Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741560 08/04/2020 00:13:43 foxyoung98x KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 2484 KB
741282 07/04/2020 15:14:14 lvcong97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2476 KB
741242 07/04/2020 14:44:53 lvcong97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 2476 KB
741217 07/04/2020 14:28:37 lvcong97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
741216 07/04/2020 14:27:36 lvcong97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2476 KB
741164 07/04/2020 09:45:03 lvcong97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 171 ms 2476 KB
741160 07/04/2020 09:37:57 lvcong97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
741109 07/04/2020 00:02:24 lvcong97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
741076 06/04/2020 23:42:48 lvcong97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2476 KB
741036 06/04/2020 22:18:49 lvcong97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2476 KB
739186 01/04/2020 21:07:50 tungvh04 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1748 KB
739145 01/04/2020 20:02:17 suyazayui KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1824 KB
739121 01/04/2020 19:26:54 baopham19062003kgkgkg KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 2444 KB
733438 16/03/2020 11:58:06 pkconan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
733437 16/03/2020 11:57:36 pkconan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1760 KB
727455 01/03/2020 08:48:22 baoduytran KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 421 ms 1776 KB
725470 25/02/2020 10:18:25 Akira KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 2416 KB
723457 21/02/2020 00:58:15 cbl_vietnam KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
723450 20/02/2020 23:59:46 nganngants KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
723199 20/02/2020 14:36:24 khanhkjhave KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 453 ms 2668 KB
721914 18/02/2020 08:07:40 winterrr KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1768 KB
721699 17/02/2020 19:44:10 vudangkhoi2003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
721442 17/02/2020 12:10:57 nnbxxx KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
720940 16/02/2020 10:38:59 hoktro KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
720826 15/02/2020 22:37:55 Quang249 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2772 KB
720046 14/02/2020 14:00:50 baopham19062003kgkgkg KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 2532 KB
717451 09/02/2020 17:45:43 tiendung2306 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
712544 31/01/2020 15:18:40 emLaNewBie KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 625 ms 2564 KB
710545 28/01/2020 20:22:08 BananaOnTheTree KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1828 KB
710331 27/01/2020 20:51:08 manhender KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
708008 21/01/2020 12:16:21 HackerMan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 2456 KB
707917 21/01/2020 09:01:01 tktmaya KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2688 KB
707532 20/01/2020 14:23:43 haupas KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 2440 KB
707107 19/01/2020 13:13:02 anhkhoa09032004 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 906 ms 2712 KB
707086 19/01/2020 12:17:24 tahoangquan2 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2712 KB
707055 19/01/2020 09:39:48 Fidisk KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
706763 18/01/2020 15:57:09 vanan9205 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
704382 13/01/2020 20:37:38 minhquan052003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1792 KB
703980 13/01/2020 09:02:06 duong3203 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1852 KB
703331 12/01/2020 09:46:50 stkirito74 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 453 ms 2740 KB
703321 12/01/2020 09:42:49 ashura2k5501 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1840 KB
703304 12/01/2020 09:27:48 longdailatau123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2740 KB
703279 12/01/2020 08:59:30 0343249261 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 906 ms 2740 KB
703277 12/01/2020 08:58:19 0343249261 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 906 ms 2740 KB
703197 11/01/2020 23:47:47 khanhld KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
703191 11/01/2020 23:29:52 khanhld KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 1840 KB
703189 11/01/2020 23:28:38 khanhld KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 1840 KB
702658 11/01/2020 08:21:28 nvt2003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2740 KB
701925 10/01/2020 07:29:59 vuong123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2784 KB
701377 09/01/2020 11:20:36 prgrmanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1844 KB
700103 07/01/2020 13:27:03 ntphong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2672 KB
699114 06/01/2020 14:24:49 rangnokapk KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1836 KB
699094 06/01/2020 12:26:54 hoangmanh123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1836 KB
698167 04/01/2020 22:40:39 kimjisoo KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1872 KB
698124 04/01/2020 22:00:06 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1836 KB
698106 04/01/2020 21:29:58 ngoctuannguyen KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1872 KB
694217 28/12/2019 09:55:16 ngovandat318 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1812 KB
693368 26/12/2019 08:34:18 dangtiendung1201 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1812 KB
692402 23/12/2019 22:47:01 Paikugon KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 2484 KB
692397 23/12/2019 22:34:51 kyohzs02 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 2496 KB
691967 22/12/2019 18:29:48 vhskillpro KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1868 KB
691762 21/12/2019 23:07:12 duc04122004 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2448 KB
691759 21/12/2019 22:57:30 thaibom03 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2720 KB
691738 21/12/2019 21:10:44 san1201 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2452 KB
691647 21/12/2019 17:04:23 duyluan3110 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1812 KB
691645 21/12/2019 17:01:56 duyluan3110 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1824 KB
691117 20/12/2019 16:57:50 mrzin703 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1916 KB
691000 19/12/2019 23:04:01 phamanmaithao10 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2532 KB
690771 19/12/2019 14:01:23 sendmylove123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1864 KB
689963 17/12/2019 19:19:37 unglinh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1912 KB
689275 16/12/2019 17:42:04 bin1st090104 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 2472 KB
684859 04/12/2019 23:41:42 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1844 KB
682816 30/11/2019 10:23:56 mandoanky0903 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1864 KB
682581 29/11/2019 21:41:27 minhthi28 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2776 KB
682435 29/11/2019 18:55:18 hitu1901 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2532 KB
681092 27/11/2019 17:01:47 haiprot1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 1872 KB
680710 26/11/2019 22:15:48 congthangk36d KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 1872 KB
680621 26/11/2019 20:18:17 lecongbao KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 3004 KB
678832 23/11/2019 09:10:23 gicungduochet KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 937 ms 1876 KB
675929 19/11/2019 00:19:13 canhtoannct KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2716 KB
675114 17/11/2019 17:10:11 minhthi28 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2748 KB
674363 15/11/2019 20:47:27 FL_ADC KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1800 KB
674356 15/11/2019 20:44:16 shin3030aa KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 2452 KB
672993 13/11/2019 11:25:00 Lis2il KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
671011 08/11/2019 22:36:05 kuzuma245 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1852 KB
669719 06/11/2019 21:27:53 tuanmapun KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2732 KB
663115 26/10/2019 09:24:39 uchiha KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1828 KB
663059 26/10/2019 08:16:22 hains KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2736 KB
660194 21/10/2019 08:44:19 nguyenviethoan8a KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2776 KB
660193 21/10/2019 08:43:49 bosslong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2776 KB
660188 21/10/2019 08:30:55 trongbang2k6 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2776 KB
660187 21/10/2019 08:30:02 khongminhtuan2006 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2776 KB
660179 21/10/2019 08:11:37 nguyentuankiet2005 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2776 KB
660060 20/10/2019 17:30:02 congcanhlnq KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1868 KB
659536 19/10/2019 09:02:56 nguyenvana KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 2544 KB
659513 19/10/2019 07:20:24 trandat KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1880 KB
659434 18/10/2019 21:58:40 vanan9205 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659110 17/10/2019 22:23:04 Lucifer KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2776 KB
659015 17/10/2019 20:22:26 nguyenkhoip KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1868 KB
659014 17/10/2019 20:21:54 cuongdoduy123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1868 KB
659010 17/10/2019 20:17:47 cuongdoduy123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 890 ms 1868 KB
659008 17/10/2019 20:12:50 cuongdoduy123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1868 KB
658308 16/10/2019 14:45:25 mik271 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 2536 KB
655049 10/10/2019 09:48:47 inomatit82 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 1848 KB
651477 04/10/2019 22:52:54 ntoan199 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 2500 KB
651226 04/10/2019 18:10:26 18T1021208 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2520 KB
651223 04/10/2019 18:09:11 18T1021208 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1856 KB
645895 25/09/2019 14:30:00 hh1305 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
644217 22/09/2019 01:38:34 canhtoannct KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2692 KB
643803 21/09/2019 11:26:20 TrumpPham KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1772 KB
641742 18/09/2019 16:36:20 Aftery KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2688 KB
641593 18/09/2019 14:53:13 thanthanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1780 KB
640024 16/09/2019 18:25:29 lethimytien KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2728 KB
639415 15/09/2019 12:57:31 trungkienthcsyenlac KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2772 KB
638998 14/09/2019 16:37:52 queanh0220 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1868 KB
638485 14/09/2019 07:27:43 ct390 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2772 KB
637873 13/09/2019 13:51:30 zyenz123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2740 KB
636136 11/09/2019 09:04:32 gbking2003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2724 KB
632039 03/09/2019 21:16:40 Lucifer KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2812 KB
631112 01/09/2019 11:17:57 lnatuan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2656 KB
630069 29/08/2019 22:06:07 hoatmt KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 968 ms 2752 KB
629413 28/08/2019 12:10:06 conmeocon KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2488 KB
628847 27/08/2019 06:25:33 thuy_quynh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1860 KB
625206 22/08/2019 14:48:07 vuonghuyen2006 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 953 ms 2684 KB
625173 22/08/2019 12:44:24 caikimdat KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2428 KB
625125 22/08/2019 12:21:47 trivinhvrs KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2496 KB
624137 20/08/2019 09:38:37 Vinhh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 2504 KB
615841 02/08/2019 23:04:16 ffrederick KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1860 KB
615810 02/08/2019 22:21:11 ristxnd KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2784 KB
615078 01/08/2019 20:15:18 lethienquan28052006 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2816 KB
612080 27/07/2019 10:45:22 dfwapekko KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 2456 KB
612051 27/07/2019 09:57:24 TIN10_VUTRINHHOANG KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1772 KB
611299 25/07/2019 22:44:53 16122001 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 953 ms 2664 KB
608367 21/07/2019 01:24:34 NTTAN KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1852 KB
606673 16/07/2019 13:05:34 nhattuan722 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1864 KB
606656 16/07/2019 11:26:08 khanhnhi KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1868 KB
604597 09/07/2019 10:58:08 Midodra KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 609 ms 2440 KB
604596 09/07/2019 10:57:19 Midodra KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 609 ms 2436 KB
604595 09/07/2019 10:56:29 Midodra KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 609 ms 2436 KB
604591 09/07/2019 10:54:32 Midodra KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 625 ms 2436 KB
604444 08/07/2019 23:56:36 canhtoannct KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2720 KB
604084 07/07/2019 21:37:34 quanghuy123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2772 KB
604004 07/07/2019 15:35:46 baobao07 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1864 KB
603150 04/07/2019 20:21:17 khiem123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1800 KB
602918 04/07/2019 10:06:43 quangduyluu123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 1788 KB
602741 03/07/2019 17:57:37 khuyentran KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 2540 KB
598110 24/06/2019 21:38:27 rimuru KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 937 ms 1852 KB
597292 23/06/2019 03:33:31 ngocminh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1792 KB
597291 23/06/2019 03:32:33 ngocminh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1792 KB
596550 21/06/2019 18:23:18 zeatea KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2752 KB
596434 21/06/2019 15:25:26 Newps KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 953 ms 2484 KB
596314 21/06/2019 11:06:41 thanhdat2605 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 953 ms 2468 KB
595249 19/06/2019 07:59:27 Gib5102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1860 KB
592416 12/06/2019 16:35:53 trananhprince KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2524 KB
592415 12/06/2019 16:34:54 trananhprince KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2524 KB
592414 12/06/2019 16:34:25 trananhprince KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 2524 KB
592412 12/06/2019 16:31:40 nguyenvantien0903 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1908 KB
592244 12/06/2019 09:44:48 ducanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 1868 KB
592243 12/06/2019 09:42:23 ducanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1884 KB
590455 06/06/2019 08:26:55 hongtrang2510 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 890 ms 2520 KB
590375 05/06/2019 21:23:46 kiki1999 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 2524 KB
590368 05/06/2019 21:17:37 kiki1999 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2524 KB
590343 05/06/2019 19:23:37 tuananh778999 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1852 KB
589887 04/06/2019 15:22:08 trungnguyenlak2003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1856 KB
588626 31/05/2019 14:29:53 anhnguyenroux KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 2472 KB
588624 31/05/2019 14:28:56 anhnguyenroux KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 2472 KB
588513 31/05/2019 09:11:39 anhlavipnd199 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2508 KB
588444 30/05/2019 23:21:46 thaomeo KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2720 KB
588403 30/05/2019 22:37:44 letungduong31121999 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1800 KB
588395 30/05/2019 22:26:55 dangnguyen KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2468 KB
588382 30/05/2019 22:06:21 dinhnhatquang KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 2504 KB
586501 25/05/2019 15:29:03 taolaai KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2504 KB
586500 25/05/2019 15:28:37 dongthatha KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2504 KB
586464 25/05/2019 12:46:17 KayTran KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2760 KB
586358 25/05/2019 07:28:04 elkunpham KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2508 KB
586356 25/05/2019 07:19:49 NQT1998 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2512 KB
585151 21/05/2019 22:16:19 tranthuyan1234 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1784 KB
584167 18/05/2019 21:38:19 trieutanhung93 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2532 KB
583151 15/05/2019 15:55:02 maytinhpc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2420 KB
580653 05/05/2019 19:20:11 Newps KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 2508 KB
580408 04/05/2019 21:17:50 trung5kvshthlnqk38b KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2760 KB
579349 02/05/2019 12:14:19 TAn KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2812 KB
579301 02/05/2019 10:51:04 kugaogll1998 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2508 KB
575734 21/04/2019 09:57:58 idoguirblx KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 1000 ms 2780 KB
575723 21/04/2019 08:58:25 MinBaoTT KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2780 KB
575681 20/04/2019 22:29:15 leviettttnh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2772 KB
575424 19/04/2019 21:17:40 lapphan2908 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2772 KB
574963 18/04/2019 15:56:00 nvietphi03 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1856 KB
574887 18/04/2019 14:42:24 luongdang2k3_k36chv KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1832 KB
574868 18/04/2019 14:29:24 dat10tin KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1832 KB
572918 14/04/2019 01:17:34 hoaf13 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 703 ms 1772 KB
572892 14/04/2019 00:35:50 thanhcong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
572500 13/04/2019 07:46:15 NQT1998 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 703 ms 2384 KB
572100 11/04/2019 22:19:41 kaitou1412 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
571937 11/04/2019 15:18:06 sorbitol KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 1752 KB
571936 11/04/2019 15:16:14 sorbitol KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 890 ms 1752 KB
571371 09/04/2019 21:40:50 trung_hieu_k36_chv KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 718 ms 2476 KB
571243 09/04/2019 16:10:34 HuyHoàng_K36_CHV KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 734 ms 1836 KB
571118 09/04/2019 14:44:14 tducCHVK36 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1780 KB
566372 28/03/2019 14:39:27 anphongpct KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
563033 21/03/2019 16:08:46 Itachi KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 703 ms 1852 KB
563032 21/03/2019 16:07:08 Itachi KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1828 KB
563022 21/03/2019 15:48:59 Itachi KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 718 ms 1828 KB
563017 21/03/2019 15:41:38 Best KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2756 KB
563015 21/03/2019 15:40:30 Best KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2800 KB
560259 14/03/2019 14:31:57 hanluc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2704 KB
560087 14/03/2019 09:13:31 quyhugo158 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 734 ms 2740 KB
559552 13/03/2019 09:44:41 quynh382003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2744 KB
559372 12/03/2019 22:11:09 trananhquan120504 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2744 KB
558471 11/03/2019 17:06:01 Anh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 718 ms 2196 KB
557875 10/03/2019 21:51:30 bk201 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2708 KB
557788 10/03/2019 20:42:50 ducminhtrinh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2708 KB
557753 10/03/2019 20:04:10 bk201 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 1812 KB
556752 08/03/2019 10:10:09 namlawng123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1804 KB
556596 07/03/2019 22:19:55 phungduyminh1802 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2676 KB
556024 07/03/2019 07:39:19 minhtrieutvn KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 734 ms 2688 KB
556012 07/03/2019 07:31:24 h_giaotvn KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 734 ms 2688 KB
554218 03/03/2019 03:24:00 trungnghia05123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 718 ms 1784 KB
553016 28/02/2019 21:12:28 lhviet KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Java 8 Accepted 828 ms 18072 KB
551289 25/02/2019 17:12:58 lengocphuc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 718 ms 1764 KB
550348 23/02/2019 15:16:29 nexus26 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2768 KB
550345 23/02/2019 15:13:15 khuyentrannd KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 718 ms 2468 KB
550342 23/02/2019 15:11:04 vuong231124v KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2768 KB
544738 10/02/2019 19:42:37 ntoanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2696 KB
544707 10/02/2019 17:52:29 thao1234 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2668 KB
543944 07/02/2019 16:26:24 diemqui110105 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2756 KB
543340 04/02/2019 16:05:53 biabeogo147 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2776 KB
543269 04/02/2019 08:45:19 Qanh29 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 734 ms 2776 KB
543198 03/02/2019 22:31:54 biabeogo147 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2776 KB
543173 03/02/2019 21:50:56 bk201 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 718 ms 1868 KB
538457 20/01/2019 12:06:31 hoangdieu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 718 ms 1828 KB
537453 17/01/2019 09:49:28 SavarinJames KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 718 ms 2576 KB
531968 06/01/2019 21:04:35 hellosunny KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 1836 KB
530520 04/01/2019 20:11:42 ThaoAVang KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1872 KB
529428 02/01/2019 22:18:03 viet2805 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 1860 KB
529368 02/01/2019 20:55:00 tuanltt1252004 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 718 ms 2780 KB
523534 04/12/2018 16:59:47 094175234 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1860 KB
519201 25/11/2018 00:13:49 nhanhuuhieu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2484 KB
519125 24/11/2018 22:21:48 nguyenledinh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2472 KB
519122 24/11/2018 22:17:34 nguyenledinh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2472 KB
517450 22/11/2018 14:22:59 MinhDevC KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 734 ms 2496 KB
516461 20/11/2018 21:44:21 duycuong295 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2488 KB
515170 18/11/2018 21:12:25 munrio123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 734 ms 2732 KB
513734 16/11/2018 18:21:35 chinhhi KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 734 ms 2356 KB
513057 15/11/2018 21:14:56 nguyetanh10102005 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2760 KB
512037 15/11/2018 10:23:44 anhvippro123z KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1832 KB
510523 13/11/2018 14:49:47 hitu07 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2468 KB
510478 13/11/2018 13:12:35 lehonganh2005 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 953 ms 1836 KB
510183 12/11/2018 22:50:45 MTA_Asteria KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1836 KB
508415 09/11/2018 19:49:28 hanhien KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 484 ms 1804 KB
508356 09/11/2018 18:21:16 hitu05 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2408 KB
508140 09/11/2018 09:43:03 hitu08 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2372 KB
505923 06/11/2018 15:06:25 nguyenvantien0903 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 765 ms 1856 KB
505918 06/11/2018 15:04:20 nguyenvantien0903 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1892 KB
505349 05/11/2018 19:57:35 hitu02 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1844 KB
505315 05/11/2018 18:51:24 khoaat KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2492 KB
504586 04/11/2018 18:03:05 vanan9205 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 734 ms 2724 KB
504270 03/11/2018 21:36:59 lehoang KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 734 ms 2780 KB
500304 29/10/2018 16:06:52 haodeptrai KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2520 KB
498785 26/10/2018 20:57:29 Tran_Thanh_Oai97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2512 KB
498693 26/10/2018 19:18:19 kokokj124 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2512 KB
498687 26/10/2018 19:13:27 DucThanh97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 406 ms 2516 KB
498686 26/10/2018 19:12:51 Enoughtodie99 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 421 ms 2516 KB
498682 26/10/2018 19:07:48 TICHPX KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 421 ms 2516 KB
495600 22/10/2018 15:57:22 DeBruyne KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
489269 14/10/2018 19:05:44 kakaka KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 1844 KB
487346 12/10/2018 11:17:47 iiiiiii125478 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
484325 09/10/2018 22:04:06 phuongnhi_tran_1206 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481678 06/10/2018 00:24:10 12hooks KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2672 KB
479945 04/10/2018 13:51:42 tien05062004 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2660 KB
479943 04/10/2018 13:50:33 tuanqlbxvp KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2660 KB
478793 02/10/2018 16:26:20 hieuhehehieu123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2936 KB
478751 02/10/2018 16:09:18 Fonekedokato KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2936 KB
478133 01/10/2018 21:30:02 pro113ti KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 46 ms 1112 KB
477120 30/09/2018 11:47:43 pvannvu2512 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1828 KB
476944 29/09/2018 23:25:38 hitu03 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2492 KB
474326 26/09/2018 16:04:44 luckyboy__qh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 984 ms 2476 KB
472302 23/09/2018 14:02:04 april2003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 734 ms 2468 KB
471979 22/09/2018 20:23:29 cotyey KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 2472 KB
470158 20/09/2018 14:17:02 thanhtungmk147 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2772 KB
469494 18/09/2018 23:15:27 black_stone KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2520 KB
466878 14/09/2018 21:16:51 xikhud KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 437 ms 1768 KB
466028 13/09/2018 16:42:45 yasuoghostblade KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2680 KB
465716 13/09/2018 09:16:31 duong2 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2684 KB
463871 10/09/2018 15:15:15 linhle232001 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 765 ms 1844 KB
463785 10/09/2018 13:53:43 truonghxpt1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1844 KB
461296 06/09/2018 15:28:11 ChuyenVanNQD KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1764 KB
461280 06/09/2018 15:07:01 haicao2805 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1816 KB
461270 06/09/2018 14:57:49 masteroffood KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1840 KB
460559 05/09/2018 10:09:45 Minatokaze KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1816 KB
460173 04/09/2018 15:26:47 Gib5102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1824 KB
460027 04/09/2018 10:28:24 duong2 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2728 KB
458519 01/09/2018 13:32:01 huynhthanhtan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2520 KB
456353 28/08/2018 09:36:12 HHHHHHHH KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2408 KB
456023 27/08/2018 01:24:30 tronghieuACM KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2500 KB
454834 23/08/2018 17:39:35 huuthien1102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2752 KB
454826 23/08/2018 17:17:46 FireArcanist KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
454811 23/08/2018 16:48:50 FireArcanist KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 500 ms 2800 KB
454314 22/08/2018 19:37:54 Meliodas KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1848 KB
454275 22/08/2018 16:22:24 an KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2748 KB
454238 22/08/2018 15:28:51 duong2 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2748 KB
453719 21/08/2018 15:32:05 dankcute KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 140 ms 2780 KB
453181 19/08/2018 22:03:53 LongÇhampion KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 437 ms 2540 KB
451897 16/08/2018 22:33:22 phuocanh1625 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1844 KB
447019 04/08/2018 06:22:20 phamductaictk98 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1784 KB
446319 01/08/2018 21:26:03 buihoat2003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1884 KB
445730 31/07/2018 09:46:41 vutrungnghia KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2400 KB
445549 30/07/2018 18:33:02 cyb3 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1828 KB
443496 23/07/2018 21:23:02 maihuuton987 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 765 ms 1768 KB
443490 23/07/2018 21:10:29 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1776 KB
443488 23/07/2018 21:10:02 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1776 KB
443485 23/07/2018 21:04:19 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1776 KB
443484 23/07/2018 21:04:16 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 1776 KB
443483 23/07/2018 21:04:13 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 765 ms 1776 KB
443481 23/07/2018 21:04:11 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1776 KB
443480 23/07/2018 21:04:01 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1776 KB
443479 23/07/2018 21:03:26 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1808 KB
443478 23/07/2018 21:03:15 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 765 ms 1776 KB
443477 23/07/2018 21:03:04 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1776 KB
443476 23/07/2018 21:02:39 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1776 KB
443473 23/07/2018 21:00:27 paradisebay KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1776 KB
442741 21/07/2018 00:19:07 KHOI2611 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1836 KB
442460 19/07/2018 21:53:33 nguyetanh10102005 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2740 KB
442105 18/07/2018 21:16:15 nhatanh10102005 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2748 KB
441917 18/07/2018 09:56:14 nguyetanhpink20051010englishskipping KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2772 KB
439536 09/07/2018 16:16:07 chaukhanh2003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1852 KB
438013 02/07/2018 10:13:04 taminhquanno21 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2764 KB
434205 18/06/2018 10:20:08 nguyendenn1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 656 ms 2680 KB
431017 06/06/2018 23:10:58 thaibabao KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 765 ms 1868 KB
430394 04/06/2018 13:40:48 hut_phamquochuy KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 781 ms 2568 KB
430271 03/06/2018 21:51:41 Blue06 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 2536 KB
429928 02/06/2018 11:20:04 nganyhilow KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
427696 27/05/2018 23:04:23 tuancanhktpm KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 765 ms 1792 KB
427695 27/05/2018 23:04:08 tuancanhktpm KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 765 ms 1836 KB
424484 13/05/2018 13:31:25 dungdq2002 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1868 KB
420571 22/04/2018 23:49:21 nguyenhaidang KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2492 KB
420382 22/04/2018 10:45:19 Nhokkz KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2780 KB
420381 22/04/2018 10:44:23 Nhokkz KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2780 KB
419056 17/04/2018 21:32:16 dangkhoa_pascal KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2780 KB
415548 10/04/2018 16:41:19 hoangthuc701 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1748 KB
414965 08/04/2018 21:51:01 emhocdem070 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 1804 KB
414214 06/04/2018 21:56:58 __________ KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 2392 KB
413081 04/04/2018 07:59:12 lcnguyendang123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1792 KB
408553 23/03/2018 21:55:39 chamchamcham KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2336 KB
405482 15/03/2018 17:59:31 davic_2001 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2972 KB
402335 10/03/2018 14:32:47 hung30112002 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 2484 KB
402261 10/03/2018 08:59:47 quyenmmai KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1796 KB
401665 08/03/2018 07:12:32 duonga1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2708 KB
395316 09/02/2018 11:50:03 duongbp1990 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2428 KB
393874 03/02/2018 08:02:35 luxabu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 765 ms 1720 KB
393161 31/01/2018 21:15:11 luxabu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 1824 KB
393034 31/01/2018 15:29:04 hunga1705 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1824 KB
392528 29/01/2018 21:48:57 doduc2652002 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1848 KB
392038 28/01/2018 20:48:21 ntd992003 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2932 KB
391870 28/01/2018 10:07:20 kyonest12 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 765 ms 1796 KB
391844 28/01/2018 09:27:27 thamtudeptrai007 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 765 ms 1812 KB
381882 05/01/2018 14:05:03 Phandat16 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 906 ms 2768 KB
379560 31/12/2017 15:44:09 manhhungking KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
379543 31/12/2017 14:48:03 toida12chu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
379512 31/12/2017 11:44:01 duongnambxvp KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2728 KB
378931 29/12/2017 14:23:47 tuanhbt133 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 843 ms 2756 KB
377360 24/12/2017 10:51:03 vinhntndu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 1824 KB
375635 16/12/2017 10:22:32 trungtt123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1836 KB
374087 11/12/2017 17:44:26 huy9a1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2644 KB
369700 01/12/2017 08:01:29 quocnguyen KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2948 KB
368074 28/11/2017 08:59:37 chaugiang_97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
368073 28/11/2017 08:59:15 mdan226 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
367058 27/11/2017 19:24:27 tiendiep9a1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 968 ms 1820 KB
366955 27/11/2017 15:46:23 haiphong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1820 KB
364672 23/11/2017 10:07:09 thelightvn KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364660 23/11/2017 10:01:16 thelightvn KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364643 23/11/2017 09:37:24 mrlihd KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364109 22/11/2017 13:34:10 php122002 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1836 KB
361829 17/11/2017 15:16:11 0000000000 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2736 KB
359147 13/11/2017 19:57:09 qwerty212 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 843 ms 2176 KB
359139 13/11/2017 19:55:30 qwerty212 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 546 ms 2180 KB
358478 12/11/2017 20:38:25 SONBE1997 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2508 KB
358477 12/11/2017 20:37:30 SONBE1997 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2508 KB
357756 11/11/2017 16:40:01 freepascal KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2996 KB
354438 07/11/2017 13:17:10 vinhquana KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2988 KB
352355 04/11/2017 14:37:32 stupidcat1102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 1840 KB
352352 04/11/2017 14:36:15 Sydneyfung KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1840 KB
352348 04/11/2017 14:28:49 chetzoitao11 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 1840 KB
351716 03/11/2017 09:43:41 chien KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 1844 KB
349040 31/10/2017 07:29:14 hoan2k1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347638 29/10/2017 09:41:02 Luthaihoc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
347433 28/10/2017 21:35:12 hieu20012004 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2748 KB
347113 28/10/2017 14:54:20 minh3chap KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2748 KB
346277 26/10/2017 23:52:08 OPE169 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2756 KB
345422 26/10/2017 11:40:01 phuchoahodo KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
344952 25/10/2017 20:06:35 tranthanhhai KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2488 KB
343874 24/10/2017 14:45:13 vietdeptrai KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2748 KB
339561 18/10/2017 19:49:14 tuan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 843 ms 1824 KB
337689 16/10/2017 08:24:02 Duongnguyen KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 2396 KB
336366 14/10/2017 20:04:00 nguyenvuminhtri2004 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2764 KB
336332 14/10/2017 19:01:33 ares KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2220 KB
336290 14/10/2017 16:58:26 Raito KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2492 KB
336284 14/10/2017 16:50:21 boykhang KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 1836 KB
334435 12/10/2017 00:05:58 OPE169 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2748 KB
333430 10/10/2017 19:13:37 phamvankhanh1516 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 812 ms 2436 KB
333246 10/10/2017 15:38:33 aplessss KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2456 KB
333243 10/10/2017 15:36:44 aplessss KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1800 KB
333181 10/10/2017 14:08:59 nhpntz0t KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 812 ms 1800 KB
332757 09/10/2017 20:34:27 quangminh6624 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 843 ms 2736 KB
332705 09/10/2017 20:08:21 khanhtran3596 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2736 KB
331966 08/10/2017 19:57:17 masterv KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1808 KB
331675 08/10/2017 14:02:33 wind87915 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2736 KB
331194 07/10/2017 21:15:51 hung080104 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2708 KB
331147 07/10/2017 20:33:49 christzy KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2708 KB
331108 07/10/2017 19:54:36 blebleble KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 2444 KB
330692 07/10/2017 09:34:33 sonnguyen0612 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2688 KB
327171 01/10/2017 23:40:51 anhbannho147vn KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
324989 28/09/2017 22:25:28 Godloveme KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2780 KB
324773 28/09/2017 19:16:28 khoinguyentdmu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2516 KB
323562 26/09/2017 23:05:17 honghoa2k2z KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2504 KB
322451 24/09/2017 23:35:33 hahpuc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1856 KB
316375 13/09/2017 14:29:04 duongtc1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
312184 03/09/2017 09:03:59 fcpnh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 953 ms 1832 KB
310115 28/08/2017 15:15:45 minhys KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310056 28/08/2017 14:49:45 vhoang KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310047 28/08/2017 14:46:44 vuhongson KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310046 28/08/2017 14:46:35 duongtc1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
310039 28/08/2017 14:43:19 nguyenducthai1312 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
308096 23/08/2017 08:52:38 vuhongson KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
303682 12/08/2017 07:14:22 Nhokkz KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2752 KB
303680 12/08/2017 07:10:52 Nhokkz KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2796 KB
300631 02/08/2017 17:48:43 frostpixel KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 1860 KB
298206 23/07/2017 18:57:21 NguyenMinhTam KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
296793 19/07/2017 12:17:35 thienlong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
296661 18/07/2017 23:12:24 Hackerr KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 703 ms 1824 KB
295485 14/07/2017 22:06:06 phan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 2472 KB
294823 12/07/2017 21:09:37 dangquangthang0001 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2448 KB
293456 08/07/2017 04:24:37 okeomachnha KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 484 ms 1812 KB
292940 05/07/2017 20:10:28 quangminh6624 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 828 ms 2748 KB
289677 21/06/2017 18:30:20 thienbaotb KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2708 KB
289008 19/06/2017 00:37:23 hanhhuyenit1619 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 1776 KB
286995 11/06/2017 17:44:21 hakieuanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1828 KB
286594 10/06/2017 08:57:45 MINHKHANG KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 1828 KB
284569 01/06/2017 09:43:38 21cm KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 812 ms 2440 KB
284485 31/05/2017 19:56:42 toquangsonktp22b KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 2444 KB
284032 29/05/2017 18:02:58 NhatKhanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1788 KB
284018 29/05/2017 16:38:09 trongthu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 1784 KB
283978 29/05/2017 15:34:18 hungvu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
283877 29/05/2017 10:56:55 huytmdj KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2440 KB
281726 20/05/2017 14:40:07 omega1100100 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2440 KB
274494 28/04/2017 22:02:56 ductit001 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2480 KB
274490 28/04/2017 21:42:06 hungvt_ntu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 1836 KB
271687 18/04/2017 08:19:52 nguyenducptit KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2508 KB
271684 18/04/2017 06:06:53 123B KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1864 KB
267972 06/04/2017 14:32:42 iostream KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 796 ms 2408 KB
263812 27/03/2017 09:53:16 nguyenhaan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 796 ms 2716 KB
262810 24/03/2017 15:39:32 Adam_Kyle KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2404 KB
262092 22/03/2017 21:27:28 someday KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
261879 22/03/2017 10:38:27 nkduc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 1792 KB
260171 18/03/2017 09:48:11 doituyentin KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2508 KB
258521 15/03/2017 16:24:48 Disconnect KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2508 KB
257360 12/03/2017 16:57:51 fromzerotomaster KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 1860 KB
255816 08/03/2017 10:44:32 phbhan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 1848 KB
254419 04/03/2017 07:45:23 duyvtvp1919 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 1824 KB
253980 02/03/2017 23:50:23 phan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
253978 02/03/2017 23:45:02 phan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2400 KB
245708 09/02/2017 23:06:17 Soledad KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2736 KB
245706 09/02/2017 23:04:13 Soledad KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2736 KB
244950 06/02/2017 20:15:54 tienthanh214 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
244312 03/02/2017 09:36:15 21cm KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 796 ms 2432 KB
244308 03/02/2017 09:19:50 levinhnhanduc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 796 ms 2724 KB
244306 03/02/2017 09:18:48 levinhnhanduc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2724 KB
244057 01/02/2017 20:28:25 tsunaswada KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2712 KB
243032 25/01/2017 09:41:04 SlothSe7en KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 796 ms 2732 KB
242940 24/01/2017 21:32:50 linhlrx KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2756 KB
231118 10/12/2016 19:46:31 bvhop341999 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2752 KB
229139 05/12/2016 16:57:07 nhquanqt KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 46 ms 1028 KB
227876 01/12/2016 22:04:18 hihihil2010 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2460 KB
227861 01/12/2016 21:52:37 chaats KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2460 KB
227860 01/12/2016 21:51:50 chaats KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2460 KB
227859 01/12/2016 21:50:17 hihihil2010 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2460 KB
227858 01/12/2016 21:50:09 chaats KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2460 KB
227836 01/12/2016 21:15:32 hoangnguyenhk14cqt KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2464 KB
227834 01/12/2016 21:14:24 hoangnguyenhk14cqt KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2460 KB
227820 01/12/2016 21:00:13 godiego17 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2460 KB
227753 01/12/2016 19:51:24 datgk14 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2452 KB
227411 30/11/2016 21:19:43 daylataikhoan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 765 ms 2424 KB
227400 30/11/2016 21:05:30 Chuối KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2424 KB
227391 30/11/2016 21:00:46 111 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2424 KB
227335 30/11/2016 19:57:16 chaats KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 1000 ms 2428 KB
226936 29/11/2016 21:34:39 hoainam KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2476 KB
226918 29/11/2016 21:27:52 hoainam KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 812 ms 2476 KB
226082 28/11/2016 00:21:07 sony KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 453 ms 2480 KB
222899 23/11/2016 17:24:29 tqhuy2502 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
222750 23/11/2016 11:39:08 chaugiang_97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2504 KB
222748 23/11/2016 11:29:19 ndkhanh95 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2504 KB
220203 18/11/2016 23:09:36 anhducpn67 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
220060 18/11/2016 16:45:58 congson123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 1860 KB
215006 11/11/2016 21:43:41 HVDInh33 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2396 KB
214512 11/11/2016 07:27:29 ngonamduonghl KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 1796 KB
211069 04/11/2016 21:39:24 noatall2404 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2392 KB
208173 31/10/2016 15:21:34 hoangducsmagic KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 796 ms 2716 KB
207846 30/10/2016 20:40:50 casaumayman KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2132 KB
207485 29/10/2016 21:52:47 NoName96 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2460 KB
205986 27/10/2016 21:14:04 s2lyonking KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2484 KB
205933 27/10/2016 20:36:58 minhquangsqtt KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2488 KB
205334 26/10/2016 22:34:43 lehuyhoang050401 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2484 KB
205102 26/10/2016 19:42:30 bjnjucun KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2484 KB
205071 26/10/2016 18:41:02 agoodstudent KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 2516 KB
205070 26/10/2016 18:23:46 o0985950397 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2484 KB
204961 26/10/2016 11:48:33 anhpro96 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2484 KB
204828 26/10/2016 02:51:44 o0985950397 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 156 ms 2484 KB
204242 25/10/2016 14:43:58 hieua2tincvp KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2472 KB
204173 25/10/2016 10:42:44 nguyenthang KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2472 KB
196653 15/10/2016 10:16:03 nguyensieuv KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 812 ms 2776 KB
195329 13/10/2016 15:59:38 vphuong214 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 781 ms 1776 KB
194163 11/10/2016 20:49:18 CUTI KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 765 ms 2776 KB
191579 10/10/2016 14:53:13 qqq KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1760 KB
189797 08/10/2016 00:49:09 ffyyytt KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 578 ms 2772 KB
189241 06/10/2016 22:34:54 hungdhv97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1748 KB
189202 06/10/2016 21:51:29 phungvitrung KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2768 KB
185748 01/10/2016 08:53:39 Nhoem KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1724 KB
184825 29/09/2016 19:57:17 HoangHungKT23 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1724 KB
184016 28/09/2016 15:34:58 nkt95bg KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1708 KB
183952 28/09/2016 14:16:31 vophuanpig KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1700 KB
183935 28/09/2016 13:32:09 dahaodl KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 390 ms 1696 KB
183892 28/09/2016 10:28:04 giacacluong323 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 953 ms 2732 KB
183455 27/09/2016 16:02:38 bopdepzaj KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1712 KB
183204 27/09/2016 09:36:02 dinhnhannn KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1712 KB
181562 24/09/2016 00:34:14 Hhcckqnl KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1696 KB
181390 23/09/2016 16:56:43 datdi KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1712 KB
181389 23/09/2016 16:56:20 datdi KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1716 KB
181048 22/09/2016 21:25:30 tranquockhanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1756 KB
175153 13/09/2016 13:32:21 minhtienst135 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
171006 06/09/2016 22:07:58 ktx123321 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1752 KB
170422 05/09/2016 19:33:06 tkhenry KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 953 ms 1752 KB
170370 05/09/2016 17:08:02 awatjkim KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 953 ms 1724 KB
170009 04/09/2016 16:35:43 4everkaka KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 984 ms 1752 KB
165961 26/08/2016 00:04:56 qtuan140101 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
163200 17/08/2016 23:20:40 thaiuit KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 578 ms 1604 KB
163198 17/08/2016 23:20:03 thaiuit KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 1604 KB
163191 17/08/2016 22:40:50 dahaodl KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 546 ms 1760 KB
162085 14/08/2016 18:00:01 datbeohbbh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 1768 KB
162083 14/08/2016 17:58:40 datbeohbbh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 484 ms 1768 KB
161449 12/08/2016 21:53:51 damsanchv KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159086 06/08/2016 20:12:14 192168120 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2764 KB
154923 25/07/2016 22:17:34 phan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1784 KB
150578 07/07/2016 20:50:22 phamminhtuan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 968 ms 1784 KB
150482 07/07/2016 11:00:05 dqhn123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1748 KB
149875 04/07/2016 18:53:47 leducthinh0409 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
149358 02/07/2016 10:03:03 try KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2992 KB
148426 28/06/2016 22:22:20 taicualo113 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1760 KB
143708 14/06/2016 21:03:59 belphegor102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2764 KB
143479 13/06/2016 21:56:22 hunterhieu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141937 06/06/2016 16:30:23 nguyenxuanhaa3 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
141581 04/06/2016 18:23:43 khangtran KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
140771 01/06/2016 20:53:18 NgaoMta4596 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
139141 29/05/2016 05:37:38 ngmq KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
133961 28/04/2016 21:05:45 phuleethanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
133955 28/04/2016 20:47:50 phuleethanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
131162 15/04/2016 22:10:57 caothesan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
131151 15/04/2016 21:56:14 caothesan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 937 ms 1780 KB
130991 14/04/2016 22:05:51 thanhan_1715 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 968 ms 2768 KB
130628 12/04/2016 12:02:39 ntanh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1740 KB
128133 31/03/2016 07:56:58 chalker KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2656 KB
127764 29/03/2016 08:53:21 minhem1231 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 828 ms 1688 KB
125682 18/03/2016 09:03:02 quanghsprovp KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
125236 16/03/2016 10:50:07 gaovangbn KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
125212 16/03/2016 10:15:47 nam123456 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
125202 16/03/2016 10:01:37 namedai01 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 953 ms 2748 KB
125200 16/03/2016 10:00:02 velothangkhau KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 953 ms 2748 KB
125199 16/03/2016 09:59:45 klingous KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2748 KB
125198 16/03/2016 09:59:10 sonesnsd KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2748 KB
125195 16/03/2016 09:57:58 namedai01 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2748 KB
125188 16/03/2016 09:46:49 lucasnguyen23hqv KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2748 KB
125186 16/03/2016 09:45:07 daisudaukhac KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2752 KB
125181 16/03/2016 09:43:54 vuhoangphuc2000 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2748 KB
125172 16/03/2016 09:38:12 dinhtung2k KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2748 KB
125168 16/03/2016 09:36:35 LamHuong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2748 KB
125167 16/03/2016 09:35:52 trangmin_qc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2748 KB
125162 16/03/2016 09:34:12 bang000 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 953 ms 2748 KB
122611 01/03/2016 14:42:53 123vietnam_pro KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
122058 27/02/2016 15:12:27 nguyentamdat KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
122055 27/02/2016 15:06:30 nguyentamdat KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2752 KB
121159 22/02/2016 22:09:48 anhnguyen6529 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 437 ms 2976 KB
120714 20/02/2016 19:38:12 AdminNTU KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 500 ms 1772 KB
119729 16/02/2016 09:02:25 lvdo92 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 500 ms 1772 KB
118672 10/02/2016 19:04:26 TQT KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 1772 KB
118535 09/02/2016 18:34:45 hanhlv270597 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1796 KB
116454 02/02/2016 17:22:43 dqhungdl KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
115088 28/01/2016 19:24:35 huynhduy_hmd KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111456 10/01/2016 15:01:18 chuakipdatten KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109945 02/01/2016 11:22:28 hth20082000 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1796 KB
106366 16/12/2015 09:31:01 minhthuan274 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106330 16/12/2015 08:35:10 huynhnhat KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2752 KB
106313 16/12/2015 08:02:20 minhthuan274 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1792 KB
106284 15/12/2015 23:33:17 tranvannhancu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 968 ms 1792 KB
105872 13/12/2015 20:57:59 tieuchanlong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2752 KB
105227 10/12/2015 19:56:22 vdn1999bxvp KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 937 ms 1772 KB
105183 10/12/2015 16:26:40 Hint_gokai KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2752 KB
100265 30/11/2015 23:57:41 loveTforever KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
100078 30/11/2015 10:11:11 thuyduyennguyen KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 156 ms 2724 KB
99533 28/11/2015 20:03:05 miltonbw KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
95928 21/11/2015 01:13:41 minhem1231 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1772 KB
95892 20/11/2015 23:35:05 mp_nino KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1768 KB
95723 20/11/2015 20:18:34 ACM2015 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 953 ms 1584 KB
95311 19/11/2015 17:28:55 muadaumua KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1580 KB
95308 19/11/2015 17:15:13 bachnxepu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
95305 19/11/2015 17:11:56 muadaumua KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1580 KB
88349 05/11/2015 20:26:52 hoanqq123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
88274 05/11/2015 16:56:19 sesshomalong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
88264 05/11/2015 16:42:21 sesshomalong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
82515 23/10/2015 23:20:09 minhphuoc2108 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 906 ms 1804 KB
80511 19/10/2015 20:08:18 Khoidaik KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
80458 19/10/2015 17:27:54 UiM KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 437 ms 1804 KB
78987 15/10/2015 16:39:54 toan411998 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1768 KB
78051 12/10/2015 18:02:36 ktlt2014 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1804 KB
76156 08/10/2015 00:26:16 truongtop14 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
71032 01/10/2015 20:05:42 thanhday132 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
64611 17/09/2015 22:59:02 wInD_MtA KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
62713 12/09/2015 08:36:10 MTAZero KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
54397 21/08/2015 15:43:18 romqn1999 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
53632 16/08/2015 00:37:14 npltv KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 624 KB
51898 13/08/2015 09:20:52 sonhn99 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
50549 08/08/2015 14:05:09 phanthanhnam KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 514 ms 1844 KB
49993 03/08/2015 21:39:44 Comrade KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 998 ms 1664 KB
49523 31/07/2015 20:05:58 hagyhang KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 686 ms 1848 KB
47474 17/07/2015 22:14:15 HanhThong KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 1092 ms 1852 KB
47462 17/07/2015 21:23:34 duckhai2102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
47377 16/07/2015 23:16:57 hinodi_1998 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
45125 10/07/2015 15:29:24 phamhuan98 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
42954 22/06/2015 22:40:18 only_love97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
40991 13/06/2015 23:00:00 mrtan_lovelife KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
40988 13/06/2015 22:56:59 mrtan_lovelife KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 436 ms 2868 KB
39665 09/06/2015 10:13:58 nghethuat102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 656 KB
39663 09/06/2015 10:09:04 nghethuat102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 717 ms 2876 KB
35951 18/05/2015 10:28:06 nhocksoc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 936 ms 2860 KB
35716 15/05/2015 21:16:09 middlest KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 982 ms 2816 KB
35550 14/05/2015 12:04:28 tanphatvan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 1029 ms 2860 KB
34186 11/05/2015 00:13:50 bkss_chicken KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
32188 29/04/2015 20:10:55 mikelhpdatke KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 1029 ms 2848 KB
32185 29/04/2015 20:02:53 johnwilson KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 546 ms 1792 KB
32183 29/04/2015 20:01:22 johnwilson KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 530 ms 1800 KB
32162 29/04/2015 18:33:28 hmh100298 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 1045 ms 2852 KB
31636 25/04/2015 12:28:15 Nguyenthaihoc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 858 ms 2828 KB
31527 24/04/2015 20:06:14 kieuquocdat123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 592 ms 1760 KB
31166 23/04/2015 04:07:28 trungvt130584 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
31088 22/04/2015 19:18:13 lamnguyen KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 858 ms 1756 KB
31084 22/04/2015 16:25:35 nxphuc KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
31082 22/04/2015 15:13:16 Algo KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
30982 22/04/2015 07:43:50 yurilover172 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
30909 21/04/2015 16:05:32 bluesky KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 733 ms 2764 KB
30857 21/04/2015 11:06:48 blackfox_1995 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 592 ms 1740 KB
30856 21/04/2015 11:05:39 blackfox_1995 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 577 ms 1740 KB
30854 21/04/2015 11:02:09 blackfox_1995 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 670 ms 1560 KB
30821 20/04/2015 22:34:00 nảm10tin KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 780 ms 2976 KB
30645 20/04/2015 10:11:38 natsukagami KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
30587 19/04/2015 23:23:20 namlunoy KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
30518 19/04/2015 22:33:42 quang_proltt KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 702 ms 2956 KB
30356 19/04/2015 21:31:34 AresGod KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
30220 19/04/2015 20:59:56 anhphi257 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 608 ms 1752 KB
30172 19/04/2015 20:51:32 stepde15 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 920 ms 1744 KB
30155 19/04/2015 20:48:45 tsminh_3 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 858 ms 2836 KB
30092 19/04/2015 20:35:53 farmerboy KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 702 ms 1708 KB
30013 19/04/2015 20:18:51 sonlh07 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 46 ms 880 KB
29972 19/04/2015 20:11:19 minotaurebh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 686 ms 2808 KB
Back to Top