Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733406 16/03/2020 08:45:07 tuantaitungo123 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 328 ms 2780 KB
731759 12/03/2020 21:17:27 thecute64 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 390 ms 3092 KB
731755 12/03/2020 21:13:28 thecute64 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 375 ms 3092 KB
731754 12/03/2020 21:11:59 thecute64 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 375 ms 3092 KB
731751 12/03/2020 21:09:41 thecute64 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 515 ms 3484 KB
719180 12/02/2020 17:39:27 HMĐ_191 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 328 ms 2668 KB
719006 12/02/2020 10:41:11 ldn694 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 328 ms 2672 KB
717176 09/02/2020 00:52:55 baopham19062003kgkgkg RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1000 ms 2964 KB
712154 30/01/2020 20:20:31 Fidisk RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1171 ms 3348 KB
708055 21/01/2020 13:49:18 HackerMan RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1187 ms 2156 KB
703613 12/01/2020 17:06:39 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1437 ms 2260 KB
680482 26/11/2019 15:40:04 voldemup RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1171 ms 2284 KB
680481 26/11/2019 15:38:51 voldemup RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1203 ms 2284 KB
680477 26/11/2019 15:37:05 voldemup RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1187 ms 2284 KB
677340 22/11/2019 09:25:04 cyb3 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 328 ms 2280 KB
673369 13/11/2019 20:46:42 minhkhoi1026 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 328 ms 2896 KB
664255 28/10/2019 10:03:44 thien0914033912 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 328 ms 3092 KB
661071 22/10/2019 16:00:48 vinhnhibinh RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1218 ms 2676 KB
661054 22/10/2019 15:41:59 kienlopn3 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1187 ms 2688 KB
661044 22/10/2019 15:37:28 Terry RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1203 ms 2684 KB
661018 22/10/2019 15:16:40 ohlala RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1203 ms 2288 KB
661017 22/10/2019 15:16:17 vovuongkietbd RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1187 ms 2944 KB
660996 22/10/2019 15:04:58 vongvinhtoan RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1218 ms 3340 KB
660992 22/10/2019 15:03:04 vongvinhtoan RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1203 ms 3340 KB
660963 22/10/2019 14:52:25 nantas RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1250 ms 2280 KB
660912 22/10/2019 14:31:23 stephewcr713579 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1187 ms 3340 KB
660865 22/10/2019 13:57:23 snowynguyen RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1203 ms 2952 KB
644648 22/09/2019 23:50:43 leviettttnh RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 515 ms 3484 KB
638915 14/09/2019 15:34:27 baobao07 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 343 ms 2980 KB
638544 14/09/2019 08:41:15 ct390 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 390 ms 3164 KB
633641 07/09/2019 19:23:26 kajpadada RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1203 ms 2288 KB
633001 06/09/2019 13:20:08 lucky_boy RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 343 ms 3372 KB
631418 02/09/2019 00:32:32 nguyetanh10102005 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 406 ms 3152 KB
630951 31/08/2019 22:14:43 nhatanh10102005 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 609 ms 3428 KB
630684 31/08/2019 11:09:33 thaolinh RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 421 ms 3056 KB
609768 23/07/2019 16:55:53 namlawng123 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1187 ms 2192 KB
609766 23/07/2019 16:53:30 namlawng123 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1187 ms 2192 KB
598594 25/06/2019 23:01:40 ffrederick RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1171 ms 2600 KB
590734 07/06/2019 09:57:10 Chirox RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1203 ms 3328 KB
579842 03/05/2019 14:41:42 nguyenvantien0903 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 328 ms 2676 KB
573217 14/04/2019 21:37:31 dangkhoa_pascal RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 218 ms 2584 KB
560569 14/03/2019 23:44:32 phuongnhi_tran_1206 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 234 ms 3284 KB
547591 17/02/2019 02:52:10 bao RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 875 ms 2768 KB
547360 16/02/2019 15:05:22 vanan9205 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 250 ms 3128 KB
532696 07/01/2019 20:54:05 anhnguyen123 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1312 ms 2852 KB
515929 19/11/2018 22:10:17 chuotvip RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 234 ms 3444 KB
515925 19/11/2018 22:08:59 chuotvip RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 906 ms 3408 KB
512007 15/11/2018 10:15:12 anhvippro123z RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 984 ms 2648 KB
509277 11/11/2018 14:54:44 iostream RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 812 ms 2848 KB
506663 07/11/2018 11:12:50 xikhud RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 234 ms 3212 KB
506037 06/11/2018 15:52:10 snowynguyen RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 281 ms 3144 KB
506029 06/11/2018 15:48:38 nttvan1611 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 421 ms 3536 KB
505996 06/11/2018 15:33:13 snowynguyen RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 250 ms 3144 KB
505994 06/11/2018 15:32:10 snowynguyen RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 250 ms 2948 KB
505967 06/11/2018 15:25:56 david0403 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 250 ms 2948 KB
505798 06/11/2018 10:32:16 nttvan1611 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 406 ms 3536 KB
476716 29/09/2018 19:12:57 LongÇhampion RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1031 ms 3304 KB
472254 23/09/2018 11:30:52 16122001 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 421 ms 3532 KB
456375 28/08/2018 09:42:22 HHHHHHHH RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1156 ms 2820 KB
453746 21/08/2018 15:58:55 an RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 265 ms 3172 KB
450550 14/08/2018 15:11:28 hoangthuc701 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1046 ms 2880 KB
443733 24/07/2018 20:44:53 vikhangcqt171 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 250 ms 2796 KB
443724 24/07/2018 20:39:16 vikhangcqt171 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1015 ms 2776 KB
431516 08/06/2018 14:40:20 huy9a1 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 390 ms 3168 KB
428151 29/05/2018 11:08:53 dungdq2002 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 375 ms 2844 KB
423478 07/05/2018 14:46:03 phuchoahodo RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 234 ms 2608 KB
416984 13/04/2018 12:16:19 vphuong214 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1359 ms 3352 KB
416642 12/04/2018 21:29:32 vinhntndu RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 953 ms 2684 KB
374292 12/12/2017 19:22:35 christzy RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 250 ms 3084 KB
373200 08/12/2017 16:07:42 0000000000 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 296 ms 3124 KB
373199 08/12/2017 16:06:30 nhatquang27 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 281 ms 3116 KB
373196 08/12/2017 16:04:52 kelvincntt17 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 968 ms 2220 KB
373177 08/12/2017 15:43:01 ThuanPhong RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 328 ms 3116 KB
359923 14/11/2017 15:50:57 freepascal RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 281 ms 3144 KB
349064 31/10/2017 07:35:23 hoan2k1 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 265 ms 2920 KB
342402 22/10/2017 11:26:20 nkduc RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 281 ms 2928 KB
316622 13/09/2017 21:36:11 l______l RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 984 ms 2264 KB
311485 01/09/2017 02:21:17 okeomachnha RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 250 ms 2244 KB
290241 23/06/2017 17:41:11 fuliver123 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 234 ms 2852 KB
277144 10/05/2017 10:51:25 phanthanhnam RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1093 ms 3284 KB
270442 13/04/2017 15:16:45 Guizebb RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1000 ms 2932 KB
260156 18/03/2017 09:45:34 doituyentin RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 250 ms 3168 KB
253433 28/02/2017 23:21:37 doctorifour RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 250 ms 2856 KB
251159 22/02/2017 20:37:57 phan RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 750 ms 2900 KB
246788 13/02/2017 14:21:32 caothesan RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 750 ms 2848 KB
245290 08/02/2017 14:45:25 wowowow RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 750 ms 3212 KB
242790 23/01/2017 20:51:27 dahaodl RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 750 ms 3236 KB
241232 14/01/2017 19:37:15 4everkaka RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 968 ms 2636 KB
241230 14/01/2017 19:35:55 4everkaka RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 984 ms 2632 KB
241227 14/01/2017 19:35:05 4everkaka RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 953 ms 2636 KB
219099 17/11/2016 16:12:15 khoaat RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 250 ms 2948 KB
218905 17/11/2016 09:51:27 phoaiphuthinh RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 265 ms 3168 KB
211689 06/11/2016 00:27:04 khoaat RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 937 ms 2808 KB
195659 13/10/2016 23:06:56 phungvitrung RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 281 ms 3180 KB
195640 13/10/2016 22:58:03 phungvitrung RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1265 ms 2196 KB
178285 17/09/2016 23:03:20 khangtran RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1703 ms 2188 KB
175075 13/09/2016 10:47:07 hut_Phieu RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 640 ms 2492 KB
175049 13/09/2016 10:26:52 hut_luan RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 578 ms 2104 KB
175036 13/09/2016 10:10:43 hutphuoc RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 562 ms 2100 KB
163448 18/08/2016 21:32:26 dqhn123 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 718 ms 2196 KB
152027 15/07/2016 12:36:56 dinhnguyenkhoi RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 640 ms 2192 KB
150312 06/07/2016 16:07:29 npltv RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 562 ms 3552 KB
149762 04/07/2016 10:56:01 gatrongcode RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1734 ms 2196 KB
134154 30/04/2016 15:40:38 TQT RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 562 ms 2192 KB
133510 25/04/2016 19:11:22 thanhday132 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 703 ms 2192 KB
132675 19/04/2016 21:57:33 phuleethanh RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 546 ms 2580 KB
130417 11/04/2016 00:20:31 hanhlv270597 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1531 ms 2180 KB
116363 02/02/2016 11:12:18 dqhungdl RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1562 ms 2612 KB
113577 21/01/2016 10:28:37 Truong RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 484 ms 3152 KB
109250 29/12/2015 19:30:21 huynhnhat RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 468 ms 3152 KB
105316 11/12/2015 07:59:40 miltonbw RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 468 ms 3148 KB
101490 06/12/2015 10:33:40 anhvu_cbl RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 453 ms 3048 KB
93968 16/11/2015 21:45:01 Khoidaik RANDOM - Sinh số Python 2 Accepted 1625 ms 14288 KB
93923 16/11/2015 20:54:22 middlest RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 500 ms 2184 KB
93444 15/11/2015 23:35:16 loveTforever RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 421 ms 3080 KB
92360 14/11/2015 02:07:11 bachnxepu RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 500 ms 2188 KB
92357 14/11/2015 01:59:04 bachnxepu RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 484 ms 2188 KB
87444 03/11/2015 20:13:55 hmh100298 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 484 ms 2168 KB
85328 29/10/2015 18:54:03 toan411998 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 546 ms 2580 KB
82143 23/10/2015 09:44:01 psucoder RANDOM - Sinh số Java 8 Accepted 765 ms 24240 KB
63973 16/09/2015 09:14:31 MTAZero RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 421 ms 2224 KB
53943 18/08/2015 20:45:10 romqn1999 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 265 ms 3204 KB
50468 07/08/2015 20:30:46 chitam117119 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 234 ms 3292 KB
47507 18/07/2015 11:50:04 nghethuat102 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 249 ms 3312 KB
44729 07/07/2015 10:33:40 only_love97 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 733 ms 3364 KB
43091 23/06/2015 23:20:26 mrtan_lovelife RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 265 ms 3248 KB
43090 23/06/2015 23:19:51 mrtan_lovelife RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 280 ms 3248 KB
39742 10/06/2015 12:06:03 farmerboy RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 390 ms 2164 KB
39352 04/06/2015 01:09:40 nguyenmanhthien RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 624 ms 2644 KB
35675 15/05/2015 15:44:22 pqhuy98 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1310 ms 2196 KB
32762 05/05/2015 00:37:03 mikelhpdatke RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 296 ms 3256 KB
24397 23/03/2015 20:33:28 kieuquocdat123 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1076 ms 2144 KB
24311 23/03/2015 10:20:20 maithu55 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1310 ms 2168 KB
23917 21/03/2015 19:34:32 lightkuriboh RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 296 ms 3200 KB
15979 09/03/2015 19:39:17 dinhvanduy7895 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1357 ms 2596 KB
15780 08/03/2015 10:25:47 haituan134 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 280 ms 3104 KB
15740 07/03/2015 23:38:16 stepde15 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 358 ms 2044 KB
15728 07/03/2015 23:18:06 stepde14 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 374 ms 2556 KB
15716 07/03/2015 23:04:09 conglinh RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1232 ms 2152 KB
15681 07/03/2015 22:53:36 duthienkt RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1045 ms 2568 KB
15677 07/03/2015 22:51:59 degeawapsh RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 280 ms 3152 KB
15648 07/03/2015 22:44:07 phuchoahodo RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 343 ms 2568 KB
15601 07/03/2015 22:25:21 voquocthang RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1185 ms 2552 KB
15596 07/03/2015 22:23:35 qwerty22121998 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 280 ms 3152 KB
15573 07/03/2015 22:13:40 ll_ RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 249 ms 3148 KB
15518 07/03/2015 21:55:51 TiChuot97 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1045 ms 2184 KB
15418 07/03/2015 21:25:36 yurilover172 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1154 ms 2380 KB
Back to Top