Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738632 31/03/2020 09:29:57 khanhtron03 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 8896 KB
736931 25/03/2020 09:37:42 khanhtron03 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 8892 KB
736855 24/03/2020 22:45:19 bin1st090104 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 12368 KB
736291 23/03/2020 08:54:20 pdthang2000 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 5332 KB
736016 22/03/2020 11:02:12 anhnguyenroux DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 421 ms 4104 KB
736014 22/03/2020 11:00:35 anhnguyenroux DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 4636 KB
735640 20/03/2020 20:52:44 manhender DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 4000 KB
733532 16/03/2020 21:08:44 ngoctuannguyen DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 5448 KB
730674 09/03/2020 20:56:57 bin1st090104 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 3928 KB
730655 09/03/2020 20:28:43 TIN10_VUTRINHHOANG DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 468 ms 4128 KB
725307 24/02/2020 22:05:00 khuongvutramanh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 500 ms 4080 KB
724896 23/02/2020 22:54:53 ducanh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 593 ms 4568 KB
723890 21/02/2020 23:09:26 nguyenhieuckt DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 140 ms 5496 KB
723522 21/02/2020 10:26:39 KayTran DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 359 ms 4296 KB
716672 08/02/2020 09:22:21 totanhiep DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 5428 KB
712483 31/01/2020 12:24:39 vhskillpro DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 7480 KB
712450 31/01/2020 11:12:58 nhuvinhpro123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 484 ms 5820 KB
708118 21/01/2020 15:50:23 ntoan199 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 546 ms 4228 KB
708007 21/01/2020 12:16:08 HackerMan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 6124 KB
704662 14/01/2020 14:42:38 ldn694 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 109 ms 6136 KB
703582 12/01/2020 16:28:07 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 593 ms 3556 KB
694511 28/12/2019 22:30:19 Fidisk DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 593 ms 6108 KB
688047 13/12/2019 19:21:26 tadat216 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 562 ms 4664 KB
684895 05/12/2019 09:05:23 pmk1517 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 578 ms 3560 KB
679883 25/11/2019 07:58:22 htthinh1999 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 4664 KB
679701 24/11/2019 17:23:09 quandapro DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 500 ms 3580 KB
672652 12/11/2019 16:42:23 vmt120203 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 546 ms 4196 KB
672637 12/11/2019 16:18:19 duycqt DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 546 ms 4076 KB
672529 12/11/2019 11:27:58 tuancqt DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 578 ms 6528 KB
672449 12/11/2019 07:26:17 tuancqt DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 578 ms 6488 KB
667480 02/11/2019 21:17:41 thelightvn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 609 ms 8944 KB
660399 21/10/2019 17:20:49 hanhien DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 49688 KB
652996 07/10/2019 19:31:37 thienchidh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 6728 KB
652994 07/10/2019 19:29:57 thienchidh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 406 ms 5540 KB
652989 07/10/2019 19:28:44 thienchidh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 5544 KB
652334 06/10/2019 11:48:15 dfwapekko DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 578 ms 4828 KB
651630 05/10/2019 08:46:26 duquochuy1910 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 375 ms 4400 KB
649199 01/10/2019 21:46:49 binhtranit DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 656 ms 4612 KB
632397 04/09/2019 19:10:23 phongan105 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 156 ms 5300 KB
631051 01/09/2019 02:28:05 hoaf13 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 4020 KB
631050 01/09/2019 02:27:21 hoaf13 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 593 ms 3996 KB
628542 26/08/2019 15:01:22 dchy2000 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 4868 KB
628539 26/08/2019 15:00:06 dchy2000 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 4864 KB
628387 25/08/2019 21:48:18 baobao07 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 5800 KB
625924 24/08/2019 07:58:48 MinBaoTT DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 500 ms 5532 KB
625582 23/08/2019 13:26:13 rimuru DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 6648 KB
624497 21/08/2019 07:26:09 haupas DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 406 ms 5292 KB
620708 14/08/2019 09:21:34 namlawng123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 468 ms 8828 KB
620516 13/08/2019 19:20:01 toancva0105 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 609 ms 4076 KB
619146 09/08/2019 21:44:11 baobao07 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 4592 KB
616632 04/08/2019 23:14:20 leductoan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 625 ms 4708 KB
615266 02/08/2019 01:12:16 dangnguyen DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 593 ms 4792 KB
613328 29/07/2019 20:20:46 phatdoan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 156 ms 5784 KB
611358 26/07/2019 06:15:18 munrio123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 625 ms 4084 KB
610925 25/07/2019 15:15:50 totanhiep DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 578 ms 5728 KB
610883 25/07/2019 14:06:13 ct390 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 640 ms 4140 KB
609552 23/07/2019 10:12:05 Midodra DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 4460 KB
608365 21/07/2019 01:17:00 ffrederick DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 609 ms 4804 KB
608032 19/07/2019 22:41:10 Midodra DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 4396 KB
608029 19/07/2019 22:35:03 Midodra DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 4008 KB
607487 18/07/2019 14:07:52 Midodra DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 171 ms 6896 KB
606084 13/07/2019 17:16:12 trung_hieu_k36_chv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 453 ms 6916 KB
604929 09/07/2019 22:38:01 hungCtN DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 4440 KB
600480 27/06/2019 22:09:08 ngocminh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 4232 KB
600477 27/06/2019 22:07:40 ngocminh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 562 ms 4216 KB
598092 24/06/2019 21:03:24 quangduyluu123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 343 ms 4212 KB
598088 24/06/2019 21:00:59 quangduyluu123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 4212 KB
594901 18/06/2019 10:29:16 094175234 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 546 ms 4160 KB
594526 17/06/2019 22:38:11 thelightvn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 609 ms 8888 KB
582863 14/05/2019 22:47:32 buihoat2003 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 140 ms 8724 KB
582861 14/05/2019 22:46:19 buihoat2003 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11948 KB
582860 14/05/2019 22:46:01 buihoat2003 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 171 ms 11948 KB
582858 14/05/2019 22:44:41 buihoat2003 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 171 ms 8724 KB
582850 14/05/2019 22:24:51 vinhhuong0802 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 500 ms 4088 KB
582509 13/05/2019 21:07:48 leviettttnh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 296 ms 5084 KB
575367 19/04/2019 16:34:24 ngockhain DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 4732 KB
574127 16/04/2019 22:45:54 totanhiep DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 531 ms 5812 KB
574111 16/04/2019 22:11:30 NTTAN DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 546 ms 4208 KB
562754 20/03/2019 21:39:31 trantien151198 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 234 ms 8888 KB
562645 20/03/2019 16:56:33 trantien151198 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 218 ms 5440 KB
553590 01/03/2019 21:51:07 phungduyminh1802 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 4544 KB
553259 01/03/2019 13:08:22 THCSVLVTPT DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 18572 KB
546236 14/02/2019 00:44:33 pacboy002 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 18500 KB
545926 13/02/2019 11:13:06 pacboy002 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 42020 KB
542664 02/02/2019 13:48:58 phuongnhi_tran_1206 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 6564 KB
542236 31/01/2019 19:06:30 Meliodas DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2792 KB
541491 28/01/2019 22:23:05 tnc1122 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 296 ms 3724 KB
533940 10/01/2019 08:17:11 Teddy DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 4472 KB
524894 07/12/2018 16:20:10 an DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 312 ms 5096 KB
524822 07/12/2018 10:35:11 an DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 218 ms 15644 KB
524410 06/12/2018 13:10:45 pvannvu2512 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 2704 KB
524409 06/12/2018 13:09:32 pvannvu2512 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2668 KB
524406 06/12/2018 12:47:02 pvannvu2512 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 5140 KB
519903 26/11/2018 12:57:38 ntlinh0505 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2600 KB
515914 19/11/2018 21:56:31 chinhhi DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 328 ms 4708 KB
512018 15/11/2018 10:18:21 anhvippro123z DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 296 ms 3388 KB
508814 10/11/2018 13:00:17 VGK_Cr7 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 218 ms 4368 KB
500678 30/10/2018 11:50:08 congyb1032002 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1964 KB
499917 28/10/2018 19:57:05 xikhud DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 7292 KB
499916 28/10/2018 19:55:58 xikhud DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 406 ms 7416 KB
496472 23/10/2018 21:57:54 huy9a1 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 3428 KB
496285 23/10/2018 19:14:59 nguyenvantien0903 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 265 ms 4324 KB
496284 23/10/2018 19:11:45 nguyenvantien0903 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 4332 KB
495580 22/10/2018 15:13:33 huy9a1 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 328 ms 4648 KB
492526 18/10/2018 17:46:44 trananhprince DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2540 KB
491286 16/10/2018 22:44:32 huynhthanhtan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 4712 KB
488343 13/10/2018 10:00:51 drink_pepsi DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 531 ms 4108 KB
488280 13/10/2018 09:24:20 nlebachnlb DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 5824 KB
485178 11/10/2018 08:53:53 55555555 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 578 ms 3932 KB
485012 10/10/2018 23:23:11 nguyenmanhthien DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 671 ms 4004 KB
479403 03/10/2018 15:54:49 tsminh_3 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 312 ms 8936 KB
477305 30/09/2018 17:43:54 LongÇhampion DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 531 ms 4612 KB
471269 21/09/2018 14:58:51 lcnguyendang123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 4480 KB
459451 03/09/2018 12:03:48 01699771693 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2028 KB
458256 31/08/2018 21:06:33 Minatokaze DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 468 ms 3372 KB
458074 31/08/2018 11:02:26 iostream DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 6632 KB
458048 31/08/2018 10:20:29 rangnokapk DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 5340 KB
458010 31/08/2018 08:45:36 Gib5102 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 140 ms 4584 KB
458009 31/08/2018 08:43:02 Gib5102 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 109 ms 4584 KB
456363 28/08/2018 09:39:20 HHHHHHHH DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 4520 KB
453476 20/08/2018 21:38:12 linhbeo1210 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 4648 KB
453474 20/08/2018 21:36:29 linhbeo1210 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 4648 KB
453058 19/08/2018 15:55:26 iostream DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 406 ms 6704 KB
452002 17/08/2018 08:18:32 iostream DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 375 ms 6672 KB
451875 16/08/2018 22:02:00 manhh15 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 593 ms 6552 KB
448321 08/08/2018 23:21:07 chamchamcham DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 109 ms 3416 KB
446413 02/08/2018 02:16:35 cyb3 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 3336 KB
443257 23/07/2018 08:50:00 gonproro123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 453 ms 4180 KB
439631 09/07/2018 21:54:55 iostream DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 375 ms 8264 KB
438186 03/07/2018 09:22:17 wtfit DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 171 ms 5628 KB
438158 02/07/2018 23:12:50 wowowow DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 531 ms 4184 KB
438102 02/07/2018 15:52:10 mbfibat DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 3996 KB
438095 02/07/2018 15:44:10 SavarinJames DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 6680 KB
438092 02/07/2018 15:41:37 FujiVN DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 156 ms 4112 KB
434570 19/06/2018 23:20:37 hung_brvt_t1 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 703 ms 5760 KB
434136 17/06/2018 22:03:18 theanhbr02 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 734 ms 4600 KB
432491 13/06/2018 10:43:57 blebleble DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 546 ms 4668 KB
432184 11/06/2018 15:40:55 huynhtuan17ti DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 4584 KB
423791 09/05/2018 21:53:44 manhh15 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 171 ms 6144 KB
423790 09/05/2018 21:52:46 manhh15 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 515 ms 6132 KB
422423 30/04/2018 16:03:46 base_coder DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2564 KB
421118 25/04/2018 10:02:46 vikhangcqt171 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 3900 KB
418139 14/04/2018 15:07:21 55555555 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 4016 KB
414434 07/04/2018 17:08:58 phanhienbx01 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 328 ms 5288 KB
414184 06/04/2018 21:19:08 vinhntndu DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 3268 KB
413163 04/04/2018 10:27:12 dangkhoa_pascal DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 4108 KB
411268 30/03/2018 10:51:57 hoangthuc701 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 546 ms 3348 KB
396482 14/02/2018 21:37:55 emhocdem070 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 6572 KB
394019 03/02/2018 20:35:32 vudet11 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 21784 KB
385144 12/01/2018 22:14:32 z7vahein7z DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 6384 KB
383615 09/01/2018 15:48:17 phuonganh1012 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 484 ms 6408 KB
376256 18/12/2017 18:44:31 ndhp2000 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 11256 KB
374102 11/12/2017 21:10:26 tranthanhhai DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 109 ms 4216 KB
372425 06/12/2017 09:42:02 namtao97 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 6012 KB
372172 05/12/2017 18:46:28 hoangphuc12510 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 578 ms 9212 KB
370133 01/12/2017 20:54:38 hieu DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 359 ms 4408 KB
368578 28/11/2017 22:33:12 huudatwn1q DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2836 KB
368372 28/11/2017 16:53:38 baotuanvn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 468 ms 7448 KB
367210 27/11/2017 22:42:28 saothuaduoc DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 343 ms 5672 KB
366634 26/11/2017 21:44:13 Ledacthuong2210 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 359 ms 6176 KB
366348 26/11/2017 13:40:31 SlothSe7en DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 328 ms 4424 KB
363878 21/11/2017 23:11:29 8man DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 281 ms 4532 KB
363541 21/11/2017 10:57:09 damsanchv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 6620 KB
363244 20/11/2017 21:00:07 vophuanpig DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2100 KB
363240 20/11/2017 20:58:49 vophuanpig DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 328 ms 3396 KB
361595 17/11/2017 01:32:49 Lolilover DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 875 ms 16092 KB
360823 15/11/2017 21:33:21 Deepsea DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 312 ms 12676 KB
359604 14/11/2017 14:09:40 freepascal DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 328 ms 4308 KB
359559 14/11/2017 10:37:11 linhlrx DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 343 ms 4308 KB
352817 05/11/2017 08:38:41 tronghk14 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 5904 KB
349055 31/10/2017 07:32:59 hoan2k1 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 453 ms 4060 KB
345585 26/10/2017 14:29:40 qqq DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 4060 KB
344669 25/10/2017 15:05:38 anhducpn67 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 140 ms 5836 KB
344162 24/10/2017 20:04:09 tqhuy2502 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 109 ms 4064 KB
344036 24/10/2017 16:36:29 trungtt123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 515 ms 4580 KB
344032 24/10/2017 16:34:03 hientvh2 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 531 ms 18648 KB
342351 22/10/2017 09:40:45 nghiattk27 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 4500 KB
341856 21/10/2017 15:21:41 tuan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 4020 KB
341765 21/10/2017 12:23:16 ngonamduonghl DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2212 KB
340450 19/10/2017 15:52:31 hientvh2 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 109 ms 4848 KB
340446 19/10/2017 15:51:35 hientvh2 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 4828 KB
339235 17/10/2017 23:25:39 Reborn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 4836 KB
339154 17/10/2017 22:17:37 yhuynh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 390 ms 4828 KB
339094 17/10/2017 21:38:32 phuchoahodo DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 406 ms 5908 KB
333075 10/10/2017 09:09:17 duyvtvp1919 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 671 ms 4032 KB
331856 08/10/2017 17:39:10 hakieuanh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 4048 KB
328366 03/10/2017 14:07:17 frostpixel DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 5892 KB
322574 25/09/2017 15:30:22 tranquockhanh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 468 ms 3428 KB
320839 22/09/2017 09:45:14 vhoang DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 515 ms 4076 KB
314838 10/09/2017 00:49:15 thanhquy51vn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 4056 KB
313154 05/09/2017 16:12:39 thanhquang DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 375 ms 4040 KB
310233 28/08/2017 17:30:35 phanhienbx01 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 328 ms 5368 KB
307721 21/08/2017 22:46:14 toida12chu DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 421 ms 6452 KB
307401 20/08/2017 20:40:16 boychienga1234 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 312 ms 4312 KB
302094 08/08/2017 11:11:04 manhcuongcvp DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 312 ms 4376 KB
298450 24/07/2017 18:32:40 NguyenMinhTam DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 531 ms 4556 KB
295022 13/07/2017 16:19:50 Nhokkz DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 4512 KB
294999 13/07/2017 15:04:27 nhpntz0t DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 3948 KB
294997 13/07/2017 15:01:20 nhpntz0t DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 468 ms 3928 KB
293068 06/07/2017 15:44:35 thanhquy51vn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 4020 KB
292634 04/07/2017 06:04:00 masterv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 375 ms 5836 KB
286572 09/06/2017 23:39:17 huuhieu2k DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 6760 KB
286396 09/06/2017 09:32:59 nhquanqt DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 375 ms 5812 KB
286173 08/06/2017 17:02:11 baotuanvn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 7424 KB
285706 06/06/2017 10:28:49 nmhien2605 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 359 ms 4928 KB
281986 21/05/2017 21:18:15 omega1100100 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2588 KB
279757 16/05/2017 15:56:29 nkt95bg DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 484 ms 5772 KB
277695 12/05/2017 10:52:25 snake69 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 5476 KB
276712 08/05/2017 22:51:04 cavang DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2824 KB
274529 29/04/2017 04:40:43 awatjkim DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 10456 KB
271748 18/04/2017 13:59:07 Interval_Tree DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 453 ms 10748 KB
269371 09/04/2017 20:54:42 iostream DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 359 ms 4076 KB
268626 07/04/2017 16:43:22 iostream DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 343 ms 4016 KB
267335 05/04/2017 10:49:48 vphuong214 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 3976 KB
266316 03/04/2017 05:24:28 hut_luan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
264684 29/03/2017 10:23:12 nkduc DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 484 ms 4900 KB
260207 18/03/2017 09:54:54 doituyentin DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 3324 KB
258331 15/03/2017 07:53:11 Interval_Tree DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 421 ms 3324 KB
257990 14/03/2017 09:26:46 Macao DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 484 ms 3324 KB
256103 08/03/2017 23:57:24 Hữu_Đăng DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 296 ms 4548 KB
254822 05/03/2017 09:23:36 duongcscx DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 312 ms 4184 KB
254405 04/03/2017 02:03:44 ititorit DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2684 KB
247679 15/02/2017 22:47:40 itsjustwinds DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2616 KB
244420 03/02/2017 20:52:15 qtuan140101 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 468 ms 4680 KB
243469 28/01/2017 12:16:02 dahaodl DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 187 ms 18872 KB
235934 27/12/2016 09:11:23 leducthinh0409 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 312 ms 4604 KB
231276 11/12/2016 09:40:55 cavang DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 250 ms 4524 KB
230594 09/12/2016 09:00:20 giangstellar365 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 4012 KB
229027 05/12/2016 09:48:37 truongtop14 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 359 ms 4500 KB
226790 29/11/2016 20:19:27 Hieu_sqtt DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 296 ms 4172 KB
226609 29/11/2016 13:17:59 duahaucc DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 312 ms 4528 KB
226149 28/11/2016 10:31:48 romqn1999 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 343 ms 4040 KB
226140 28/11/2016 10:15:16 romqn1999 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 4064 KB
226132 28/11/2016 09:53:28 nguyenthanhtinh365 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 5704 KB
226123 28/11/2016 09:17:55 nguyenthanhtinh365 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 203 ms 13960 KB
225807 27/11/2016 17:08:23 Hieu_sqtt DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 453 ms 4156 KB
224860 26/11/2016 08:52:50 nguyenhoatien1996 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 890 ms 15636 KB
224859 26/11/2016 08:51:35 nguyenhoatien1996 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 953 ms 15636 KB
224712 25/11/2016 22:23:46 tmanh17 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 468 ms 6652 KB
224510 25/11/2016 20:39:03 phamvankhanh1516 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 4152 KB
223376 24/11/2016 14:09:26 ARSENAL1886 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
219537 18/11/2016 08:40:42 4everkaka DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 578 ms 9016 KB
209366 02/11/2016 08:52:38 linh_ttam DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 468 ms 3892 KB
209162 01/11/2016 22:38:44 botanvidai DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 328 ms 3796 KB
208705 01/11/2016 15:35:35 drink_pepsi DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 312 ms 3932 KB
208658 01/11/2016 13:18:02 tranleduy1233 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 328 ms 4132 KB
207128 29/10/2016 11:00:01 thanhpromu DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 484 ms 5444 KB
200215 20/10/2016 20:32:30 trainer1234 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2704 KB
194669 12/10/2016 15:41:38 Bội DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 484 ms 3324 KB
194667 12/10/2016 15:40:52 nhatanhst DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 468 ms 3324 KB
194666 12/10/2016 15:40:44 hoangducsmagic DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 250 ms 5732 KB
194665 12/10/2016 15:40:35 minhtienst135 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 296 ms 4548 KB
194571 12/10/2016 15:02:31 phamduy DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 281 ms 4552 KB
194559 12/10/2016 14:56:19 phungvitrung DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 5336 KB
194290 11/10/2016 23:26:02 hungdhv97 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 421 ms 6220 KB
194138 11/10/2016 20:24:28 chitam117119 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 359 ms 4828 KB
194062 11/10/2016 17:06:53 datdi DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 515 ms 3328 KB
193010 11/10/2016 11:03:57 lotac DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 578 ms 6212 KB
191615 10/10/2016 15:31:30 doraemon DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 406 ms 4564 KB
183196 27/09/2016 09:12:10 giacacluong323 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 468 ms 5572 KB
182243 25/09/2016 19:49:22 dqhn123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 3252 KB
181492 23/09/2016 22:09:23 dahaodl DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 140 ms 41532 KB
176175 14/09/2016 12:34:44 wInD_MtA DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 515 ms 3924 KB
176112 14/09/2016 10:13:06 Icarus DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 515 ms 3924 KB
175765 13/09/2016 21:50:10 chutuanthong DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 531 ms 3112 KB
175760 13/09/2016 21:48:05 luuchv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 187 ms 6384 KB
175658 13/09/2016 20:50:14 ngocanh99 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 421 ms 5104 KB
175644 13/09/2016 20:44:20 nhatanhst DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 468 ms 4452 KB
168741 03/09/2016 15:29:14 dacthai2807 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3772 KB
167378 30/08/2016 13:44:28 namnguyen123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 875 ms 3468 KB
165946 25/08/2016 22:51:27 qtuan140101 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 812 ms 4560 KB
164591 22/08/2016 23:24:11 thaiuit DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 4804 KB
162712 16/08/2016 14:56:07 huynhduy_hmd DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 609 ms 5224 KB
162325 15/08/2016 10:40:11 anhmanhvodoi20xx DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 828 ms 3328 KB
159282 07/08/2016 13:19:33 CUTI DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 437 ms 4544 KB
157070 29/07/2016 23:47:18 taicualo113 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 671 ms 3324 KB
156859 29/07/2016 07:52:03 congkemcoi DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 671 ms 5804 KB
156413 27/07/2016 18:21:03 fuliver123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 593 ms 19284 KB
155042 26/07/2016 15:06:39 anonymous263 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 906 ms 3308 KB
155039 26/07/2016 15:02:15 hoanqq123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 765 ms 3572 KB
155034 26/07/2016 14:58:57 quanghsprovp DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 875 ms 3840 KB
155018 26/07/2016 14:38:19 vdn1999bxvp DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 703 ms 3220 KB
155012 26/07/2016 14:27:31 longcvpa2 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 500 ms 3608 KB
155005 26/07/2016 14:24:36 sesshomalong DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 625 ms 3572 KB
150132 05/07/2016 21:51:53 nghethuat102 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 437 ms 4184 KB
150064 05/07/2016 17:45:04 leducthinh0409 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 734 ms 11952 KB
149284 01/07/2016 22:16:43 datbeohbbh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 484 ms 4648 KB
147231 22/06/2016 11:02:35 SunnyAUG DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 4812 KB
147229 22/06/2016 10:59:45 phuchoahodo DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 421 ms 4796 KB
147125 21/06/2016 20:32:25 ngocanh99 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 390 ms 4472 KB
142303 07/06/2016 22:36:54 stevenlethai DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 578 ms 4180 KB
140589 31/05/2016 21:48:49 loveTforever DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 234 ms 5656 KB
135471 11/05/2016 17:50:02 nghethuat102 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 390 ms 4408 KB
132570 18/04/2016 23:11:26 khangtran DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 437 ms 4412 KB
132241 17/04/2016 09:18:26 thanhday132 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 421 ms 9072 KB
132239 17/04/2016 09:11:02 thanhday132 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 375 ms 8832 KB
129830 07/04/2016 15:27:33 nguyenxuanhaa3 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 328 ms 4356 KB
126028 20/03/2016 21:10:04 caothesan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 375 ms 4388 KB
123704 08/03/2016 18:16:44 nghethuat102 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 500 ms 4388 KB
123530 07/03/2016 20:50:55 NguyenCuongCoder DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 4108 KB
117851 05/02/2016 19:06:27 TQT DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 484 ms 3240 KB
117850 05/02/2016 19:01:10 dqhungdl DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 609 ms 3772 KB
112478 16/01/2016 02:29:55 hanhlv270597 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 640 ms 3240 KB
112477 16/01/2016 02:28:24 hanhlv270597 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 609 ms 3240 KB
106240 15/12/2015 20:52:13 fantacy DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 3232 KB
105858 13/12/2015 19:26:18 lequangvuxxx DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 406 ms 4536 KB
98582 24/11/2015 20:44:21 hoangvuduyanh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 562 ms 3976 KB
95162 19/11/2015 10:52:11 Nguyenthaihoc DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 406 ms 4268 KB
94239 17/11/2015 15:29:44 bluesky DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 437 ms 4268 KB
94027 16/11/2015 23:42:19 bachnxepu DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 3312 KB
94024 16/11/2015 23:30:52 bachnxepu DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 468 ms 3308 KB
93477 16/11/2015 00:38:50 truongtop14 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 375 ms 5244 KB
90028 09/11/2015 15:14:43 Cherry DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 531 ms 5272 KB
87428 03/11/2015 19:52:44 linhduonghy DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 8804 KB
85831 30/10/2015 16:45:37 VoHT DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Java 8 Accepted 734 ms 29900 KB
85152 29/10/2015 10:32:23 hmh100298 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 281 ms 10884 KB
84331 27/10/2015 22:46:15 psucoder DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Java 8 Accepted 562 ms 34480 KB
84330 27/10/2015 22:45:18 psucoder DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Java 8 Accepted 437 ms 32232 KB
84296 27/10/2015 21:53:38 lecong DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 359 ms 4356 KB
78523 14/10/2015 07:06:37 vdn1999bxvp DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 562 ms 3208 KB
76901 09/10/2015 15:08:06 anhvu_cbl DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 4168 KB
76878 09/10/2015 14:26:23 truongarony DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 562 ms 4012 KB
60926 05/09/2015 18:25:36 SonicMaster98 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 3776 KB
60202 03/09/2015 20:40:41 huynhnhat DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 4392 KB
60104 03/09/2015 16:20:39 mrtan_lovelife DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 281 ms 4392 KB
60099 03/09/2015 16:07:59 mrtan_lovelife DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 281 ms 4392 KB
60069 03/09/2015 12:01:10 sonanui DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 578 ms 3480 KB
59933 02/09/2015 17:20:55 sushi DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 250 ms 4692 KB
59709 01/09/2015 17:15:32 nhphuongltv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 3160 KB
59706 01/09/2015 15:51:45 lehoangvu15 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 328 ms 5164 KB
59705 01/09/2015 15:51:12 lehoangvu15 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 250 ms 5160 KB
59704 01/09/2015 15:50:57 lehoangvu15 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 343 ms 5160 KB
59703 01/09/2015 15:49:47 lehoangvu15 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 328 ms 5128 KB
59701 01/09/2015 15:46:04 lehoangvu15 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 281 ms 5128 KB
59700 01/09/2015 15:45:07 ndkhaivn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3792 KB
59010 28/08/2015 21:06:41 MTAZero DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 499 ms 5772 KB
53966 18/08/2015 21:32:38 anonymous98 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 218 ms 5344 KB
53779 17/08/2015 10:13:43 thelife3210 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 249 ms 4424 KB
53750 16/08/2015 21:35:40 sanghk11 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 452 ms 3444 KB
50798 10/08/2015 21:28:06 phuleethanh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 4460 KB
49746 01/08/2015 22:41:22 petrpan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 187 ms 5716 KB
49323 29/07/2015 14:18:10 Loda DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 546 ms 4948 KB
49322 29/07/2015 14:17:48 Loda DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 577 ms 4948 KB
48989 26/07/2015 10:31:08 tuank55 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 202 ms 3840 KB
47554 18/07/2015 18:48:25 voquocthang DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 592 ms 3308 KB
47415 17/07/2015 15:18:45 angelo DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 4336 KB
43946 29/06/2015 22:51:20 xuanvuong1998 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1892 KB
43890 29/06/2015 11:31:12 dhkhtn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 3264 KB
43887 29/06/2015 11:26:27 dhkhtn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 468 ms 3252 KB
41511 17/06/2015 09:38:57 tsminh_3 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 327 ms 5080 KB
36543 24/05/2015 23:29:44 farmerboy DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 296 ms 3504 KB
36284 22/05/2015 18:16:26 middlest DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 4812 KB
32742 04/05/2015 23:07:03 KuroKy DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 670 ms 6336 KB
32004 28/04/2015 18:21:13 coicoichip DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 296 ms 5220 KB
31263 23/04/2015 15:31:24 redstar DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 483 ms 3348 KB
31262 23/04/2015 15:28:24 redstar DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 530 ms 5848 KB
31261 23/04/2015 15:26:41 redstar DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 452 ms 3876 KB
29527 17/04/2015 16:15:05 mikelhpdatke DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 4380 KB
26688 06/04/2015 18:20:45 lightkuriboh DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 10060 KB
26306 02/04/2015 12:19:29 yurilover172 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 10344 KB
26289 02/04/2015 09:04:19 bao DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 6272 KB
26207 01/04/2015 12:48:25 OOO DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 405 ms 13884 KB
25993 30/03/2015 20:17:47 ngan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 530 ms 10008 KB
25990 30/03/2015 20:13:18 ngan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 483 ms 10436 KB
25989 30/03/2015 20:09:50 ngan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 530 ms 10416 KB
25988 30/03/2015 20:04:56 ngan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 546 ms 12512 KB
25955 30/03/2015 16:27:39 thanhdat01234 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 639 ms 8536 KB
25954 30/03/2015 16:27:39 thanhdat01234 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 655 ms 8540 KB
25723 29/03/2015 22:25:15 thai9cdb DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 436 ms 12000 KB
25599 29/03/2015 21:42:21 only_love97 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 561 ms 14104 KB
25553 29/03/2015 21:30:43 GodIsAGirl DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 327 ms 14112 KB
25500 29/03/2015 21:14:51 ThaoHoangPhuong DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 405 ms 3824 KB
25492 29/03/2015 21:12:39 thanhdat01234 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 2608 KB
25428 29/03/2015 20:56:12 Stupid_Dog DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 4964 KB
25364 29/03/2015 20:42:41 chicken_coder DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 4508 KB
25305 29/03/2015 20:27:10 ladpro98 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1776 KB
25300 29/03/2015 20:25:57 vuducnhi DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 608 ms 3904 KB
25250 29/03/2015 20:08:49 kieuquocdat123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 592 ms 3804 KB
25248 29/03/2015 20:08:26 yurilover172 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 124 ms 3448 KB
Back to Top