Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740983 06/04/2020 19:54:43 cuongdoduy123 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
736805 24/03/2020 21:11:05 hello5423 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
736662 24/03/2020 10:37:55 hello5423 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
730720 09/03/2020 21:52:06 Love SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
730153 07/03/2020 19:29:24 ngongoc071 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
725929 26/02/2020 10:47:15 letuandat SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
725182 24/02/2020 17:19:29 cbl_hoanglinh SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
724940 24/02/2020 09:09:33 drlamlqd9 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
724466 23/02/2020 10:53:08 leductoan SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
723530 21/02/2020 10:40:43 lodu SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
723387 20/02/2020 21:07:03 Member SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
721541 17/02/2020 15:31:51 manh2004 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
721256 16/02/2020 22:26:09 namu10x SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
721255 16/02/2020 22:23:40 hanhngan SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
721245 16/02/2020 22:00:59 thanhtructink31 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
721202 16/02/2020 20:49:52 lkminhhieu SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
721161 16/02/2020 19:53:10 loidinhnhat001 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
721153 16/02/2020 19:24:35 NHDanDz SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
721065 16/02/2020 16:23:41 lkminhhieu SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
721047 16/02/2020 16:01:51 ngapreo21 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
721043 16/02/2020 15:55:21 ngapreo21 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
720626 15/02/2020 17:04:47 baopham19062003kgkgkg SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
720147 14/02/2020 17:13:45 khanhtron03 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
719599 13/02/2020 16:05:22 tiendung2306 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
719008 12/02/2020 10:44:05 hungit04 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
718809 11/02/2020 21:25:18 LêMinh SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
718808 11/02/2020 21:23:20 Arigiri SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
718173 10/02/2020 21:46:04 binhlecong SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
710471 28/01/2020 14:19:48 Fidisk SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
708052 21/01/2020 13:48:44 HackerMan SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
703597 12/01/2020 16:42:52 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
700249 07/01/2020 15:16:16 nguyenvana SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
698908 06/01/2020 09:06:58 tuantaitungo123 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
686019 07/12/2019 22:54:12 thuyngocha98 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
679992 25/11/2019 15:05:44 banhgiaman SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
679890 25/11/2019 08:34:44 leviettttnh SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
675367 17/11/2019 23:55:19 vhskillpro SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
675364 17/11/2019 23:27:02 vhskillpro SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
673911 14/11/2019 20:06:57 tandk SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 31 ms 1140 KB
673908 14/11/2019 19:58:39 ddlan123 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
669690 06/11/2019 20:47:02 minhkhoi1026 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
669402 06/11/2019 13:10:43 giveupahabit SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
669157 05/11/2019 22:24:25 tink30nguyen SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
669156 05/11/2019 22:23:34 tink30nguyen SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
668710 05/11/2019 11:24:29 alt3Minh SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
651263 04/10/2019 19:45:19 Zelda2004 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
643486 20/09/2019 20:50:25 baobao07 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
641887 18/09/2019 20:21:46 tuananh778999 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
639745 16/09/2019 08:35:46 ct390 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 31 ms 2244 KB
623793 19/08/2019 15:05:47 omlgg SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
616712 05/08/2019 09:53:00 totanhiep SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
616678 05/08/2019 08:53:05 Midodra SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
611216 25/07/2019 21:08:44 believer SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
600979 29/06/2019 12:11:49 rimuru SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
600614 28/06/2019 10:19:48 quangduyluu123 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
593950 16/06/2019 12:05:28 094175234 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
590808 07/06/2019 14:46:23 pvannvu2512 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
578926 30/04/2019 18:00:01 hh1305 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
574766 18/04/2019 08:56:35 dangkhoa_pascal SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
573430 15/04/2019 10:46:47 trung_hieu_k36_chv SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
573150 14/04/2019 18:15:25 nqhhoang2002 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
572797 13/04/2019 21:56:31 phuongnhi_tran_1206 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
567632 31/03/2019 13:08:41 vanan9205 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
543101 03/02/2019 19:32:29 vanan9205 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
542774 02/02/2019 21:36:56 NoFace SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
542579 02/02/2019 00:00:04 uchiha SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
537364 16/01/2019 23:04:05 YoriHarumi SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
534584 10/01/2019 22:45:08 blackcat2710 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
534348 10/01/2019 19:42:03 anhnguyen123 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
534346 10/01/2019 19:41:21 anhnguyen123 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
533073 08/01/2019 15:57:09 htdung_bl SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
529530 03/01/2019 09:45:04 iostream SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 2008 KB
518410 23/11/2018 18:44:34 dfwapekko SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
512011 15/11/2018 10:16:16 anhvippro123z SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
509524 11/11/2018 20:09:35 iostream SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
508740 10/11/2018 10:02:49 anzuko SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
508222 09/11/2018 14:19:22 xikhud SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
507357 08/11/2018 12:03:19 HMĐ_191 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
503162 02/11/2018 11:27:05 ngonamduonghl SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 0 ms 1024 KB
494207 19/10/2018 18:46:48 blebleble SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
494135 19/10/2018 16:55:32 btappmedia SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1644 KB
486516 11/10/2018 19:20:38 LongÇhampion SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
469438 18/09/2018 21:45:15 kamisama SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
469380 18/09/2018 20:44:50 april2003 SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
461084 06/09/2018 09:16:45 hoangthuc701 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
456371 28/08/2018 09:41:47 HHHHHHHH SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1240 KB
455065 24/08/2018 09:11:32 ngocthien SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
444523 26/07/2018 16:21:02 lehaiduyem123 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
442812 21/07/2018 11:46:57 nganyhilow SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442677 20/07/2018 18:20:54 base_coder SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
442675 20/07/2018 18:17:57 base_coder SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
442673 20/07/2018 18:12:53 base_coder SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
442672 20/07/2018 18:11:25 base_coder SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
427007 25/05/2018 09:57:08 trananhprince SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
427006 25/05/2018 09:54:47 trananhprince SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
426702 23/05/2018 16:32:36 cyb3 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426492 22/05/2018 17:29:36 cyb3 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
416819 13/04/2018 05:24:07 vinhntndu SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 2008 KB
390662 25/01/2018 10:44:00 ngocdu123 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
368905 29/11/2017 16:29:38 tranthanhhai SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
359984 14/11/2017 16:23:15 freepascal SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
353608 06/11/2017 14:52:01 phuchoahodo SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
349061 31/10/2017 07:34:49 hoan2k1 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
330658 07/10/2017 08:29:14 hahpuc SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
329809 06/10/2017 10:38:04 duyvtvp1919 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
300278 31/07/2017 23:47:06 minuit SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
299880 29/07/2017 12:57:47 uongnuocbangmom SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297902 22/07/2017 21:45:13 nguyentandat1502 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297414 20/07/2017 22:33:00 thongnguyen050999 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297412 20/07/2017 22:18:24 thongnguyen050999 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
297411 20/07/2017 22:17:30 thongnguyen050999 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297404 20/07/2017 21:59:09 thongnguyen050999 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297403 20/07/2017 21:58:27 thongnguyen050999 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297401 20/07/2017 21:53:08 thongnguyen050999 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
293701 09/07/2017 10:34:06 monarch SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
288068 15/06/2017 08:21:12 tuanils111 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
286175 08/06/2017 17:07:10 hatuank97lhp SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
286024 07/06/2017 22:06:11 holyshit SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
285911 07/06/2017 11:11:55 ndcoutinho SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
285909 07/06/2017 11:05:00 vubom121 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
279009 13/05/2017 19:04:20 phbhan SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
260124 18/03/2017 09:38:27 doituyentin SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
256758 10/03/2017 23:28:12 casaumayman SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
253050 27/02/2017 23:21:03 4everkaka SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 62 ms 1080 KB
243679 29/01/2017 22:24:14 dahaodl SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
243340 27/01/2017 12:15:11 SlothSe7en SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
243202 26/01/2017 13:30:11 phanluongquan SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
240093 11/01/2017 22:41:44 linhlrx SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
238348 05/01/2017 12:37:48 izac2001 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
237268 01/01/2017 21:06:53 Demo2000 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
230912 09/12/2016 22:10:41 bvhop341999 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
227705 01/12/2016 15:46:00 nhquanqt SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
208700 01/11/2016 15:12:21 phuong_uit SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
203123 23/10/2016 21:04:21 phamvankhanh1516 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
196393 14/10/2016 19:31:33 dahaodl SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
190472 09/10/2016 16:19:12 congdanhdat SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
182470 26/09/2016 07:18:43 jorker71 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
179980 21/09/2016 10:18:07 thaixuandang SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
176768 15/09/2016 01:16:40 nvtu SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168399 02/09/2016 16:29:10 phan SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168397 02/09/2016 16:28:02 phan SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
163817 20/08/2016 14:50:49 middlest SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
163349 18/08/2016 16:21:32 hoangthongvo SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 31 ms 900 KB
162502 15/08/2016 21:17:11 qtuan140101 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162336 15/08/2016 11:42:10 qtuan140101 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
156762 28/07/2016 21:28:39 lamnguyen SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
153956 21/07/2016 22:30:09 phan SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
151635 13/07/2016 15:12:57 dacthai2807 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
118652 10/02/2016 16:33:11 TQT SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
114642 26/01/2016 09:34:04 datbeohbbh SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
114641 26/01/2016 09:23:03 datbeohbbh SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 46 ms 916 KB
112646 17/01/2016 04:21:39 trungvt130584 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
101028 04/12/2015 13:48:21 stepde15 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
93892 16/11/2015 20:28:00 psucoder SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
86619 01/11/2015 16:36:06 MTAZero SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
65557 20/09/2015 16:51:39 phuleethanh SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
65556 20/09/2015 16:50:38 phuleethanh SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 2200 KB
50629 09/08/2015 20:28:06 mr234 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
47250 16/07/2015 15:37:25 longnghiem1999 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
44402 04/07/2015 00:22:48 mrtan_lovelife SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 636 KB
41481 16/06/2015 23:48:18 farmerboy SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
39570 07/06/2015 14:32:34 mrtan_lovelife SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
31683 25/04/2015 21:10:11 nghethuat102 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
30858 21/04/2015 11:11:36 blackfox_1995 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
24660 24/03/2015 23:29:46 blackfox_1995 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
24659 24/03/2015 23:27:24 blackfox_1995 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
24657 24/03/2015 23:25:53 blackfox_1995 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
21424 15/03/2015 16:11:38 kieuquocdat123 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
21358 14/03/2015 23:37:43 tourist SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 46 ms 644 KB
15173 05/03/2015 23:33:24 stepde15 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
15171 05/03/2015 22:52:56 freelance SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
Back to Top