Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708046 21/01/2020 13:47:23 HackerMan HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 265 ms 30144 KB
703446 12/01/2020 13:24:08 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 250 ms 20288 KB
702894 11/01/2020 15:30:34 haupas HOCA - Hồ cá Free Pascal Accepted 171 ms 11260 KB
654430 09/10/2019 15:57:20 tuantaitungo123 HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 281 ms 30256 KB
654157 09/10/2019 08:35:04 ntlinh0505 HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 390 ms 38660 KB
653953 08/10/2019 20:33:19 minhboybn HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 406 ms 45668 KB
606467 15/07/2019 18:51:36 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 328 ms 6860 KB
606465 15/07/2019 18:50:38 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 312 ms 6860 KB
601332 30/06/2019 11:43:59 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 296 ms 6828 KB
601330 30/06/2019 11:39:12 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 250 ms 13136 KB
601329 30/06/2019 11:38:43 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 250 ms 15512 KB
601327 30/06/2019 11:37:46 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 265 ms 10284 KB
601325 30/06/2019 11:36:15 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 234 ms 13136 KB
601323 30/06/2019 11:35:20 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 250 ms 13136 KB
601322 30/06/2019 11:34:34 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 234 ms 13136 KB
601321 30/06/2019 11:34:03 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 250 ms 13136 KB
601320 30/06/2019 11:33:33 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 234 ms 13136 KB
601314 30/06/2019 11:24:43 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 234 ms 13128 KB
601312 30/06/2019 11:18:04 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 312 ms 6828 KB
601310 30/06/2019 11:14:30 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 296 ms 6828 KB
601308 30/06/2019 11:10:22 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 359 ms 6828 KB
601307 30/06/2019 11:07:34 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 296 ms 6832 KB
601306 30/06/2019 11:07:15 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 312 ms 6832 KB
601304 30/06/2019 11:03:49 Midodra HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 734 ms 6836 KB
600428 27/06/2019 20:54:03 inomatit82 HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 593 ms 57872 KB
529292 02/01/2019 18:04:21 huy9a1 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 187 ms 5032 KB
512019 15/11/2018 10:18:44 anhvippro123z HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 234 ms 32884 KB
506939 07/11/2018 19:26:43 LongÇhampion HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 781 ms 57668 KB
478181 01/10/2018 21:56:53 vinhntndu HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 250 ms 32884 KB
451570 16/08/2018 15:43:15 HHHHHHHH HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 281 ms 8388 KB
362607 19/11/2017 09:06:21 masterv HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 281 ms 8376 KB
361270 16/11/2017 15:38:20 freepascal HOCA - Hồ cá Free Pascal Accepted 515 ms 75840 KB
356721 10/11/2017 02:25:19 phhoang98a HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 640 ms 69020 KB
349054 31/10/2017 07:32:19 hoan2k1 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 562 ms 27560 KB
275081 02/05/2017 00:27:05 nguvaho HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 562 ms 27564 KB
273399 24/04/2017 17:11:38 baotuanvn HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 796 ms 10360 KB
273398 24/04/2017 17:10:56 baotuanvn HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 203 ms 4720 KB
272487 21/04/2017 15:54:35 baotuanvn HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 546 ms 5452 KB
272458 21/04/2017 14:39:49 baotuanvn HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 796 ms 10332 KB
272455 21/04/2017 14:34:28 baotuanvn HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 1171 ms 10316 KB
269519 10/04/2017 15:46:19 baotuanvn HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 203 ms 4944 KB
269517 10/04/2017 15:44:38 baotuanvn HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 234 ms 22556 KB
260201 18/03/2017 09:53:42 doituyentin HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 640 ms 41664 KB
245517 09/02/2017 10:06:24 trungbmt HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 625 ms 41576 KB
244021 01/02/2017 16:55:07 dahaodl HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 656 ms 41572 KB
216419 12/11/2016 20:47:15 dqhn123 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 203 ms 5484 KB
212849 07/11/2016 22:11:15 ntanh HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 265 ms 28320 KB
207051 29/10/2016 08:59:41 dhkhtn HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 328 ms 22184 KB
165043 23/08/2016 23:00:42 nghethuat102 HOCA - Hồ cá Free Pascal Accepted 906 ms 75860 KB
164395 22/08/2016 16:57:42 middlest HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 1468 ms 84900 KB
156524 27/07/2016 23:07:30 hentaino102 HOCA - Hồ cá Free Pascal Accepted 906 ms 75860 KB
133631 26/04/2016 18:59:38 TQT HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 1546 ms 35048 KB
90933 11/11/2015 09:29:26 qcuong98 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 531 ms 38924 KB
90930 11/11/2015 09:28:23 qcuong98 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 1234 ms 38924 KB
90929 11/11/2015 09:28:23 qcuong98 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 1203 ms 38924 KB
90927 11/11/2015 09:27:28 qcuong98 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 421 ms 38928 KB
78790 15/10/2015 00:31:37 bao HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 1203 ms 30852 KB
78789 15/10/2015 00:27:01 bao HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 1187 ms 30856 KB
76127 07/10/2015 23:16:01 MTAZero HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 218 ms 20088 KB
49900 03/08/2015 09:54:48 chidung HOCA - Hồ cá Free Pascal Accepted 171 ms 10008 KB
47248 16/07/2015 15:36:36 longnghiem1999 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 889 ms 4884 KB
41520 17/06/2015 14:14:35 farmerboy HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 280 ms 22196 KB
33178 07/05/2015 22:51:27 KuroKy HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 873 ms 64364 KB
33177 07/05/2015 22:38:51 KuroKy HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 780 ms 64684 KB
31387 23/04/2015 21:54:37 thilove98 HOCA - Hồ cá Free Pascal Accepted 234 ms 43608 KB
31217 23/04/2015 12:40:31 AresGod HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 920 ms 35824 KB
31117 22/04/2015 22:25:40 thanhdat01234 HOCA - Hồ cá Java 8 Accepted 1544 ms 75736 KB
31113 22/04/2015 21:47:47 thanhdat01234 HOCA - Hồ cá Java 8 Accepted 1388 ms 76232 KB
31112 22/04/2015 21:44:38 thanhdat01234 HOCA - Hồ cá Java 8 Accepted 1497 ms 79924 KB
31110 22/04/2015 21:42:02 thanhdat01234 HOCA - Hồ cá Java 8 Accepted 1560 ms 83460 KB
29816 18/04/2015 21:08:13 what_does_the_fox_say HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 249 ms 10632 KB
29815 18/04/2015 21:05:43 what_does_the_fox_say HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 265 ms 10632 KB
29810 18/04/2015 20:59:14 what_does_the_fox_say HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 280 ms 18464 KB
25098 28/03/2015 12:46:55 vuducnhi HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 795 ms 52596 KB
24900 25/03/2015 22:58:54 kieuquocdat123 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 764 ms 4760 KB
Back to Top