10 HVDInh33 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
215057 11/11/2016 23:02:17 Ramaas22 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1032 KB
214119 10/11/2016 10:12:04 khieunguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
213720 09/11/2016 18:31:36 sbeatit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 1060 KB
213372 08/11/2016 22:08:06 itcdeveloper14 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1060 KB
211701 06/11/2016 00:56:54 songlahyvong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1056 KB
211523 05/11/2016 20:29:45 duckunzz NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
211488 05/11/2016 19:02:04 minhquangsqtt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
211291 05/11/2016 09:58:22 Hieu_sqtt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 904 KB
211004 04/11/2016 20:14:26 bjnjucun NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 952 KB
210554 03/11/2016 23:32:05 rikimaru161 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1016 KB
208079 31/10/2016 11:23:07 Hhcckqnl NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
207314 29/10/2016 16:34:15 NoName96 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 920 KB
205956 27/10/2016 20:54:30 congtaisqtt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1096 KB
204805 26/10/2016 01:08:04 thanhthai3457 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2512 KB
203786 24/10/2016 19:40:05 nqc290997 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
197177 15/10/2016 23:43:25 toida12chu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 3000 KB
196123 14/10/2016 15:04:20 longk2023 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1112 KB
195653 13/10/2016 23:04:53 junlexo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1860 KB
194866 12/10/2016 19:48:06 qqq NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1120 KB
190238 08/10/2016 22:44:26 ffyyytt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2684 KB
189712 07/10/2016 22:34:32 hieua2tincvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 900 KB
187863 04/10/2016 20:56:25 hungdhv97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1088 KB
186860 03/10/2016 00:36:21 vphuong214 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
186486 02/10/2016 15:36:39 mister_0_nile NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 904 KB
183643 27/09/2016 20:18:55 HoangHungKT23 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1716 KB
183372 27/09/2016 15:10:21 vophuanpig NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 800 KB
180664 22/09/2016 13:59:41 datdi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 840 KB
177594 16/09/2016 17:49:39 trainer1234 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1044 KB
177566 16/09/2016 16:49:25 phanhienbx01 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1044 KB
176801 15/09/2016 08:04:46 phungvitrung NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2684 KB
176727 14/09/2016 23:29:30 hoangducsmagic NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2684 KB
173926 11/09/2016 22:57:15 awatjkim NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1760 KB
173880 11/09/2016 22:01:53 tkhenry NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1760 KB
173737 11/09/2016 19:20:18 yuu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 1728 KB
168629 03/09/2016 11:38:31 lekyatc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1724 KB
167951 01/09/2016 09:17:14 4everkaka NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 218 ms 1784 KB
165991 26/08/2016 09:07:10 3lovephuong3 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 203 ms 2516 KB
165544 25/08/2016 09:13:18 giacacluong323 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2860 KB
164786 23/08/2016 15:03:24 lethuphuong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 187 ms 2572 KB
162909 16/08/2016 23:32:04 dahaodl NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162072 14/08/2016 17:13:58 datbeohbbh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 187 ms 1784 KB
161535 12/08/2016 23:38:56 hentaino102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
157962 03/08/2016 08:41:19 phamtankhac NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 312 ms 2764 KB
157716 01/08/2016 18:39:17 taicualo113 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 1792 KB
157704 01/08/2016 17:34:33 magicmonster17 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 1800 KB
157690 01/08/2016 17:05:58 fuliver123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1796 KB
157676 01/08/2016 16:25:13 anhvu_cbl NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 31 ms 876 KB
157585 01/08/2016 11:36:19 tranvannhancu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2184 KB
157580 01/08/2016 11:06:55 tranvannhancu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2168 KB
154614 24/07/2016 16:42:36 ititorit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 171 ms 1796 KB
154515 24/07/2016 09:27:10 damsanchv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 1780 KB
154434 23/07/2016 18:59:28 giangstellar365 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1816 KB
151434 12/07/2016 09:40:20 TranHoang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 1776 KB
151397 11/07/2016 22:32:29 thienlong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 1772 KB
149620 03/07/2016 21:56:10 luunguyenphat NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 2860 KB
143057 11/06/2016 20:39:41 nkt95bg NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1788 KB
140683 01/06/2016 14:10:39 NgaoMta4596 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 1796 KB
139448 30/05/2016 16:50:22 trivonhan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2768 KB
136912 21/05/2016 00:12:36 khangtran NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
135017 08/05/2016 20:32:00 nhokphuthuy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2764 KB
134025 29/04/2016 15:53:04 anhmanhvodoi20xx NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2184 KB
132301 17/04/2016 18:26:44 ngonamduonghl NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 1872 KB
131081 15/04/2016 15:39:08 caothesan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 1808 KB
130948 14/04/2016 17:46:51 thanhan_1715 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2768 KB
129338 05/04/2016 10:13:13 Assassin NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
127115 26/03/2016 15:58:07 henphan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1788 KB
119735 16/02/2016 10:22:57 lvdo92 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1788 KB
119500 15/02/2016 08:03:06 AdminNTU NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 125 ms 1792 KB
118660 10/02/2016 18:29:27 TQT NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 125 ms 1792 KB
116362 02/02/2016 11:03:06 dqhungdl NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 852 KB
113389 20/01/2016 18:42:10 thanhday132 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
113048 19/01/2016 08:40:56 dinhtung2k NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 203 ms 2760 KB
113047 19/01/2016 08:29:10 LamHuong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2756 KB
113046 19/01/2016 08:28:43 lucasnguyen23hqv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 281 ms 2756 KB
113045 19/01/2016 08:26:54 sonesnsd NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 46 ms 840 KB
113042 19/01/2016 08:20:28 trangmin_qc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 203 ms 2760 KB
113041 19/01/2016 08:19:08 bang000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 203 ms 2760 KB
113040 19/01/2016 08:18:48 vuhoangphuc2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2756 KB
109632 31/12/2015 17:29:58 sonanui NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
107548 23/12/2015 16:17:10 lehoainam NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
106866 19/12/2015 00:40:07 TrungCSP NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
106865 19/12/2015 00:39:07 TrungCSP NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2752 KB
105424 11/12/2015 11:18:07 hanhlv270597 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1628 KB
104970 09/12/2015 22:45:57 minhem1231 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 2204 KB
104967 09/12/2015 22:41:02 minhem1231 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 546 ms 6864 KB
104964 09/12/2015 22:38:06 minhem1231 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 2208 KB
101355 05/12/2015 21:30:17 Hint_gokai NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2696 KB
101290 05/12/2015 16:24:14 dacthai2807 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
101114 04/12/2015 20:51:14 huynhduy_hmd NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1756 KB
100915 03/12/2015 23:39:20 emlahoagio NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 203 ms 2700 KB
100889 03/12/2015 22:34:35 thedblaster NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 1740 KB
100880 03/12/2015 22:30:23 nguyenthehop NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1748 KB
100877 03/12/2015 22:27:59 nguyenthehop NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1740 KB
100408 01/12/2015 22:00:19 hoanqq123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 296 ms 1792 KB
100105 30/11/2015 12:50:24 tranquockhanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 218 ms 2728 KB
99210 27/11/2015 08:29:28 thuyduyennguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 2752 KB
96571 21/11/2015 20:57:48 cyan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2668 KB
96189 21/11/2015 17:17:11 hoangthongvo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2716 KB
93685 16/11/2015 15:55:42 ditimlaichinhanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1788 KB
93123 15/11/2015 17:18:20 loveTforever NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2688 KB
91951 13/11/2015 10:27:15 hungngoquoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 312 ms 1792 KB
91117 11/11/2015 18:26:03 anvodacu0112 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 312 ms 1796 KB
90287 09/11/2015 20:51:31 TCUCGiang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1800 KB
89193 07/11/2015 16:37:12 nguvaho NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1748 KB
88001 04/11/2015 22:37:56 MTAnewbie NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1764 KB
87318 03/11/2015 15:43:17 taycuong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1836 KB
86699 01/11/2015 20:56:43 quanghsprovp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 125 ms 1728 KB
86484 01/11/2015 07:35:57 thedblaster NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1780 KB
86378 31/10/2015 20:49:23 sesshomalong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1760 KB
84270 27/10/2015 21:34:29 ntd275 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 2712 KB
84257 27/10/2015 21:19:51 chalker NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2720 KB
82137 23/10/2015 09:18:44 psucoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 250 ms 16752 KB
82136 23/10/2015 09:17:23 psucoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 250 ms 16780 KB
81427 21/10/2015 21:37:38 anhnguyen6529 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2760 KB
76149 08/10/2015 00:02:25 vananh59cis NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 840 KB
75669 06/10/2015 22:09:29 ngocchau2603 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 218 ms 18336 KB
75241 06/10/2015 09:48:49 toan411998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
74510 05/10/2015 10:18:56 ntanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 250 ms 18356 KB
72171 03/10/2015 22:30:02 nguyenhuutienk56a3 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1816 KB
71113 01/10/2015 21:45:20 QuyenNguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1628 KB
71096 01/10/2015 21:24:08 QuyenNguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 234 ms 1628 KB
70684 01/10/2015 14:40:54 HoVanAnhK58A2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1820 KB
62167 10/09/2015 12:53:44 phuleethanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 928 KB
58949 28/08/2015 16:08:59 bvd NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2904 KB
56315 26/08/2015 10:05:43 wInD_MtA NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 864 KB
55583 23/08/2015 15:59:15 npltv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 736 KB
53613 15/08/2015 23:02:04 lenguyen2204 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2952 KB
53072 14/08/2015 20:00:13 UiM NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
49707 01/08/2015 18:03:46 ngohuy1305 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 2896 KB
49078 27/07/2015 00:31:01 2625xxx NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 62 ms 628 KB
47520 18/07/2015 14:39:11 Loda NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 1888 KB
47396 17/07/2015 00:47:09 dambaquyen96 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 976 KB
45895 13/07/2015 22:23:08 only_love97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1792 KB
44639 06/07/2015 14:47:19 lvt2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 218 ms 2876 KB
43344 25/06/2015 13:21:47 tanphatvan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 218 ms 2880 KB
41553 17/06/2015 20:20:25 nhutrg1998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 3068 KB
41475 16/06/2015 23:18:45 anhchi821999 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 840 KB
40770 11/06/2015 23:13:59 mrtan_lovelife NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2868 KB
37840 29/05/2015 07:03:03 thilove98 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2840 KB
37737 28/05/2015 00:30:40 the_c NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 2872 KB
36563 25/05/2015 00:44:53 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
36118 20/05/2015 22:04:22 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
35985 18/05/2015 21:14:05 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 1792 KB
35968 18/05/2015 13:10:58 farmerboy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1800 KB
35673 15/05/2015 15:35:05 pqhuy98 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2748 KB
34524 13/05/2015 13:07:19 nxphuc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 756 KB
33263 08/05/2015 22:27:54 middlest NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 628 KB
32813 05/05/2015 17:01:35 nguyenmanhthien NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2220 KB
32713 04/05/2015 21:35:41 duckhai2102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 3024 KB
31826 26/04/2015 21:59:00 mikelhpdatke NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 249 ms 2800 KB
31538 24/04/2015 21:16:26 nghethuat102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
30846 21/04/2015 08:13:05 _Hexa_ NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
29813 18/04/2015 21:01:37 xuanthuy95 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
26895 09/04/2015 20:49:55 ThienCoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 648 KB
26576 05/04/2015 14:38:25 hoangtanit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1756 KB
25079 28/03/2015 04:54:25 trungvt130584 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 644 KB
24883 25/03/2015 22:07:31 hoanvv1995 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2448 KB
24387 23/03/2015 20:05:23 kata NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
24382 23/03/2015 19:39:06 Algo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
24245 23/03/2015 00:54:53 hide NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 124 ms 1716 KB
24005 22/03/2015 14:13:32 ngan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 684 KB
24001 22/03/2015 12:28:31 nhocksoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 62 ms 612 KB
23998 22/03/2015 11:57:38 Nguyenthaihoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 2736 KB
21338 14/03/2015 22:15:18 vuducnhi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
21288 14/03/2015 15:31:41 thangtik15 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2704 KB
21270 14/03/2015 13:24:36 Hungnguyenvan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 124 ms 1688 KB
21202 13/03/2015 22:06:05 Stupid_Dog NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 904 KB
21141 13/03/2015 00:05:47 kieuquocdat123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 644 KB
21110 12/03/2015 15:24:29 dinhvanthanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 952 KB
21109 12/03/2015 15:20:19 dinhvanthanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 720 KB
18081 11/03/2015 04:54:30 glass99ss NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
17138 10/03/2015 20:21:54 MTAZero NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1672 KB
17074 10/03/2015 10:24:34 nguyenquoc2211 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
15942 09/03/2015 10:46:10 haituanth2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 620 KB
15941 09/03/2015 10:45:31 haituanth2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 660 KB
15884 08/03/2015 23:07:49 VietNamVoDich NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 1744 KB
15882 08/03/2015 22:50:34 stepde15 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2112 KB
15763 08/03/2015 01:15:16 cuongyd1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 78 ms 584 KB
15724 07/03/2015 23:11:02 stepde15 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 656 KB
15722 07/03/2015 23:08:01 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
15719 07/03/2015 23:05:28 AresGod NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 684 KB
15698 07/03/2015 22:57:58 AresGod NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
15694 07/03/2015 22:57:05 stepde14 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2528 KB
15693 07/03/2015 22:56:29 haituan134 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 528 KB
15676 07/03/2015 22:51:35 degeawapsh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2920 KB
15666 07/03/2015 22:48:54 thuytiendang206 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2536 KB
15661 07/03/2015 22:47:20 strongboss NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 249 ms 1760 KB
15657 07/03/2015 22:46:33 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
15637 07/03/2015 22:38:22 romqn1999 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
15628 07/03/2015 22:35:08 vdn1999bxvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
15627 07/03/2015 22:34:48 ndkhaivn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 2852 KB
15626 07/03/2015 22:34:14 thanhbinh0995 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2148 KB
15622 07/03/2015 22:32:23 codelagi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 600 KB
15609 07/03/2015 22:28:01 nguyenlequangduy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
15597 07/03/2015 22:23:53 phuchoahodo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2704 KB
15576 07/03/2015 22:15:58 qwerty22121998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2852 KB
15554 07/03/2015 22:08:55 TiChuot97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 632 KB
15538 07/03/2015 22:02:20 cincout NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1764 KB
15531 07/03/2015 22:00:44 conglinh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1716 KB
15497 07/03/2015 21:49:18 ll_ NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
15480 07/03/2015 21:44:06 voquocthang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1720 KB
15416 07/03/2015 21:25:22 hinodi_1998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
15393 07/03/2015 21:14:20 yurilover172 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
Back to Top