Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738907 31/03/2020 23:08:15 manhender GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 1828 KB
738634 31/03/2020 09:32:43 shin3030aa GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1916 KB
738564 30/03/2020 21:48:55 aruru12 GTHH - Giá trị hoàn hảo Python 3 Accepted 390 ms 13276 KB
738561 30/03/2020 21:20:05 khanhld GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1812 KB
735737 21/03/2020 11:07:32 cyber_coder GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1736 KB
735735 21/03/2020 10:55:36 leductoan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1756 KB
729392 05/03/2020 21:55:30 Fidisk GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1788 KB
708054 21/01/2020 13:49:06 HackerMan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
703614 12/01/2020 17:09:03 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1908 KB
676852 21/11/2019 10:29:53 cyb3 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 3408 KB
671568 10/11/2019 09:22:40 baobao07 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
671567 10/11/2019 09:22:15 xikhud GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 3252 KB
654405 09/10/2019 15:06:42 ffrederick GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1916 KB
651640 05/10/2019 09:06:26 ntlinh0505 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1916 KB
650381 03/10/2019 15:28:35 nguyentra GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
650334 03/10/2019 15:08:42 tuantaitungo123 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1912 KB
650308 03/10/2019 14:47:38 inomatit82 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1936 KB
649533 02/10/2019 15:04:45 minhboybn GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1896 KB
642701 19/09/2019 20:43:09 16122001 GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
624957 22/08/2019 09:51:51 thuy_quynh GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1812 KB
619612 11/08/2019 09:51:30 haupas GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 3052 KB
616957 05/08/2019 18:38:39 trandat GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
613449 29/07/2019 23:50:29 leviettttnh GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2376 KB
601782 01/07/2019 19:35:41 vanan9205 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
601781 01/07/2019 19:32:58 vanan9205 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
601780 01/07/2019 19:28:35 vanan9205 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 4824 KB
598793 26/06/2019 14:20:19 nhamtan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
587675 28/05/2019 16:23:10 dchy2000 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1844 KB
587511 28/05/2019 09:53:07 phuongnhi_tran_1206 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1816 KB
580613 05/05/2019 15:10:55 nguyenxuanhaa3 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2524 KB
580071 04/05/2019 03:18:03 hungbmt1503 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
564093 23/03/2019 20:24:51 nguyenvantien0903 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
564091 23/03/2019 20:24:03 nguyenvantien0903 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
518071 23/11/2018 09:51:31 mtientin2 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
512008 15/11/2018 10:15:33 anhvippro123z GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
508573 09/11/2018 22:22:02 xikhud GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1824 KB
500594 30/10/2018 07:36:11 nghethuat102 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2916 KB
499333 27/10/2018 16:12:09 ChuyenVanNQD GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
499080 27/10/2018 10:26:55 thamtudeptrai007 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2492 KB
498656 26/10/2018 18:30:52 anhtan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2536 KB
497465 25/10/2018 08:52:01 khangtran GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
497462 25/10/2018 08:48:48 khangtran GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1944 KB
494413 19/10/2018 22:30:26 Meliodas GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
494240 19/10/2018 19:12:28 huy9a1 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
483503 08/10/2018 22:45:44 LongÇhampion GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2868 KB
475583 27/09/2018 23:52:02 thuho GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1904 KB
456374 28/08/2018 09:42:10 HHHHHHHH GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2420 KB
443815 25/07/2018 09:02:53 vikhangcqt171 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2408 KB
439466 09/07/2018 09:37:19 chaukhanh2003 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2196 KB
437508 29/06/2018 22:08:58 blebleble GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2936 KB
427492 27/05/2018 09:42:58 dungdq2002 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
425741 18/05/2018 21:01:47 huynhtuan17ti GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
420705 23/04/2018 20:41:03 cavang GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2428 KB
420567 22/04/2018 23:40:54 dangkhoa_pascal GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
416818 13/04/2018 05:23:06 vinhntndu GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1876 KB
397861 22/02/2018 12:36:21 huudatwn1q GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
397764 21/02/2018 23:10:36 trungnguyen26202001 GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
397730 21/02/2018 21:31:05 khangtran GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
394527 06/02/2018 13:41:30 duongbp1990 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1792 KB
383336 08/01/2018 22:42:34 tqhuy2502 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 3556 KB
383293 08/01/2018 21:27:59 trungtt123 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2664 KB
372015 05/12/2017 09:27:35 mra2322001 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 4128 KB
359960 14/11/2017 16:09:44 freepascal GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
349063 31/10/2017 07:35:14 hoan2k1 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
346111 26/10/2017 21:08:18 masterv GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
346064 26/10/2017 20:35:53 caovantheanh GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1860 KB
341493 21/10/2017 07:01:39 dqhn123 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
330610 07/10/2017 07:25:34 tronghk14 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 4500 KB
307971 22/08/2017 21:51:19 nam288 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
307969 22/08/2017 21:45:03 nam288 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 3444 KB
307481 21/08/2017 09:56:50 iostream GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 3624 KB
305441 16/08/2017 12:02:33 iostream GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 2388 KB
305440 16/08/2017 12:02:15 iostream GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 3976 KB
283776 28/05/2017 22:21:44 nhoxchipro999 GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
271731 18/04/2017 11:06:50 duahaucc GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 3040 KB
264259 28/03/2017 11:39:42 tuan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 3296 KB
264258 28/03/2017 11:31:32 tuan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 3296 KB
260123 18/03/2017 09:38:19 doituyentin GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
257638 13/03/2017 10:57:37 duyvtvp1919 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2460 KB
255443 07/03/2017 08:42:12 nkduc GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
252688 27/02/2017 14:30:48 awatjkim GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2432 KB
251234 22/02/2017 22:13:30 dacthai2807 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2004 KB
241898 17/01/2017 20:58:15 4everkaka GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
240543 13/01/2017 11:26:17 tuan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 3324 KB
240542 13/01/2017 11:24:56 tuan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 3324 KB
221918 22/11/2016 00:27:06 bachnxepu GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
220793 20/11/2016 08:46:37 HVDInh33 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 3668 KB
207325 29/10/2016 17:24:00 caothesan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1560 KB
189318 06/10/2016 23:48:43 dahaodl GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 4144 KB
184954 29/09/2016 22:08:24 datdi GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2440 KB
172847 10/09/2016 09:59:34 CUTI GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
172841 10/09/2016 09:56:50 CUTI GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
172836 10/09/2016 09:53:37 huynhnhat GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
172830 10/09/2016 09:47:50 CUTI GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
172822 10/09/2016 09:41:20 huynhnhat GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
172789 10/09/2016 09:04:00 CUTI GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
158345 05/08/2016 08:49:40 long93hv GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
143050 11/06/2016 19:09:12 middlest GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 140 ms 2972 KB
141356 03/06/2016 22:10:20 miltonbw GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 3020 KB
136449 17/05/2016 22:40:36 taicualo113 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 3120 KB
133418 25/04/2016 14:53:24 hoangvuduyanh GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2940 KB
132423 18/04/2016 09:48:48 clacck GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 4932 KB
123079 04/03/2016 16:30:08 doanphuduc94 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 3104 KB
119192 13/02/2016 20:20:22 TQT GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 4016 KB
116365 02/02/2016 11:20:15 dqhungdl GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1824 KB
100549 02/12/2015 17:18:23 anhtu1998 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 140 ms 3840 KB
99423 27/11/2015 21:47:58 hanhlv270597 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1788 KB
99108 26/11/2015 20:08:33 dhenry GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 3644 KB
90722 10/11/2015 20:24:48 lecong GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
90181 09/11/2015 19:22:27 toan411998 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 125 ms 3328 KB
89569 08/11/2015 15:08:32 qcuong98 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2096 KB
84821 28/10/2015 18:05:38 phuleethanh GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
82146 23/10/2015 10:04:27 psucoder GTHH - Giá trị hoàn hảo Java 8 Accepted 234 ms 20248 KB
78158 12/10/2015 21:47:00 UiM GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2952 KB
70594 01/10/2015 13:24:48 MTAZero GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
53843 17/08/2015 20:14:22 truongngocgiang99 GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 3164 KB
49278 29/07/2015 07:50:57 bacthosan GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1892 KB
45477 13/07/2015 10:45:53 dhkhtn GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1852 KB
45467 13/07/2015 10:08:41 lehuuquyen GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 2580 KB
45209 11/07/2015 09:11:19 tuank55 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
41367 16/06/2015 12:29:32 farmerboy GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
41342 16/06/2015 11:01:57 only_love97 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1768 KB
38017 30/05/2015 10:08:30 romqn1999 GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 3340 KB
35678 15/05/2015 15:51:50 pqhuy98 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1764 KB
32992 06/05/2015 21:31:15 mikelhpdatke GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 3532 KB
24328 23/03/2015 12:41:06 OXOXOXOXO GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2124 KB
21159 13/03/2015 01:31:05 kieuquocdat123 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1808 KB
15758 08/03/2015 00:45:15 phuchoahodo GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 652 KB
15543 07/03/2015 22:03:51 yurilover172 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 660 KB
15503 07/03/2015 21:50:54 TiChuot97 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 872 KB
Back to Top