Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741907 09/04/2020 15:32:53 phuleethanh GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 46 ms 848 KB
708039 21/01/2020 13:46:01 HackerMan GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 312 ms 3784 KB
701381 09/01/2020 11:24:55 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 312 ms 3596 KB
607116 17/07/2019 17:46:19 Nguyenthaihoc GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 312 ms 3872 KB
529299 02/01/2019 18:43:25 huy9a1 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 203 ms 2840 KB
510841 13/11/2018 20:05:46 anhvippro123z GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 234 ms 5224 KB
451537 16/08/2018 15:29:56 HHHHHHHH GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 250 ms 6120 KB
419363 19/04/2018 05:00:32 vinhntndu GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 234 ms 5260 KB
395527 10/02/2018 08:12:40 tranlehiep2203 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 250 ms 6068 KB
379824 01/01/2018 09:01:48 langkhachthoikhong GIFT - Quà Sinh Nhật Free Pascal Accepted 46 ms 2436 KB
363481 21/11/2017 08:20:22 freepascal GIFT - Quà Sinh Nhật Free Pascal Accepted 46 ms 1316 KB
349047 31/10/2017 07:30:49 hoan2k1 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260187 18/03/2017 09:51:16 doituyentin GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242740 23/01/2017 14:17:44 dahaodl GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 31 ms 904 KB
220785 20/11/2016 07:52:40 dhkhtn GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 31 ms 1112 KB
132692 19/04/2016 22:44:03 phuleethanh GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 109 ms 5308 KB
120720 20/02/2016 19:39:09 AdminNTU GIFT - Quà Sinh Nhật Free Pascal Accepted 62 ms 836 KB
111595 11/01/2016 17:14:53 mrtan_lovelife GIFT - Quà Sinh Nhật Free Pascal Accepted 62 ms 792 KB
111594 11/01/2016 17:10:45 mrtan_lovelife GIFT - Quà Sinh Nhật Free Pascal Accepted 531 ms 6264 KB
109485 30/12/2015 18:06:55 psucoder GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 687 ms 5908 KB
97372 22/11/2015 10:48:19 only_love97 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 93 ms 820 KB
92532 14/11/2015 15:33:12 qcuong98 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 62 ms 888 KB
83058 25/10/2015 18:25:29 MTAZero GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 687 ms 4864 KB
47245 16/07/2015 15:35:29 longnghiem1999 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 343 ms 6484 KB
43967 30/06/2015 08:51:16 thotranduc2010 GIFT - Quà Sinh Nhật Free Pascal Accepted 546 ms 6600 KB
41565 17/06/2015 22:19:28 farmerboy GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 530 ms 6980 KB
32246 30/04/2015 00:42:06 lvdo92 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 62 ms 3388 KB
31533 24/04/2015 20:55:12 kieuquocdat123 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 390 ms 6400 KB
31504 24/04/2015 18:00:24 nguyenmanhthien GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 405 ms 5084 KB
31060 22/04/2015 13:30:17 yurilover172 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 390 ms 6856 KB
31025 22/04/2015 10:47:38 thanhdat01234 GIFT - Quà Sinh Nhật Java 8 Accepted 577 ms 24948 KB
29716 18/04/2015 15:54:59 what_does_the_fox_say GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 62 ms 924 KB
29715 18/04/2015 15:53:23 what_does_the_fox_say GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 374 ms 3500 KB
Back to Top