Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708010 21/01/2020 12:16:41 HackerMan FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 421 ms 2540 KB
701135 08/01/2020 22:47:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 875 ms 2588 KB
686371 09/12/2019 16:54:30 leviettttnh FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 484 ms 2600 KB
644160 21/09/2019 22:36:56 dangkhoa_pascal FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 515 ms 2528 KB
631391 01/09/2019 23:34:41 ffrederick FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 921 ms 2556 KB
569560 05/04/2019 15:53:55 vanan9205 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 375 ms 10096 KB
569552 05/04/2019 15:27:56 vanan9205 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 515 ms 2684 KB
518033 23/11/2018 08:15:51 jackytrung2001 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 515 ms 2724 KB
518032 23/11/2018 08:14:56 jackytrung2001 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 906 ms 2820 KB
516538 20/11/2018 22:56:07 xikhud FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 468 ms 1920 KB
516537 20/11/2018 22:55:44 xikhud FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 859 ms 1900 KB
512034 15/11/2018 10:22:37 anhvippro123z FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 609 ms 2576 KB
510604 13/11/2018 16:05:27 11122001 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
506126 06/11/2018 16:36:40 LongÇhampion FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 656 ms 2564 KB
451644 16/08/2018 16:57:47 HHHHHHHH FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 593 ms 2580 KB
442292 19/07/2018 15:26:19 hoangthuc701 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 671 ms 2548 KB
420429 22/04/2018 15:32:21 vinhntndu FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 562 ms 2616 KB
378187 27/12/2017 17:10:05 skydriver001 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 703 ms 2540 KB
372594 06/12/2017 20:16:49 vinhquana FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 531 ms 2712 KB
360596 15/11/2017 16:28:22 freepascal FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 500 ms 2740 KB
349043 31/10/2017 07:29:56 hoan2k1 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 250 ms 2532 KB
260173 18/03/2017 09:48:28 doituyentin FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 453 ms 2780 KB
237286 01/01/2017 21:37:16 Demo2000 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 484 ms 2752 KB
237282 01/01/2017 21:28:55 doanthetai2005 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 531 ms 2732 KB
221939 22/11/2016 01:00:13 bachnxepu FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 250 ms 2556 KB
221936 22/11/2016 00:58:30 bachnxepu FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 406 ms 2568 KB
205531 27/10/2016 10:43:19 hutvinh FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 531 ms 2560 KB
205520 27/10/2016 10:07:39 HUT_Manh FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 531 ms 2560 KB
199311 19/10/2016 14:38:19 hutPhamPhuong FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 484 ms 1912 KB
199074 19/10/2016 01:00:54 hut_luan FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 515 ms 2592 KB
194102 11/10/2016 19:31:33 nhatanhst FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 578 ms 1828 KB
157312 31/07/2016 12:36:08 dqhn123 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 875 ms 1828 KB
137136 22/05/2016 15:19:08 nguyenxuanhaa3 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 765 ms 2764 KB
133580 26/04/2016 11:17:58 thanhday132 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 765 ms 1808 KB
133528 25/04/2016 21:26:16 thanhday132 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 921 ms 1812 KB
120718 20/02/2016 19:38:49 AdminNTU FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 687 ms 2756 KB
118529 09/02/2016 17:52:41 Truong FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 671 ms 2756 KB
118240 07/02/2016 17:12:23 dqhungdl FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 796 ms 1844 KB
105718 12/12/2015 20:08:50 miltonbw FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 640 ms 2756 KB
94622 18/11/2015 10:27:51 romqn1999 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 656 ms 2720 KB
90978 11/11/2015 10:48:46 qcuong98 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 781 ms 1816 KB
75765 07/10/2015 00:44:39 MTAZero FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 718 ms 1788 KB
45217 11/07/2015 10:16:57 phamhuan98 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 546 ms 1848 KB
31529 24/04/2015 20:19:17 kieuquocdat123 FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 655 ms 1856 KB
31491 24/04/2015 15:57:32 bluesky FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 686 ms 2932 KB
31000 22/04/2015 08:54:41 yurilover172 FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 904 ms 1776 KB
30942 21/04/2015 19:13:40 only_love97 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 514 ms 1704 KB
30676 20/04/2015 14:38:05 redstar FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 514 ms 1816 KB
30364 19/04/2015 21:34:07 farmerboy FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 842 ms 1816 KB
30142 19/04/2015 20:45:53 thanhdat01234 FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 670 ms 1820 KB
30105 19/04/2015 20:36:59 Y FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 546 ms 1812 KB
30058 19/04/2015 20:29:03 what_does_the_fox_say FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 483 ms 1852 KB
30045 19/04/2015 20:25:28 ladpro98 FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 468 ms 1828 KB
Back to Top