Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738568 30/03/2020 22:00:16 manhender DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
737711 27/03/2020 21:15:00 aruru12 DOMINO - Ráp domino Python 3 Accepted 234 ms 7912 KB
736977 25/03/2020 11:39:14 ntoan199 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
725508 25/02/2020 11:44:55 ducanh DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
725022 24/02/2020 12:47:22 ntoanh DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
724095 22/02/2020 14:37:38 tadat216 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
718177 10/02/2020 21:48:32 Quang249 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
713369 02/02/2020 12:08:20 dinhhuuduc DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2956 KB
709984 26/01/2020 12:45:40 Fidisk DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
708013 21/01/2020 12:17:48 HackerMan DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
701378 09/01/2020 11:22:28 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
700876 08/01/2020 16:59:54 baobao07 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
651716 05/10/2019 10:29:52 duong3203 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2868 KB
650861 04/10/2019 08:18:24 ntlinh0505 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2748 KB
650477 03/10/2019 16:25:02 przxct DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
650401 03/10/2019 15:37:59 inomatit82 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
650042 03/10/2019 09:31:26 minhboybn DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2856 KB
649964 03/10/2019 07:54:22 tuantaitungo123 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2744 KB
631004 31/08/2019 23:33:04 nhatanh10102005 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
626072 24/08/2019 14:51:45 thaolinh DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3380 KB
624322 20/08/2019 18:30:07 thuy_quynh DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1988 KB
623386 18/08/2019 07:34:12 trandat DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
620098 12/08/2019 19:31:43 16122001 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
618924 09/08/2019 14:29:03 namlawng123 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
612461 27/07/2019 23:26:32 leviettttnh DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
607558 18/07/2019 15:47:26 maytinhpc DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
606997 17/07/2019 09:59:18 totanhiep DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
606769 16/07/2019 20:19:22 anhnguyenroux DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
606768 16/07/2019 20:17:29 anhnguyenroux DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
598401 25/06/2019 16:02:32 vinhhuong0802 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
595846 20/06/2019 11:33:18 cyb3 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2028 KB
595513 19/06/2019 17:23:56 haupas DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3088 KB
588086 30/05/2019 00:50:46 dchy2000 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2228 KB
585650 22/05/2019 22:38:05 ffrederick DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
585567 22/05/2019 18:52:33 thnhan2005 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
580446 04/05/2019 22:29:28 nguyenxuanhaa3 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2924 KB
580443 04/05/2019 22:23:56 khangtran DOMINO - Ráp domino Python 3 Accepted 156 ms 7460 KB
560121 14/03/2019 09:37:59 vanan9205 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
560118 14/03/2019 09:36:38 vanan9205 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 3148 KB
559063 12/03/2019 14:11:02 phuongnhi_tran_1206 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2712 KB
555118 05/03/2019 14:49:31 nguyenvantien0903 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2960 KB
522434 02/12/2018 05:00:12 pvannvu2512 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
519141 24/11/2018 22:40:03 nguyenledinh DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
512031 15/11/2018 10:21:36 anhvippro123z DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
506428 06/11/2018 22:57:47 mino DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 46 ms 33728 KB
499463 27/10/2018 21:02:45 xikhud DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2596 KB
495322 21/10/2018 22:50:37 quangtienlkhigh DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
492650 18/10/2018 20:18:17 ChuyenVanNQD DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
492413 18/10/2018 15:41:20 haicao2805 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
477372 30/09/2018 20:34:13 LongÇhampion DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
475277 27/09/2018 20:54:39 thuho DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 3008 KB
459637 03/09/2018 18:59:13 ARSENAL1886 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
456356 28/08/2018 09:36:43 HHHHHHHH DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
437639 30/06/2018 12:45:47 blebleble DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2720 KB
433532 14/06/2018 20:00:45 nmhien2605 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
430294 03/06/2018 22:52:02 huy9a1 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 3768 KB
420554 22/04/2018 23:12:38 dangkhoa_pascal DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
415740 10/04/2018 22:41:21 vinhntndu DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
395306 09/02/2018 10:23:56 duongbp1990 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2204 KB
384324 11/01/2018 09:18:29 nakrothpro DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 125 ms 2884 KB
383830 10/01/2018 08:08:53 GấuBéoIT DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
383825 10/01/2018 08:04:07 GấuBéoIT DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 3068 KB
372775 07/12/2017 09:09:41 trungtt123 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
359843 14/11/2017 15:26:44 freepascal DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
349046 31/10/2017 07:30:40 hoan2k1 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
347198 28/10/2017 16:20:17 masterv DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
343965 24/10/2017 15:33:05 caovantheanh DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
304984 15/08/2017 17:16:11 iostream DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2444 KB
295106 13/07/2017 20:29:03 SpringFlowers DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
294953 13/07/2017 12:30:37 tqhuy2502 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
267731 05/04/2017 22:07:44 duahaucc DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
266365 03/04/2017 10:34:56 npnkhoi DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
263728 26/03/2017 23:18:20 tuan DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2388 KB
263725 26/03/2017 23:08:57 tuan DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2376 KB
260182 18/03/2017 09:50:11 doituyentin DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
255730 07/03/2017 21:49:56 hereiam DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
255722 07/03/2017 21:40:06 hereiam DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
255507 07/03/2017 13:55:45 casaumayman DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
255120 05/03/2017 22:34:55 nkduc DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
250755 21/02/2017 17:13:56 duyvtvp1919 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
246007 10/02/2017 21:56:08 damsanchv DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 3052 KB
243079 25/01/2017 13:27:14 caothesan DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
233809 21/12/2016 10:22:56 tuan DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
233482 19/12/2016 21:49:57 khangtran DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
231530 12/12/2016 02:01:00 dhkhtn DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
231528 12/12/2016 01:34:10 bvhop341999 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
213675 09/11/2016 16:16:42 awatjkim DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
208363 31/10/2016 21:15:59 hieua2tincvp DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
208358 31/10/2016 21:09:26 Natsu_Drag_one DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
208143 31/10/2016 14:21:32 4everkaka DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
203154 23/10/2016 21:37:40 minhchanhthi DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3060 KB
198667 18/10/2016 17:36:39 khuuthuyky DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
194174 11/10/2016 21:01:15 Hhcckqnl DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
190644 09/10/2016 23:52:34 ntanh DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2032 KB
189115 06/10/2016 20:37:02 dahaodl DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
183230 27/09/2016 10:39:22 leducthinh0409 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 46 ms 1764 KB
174822 13/09/2016 00:09:01 datdi DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
172817 10/09/2016 09:32:48 CUTI DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2536 KB
171492 08/09/2016 00:23:15 wInD_MtA DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
170445 05/09/2016 20:19:27 nguyenson99 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 46 ms 1740 KB
164722 23/08/2016 13:43:14 hunterhieu DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
164451 22/08/2016 19:50:00 nghethuat102 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2140 KB
162952 17/08/2016 09:14:38 thaiuit DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
157364 31/07/2016 17:19:52 long93hv DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
153336 19/07/2016 16:32:23 dqhn123 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
134184 30/04/2016 19:29:22 thanhday132 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
133456 25/04/2016 15:56:57 hoangvuduyanh DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
130818 13/04/2016 09:05:51 Loda DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
123021 03/03/2016 21:20:07 doanphuduc94 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
123020 03/03/2016 21:19:48 doanphuduc94 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
121018 22/02/2016 13:26:06 lvdo92 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
120719 20/02/2016 19:39:02 AdminNTU DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
119451 14/02/2016 19:23:10 mrtan_lovelife DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
118809 11/02/2016 20:37:05 TQT DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 46 ms 1928 KB
118117 06/02/2016 16:29:42 dqhungdl DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
111579 11/01/2016 10:43:24 tiabennita DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 3144 KB
111394 10/01/2016 03:19:32 chuakipdatten DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
110324 04/01/2016 21:16:03 middlest DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
108191 28/12/2015 02:18:20 psucoder DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
108188 28/12/2015 02:12:15 psucoder DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
100333 01/12/2015 11:10:01 loveTforever DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2180 KB
99447 27/11/2015 22:38:36 hanhlv270597 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
99151 26/11/2015 21:35:06 dhenry DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 3256 KB
97837 22/11/2015 23:09:17 bachnxepu DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
88234 05/11/2015 16:12:25 zerothientai DOMINO - Ráp domino Java 8 Accepted 203 ms 15216 KB
83387 26/10/2015 17:23:43 toan411998 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2008 KB
81182 21/10/2015 10:51:36 anhvu_cbl DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
78669 14/10/2015 20:21:44 qcuong98 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1628 KB
74549 05/10/2015 11:04:50 linhit DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
63656 14/09/2015 22:58:37 MTAZero DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2008 KB
62517 11/09/2015 14:25:45 phuleethanh DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
60220 03/09/2015 21:15:55 huynhnhat DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
60033 03/09/2015 08:44:34 darkwind52 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
60032 03/09/2015 08:43:24 dohonghuan DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
60020 03/09/2015 07:58:39 phuongquyen274 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
53623 16/08/2015 00:13:19 npltv DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
45134 10/07/2015 16:21:29 phamhuan98 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
44572 05/07/2015 17:25:09 xxxyyyzzz DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
43885 29/06/2015 10:39:44 glass99ss DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
43688 27/06/2015 19:43:42 chitam117119 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
38803 01/06/2015 00:33:23 the_c DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
37912 29/05/2015 17:09:49 romqn1999 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3080 KB
33320 09/05/2015 18:12:59 lamnguyen DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
33292 09/05/2015 13:53:37 bkss_chicken DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
32881 05/05/2015 22:10:00 mikelhpdatke DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3064 KB
32865 05/05/2015 21:17:40 KuroKy DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
31506 24/04/2015 18:17:03 kieuquocdat123 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
31274 23/04/2015 16:48:30 yurilover172 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
31184 23/04/2015 09:43:45 nxphuc DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
31108 22/04/2015 21:32:46 bluesky DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
30983 22/04/2015 07:46:24 yurilover172 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 1776 KB
30655 20/04/2015 13:15:47 redstar DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
30641 20/04/2015 08:04:06 quang_proltt DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
30596 20/04/2015 00:07:10 namlunoy DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 93 ms 2040 KB
30336 19/04/2015 21:28:00 natsukagami DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
30318 19/04/2015 21:21:25 hadeshk12 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3240 KB
30270 19/04/2015 21:11:23 hao0091998 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
30255 19/04/2015 21:08:11 farmerboy DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
29978 19/04/2015 20:13:36 nguyenkhacduc DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 93 ms 2904 KB
Back to Top