Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708011 21/01/2020 12:17:26 HackerMan BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 781 ms 12096 KB
701375 09/01/2020 11:19:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 984 ms 12712 KB
671839 10/11/2019 21:08:41 chuotvip BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 859 ms 12100 KB
638758 14/09/2019 13:25:44 dangnguyen BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 953 ms 12736 KB
629172 27/08/2019 18:56:42 dchy2000 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 312 ms 15644 KB
629166 27/08/2019 18:44:32 dchy2000 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 281 ms 15644 KB
613356 29/07/2019 20:49:38 Midodra BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 203 ms 9384 KB
600460 27/06/2019 21:53:08 nguyenvantien0903 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 203 ms 9540 KB
598328 25/06/2019 12:58:06 dangkhoa_pascal BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 546 ms 15564 KB
583824 17/05/2019 10:45:23 dangnguyen BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1031 ms 12680 KB
576483 24/04/2019 13:43:14 tsminh_3 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 734 ms 8796 KB
576482 24/04/2019 13:40:34 tsminh_3 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 703 ms 12108 KB
576423 23/04/2019 22:48:21 tsminh_3 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 781 ms 12096 KB
560336 14/03/2019 15:57:10 Hirozaki_206 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 609 ms 11492 KB
541971 30/01/2019 17:19:26 NoFace BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 656 ms 12696 KB
534205 10/01/2019 15:59:06 Teddy BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 203 ms 9416 KB
534202 10/01/2019 15:56:48 Teddy BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 484 ms 9436 KB
519776 26/11/2018 08:25:06 ntlinh0505 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 171 ms 12700 KB
519773 26/11/2018 08:19:09 ntlinh0505 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 671 ms 12676 KB
514567 18/11/2018 00:17:51 xikhud BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 687 ms 12728 KB
514566 18/11/2018 00:17:13 xikhud BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 609 ms 12728 KB
512033 15/11/2018 10:22:17 anhvippro123z BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 750 ms 12704 KB
511632 14/11/2018 22:06:48 VGK_Cr7 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 593 ms 13172 KB
504519 04/11/2018 14:41:57 LongÇhampion BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 734 ms 12676 KB
504516 04/11/2018 14:35:16 LongÇhampion BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 781 ms 15800 KB
502892 01/11/2018 22:25:25 huy9a1 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 609 ms 9440 KB
479448 03/10/2018 17:31:21 tsminh_3 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 656 ms 21416 KB
478136 01/10/2018 21:32:11 vinhntndu BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 796 ms 12704 KB
456772 28/08/2018 22:35:09 wolf_boss BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 609 ms 12876 KB
456355 28/08/2018 09:36:33 HHHHHHHH BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 781 ms 9392 KB
441076 14/07/2018 15:03:07 MainJax BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 812 ms 14292 KB
432581 13/06/2018 21:58:12 blebleble BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1015 ms 9456 KB
430794 06/06/2018 00:01:43 huynhtuan17ti BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 656 ms 15652 KB
397297 19/02/2018 23:17:19 tranlehiep2203 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 687 ms 14752 KB
376623 21/12/2017 12:01:22 thanhday132 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 625 ms 8128 KB
376622 21/12/2017 11:59:08 thanhday132 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 671 ms 8760 KB
376621 21/12/2017 11:57:55 thanhday132 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 953 ms 8704 KB
368238 28/11/2017 13:44:41 heathcliff1342 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 171 ms 14868 KB
361492 16/11/2017 21:36:01 masterv BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 750 ms 14808 KB
360444 15/11/2017 15:13:24 freepascal BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 921 ms 13204 KB
349044 31/10/2017 07:30:23 hoan2k1 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 953 ms 12688 KB
321749 23/09/2017 22:29:15 CUTI BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 937 ms 12712 KB
321748 23/09/2017 22:27:48 CUTI BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 937 ms 12712 KB
286911 11/06/2017 11:07:15 nhquanqt BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 718 ms 14816 KB
260175 18/03/2017 09:49:04 doituyentin BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 609 ms 12128 KB
243382 27/01/2017 21:49:12 dahaodl BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 593 ms 12040 KB
236245 28/12/2016 15:20:12 doraemon BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 859 ms 13212 KB
233818 21/12/2016 10:59:42 hoangducsmagic BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 609 ms 19380 KB
233305 18/12/2016 21:28:32 cavang BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 671 ms 15476 KB
221348 21/11/2016 12:17:21 lehoangvu15 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 671 ms 9348 KB
198548 18/10/2016 14:30:31 dahaodl BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 328 ms 22148 KB
198375 18/10/2016 08:32:54 caothesan BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 562 ms 8172 KB
194097 11/10/2016 19:04:20 nhatanhst BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 671 ms 15500 KB
186824 02/10/2016 22:38:06 hoanqq123 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1421 ms 8728 KB
186780 02/10/2016 21:55:08 sesshomalong BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 421 ms 8720 KB
183231 27/09/2016 10:39:42 giacacluong323 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 1046 ms 18380 KB
176477 14/09/2016 19:22:20 nhatanhst BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 1218 ms 21664 KB
174662 12/09/2016 21:53:33 middlest BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 1343 ms 11932 KB
174654 12/09/2016 21:45:53 middlest BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 1218 ms 11944 KB
163730 20/08/2016 00:44:57 hanhlv270597 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1078 ms 11964 KB
160579 10/08/2016 21:16:50 VoHT BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1140 ms 11968 KB
160578 10/08/2016 21:16:46 VoHT BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1125 ms 11968 KB
160575 10/08/2016 21:12:43 VoHT BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1078 ms 11968 KB
160569 10/08/2016 21:05:43 VoHT BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1359 ms 11972 KB
148499 29/06/2016 11:33:54 ngocanh99 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 921 ms 18104 KB
132635 19/04/2016 16:44:45 hoangvuduyanh BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1109 ms 12052 KB
124621 13/03/2016 21:09:07 tsminh_3 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 984 ms 13008 KB
115111 28/01/2016 21:06:47 huynhduy_hmd BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1375 ms 8188 KB
108112 26/12/2015 23:59:11 tsminh_3 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 859 ms 13012 KB
100086 30/11/2015 11:13:37 bluesky BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 984 ms 18352 KB
91114 11/11/2015 18:11:55 dohonghuan BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 937 ms 18572 KB
91112 11/11/2015 18:10:54 dohonghuan BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 875 ms 18572 KB
85417 29/10/2015 20:40:12 qcuong98 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1000 ms 14872 KB
83916 27/10/2015 09:47:12 MTAZero BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1109 ms 14400 KB
71463 02/10/2015 14:18:28 truongarony BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 921 ms 11984 KB
63164 13/09/2015 21:20:01 romqn1999 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 593 ms 12324 KB
54078 19/08/2015 21:23:17 only_love97 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 670 ms 11920 KB
49421 30/07/2015 11:55:12 dhkhtn BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 608 ms 10100 KB
40772 11/06/2015 23:34:00 farmerboy BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 624 ms 12040 KB
34491 12/05/2015 23:38:15 mikelhpdatke BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 592 ms 106600 KB
32528 02/05/2015 23:51:09 voquocthang BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 936 ms 11988 KB
32527 02/05/2015 23:48:46 voquocthang BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 826 ms 11988 KB
32244 30/04/2015 00:20:42 lvdo92 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 826 ms 26872 KB
32028 28/04/2015 21:34:22 coicoichip BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 811 ms 20636 KB
31593 24/04/2015 23:21:08 phamhuan98 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 592 ms 14092 KB
31591 24/04/2015 23:20:04 phamhuan98 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 561 ms 14092 KB
31582 24/04/2015 23:05:09 phamhuan98 BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 592 ms 9936 KB
31505 24/04/2015 18:06:35 kieuquocdat123 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 780 ms 12008 KB
31503 24/04/2015 17:57:59 kieuquocdat123 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1201 ms 11908 KB
31053 22/04/2015 13:13:34 yurilover172 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 1341 ms 11560 KB
30700 20/04/2015 15:42:38 natsukagami BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 982 ms 17464 KB
30689 20/04/2015 15:13:14 piouscity BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 686 ms 8156 KB
30650 20/04/2015 12:46:38 redstar BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 967 ms 11948 KB
30407 19/04/2015 21:45:49 chicken_coder BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 514 ms 9908 KB
30228 19/04/2015 21:01:47 thai9cdb BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 873 ms 15668 KB
Back to Top