Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708012 21/01/2020 12:17:38 HackerMan PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 312 ms 8528 KB
699909 07/01/2020 10:02:33 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 343 ms 9928 KB
681846 28/11/2019 20:32:01 huyhandsome PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 296 ms 6772 KB
654142 09/10/2019 08:18:32 minhboybn PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 4960 KB
653140 07/10/2019 21:53:59 ntlinh0505 PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 109 ms 25984 KB
600421 27/06/2019 20:48:16 inomatit82 PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 109 ms 3660 KB
570907 09/04/2019 09:36:01 LongÇhampion PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 203 ms 6804 KB
562542 20/03/2019 12:06:40 Nducnha PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 46 ms 3788 KB
561859 18/03/2019 18:31:51 hongly PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 46 ms 3784 KB
528222 01/01/2019 22:10:50 huy9a1 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 234 ms 15640 KB
512032 15/11/2018 10:21:56 anhvippro123z PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 203 ms 5156 KB
451645 16/08/2018 16:58:12 HHHHHHHH PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 2684 KB
434076 17/06/2018 19:17:44 rangnokapk PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 109 ms 2604 KB
419366 19/04/2018 05:29:21 vinhntndu PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 187 ms 5136 KB
360588 15/11/2017 16:24:56 freepascal PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 62 ms 3160 KB
352792 05/11/2017 07:26:47 tpcpro98 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 218 ms 7800 KB
349045 31/10/2017 07:30:32 hoan2k1 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 4408 KB
329235 05/10/2017 04:59:44 awatjkim PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 4228 KB
327328 02/10/2017 09:04:12 duyvtvp1919 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 250 ms 7736 KB
269488 10/04/2017 14:33:07 baotuanvn PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 4936 KB
269482 10/04/2017 13:57:12 baotuanvn PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 78 ms 4936 KB
268677 07/04/2017 21:24:35 baotuanvn PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 218 ms 7768 KB
260179 18/03/2017 09:49:36 doituyentin PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 156 ms 10008 KB
242540 22/01/2017 11:43:31 dahaodl PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 156 ms 8008 KB
188088 04/10/2016 23:31:53 Amateur PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 656 ms 84008 KB
179729 20/09/2016 21:14:33 ndthanh20 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 7084 KB
179322 20/09/2016 09:35:46 jorker71 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 7448 KB
165038 23/08/2016 22:53:15 nghethuat102 PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 109 ms 3188 KB
159489 07/08/2016 22:52:05 phuleethanh PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 156 ms 8048 KB
156483 27/07/2016 21:55:14 hentaino102 PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 93 ms 3104 KB
140661 01/06/2016 09:53:15 nguyenxuanhaa3 PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
105495 11/12/2015 15:59:01 piouscity PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 187 ms 10416 KB
105114 10/12/2015 13:02:38 redstar PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 6160 KB
105087 10/12/2015 10:24:48 hao0091998 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 406 ms 12504 KB
104862 09/12/2015 17:02:26 nguyenkhacduc PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 328 ms 8228 KB
83090 25/10/2015 19:49:08 MTAZero PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 250 ms 11972 KB
59289 30/08/2015 16:51:17 darkwind52 PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
59075 29/08/2015 08:44:19 dohonghuan PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
49392 29/07/2015 23:51:51 dhkhtn PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 280 ms 8704 KB
41090 14/06/2015 22:10:20 farmerboy PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 124 ms 10504 KB
33350 09/05/2015 22:40:05 khaihanhdk PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 187 ms 2660 KB
31530 24/04/2015 20:35:11 kieuquocdat123 PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 156 ms 8680 KB
31040 22/04/2015 12:32:42 yurilover172 PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 343 ms 9728 KB
30600 20/04/2015 00:23:08 thanhdat01234 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 358 ms 11224 KB
30554 19/04/2015 22:54:37 sonlh07 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 234 ms 13680 KB
30499 19/04/2015 22:23:59 natsukagami PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 249 ms 13120 KB
30435 19/04/2015 21:56:23 what_does_the_fox_say PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 140 ms 7164 KB
30432 19/04/2015 21:55:15 what_does_the_fox_say PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 109 ms 7100 KB
30427 19/04/2015 21:54:13 pynhp9x PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 312 ms 9924 KB
30417 19/04/2015 21:50:38 thai9cdb PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 12476 KB
30408 19/04/2015 21:46:22 pynhp9x PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 327 ms 10176 KB
30379 19/04/2015 21:37:57 pynhp9x PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 265 ms 9888 KB
30372 19/04/2015 21:36:04 pynhp9x PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 280 ms 10424 KB
30369 19/04/2015 21:35:47 thai9cdb PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 327 ms 10324 KB
30366 19/04/2015 21:34:46 thai9cdb PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 405 ms 7888 KB
30319 19/04/2015 21:22:12 ladpro98 PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 171 ms 11408 KB
30225 19/04/2015 21:01:20 ladpro98 PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 156 ms 11768 KB
30175 19/04/2015 20:52:20 ladpro98 PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 171 ms 9424 KB
30154 19/04/2015 20:48:24 what_does_the_fox_say PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 124 ms 7104 KB
30147 19/04/2015 20:46:50 ladpro98 PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 171 ms 9412 KB
Back to Top