Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733917 17/03/2020 23:31:10 anhnguyenroux SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 687 ms 12992 KB
733510 16/03/2020 20:27:44 haupas SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 703 ms 18084 KB
731932 13/03/2020 18:56:32 jonasngyn SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 625 ms 13084 KB
731931 13/03/2020 18:55:10 jonasngyn SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 640 ms 13084 KB
722880 19/02/2020 21:34:32 buihoat2003 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 375 ms 15884 KB
722718 19/02/2020 15:50:18 buihoat2003 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 359 ms 15968 KB
715726 06/02/2020 18:51:53 Sang7a4gpc SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 312 ms 13004 KB
709866 25/01/2020 19:19:28 leductoan SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 343 ms 15624 KB
708050 21/01/2020 13:48:08 HackerMan SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 328 ms 13356 KB
703451 12/01/2020 13:34:07 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 640 ms 50076 KB
702211 10/01/2020 14:39:20 loilon504 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 328 ms 13524 KB
683739 02/12/2019 10:04:45 viet2805 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 312 ms 15796 KB
680257 25/11/2019 23:35:41 cyb3 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 312 ms 13252 KB
680218 25/11/2019 22:55:22 nguyenvantien0903 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 343 ms 14024 KB
680216 25/11/2019 22:53:24 nguyenvantien0903 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 312 ms 14024 KB
680210 25/11/2019 22:51:11 nguyenvantien0903 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 375 ms 14024 KB
654379 09/10/2019 14:32:37 nguyentra SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 281 ms 13200 KB
654359 09/10/2019 14:15:28 przxct SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 296 ms 13500 KB
654187 09/10/2019 09:04:20 duong3203 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 343 ms 17252 KB
651617 05/10/2019 08:31:37 ntlinh0505 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 312 ms 36024 KB
650396 03/10/2019 15:35:16 tuantaitungo123 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 375 ms 15240 KB
625389 22/08/2019 22:08:16 leviettttnh SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 406 ms 17468 KB
614544 31/07/2019 23:43:55 tacongnam SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1218 ms 15968 KB
614536 31/07/2019 23:28:22 quanghuy20031 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1281 ms 13228 KB
614527 31/07/2019 23:09:01 cuong0812 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1234 ms 15960 KB
614519 31/07/2019 22:45:08 nhuthangbk SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1234 ms 13220 KB
612835 28/07/2019 22:01:38 hoangnghiaviet SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 312 ms 15940 KB
600359 27/06/2019 18:01:35 inomatit82 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 671 ms 15744 KB
590033 04/06/2019 21:47:18 minhboybn SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1281 ms 13304 KB
587715 28/05/2019 19:28:09 dchy2000 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1218 ms 15176 KB
587714 28/05/2019 19:20:34 dchy2000 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 687 ms 15176 KB
585104 21/05/2019 20:01:10 nhamtan SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 312 ms 13912 KB
565523 27/03/2019 11:34:13 Nducnha SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 812 ms 15672 KB
565522 27/03/2019 11:27:49 thinhdatcbl SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 875 ms 15672 KB
531759 06/01/2019 16:17:37 8man SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 500 ms 8524 KB
531679 06/01/2019 14:24:32 8man SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 484 ms 8524 KB
531676 06/01/2019 14:13:26 8man SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 453 ms 8524 KB
531671 06/01/2019 14:09:39 8man SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 500 ms 12432 KB
526777 11/12/2018 15:22:03 abcxyz123456 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 812 ms 13916 KB
526764 11/12/2018 15:05:34 abcxyz123456 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 640 ms 13916 KB
526741 11/12/2018 14:48:48 abcxyz123456 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 515 ms 13928 KB
516630 21/11/2018 09:49:26 chn_k58_binh SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 250 ms 13604 KB
512407 15/11/2018 12:31:21 LongÇhampion SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1234 ms 15684 KB
512014 15/11/2018 10:16:58 anhvippro123z SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 437 ms 13996 KB
510266 13/11/2018 01:38:12 thuho SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 453 ms 13896 KB
510263 13/11/2018 01:33:03 thuho SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 453 ms 13896 KB
476668 29/09/2018 18:14:21 Meliodas SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 265 ms 14292 KB
457092 29/08/2018 16:02:50 ARSENAL1886 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 296 ms 12932 KB
456369 28/08/2018 09:41:27 HHHHHHHH SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 203 ms 11620 KB
445068 28/07/2018 21:18:32 huy9a1 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 265 ms 11636 KB
441552 16/07/2018 22:30:48 dangkhoa_pascal SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 578 ms 8756 KB
437626 30/06/2018 11:26:41 blebleble SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1328 ms 39156 KB
430176 03/06/2018 15:03:30 trihien0102 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 593 ms 49676 KB
423525 07/05/2018 21:18:04 huynhtuan17ti SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 562 ms 16372 KB
422884 02/05/2018 23:25:37 grenoregodlike SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 453 ms 34116 KB
419369 19/04/2018 05:49:16 vinhntndu SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 484 ms 14032 KB
406650 20/03/2018 06:13:08 chuducanhchy SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 593 ms 49560 KB
382189 05/01/2018 21:30:05 tqhuy2502 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 296 ms 13520 KB
380544 01/01/2018 22:42:07 khangtran SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 359 ms 58144 KB
380267 02/01/2018 10:49:05 nguyenxuanhaa3 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 906 ms 17640 KB
380262 02/01/2018 10:35:40 nguyenxuanhaa3 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 953 ms 17620 KB
380261 02/01/2018 10:35:07 nguyenxuanhaa3 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 890 ms 17688 KB
380138 01/01/2018 21:06:21 Ledacthuong2210 SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 687 ms 13172 KB
376457 20/12/2017 10:15:03 NautilusX SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 265 ms 16376 KB
359965 14/11/2017 16:10:37 freepascal SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 609 ms 21228 KB
349059 31/10/2017 07:34:20 hoan2k1 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 593 ms 13976 KB
347998 29/10/2017 22:51:54 masterv SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 578 ms 13976 KB
346307 27/10/2017 02:21:24 phhoang98a SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1093 ms 13088 KB
346303 27/10/2017 01:53:36 phhoang98a SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1031 ms 11424 KB
345887 26/10/2017 16:33:36 caovantheanh SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 921 ms 20800 KB
328888 04/10/2017 09:41:09 awatjkim SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 296 ms 13940 KB
325153 29/09/2017 07:07:38 duyvtvp1919 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 750 ms 14748 KB
309176 25/08/2017 23:23:21 tuan SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 546 ms 12660 KB
287046 11/06/2017 19:38:48 baotuanvn SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 640 ms 14404 KB
283079 25/05/2017 10:42:31 baotuanvn SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 750 ms 14852 KB
282849 24/05/2017 12:05:10 baotuanvn SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 640 ms 14972 KB
271741 18/04/2017 12:58:41 duahaucc SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 640 ms 21252 KB
259854 18/03/2017 07:46:53 doituyentin SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 562 ms 9188 KB
236580 29/12/2016 19:50:37 namnguyen123 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 859 ms 13564 KB
231125 10/12/2016 20:12:03 doanphuduc94 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 828 ms 13252 KB
227702 01/12/2016 15:40:07 hanhlv270597 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 296 ms 14236 KB
221586 21/11/2016 18:23:18 bachnxepu SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 234 ms 11848 KB
221580 21/11/2016 18:19:34 bachnxepu SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 218 ms 12336 KB
197441 16/10/2016 20:35:50 caothesan SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 812 ms 12092 KB
190570 09/10/2016 21:52:23 dahaodl SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1375 ms 14804 KB
164512 22/08/2016 21:29:02 nghethuat102 SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 734 ms 9176 KB
157854 02/08/2016 14:24:57 middlest SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1375 ms 11556 KB
156298 27/07/2016 12:28:09 hentaino102 SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 703 ms 11540 KB
145297 18/06/2016 19:21:40 hoangvuduyanh SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1343 ms 14496 KB
140726 01/06/2016 16:02:55 nguyenxuanhaa3 SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 1093 ms 123752 KB
140725 01/06/2016 16:01:21 nguyenxuanhaa3 SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 890 ms 18408 KB
134811 06/05/2016 20:19:08 linhduonghy SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 437 ms 11760 KB
133329 24/04/2016 12:28:25 phuleethanh SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 828 ms 12272 KB
132369 17/04/2016 22:59:13 Loda SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 828 ms 14484 KB
126827 24/03/2016 16:10:45 nameless SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 734 ms 13540 KB
126802 24/03/2016 15:02:42 nguyentamdat SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 734 ms 13540 KB
126782 24/03/2016 11:59:14 cmtanphat SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 828 ms 16672 KB
119633 15/02/2016 17:17:27 mrtan_lovelife SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 734 ms 12300 KB
118108 06/02/2016 16:09:03 dqhungdl SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1375 ms 15408 KB
110323 04/01/2016 21:15:23 thanga2pbc SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 750 ms 14656 KB
107851 25/12/2015 10:33:02 thanga2pbc SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 750 ms 14652 KB
107850 25/12/2015 10:32:59 thanga2pbc SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 781 ms 14652 KB
107333 22/12/2015 10:59:23 psucoder SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 453 ms 13072 KB
99132 26/11/2015 21:07:56 dhenry SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 765 ms 9696 KB
95703 20/11/2015 19:10:24 hanhlv270597 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 296 ms 11440 KB
90840 10/11/2015 23:36:30 lecong SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 765 ms 8080 KB
68478 26/09/2015 16:01:16 phuleethanh SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 562 ms 33608 KB
63155 13/09/2015 21:00:44 phamvanlong SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1406 ms 21440 KB
63152 13/09/2015 20:57:43 phamvanlong SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1234 ms 21440 KB
62253 10/09/2015 15:51:20 thanga2pbc SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 578 ms 15740 KB
49351 29/07/2015 19:13:48 dhkhtn SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1045 ms 12060 KB
48265 20/07/2015 21:19:33 tuank55 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 436 ms 17996 KB
45459 13/07/2015 09:59:07 lehuuquyen SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1310 ms 12808 KB
39723 09/06/2015 23:50:27 farmerboy SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 639 ms 15440 KB
38259 31/05/2015 17:55:49 pqhuy98 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1092 ms 11984 KB
33115 07/05/2015 21:02:48 MTAZero SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1341 ms 14020 KB
33081 07/05/2015 14:29:06 KuroKy SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1232 ms 17924 KB
32909 06/05/2015 00:03:38 mikelhpdatke SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 483 ms 27344 KB
29475 17/04/2015 08:10:59 phamtan11 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1497 ms 27336 KB
27133 12/04/2015 19:55:06 coicoichip SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 561 ms 12728 KB
25966 30/03/2015 17:40:48 ngan SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 234 ms 8652 KB
25957 30/03/2015 16:30:40 tuongquan SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 421 ms 14540 KB
25775 29/03/2015 22:52:53 only_love97 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 358 ms 14584 KB
25736 29/03/2015 22:30:16 kata SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1076 ms 19020 KB
25711 29/03/2015 22:21:52 GodIsAGirl SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1201 ms 13616 KB
25673 29/03/2015 22:12:22 Stupid_Dog SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1232 ms 12864 KB
25663 29/03/2015 22:10:10 thanhdat01234 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1107 ms 63172 KB
25607 29/03/2015 21:44:39 chicken_coder SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 468 ms 12644 KB
25601 29/03/2015 21:43:05 chicken_coder SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 452 ms 12880 KB
25543 29/03/2015 21:27:32 thai9cdb SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1310 ms 14616 KB
25523 29/03/2015 21:21:36 vuducnhi SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 1138 ms 12380 KB
25493 29/03/2015 21:13:21 kieuquocdat123 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1123 ms 12384 KB
25453 29/03/2015 21:01:08 yurilover172 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 639 ms 13088 KB
25444 29/03/2015 20:59:15 ladpro98 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 312 ms 12868 KB
25263 29/03/2015 20:15:12 ThaoHoangPhuong SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 483 ms 12812 KB
Back to Top