Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
727576 01/03/2020 15:45:45 hlsclan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 2512 KB
726689 27/02/2020 22:07:50 khanhld UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2640 ms 8816 KB
721672 17/02/2020 19:06:51 whoisthatguy UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2468 ms 8748 KB
720973 16/02/2020 11:44:34 19521242 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2437 ms 8780 KB
720332 15/02/2020 09:34:53 hoktro UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2500 ms 8848 KB
719543 13/02/2020 14:19:26 lethienquan28052006 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2752 KB
718895 11/02/2020 23:27:50 Hàoa1 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2312 ms 8868 KB
718272 11/02/2020 05:04:25 quanit2k4 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1906 ms 8740 KB
717895 10/02/2020 15:37:43 Sơna1 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2484 ms 8756 KB
717791 10/02/2020 12:13:14 kimcuong_tvn UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2772 KB
717770 10/02/2020 10:49:03 tienloc_tvn UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2772 KB
717410 09/02/2020 15:51:28 DươngAnhVũ UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 125 ms 2596 KB
717121 08/02/2020 21:41:58 tiendung2306 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 765 ms 2580 KB
715247 05/02/2020 23:19:29 thongoc1984 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 703 ms 2576 KB
714666 05/02/2020 09:40:53 novaphoenix UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2772 KB
713468 02/02/2020 15:50:58 minhtriet2903 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2468 ms 8824 KB
712641 31/01/2020 17:33:41 emLaNewBie UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 359 ms 2608 KB
708379 21/01/2020 21:13:15 Quang249 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2724 KB
708048 21/01/2020 13:47:46 HackerMan UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 812 ms 2396 KB
707546 20/01/2020 14:44:34 anhkhoa09032004 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2684 KB
706845 18/01/2020 17:35:14 winterrr UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2772 KB
705527 16/01/2020 03:37:37 watanabe2804 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 906 ms 2528 KB
705304 15/01/2020 20:05:21 haupas UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2692 KB
703328 12/01/2020 09:46:06 gn123 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2740 KB
703325 12/01/2020 09:45:31 dangdinhkhiem UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 546 ms 2744 KB
703323 12/01/2020 09:44:38 gn123 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 531 ms 5088 KB
702920 11/01/2020 16:23:13 hieutvtt UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 546 ms 5088 KB
700827 08/01/2020 15:25:34 huytool UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2703 ms 8684 KB
700050 07/01/2020 12:25:38 ntphong UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 515 ms 2676 KB
699642 06/01/2020 23:37:23 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 156 ms 2504 KB
699639 06/01/2020 23:36:25 ntphong UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2708 KB
699107 06/01/2020 13:32:33 hongnghia UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2728 KB
698786 05/01/2020 22:27:23 Huwng UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2728 KB
697247 03/01/2020 17:29:10 ffrederick UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 140 ms 2580 KB
696952 03/01/2020 11:21:53 rsattlpalpha UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2000 ms 8888 KB
696903 03/01/2020 10:13:43 vuong123 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2748 KB
695761 01/01/2020 11:08:51 ldn694 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 906 ms 2504 KB
694839 30/12/2019 09:32:38 Scheherazade UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 125 ms 2568 KB
694837 30/12/2019 09:29:33 Scheherazade UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 1531 ms 8928 KB
694834 30/12/2019 09:19:27 Scheherazade UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2656 ms 8844 KB
694821 30/12/2019 08:24:25 yolo19yolo UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 390 ms 5080 KB
693987 27/12/2019 15:50:50 duc04122004 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 890 ms 2528 KB
691211 20/12/2019 21:00:19 jackykg UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 343 ms 2596 KB
690566 18/12/2019 21:34:56 mrzin703 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 671 ms 2580 KB
690488 18/12/2019 18:08:16 sendmylove123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 2580 KB
689584 17/12/2019 09:58:52 chutichday2 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2768 KB
686448 09/12/2019 20:56:21 agru UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 734 ms 2564 KB
685339 05/12/2019 22:25:49 xooxooxooxoox UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 796 ms 2572 KB
683167 30/11/2019 21:06:37 kuzuma245 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 140 ms 2596 KB
683165 30/11/2019 21:04:26 kuzuma245 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 125 ms 2596 KB
682458 29/11/2019 19:30:08 hello5423 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 812 ms 2588 KB
681993 28/11/2019 23:27:15 HoaBenKiaSong UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1796 ms 12096 KB
681992 28/11/2019 23:26:24 HoaBenKiaSong UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 734 ms 2580 KB
681991 28/11/2019 23:26:10 HoaBenKiaSong UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 453 ms 2596 KB
681984 28/11/2019 23:16:17 HoaBenKiaSong UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1734 ms 12096 KB
681550 28/11/2019 14:31:09 tekachi_mochikamedo UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2780 KB
681526 28/11/2019 14:22:09 annt64 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2780 KB
681509 28/11/2019 14:19:12 giang8C2122006 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2780 KB
681500 28/11/2019 14:15:13 huyUwU UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2780 KB
681261 27/11/2019 21:57:20 qtrungth UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2780 KB
678629 22/11/2019 20:59:36 congthangk36d UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 125 ms 2620 KB
676188 19/11/2019 16:38:48 trantien151198 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 375 ms 2548 KB
676180 19/11/2019 16:22:17 unglinh UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 343 ms 2536 KB
673739 14/11/2019 16:21:09 quoclan99 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 750 ms 2464 KB
668220 04/11/2019 10:43:04 TuanRanChoi UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 546 ms 2732 KB
667766 03/11/2019 14:24:44 MinBaoTT UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2732 KB
667733 03/11/2019 11:49:14 ngoctuannguyen UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 703 ms 2536 KB
664591 28/10/2019 21:09:57 ristxnd UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 3132 KB
663405 26/10/2019 21:09:16 congcanhlnq UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 734 ms 2552 KB
662433 24/10/2019 22:52:41 nhattuan722 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 750 ms 2552 KB
658867 17/10/2019 17:54:28 hoangviethang UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 750 ms 2580 KB
656198 11/10/2019 21:56:40 pinyahoo567 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 515 ms 3048 KB
654553 09/10/2019 19:37:33 MaMoi UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 734 ms 2544 KB
650384 03/10/2019 15:29:33 haiprot1 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 109 ms 2588 KB
648801 01/10/2019 12:01:09 ntoan199 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 781 ms 2468 KB
648044 29/09/2019 15:18:15 pmt UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 734 ms 2492 KB
647512 28/09/2019 13:28:21 anhnguyenroux UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 703 ms 2476 KB
647344 28/09/2019 08:46:31 lethienquan28052006 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2700 KB
647264 27/09/2019 23:22:27 18T1021208 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 2520 KB
642727 19/09/2019 21:08:49 nguyenhoainam UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 765 ms 4088 KB
639567 15/09/2019 20:06:25 Fidisk UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2776 KB
638468 14/09/2019 07:11:04 thienkun UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 484 ms 2776 KB
636553 11/09/2019 21:09:02 pepesayhi UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 546 ms 4024 KB
635464 09/09/2019 22:14:14 thống UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2704 KB
635250 09/09/2019 13:36:26 ct390 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2788 KB
635124 09/09/2019 07:54:49 gbking2003 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2788 KB
632539 04/09/2019 23:35:31 hiepthuong UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 2412 KB
631192 01/09/2019 15:33:28 queanh0220 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 765 ms 2404 KB
626088 24/08/2019 15:09:52 funcolor UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1671 ms 8700 KB
625001 22/08/2019 10:04:25 thuy_quynh UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2187 ms 8800 KB
623114 17/08/2019 16:10:48 anime UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 484 ms 2652 KB
621353 15/08/2019 15:24:12 trang000 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2668 KB
621351 15/08/2019 15:21:32 phanthimai123 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2668 KB
618572 08/08/2019 16:11:21 nguyenhuusangAS UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2688 KB
618417 08/08/2019 14:36:17 nhsnguyenthicamtu UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2660 KB
618412 08/08/2019 14:34:39 mynga UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2660 KB
618206 08/08/2019 09:35:09 maitruc UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2720 KB
618201 08/08/2019 09:31:55 lethimytien UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2724 KB
618177 08/08/2019 09:11:55 duyendangnam UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2720 KB
617336 06/08/2019 12:31:49 hongphongthp UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 2444 KB
615766 02/08/2019 20:34:59 trandat UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2125 ms 8872 KB
615652 02/08/2019 17:27:23 DSKdasunkid UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1000 ms 2544 KB
615651 02/08/2019 17:25:33 baodepchai123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 812 ms 2544 KB
615650 02/08/2019 17:25:00 votantai14102004 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 781 ms 2544 KB
615644 02/08/2019 17:12:29 refundgiahuan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 812 ms 2520 KB
615643 02/08/2019 17:11:55 thienquoc11042004 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 2520 KB
615117 01/08/2019 20:58:30 nguyenhanamtran UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1062 ms 2532 KB
614837 01/08/2019 10:39:57 trieutanhung93 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 812 ms 2468 KB
609414 23/07/2019 06:49:03 huuhoangle UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2720 KB
607562 18/07/2019 15:51:02 viet2805 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 578 ms 4136 KB
604233 08/07/2019 14:48:10 16122001 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2696 KB
603383 05/07/2019 13:01:15 khiem123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2546 ms 8776 KB
602116 02/07/2019 14:58:45 ngoctit UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2609 ms 8756 KB
602079 02/07/2019 11:20:29 baobao07 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 750 ms 2504 KB
600911 29/06/2019 09:16:38 TIN10_VUTRINHHOANG UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2578 ms 8744 KB
596442 21/06/2019 15:37:26 ntoanh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
594081 16/06/2019 18:19:26 cyrocs258 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2716 KB
591976 11/06/2019 09:11:22 trananhprince UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1593 ms 8788 KB
591974 11/06/2019 09:10:56 trananhprince UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 140 ms 2592 KB
591973 11/06/2019 09:10:18 trananhprince UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 125 ms 2592 KB
591971 11/06/2019 09:08:12 trananhprince UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1593 ms 8700 KB
591961 11/06/2019 08:57:14 trananhprince UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1593 ms 8732 KB
591075 08/06/2019 11:47:19 dfwapekko UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 140 ms 2616 KB
589336 02/06/2019 19:08:42 tuananh778999 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 750 ms 2556 KB
588958 01/06/2019 15:26:29 vanhsusu03 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 718 ms 2520 KB
585895 23/05/2019 15:17:39 KayTran UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2756 KB
583645 16/05/2019 21:08:54 vokhanhan25 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 484 ms 2948 KB
580955 06/05/2019 22:04:23 anhlavipnd199 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 718 ms 2560 KB
580025 03/05/2019 22:26:21 trung5kvshthlnqk38b UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
579879 03/05/2019 16:33:02 thienphucanh2004 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2756 KB
579878 03/05/2019 16:32:20 thienphucanh2004 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
576696 25/04/2019 10:35:53 phatdoan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 734 ms 2468 KB
574883 18/04/2019 14:39:16 leviettttnh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 484 ms 2748 KB
572675 13/04/2019 17:18:04 knock2810 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 2700 KB
567881 01/04/2019 10:14:11 phuonghoa UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2768 KB
567874 01/04/2019 09:21:28 tuancqt UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2520 KB
566953 29/03/2019 16:47:01 vuonghuyen2006 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 234 ms 2772 KB
566476 28/03/2019 15:56:54 nguyenhau UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2744 KB
566287 28/03/2019 10:44:53 duycqt UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 546 ms 2500 KB
560600 15/03/2019 07:52:14 diemqui110105 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2720 KB
558086 11/03/2019 09:52:02 ducminhtrinh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2744 KB
557967 11/03/2019 08:09:51 meoconnho2004 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1968 ms 8888 KB
557964 11/03/2019 08:05:02 bao2342 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1515 ms 8768 KB
557963 11/03/2019 08:04:07 bao2342 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1875 ms 8884 KB
557858 10/03/2019 21:21:47 biabeogo147 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 2712 KB
554686 04/03/2019 15:42:50 nguyenthanhnga UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 4268 KB
554506 04/03/2019 07:17:40 minhtrieutvn UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 234 ms 2700 KB
554401 03/03/2019 20:18:30 phungduyminh1802 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 2740 KB
552631 28/02/2019 10:06:09 h_giaotvn UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 234 ms 4320 KB
548327 19/02/2019 14:03:17 thecuongthehieu UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 578 ms 2588 KB
545391 12/02/2019 10:36:26 lnatuan UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 2744 KB
542869 03/02/2019 00:46:28 conmeocon UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 515 ms 2592 KB
541786 30/01/2019 00:03:06 bk201 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1968 ms 8788 KB
540623 26/01/2019 10:13:51 blackcat2710 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1984 ms 8748 KB
539719 23/01/2019 20:14:36 minhth_1412 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 593 ms 2572 KB
536810 15/01/2019 20:22:06 Canxuanhuy UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 4336 KB
536727 15/01/2019 16:23:33 Chuminhhien UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2768 KB
536720 15/01/2019 16:17:36 phanngocquang0905 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2768 KB
536718 15/01/2019 16:14:24 okok_9 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2768 KB
536717 15/01/2019 16:12:46 nguyenkhanh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 2768 KB
536716 15/01/2019 16:12:08 huy171104 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 4340 KB
535417 12/01/2019 15:56:42 khanhkjhave UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2788 KB
531258 05/01/2019 21:04:10 thanhtuthcsyenlac UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 2776 KB
530691 04/01/2019 22:05:49 phongpcbyl UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2776 KB
530618 04/01/2019 21:22:17 ronaldo UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 2776 KB
529804 03/01/2019 20:53:29 Namche UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 2760 KB
523819 04/12/2018 22:42:30 094175234 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2125 ms 8760 KB
523814 04/12/2018 22:38:44 094175234 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2187 ms 8896 KB
523746 04/12/2018 21:20:17 hachanh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 2760 KB
516667 21/11/2018 11:45:54 khoinguyentdmu UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1109 ms 8968 KB
516396 20/11/2018 20:26:36 hitu07 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2156 ms 8712 KB
516117 20/11/2018 10:09:13 hitu08 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2156 ms 8812 KB
515702 19/11/2018 14:50:01 anhnguyen123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2548 KB
515673 19/11/2018 14:20:46 hitu03 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2125 ms 8720 KB
513668 16/11/2018 16:56:14 phongke123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 765 ms 2584 KB
513667 16/11/2018 16:55:56 nnhattruyen UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2600 KB
513662 16/11/2018 16:53:58 dfjaiodsfjoasdjfiojojfasdijrejl UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2000 ms 8824 KB
513660 16/11/2018 16:52:47 khang123456a UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 2580 KB
513658 16/11/2018 16:51:40 dfjaiodsfjoasdjfiojojfasdijrejl UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 562 ms 2580 KB
513655 16/11/2018 16:50:53 huynhmanhhuy UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 640 ms 2584 KB
513626 16/11/2018 16:39:34 thanhlvcpy UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 640 ms 2588 KB
513619 16/11/2018 16:36:33 thanhlvcpy UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 562 ms 2588 KB
513002 15/11/2018 20:28:43 chuong123 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 2760 KB
512016 15/11/2018 10:17:38 anhvippro123z UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
509106 11/11/2018 01:45:06 hanhien UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
505453 05/11/2018 21:10:19 nhatanh10102005 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 2984 KB
505370 05/11/2018 20:24:31 vanan9205 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2752 KB
505253 05/11/2018 16:37:48 Anh UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 93 ms 2228 KB
505143 05/11/2018 13:42:22 blebleble UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 281 ms 2548 KB
505139 05/11/2018 13:33:37 blebleble UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 234 ms 2980 KB
503596 02/11/2018 20:08:42 hduoc2003 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 218 ms 2416 KB
503595 02/11/2018 20:06:48 hduoc2003 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 640 ms 2396 KB
495590 22/10/2018 15:29:52 maihuuton987 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 734 ms 2440 KB
495330 21/10/2018 22:57:22 Teddy UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 250 ms 2604 KB
493914 19/10/2018 13:50:34 hitu01 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2046 ms 8916 KB
491551 17/10/2018 12:11:25 lehoang UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 328 ms 2680 KB
483794 09/10/2018 14:17:24 hieuhehehieu123 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 328 ms 2728 KB
483609 09/10/2018 07:54:41 pdhuy2002 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2728 KB
483605 09/10/2018 07:42:08 Asteross UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 4292 KB
482901 07/10/2018 21:55:18 bluecat9x UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 843 ms 2520 KB
482616 07/10/2018 14:58:58 mrlihd UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2281 ms 8652 KB
481086 05/10/2018 14:48:21 hoangthuc701 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 328 ms 2460 KB
479507 03/10/2018 18:42:47 Summer8103 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 703 ms 2464 KB
478295 01/10/2018 23:51:58 12hooks UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 4316 KB
478081 01/10/2018 20:54:13 nguyenvantien0903 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 312 ms 2584 KB
478074 01/10/2018 20:52:25 nguyenvantien0903 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2296 ms 8868 KB
478072 01/10/2018 20:51:31 nguyenvantien0903 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1906 ms 8824 KB
477562 30/09/2018 23:12:33 hoangnghiaviet UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 484 ms 4108 KB
477542 30/09/2018 22:51:46 hoangteo0103 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 843 ms 2552 KB
477080 30/09/2018 10:19:26 taminhquanno21 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2748 KB
475360 27/09/2018 21:31:32 thelightvn UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 2528 KB
473886 25/09/2018 22:23:45 pro113ti UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 4076 KB
472723 24/09/2018 09:28:12 nakrothpro UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2732 KB
471189 21/09/2018 09:57:41 cotyey UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 296 ms 2528 KB
471024 20/09/2018 21:45:54 long_thathu UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 281 ms 2500 KB
468449 17/09/2018 17:02:06 black_stone UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 3244 KB
468440 17/09/2018 16:45:08 black_stone UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 578 ms 3244 KB
467506 15/09/2018 21:30:46 nguyenthanhhien UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 3092 KB
467410 15/09/2018 20:24:33 nguyenthanhhien UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 2696 KB
467331 15/09/2018 17:23:18 GấuBéoIT UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 328 ms 2684 KB
467330 15/09/2018 17:19:23 GấuBéoIT UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2684 KB
467329 15/09/2018 17:18:11 GấuBéoIT UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2684 KB
467106 15/09/2018 09:49:59 ngocdieu UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 3080 KB
464936 11/09/2018 21:42:00 xikhud UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 546 ms 4120 KB
461674 07/09/2018 00:36:30 ngocdoan2661 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2684 KB
461642 06/09/2018 23:16:15 BVs_cớp UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2680 KB
458142 31/08/2018 14:58:59 duong2 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2732 KB
457705 30/08/2018 17:18:00 huynhthanhtan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 125 ms 2528 KB
457704 30/08/2018 17:17:24 huynhthanhtan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 2516 KB
456366 28/08/2018 09:40:09 HHHHHHHH UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 312 ms 2476 KB
453066 19/08/2018 16:23:13 Meliodas UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 296 ms 2604 KB
450023 13/08/2018 10:09:19 LongÇhampion UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 234 ms 1852 KB
449818 12/08/2018 22:16:01 phuongnhi_tran_1206 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 656 ms 2232 KB
447223 04/08/2018 18:47:01 vikhangcqt171 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 2476 KB
445271 30/07/2018 07:24:34 nguyetanh10102005 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2716 KB
445255 30/07/2018 00:00:01 thaolinh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2720 KB
443005 21/07/2018 21:34:25 paradisebay UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2772 KB
440524 12/07/2018 21:03:20 quoctrungitk16nbkqn UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2296 ms 8632 KB
439687 09/07/2018 23:57:00 KHOI2611 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 296 ms 1892 KB
439163 07/07/2018 17:06:27 chaukhanh2003 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 93 ms 2548 KB
437397 29/06/2018 06:21:53 iiiiiii125478 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2656 ms 8888 KB
436313 24/06/2018 14:59:21 maxnguyen2003 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 234 ms 2784 KB
425416 17/05/2018 01:22:23 fake1 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 1912 KB
424924 14/05/2018 22:37:40 buidinhpham2004 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2744 KB
424338 12/05/2018 21:02:09 chauminhkhai UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2792 KB
424333 12/05/2018 20:39:22 huynhmanhhuy UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 2780 KB
418370 15/04/2018 11:12:39 dangkhoa_pascal UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 2784 KB
412234 02/04/2018 10:18:24 __________ UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 796 ms 2504 KB
411543 31/03/2018 07:54:22 karasu UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2656 KB
411241 30/03/2018 09:33:41 truongcao UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 2680 KB
410589 28/03/2018 21:31:11 cyb3 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 234 ms 1796 KB
410587 28/03/2018 21:26:06 ngocminh UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 296 ms 1796 KB
410473 28/03/2018 14:30:28 hoaigiang UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2632 KB
402274 10/03/2018 09:29:48 quyenmmai UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 828 ms 2472 KB
401486 07/03/2018 10:19:09 bach123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 812 ms 1840 KB
401479 07/03/2018 10:02:39 sword000 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 812 ms 1840 KB
401304 06/03/2018 18:28:03 minhlam2102002 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 750 ms 1840 KB
400649 03/03/2018 21:19:06 truongcoi2001 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 328 ms 2704 KB
399301 28/02/2018 00:25:10 ngocminh UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 312 ms 1860 KB
397613 21/02/2018 15:32:14 dungdq2002 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 296 ms 1844 KB
392062 28/01/2018 21:50:40 doduc2652002 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 2500 KB
390665 25/01/2018 10:49:09 thamtudeptrai007 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 781 ms 2552 KB
390098 23/01/2018 21:17:26 trungtp99 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2764 KB
388580 22/01/2018 15:51:48 thanh123 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 4320 KB
388298 21/01/2018 21:07:53 manhh15 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 906 ms 2524 KB
388293 21/01/2018 20:59:14 congavutru UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 359 ms 1900 KB
387930 20/01/2018 15:09:23 thao1234 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 375 ms 2772 KB
387275 18/01/2018 20:14:59 tranminhtan UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2820 KB
386284 15/01/2018 23:50:37 chinhhi UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 578 ms 2432 KB
385188 13/01/2018 09:30:50 ntd992003 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2748 KB
385186 13/01/2018 09:12:39 khab1706592 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 828 ms 2528 KB
385185 13/01/2018 09:10:28 khab1706592 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2640 ms 8832 KB
384725 11/01/2018 20:34:39 lcnguyendang123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2734 ms 8856 KB
384718 11/01/2018 20:28:32 lcnguyendang123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 843 ms 2516 KB
384715 11/01/2018 20:23:57 lcnguyendang123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2765 ms 8784 KB
384714 11/01/2018 20:23:17 lcnguyendang123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 875 ms 2516 KB
384359 11/01/2018 10:18:54 ducden2003 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2748 KB
382597 06/01/2018 20:37:43 hchocon206 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2906 ms 8856 KB
382117 05/01/2018 20:16:59 changlangtu97 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 281 ms 2568 KB
382111 05/01/2018 20:09:45 lotac UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2140 ms 8740 KB
379683 31/12/2017 21:35:14 luxabu UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2531 ms 8788 KB
378923 29/12/2017 14:19:54 Phandat16 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2760 KB
378736 28/12/2017 21:54:46 tinhhk15 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 828 ms 2500 KB
377838 26/12/2017 18:44:45 haxorus2004 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 375 ms 2756 KB
377715 26/12/2017 12:15:02 votrunghieu9a2 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2756 KB
377603 25/12/2017 20:52:11 tuanhbt133 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2756 KB
369617 30/11/2017 22:05:20 huyvuhp UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 2500 KB
369526 30/11/2017 18:27:32 namtao97 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 750 ms 2504 KB
368350 28/11/2017 16:11:49 dothanh UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 546 ms 2556 KB
365533 24/11/2017 18:15:26 thanhdatna1996 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 312 ms 2516 KB
365199 24/11/2017 10:33:06 x0zero0x UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 687 ms 2548 KB
364277 22/11/2017 18:44:02 chinhd17ht01tdmu UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 593 ms 2532 KB
363029 20/11/2017 10:40:16 hoanglongbpt UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 640 ms 2508 KB
362357 18/11/2017 15:09:07 DinhCamNhu UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
358496 12/11/2017 20:50:39 lichngothanh UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2556 KB
358252 12/11/2017 15:06:34 vinhntndu UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 109 ms 2576 KB
357654 11/11/2017 15:14:46 minh3chap UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2824 KB
357487 11/11/2017 09:06:31 hungk36b UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 109 ms 2576 KB
355914 09/11/2017 10:14:48 Minatokaze UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2568 KB
354688 07/11/2017 16:46:33 freepascal UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2772 KB
354429 07/11/2017 12:33:18 huy9a1 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2772 KB
353874 06/11/2017 19:40:24 dinhquocdh22h UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2552 KB
351812 03/11/2017 14:07:40 0000000000 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 375 ms 2776 KB
349057 31/10/2017 07:33:54 hoan2k1 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2156 ms 8648 KB
346514 27/10/2017 14:28:40 Luthaihoc UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2203 ms 8836 KB
344678 25/10/2017 15:15:40 hoangtrung080697 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 2536 KB
343985 24/10/2017 15:46:26 NAKICTI UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 718 ms 2532 KB
336329 14/10/2017 18:50:16 christzy UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 328 ms 2764 KB
336321 14/10/2017 18:09:10 chitrung UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2171 ms 8800 KB
335911 14/10/2017 09:32:14 tranthanhhai UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 109 ms 2580 KB
332403 09/10/2017 11:24:50 vuthehuyht UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 2512 KB
332389 09/10/2017 10:55:32 QSM UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 2520 KB
331956 08/10/2017 19:49:01 thanhthuy4u UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 703 ms 2512 KB
331384 08/10/2017 08:17:17 nguyenkhue86 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2218 ms 8680 KB
330677 07/10/2017 08:58:22 thanhchuongitc UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 609 ms 2472 KB
330177 06/10/2017 18:10:15 skipro982301 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 687 ms 2424 KB
330154 06/10/2017 17:48:43 Huan1412 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 921 ms 2436 KB
330151 06/10/2017 17:48:24 Huan1412 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 890 ms 2436 KB
328796 04/10/2017 00:12:09 itcdeveloper14 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 687 ms 2516 KB
325448 29/09/2017 18:44:11 thinhngo224 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2125 ms 8804 KB
325439 29/09/2017 18:22:40 thinhngo224 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 2576 KB
324757 28/09/2017 18:48:10 khoaat UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 312 ms 2576 KB
324732 28/09/2017 18:09:02 anh76qn UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 296 ms 2580 KB
323927 27/09/2017 21:08:28 masterv UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 343 ms 2576 KB
322208 24/09/2017 16:23:13 trungtt123 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2776 KB
321978 24/09/2017 10:17:12 llk2407 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2776 KB
321975 24/09/2017 10:14:37 rangnokapk UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 375 ms 2772 KB
321843 24/09/2017 08:20:17 reset UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 2560 KB
321475 23/09/2017 13:45:41 anhbannho147vn UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 703 ms 2532 KB
320677 21/09/2017 22:23:36 dinhvanhuy98 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 2544 KB
320233 20/09/2017 22:14:24 quynhco275 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 1896 KB
319365 19/09/2017 13:08:10 nguyenvanduck98lhp UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 2548 KB
319364 19/09/2017 13:08:04 nguyenvanduck98lhp UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 2548 KB
317722 15/09/2017 22:36:56 tuanlymchv UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 687 ms 2504 KB
316970 14/09/2017 14:14:37 ngothanhdat UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 625 ms 2536 KB
316879 14/09/2017 08:51:56 sieuga2712 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 4100 KB
315818 12/09/2017 01:23:14 xekoiuxuka UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 2540 KB
309825 27/08/2017 20:27:11 tronghk14 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2532 KB
306861 19/08/2017 12:13:13 HUT_Bamboo UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 2536 KB
306860 19/08/2017 12:12:56 HUT_Bamboo UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 656 ms 2536 KB
306855 19/08/2017 11:57:56 HUT_Bamboo UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 656 ms 2544 KB
306844 19/08/2017 11:35:22 casaumayman UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 2532 KB
304146 13/08/2017 12:21:41 buikimanh126 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2062 ms 8732 KB
300880 03/08/2017 21:25:30 giangbabygo123 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 328 ms 2776 KB
299347 27/07/2017 15:32:25 hanhhuyenit1619 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2140 ms 8816 KB
299234 27/07/2017 08:21:00 trannhattan121 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2768 KB
299233 27/07/2017 08:15:51 trannhattan121 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 328 ms 2772 KB
299224 27/07/2017 07:51:49 kimthoa1652001 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 2768 KB
299223 27/07/2017 07:51:16 wonbix UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 3160 KB
299222 27/07/2017 07:50:43 tuuyenhuynh27 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 2768 KB
299214 27/07/2017 07:40:45 quoctuong009 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 3160 KB
299201 27/07/2017 07:27:53 gamervn2001 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 328 ms 2768 KB
299193 27/07/2017 07:21:59 hauphant UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 406 ms 2768 KB
297243 20/07/2017 14:30:39 nhpntz0t UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 671 ms 2540 KB
295997 16/07/2017 18:58:00 Nhokkz UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2744 KB
294790 12/07/2017 20:12:18 okeomachnha UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2109 ms 8732 KB
294406 11/07/2017 18:04:54 dasea UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 406 ms 2744 KB
287936 14/06/2017 20:08:17 hoanmalai UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2187 ms 8872 KB
287160 12/06/2017 10:43:28 hoangthuhang UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2062 ms 8636 KB
287018 11/06/2017 18:38:14 coderkcdhv UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2078 ms 8816 KB
282526 23/05/2017 09:09:55 tuan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 281 ms 2508 KB
282524 23/05/2017 09:06:26 tuan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 296 ms 2508 KB
279697 16/05/2017 11:13:11 MINHKHANG UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 2564 KB
277230 10/05/2017 19:11:34 frostpixel UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 265 ms 4064 KB
276499 08/05/2017 17:32:30 azulgrana1 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 375 ms 2748 KB
276296 07/05/2017 23:28:11 dats2007 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2520 KB
275318 03/05/2017 17:48:20 nguyenduclam0605 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2528 KB
275172 02/05/2017 14:14:29 hoang_95125 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 109 ms 2552 KB
274259 27/04/2017 21:49:11 tuan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 93 ms 2232 KB
272618 21/04/2017 21:34:25 proxyht UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1546 ms 8776 KB
272594 21/04/2017 20:55:07 omega1100100 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1953 ms 8624 KB
272585 21/04/2017 20:50:16 omega1100100 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2046 ms 8736 KB
272578 21/04/2017 20:46:06 omega1100100 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1984 ms 8804 KB
269102 08/04/2017 22:16:26 vuhongson UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2093 ms 8868 KB
268506 07/04/2017 14:31:20 phongkieu31 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2078 ms 8804 KB
267703 05/04/2017 21:05:23 khoadeptrai UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 2704 KB
267402 05/04/2017 12:44:17 tranlehiep2203 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 437 ms 2408 KB
266110 02/04/2017 15:46:35 iostream UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 421 ms 2412 KB
263082 25/03/2017 16:16:16 aquawind0130 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2015 ms 8712 KB
263017 25/03/2017 09:48:52 cavang UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 328 ms 2720 KB
261864 22/03/2017 10:21:58 duyvtvp1919 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2062 ms 8720 KB
260997 20/03/2017 08:43:54 nkduc UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1546 ms 8716 KB
260215 18/03/2017 09:56:12 doituyentin UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 3392 KB
258957 16/03/2017 17:38:43 0985971934j UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 3392 KB
258159 14/03/2017 18:14:04 nguyenquyvuong UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 3172 KB
257292 12/03/2017 15:50:36 phamtrunghieuntp UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 390 ms 2772 KB
254287 03/03/2017 21:18:37 Adam_Kyle UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 2484 KB
250524 20/02/2017 21:59:01 hahpuc UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2062 ms 8600 KB
250523 20/02/2017 21:57:57 hahpuc UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2015 ms 8836 KB
246461 12/02/2017 11:50:53 nhannguyen95 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 640 ms 2524 KB
241281 14/01/2017 20:54:20 quocanh507 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 281 ms 2512 KB
241279 14/01/2017 20:53:28 quocanh507 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 2500 KB
240610 13/01/2017 15:27:05 nvtu UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 593 ms 2472 KB
238735 06/01/2017 17:37:39 SlothSe7en UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2764 KB
238728 06/01/2017 16:54:37 linhlrx UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 390 ms 2768 KB
237501 02/01/2017 19:32:39 duyqnguyenle UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 593 ms 2532 KB
237499 02/01/2017 19:29:52 duyqnguyenle UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 593 ms 2532 KB
237246 01/01/2017 20:19:39 buihoat2003 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 2732 KB
233070 17/12/2016 15:44:02 trannhutkhoa140201 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 2728 KB
231286 11/12/2016 10:24:38 buihoat2003 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 390 ms 2756 KB
230993 10/12/2016 10:49:07 codera3k48 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 2752 KB
227807 01/12/2016 20:44:37 mansblacks UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 593 ms 2480 KB
226957 29/11/2016 21:48:47 HoVanAnhK58A2 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 93 ms 2544 KB
226956 29/11/2016 21:48:06 HoVanAnhK58A2 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 109 ms 2544 KB
226931 29/11/2016 21:32:43 presariohg UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 93 ms 2564 KB
226924 29/11/2016 21:30:45 presariohg UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 281 ms 2560 KB
226921 29/11/2016 21:29:03 presariohg UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 296 ms 2560 KB
223706 24/11/2016 21:13:24 anhducpn67 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 234 ms 3352 KB
222983 23/11/2016 19:46:29 tqhuy2502 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 234 ms 3352 KB
222592 22/11/2016 23:46:43 nguyenthang UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2540 KB
222177 22/11/2016 15:38:31 anhpro96 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 281 ms 2568 KB
222169 22/11/2016 15:29:28 LHP UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 296 ms 2564 KB
218786 16/11/2016 22:51:57 2221113513 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 609 ms 2560 KB
218030 15/11/2016 21:14:22 qwerty212 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 109 ms 3812 KB
216366 12/11/2016 18:28:32 ducquynhfptk12 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2780 KB
213109 08/11/2016 14:10:53 cuongquep UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 281 ms 2460 KB
210405 03/11/2016 21:32:39 bjnjucun UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 2412 KB
209393 02/11/2016 09:33:58 Ramaas22 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 640 ms 2356 KB
208998 01/11/2016 21:07:35 rikimaru161 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2504 KB
207683 30/10/2016 15:07:12 tuancanhktpm UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2015 ms 8696 KB
205087 26/10/2016 19:24:25 qqq UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 312 ms 2552 KB
204590 25/10/2016 21:29:18 lehuyhoang050401 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 2528 KB
204561 25/10/2016 21:08:51 awatjkim UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 2528 KB
204439 25/10/2016 19:28:13 k4mjk4mjz3 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 2532 KB
204415 25/10/2016 18:52:07 letiendo2001 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 640 ms 2528 KB
203957 24/10/2016 21:33:50 hieua2tincvp UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 2496 KB
203951 24/10/2016 21:23:26 hoangducsmagic UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2772 KB
203438 24/10/2016 12:36:00 HVDInh33 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 2556 KB
203425 24/10/2016 12:23:27 agoodstudent UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 765 ms 2556 KB
203279 23/10/2016 23:51:49 s2lyonking UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 2552 KB
201585 22/10/2016 18:46:01 ititorit UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 78 ms 2544 KB
201536 22/10/2016 16:24:41 nqc290997 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 421 ms 2488 KB
200302 20/10/2016 21:52:33 saladiweslo UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 640 ms 2552 KB
197011 15/10/2016 18:53:59 toida12chu UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 375 ms 3000 KB
195692 13/10/2016 23:32:07 henphan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 437 ms 1808 KB
195683 13/10/2016 23:28:21 junlexo UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 812 ms 1820 KB
195324 13/10/2016 15:58:29 nguyensieuv UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2780 KB
195294 13/10/2016 15:30:27 tienthanh214 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 828 ms 1820 KB
195272 13/10/2016 14:52:55 phungvitrung UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2780 KB
188689 05/10/2016 22:04:31 hieua2tincvp UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 1780 KB
185037 30/09/2016 00:44:30 hungdhv97 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2937 ms 8152 KB
183811 28/09/2016 00:45:35 vphuong214 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2375 ms 8904 KB
183747 27/09/2016 22:18:42 ARSENAL1886 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 125 ms 1536 KB
176176 14/09/2016 12:40:46 anhnguyen UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 1078 ms 1728 KB
174744 12/09/2016 22:59:04 kien_ngo UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 156 ms 1776 KB
168252 02/09/2016 12:49:09 luuchv UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 203 ms 1732 KB
165080 24/08/2016 00:00:15 sbeatit UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 656 ms 1812 KB
165079 23/08/2016 23:59:42 sbeatit UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 656 ms 1812 KB
164968 23/08/2016 20:53:42 thanhthuy UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 937 ms 1816 KB
164908 23/08/2016 18:52:29 khieunguyen UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 1359 ms 1824 KB
164741 23/08/2016 14:25:39 sbeatit UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 640 ms 1812 KB
164739 23/08/2016 14:20:50 sbeatit UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 1000 ms 1828 KB
164608 23/08/2016 05:09:14 ajs UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 1015 ms 1824 KB
164556 22/08/2016 22:19:35 giacacluong323 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 531 ms 2768 KB
164553 22/08/2016 22:12:53 itcdeveloper14 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 140 ms 1616 KB
163901 20/08/2016 19:32:48 192168120 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2768 KB
163477 18/08/2016 23:02:26 feneyuh UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 1000 ms 1824 KB
163371 18/08/2016 16:44:25 4everkaka UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 765 ms 1812 KB
162964 17/08/2016 10:10:23 thanhan UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 515 ms 2768 KB
162844 16/08/2016 21:52:07 dahaodl UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1031 ms 1796 KB
158292 04/08/2016 21:12:57 3lovephuong3 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 953 ms 1816 KB
156908 29/07/2016 10:58:47 dangcuong_123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1078 ms 1816 KB
156894 29/07/2016 10:09:58 hentaino102 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 484 ms 2768 KB
154463 23/07/2016 20:52:24 giangstellar365 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 406 ms 1840 KB
154462 23/07/2016 20:50:38 giangstellar365 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 406 ms 1840 KB
154459 23/07/2016 20:37:39 giangstellar365 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 421 ms 1840 KB
152288 16/07/2016 13:56:38 addwade UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 515 ms 2760 KB
151153 10/07/2016 17:37:41 thienlong UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 656 ms 1812 KB
150261 06/07/2016 12:21:04 trinhbaoanh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 484 ms 2796 KB
149976 05/07/2016 12:11:10 thuytinh0114 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2764 KB
149870 04/07/2016 18:45:55 thuytinh0114 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2764 KB
149860 04/07/2016 17:58:11 leducthinh0409 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1000 ms 1800 KB
149365 02/07/2016 10:45:04 try UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2996 KB
147919 25/06/2016 19:29:12 taicualo113 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1046 ms 1760 KB
147804 24/06/2016 23:46:46 qtuan140101 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2700 KB
141670 04/06/2016 23:29:31 caothesan UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 828 ms 1852 KB
141635 04/06/2016 21:31:16 nguyenxuanhaa3 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 531 ms 2768 KB
138255 28/05/2016 11:08:39 abinh2000 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 562 ms 2760 KB
137779 25/05/2016 20:57:04 nkt95bg UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 500 ms 1828 KB
137575 24/05/2016 21:23:11 trivonhan UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 578 ms 2764 KB
137574 24/05/2016 21:23:08 trivonhan UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 656 ms 2764 KB
137413 23/05/2016 17:15:37 vophuanpig UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 437 ms 1812 KB
137401 23/05/2016 17:01:16 Nhoem UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 203 ms 3404 KB
137387 23/05/2016 16:31:10 bopdepzaj UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 843 ms 2612 KB
137378 23/05/2016 16:24:50 nguyennhan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2546 ms 8196 KB
137375 23/05/2016 16:23:54 nhatnaval UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 453 ms 1828 KB
137349 23/05/2016 16:04:34 nhatnaval UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1359 ms 1832 KB
137343 23/05/2016 15:56:32 thangnd73 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1453 ms 1832 KB
137199 22/05/2016 23:33:17 poweriknow UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 531 ms 2760 KB
137198 22/05/2016 23:29:57 poweriknow UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 546 ms 2760 KB
136560 18/05/2016 23:06:45 khangtran UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 546 ms 2764 KB
135219 10/05/2016 00:26:49 VoHT UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 453 ms 1816 KB
134764 06/05/2016 01:15:56 NgaoMta4596 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1156 ms 1828 KB
132896 21/04/2016 16:57:12 anhmanhvodoi20xx UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1062 ms 1824 KB
132595 19/04/2016 02:02:40 tranlethanhphan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 406 ms 1816 KB
132594 19/04/2016 02:02:06 tranlethanhphan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 968 ms 1820 KB
132513 18/04/2016 16:32:58 thanhan_1715 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 484 ms 2768 KB
129289 04/04/2016 23:42:55 Assassin UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 515 ms 2704 KB
129270 04/04/2016 23:06:44 damsanchv UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 421 ms 1776 KB
128481 01/04/2016 20:42:04 fuck_admin UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 937 ms 1796 KB
128242 31/03/2016 17:48:05 tranminhkhoa UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 484 ms 2660 KB
124337 11/03/2016 21:09:55 longhuy322000 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 390 ms 1824 KB
123182 05/03/2016 12:12:20 TQT UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 609 ms 1828 KB
120699 20/02/2016 19:22:13 lilom13 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2756 KB
120685 20/02/2016 15:58:05 lehoainam UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 546 ms 2752 KB
120338 18/02/2016 17:05:57 lvdo92 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 1828 KB
119805 16/02/2016 15:01:20 khalminh11t2 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2752 KB
117977 05/02/2016 23:04:03 dqhungdl UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 984 ms 1832 KB
116626 03/02/2016 12:46:45 Hungnguyenvan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 906 ms 1836 KB
115269 29/01/2016 16:14:32 caotrongtin99 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2760 KB
115267 29/01/2016 16:13:24 caoduytinh1999 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2756 KB
115266 29/01/2016 16:13:17 linhnguyen UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 515 ms 2756 KB
115265 29/01/2016 16:13:12 dkhtuan UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2760 KB
115259 29/01/2016 16:09:18 phamnhi UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2760 KB
115257 29/01/2016 16:08:12 caotrongtin99 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2760 KB
114166 23/01/2016 19:34:49 ngonamduonghl UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 953 ms 1824 KB
107165 20/12/2015 21:29:43 vdn1999bxvp UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 609 ms 1832 KB
106762 18/12/2015 16:27:37 nguvaho UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 765 ms 1824 KB
105538 11/12/2015 18:14:05 hanhlv270597 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 125 ms 1632 KB
104462 07/12/2015 17:55:00 minhem1231 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1015 ms 1840 KB
101030 04/12/2015 14:09:20 MrL UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2700 KB
101019 04/12/2015 11:44:04 Hint_gokai UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2700 KB
100566 02/12/2015 18:26:33 thuyduyennguyen UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 4252 KB
99955 30/11/2015 07:57:40 onebpiece1 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 515 ms 2724 KB
99900 29/11/2015 22:47:32 emlahoagio UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2712 KB
99803 29/11/2015 16:20:19 stepde15 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 484 ms 1792 KB
99601 28/11/2015 22:25:37 tranquockhanh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 2724 KB
98011 23/11/2015 12:26:28 tiabennita UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2684 KB
97976 23/11/2015 11:02:50 nmint8m UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 984 ms 1780 KB
93362 15/11/2015 22:30:03 cyan UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 484 ms 2692 KB
92561 14/11/2015 16:01:02 s2lyonky UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1000 ms 1808 KB
92427 14/11/2015 11:01:22 muadaumua UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 968 ms 1812 KB
92420 14/11/2015 10:42:46 nguyenhoatien1996 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1000 ms 1820 KB
92416 14/11/2015 10:40:08 nguyenhoatien1996 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1000 ms 1820 KB
92406 14/11/2015 10:17:20 ditimlaichinhanh UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 953 ms 1812 KB
92367 14/11/2015 08:06:45 minhthuan274 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 406 ms 1820 KB
89280 07/11/2015 20:02:14 huynhduy_hmd UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1015 ms 1788 KB
88842 06/11/2015 22:06:46 thedblaster UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 390 ms 1784 KB
87598 03/11/2015 23:30:39 thitcho96 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 906 ms 2572 KB
87260 03/11/2015 11:59:31 quanghsprovp UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 453 ms 1784 KB
87029 02/11/2015 20:58:49 hoanqq123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 625 ms 1788 KB
86982 02/11/2015 19:08:06 sesshomalong UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 609 ms 1756 KB
86981 02/11/2015 19:07:34 sesshomalong UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1343 ms 1784 KB
86979 02/11/2015 19:06:20 sesshomalong UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 796 ms 1780 KB
85118 29/10/2015 09:15:31 vipbgo UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2716 KB
84179 27/10/2015 20:07:10 takanada UOCLE - Ước lẻ Java 8 Accepted 1296 ms 31092 KB
84172 27/10/2015 19:53:05 psucoder UOCLE - Ước lẻ Java 8 Accepted 421 ms 25860 KB
83774 26/10/2015 23:16:53 psucoder UOCLE - Ước lẻ Java 8 Accepted 453 ms 25056 KB
83773 26/10/2015 23:16:04 psucoder UOCLE - Ước lẻ Java 8 Accepted 546 ms 25712 KB
83769 26/10/2015 23:13:23 psucoder UOCLE - Ước lẻ Java 8 Accepted 703 ms 30228 KB
83732 26/10/2015 22:35:47 vuquelam29 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2928 KB
83686 26/10/2015 22:05:50 chalker UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 437 ms 2700 KB
82289 23/10/2015 19:37:53 ntd275 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2752 KB
80626 19/10/2015 21:57:48 Khoidaik UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 1921 ms 8148 KB
79892 18/10/2015 10:59:25 thanhcoder UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2716 KB
78677 14/10/2015 20:45:09 duckhai2102 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 968 ms 1796 KB
78179 12/10/2015 22:07:26 doquangdat UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 984 ms 1824 KB
77660 11/10/2015 10:32:46 nguyenhuutienk56a3 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 265 ms 1736 KB
77499 10/10/2015 20:33:52 dacthai2807 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 1736 KB
76333 08/10/2015 14:25:49 hieu_chv_10tin UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 765 ms 1844 KB
76142 07/10/2015 23:43:43 typpoppop UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2752 KB
75627 06/10/2015 21:17:17 Khoidaik UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2281 ms 7948 KB
75393 06/10/2015 14:50:27 Thuy_Duong_CHV UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 812 ms 1800 KB
75376 06/10/2015 14:34:20 Chi_123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 843 ms 1800 KB
75373 06/10/2015 14:31:48 Chi_123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 843 ms 1800 KB
75187 06/10/2015 07:45:22 toan411998 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 796 ms 1772 KB
74598 05/10/2015 14:03:36 logacc999 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 4264 KB
71725 02/10/2015 22:31:51 ngothanhdat UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 750 ms 1844 KB
70968 01/10/2015 16:25:22 tuanlymchv UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 718 ms 1840 KB
70926 01/10/2015 16:11:47 xuantruongchv UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 890 ms 1844 KB
69757 29/09/2015 20:30:11 loveTforever UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 2752 KB
68118 25/09/2015 23:50:09 tritanngo99 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2976 KB
68001 25/09/2015 20:09:59 thanhday132 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2062 ms 8068 KB
62174 10/09/2015 13:01:51 phuleethanh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 281 ms 2752 KB
60840 05/09/2015 15:10:48 voquocthang UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 765 ms 1852 KB
59725 01/09/2015 20:15:45 wInD_MtA UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 812 ms 1832 KB
59555 31/08/2015 22:38:07 dhkhtn UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 296 ms 1844 KB
59395 31/08/2015 12:09:54 romqn1999 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2784 KB
59394 31/08/2015 12:04:55 phuc_doan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 875 ms 1848 KB
59393 31/08/2015 11:58:24 phuc_doan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 890 ms 1848 KB
59194 29/08/2015 22:09:50 thanhwins UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 687 ms 1816 KB
58944 28/08/2015 15:52:19 bvd UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 343 ms 2912 KB
53915 18/08/2015 17:45:26 duytoannguyenledh UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2816 KB
53695 16/08/2015 16:06:57 UiM UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 483 ms 1784 KB
50443 07/08/2015 18:17:51 npltv UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2904 KB
49634 01/08/2015 12:49:01 khongduocbocuoc UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2900 KB
49062 26/07/2015 21:19:57 2625xxx UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 249 ms 2908 KB
45963 13/07/2015 23:53:46 Loda UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 1981 ms 8140 KB
45962 13/07/2015 23:49:20 dambaquyen96 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1716 ms 9088 KB
44537 05/07/2015 10:52:56 yogathanh99 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 358 ms 2884 KB
44150 01/07/2015 17:44:23 middlest UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2816 KB
44032 30/06/2015 21:48:52 Comrade UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 780 ms 1872 KB
44007 30/06/2015 17:02:55 mrtan_lovelife UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 327 ms 2880 KB
43919 29/06/2015 19:39:49 xuanvuong1998 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 717 ms 1852 KB
43252 24/06/2015 17:53:00 hinodi_1998 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2856 KB
43174 24/06/2015 13:47:33 nhutrg1998 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2884 KB
41473 16/06/2015 23:05:09 anhchi821999 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 670 ms 1820 KB
41316 16/06/2015 00:08:06 glass99ss UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2880 KB
40756 11/06/2015 18:39:24 mrtan_lovelife UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2888 KB
38895 01/06/2015 21:02:09 nguyenmanhthien UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 296 ms 1788 KB
37966 29/05/2015 21:21:50 HanhThong UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 795 ms 1856 KB
37953 29/05/2015 21:06:01 thilove98 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2884 KB
37736 27/05/2015 23:23:20 the_c UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2912 KB
36099 20/05/2015 17:44:16 tuank55 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2864 KB
35971 18/05/2015 13:30:10 farmerboy UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 265 ms 1828 KB
34533 13/05/2015 13:46:10 redstar UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 733 ms 1808 KB
34525 13/05/2015 13:07:53 nxphuc UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 670 ms 1664 KB
33101 07/05/2015 20:06:34 MTAZero UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2215 ms 8164 KB
33096 07/05/2015 19:41:47 KuroKy UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 748 ms 1828 KB
32939 06/05/2015 15:38:31 suzithi999 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2876 KB
32938 06/05/2015 15:32:02 RinJi UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2848 KB
32934 06/05/2015 15:13:44 tanphatvan UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2844 KB
32334 30/04/2015 17:49:15 menho UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2262 ms 7960 KB
31824 26/04/2015 21:55:53 mikelhpdatke UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2796 KB
31767 26/04/2015 09:07:52 Nguyenthaihoc UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 218 ms 4340 KB
31444 24/04/2015 10:06:29 VietNamVoDich UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2074 ms 8232 KB
30746 20/04/2015 17:54:27 nguyenquoc2211 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 5096 KB
29801 18/04/2015 20:47:24 xuanthuy95 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2168 ms 8040 KB
28543 16/04/2015 17:39:59 nghethuat102 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 327 ms 2764 KB
26841 08/04/2015 15:45:48 maithu55 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 873 ms 1780 KB
26818 08/04/2015 11:49:55 Algo UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2308 ms 8100 KB
26610 05/04/2015 15:39:20 trungvt130584 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 1544 ms 7880 KB
26467 04/04/2015 09:49:14 lenguyen2204 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2896 KB
26458 04/04/2015 09:29:10 dplong UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 327 ms 2732 KB
26442 04/04/2015 08:59:33 logacc99 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 4296 KB
26347 03/04/2015 00:13:43 homealone1 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 249 ms 2664 KB
26223 01/04/2015 14:54:42 hoangsieunhan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 858 ms 1776 KB
26183 01/04/2015 08:42:22 bao UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 2246 ms 8128 KB
26145 31/03/2015 22:22:29 lamnguyen UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2230 ms 8116 KB
25999 30/03/2015 20:36:26 hadeshk12 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2712 KB
25964 30/03/2015 16:58:18 ngan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 780 ms 1736 KB
25857 30/03/2015 10:06:56 phamtan11 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2090 ms 7880 KB
25843 30/03/2015 08:25:49 boboiboy198 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2684 KB
25837 30/03/2015 07:47:08 miltonbw UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 249 ms 2684 KB
25804 29/03/2015 23:14:37 thai9cdb UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 530 ms 1604 KB
25796 29/03/2015 23:10:27 ndkhaivn UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2756 KB
25757 29/03/2015 22:39:14 官话北方话 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 842 ms 1740 KB
25756 29/03/2015 22:39:10 官话北方话 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 764 ms 1736 KB
25755 29/03/2015 22:39:07 官话北方话 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 748 ms 1740 KB
25753 29/03/2015 22:39:01 官话北方话 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 826 ms 1736 KB
25752 29/03/2015 22:38:56 官话北方话 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 733 ms 1740 KB
25751 29/03/2015 22:38:51 官话北方话 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 717 ms 1740 KB
25748 29/03/2015 22:36:53 boboiboy198 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2756 KB
25747 29/03/2015 22:36:01 kata UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 592 ms 1604 KB
25745 29/03/2015 22:35:19 anonymous98 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 327 ms 2756 KB
25726 29/03/2015 22:26:29 marj8995 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2121 ms 7960 KB
25722 29/03/2015 22:25:00 AresGod UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2756 KB
25717 29/03/2015 22:23:37 kudoshinichilike UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2756 KB
25701 29/03/2015 22:20:04 huysieunhan UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2796 KB
25686 29/03/2015 22:17:19 XOXOXOXOX UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 764 ms 1764 KB
25682 29/03/2015 22:16:28 nguyenducthien1999 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 764 ms 1768 KB
25662 29/03/2015 22:10:00 zoro3181999 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2760 KB
25651 29/03/2015 22:06:37 chicken_coder UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 514 ms 2792 KB
25610 29/03/2015 21:46:48 huynhnhat UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 265 ms 2756 KB
25561 29/03/2015 21:32:54 thanhdat01234 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 561 ms 1752 KB
25558 29/03/2015 21:32:26 官话北方话 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 686 ms 1740 KB
25535 29/03/2015 21:25:15 only_love97 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 951 ms 1728 KB
25521 29/03/2015 21:20:23 GodIsAGirl UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 280 ms 1784 KB
25511 29/03/2015 21:17:13 ladpro98 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 124 ms 1760 KB
25480 29/03/2015 21:07:46 phuchoahodo UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 280 ms 1752 KB
25450 29/03/2015 21:00:32 kieuquocdat123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 546 ms 1760 KB
25426 29/03/2015 20:55:42 stepde14 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 312 ms 1756 KB
25388 29/03/2015 20:48:21 vuducnhi UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 1107 ms 1756 KB
25351 29/03/2015 20:40:15 Stupid_Dog UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 592 ms 1756 KB
25333 29/03/2015 20:34:15 ThaoHoangPhuong UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 249 ms 1788 KB
25267 29/03/2015 20:16:32 yurilover172 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 140 ms 1788 KB
Back to Top