Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
730265 08/03/2020 09:01:29 hangzuong123 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 140 ms 107328 KB
727560 01/03/2020 14:59:17 congiomuaha STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 156 ms 108464 KB
707983 21/01/2020 11:31:41 HackerMan STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 437 ms 109056 KB
700031 07/01/2020 11:42:01 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 31 ms 2936 KB
669136 05/11/2019 22:08:38 TIN10_VUTRINHHOANG STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 437 ms 109656 KB
650692 03/10/2019 21:14:36 przxct STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 437 ms 109164 KB
649433 02/10/2019 10:45:24 tuantaitungo123 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 31 ms 3648 KB
649295 02/10/2019 08:00:52 minhboybn STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
649189 01/10/2019 21:39:07 inomatit82 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 140 ms 101444 KB
649140 01/10/2019 20:45:04 ntlinh0505 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 125 ms 56276 KB
648879 01/10/2019 15:00:36 nguyentra STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 109 ms 66376 KB
630128 30/08/2019 07:17:13 lecongbao STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 93 ms 2832 KB
556413 07/03/2019 17:41:08 huy9a1 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
513874 16/11/2018 21:43:16 hunglhptink99 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 468 ms 127568 KB
513849 16/11/2018 21:23:03 blebleble STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 468 ms 127572 KB
512042 15/11/2018 10:25:31 anhvippro123z STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 312 ms 130432 KB
502780 01/11/2018 20:37:10 tqhuy2502 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 296 ms 130428 KB
502718 01/11/2018 19:58:12 55555555 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 31 ms 2964 KB
502480 01/11/2018 15:24:10 anhducpn67 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 265 ms 84324 KB
486669 11/10/2018 20:53:16 soloking STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 93 ms 2148 KB
466116 13/09/2018 18:48:12 BBBBBBBB STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 78 ms 2036 KB
451371 16/08/2018 10:26:44 HHHHHHHH STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 62 ms 2260 KB
365720 24/11/2017 23:15:33 ultoxtung STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 78 ms 2264 KB
365676 24/11/2017 22:24:58 ndcoutinho STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 93 ms 2468 KB
365611 24/11/2017 21:12:44 ndcoutinho STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 15 ms 2300 KB
349036 31/10/2017 07:28:07 hoan2k1 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 218 ms 64452 KB
347966 29/10/2017 21:45:42 masterv STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 218 ms 40404 KB
260055 18/03/2017 09:21:38 doituyentin STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 78 ms 2172 KB
235913 26/12/2016 23:41:37 longhoang08 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 78 ms 1996 KB
213226 08/11/2016 19:43:23 doanphuduc94 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 78 ms 2436 KB
120707 20/02/2016 19:34:00 AdminNTU STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 281 ms 28808 KB
83482 26/10/2015 19:58:30 emyeuadmin STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 265 ms 28848 KB
69346 28/09/2015 15:49:09 mikelhpdatke STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 187 ms 27104 KB
47218 16/07/2015 15:27:27 longnghiem1999 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 187 ms 25668 KB
43018 23/06/2015 16:13:37 trandung STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
34619 13/05/2015 23:22:15 bkss_chicken STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 265 ms 53792 KB
32610 03/05/2015 20:41:29 kieuquocdat123 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 187 ms 24620 KB
Back to Top