Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741936 09/04/2020 17:32:25 sangsang238 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
739434 02/04/2020 19:24:59 thienphuc0212 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1004 KB
735939 21/03/2020 22:20:45 anhkhoa09032004 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 6384 KB
735763 21/03/2020 14:18:20 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
733026 14/03/2020 15:18:01 LovelySunset CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
731770 12/03/2020 22:02:16 Love CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731160 11/03/2020 10:32:37 minhthi28 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
729342 05/03/2020 21:05:52 manhender CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2860 KB
728879 04/03/2020 22:01:42 0842020263 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
728863 04/03/2020 20:56:18 hoktro CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
726953 28/02/2020 15:25:25 Hàoa1 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
726842 28/02/2020 09:55:35 Sángolympic CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
726820 28/02/2020 09:19:41 Sơna1 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
725221 24/02/2020 19:18:45 dathoanhao098 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
723755 21/02/2020 20:01:38 whoisthatguy CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
720839 15/02/2020 22:59:31 novaphoenix CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
720380 15/02/2020 10:44:55 khanhtron03 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
715552 06/02/2020 15:14:43 haupas CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
710994 29/01/2020 22:24:30 khanhkjhave CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
710980 29/01/2020 21:48:48 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
710943 29/01/2020 21:08:34 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
710267 27/01/2020 17:13:01 hoangle134134 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
708989 23/01/2020 10:00:45 watanabe2804 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
708364 21/01/2020 21:06:45 HackerMan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
708260 21/01/2020 20:47:50 Fidisk CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
707470 20/01/2020 10:43:58 tuilatui132 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
707402 19/01/2020 23:50:02 83tracking CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
707222 19/01/2020 19:11:01 Quang249 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
707195 19/01/2020 18:18:56 tahoangquan2 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
703329 12/01/2020 09:46:12 tuan1642001 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
703093 11/01/2020 21:44:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
700059 07/01/2020 12:38:00 ntphong CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
700041 07/01/2020 12:03:54 hieunguyenduc696 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
696243 02/01/2020 11:03:34 vuong123 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
694765 29/12/2019 21:19:13 nhattuan722 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
690697 19/12/2019 08:19:12 perfectshot CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
689175 16/12/2019 15:26:04 lethienquan28052006 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
684785 04/12/2019 21:44:09 haiprot1 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
683164 30/11/2019 21:04:26 rsattlpalpha CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
682608 29/11/2019 22:00:39 thống CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
682553 29/11/2019 21:08:05 ishokusogiria CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
679741 24/11/2019 19:21:47 hitu1902 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
679444 24/11/2019 09:17:16 hitu1917 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
679162 23/11/2019 18:35:01 unglinh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
674931 17/11/2019 10:32:27 lethienquan28052006 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
674928 17/11/2019 10:32:04 lethienquan28052006 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
673288 13/11/2019 19:29:02 Dothanhtai2006 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
668615 05/11/2019 09:30:33 SIU2018CAKHOSOLO CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
668013 03/11/2019 21:09:47 MaMoi CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
664082 27/10/2019 20:45:21 ngoctuannguyen CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
663238 26/10/2019 16:28:31 hitu1914 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
660821 22/10/2019 11:19:17 congcanhlnq CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
659352 18/10/2019 18:02:57 lecongbao CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
657999 15/10/2019 19:47:42 prgrmanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
655058 10/10/2019 10:25:54 ntoan199 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
654478 09/10/2019 17:45:12 nguyentrantien2002 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
654456 09/10/2019 16:34:19 tuan2612 CLOA - Thành Cổ Loa Java 8 Accepted 203 ms 18084 KB
652338 06/10/2019 12:03:52 dfwapekko CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
650810 04/10/2019 01:37:22 heo CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
646960 27/09/2019 16:35:41 pmt CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
646840 27/09/2019 12:27:18 karasu CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
640168 16/09/2019 21:24:20 thienkun CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
639062 14/09/2019 17:36:04 queanh0220 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
638150 13/09/2019 17:17:35 gbking2003 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
637566 13/09/2019 08:26:46 tungduongvc CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
636753 12/09/2019 07:18:00 ashimari CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
636715 12/09/2019 00:04:41 hongphongthp CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
636583 11/09/2019 21:33:00 ashimari CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
631342 01/09/2019 21:39:34 ashimari CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
629517 28/08/2019 15:41:07 nhatanh10102005 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 0 ms 2780 KB
628431 26/08/2019 04:08:19 thaolinh CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
626107 24/08/2019 15:32:08 taminhquanno21 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
625061 22/08/2019 10:22:33 thuy_quynh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
622983 17/08/2019 09:03:12 nguyetanh10102005 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
616346 04/08/2019 04:21:55 ICanDoIt CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
616345 04/08/2019 04:20:20 ICanDoIt CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
614748 01/08/2019 09:32:08 onehit CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
613230 29/07/2019 17:48:02 trandat CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
613228 29/07/2019 17:46:10 vominhhoang1205 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
612128 27/07/2019 12:43:00 trieutanhung93 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
604720 09/07/2019 15:31:37 baobao07 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
601023 29/06/2019 15:54:55 TIN10_VUTRINHHOANG CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
598719 26/06/2019 10:29:47 ducanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
597945 24/06/2019 15:28:08 cogang123 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
597505 23/06/2019 16:54:32 18T1021208 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
596403 21/06/2019 14:49:35 ct390 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
592800 13/06/2019 21:15:07 trananhprince CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
592707 13/06/2019 17:15:41 cuongoo1752 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
592671 13/06/2019 15:52:22 xuanchinh97 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
592208 12/06/2019 00:43:37 huuthien198zz CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
592085 11/06/2019 16:23:40 KayTran CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
589547 03/06/2019 16:42:08 masteroffood CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
589516 03/06/2019 15:29:34 ngoctit CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2856 KB
580702 05/05/2019 21:34:03 rimuru CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
576796 25/04/2019 19:24:36 leviettttnh CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
576143 23/04/2019 09:35:31 thienphucanh2004 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
576142 23/04/2019 09:34:18 trung5kvshthlnqk38b CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
575274 19/04/2019 09:49:30 lapphan2908 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
575273 19/04/2019 09:48:27 lapphan29082 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
573434 15/04/2019 10:50:01 tuananh778999 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
568619 03/04/2019 07:55:46 duycqt CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
568030 01/04/2019 18:59:36 thedemonstuan CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
558556 11/03/2019 19:39:09 namlawng123 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
553397 01/03/2019 15:48:44 thecuongthehieu CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
550106 22/02/2019 21:21:20 phungduyminh1802 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
550104 22/02/2019 21:18:28 ducanhdzdz CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
544278 08/02/2019 23:14:43 nhhpbc7a1 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
544083 08/02/2019 03:16:00 bk201 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
544080 08/02/2019 03:11:04 bk201 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 31 ms 1956 KB
543816 07/02/2019 10:52:56 biabeogo147 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
541480 28/01/2019 22:09:28 machiomai8a3 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 2740 KB
540363 25/01/2019 15:43:54 anhnguyen123 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
540339 25/01/2019 15:13:55 blackcat2710 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
540115 25/01/2019 09:08:19 vermouth2005 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
540113 25/01/2019 09:07:49 ngocdieu CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
540105 25/01/2019 09:04:33 Orchids CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
539522 22/01/2019 22:04:55 lnatuan CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
538625 20/01/2019 22:27:01 akira12 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 31 ms 2384 KB
537295 16/01/2019 22:01:40 katotiku CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
529658 03/01/2019 16:38:08 MRone04 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
529153 02/01/2019 14:19:58 ngovantuan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
525065 07/12/2018 20:36:37 tritanngo99 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
524261 06/12/2018 00:01:09 ffrederick CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
524088 05/12/2018 19:38:15 cptkhai CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
524040 05/12/2018 16:57:50 Lam22062002 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
523579 04/12/2018 17:51:52 tcoder CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
519779 26/11/2018 08:37:25 manhtuan0206 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
519296 25/11/2018 10:18:49 tadat216 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
515264 18/11/2018 22:18:55 NTTAN CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
513983 16/11/2018 23:39:52 chinhhi CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
513542 16/11/2018 15:32:57 hieunguyenthi CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
512039 15/11/2018 10:24:27 anhvippro123z CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 10360 KB
510843 13/11/2018 20:05:56 anhvippro123z CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 10332 KB
510512 13/11/2018 14:37:16 hoang_thuy98 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
505850 06/11/2018 13:46:22 huatho131 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 6428 KB
503146 02/11/2018 10:42:09 iiiiiii125478 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
501900 31/10/2018 21:17:30 viet2805 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
491982 17/10/2018 22:17:21 boniva161 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
489890 15/10/2018 15:45:34 thamtudeptrai007 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
489171 14/10/2018 15:47:25 vanan9205 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
488015 12/10/2018 21:21:41 nguyenvantien0903 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
486700 11/10/2018 21:03:55 hieuhehehieu123 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
486660 11/10/2018 20:50:03 lehoang CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
483402 08/10/2018 21:18:26 12hooks CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
477185 30/09/2018 14:25:22 phuongnhi_tran_1206 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
474681 26/09/2018 23:17:01 nguyenmanhthien CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
467833 16/09/2018 10:47:00 xikhud CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
467569 15/09/2018 22:00:01 nguyenthanhhien CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
466898 14/09/2018 21:43:30 hitu05 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
466372 13/09/2018 22:35:07 hitu02 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
466368 13/09/2018 22:29:48 hitu02 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1800 KB
466354 13/09/2018 22:09:43 congvipkhoinoi CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
466195 13/09/2018 20:03:05 hitu01 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 6368 KB
464816 11/09/2018 19:35:24 hitu03 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 6448 KB
464813 11/09/2018 19:29:34 hitu08 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
464812 11/09/2018 19:27:45 hitu07 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
462915 08/09/2018 22:19:20 cyb3 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
461694 07/09/2018 07:23:26 Minatokaze CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
459449 03/09/2018 11:49:43 huynhthanhtan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 2524 KB
457475 30/08/2018 09:51:05 duong2 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
457414 30/08/2018 07:59:56 HHHHHHHH CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 3940 KB
455987 26/08/2018 22:29:07 nlebachnlb CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 3292 KB
455918 26/08/2018 19:56:46 LongÇhampion CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
453017 19/08/2018 14:31:15 Meliodas CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2884 KB
448267 08/08/2018 22:00:25 phuongnhi_tran_1206 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
443533 23/07/2018 23:06:51 KHOI2611 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
442527 20/07/2018 00:58:08 tronghieuACM CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
441786 17/07/2018 20:12:43 mrlihd CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
440857 13/07/2018 16:58:41 chaukhanh2003 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
438580 05/07/2018 14:23:31 nakrothpro CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
437324 28/06/2018 22:08:33 nguyenledinh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
433877 16/06/2018 16:57:14 thelightvn CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
433592 14/06/2018 23:58:09 YeuEmTuCaiNhinDauTien CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
430792 05/06/2018 23:15:03 fake1 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2952 KB
429596 31/05/2018 16:53:20 tuancanhktpm CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
427772 28/05/2018 13:41:11 MiuKy CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
421953 28/04/2018 22:18:19 tranhuuhongson CLOA - Thành Cổ Loa Java 8 Accepted 156 ms 17856 KB
421869 28/04/2018 17:25:26 dungdq2002 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
421639 27/04/2018 00:52:00 tranhuuhongson CLOA - Thành Cổ Loa Java 8 Accepted 171 ms 17904 KB
421189 25/04/2018 15:19:41 kaitou1412 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
421160 25/04/2018 12:43:08 lamquangvinh44 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2788 KB
414833 08/04/2018 16:00:45 MeoAmi CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
414569 07/04/2018 21:40:14 bibinguyen CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
414353 07/04/2018 14:01:29 __________ CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
412185 01/04/2018 23:30:55 AnDanh CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 6684 KB
408889 24/03/2018 22:26:14 vinhntndu CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 10196 KB
405819 16/03/2018 16:13:24 tinhochbt CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
405799 16/03/2018 15:11:13 tinhochbt CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
405538 15/03/2018 19:30:05 ngocminh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
401967 09/03/2018 07:49:37 giacatvu147 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
398046 22/02/2018 20:34:44 nguyenthicamtu CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
397419 20/02/2018 19:59:03 blebleble CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
397376 20/02/2018 15:58:47 manhh15 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
396845 16/02/2018 22:00:45 lcnguyendang123 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
396628 15/02/2018 17:16:58 vikhangcqt171 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
395703 11/02/2018 09:34:05 asdfghjkl CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
395439 09/02/2018 21:26:09 tungtdn4321 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
388877 23/01/2018 10:08:16 duongbp1990 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
381427 03/01/2018 15:18:31 Tunga1 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
379987 01/01/2018 14:37:13 huy9a1 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
379535 31/12/2017 14:18:24 manhhungking CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
379496 31/12/2017 10:58:47 linhdarak98lhp CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
377703 26/12/2017 12:09:28 votrunghieu9a2 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
377316 24/12/2017 00:31:24 changlangtu97 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
376371 19/12/2017 20:18:48 ThaiTPK59 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
375419 15/12/2017 15:40:39 hoi_lam_gi CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
375089 14/12/2017 23:12:28 hanhhuyenit1619 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
364228 22/11/2017 16:25:34 tranthanhhai CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
361720 17/11/2017 14:21:35 thanhhoang CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 0 ms 2760 KB
361713 17/11/2017 14:16:50 hoi_lam_gi CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
357762 11/11/2017 16:42:49 freepascal CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
356424 09/11/2017 20:35:00 NAKICTI CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
352957 05/11/2017 10:36:42 caovantheanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
346338 27/10/2017 08:38:18 Luthaihoc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
343066 23/10/2017 15:43:07 hieu CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
340962 20/10/2017 10:05:39 skydriver001 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
337575 15/10/2017 22:34:32 phamvankhanh1516 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
337285 15/10/2017 16:56:16 TranVietThien CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
337254 15/10/2017 16:28:53 christzy CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
335736 13/10/2017 21:27:08 trungcbg CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
335279 12/10/2017 23:44:17 ThanhEtn CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
331959 08/10/2017 19:50:13 masterv CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
330616 07/10/2017 07:49:04 tronghk14 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
329575 05/10/2017 20:12:32 reset CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
327112 01/10/2017 21:46:38 anhbannho147vn CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
326464 01/10/2017 07:52:47 hoangtrung080697 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
323838 27/09/2017 17:32:56 nhpntz0t CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
322987 25/09/2017 23:56:01 khoaat CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
319304 19/09/2017 08:54:58 vanduc11a2 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
319298 19/09/2017 08:47:26 lequangdat300901 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
319262 19/09/2017 07:31:22 leducan1110 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
318091 16/09/2017 18:44:49 GấuBéoIT CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
315690 11/09/2017 20:52:03 fcpnh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
315571 11/09/2017 17:37:29 anhdhbn CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
311603 01/09/2017 14:18:54 0000000000 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
306202 17/08/2017 23:39:09 hoanglongbpt CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
306201 17/08/2017 23:38:10 hoanglongbpt CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
306178 17/08/2017 22:43:58 anh76qn CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
305706 16/08/2017 20:51:14 dangkhoa_pascal CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
305361 16/08/2017 09:18:17 ProLQM CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
305359 16/08/2017 09:17:20 ProLQM CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
305357 16/08/2017 09:15:57 nakrothpro CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
302918 10/08/2017 19:47:23 nguyenkhue86 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
302547 09/08/2017 15:23:00 nguyenhavi CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
302136 08/08/2017 14:29:41 QSM CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
301337 05/08/2017 17:38:37 skipro982301 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
300632 02/08/2017 18:01:39 frostpixel CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
300478 02/08/2017 09:55:22 thanhchuongitc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
299643 28/07/2017 15:02:34 Nhokkz CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
299300 27/07/2017 12:08:19 congthangk36d CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 0 ms 1920 KB
299150 26/07/2017 22:55:37 thanhthuy4u CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
298942 26/07/2017 10:56:17 logn145236 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
297786 22/07/2017 08:22:54 minhthu20201 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
297762 22/07/2017 00:17:48 khoinguyentdmu CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
297502 21/07/2017 10:21:04 MountainDOrm CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
294782 12/07/2017 20:08:01 dangquangthang0001 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
294456 11/07/2017 23:08:19 quang000khanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
293457 08/07/2017 04:46:23 okeomachnha CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
292080 01/07/2017 06:32:54 toilati123vn CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
291569 29/06/2017 00:45:47 nguyenhaidang CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
291137 27/06/2017 09:19:40 buiminhkhang CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
289476 20/06/2017 22:49:07 dinhvanhuy98 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
288433 16/06/2017 16:13:05 hoangthuhang CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
287788 14/06/2017 11:26:07 omega1100100 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
286633 10/06/2017 11:03:48 MINHKHANG CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
285910 07/06/2017 11:11:34 zminhthinhsd1 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
284272 30/05/2017 19:42:28 tuan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
284271 30/05/2017 19:35:08 tuan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
283841 29/05/2017 09:13:21 hatuank97lhp CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
281678 20/05/2017 10:25:36 linhlrx CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 0 ms 2780 KB
277585 11/05/2017 18:38:02 tuan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
276003 06/05/2017 20:48:16 wolfris CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
270902 15/04/2017 12:16:48 thiennguyenvu CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
270678 14/04/2017 18:09:28 thuy CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
269292 09/04/2017 15:12:15 duyqnguyenle CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
267149 04/04/2017 21:15:17 coderkcdhv CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
266467 03/04/2017 15:05:07 duyvtvp1919 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
264857 29/03/2017 21:43:07 huynhdinhhiep CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
264709 29/03/2017 14:36:25 nguyenhoangnam CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
262966 24/03/2017 22:42:58 Adam_Kyle CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
262705 24/03/2017 10:38:21 awatjkim CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
262115 22/03/2017 22:13:39 nkduc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
260041 18/03/2017 09:19:09 doituyentin CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 0 ms 2836 KB
255626 07/03/2017 19:50:37 jackytrung2001 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
255245 06/03/2017 12:53:58 Soledad CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
254453 04/03/2017 09:53:41 Midodra CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
253709 01/03/2017 21:23:17 hahpuc CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
251701 24/02/2017 16:40:55 try CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
251202 22/02/2017 21:27:06 nhannguyen95 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
243877 31/01/2017 13:43:38 HuyNguyen1212 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
242187 19/01/2017 16:18:21 Demo2000 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
240219 12/01/2017 15:03:25 nguyentrungthanh CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
237000 31/12/2016 14:59:13 damsanchv CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
233204 18/12/2016 10:38:23 khakha2706 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
233163 18/12/2016 07:26:06 iostream CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
228547 03/12/2016 21:44:01 khangtran CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
225572 27/11/2016 11:46:49 NMPACM CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
222707 23/11/2016 10:18:05 xichlongit CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
221536 21/11/2016 17:23:44 ducquynhfptk12 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
216522 13/11/2016 02:53:40 o0985950397 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
216464 12/11/2016 22:14:18 LHP CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
214910 11/11/2016 17:57:01 0ngmai123 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2160 KB
214478 10/11/2016 23:54:02 noatall2404 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
214408 10/11/2016 21:25:03 k4mjk4mjz3 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
211997 06/11/2016 17:48:57 duckunzz CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
211996 06/11/2016 17:47:14 duckunzz CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
211994 06/11/2016 17:42:36 songlahyvong CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
211674 06/11/2016 00:06:46 Voxuanvuong CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1520 KB
211673 06/11/2016 00:05:28 Voxuanvuong CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
211671 06/11/2016 00:00:20 Voxuanvuong CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1520 KB
211669 05/11/2016 23:52:28 Voxuanvuong CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
211616 05/11/2016 22:24:27 thanhthai3457 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
211615 05/11/2016 22:24:10 NopLaPhaiDung CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
211247 05/11/2016 07:49:40 songlahyvong CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
211184 04/11/2016 23:28:17 songlahyvong CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
211174 04/11/2016 23:09:21 songlahyvong CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
210098 03/11/2016 09:05:42 casaumayman CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
209609 02/11/2016 16:08:24 HVDInh33 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
209160 01/11/2016 22:35:21 trainer1234 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
206127 27/10/2016 23:25:18 hutphuoc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1804 KB
204103 25/10/2016 00:37:03 pvt CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
202174 23/10/2016 18:14:13 cocvu CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
198902 18/10/2016 21:52:02 hieua2tincvp CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
197818 17/10/2016 16:09:58 agoodstudent CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1804 KB
197800 17/10/2016 15:58:23 thanga2k20 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
195371 13/10/2016 16:42:53 vphuong214 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
194241 11/10/2016 22:17:56 hoangducsmagic CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
190388 09/10/2016 10:41:17 giangstellar365 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
189688 07/10/2016 21:59:23 khoadeptrai CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
189238 06/10/2016 22:30:46 hungdhv97 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
188719 05/10/2016 22:35:17 ARSENAL1886 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
184502 29/09/2016 13:56:10 huynhtienluc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
184455 29/09/2016 10:49:47 HUT_Manh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182051 25/09/2016 01:13:13 3lovephuong3 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181835 24/09/2016 18:47:58 192168120 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
178139 17/09/2016 17:56:12 nguyensieuv CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
178130 17/09/2016 17:22:38 ariesgemini CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
178104 17/09/2016 16:09:19 minhtienst135 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
177358 15/09/2016 23:24:30 thanhthuy CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
177282 15/09/2016 22:16:05 itcdeveloper14 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
177087 15/09/2016 16:21:15 khieunguyen CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
176697 14/09/2016 23:04:56 itcdeveloper14 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
165914 25/08/2016 21:04:57 phungvitrung CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
163889 20/08/2016 18:25:54 4everkaka CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163077 17/08/2016 16:08:56 dahaodl CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
162080 14/08/2016 17:55:56 vovandaihai CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161345 12/08/2016 19:30:44 Soledad CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
160254 09/08/2016 21:06:42 trinhbaoanh CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159059 06/08/2016 18:31:54 thuytinh0114 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
157867 02/08/2016 15:04:01 neverdiefc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
156556 28/07/2016 00:54:49 HoVanAnhK58A2 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
155168 26/07/2016 22:36:32 ducthanh313 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1700 KB
152362 16/07/2016 21:35:40 nxtungbkhn CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
151964 15/07/2016 08:41:32 thienlong CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
148539 29/06/2016 14:36:13 leducthinh0409 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
145526 19/06/2016 17:30:26 caothesan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
141880 06/06/2016 08:23:40 nguyenxuanhaa3 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
141059 02/06/2016 21:07:25 trivonhan CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
138006 26/05/2016 16:34:16 Hhcckqnl CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
137500 24/05/2016 09:10:33 anhmanhvodoi20xx CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
129783 07/04/2016 10:37:28 Assassin CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
129379 05/04/2016 12:34:11 xxxxxxx154 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1788 KB
128664 02/04/2016 23:02:26 ndkhanh95 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1716 KB
125680 18/03/2016 08:50:50 hunganhnguyen CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125649 17/03/2016 23:09:02 khangtran CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123315 06/03/2016 15:15:03 TQT CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122776 02/03/2016 17:21:09 quanghsprovp CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121229 23/02/2016 15:46:22 lvdo92 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121171 22/02/2016 22:25:53 dqhungdl CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
119368 14/02/2016 10:25:46 AdminNTU CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116098 30/01/2016 11:26:50 minhem1231 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
115294 29/01/2016 22:39:37 Cherry CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
113576 21/01/2016 10:24:06 nhinlee CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113572 21/01/2016 10:14:21 huynhduy_hmd CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113570 21/01/2016 10:04:30 proxike CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113566 21/01/2016 09:51:46 phuleethanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
113564 21/01/2016 09:44:22 phuleethanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
112770 18/01/2016 00:31:58 aquawind0130 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111187 09/01/2016 01:04:23 hoangthongvo CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111186 09/01/2016 01:02:38 hoangthongvo CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
107976 25/12/2015 20:50:56 lehoainam CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105824 13/12/2015 14:11:26 newfull CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
105436 11/12/2015 13:01:39 ngonamduonghl CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105305 11/12/2015 01:38:14 hanhlv270597 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
101344 05/12/2015 20:55:10 Tranhoa CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
99420 27/11/2015 21:45:20 haituan134 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
98959 25/11/2015 23:36:08 Conganhnt3 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
98888 25/11/2015 21:46:06 tranquockhanh CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
98185 23/11/2015 21:31:17 cyan CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
97558 22/11/2015 16:33:40 muadaumua CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97264 22/11/2015 02:21:17 minhem1231 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
92492 14/11/2015 14:31:53 bachnxepu CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
92480 14/11/2015 13:38:17 MTAnewbie CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
92366 14/11/2015 08:01:30 nhokcntt CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
91972 13/11/2015 12:01:28 anvodacu0112 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
91121 11/11/2015 19:03:34 dacthai2807 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
88556 06/11/2015 05:29:44 namnguyen123 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
84813 28/10/2015 17:37:32 chalker CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
82933 25/10/2015 09:36:01 Khoidaik CLOA - Thành Cổ Loa Python 2 Accepted 46 ms 1584 KB
82928 25/10/2015 08:57:00 danyenbinh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
79526 16/10/2015 23:38:18 ngocminhhoang CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2264 KB
76782 09/10/2015 08:51:14 thanhday132 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
76034 07/10/2015 20:34:03 toan411998 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
75350 06/10/2015 14:05:27 UiM CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1772 KB
71589 02/10/2015 19:38:56 lotac CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
69700 29/09/2015 18:35:16 datdi CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
66832 23/09/2015 21:25:22 romqn1999 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2540 KB
66830 23/09/2015 21:21:55 Aoba CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
61742 07/09/2015 21:44:17 nguvaho CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
61710 07/09/2015 20:54:50 wInD_MtA CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
61165 06/09/2015 09:53:14 MTAZero CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 3056 KB
60708 05/09/2015 09:06:41 phuleethanh CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
53475 15/08/2015 11:30:03 duytoannguyenledh CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
50992 12/08/2015 14:40:52 middlest CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
50573 08/08/2015 23:19:36 npltv CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
50499 07/08/2015 22:54:15 ktlt2014 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
50383 06/08/2015 23:54:46 nguyenquoc2211 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
49613 01/08/2015 12:24:40 ktlt2014 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
48587 23/07/2015 14:41:01 hoangthongvo CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 0 ms 1528 KB
48581 23/07/2015 13:48:33 nanisempai CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
43274 24/06/2015 20:19:59 nhutrg1998 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
43155 24/06/2015 12:22:10 hinodi_1998 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
43151 24/06/2015 11:37:16 glass99ss CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
43038 23/06/2015 19:36:13 mrtan_lovelife CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
42015 21/06/2015 11:29:11 only_love97 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
41882 20/06/2015 11:29:25 yogathanh99 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
39735 10/06/2015 10:20:46 Algo CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
36045 19/05/2015 17:52:28 ThienCoder CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1648 KB
35770 16/05/2015 06:47:35 the_c CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
35681 15/05/2015 15:55:41 nghethuat102 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
32689 04/05/2015 20:45:16 mikelhpdatke CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1680 KB
32124 29/04/2015 15:04:16 phanthanhnam CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
31454 24/04/2015 12:05:16 farmerboy CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
26666 06/04/2015 05:23:26 trungvt130584 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1788 KB
25105 28/03/2015 15:08:55 Nguyenthaihoc CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
25080 28/03/2015 05:04:16 cuongyd1 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
24126 22/03/2015 19:46:56 kieuquocdat123 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1736 KB
21790 19/03/2015 07:37:26 vdn1999bxvp CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
17193 11/03/2015 00:21:30 VietNamVoDich CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
13188 24/02/2015 00:08:57 conglinh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
13047 15/02/2015 12:52:50 dinhvanthanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1816 KB
11916 12/02/2015 20:24:44 tankorbox CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
11415 02/02/2015 13:40:58 stepde15 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 616 KB
11031 24/01/2015 03:10:42 letruonglam CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
10201 16/01/2015 18:14:21 marj8995 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
10038 15/01/2015 17:25:03 stepde15 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
8646 11/01/2015 22:40:17 thuytiendang206 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 688 KB
8614 11/01/2015 19:26:26 voquocthang CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
8459 10/01/2015 12:56:35 nxphuc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
8194 08/01/2015 01:13:05 stepde14 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 676 KB
6717 07/12/2014 16:25:55 Hungnguyenvan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
6689 07/12/2014 00:57:59 thanhbinh0995 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
6636 06/12/2014 13:27:34 dinhvanduy7895 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
5812 22/11/2014 23:03:04 MeigyokuThmn CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
3852 07/11/2014 20:16:09 hainguyen3794 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
3805 06/11/2014 16:33:21 kamagiao CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
3804 06/11/2014 16:31:36 kamagiao CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 624 KB
3113 27/10/2014 09:57:05 phamhuuthien CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
2714 23/10/2014 18:03:55 Nhap_Test CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
2653 22/10/2014 23:17:58 Nhap_Test CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
2644 22/10/2014 22:49:05 Nhap_Test CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
2633 22/10/2014 21:55:45 Nhap_Test CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
2617 22/10/2014 20:10:56 Nhap_Test CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
2554 21/10/2014 23:31:58 Nhap_Test CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
2356 20/10/2014 12:27:36 Nhap_Test CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
2338 19/10/2014 22:43:17 Nhap_Test CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
2261 19/10/2014 11:14:45 Nhap_Test CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 2608 KB
1486 11/10/2014 22:45:28 ductam CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 748 KB
1365 10/10/2014 19:33:50 NhatHoang CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
1163 08/10/2014 20:55:47 haituanth2 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 588 KB
903 04/10/2014 06:24:44 junlexo CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
902 04/10/2014 06:23:48 junlexo CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
901 04/10/2014 06:22:08 junlexo CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
871 03/10/2014 15:35:41 thanhCode CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
645 24/09/2014 23:45:55 phuchoahodo CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
589 23/09/2014 18:30:28 sunshine CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1736 KB
423 22/09/2014 01:11:33 itntc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 656 KB
233 18/09/2014 23:37:24 shinzero CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
Back to Top