Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738664 31/03/2020 11:09:50 haupas SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 46 ms 2556 KB
731178 11/03/2020 11:40:03 baobao07 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 171 ms 3196 KB
731177 11/03/2020 11:39:40 xikhud SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 187 ms 3228 KB
726382 27/02/2020 11:54:09 ducanh SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 156 ms 3300 KB
708042 21/01/2020 13:46:38 HackerMan SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 62 ms 1808 KB
703149 11/01/2020 22:48:04 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 234 ms 2476 KB
698346 05/01/2020 10:30:48 leviettttnh SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 46 ms 1896 KB
691116 20/12/2019 16:56:14 cyb3 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1932 KB
612239 27/07/2019 16:04:58 ffrederick SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 171 ms 2532 KB
611541 26/07/2019 09:39:52 Chirox SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 156 ms 2548 KB
609870 23/07/2019 22:02:57 HMĐ_191 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
609544 23/07/2019 10:01:28 ldn694 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 156 ms 2464 KB
609489 23/07/2019 08:56:55 dfwapekko SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 3284 KB
609318 22/07/2019 23:20:34 NTTAN SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2584 KB
609314 22/07/2019 23:10:06 dangnguyen SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 187 ms 2500 KB
609301 22/07/2019 22:44:04 dothihoangduyen SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
609295 22/07/2019 22:20:27 khangtran SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 46 ms 2832 KB
598866 26/06/2019 16:33:55 nhamtan SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
598738 26/06/2019 11:18:31 masteroffood SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
586056 23/05/2019 21:28:01 nguyenvantien0903 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
572830 13/04/2019 22:32:28 phuongnhi_tran_1206 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 46 ms 1840 KB
547717 17/02/2019 14:08:12 vanan9205 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 46 ms 2952 KB
519096 24/11/2018 21:44:27 dtskeosua SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 3312 KB
512025 15/11/2018 10:20:08 anhvippro123z SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 2176 KB
509384 11/11/2018 17:33:22 iostream SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 93 ms 3208 KB
508281 09/11/2018 15:45:25 xikhud SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 46 ms 3356 KB
505276 05/11/2018 17:08:26 viethoang99 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 3452 KB
501018 30/10/2018 16:38:54 ikotam SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
484079 09/10/2018 17:48:07 LongÇhampion SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 140 ms 3152 KB
456358 28/08/2018 09:38:34 HHHHHHHH SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 3140 KB
452988 19/08/2018 11:23:56 vikhangcqt171 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 3276 KB
442412 19/07/2018 20:46:43 hoangthuc701 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
432152 11/06/2018 12:51:49 huy9a1 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 93 ms 2720 KB
420549 22/04/2018 22:56:28 dangkhoa_pascal SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
418274 14/04/2018 20:44:08 vinhntndu SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 140 ms 2240 KB
394646 06/02/2018 17:22:57 duongbp1990 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 203 ms 2516 KB
359944 14/11/2017 16:02:47 freepascal SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
349050 31/10/2017 07:31:31 hoan2k1 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
323566 26/09/2017 23:23:40 damsanchv SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
310707 29/08/2017 21:25:41 qtuan140101 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
260176 18/03/2017 09:49:15 doituyentin SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 109 ms 2540 KB
260169 18/03/2017 09:47:50 doituyentin SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
246483 12/02/2017 12:58:39 caothesan SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 109 ms 2500 KB
233845 21/12/2016 13:10:25 4everkaka SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 156 ms 3284 KB
232746 16/12/2016 08:51:15 giangstellar365 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 93 ms 3264 KB
193055 11/10/2016 12:26:41 dqhn123 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
192777 10/10/2016 22:49:53 ARSENAL1886 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1596 KB
182127 25/09/2016 12:53:24 dahaodl SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 234 ms 2100 KB
181910 24/09/2016 21:16:54 bachnxepu SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1700 KB
162812 16/08/2016 20:15:34 middlest SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 265 ms 2548 KB
134109 30/04/2016 12:31:00 ngonamduonghl SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 187 ms 2524 KB
134035 29/04/2016 18:58:32 thanhday132 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
132660 19/04/2016 20:45:13 phuleethanh SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 171 ms 2500 KB
132659 19/04/2016 20:43:29 phuleethanh SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 171 ms 2440 KB
126011 20/03/2016 20:35:32 nguyenxuanhaa3 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 109 ms 2796 KB
122176 27/02/2016 21:20:12 dqhungdl SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 62 ms 1792 KB
101226 05/12/2015 08:15:38 dhenry SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
101145 04/12/2015 21:44:39 HoVanAnhK58A2 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 62 ms 1764 KB
101124 04/12/2015 21:15:23 ntanh SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 78 ms 1756 KB
100790 03/12/2015 20:24:59 huynhnhat SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 93 ms 2864 KB
100763 03/12/2015 15:54:29 miltonbw SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
100671 03/12/2015 02:12:28 dhkhtn SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 62 ms 1744 KB
100327 01/12/2015 09:25:37 psucoder SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 62 ms 2348 KB
90793 10/11/2015 22:18:06 lecong SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 62 ms 2960 KB
88992 07/11/2015 10:10:19 loveTforever SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 78 ms 2720 KB
86057 30/10/2015 23:22:34 hanhlv270597 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 62 ms 2352 KB
81743 22/10/2015 09:13:26 toan411998 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 250 ms 2212 KB
78760 14/10/2015 22:48:42 wInD_MtA SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 250 ms 2544 KB
76159 08/10/2015 00:28:36 truongtop14 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
67835 25/09/2015 14:58:36 mrtan_lovelife SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
65279 19/09/2015 21:32:33 phanthanhnam SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 156 ms 2528 KB
64187 17/09/2015 08:50:42 nguyettk12 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 156 ms 2508 KB
64173 17/09/2015 08:23:29 ngoclylc SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 203 ms 3392 KB
63893 15/09/2015 22:52:46 MTAZero SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
63798 15/09/2015 15:57:19 tsongafan SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 125 ms 2592 KB
63796 15/09/2015 15:52:51 namlc247 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 171 ms 2592 KB
63785 15/09/2015 15:45:08 zzcrossfirecfzz SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2440 KB
63780 15/09/2015 15:41:18 nguoivohinh179 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 125 ms 2592 KB
59883 02/09/2015 15:22:21 romqn1999 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
59879 02/09/2015 15:20:13 romqn1999 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
54450 21/08/2015 20:04:30 sonhn99 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 2544 KB
48345 21/07/2015 16:48:46 phuc_doan SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2224 KB
37863 29/05/2015 10:31:07 namcusamlc SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
36498 24/05/2015 21:42:10 farmerboy SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
33223 08/05/2015 14:32:46 KuroKy SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 218 ms 2612 KB
31711 25/04/2015 22:29:19 nghethuat102 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
31675 25/04/2015 18:52:04 Nguyenthaihoc SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 46 ms 3220 KB
30649 20/04/2015 11:45:22 trungvt130584 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1780 KB
30648 20/04/2015 11:43:51 trungvt130584 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 62 ms 1828 KB
29589 17/04/2015 23:36:47 hero70411 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 2584 KB
29478 17/04/2015 11:10:05 mikelhpdatke SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 62 ms 2912 KB
28582 16/04/2015 22:10:44 lvdo92 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 2464 KB
27445 15/04/2015 21:12:53 cincout SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 187 ms 2456 KB
27210 13/04/2015 09:05:46 namcusamlc SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 124 ms 2316 KB
27208 13/04/2015 09:04:49 colc123 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2376 KB
27207 13/04/2015 09:04:16 namcusamlc SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 2420 KB
27205 13/04/2015 09:02:16 colc123 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2392 KB
27201 13/04/2015 08:48:14 namcusamlc SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2340 KB
27160 12/04/2015 21:32:40 ducanhlc SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 156 ms 2472 KB
26111 31/03/2015 17:47:59 Hint_gokai SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
26110 31/03/2015 17:46:05 Hint_gokai SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
26084 31/03/2015 12:46:44 phamtan11 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2508 KB
25198 29/03/2015 15:31:43 ladpro98 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 46 ms 1808 KB
24665 25/03/2015 00:00:20 vdn1999bxvp SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 187 ms 2508 KB
24663 24/03/2015 23:39:33 duckhai2102 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
24447 23/03/2015 22:05:12 bao SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 62 ms 1596 KB
24377 23/03/2015 19:19:28 only_love97 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 156 ms 2516 KB
24304 23/03/2015 09:37:29 kieuquocdat123 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 124 ms 2116 KB
24261 23/03/2015 01:27:52 ngan SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2528 KB
24200 22/03/2015 22:57:04 conglinh SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 187 ms 2532 KB
24195 22/03/2015 22:41:37 conglinh SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2536 KB
24173 22/03/2015 21:27:14 yurilover172 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 124 ms 2116 KB
Back to Top