Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737271 26/03/2020 13:30:52 lethienquan28052006 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
736007 22/03/2020 10:34:10 Be_Tap_Di MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
735203 19/03/2020 17:18:59 iq3000_ MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
731415 11/03/2020 23:22:34 NaughtyWind MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
728888 04/03/2020 22:37:52 vhskillpro2 MARIO3 - Mario nhảy cột Python 3 Accepted 62 ms 4156 KB
728885 04/03/2020 22:31:40 aruru12 MARIO3 - Mario nhảy cột Python 3 Accepted 62 ms 5232 KB
727761 01/03/2020 23:26:12 kimjisoo MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
727198 29/02/2020 11:35:48 yunan090803 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
727195 29/02/2020 11:33:58 yunan090803 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
726693 27/02/2020 22:10:47 khanhtron03 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
725284 24/02/2020 21:30:31 tourist2samnguyen MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
723866 21/02/2020 22:28:18 khanhkjhave MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
722396 18/02/2020 22:22:33 nguyenhieuckt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
722325 18/02/2020 21:17:45 kuzuma245 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
721163 16/02/2020 19:59:33 Sang7a4gpc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
721071 16/02/2020 16:30:28 emLaNewBie MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 4052 KB
717073 08/02/2020 20:41:53 Love MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
717069 08/02/2020 20:38:01 Love MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
717062 08/02/2020 20:26:52 loilon504 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
716438 07/02/2020 17:53:12 haohk17 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
716426 07/02/2020 17:02:56 chicong44 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
716425 07/02/2020 16:59:44 ngaak17 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
716421 07/02/2020 16:52:04 ngaak17 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
716362 07/02/2020 16:02:32 caocuong1210 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
716328 07/02/2020 15:36:48 trankhanhduong2212 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
716311 07/02/2020 15:12:45 chidaihk17 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
716228 07/02/2020 13:16:17 hodinhhoang312 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
715482 06/02/2020 13:55:22 ngoc1824 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
715373 06/02/2020 11:01:36 khanhld MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
715371 06/02/2020 10:57:53 khanhld MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
713272 02/02/2020 08:58:43 dangtiendung1201 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
712563 31/01/2020 15:42:03 pxt9704 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
710517 28/01/2020 17:52:14 havanhoangcpascal MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
709481 24/01/2020 11:02:18 haupas MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
708044 21/01/2020 13:46:59 HackerMan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
703637 12/01/2020 17:48:40 DB MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
703618 12/01/2020 17:16:20 Huwng MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3444 KB
703347 12/01/2020 09:59:48 manhender MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 31 ms 1904 KB
702483 10/01/2020 20:36:54 lequocbinh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
702477 10/01/2020 20:31:17 lequocbinh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
701737 09/01/2020 19:48:27 nganngants MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
701677 09/01/2020 18:35:19 anhkhoa09032004 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
701372 09/01/2020 11:16:32 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 31 ms 18168 KB
699827 07/01/2020 08:15:18 hongnghia MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
698988 06/01/2020 10:45:55 Scheherazade MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
698766 05/01/2020 21:39:28 anzuko MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
695608 31/12/2019 20:17:59 nhattuan722 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
690955 19/12/2019 20:57:06 mrzin703 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
690942 19/12/2019 20:52:45 mrzin703 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
689029 15/12/2019 22:57:38 bin1st090104 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
687743 12/12/2019 21:04:56 agru MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
686447 09/12/2019 20:47:54 hieupham MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
686084 08/12/2019 10:31:05 hieupham MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
686080 08/12/2019 10:27:53 hieupham MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
685951 07/12/2019 18:24:30 vhskillpro MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
685679 06/12/2019 21:03:12 ngovandat318 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
681762 28/11/2019 16:53:58 HoaBenKiaSong MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 3400 KB
681761 28/11/2019 16:53:00 HoaBenKiaSong MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 3384 KB
681028 27/11/2019 15:54:38 haiprot1 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
659331 18/10/2019 16:16:54 quangtienlkhigh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
658397 16/10/2019 17:29:01 pmt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
658233 16/10/2019 10:07:37 Fidisk MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
656119 11/10/2019 20:51:26 MaMoi MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
651392 04/10/2019 21:51:58 ntlinh0505 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
650865 04/10/2019 08:20:29 minhboybn MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
650166 03/10/2019 10:44:46 ntoan199 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
650165 03/10/2019 10:44:25 ntoan199 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
650159 03/10/2019 10:41:31 nguyentra MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
649774 02/10/2019 21:05:39 duong3203 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
649606 02/10/2019 16:05:35 tuantaitungo123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
649507 02/10/2019 14:36:08 inomatit82 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
647094 27/09/2019 19:57:02 nguyenvanson MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
642330 19/09/2019 10:43:53 thienkun MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
641914 18/09/2019 20:40:48 hieuad88 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
636451 11/09/2019 19:00:39 ct390 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
636334 11/09/2019 15:43:47 gbking2003 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
636013 10/09/2019 21:41:34 shukun MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
635996 10/09/2019 21:24:20 queanh0220 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
631857 03/09/2019 11:10:36 phongan105 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
630251 30/08/2019 15:19:14 nhatanh10102005 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
629933 29/08/2019 16:30:13 thelightvn MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
629716 28/08/2019 22:02:48 VOTRUNGHOANGHUNG MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
629710 28/08/2019 21:57:52 VOTRUNGHOANGHUNG MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
629709 28/08/2019 21:57:30 VOTRUNGHOANGHUNG MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
629001 27/08/2019 12:20:01 funcolor MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
628442 26/08/2019 06:25:40 thaolinh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
625943 24/08/2019 09:05:59 conghieu239 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
624974 22/08/2019 09:57:07 thuy_quynh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
624440 20/08/2019 21:58:58 zxcvbgt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
624280 20/08/2019 16:35:40 rangnokapk MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
623813 19/08/2019 15:25:36 taminhquanno21 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
621426 15/08/2019 16:38:52 zyenz123 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
621183 15/08/2019 05:44:04 phamductaictk98 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
620493 13/08/2019 17:10:29 leductoan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
620477 13/08/2019 16:39:53 nguyetanh10102005 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
620403 13/08/2019 15:13:34 omlgg MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
618070 07/08/2019 21:54:12 Newps MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
617494 06/08/2019 16:15:27 TIN10_VUTRINHHOANG MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
616459 04/08/2019 13:05:53 trandat MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
616426 04/08/2019 10:22:25 namlawng123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
609484 23/07/2019 08:49:07 dothihoangduyen MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
609482 23/07/2019 08:48:25 dothihoangduyen MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
609450 23/07/2019 08:06:37 rasengan2458 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
606685 16/07/2019 14:52:58 baobao07 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
606082 13/07/2019 16:55:39 hoatmt MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
605796 12/07/2019 14:55:31 trieutanhung93 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
603408 05/07/2019 14:37:52 NoFace MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
596277 21/06/2019 09:46:28 NQT1998 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
596051 20/06/2019 18:02:59 khiem123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
595309 19/06/2019 09:56:33 HMĐ_191 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
595088 18/06/2019 19:54:12 letungduong31121999 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
593357 14/06/2019 21:18:04 maytinhpc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 988 KB
592820 13/06/2019 21:38:22 hoktro MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
590488 06/06/2019 11:40:22 thien0914033912 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
589350 02/06/2019 19:53:41 tuananh778999 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
587281 27/05/2019 22:49:22 trieungocminh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
587161 27/05/2019 19:18:53 dchy2000 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
586968 26/05/2019 23:36:40 ducanh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
586832 26/05/2019 16:47:34 khanh8a3yl MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
585954 23/05/2019 16:28:16 thnhan2005 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
585699 23/05/2019 00:50:44 tranthuyan1234 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
585697 23/05/2019 00:49:38 tranthuyan1234 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
585696 23/05/2019 00:48:50 tranthuyan1234 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
585055 21/05/2019 17:29:34 094175234 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
578763 29/04/2019 18:46:02 VGK_Cr7 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
576468 24/04/2019 11:02:32 hungbmt1503 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
575788 21/04/2019 18:47:51 nambxvp MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
575315 19/04/2019 13:25:26 meocondp MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
569964 06/04/2019 21:43:51 minhth_1412 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
568954 03/04/2019 21:45:09 huynhvanphu102 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
568684 03/04/2019 09:51:54 truongthienlocTH MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
567239 30/03/2019 12:30:43 Nducnha MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
567238 30/03/2019 12:29:34 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
567237 30/03/2019 12:25:58 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
567231 30/03/2019 11:24:43 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
567230 30/03/2019 11:23:31 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
567229 30/03/2019 11:22:55 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
567227 30/03/2019 11:20:53 april2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
566145 28/03/2019 07:28:50 kaitou1412 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
566003 27/03/2019 22:24:05 WhileBlack MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
563406 22/03/2019 09:46:32 tuancqt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
563354 22/03/2019 09:22:53 phatdoan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
563337 22/03/2019 09:06:16 vmt120203 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
563236 22/03/2019 00:32:38 ffrederick MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
563195 21/03/2019 22:28:08 duycqt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
562872 21/03/2019 08:56:18 duycqt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
561793 18/03/2019 14:19:05 lamcqt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
561699 18/03/2019 07:57:30 lamcqt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
559776 13/03/2019 16:28:32 buihoat2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1352 KB
559775 13/03/2019 16:27:16 buihoat2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
558644 11/03/2019 21:43:56 minhinhinh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
556824 08/03/2019 14:19:47 ducminhtrinh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
554420 03/03/2019 20:58:19 phungduyminh1802 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
552296 27/02/2019 16:51:08 lehoang MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
551971 26/02/2019 21:09:06 leviettttnh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
550989 24/02/2019 22:40:00 thienkun MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
548864 20/02/2019 14:08:43 VPFFV MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
547306 16/02/2019 13:23:55 goatdoheo MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
546537 14/02/2019 22:01:08 dfwapekko MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
546488 14/02/2019 19:50:30 myhorizon MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
545420 12/02/2019 13:41:26 hoangducsmagic2 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 0 ms 1868 KB
545402 12/02/2019 12:14:39 bk201 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
544422 09/02/2019 17:14:48 ntoanh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
543572 05/02/2019 19:33:20 nqvmystery123 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
542340 01/02/2019 09:46:54 phuongnhi_tran_1206 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
541443 28/01/2019 20:08:35 nhuricute MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
541435 28/01/2019 19:57:47 biabeogo147 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
538715 21/01/2019 09:15:06 meoconxinhxan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
538697 21/01/2019 08:38:43 meoconxinhxan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 3660 KB
535131 11/01/2019 21:35:57 leviettttnh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
535082 11/01/2019 20:56:05 minhhaiyl132 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
533456 09/01/2019 09:34:10 ngoloiyl MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
533453 09/01/2019 09:28:16 ngoloiyl MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
533448 09/01/2019 09:24:10 ngoloiyl MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
533447 09/01/2019 09:24:08 ngoloiyl MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
532814 07/01/2019 22:24:09 Meliodas MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
532014 06/01/2019 21:26:02 viet2805 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
531165 05/01/2019 18:58:43 nakrothpro MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 62 ms 34216 KB
530526 04/01/2019 20:14:23 vanan9205 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
526473 10/12/2018 22:18:50 Midodra MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
526472 10/12/2018 22:17:04 Midodra MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
524452 06/12/2018 14:42:31 hoangndu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
519435 25/11/2018 15:41:25 vudangkhoi2003 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
519182 24/11/2018 23:31:46 vinhhuong0802 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
512022 15/11/2018 10:19:26 anhvippro123z MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 17668 KB
511625 14/11/2018 22:05:11 NghiaCPP MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2708 KB
507829 08/11/2018 21:39:46 MTA_Asteria MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
507384 08/11/2018 12:45:25 ngobao MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
506713 07/11/2018 12:43:09 iostream MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
505498 05/11/2018 21:37:03 Anh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
505040 05/11/2018 10:44:20 hanhien MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
503988 03/11/2018 12:39:00 quocdongqh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
503985 03/11/2018 12:37:45 quocdongqh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
501155 30/10/2018 20:06:36 trungkenbi MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
501139 30/10/2018 19:56:42 MinhDevC MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
501136 30/10/2018 19:50:48 nghiaphamln MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
501129 30/10/2018 19:33:51 thiend17pm03_dhtdm MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
501119 30/10/2018 19:25:01 khoinguyentdmu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
501083 30/10/2018 18:53:05 chinhhi MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
500391 29/10/2018 20:06:33 luckyboy__qh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
496145 23/10/2018 16:00:05 trinhcongtai MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
494157 19/10/2018 17:35:00 quangtienlkhigh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
492700 18/10/2018 20:56:46 ChuyenVanNQD MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
489009 14/10/2018 08:26:35 haicao2805 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
488670 13/10/2018 17:50:09 huuthien1102 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
486889 11/10/2018 22:34:31 trungnghia05123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 2868 KB
482689 07/10/2018 17:38:41 FireArcanist MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
481907 06/10/2018 15:59:23 masteroffood MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
480888 05/10/2018 10:36:23 kien672002 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
480848 05/10/2018 09:33:32 lehaiduyem123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
478601 02/10/2018 14:43:22 nguyenvantien0903 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
477965 01/10/2018 19:14:24 NhiemHK MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
471352 21/09/2018 16:17:13 long_thathu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
470556 20/09/2018 16:03:35 16122001 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
470078 20/09/2018 09:14:49 manhh15 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
470041 20/09/2018 00:59:04 xikhud MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
468580 17/09/2018 21:49:29 black_stone MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
468180 16/09/2018 21:58:01 pvannvu2512 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
466708 14/09/2018 16:20:57 Tran_Thanh_Oai97 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
466429 14/09/2018 00:01:20 8man MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
465929 13/09/2018 15:18:21 hungvu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
465785 13/09/2018 11:04:26 sungtranna0801 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
465056 12/09/2018 00:42:38 iiiiiii125478 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
464644 11/09/2018 16:01:21 haodeptrai MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
460099 04/09/2018 14:24:55 Gib5102 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
459942 04/09/2018 08:25:33 rangnokapk MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
459906 04/09/2018 07:41:18 55555555 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
459420 03/09/2018 11:08:53 trungtt123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
458027 31/08/2018 09:49:25 huynhthanhtan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
456361 28/08/2018 09:38:56 HHHHHHHH MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
455319 24/08/2018 21:56:51 hiepcbl MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
454976 23/08/2018 21:37:24 bo04 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
454569 23/08/2018 10:01:43 an MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3448 KB
452495 18/08/2018 08:52:14 Gib5102 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
452469 18/08/2018 02:33:57 Asteross MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
450966 15/08/2018 10:07:30 lehaiduyem123 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3104 KB
450136 13/08/2018 15:55:35 LongÇhampion MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
448695 09/08/2018 23:04:08 ngockhain MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
448470 09/08/2018 14:32:12 bao MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
447378 05/08/2018 20:14:26 hoatmt MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
444459 26/07/2018 14:54:36 trananhprince MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
444458 26/07/2018 14:54:24 tashagospel123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
441098 14/07/2018 16:35:12 cyb3 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
441097 14/07/2018 16:34:32 cyb3 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
440311 12/07/2018 08:39:53 hoangthuc701 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
439697 10/07/2018 00:15:17 KHOI2611 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
437635 30/06/2018 12:29:57 blebleble MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
436705 25/06/2018 23:18:19 theanhbr02 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
432414 12/06/2018 22:49:57 MonsterTTRR_6a3_2006 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
432345 12/06/2018 14:49:45 nmhien2605 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
431391 08/06/2018 07:41:50 55555555 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
431005 06/06/2018 22:34:34 thaibabao MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
429549 31/05/2018 15:15:13 minhem1231 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
429420 31/05/2018 09:59:59 Hackerr MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
427821 28/05/2018 20:50:20 edwinda107 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
427628 27/05/2018 20:32:37 nhathuypt25 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
426569 22/05/2018 21:25:17 tuancanhktpm MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
425615 17/05/2018 21:47:51 fake1 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
423391 06/05/2018 19:24:37 baohuynh1215 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
423249 05/05/2018 21:41:26 dungdq2002 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
423128 04/05/2018 21:53:46 tosdeptrai MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
418584 15/04/2018 21:25:45 dangkhoa_pascal MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
413815 05/04/2018 22:56:35 ngocviphb MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
413305 04/04/2018 20:28:58 lcnguyendang123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
413304 04/04/2018 20:28:23 lcnguyendang123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
412704 03/04/2018 10:39:16 duyhuynhquoc24 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
412447 02/04/2018 22:14:10 __________ MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
412417 02/04/2018 21:04:08 vinhntndu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 31 ms 18116 KB
412408 02/04/2018 20:57:16 choitankde22 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
412271 02/04/2018 14:31:40 khab1706592 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
409499 26/03/2018 15:51:21 kyonest12 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
405749 16/03/2018 11:35:35 giangvu258 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
404747 14/03/2018 08:31:56 ducden2003 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
404727 14/03/2018 07:58:13 ntd992003 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
404655 13/03/2018 23:12:42 davic_2001 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
404650 13/03/2018 23:06:34 huy9a1 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
403188 12/03/2018 20:45:43 hoainam MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
401544 07/03/2018 16:21:02 tn902329 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
395437 09/02/2018 21:23:52 tungtdn4321 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
394644 06/02/2018 17:00:40 duongbp1990 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
390663 25/01/2018 10:44:11 gonproro123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
390650 25/01/2018 09:17:37 hatrungquyen11 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 10420 KB
390647 25/01/2018 09:06:32 hatrungquyen11 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 10464 KB
390640 25/01/2018 08:25:46 hatrungquyen11 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 10464 KB
390617 24/01/2018 23:56:53 khuongle MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
390338 24/01/2018 15:17:59 FujiVN MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 10544 KB
390327 24/01/2018 15:07:31 FujiVN MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 10524 KB
382344 06/01/2018 08:35:24 codera3k48 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
381098 03/01/2018 00:16:45 chamchamcham MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
380812 02/01/2018 14:46:07 trungtt123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
380182 01/01/2018 22:35:24 trungpro531998 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
379810 01/01/2018 08:42:01 hchocon206 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
379501 31/12/2017 11:14:20 luxabu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
378925 29/12/2017 14:20:23 Phandat16 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
378755 28/12/2017 22:21:01 vikhangcqt171 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 3268 KB
377695 26/12/2017 12:05:18 votrunghieu9a2 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
377616 25/12/2017 21:11:04 hoangminh10102002 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
376963 22/12/2017 16:32:31 0000000000 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
375745 16/12/2017 21:19:17 thminh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
372898 07/12/2017 19:46:34 haiphong MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
370769 03/12/2017 11:18:29 namtao97 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
369019 29/11/2017 21:37:08 huynhtuan17ti MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
365837 25/11/2017 08:35:09 chuotvip MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
364156 22/11/2017 14:44:20 Hieu_sqtt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
364155 22/11/2017 14:43:42 Hieu_sqtt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
363924 22/11/2017 00:17:35 Hieu_sqtt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361997 17/11/2017 20:59:55 Minatokaze MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
357932 11/11/2017 22:28:19 NMPACM MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
357052 10/11/2017 15:49:22 freepascal MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
349052 31/10/2017 07:31:59 hoan2k1 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
348146 30/10/2017 10:15:22 linhbeo1210 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
348145 30/10/2017 10:14:49 linhbeo1210 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
348143 30/10/2017 10:13:36 linhbeo1210 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
348142 30/10/2017 10:13:15 linhbeo1210 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
348133 30/10/2017 10:01:56 linhbeo1210 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
344444 25/10/2017 10:06:06 manhhungking MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
340552 19/10/2017 18:59:49 bluecat9x MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
335907 14/10/2017 08:59:22 caovantheanh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
335098 12/10/2017 20:57:36 bleu_rose MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
329935 06/10/2017 14:28:24 ngophuthinh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
329607 05/10/2017 21:09:11 huudatwn1q MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
329103 04/10/2017 21:12:44 tranthanhhai MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
326062 30/09/2017 14:37:49 Master_01 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
326059 30/09/2017 14:33:01 masterv MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
326058 30/09/2017 14:31:55 masterv MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
323832 27/09/2017 17:15:59 hanhhuyenit1619 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
323561 26/09/2017 23:04:35 21cm MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
322915 25/09/2017 22:36:17 hahpuc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
321321 23/09/2017 08:02:58 coderkcdhv MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
320441 21/09/2017 09:47:59 minhys MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
320436 21/09/2017 09:41:08 minhys MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
318702 17/09/2017 21:27:26 Deepsea MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1400 KB
317786 16/09/2017 00:32:52 8man MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
315974 12/09/2017 15:21:56 yoichihiruma MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
314739 09/09/2017 21:01:54 tronghk14 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
312817 04/09/2017 15:10:18 sonnguyen0612 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
311734 01/09/2017 20:17:54 truongtt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
311237 31/08/2017 13:27:17 Godloveme MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
311062 30/08/2017 20:21:57 CUTI MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
309468 26/08/2017 20:52:16 congthangk36d MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
309291 26/08/2017 13:04:33 HUT_Bamboo MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
309262 26/08/2017 11:20:32 casaumayman MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
309220 26/08/2017 09:18:29 trongthu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
309188 26/08/2017 01:37:09 truongtt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
309136 25/08/2017 21:29:25 tuan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
309129 25/08/2017 20:36:57 truongntt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
309067 25/08/2017 18:54:56 khoinguyentdmu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
306768 19/08/2017 08:23:41 uongnuocbangmom MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
305189 15/08/2017 20:50:56 nam288 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
297835 22/07/2017 14:45:06 ngocnhi MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
297521 21/07/2017 12:16:41 nhpntz0t MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
297260 20/07/2017 14:57:28 okeomachnha MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
297259 20/07/2017 14:55:49 okeomachnha MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
296861 19/07/2017 15:33:00 dangquangthang0001 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
295177 13/07/2017 22:42:11 tsunaswada MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
294853 12/07/2017 22:15:19 huw MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
293656 09/07/2017 00:43:26 tu3297 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
292565 03/07/2017 22:09:32 nhn29 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
291618 29/06/2017 08:11:26 saothuaduoc MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
291492 28/06/2017 18:18:51 nguyenducptit MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
291205 27/06/2017 13:42:24 zminhthinhsd1 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
290301 23/06/2017 21:31:34 epricesx MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
289528 21/06/2017 04:05:28 congson123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
289405 20/06/2017 16:25:23 cavang MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
288948 18/06/2017 17:45:43 hoangthuhang MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
288931 18/06/2017 16:10:39 Ledacthuong2210 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
288930 18/06/2017 15:56:50 Ledacthuong2210 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
288421 16/06/2017 15:39:08 NguyenMinhTam MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
288236 15/06/2017 20:37:07 hoanmalai MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
287601 13/06/2017 16:43:14 anhvu_cbl MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
287296 12/06/2017 20:35:24 my_crush_hates_me MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
286819 10/06/2017 22:40:02 lotac MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
286818 10/06/2017 22:39:28 lotac MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
286643 10/06/2017 12:01:30 123B MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
284075 29/05/2017 21:13:29 dangcuong_123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
282419 22/05/2017 20:09:33 nganhvu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
281029 17/05/2017 16:34:06 frostpixel MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 2708 KB
279136 14/05/2017 09:42:56 MINHKHANG MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
275488 04/05/2017 13:26:25 magicmonster17 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
274509 28/04/2017 23:00:20 phbhan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
273969 26/04/2017 17:38:53 vdn1999bxvp MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
273795 26/04/2017 03:11:30 omega1100100 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
273794 26/04/2017 03:10:17 omega1100100 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
268488 07/04/2017 14:03:03 fromzerotomaster MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
266689 03/04/2017 23:05:57 tqhuy2502 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
266568 03/04/2017 18:57:58 anhducpn67 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
265744 01/04/2017 18:02:03 npnkhoi MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
263814 27/03/2017 09:56:08 tuan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
263810 27/03/2017 09:51:06 tuan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
263040 25/03/2017 11:08:38 hs2huyenngoc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
262891 24/03/2017 20:34:04 tienthanh214 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
262075 22/03/2017 21:08:14 manhcuongcvp MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
261751 22/03/2017 07:25:57 DP MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
260249 18/03/2017 10:39:02 Adam_Kyle MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
260185 18/03/2017 09:50:54 doituyentin MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
257976 14/03/2017 08:56:00 caovanphuc MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
257969 14/03/2017 08:47:11 duongcscx MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
256737 10/03/2017 22:40:38 honghoa2k2z MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
255904 08/03/2017 16:02:00 trungbmt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
255135 05/03/2017 23:08:13 linhlrx MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
252913 27/02/2017 17:07:03 nkduc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
252849 27/02/2017 16:04:16 h_ntu01 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
251665 24/02/2017 15:15:29 duyvtvp1919 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
251113 22/02/2017 19:55:39 try MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
249282 19/02/2017 18:12:33 yesiambao MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
249281 19/02/2017 18:11:53 yesiambao MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
249280 19/02/2017 18:11:25 yesiambao MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
248670 18/02/2017 13:26:31 war_for_l0v3 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
248096 16/02/2017 23:03:51 Hữu_Đăng MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
247961 16/02/2017 19:19:27 nhannguyen95 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
246533 12/02/2017 15:21:22 Duongnguyen MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 62 ms 16896 KB
246459 12/02/2017 11:45:39 trihien0102 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 2920 KB
243591 29/01/2017 08:39:25 SlothSe7en MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
242991 24/01/2017 23:55:53 izac2001 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
240656 13/01/2017 17:07:36 nvtu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
233216 18/12/2016 12:03:34 boychienga1234 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
231203 10/12/2016 22:18:14 Purifier MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
231101 10/12/2016 18:01:07 bvhop341999 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
231092 10/12/2016 16:42:33 chien MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
231026 10/12/2016 14:07:51 baotuanvn MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
231025 10/12/2016 14:07:33 nhquanqt MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
231020 10/12/2016 14:02:04 baotuanvn MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
229728 07/12/2016 09:53:16 quocphuong94 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
229673 07/12/2016 07:29:15 ktvn100 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
229521 06/12/2016 20:47:19 presariohg MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
229517 06/12/2016 20:32:21 presariohg MARIO3 - Mario nhảy cột Java 8 Accepted 171 ms 17880 KB
228886 04/12/2016 20:08:28 2221113513 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
223897 25/11/2016 01:55:54 itcdeveloper14 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
223894 25/11/2016 01:35:52 itcdeveloper14 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
223051 23/11/2016 21:15:45 phamvankhanh1516 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
222072 22/11/2016 11:32:20 tuan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
220420 19/11/2016 15:41:40 trongtai37 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
219373 17/11/2016 22:49:45 bjnjucun MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
213642 09/11/2016 15:21:50 awatjkim MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
211546 05/11/2016 20:51:15 tranleduy1233 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
210486 03/11/2016 22:28:30 nguyensieuv MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
205140 26/10/2016 20:12:56 lbnvando MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
205139 26/10/2016 20:12:46 lbnvando MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
205137 26/10/2016 20:12:36 lbnvando MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
205109 26/10/2016 19:45:48 phamvankhanh1516 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
204818 26/10/2016 01:46:36 phamvankhanh1516 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
204816 26/10/2016 01:43:38 phamvankhanh1516 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
203638 24/10/2016 15:42:29 n0th1ng MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
203389 24/10/2016 10:12:09 HVDInh33 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
203037 23/10/2016 19:30:56 tmanh17 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
200297 20/10/2016 21:49:44 4everkaka MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
198882 18/10/2016 21:36:01 hoanqq123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
195144 13/10/2016 10:41:36 phuonganh1012 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
194166 11/10/2016 20:51:27 duckhai2102 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
194086 11/10/2016 18:49:30 phungvitrung MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
193168 11/10/2016 16:01:49 CUTI MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
193157 11/10/2016 15:27:46 hoangducsmagic MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
189961 08/10/2016 11:23:25 caohieu04 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
189959 08/10/2016 11:22:37 caohieu04 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
189718 07/10/2016 22:48:47 ARSENAL1886 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
188876 06/10/2016 10:50:02 duahaucc MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
187457 04/10/2016 08:30:43 toida12chu MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
187381 03/10/2016 23:58:33 hungdhv97 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186774 02/10/2016 21:52:32 hieua2tincvp MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186372 02/10/2016 13:54:41 vphuong214 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
181783 24/09/2016 16:18:19 hungbach MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
181574 24/09/2016 01:35:00 Hhcckqnl MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
180665 22/09/2016 14:01:28 qqq MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179582 20/09/2016 15:51:06 nguyennhan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179570 20/09/2016 15:38:18 nkt95bg MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179536 20/09/2016 15:19:53 bopdepzaj MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179527 20/09/2016 15:16:28 Nhoem MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179519 20/09/2016 15:13:18 vophuanpig MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179518 20/09/2016 15:13:00 vophuanpig MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179183 19/09/2016 22:36:18 nguvaho MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
177495 16/09/2016 13:59:37 minhtienst135 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
175649 13/09/2016 20:48:09 kien_ngo MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
172470 09/09/2016 17:57:42 dqhn123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172323 09/09/2016 14:04:37 nhocksoc MARIO3 - Mario nhảy cột Java 8 Accepted 343 ms 17836 KB
167915 01/09/2016 08:25:59 leducthinh0409 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
167833 31/08/2016 21:47:56 giacacluong323 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
166898 29/08/2016 09:28:32 legolascbl MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
166864 29/08/2016 01:59:11 Amateur MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
165329 24/08/2016 16:14:25 taycuong MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162832 16/08/2016 21:04:19 thaiuit MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
162581 16/08/2016 01:13:05 dahaodl MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161531 12/08/2016 23:33:20 hentaino102 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
160647 10/08/2016 23:01:14 damsanchv MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159908 09/08/2016 00:08:22 khoi2410 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158081 03/08/2016 18:32:56 Nguyenthaihoc MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
154972 26/07/2016 08:55:01 long93hv MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
152108 15/07/2016 16:16:33 thienlong MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
147909 25/06/2016 18:33:52 taicualo113 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
141930 06/06/2016 15:07:24 giangstellar365 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141325 03/06/2016 20:30:13 Tree MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141266 03/06/2016 18:48:57 ThoBayMau MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141242 03/06/2016 16:38:57 ThoBayMau MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141230 03/06/2016 15:50:16 stevenlethai MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
141191 03/06/2016 11:31:19 hunterhieu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
139419 30/05/2016 16:03:26 trivonhan MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
137920 26/05/2016 12:27:30 lucyxyuno MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136910 20/05/2016 23:50:05 khangtran MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
134916 07/05/2016 21:37:16 doinghieng MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134271 01/05/2016 15:27:46 ngonamduonghl MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133865 28/04/2016 11:50:22 thedblaster MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133260 23/04/2016 22:38:11 ppttll101 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
132968 22/04/2016 08:06:32 anhmanhvodoi20xx MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
132897 21/04/2016 16:57:55 longcvpa2 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132754 20/04/2016 19:13:58 caothesan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132654 19/04/2016 19:45:08 Loda MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132653 19/04/2016 19:44:09 Loda MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132321 17/04/2016 20:09:11 dacthai2807 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
129343 05/04/2016 10:38:41 Assassin MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128873 03/04/2016 20:07:00 thanhday132 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
128052 30/03/2016 20:36:43 tranquockhanh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
124910 15/03/2016 16:00:16 nguyenxuanhaa3 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123405 07/03/2016 09:53:52 bvd MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123045 04/03/2016 11:37:46 doanphuduc94 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121807 25/02/2016 10:02:22 trantienlqd200620 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121806 25/02/2016 09:57:19 huuhieu2k MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121804 25/02/2016 09:55:07 huyenthoai101 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121803 25/02/2016 09:53:46 thuyduyennguyen MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121782 25/02/2016 08:59:08 kimmy133 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121663 24/02/2016 18:27:14 longhuy322000 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120028 17/02/2016 17:59:25 lvdo92 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119386 14/02/2016 10:49:27 datbeohbbh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117887 05/02/2016 20:42:29 TQT MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117885 05/02/2016 20:42:12 dqhungdl MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114719 26/01/2016 15:30:40 123vietnam_pro MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114518 25/01/2016 19:50:34 LoneWolf_1 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114223 24/01/2016 11:26:08 nguyentamdat MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112228 15/01/2016 10:57:09 tiabennita MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
110869 06/01/2016 22:29:45 ntanh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110193 03/01/2016 20:43:35 tranquockhanh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109359 29/12/2015 23:29:51 hth20082000 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
107480 23/12/2015 14:34:12 NguyenCuongCoder MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1168 KB
106810 18/12/2015 21:11:48 minhthuan274 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106257 15/12/2015 21:46:48 bqlong2k MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
101508 06/12/2015 11:07:50 Hint_gokai MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
101314 05/12/2015 18:48:08 huynhduy_hmd MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
99484 28/11/2015 15:10:53 vipbgo MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99480 28/11/2015 13:48:28 chungbattu MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99139 26/11/2015 21:23:05 dhenry MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99138 26/11/2015 21:20:20 dhenry MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
92656 14/11/2015 18:57:54 bachnxepu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90825 10/11/2015 23:11:37 ThienCoder MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90252 09/11/2015 20:17:37 khangkhangtg MARIO3 - Mario nhảy cột Java 8 Accepted 171 ms 14296 KB
90144 09/11/2015 18:51:55 psucoder MARIO3 - Mario nhảy cột Java 8 Accepted 171 ms 14304 KB
87586 03/11/2015 23:13:03 chitam117119 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
84195 27/10/2015 20:19:14 psucoder MARIO3 - Mario nhảy cột Java 8 Accepted 171 ms 14312 KB
83368 26/10/2015 16:37:38 Cherry MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
82587 24/10/2015 01:33:23 vanhieu_hq MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
82561 24/10/2015 00:12:39 hanhlv270597 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
82512 23/10/2015 23:16:59 MTAnewbie MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81298 21/10/2015 19:04:33 emanhphuc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
81293 21/10/2015 18:54:24 chalker MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
78863 15/10/2015 09:33:16 angelo MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
75280 06/10/2015 10:28:47 Khoidaik MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
75214 06/10/2015 09:01:14 toan411998 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1764 KB
72053 03/10/2015 19:21:17 wInD_MtA MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 0 ms 1816 KB
71981 03/10/2015 12:52:35 xuanduclb123 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
70334 30/09/2015 22:15:44 chigau123456 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
69646 29/09/2015 14:31:36 linhit MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2336 KB
69149 28/09/2015 00:30:32 hungngoquoc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
68673 26/09/2015 22:59:16 lovelink117 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
65698 20/09/2015 21:43:23 phuongle0205 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
65391 20/09/2015 11:27:55 phuleethanh MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
63782 15/09/2015 15:42:39 johnwilson MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
63578 14/09/2015 19:53:57 miltonbw MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
63471 14/09/2015 15:34:07 tanphatvan MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
62707 12/09/2015 08:12:38 sanghk11 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
61915 08/09/2015 22:41:55 MTAZero MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
61716 07/09/2015 21:03:42 huynhnhat MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
61690 07/09/2015 20:19:19 dhkhtn MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
60406 04/09/2015 09:48:57 sonanui MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
55759 23/08/2015 23:43:53 manhha251 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3060 KB
54472 21/08/2015 21:15:24 sonhn99 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
54114 19/08/2015 23:01:05 JCORE MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 31 ms 1784 KB
54108 19/08/2015 22:55:12 JCORE MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
53681 16/08/2015 15:21:07 UiM MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
53637 16/08/2015 05:50:48 Loda MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 0 ms 1796 KB
53446 15/08/2015 09:53:44 nhatnam1711999 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
49939 03/08/2015 15:59:23 npltv MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
49548 01/08/2015 00:31:17 Guizebb MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
49472 30/07/2015 21:53:08 hinodi_1998 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
49416 30/07/2015 09:44:40 nhutrg1998 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
49238 28/07/2015 20:06:55 bacthosan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
49237 28/07/2015 20:06:55 bacthosan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
45968 14/07/2015 00:05:27 phamhuan98 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
45889 13/07/2015 22:19:14 tuank55 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
44147 01/07/2015 16:59:51 mrtan_lovelife MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
43451 25/06/2015 22:07:49 glass99ss MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
41820 19/06/2015 20:22:36 duongblue MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
41785 19/06/2015 15:22:26 minhnguyen MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
41564 17/06/2015 21:32:31 xxxyyyzzz MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
41372 16/06/2015 12:34:32 thotranduc2010 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
39415 05/06/2015 18:24:03 HanhThong MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
39396 05/06/2015 11:07:24 hmh100298 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
39249 03/06/2015 15:52:35 thilove98 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
38170 30/05/2015 21:41:52 nguyenmanhthien MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
37993 30/05/2015 01:02:58 the_c MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
36522 24/05/2015 22:46:52 kietchau MARIO3 - Mario nhảy cột Java 8 Accepted 171 ms 16048 KB
36427 24/05/2015 03:23:59 Algo MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
36088 20/05/2015 15:47:37 middlest MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
36020 18/05/2015 23:43:04 farmerboy MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 0 ms 1800 KB
35851 16/05/2015 22:05:27 D_Centaur_CHT MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
35692 15/05/2015 16:18:59 nghethuat102 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3064 KB
33180 07/05/2015 23:19:25 KuroKy MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
33111 07/05/2015 20:50:10 lamnguyen MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
33086 07/05/2015 17:44:02 lamnguyen MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
31860 27/04/2015 07:57:04 mikelhpdatke MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
31740 26/04/2015 01:13:42 namlunoy MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
29873 19/04/2015 11:43:51 phuchoahodo MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 0 ms 1800 KB
27476 16/04/2015 00:26:56 tqcuong MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
27379 14/04/2015 22:32:01 truongngocgiang99 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
27364 14/04/2015 21:30:34 anhtu1998 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
27003 11/04/2015 08:59:39 ducanhlc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 343 ms 1812 KB
27001 11/04/2015 08:37:20 colc123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
26998 11/04/2015 08:12:49 namcusamlc MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
26812 08/04/2015 09:42:24 trungvt130584 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
26083 31/03/2015 12:38:32 phamtan11 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
26018 30/03/2015 22:03:33 bluesky MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
25991 30/03/2015 20:13:41 vancaodk MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
25925 30/03/2015 15:25:55 huysieunhan MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
25862 30/03/2015 10:18:26 ezio761310 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
25823 29/03/2015 23:46:52 tsminh_3 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
25819 29/03/2015 23:31:33 AresGod MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
25806 29/03/2015 23:15:47 romqn1999 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
25760 29/03/2015 22:40:23 voquocthang MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
25729 29/03/2015 22:28:27 Stupid_Dog MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
25721 29/03/2015 22:24:33 Turing MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
25706 29/03/2015 22:20:53 thanhdat01234 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
25667 29/03/2015 22:11:12 only_love97 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
25630 29/03/2015 21:57:29 chicken_coder MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
25608 29/03/2015 21:45:08 ThaoHoangPhuong MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
25597 29/03/2015 21:41:41 thai9cdb MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
25594 29/03/2015 21:40:51 kieuquocdat123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
25581 29/03/2015 21:38:05 GodIsAGirl MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
25578 29/03/2015 21:37:49 vuducnhi MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1700 KB
25576 29/03/2015 21:37:28 quanghsprovp MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
25542 29/03/2015 21:26:56 yurilover172 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1728 KB
25524 29/03/2015 21:21:43 ladpro98 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
25489 29/03/2015 21:11:29 tranminhchien MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
Back to Top