Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737813 28/03/2020 12:25:15 naruto270504 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
736610 23/03/2020 22:38:43 baotruc QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
736602 23/03/2020 22:20:39 baotruc QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
728484 03/03/2020 22:34:45 khanhkjhave QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
727374 29/02/2020 22:13:52 Fidisk QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
721918 18/02/2020 08:16:21 tridung2721 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
720574 15/02/2020 16:36:01 huytool QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
719857 14/02/2020 08:13:37 minhtrieutvn QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
712507 31/01/2020 14:16:33 tahoangquan2 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
710936 29/01/2020 20:57:49 hoangle134134 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
708049 21/01/2020 13:47:57 HackerMan QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
701348 09/01/2020 10:38:01 ntoan199 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
700654 08/01/2020 09:02:58 stkirito74 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
699749 07/01/2020 00:37:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 860 KB
699747 07/01/2020 00:36:14 ntphong QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
698325 05/01/2020 09:57:57 0343249261 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
691817 22/12/2019 10:27:47 unglinh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
689840 17/12/2019 16:20:11 datpmt QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
682436 29/11/2019 19:02:08 hitu1901 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
679269 23/11/2019 20:58:42 quochuong2006 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
677159 21/11/2019 21:05:16 pinyahoo567 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
665039 29/10/2019 20:53:42 Nam20cm QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Java 8 Accepted 218 ms 16640 KB
661398 23/10/2019 15:38:21 hitu1914 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
642704 19/09/2019 20:49:02 tuananh778999 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
641990 18/09/2019 22:08:17 gbking2003 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
641989 18/09/2019 22:07:58 gbking2003 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
630002 29/08/2019 20:33:54 baobao07 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
623003 17/08/2019 10:02:54 leviettttnh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
602115 02/07/2019 14:58:04 ngoctit QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
601434 30/06/2019 18:53:31 rimuru QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
599296 27/06/2019 14:39:15 trananhprince QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
593627 15/06/2019 12:07:18 banhgiaman QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
589296 02/06/2019 15:59:49 cyb3 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 964 KB
580657 05/05/2019 19:53:34 hh1305 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
573469 15/04/2019 13:40:43 lapphan2908 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
570844 09/04/2019 07:35:24 dangkhoa_pascal QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
563449 22/03/2019 10:10:47 ffrederick QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1044 KB
546817 15/02/2019 15:05:30 blackcat2710 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
545829 13/02/2019 07:47:42 myhorizon QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
545681 12/02/2019 21:07:53 phuongnhi_tran_1206 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
542341 01/02/2019 09:50:42 iiiiiii125478 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
542247 31/01/2019 20:50:41 jdkun123258TDMU QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
542238 31/01/2019 19:58:10 nguyenvantien0903 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
539067 21/01/2019 21:21:29 cptkhai QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
533348 08/01/2019 22:32:42 tuanltt1252004 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
530916 05/01/2019 11:13:41 anhnguyen123 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
529149 02/01/2019 14:05:36 vanan9205 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
529146 02/01/2019 13:39:04 lehoang QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
522082 01/12/2018 14:08:06 dfwapekko QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
515669 19/11/2018 14:08:53 nhoklonely091 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
512015 15/11/2018 10:17:18 anhvippro123z QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
503440 02/11/2018 19:01:14 hitu01 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
503367 02/11/2018 18:11:36 khoaat QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
503358 02/11/2018 18:06:25 hitu03 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
500882 30/10/2018 15:32:21 mrlihd QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
488590 13/10/2018 16:06:24 xikhud QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
486972 12/10/2018 07:23:06 meou2103 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
485184 11/10/2018 09:07:18 mta QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
484554 10/10/2018 11:33:19 minh713823 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484290 09/10/2018 21:26:08 minh713823 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
483510 08/10/2018 22:48:20 hitu02 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
483339 08/10/2018 20:19:53 boniva161 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
482241 06/10/2018 22:12:36 taminhquanno21 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
481484 05/10/2018 21:16:06 thamtudeptrai007 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
476780 29/09/2018 20:31:05 Meliodas QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
475981 28/09/2018 18:32:34 NguyenKhoilop7 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1000 KB
474190 26/09/2018 11:57:06 phamanmaithao10 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
467333 15/09/2018 17:26:41 LongÇhampion QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
466494 14/09/2018 11:42:30 hitu05 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
465842 13/09/2018 12:56:48 black_stone QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
465756 13/09/2018 10:37:29 Asteross QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
459105 02/09/2018 18:26:22 duong2 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
456368 28/08/2018 09:41:18 HHHHHHHH QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
445527 30/07/2018 17:09:43 10ngocanh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
437946 01/07/2018 23:54:01 kaitoukid1609 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
425144 15/05/2018 21:32:52 doduc2652002 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
421783 28/04/2018 09:38:49 chicken1996 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
418198 14/04/2018 17:27:07 YeuEmTuCaiNhinDauTien QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
413679 05/04/2018 17:50:41 bibinguyen QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
412465 02/04/2018 22:39:50 vinhntndu QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
411463 30/03/2018 22:15:23 theanhbr01 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
407580 22/03/2018 07:33:11 tinhochbt QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
407462 21/03/2018 20:01:46 tinhochbt QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
407461 21/03/2018 20:00:35 tinhochbt QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
405557 15/03/2018 19:53:16 ngocminh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
398449 24/02/2018 16:24:33 trungtt123 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
390265 24/01/2018 13:01:17 tranminhtan QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
386921 17/01/2018 21:51:26 chinhhi QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
386920 17/01/2018 21:50:13 chinhhi QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
379943 01/01/2018 12:02:49 MINHKHANG QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
378308 27/12/2017 21:55:39 huy9a1 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
372072 05/12/2017 13:06:11 changlangtu97 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
359732 14/11/2017 15:02:48 freepascal QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
350574 01/11/2017 22:12:11 tranthanhhai QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
350573 01/11/2017 22:11:34 tranthanhhai QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
349058 31/10/2017 07:34:04 hoan2k1 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346054 26/10/2017 20:31:22 vikhangcqt171 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
336799 15/10/2017 09:03:42 GấuBéoIT QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 0 ms 1176 KB
334919 12/10/2017 17:33:31 king744744 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
332564 09/10/2017 16:16:38 skydriver001 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
332238 09/10/2017 01:05:37 nhpntz0t QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
329280 05/10/2017 08:28:25 nkduc QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
328187 03/10/2017 08:33:25 tranquangkhai98 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
316340 13/09/2017 10:46:51 hahpuc QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
312790 04/09/2017 12:40:38 myfriend1102vn QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311004 30/08/2017 17:39:50 hoanglongbpt QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
305902 17/08/2017 11:09:20 ProLQM QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 0 ms 1288 KB
301093 04/08/2017 20:19:02 hungk36b QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
301016 04/08/2017 14:50:33 congthangk36d QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
301008 04/08/2017 14:44:01 anh76qn QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
292957 05/07/2017 21:55:07 z7vahein7z QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
285981 07/06/2017 16:36:08 hocattuongltv QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
284597 01/06/2017 10:48:39 hatuank97lhp QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282545 23/05/2017 09:48:50 tuan QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282534 23/05/2017 09:28:46 tuan QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
276791 09/05/2017 13:19:27 bethogay QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
273545 25/04/2017 11:07:47 contiti QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
264963 30/03/2017 08:31:41 nguyenhoangnam QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
263074 25/03/2017 15:58:37 nguyenhaan QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
262011 22/03/2017 19:19:59 tuan QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261257 20/03/2017 21:53:32 aquawind0130 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
260334 18/03/2017 15:31:25 hoangthuhang QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
260151 18/03/2017 09:44:53 doituyentin QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
258663 15/03/2017 22:31:52 hieua2tincvp QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
251671 24/02/2017 15:34:09 Midodra QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
237152 01/01/2017 09:19:17 linhlrx QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
236133 27/12/2016 21:50:20 duyqnguyenle QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
233072 17/12/2016 15:54:41 iostream QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
231857 13/12/2016 09:37:01 thanhngoac272599 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
230657 09/12/2016 11:39:01 nguyentandat1502 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
229993 07/12/2016 21:13:20 SlothSe7en QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
223822 24/11/2016 23:04:19 hut_trancamtu QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
219293 17/11/2016 21:31:03 dats2007 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
214251 10/11/2016 15:44:07 LHP QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
205892 27/10/2016 20:05:17 qqq QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
204720 25/10/2016 23:13:17 phungvitrung QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
204533 25/10/2016 20:42:06 hoangducsmagic QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
201516 22/10/2016 15:30:04 anhpro96 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
194439 12/10/2016 10:30:43 hungdhv97 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
181898 24/09/2016 21:05:32 192168120 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
178714 18/09/2016 22:23:28 yuu QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165464 24/08/2016 22:29:16 itcdeveloper14 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
164149 21/08/2016 21:26:56 4everkaka QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
163490 19/08/2016 00:37:32 dahaodl QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
162907 16/08/2016 23:23:38 damsanchv QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
158599 05/08/2016 21:46:18 3lovephuong3 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
150395 06/07/2016 21:54:33 try QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
142753 10/06/2016 08:55:27 nguyenxuanhaa3 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
142344 08/06/2016 09:26:02 Tree QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137072 22/05/2016 01:46:00 Hhcckqnl QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
137047 22/05/2016 00:15:02 junlexo QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
136913 21/05/2016 00:14:53 letuannghia194 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
136508 18/05/2016 14:52:42 dsgod26 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
136467 18/05/2016 08:37:09 khangtran QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
128041 30/03/2016 18:53:16 nhockiller QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
123766 08/03/2016 20:45:56 TQT QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 844 KB
119190 13/02/2016 20:16:38 dqhungdl QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
118825 11/02/2016 21:40:04 hanhlv270597 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
112715 17/01/2016 17:47:48 dung QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
110912 07/01/2016 12:14:05 ngonamduonghl QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
107771 24/12/2015 18:57:46 huynhduy_hmd QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
106867 19/12/2015 00:40:13 minhem1231 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
106723 18/12/2015 15:02:15 dunsdo99 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
101094 04/12/2015 19:44:07 miltonbw QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
100311 01/12/2015 02:37:48 Cherry QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
96052 21/11/2015 14:31:38 onebpiece1 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
96043 21/11/2015 14:14:37 johnnycracker99104746 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
96030 21/11/2015 14:02:40 poweriknow QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
95362 19/11/2015 19:49:07 MTAnewbie QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
94842 18/11/2015 20:53:31 nguhoc123 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
93501 16/11/2015 07:37:10 cobonla QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 0 ms 760 KB
91489 12/11/2015 13:54:22 bachnxepu QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
90942 11/11/2015 09:40:55 tranquockhanh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
88919 06/11/2015 23:21:36 cyan QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
87601 03/11/2015 23:37:50 tiabennita QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
81007 20/10/2015 20:23:36 pringdark123 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
80965 20/10/2015 15:55:14 toan411998 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 832 KB
80813 20/10/2015 10:40:46 UiM QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
80515 19/10/2015 20:11:27 ducmanh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
75288 06/10/2015 10:47:39 trantienlqd200620 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
68975 27/09/2015 16:44:31 dacthai2807 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
61514 06/09/2015 23:57:06 typpoppop QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
60334 04/09/2015 08:20:30 phuleethanh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
59084 29/08/2015 10:05:59 vinhtrong97 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
58988 28/08/2015 18:38:38 nguvaho QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 964 KB
54320 20/08/2015 22:03:57 JCORE QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 880 KB
51910 13/08/2015 10:15:58 dangcuong_123 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 712 KB
50997 12/08/2015 15:31:17 stepde15 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
50424 07/08/2015 15:56:49 datbeohbbh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
47244 16/07/2015 15:35:23 vdn1999bxvp QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
44654 06/07/2015 16:59:59 bacthosan QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 796 KB
43088 23/06/2015 23:18:44 tanphatvan QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
41764 19/06/2015 10:00:04 anhchi821999 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
39478 06/06/2015 16:27:47 mrtan_lovelife QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 0 ms 616 KB
39442 05/06/2015 21:35:29 hinodi_1998 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 120 KB
39085 02/06/2015 16:17:08 Ngotruonghuy QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
37672 27/05/2015 14:21:18 Comrade QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 0 ms 636 KB
37652 27/05/2015 10:28:50 HanhThong QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
36737 26/05/2015 17:36:46 the_c QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 552 KB
36482 24/05/2015 19:58:43 farmerboy QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
36298 22/05/2015 21:16:04 thotranduc2010 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 536 KB
35595 14/05/2015 20:02:01 nghethuat102 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
34374 12/05/2015 01:01:47 nguyenvanbien95 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
33244 08/05/2015 21:01:35 middlest QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 568 KB
33218 08/05/2015 14:10:57 MTAZero QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 664 KB
33194 08/05/2015 09:10:30 wInD_MtA QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
33189 08/05/2015 06:18:31 trungvt130584 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
33103 07/05/2015 20:13:26 KuroKy QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
32819 05/05/2015 17:19:16 bvd QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
32763 05/05/2015 00:38:05 mikelhpdatke QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
32743 04/05/2015 23:08:54 manhhdvd QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
32625 03/05/2015 22:34:48 kudoshinichilike QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
32618 03/05/2015 21:34:10 kieuquocdat123 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 924 KB
31875 27/04/2015 13:07:31 phanthanhnam QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 828 KB
28567 16/04/2015 21:40:17 furtaro1990 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
27286 14/04/2015 09:09:53 dinhvanthanh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
27102 12/04/2015 14:49:13 hiepdeptrai QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
27081 12/04/2015 13:31:52 phuchoahodo QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
27029 11/04/2015 14:00:27 khang QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
23919 21/03/2015 19:37:42 Nguyenthaihoc QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
23907 21/03/2015 18:59:57 lightkuriboh QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
21909 21/03/2015 03:21:57 Nguyenthaihoc QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 0 ms 616 KB
21690 17/03/2015 21:46:13 truongtop14 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 0 KB
21505 15/03/2015 21:50:47 VietNamVoDich QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
21356 14/03/2015 23:29:57 tourist QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 648 KB
Back to Top