Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735525 20/03/2020 16:05:08 maiphuong MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
733119 14/03/2020 21:03:55 Sang7a4gpc MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
725309 24/02/2020 22:07:34 vuhoangphuc2000 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 46 ms 2404 KB
720172 14/02/2020 19:40:40 Fidisk MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
707984 21/01/2020 11:31:57 HackerMan MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
699961 07/01/2020 11:18:34 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
692200 23/12/2019 16:24:02 cyb3 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
683412 01/12/2019 14:32:44 leviettttnh MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
668818 05/11/2019 15:24:48 nhatvuhq98 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
668793 05/11/2019 15:07:08 vanchien MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
667479 02/11/2019 21:14:14 NQT1998 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
666442 01/11/2019 09:39:34 anhmanhcx1999 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
644056 21/09/2019 18:59:25 tuananh778999 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 46 ms 1764 KB
640420 17/09/2019 10:32:02 ffrederick MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
640416 17/09/2019 10:30:19 ffrederick MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
629491 28/08/2019 15:08:35 baobao07 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
590421 05/06/2019 23:29:47 HMĐ_191 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 1968 ms 3848 KB
590417 05/06/2019 23:22:54 anh8atlvp MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
589898 04/06/2019 15:55:28 hoatmt MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
589873 04/06/2019 14:55:53 nguyenvantien0903 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
589870 04/06/2019 14:52:17 nguyenvantien0903 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
575832 21/04/2019 22:30:42 Nducnha MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 46 ms 2388 KB
575804 21/04/2019 20:50:48 dangkhoa_pascal MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
567552 31/03/2019 10:45:25 huy9a1 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
547749 17/02/2019 18:56:53 vanan9205 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 3112 KB
547485 16/02/2019 19:16:11 sorryarl MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2424 KB
517028 21/11/2018 21:14:55 Tran_Thanh_Oai97 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
512041 15/11/2018 10:25:11 anhvippro123z MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
510436 13/11/2018 12:10:47 xikhud MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 46 ms 2496 KB
506315 06/11/2018 21:15:31 dangm10 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
506261 06/11/2018 20:26:05 huyhuy MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 46 ms 1836 KB
504239 03/11/2018 20:55:34 Tran_Thanh_Oai97 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
504143 03/11/2018 19:06:51 LongÇhampion MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
499055 27/10/2018 09:32:08 hungvu MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 125 ms 2756 KB
499046 27/10/2018 09:22:13 haodeptrai MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 62 ms 2468 KB
499000 27/10/2018 07:37:23 sungtranna0801 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
498655 26/10/2018 18:20:20 ngonamduonghl MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
456350 28/08/2018 09:35:42 HHHHHHHH MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2396 KB
446927 03/08/2018 18:18:31 0000000000 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
446898 03/08/2018 15:54:17 lcnguyendang123 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2396 KB
445583 30/07/2018 19:50:10 hoangthuc701 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
438352 04/07/2018 09:45:50 base_coder MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
381880 05/01/2018 14:04:01 quocnguyen MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
381876 05/01/2018 14:03:29 vinhquana MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
362493 18/11/2017 20:47:56 vinhntndu MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
359987 14/11/2017 16:24:42 freepascal MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
349793 31/10/2017 23:36:14 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
349789 31/10/2017 23:35:09 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
349783 31/10/2017 23:26:53 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
349782 31/10/2017 23:25:12 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
349781 31/10/2017 23:22:55 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
349780 31/10/2017 23:22:08 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
349779 31/10/2017 23:21:10 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
349778 31/10/2017 23:19:57 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
349775 31/10/2017 23:17:58 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
349772 31/10/2017 23:09:33 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
349771 31/10/2017 23:08:51 phamvankhanh1516 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
349709 31/10/2017 22:17:39 noatall2404 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
349037 31/10/2017 07:28:16 hoan2k1 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
348030 30/10/2017 07:09:14 ARSENAL1886 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
328875 04/10/2017 08:19:13 duyvtvp1919 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
277408 11/05/2017 15:41:56 vophuanpig MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
267437 05/04/2017 12:56:39 tranlehiep2203 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1768 KB
260160 18/03/2017 09:46:22 doituyentin MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
260158 18/03/2017 09:45:53 doituyentin MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
240568 13/01/2017 12:56:43 caothesan MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1780 KB
237237 01/01/2017 19:46:25 doanthetai2005 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
236943 31/12/2016 10:00:42 Demo2000 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
222178 22/11/2016 15:41:47 bachnxepu MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
217974 15/11/2016 20:10:07 Hhcckqnl MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
198535 18/10/2016 14:08:48 khoadeptrai MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
189742 07/10/2016 23:28:27 dahaodl MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
175943 14/09/2016 00:28:33 NgaoMta4596 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
162969 17/08/2016 10:27:28 middlest MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
158111 03/08/2016 21:07:00 192168120 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
149950 05/07/2016 09:37:59 namnguyen123 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 62 ms 1780 KB
149825 04/07/2016 15:04:46 dqhn123 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 62 ms 1748 KB
120709 20/02/2016 19:37:02 AdminNTU MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
119943 16/02/2016 21:52:14 lvdo92 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
119576 15/02/2016 10:07:12 thanhday132 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
118691 10/02/2016 20:50:28 TQT MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
116493 02/02/2016 19:22:57 dqhungdl MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2012 KB
108130 27/12/2015 12:19:40 phuleethanh MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 3148 KB
108129 27/12/2015 12:08:07 phuleethanh MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
106821 18/12/2015 22:03:29 psucoder MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1984 KB
95658 20/11/2015 16:26:05 qcuong98 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
93680 16/11/2015 15:47:48 hmh100298 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
86214 31/10/2015 14:36:46 quanghsprovp MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
85920 30/10/2015 20:48:07 hoangvuduyanh MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 62 ms 1748 KB
78604 14/10/2015 14:25:26 UiM MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1976 KB
78504 13/10/2015 23:31:45 borntodie MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 46 ms 1760 KB
65046 18/09/2015 23:56:47 phanthanhnam MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
59270 30/08/2015 14:45:43 thelife3210 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
43314 25/06/2015 10:30:18 dat1910qb MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 3092 KB
41536 17/06/2015 16:45:27 xxxyyyzzz MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1792 KB
41434 16/06/2015 17:32:37 mrtan_lovelife MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
40777 12/06/2015 00:05:48 farmerboy MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
38043 30/05/2015 14:21:20 ngan MESSI - Lionel Messi Python 2 Accepted 546 ms 6504 KB
38042 30/05/2015 14:20:24 ngan MESSI - Lionel Messi Python 3 Accepted 639 ms 7372 KB
36604 25/05/2015 16:58:18 phamhuan98 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2912 KB
35559 14/05/2015 12:16:31 tanphatvan MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2936 KB
35558 14/05/2015 12:15:49 tanphatvan MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
34195 11/05/2015 00:35:14 bkss_chicken MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
33043 06/05/2015 23:57:10 mikelhpdatke MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2944 KB
32475 02/05/2015 01:34:50 AresGod MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
32443 01/05/2015 21:01:42 huytion156 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 3080 KB
32190 29/04/2015 20:15:42 MTAZero MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
32135 29/04/2015 15:57:26 only_love97 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 1700 ms 1896 KB
32133 29/04/2015 15:22:10 thanhdat01234 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1736 KB
31977 28/04/2015 11:36:55 ngan MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 2128 KB
31909 27/04/2015 20:29:28 kieuquocdat123 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 78 ms 1668 KB
31900 27/04/2015 19:42:33 yurilover172 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 46 ms 1896 KB
Back to Top