Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
719627 13/02/2020 16:29:59 mrTee LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 187 ms 7528 KB
708009 21/01/2020 12:16:30 HackerMan LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 187 ms 5444 KB
704566 14/01/2020 09:40:55 ffrederick LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 171 ms 5456 KB
700029 07/01/2020 11:41:24 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 203 ms 7460 KB
697090 03/01/2020 14:51:18 HuyHoàng_K36_CHV LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 171 ms 7564 KB
617100 05/08/2019 23:20:36 lequocbinh LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 234 ms 10300 KB
602123 02/07/2019 15:03:53 ngoctit LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 562 ms 3584 KB
532133 06/01/2019 22:44:42 thuho LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 171 ms 10344 KB
532126 06/01/2019 22:35:15 thuho LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 156 ms 10344 KB
512036 15/11/2018 10:23:24 anhvippro123z LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 296 ms 4424 KB
508930 10/11/2018 20:00:04 LongÇhampion LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 281 ms 5372 KB
508928 10/11/2018 19:58:56 LongÇhampion LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 953 ms 5328 KB
507463 08/11/2018 14:56:53 htdung_bl LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 328 ms 4292 KB
505576 05/11/2018 22:22:31 mrlihd LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 109 ms 4404 KB
500325 29/10/2018 17:17:07 maihuuton987 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 593 ms 36220 KB
498736 26/10/2018 19:59:02 thelightvn LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 421 ms 11656 KB
497919 25/10/2018 19:11:39 lucdaoquanh LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 578 ms 13540 KB
497870 25/10/2018 17:05:55 Linh_Moi_T32 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 562 ms 13548 KB
497351 24/10/2018 23:33:44 datvaduat_7a3_tdn LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 562 ms 24660 KB
497267 24/10/2018 22:50:48 kakaka LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 875 ms 22568 KB
497215 24/10/2018 22:18:01 blala LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 593 ms 24660 KB
497200 24/10/2018 22:07:12 hungduytdn7a3 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 531 ms 24660 KB
497190 24/10/2018 22:01:10 Linh_Moi_T32 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 562 ms 24660 KB
497135 24/10/2018 21:31:09 quocdongqh LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 671 ms 36236 KB
497133 24/10/2018 21:29:44 Meliodas LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 390 ms 35656 KB
497121 24/10/2018 21:19:15 hanhien LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 703 ms 36200 KB
497065 24/10/2018 20:35:25 hanhien LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 640 ms 35644 KB
486671 11/10/2018 20:54:09 soloking LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 734 ms 36232 KB
466121 13/09/2018 18:49:07 BBBBBBBB LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 640 ms 36120 KB
451379 16/08/2018 10:30:50 HHHHHHHH LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 656 ms 36200 KB
355124 08/11/2017 10:02:40 phuchoahodo LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 765 ms 36204 KB
349041 31/10/2017 07:29:33 hoan2k1 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 703 ms 36176 KB
276425 08/05/2017 15:13:43 yutaka2k LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 656 ms 36172 KB
260115 18/03/2017 09:36:52 doituyentin LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 421 ms 3652 KB
151118 10/07/2016 13:30:33 middlest LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 875 ms 2900 KB
151117 10/07/2016 13:30:01 middlest LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 859 ms 2900 KB
132720 20/04/2016 10:58:48 phuleethanh LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 375 ms 2864 KB
132718 20/04/2016 10:56:51 phuleethanh LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 359 ms 2868 KB
132717 20/04/2016 10:55:43 phuleethanh LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 375 ms 2868 KB
120715 20/02/2016 19:38:22 AdminNTU LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 859 ms 2396 KB
47328 16/07/2015 21:30:42 chomeo13 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 748 ms 2464 KB
47228 16/07/2015 15:30:36 longnghiem1999 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 764 ms 2448 KB
46196 15/07/2015 17:08:17 only_love97 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 936 ms 7672 KB
45273 11/07/2015 23:19:49 phamhuan98 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 1029 ms 41192 KB
42987 23/06/2015 10:26:07 only_love97 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 967 ms 7692 KB
31502 24/04/2015 17:25:21 Y LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 468 ms 1660 KB
31481 24/04/2015 15:10:40 Y LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 670 ms 1664 KB
31475 24/04/2015 15:05:07 Y LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 702 ms 1660 KB
31422 24/04/2015 00:06:28 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 405 ms 4256 KB
31419 24/04/2015 00:03:18 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 358 ms 4256 KB
31418 24/04/2015 00:02:01 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 93 ms 4120 KB
31417 24/04/2015 00:00:58 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 109 ms 3864 KB
31414 23/04/2015 23:55:33 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 390 ms 4236 KB
31412 23/04/2015 23:48:42 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 405 ms 4752 KB
31411 23/04/2015 23:44:53 farmerboy LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 374 ms 2732 KB
31410 23/04/2015 23:39:01 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 468 ms 7936 KB
31409 23/04/2015 23:38:04 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 530 ms 6736 KB
31405 23/04/2015 23:16:35 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 436 ms 2792 KB
31355 23/04/2015 20:00:21 kieuquocdat123 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 764 ms 2424 KB
30783 20/04/2015 20:58:08 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 811 ms 1756 KB
30779 20/04/2015 20:52:41 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 811 ms 1760 KB
30778 20/04/2015 20:51:58 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 780 ms 1760 KB
30774 20/04/2015 20:43:20 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 780 ms 1756 KB
30771 20/04/2015 20:38:02 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 858 ms 1752 KB
30768 20/04/2015 20:25:07 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 1029 ms 1756 KB
30762 20/04/2015 20:07:38 what_does_the_fox_say LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 982 ms 1756 KB
Back to Top