Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739987 03/04/2020 18:35:44 ntoanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1500 ms 14304 KB
739983 03/04/2020 18:29:42 ntoanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1390 ms 14324 KB
739982 03/04/2020 18:29:24 ntoanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1453 ms 14188 KB
739981 03/04/2020 18:25:44 ntoanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1609 ms 17560 KB
739980 03/04/2020 18:24:19 ntoanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1562 ms 17164 KB
739979 03/04/2020 18:24:01 ntoanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1531 ms 17164 KB
739978 03/04/2020 18:23:33 ntoanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1484 ms 17144 KB
733677 17/03/2020 13:53:57 Hikarii TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1375 ms 24712 KB
733669 17/03/2020 12:39:19 Hikarii TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 437 ms 24284 KB
733120 14/03/2020 21:04:59 Sang7a4gpc TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 328 ms 17984 KB
722066 18/02/2020 14:03:58 cbl_hoanglinh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 343 ms 1900 KB
717981 10/02/2020 16:33:56 baopham19062003kgkgkg TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 531 ms 2536 KB
708053 21/01/2020 13:48:55 HackerMan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 328 ms 1812 KB
707176 19/01/2020 17:13:40 nganngants TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 343 ms 1884 KB
705451 15/01/2020 22:43:57 Nhakhoa02 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 406 ms 16788 KB
705245 15/01/2020 17:44:54 shin3030aa TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 375 ms 18872 KB
704246 13/01/2020 17:53:45 Fidisk TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1640 ms 1792 KB
703974 13/01/2020 08:52:22 tuantaitungo123 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 640 ms 18236 KB
703603 12/01/2020 16:54:08 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1109 ms 12980 KB
699456 06/01/2020 21:39:00 JayBao TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 609 ms 1892 KB
698668 05/01/2020 19:45:31 quan27 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 437 ms 16908 KB
698382 05/01/2020 11:35:09 voasd00 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 437 ms 16708 KB
693213 25/12/2019 19:05:04 nxphuc TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1062 ms 13200 KB
683752 02/12/2019 10:40:26 hanhien TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 671 ms 52712 KB
679163 23/11/2019 18:42:44 leviettttnh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 375 ms 36280 KB
677075 21/11/2019 19:27:53 dfwapekko TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 593 ms 19804 KB
668963 05/11/2019 18:47:45 cyb3 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 468 ms 19820 KB
654890 10/10/2019 08:32:14 inomatit82 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1140 ms 12956 KB
652146 06/10/2019 00:54:03 ffrederick TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 718 ms 36240 KB
648707 01/10/2019 09:14:00 buihoat2003 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 750 ms 19816 KB
648102 29/09/2019 18:28:33 huyhuy TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
647491 28/09/2019 12:18:24 baobao07 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 625 ms 1860 KB
635500 09/09/2019 23:47:24 canhtoannct TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1046 ms 2752 KB
635495 09/09/2019 23:41:52 canhtoannct TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1046 ms 2752 KB
632194 04/09/2019 09:00:15 tennison TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1468 ms 36940 KB
617101 05/08/2019 23:21:17 lequocbinh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 343 ms 1840 KB
607917 19/07/2019 15:43:33 cyrocs258 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
606932 17/07/2019 08:37:20 vudangkhoi2003 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 343 ms 1904 KB
606240 14/07/2019 17:03:28 vudangkhoi2003 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 328 ms 1880 KB
606235 14/07/2019 16:41:32 vudangkhoi2003 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 343 ms 1904 KB
606097 13/07/2019 20:18:42 maytinhpc TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 484 ms 19856 KB
595350 19/06/2019 10:46:39 trananhprince TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 500 ms 19812 KB
582418 13/05/2019 15:51:55 nguyenvantien0903 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 125 ms 2400 KB
582401 13/05/2019 15:02:39 nguyenvantien0903 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1156 ms 17800 KB
582399 13/05/2019 15:01:47 nguyenvantien0903 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1250 ms 22672 KB
575489 20/04/2019 00:02:25 ngocdu TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 250 ms 1948 KB
573207 14/04/2019 21:08:17 dangkhoa_pascal TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 281 ms 36160 KB
569653 05/04/2019 20:32:16 vanan9205 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
569652 05/04/2019 20:31:52 vanan9205 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
560563 14/03/2019 23:11:01 phuongnhi_tran_1206 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 328 ms 22308 KB
556927 08/03/2019 16:50:10 vanan9205 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 859 ms 2916 KB
556926 08/03/2019 16:49:12 vanan9205 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 828 ms 2916 KB
554211 03/03/2019 02:47:47 trungnghia05123 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1203 ms 37548 KB
526639 11/12/2018 12:24:25 DeBruyne TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 250 ms 12056 KB
526590 11/12/2018 08:51:06 DeBruyne TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 4296 ms 1912 KB
513819 16/11/2018 20:35:43 chinhhi TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 78 ms 1800 KB
513801 16/11/2018 20:04:41 chinhhi TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 3828 ms 51564 KB
512009 15/11/2018 10:15:55 anhvippro123z TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1046 ms 22956 KB
510076 12/11/2018 21:03:54 xikhud TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1876 KB
510075 12/11/2018 21:02:55 LongÇhampion TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 531 ms 1900 KB
510041 12/11/2018 20:40:14 LongÇhampion TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 640 ms 2544 KB
508263 09/11/2018 15:17:08 kakaka TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 312 ms 26412 KB
508219 09/11/2018 14:12:41 hanhien TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 437 ms 53248 KB
507676 08/11/2018 19:21:32 mrlihd TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 125 ms 1824 KB
507294 08/11/2018 09:15:24 mrlihd TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 109 ms 1804 KB
498232 26/10/2018 00:16:23 huy9a1 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 296 ms 18220 KB
495680 22/10/2018 19:39:50 htdung_bl TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
482680 07/10/2018 17:22:26 LongÇhampion TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1265 ms 2512 KB
456373 28/08/2018 09:42:00 HHHHHHHH TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 265 ms 19816 KB
440864 13/07/2018 18:04:03 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 265 ms 19836 KB
440726 13/07/2018 10:26:53 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
439973 10/07/2018 21:56:36 blebleble TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1984 ms 2460 KB
436195 23/06/2018 23:30:46 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 906 ms 19960 KB
436037 23/06/2018 13:43:27 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
436035 23/06/2018 13:28:41 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
435943 22/06/2018 19:55:14 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
435942 22/06/2018 19:51:37 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
424916 14/05/2018 22:23:57 dungdq2002 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 281 ms 19792 KB
412486 02/04/2018 23:05:33 vinhntndu TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1468 ms 22496 KB
408205 23/03/2018 08:17:33 letanminhtoan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
380751 02/01/2018 14:05:28 Phenomenal1 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1062 ms 10980 KB
359902 14/11/2017 15:45:12 freepascal TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 796 ms 10964 KB
359899 14/11/2017 15:44:18 vinhquana TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 796 ms 10964 KB
349062 31/10/2017 07:35:00 hoan2k1 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 546 ms 40124 KB
343738 24/10/2017 09:32:25 ngonamduonghl TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 453 ms 31104 KB
341041 20/10/2017 14:18:36 ARSENAL1886 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 250 ms 17948 KB
333736 11/10/2017 00:46:43 nkduc TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 484 ms 10036 KB
323071 26/09/2017 02:27:35 thai141212 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 750 ms 10984 KB
312919 04/09/2017 19:55:14 8man TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 796 ms 19156 KB
294252 11/07/2017 10:23:25 Ledacthuong2210 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
292810 05/07/2017 01:57:10 tuan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
292809 05/07/2017 01:49:22 tuan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
292805 05/07/2017 01:02:53 tuan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
289011 19/06/2017 01:09:47 damsanchv TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 796 ms 64296 KB
287546 13/06/2017 13:56:08 tuan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
276420 08/05/2017 15:00:38 yutaka2k TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 937 ms 32932 KB
275399 03/05/2017 23:05:33 vananh0905 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 4203 ms 1840 KB
271397 17/04/2017 09:30:11 nguyenhoanganh1612001 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1171 ms 1904 KB
260076 18/03/2017 09:29:43 doituyentin TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 437 ms 18252 KB
259037 16/03/2017 21:07:49 parkouryb TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 406 ms 18252 KB
258586 15/03/2017 19:54:50 abcxyz123456 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
254216 03/03/2017 17:34:32 vphuong214 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
251979 25/02/2017 17:22:24 manhhungking TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
250500 20/02/2017 21:35:47 phan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 531 ms 1860 KB
240958 14/01/2017 09:44:40 4everkaka TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 375 ms 34596 KB
236757 30/12/2016 16:58:22 Demo2000 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
236741 30/12/2016 16:17:29 nhquanqt TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
218322 16/11/2016 11:16:21 truongtop14 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
218316 16/11/2016 11:04:19 Nguyenthaihoc TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 578 ms 2828 KB
213538 09/11/2016 08:11:45 dqhn123 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 500 ms 18824 KB
208459 31/10/2016 22:49:08 ariesgemini TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
204113 25/10/2016 00:47:45 HoVanAnhK58A2 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 500 ms 36256 KB
203453 24/10/2016 13:12:14 ntanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 328 ms 35364 KB
201977 23/10/2016 13:44:06 boychienga1234 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 609 ms 2784 KB
201971 23/10/2016 13:42:05 boychienga1234 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 609 ms 2740 KB
199777 20/10/2016 06:36:23 SunnyAUG TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 421 ms 19820 KB
199609 19/10/2016 20:54:46 nguyenxuanhaa3 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
199586 19/10/2016 20:32:31 nguyenxuanhaa3 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 2406 ms 2812 KB
196934 15/10/2016 16:22:51 hoangducsmagic TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 781 ms 35564 KB
196930 15/10/2016 16:21:17 hoangducsmagic TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 781 ms 35548 KB
196929 15/10/2016 16:20:38 hoangducsmagic TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 781 ms 35548 KB
196905 15/10/2016 16:08:08 nguyensieuv TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 875 ms 113912 KB
196758 15/10/2016 13:47:18 phungvitrung TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 875 ms 113912 KB
194875 12/10/2016 19:55:21 tienthanh214 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 578 ms 2820 KB
194747 12/10/2016 16:32:21 tienthanh214 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 718 ms 15572 KB
183219 27/09/2016 10:10:35 dahaodl TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1562 ms 21888 KB
183171 27/09/2016 08:16:12 leducthinh0409 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1578 ms 22020 KB
177717 16/09/2016 22:04:26 dqhungdl TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1468 ms 16708 KB
170726 06/09/2016 12:13:37 anhnguyen TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 4625 ms 13920 KB
168608 03/09/2016 09:42:36 datbeohbbh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1843 ms 34484 KB
162988 17/08/2016 10:57:32 caothesan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1562 ms 18168 KB
160551 10/08/2016 20:28:48 CUTI TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1093 ms 19160 KB
160522 10/08/2016 19:11:01 huynhnhat TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 3281 ms 72640 KB
151078 10/07/2016 09:53:47 middlest TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 3843 ms 12732 KB
145236 18/06/2016 13:20:52 SunnyAUG TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1781 ms 28188 KB
145234 18/06/2016 13:12:47 SunnyAUG TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1796 ms 28188 KB
145227 18/06/2016 11:08:19 phuchoahodo TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1578 ms 64296 KB
142112 07/06/2016 09:31:17 romqn1999 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 906 ms 19388 KB
140804 01/06/2016 22:08:21 stevenlethai TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1890 ms 2768 KB
134982 08/05/2016 19:43:19 tieuchanlong TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1843 ms 30180 KB
132707 19/04/2016 23:57:19 khangtran TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1843 ms 2768 KB
121949 26/02/2016 13:44:52 phuleethanh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1796 ms 39708 KB
119344 14/02/2016 10:17:38 AdminNTU TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 3468 ms 14136 KB
117911 05/02/2016 21:07:56 TQT TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 3359 ms 13840 KB
106805 18/12/2015 20:18:47 mr234 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1390 ms 35528 KB
100573 02/12/2015 18:46:02 anhtu1998 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1234 ms 33012 KB
90324 09/11/2015 21:35:09 toan411998 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1500 ms 27180 KB
89858 09/11/2015 08:49:21 qcuong98 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1140 ms 18952 KB
83803 26/10/2015 23:45:11 hanhlv270597 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 734 ms 17956 KB
67151 24/09/2015 14:25:31 MTAZero TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 968 ms 34588 KB
66976 24/09/2015 01:09:56 dhkhtn TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 2250 ms 26740 KB
66960 24/09/2015 00:21:23 hungngoquoc TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 2984 ms 26724 KB
66959 24/09/2015 00:20:34 hungngoquoc TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 3015 ms 26760 KB
60585 04/09/2015 20:49:53 lamquangvinhATO TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 343 ms 17528 KB
49820 02/08/2015 15:02:05 npltv TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 2402 ms 2972 KB
48841 25/07/2015 00:30:03 mrtan_lovelife TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 514 ms 2900 KB
48838 25/07/2015 00:27:09 mrtan_lovelife TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1809 ms 2904 KB
48836 25/07/2015 00:25:38 mrtan_lovelife TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1918 ms 2900 KB
48827 24/07/2015 23:59:06 mrtan_lovelife TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1872 ms 2944 KB
48269 20/07/2015 21:50:57 bacthosan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 780 ms 70728 KB
41073 14/06/2015 17:31:10 farmerboy TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 748 ms 20988 KB
35688 15/05/2015 16:12:42 pqhuy98 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 2355 ms 13000 KB
32351 30/04/2015 21:07:00 lehoangvu15 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 499 ms 19552 KB
32342 30/04/2015 20:47:22 lehoangvu15 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 483 ms 19512 KB
32341 30/04/2015 20:44:11 lehoangvu15 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 514 ms 19328 KB
31947 27/04/2015 22:44:33 nghethuat102 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 499 ms 19356 KB
31915 27/04/2015 20:58:11 nảm10tin TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 312 ms 2960 KB
24654 24/03/2015 23:22:07 vdn1999bxvp TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1731 ms 1732 KB
21692 17/03/2015 21:48:03 conglinh TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 2511 ms 12668 KB
21169 13/03/2015 10:21:57 kieuquocdat123 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1014 ms 34520 KB
15590 07/03/2015 22:21:27 duthienkt TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1653 ms 1700 KB
15505 07/03/2015 21:51:10 yurilover172 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 2542 ms 12748 KB
15477 07/03/2015 21:42:47 TiChuot97 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 717 ms 32592 KB
Back to Top