Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731211 11/03/2020 14:02:03 haupas FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
730568 09/03/2020 15:06:38 dangtiendung1201 FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
726551 27/02/2020 19:07:20 Fidisk FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
708004 21/01/2020 12:13:41 HackerMan FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
700028 07/01/2020 11:41:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
693736 26/12/2019 22:25:00 cyb3 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
685965 07/12/2019 20:14:30 akigaming FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
663234 26/10/2019 16:18:58 nguyenvantien0903 FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
647626 28/09/2019 16:16:50 tuananh778999 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
647416 28/09/2019 10:11:31 hoangyen27 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
647411 28/09/2019 10:06:43 pmk1517 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
636349 11/09/2019 15:53:39 baobao07 FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
591933 11/06/2019 01:21:00 buidinhpham2004 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
580433 04/05/2019 22:00:20 trung5kvshthlnqk38b FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
579181 01/05/2019 17:06:31 Newps FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
568593 03/04/2019 06:00:11 huy9a1 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
550710 24/02/2019 12:28:09 nguyenhung1903 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
546005 13/02/2019 15:55:30 vanan9205 FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
545280 11/02/2019 23:38:21 mama FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
512220 15/11/2018 11:20:19 xikhud FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
512038 15/11/2018 10:24:05 anhvippro123z FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
495645 22/10/2018 18:31:34 LongÇhampion FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
481702 06/10/2018 08:48:45 hanhien FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
456352 28/08/2018 09:36:04 HHHHHHHH FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
430626 05/06/2018 10:33:18 hung30052002 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
422862 02/05/2018 21:27:35 vinhnt FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
413677 05/04/2018 17:10:30 vinhntndu FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
413575 05/04/2018 10:39:58 dangkhoa_pascal FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
395314 09/02/2018 11:49:03 duongbp1990 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
373210 08/12/2017 16:25:14 nhatquang27 FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
373136 08/12/2017 15:09:39 colen FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
373129 08/12/2017 15:05:00 kelvincntt17 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
373126 08/12/2017 15:02:32 nlebachnlb FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
373124 08/12/2017 14:59:55 phoaiphuthinh FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2200 KB
373123 08/12/2017 14:58:30 ThuanPhong FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
370814 03/12/2017 13:09:45 Hieu_sqtt FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
370813 03/12/2017 13:09:07 Hieu_sqtt FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
369136 30/11/2017 03:46:58 giaibai FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
360605 15/11/2017 16:45:11 choitankde22 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
360577 15/11/2017 16:20:02 freepascal FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
349039 31/10/2017 07:29:03 hoan2k1 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
325155 29/09/2017 07:24:58 duyvtvp1919 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
321988 24/09/2017 10:31:05 llk2407 FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
321987 24/09/2017 10:29:47 rangnokapk FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
319271 19/09/2017 07:56:20 congson123 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
289420 20/06/2017 18:33:26 hatuank97lhp FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
267438 05/04/2017 12:56:51 tranlehiep2203 FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
264949 30/03/2017 08:00:00 awatjkim FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
260168 18/03/2017 09:47:35 doituyentin FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
260167 18/03/2017 09:47:28 doituyentin FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
257086 12/03/2017 08:16:13 namnguyen123 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
245235 08/02/2017 08:21:27 stromvbvc FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
226501 29/11/2016 00:44:27 thanhpromu FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
180174 21/09/2016 18:09:09 huynhduy_hmd FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
177379 16/09/2016 00:33:26 MTAZero FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
164615 23/08/2016 07:27:04 dqhn123 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
163563 19/08/2016 14:12:42 nghethuat102 FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
137877 26/05/2016 06:39:15 dhkhtn FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
120712 20/02/2016 19:38:00 AdminNTU FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118768 11/02/2016 18:39:15 TQT FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
89605 08/11/2015 17:05:34 TCUCGiang FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89604 08/11/2015 17:05:34 TCUCGiang FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
83169 25/10/2015 22:22:48 Khoidaik FIBO5 - Fibonacci Python 2 Accepted 234 ms 6240 KB
83162 25/10/2015 22:07:25 zero1778 FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
83128 25/10/2015 21:05:12 only_love97 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 156 ms 4624 KB
82264 23/10/2015 17:02:58 TCUCGiang FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
47301 16/07/2015 20:48:08 chomeo13 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
47265 16/07/2015 15:42:38 longnghiem1999 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
45897 13/07/2015 22:28:00 phamhuan98 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
41202 15/06/2015 16:28:04 farmerboy FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
41158 15/06/2015 14:19:04 hieu336 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
32608 03/05/2015 20:39:25 duckhai2102 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
32060 29/04/2015 01:03:48 vdn1999bxvp FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
31999 28/04/2015 16:28:33 nghethuat102 FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
31531 24/04/2015 20:42:22 kieuquocdat123 FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
31251 23/04/2015 14:21:51 redstar FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
31104 22/04/2015 20:54:05 thanhdat01234 FIBO5 - Fibonacci Java 8 Accepted 218 ms 15968 KB
31022 22/04/2015 10:33:58 yurilover172 FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
29702 18/04/2015 15:17:21 what_does_the_fox_say FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
Back to Top