Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741021 06/04/2020 21:33:23 0376637474 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
740793 05/04/2020 21:41:41 0376637474 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
740001 03/04/2020 19:30:20 thopro1973 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
739874 03/04/2020 14:39:49 python_train BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 62 ms 1508 KB
739602 02/04/2020 22:16:42 phamanchi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
739599 02/04/2020 22:14:53 phamanchi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
739393 02/04/2020 17:03:33 biabeogo147 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
738271 29/03/2020 21:48:01 naruto270504 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
737859 28/03/2020 15:17:31 hoa1705 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
737775 28/03/2020 09:19:27 drlamlqd9 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1984 KB
737763 28/03/2020 08:20:00 weekend BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
737102 25/03/2020 20:16:51 knam4202 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
736692 24/03/2020 15:55:05 khongcoten002 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
736341 23/03/2020 12:22:50 daohuulong2020 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
735894 21/03/2020 21:05:34 hokage1201 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
735022 19/03/2020 08:59:31 tienloc_dz BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
731134 11/03/2020 09:09:39 BananaOnTheTree BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
731104 10/03/2020 23:19:38 baotruc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
731091 10/03/2020 23:05:22 baotruc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
730387 08/03/2020 20:41:23 hieuishere BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
729025 05/03/2020 15:30:13 AngusX BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 31 ms 1540 KB
728020 02/03/2020 20:05:54 QUARK BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
727405 29/02/2020 22:51:47 anzuko BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
727199 29/02/2020 11:39:33 khuongvutramanh BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
726798 28/02/2020 07:35:17 Sángolympic BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
725550 25/02/2020 13:45:37 Phanvythien BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
724560 23/02/2020 14:48:19 tuanmapun BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
724405 23/02/2020 09:28:33 nguyenminhhiengoku BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
723606 21/02/2020 14:52:09 thangloi2209 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
723183 20/02/2020 13:24:37 congbinh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
723126 20/02/2020 11:12:01 laian8a1 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
723087 20/02/2020 10:40:01 minhthi28 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
723058 20/02/2020 10:15:22 Hothinhatvi2710 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
722923 19/02/2020 22:20:26 TườngVy BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
722534 19/02/2020 11:03:29 damminhquan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 772 KB
722462 19/02/2020 09:46:12 phamchibinh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
721868 17/02/2020 22:19:02 giaphucK17cqt BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
721843 17/02/2020 21:36:05 tuananh1 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
721765 17/02/2020 20:32:09 Matatabi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
720648 15/02/2020 17:26:35 linhngao121212 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
719010 12/02/2020 10:51:48 khongcoten002 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
718785 11/02/2020 20:44:03 0842020263 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
718583 11/02/2020 15:37:22 congbinh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
718511 11/02/2020 14:02:26 ntnvlog BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2488 KB
718503 11/02/2020 13:48:38 JoySluxirt BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
718392 11/02/2020 10:55:46 vanvanvan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2624 KB
716705 08/02/2020 10:04:59 duyvu123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
715123 05/02/2020 21:05:16 tienloc_tvn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
715024 05/02/2020 19:30:32 kimngan_tvn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
714175 04/02/2020 09:21:45 metide BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
713987 03/02/2020 19:55:01 luxabu BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
713796 03/02/2020 09:28:27 0343249261 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
713795 03/02/2020 09:27:05 kimcuong_tvn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
713654 02/02/2020 21:50:39 hoktro BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
713321 02/02/2020 10:20:27 ptcvp121 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
713237 01/02/2020 23:13:47 novaphoenix BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
712046 30/01/2020 16:29:45 watanabe2804 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
710966 29/01/2020 21:32:29 khanhld BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
710942 29/01/2020 21:08:03 hoangle134134 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
710673 29/01/2020 10:42:07 tktmaya BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
710392 27/01/2020 22:55:14 shiraishi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
710263 27/01/2020 17:06:26 ntquoc263 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
710250 27/01/2020 16:25:19 bku_lapis BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
709953 26/01/2020 10:53:22 mashiro9933 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
709794 25/01/2020 15:02:03 tahoangquan2 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
709247 23/01/2020 20:21:39 Love BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709067 23/01/2020 12:33:21 drloc2004 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
707982 21/01/2020 11:31:28 HackerMan BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
706769 18/01/2020 16:11:10 suxzat BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
706759 18/01/2020 15:33:13 suxzat BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
706576 18/01/2020 11:08:12 suxzat BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
706568 18/01/2020 10:37:41 trong123123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
706195 17/01/2020 14:46:08 vananha2k23 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
706037 17/01/2020 07:59:15 dangthithuyen BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
705468 15/01/2020 23:06:52 Nhakhoa02 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
704344 13/01/2020 20:01:12 tuan1642001 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
704291 13/01/2020 19:06:17 minhquan052003 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
703808 12/01/2020 21:15:47 viothang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
703412 12/01/2020 11:08:07 viocuong BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
703349 12/01/2020 10:00:21 khanhnhat123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
701648 09/01/2020 17:26:14 quoclan99 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701090 08/01/2020 22:00:19 manhender BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
700871 08/01/2020 16:50:05 haupas BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
700026 07/01/2020 11:41:02 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
699400 06/01/2020 20:56:41 stkirito74 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
698223 04/01/2020 23:57:36 ntphong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
698190 04/01/2020 23:04:47 anhkhoa09032004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
698034 04/01/2020 19:01:29 hokhanhduy BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
698029 04/01/2020 18:54:02 nxphuong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
697945 04/01/2020 16:37:28 hunter2000 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
697749 04/01/2020 11:42:03 whoisthatguy BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
697418 03/01/2020 21:15:27 baoNgancuteee BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
697404 03/01/2020 20:52:55 VGK_Cr7 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
697402 03/01/2020 20:51:59 baoNgancuteee BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
697178 03/01/2020 15:45:51 fh2512 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
696850 03/01/2020 09:21:35 minhthi28 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
696580 02/01/2020 20:46:46 HaiPip BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
696476 02/01/2020 17:05:51 nnbxxx BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
696094 02/01/2020 07:58:26 Thinh_Feline BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
696071 02/01/2020 01:00:41 nguyenduythanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
695442 31/12/2019 14:46:13 7 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
695435 31/12/2019 14:33:43 haidang172005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
695158 30/12/2019 21:56:37 Trung13102000 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
694956 30/12/2019 14:32:50 minhquandinhcao BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
694514 28/12/2019 22:34:23 duc04122004 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
694496 28/12/2019 21:58:38 phuoctktkhg BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
693576 26/12/2019 16:40:13 chenlinong BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
693413 26/12/2019 09:33:57 ishokusogiria BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
693307 25/12/2019 23:27:18 lamgiahung112 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
693209 25/12/2019 18:45:46 truongthienlocTH BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
692781 24/12/2019 16:11:08 personal2233 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
692639 24/12/2019 14:18:13 7 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
692621 24/12/2019 13:36:26 asd19900zo BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
692364 23/12/2019 21:53:36 tranhien137200 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
691478 21/12/2019 11:13:37 nghia3092001 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
691132 20/12/2019 17:43:38 ntt12112001 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
690388 18/12/2019 14:54:44 amazing BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
690384 18/12/2019 14:51:45 10mũ9 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
690231 18/12/2019 08:44:31 Nhi23072002 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
690021 17/12/2019 20:40:56 tuan069h BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
690001 17/12/2019 20:10:27 prgrmanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
689983 17/12/2019 19:58:51 quocviet2001 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
689954 17/12/2019 19:00:39 duyluan3110 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689927 17/12/2019 18:09:18 doanbahung BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
689870 17/12/2019 16:51:30 sendmylove123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
687308 11/12/2019 22:04:32 giangboss BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
686338 09/12/2019 15:48:18 hieu BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 218 ms 16752 KB
686334 09/12/2019 15:42:04 hieu BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 234 ms 17804 KB
684991 05/12/2019 12:41:30 khanhtron03 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
684370 03/12/2019 15:57:15 tekachi_mochikamedo BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
683703 02/12/2019 00:04:33 bonuchiha BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683105 30/11/2019 18:53:43 phantom906 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
682972 30/11/2019 15:34:53 0394875536 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
682604 29/11/2019 21:59:00 camnguyenmeow BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
682083 29/11/2019 09:17:24 daothaihoang18 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
681788 28/11/2019 18:12:10 anh241plus BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
681255 27/11/2019 21:50:06 hoangchisi BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
681185 27/11/2019 20:45:40 hilila BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
680778 27/11/2019 04:22:15 thanhthien79 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
680165 25/11/2019 22:19:59 anhthcsyl2006 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
675527 18/11/2019 12:28:42 phatbs3011 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
674924 17/11/2019 10:26:47 kuzuma245 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
673877 14/11/2019 19:10:36 tandk BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
673801 14/11/2019 17:35:32 huytool BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
673390 13/11/2019 21:14:08 normal5428 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
673253 13/11/2019 18:03:12 fvrffrvgf BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
673238 13/11/2019 17:47:04 trung09072004 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
673014 13/11/2019 12:33:23 vhskillpro BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
672757 12/11/2019 20:35:17 lethienquan28052006 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
672437 12/11/2019 04:34:53 admin2009 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
671808 10/11/2019 20:49:50 kenansap BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
671793 10/11/2019 20:41:37 jsankscans BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
671784 10/11/2019 20:38:23 jsankscans BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1432 KB
669205 05/11/2019 23:37:42 hieupham BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
669134 05/11/2019 22:05:44 trungkienthcsyenlac BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
669026 05/11/2019 20:21:07 RedDevilss2 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
668216 04/11/2019 10:40:44 TuanRanChoi BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 234 ms 16660 KB
668193 04/11/2019 10:16:06 Sixxx1235 BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 250 ms 18180 KB
667789 03/11/2019 14:56:01 tuanio BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
667681 03/11/2019 10:11:00 dangtiendung1201 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
667025 02/11/2019 07:07:47 HoaBenKiaSong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666276 31/10/2019 21:51:12 lamhn2006123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
665851 31/10/2019 09:30:06 tieuhoctapcode BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
665531 30/10/2019 20:13:07 hitu1910 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
665438 30/10/2019 18:49:56 arianagrande BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
665013 29/10/2019 19:51:25 hitu1902 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664699 29/10/2019 08:30:20 MinhBietBay BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
664648 28/10/2019 22:09:06 chidaihk17 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663900 27/10/2019 14:37:00 thiennhan2701 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
663645 27/10/2019 09:08:06 19521242 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
663644 27/10/2019 09:08:03 19521242 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
662167 24/10/2019 15:33:45 phuong2004 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
662131 24/10/2019 14:50:46 nmhh BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661729 23/10/2019 22:47:11 hitu1914 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
661210 22/10/2019 21:47:15 hitu1911 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
660213 21/10/2019 09:05:00 trongbang2k6 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
660197 21/10/2019 08:48:27 bosslong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
660192 21/10/2019 08:42:51 nguyenviethoan8a BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
660189 21/10/2019 08:39:16 khongminhtuan2006 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
659354 18/10/2019 18:13:50 nguyendonghung BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
659109 17/10/2019 22:22:39 Lucifer BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
659101 17/10/2019 22:07:59 maihuuton987 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659075 17/10/2019 21:31:10 Lucifer BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
658711 17/10/2019 14:27:38 milo123199 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
658501 16/10/2019 21:29:26 MaMoi BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657885 15/10/2019 16:17:35 Godloveme BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
657755 15/10/2019 13:48:00 minhd1209 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
657173 14/10/2019 09:31:24 ngoctuannguyen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
656235 11/10/2019 22:18:07 PHDKhoa BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
656191 11/10/2019 21:55:01 vanthien_bl BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
656153 11/10/2019 21:36:32 hoangduc16_cbl BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
656142 11/10/2019 21:29:19 phuctin20 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
655568 10/10/2019 22:44:59 nguyenthanhtinh365 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
654492 09/10/2019 18:01:21 nguyenthiensadec BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
653900 08/10/2019 18:03:47 agru BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
653263 08/10/2019 08:29:26 Turkey BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
652878 07/10/2019 14:42:47 mrle0bda3t BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
652378 06/10/2019 13:09:05 cuthaodd BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
652241 06/10/2019 09:23:33 camlaitin BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
652215 06/10/2019 08:38:05 u8btby BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652210 06/10/2019 08:32:43 fcanhayva250 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652209 06/10/2019 08:32:23 hoangphuc1000 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
652106 05/10/2019 23:32:59 ducbp BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
651079 04/10/2019 15:11:56 kevilstark BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651004 04/10/2019 13:56:26 kubin1531 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
649473 02/10/2019 13:35:37 BBisthebest BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
649385 02/10/2019 09:51:43 yolo19yolo BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
649384 02/10/2019 09:50:23 chutichday2 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
649374 02/10/2019 09:41:55 hd19022003 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
649368 02/10/2019 09:39:00 hd19022003 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
649201 01/10/2019 21:50:12 minhdung02 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
648506 30/09/2019 18:31:39 khailq229 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
648389 30/09/2019 15:44:26 drtue2501 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
648340 30/09/2019 14:43:29 CBLtk BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
648263 30/09/2019 09:40:10 minhtriet2903 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
648103 29/09/2019 18:58:57 nguyenvanson BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
647059 27/09/2019 18:54:28 dpduy123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
646089 25/09/2019 20:50:15 blablabla BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
645731 24/09/2019 22:56:47 giangbabygo123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
645309 24/09/2019 14:02:19 456789 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
645228 24/09/2019 09:18:28 ntoan199 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
645177 23/09/2019 23:11:44 hoangyen27 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
645087 23/09/2019 21:18:12 blackcat2712 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
645042 23/09/2019 19:59:28 nguyenvinhkhang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
645034 23/09/2019 19:42:27 lethanhphat2005 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
644970 23/09/2019 16:55:08 pthc BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
644941 23/09/2019 16:02:53 hoangthai BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644606 22/09/2019 21:36:21 duth BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
644425 22/09/2019 16:36:03 congcanhlnq BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
643973 21/09/2019 16:01:30 19522456 BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 62 ms 1620 KB
643968 21/09/2019 15:59:41 19522456 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
643492 20/09/2019 20:54:16 pinyahoo567 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
643152 20/09/2019 15:32:51 hamayasua BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
643110 20/09/2019 14:55:33 vanthien_bl BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
641905 18/09/2019 20:31:44 4maxskill4 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
641810 18/09/2019 18:19:16 legoyb BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
641324 18/09/2019 10:08:27 OotakuO BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
641052 17/09/2019 21:46:07 MinBaoTT BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
639699 16/09/2019 00:10:22 kimjisoo BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
639677 15/09/2019 23:14:53 hien2k4 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
637783 13/09/2019 11:03:28 adsjashflaksdjkas BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637568 13/09/2019 08:28:50 duongtc1 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637326 12/09/2019 20:38:37 ristxnd BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
636548 11/09/2019 21:04:03 khongco BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
636256 11/09/2019 13:29:53 pmt BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
636054 10/09/2019 22:36:28 Lan123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635974 10/09/2019 20:41:09 pepesayhi BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
635905 10/09/2019 15:58:24 hatheanh5990 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
635896 10/09/2019 15:48:39 quocduong2301 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
635875 10/09/2019 15:44:20 levanthao10tin BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635808 10/09/2019 14:57:49 Hanhnguyen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
635741 10/09/2019 14:23:39 SnakeHieu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635726 10/09/2019 14:16:43 ren4910 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
635725 10/09/2019 14:15:48 thanhhuyenvu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635717 10/09/2019 14:11:35 thudiemnguyen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
635713 10/09/2019 14:10:07 letrunghau1962 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 1724 KB
635710 10/09/2019 14:08:49 kimphuong09032004 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635708 10/09/2019 14:07:09 MonkeyPlayLOL BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
635706 10/09/2019 14:06:58 kyohzs02 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
635705 10/09/2019 14:06:52 Nguyenphanthanhbinh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
635700 10/09/2019 14:02:24 chevutramanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
635698 10/09/2019 14:02:13 hugo12345 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 1408 KB
635689 10/09/2019 13:59:36 KennuNg BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 1336 KB
635687 10/09/2019 13:58:27 KennuNg BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 1484 KB
635686 10/09/2019 13:57:44 x_xnhanphanx BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
635679 10/09/2019 13:50:03 anpro69 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
635677 10/09/2019 13:48:08 CheKhanhLinh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635673 10/09/2019 13:43:59 nhatquynh2402 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635626 10/09/2019 10:32:12 nhatquynh2402 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
635623 10/09/2019 10:31:51 tranduyquocan2004 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
635622 10/09/2019 10:31:49 NguyenPhuocThinh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
635621 10/09/2019 10:31:09 Paikugon BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635620 10/09/2019 10:30:28 chevutramanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635618 10/09/2019 10:30:19 nhatquynh2402 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
635616 10/09/2019 10:29:15 truongkimmai BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635615 10/09/2019 10:29:09 nhatquynh2402 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
635614 10/09/2019 10:28:47 duchung123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635611 10/09/2019 10:28:27 nhatquynh2402 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
635606 10/09/2019 10:25:39 nhatquynh2402 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
635591 10/09/2019 10:11:41 truongkimmai BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
635058 08/09/2019 21:28:56 mrdtuan BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
632847 05/09/2019 21:09:17 duythien123 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
632137 04/09/2019 05:55:48 quanit2k4 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
631504 02/09/2019 14:12:16 tngh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
631363 01/09/2019 22:33:44 phuquang BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1440 KB
631252 01/09/2019 18:27:10 tiendung2306 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
630767 31/08/2019 15:34:17 yeuemkhong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
629952 29/08/2019 17:48:08 hoainam123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
629446 28/08/2019 14:36:14 unglinh BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
628912 27/08/2019 09:37:46 anime BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
628681 26/08/2019 20:04:28 leson BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
628654 26/08/2019 19:09:37 WhiteTiger BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
628420 26/08/2019 00:58:35 hiepthuong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
625086 22/08/2019 10:29:03 thuy_quynh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
623028 17/08/2019 12:18:37 queanh0220 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
622834 16/08/2019 18:40:20 khanhtran2201 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
620337 13/08/2019 11:20:58 dangthithanhphuong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
620273 13/08/2019 08:36:39 truongkimmai BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
619829 12/08/2019 01:03:36 hoang123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
619797 11/08/2019 21:38:49 minhthi28 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
619529 10/08/2019 21:27:08 0941177356 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
619358 10/08/2019 13:55:44 abc125 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
619124 09/08/2019 20:45:56 shinobitakaharu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
618820 09/08/2019 07:58:45 kassivender BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
618377 08/08/2019 13:54:48 VOBINHNGUYENTHCSTKD BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
618299 08/08/2019 10:54:16 maitruc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
617303 06/08/2019 10:52:33 mynga BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
616771 05/08/2019 14:13:42 thienbaotb BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
616736 05/08/2019 10:33:38 vandat_2003 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1676 KB
616320 04/08/2019 01:50:21 baotrancpp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
615925 03/08/2019 10:53:00 badwolf BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 218 ms 15936 KB
615570 02/08/2019 15:28:20 rsattlpalpha BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
615567 02/08/2019 15:25:54 huuduc8igc BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
614920 01/08/2019 14:09:36 trucmai BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
614605 01/08/2019 07:54:48 phanthimai123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
614439 31/07/2019 20:33:11 ta BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
614322 31/07/2019 17:36:12 trang000 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
613969 30/07/2019 22:42:54 lnatuan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2172 KB
613769 30/07/2019 16:51:50 Nam20cm BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 234 ms 16132 KB
613648 30/07/2019 12:09:05 lethimytien BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
612950 29/07/2019 08:47:35 PCNNhan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
612641 28/07/2019 13:42:47 tiennl BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
612370 27/07/2019 21:06:50 nguyenchikhanh159 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
612366 27/07/2019 21:03:40 nguyenchikhanh159 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
612039 27/07/2019 09:40:26 luukimhoang2022 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
611918 26/07/2019 22:42:44 truongthinh14 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
611351 26/07/2019 06:04:59 munrio123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
611232 25/07/2019 21:22:01 trandat BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
611230 25/07/2019 21:20:44 Fidisk BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
610837 25/07/2019 12:22:17 funcolor BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
609684 23/07/2019 15:18:54 ngoctit BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
608782 22/07/2019 07:27:15 akigaming BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
608563 21/07/2019 11:48:12 huuhoangle BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
608392 21/07/2019 08:47:57 ducpro BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
608001 19/07/2019 21:32:21 lethienquan28052006 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
607885 19/07/2019 13:55:43 trantrung BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
607349 18/07/2019 09:41:59 ngocduygpc8a1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
607302 18/07/2019 08:40:45 havanhoangcpascal BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
607099 17/07/2019 17:06:23 ngobich BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
605493 11/07/2019 15:48:17 mrzin703 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
605332 10/07/2019 23:08:51 tuanphantomyb010 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
605246 10/07/2019 20:34:58 MinhBomNha BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
604989 10/07/2019 10:14:17 Gib5102 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
604984 10/07/2019 09:17:07 chuongpham7750 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
604892 09/07/2019 21:58:18 canhtoannct BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
602889 04/07/2019 08:41:08 quanghuy123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
602765 03/07/2019 19:36:09 anhnguyenroux BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
602763 03/07/2019 19:31:19 anhnguyenroux BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
602594 03/07/2019 15:27:32 Assyrian BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
601021 29/06/2019 15:38:50 emLaNewBie BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2340 KB
601007 29/06/2019 14:50:44 vinhhuong0802 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
601004 29/06/2019 14:44:46 18T1021208 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
598626 26/06/2019 00:38:22 LuongLegend BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1380 KB
596243 21/06/2019 08:53:37 TIN10_VUTRINHHOANG BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
595265 19/06/2019 08:42:05 baobao07 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
594586 17/06/2019 23:29:47 banhgiaman BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
594508 17/06/2019 21:26:38 haiprot1 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
594126 16/06/2019 20:15:21 ct390 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
593384 14/06/2019 21:48:20 cyrocs258 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
593080 14/06/2019 12:29:56 dothiyenlinh BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
591321 09/06/2019 09:47:30 kugaogll1998 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590690 06/06/2019 23:52:30 thaomeo BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
590376 05/06/2019 21:24:16 Seria BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
588939 01/06/2019 13:47:24 nguyenhoainam BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
588693 31/05/2019 20:13:45 zeatea BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 31 ms 868 KB
588622 31/05/2019 14:23:21 dchy2000 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1544 KB
588446 30/05/2019 23:26:00 dangnguyen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
588428 30/05/2019 23:04:25 khiem123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
588336 30/05/2019 21:01:29 nhhpbc7a1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
588049 29/05/2019 21:07:08 Hailit22 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
587931 29/05/2019 14:23:51 taolaai BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
584557 20/05/2019 13:47:59 hungCtN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
584544 20/05/2019 11:45:08 satianryokubn BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
584484 20/05/2019 09:20:48 Anhhatca72 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
584172 18/05/2019 21:48:09 trieutanhung93 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
583941 17/05/2019 20:45:04 anhlavipnd199 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
583723 17/05/2019 08:03:49 NQT1998 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
583722 17/05/2019 08:02:08 NQT1998 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
583514 16/05/2019 15:17:33 elkunpham BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
582609 14/05/2019 09:27:33 david0403 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
581812 10/05/2019 15:30:23 ngocbao113 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
581799 10/05/2019 14:49:25 ffrederick BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
581386 08/05/2019 21:55:39 phangiabao BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
581000 07/05/2019 09:59:48 Death_Intership BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
580974 06/05/2019 23:04:31 quangucich2000 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
580949 06/05/2019 21:48:44 dinhtrongchien BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
580739 05/05/2019 22:34:24 ngbn112358 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
579977 03/05/2019 21:33:40 rimuru BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1656 KB
579896 03/05/2019 17:15:16 hh1305 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
579818 03/05/2019 11:40:13 TranLeNhuQuynh BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1588 KB
579627 02/05/2019 23:49:27 nhan05102000 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
579586 02/05/2019 21:49:23 havu BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1336 KB
578869 30/04/2019 10:07:57 tuananh778999 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
577728 28/04/2019 14:57:58 VINH_17_50 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
577727 28/04/2019 14:55:19 idoguirblx BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
577133 26/04/2019 15:08:57 anhchien123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
577059 26/04/2019 10:47:51 votthichaua BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
576908 25/04/2019 23:56:23 buu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
574734 18/04/2019 00:33:53 thanhcong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
574720 17/04/2019 23:53:40 hoaf13 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
574701 17/04/2019 23:26:54 leviettttnh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
573235 14/04/2019 22:07:43 Newps BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
573165 14/04/2019 18:52:50 thienphucanh2004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
572964 14/04/2019 08:33:37 thiennhanui BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
572003 11/04/2019 20:15:44 hosithao BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
571879 11/04/2019 13:26:27 KhongBietLam BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
570923 09/04/2019 09:44:25 buiminhhangvc2005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
570698 08/04/2019 20:54:59 BanManiac BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
569952 06/04/2019 21:26:33 phanhaidang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
567966 01/04/2019 14:45:25 phongan105 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
567691 31/03/2019 16:10:45 midnight BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
567056 29/03/2019 21:54:09 Evil BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
566080 27/03/2019 23:48:17 Rokudo1999Mukuro BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
566069 27/03/2019 23:35:21 minhbeta BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
566010 27/03/2019 22:27:32 hongphongthp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
565597 27/03/2019 15:12:44 daothanhloc BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
565330 27/03/2019 04:29:28 datvipss BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
564641 25/03/2019 12:32:39 Nducnha BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
562062 19/03/2019 08:44:56 hongduyen29 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
562061 19/03/2019 08:44:36 hongduyen29 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
561081 16/03/2019 14:17:02 ngocminhta BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
561075 16/03/2019 14:02:51 nguyenhau BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
560596 15/03/2019 07:29:47 ducminhtrinh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
560474 14/03/2019 19:59:49 hoannguyenngoc22 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
559362 12/03/2019 21:56:35 Trannhatnam BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
559197 12/03/2019 17:06:39 Nducnha BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
559187 12/03/2019 16:40:08 0369191689 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
559037 12/03/2019 11:32:07 nguyenhoanglamtruong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
558699 11/03/2019 23:53:59 Hàoa1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
557904 10/03/2019 22:35:20 meoconnho2004 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
557732 10/03/2019 19:09:52 Sơna1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
556376 07/03/2019 16:33:48 phuonghoa BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
556340 07/03/2019 16:03:48 Mon BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
556214 07/03/2019 14:05:38 anphongpct BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
556030 07/03/2019 07:46:25 h_giaotvn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
555914 06/03/2019 22:11:19 nguyenvu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
555447 06/03/2019 08:38:56 ykhanh205 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
555435 06/03/2019 08:17:24 vuonghuyen2006 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
555404 06/03/2019 07:49:09 nguyenthanhnga BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
555171 05/03/2019 15:39:24 doremonss501 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
555135 05/03/2019 15:00:44 Linhdethuong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
555047 05/03/2019 10:47:34 namlawng123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
553956 02/03/2019 10:51:42 alibaba BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
553953 02/03/2019 10:50:28 khanh2005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
553079 28/02/2019 22:43:13 Itachi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
551911 26/02/2019 20:09:40 masteroffood BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
551685 26/02/2019 14:28:44 Sángolympic BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
551464 25/02/2019 21:52:06 bingo BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
549647 21/02/2019 19:35:52 rianta9 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
549631 21/02/2019 18:44:19 xuankha123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
549622 21/02/2019 18:34:08 Trí123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
549618 21/02/2019 18:32:31 letrunghau1962 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
549600 21/02/2019 18:00:40 dragon BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
548614 19/02/2019 21:24:30 heo BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
548579 19/02/2019 20:04:57 chinhnd719 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
547678 17/02/2019 10:49:54 binmia BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
547305 16/02/2019 13:12:59 goatdoheo BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
547083 15/02/2019 21:32:40 phungduyminh1802 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
545804 13/02/2019 04:52:57 myhorizon BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
544701 10/02/2019 16:59:25 Qanh29 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
544657 10/02/2019 13:41:06 thienkun BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
544617 10/02/2019 12:11:33 gacodelam123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
544503 09/02/2019 22:03:23 ducthangivicii BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
544332 09/02/2019 08:27:46 TTree BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
543966 07/02/2019 17:28:40 khanha2k46pbc BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
543710 06/02/2019 17:44:58 NoFace BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
543197 03/02/2019 22:31:13 vanhsusu03 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 0 ms 1664 KB
542989 03/02/2019 11:54:22 thaibs BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
541279 28/01/2019 11:37:14 dinhtranchien BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
540968 27/01/2019 10:22:53 leminhhieust BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
539018 21/01/2019 20:49:26 cptkhai BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
538969 21/01/2019 20:04:39 Lam22062002 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
538462 20/01/2019 12:20:12 vivimini110 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
537843 18/01/2019 10:13:55 onehit BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
537838 18/01/2019 09:56:01 tcoder BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
537593 17/01/2019 15:48:53 xiabui BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
536781 15/01/2019 19:11:47 sonpham056 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
536780 15/01/2019 19:11:09 sonpham056 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
536510 15/01/2019 00:02:05 gbking2003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
534328 10/01/2019 19:26:04 nhuricute BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
534245 10/01/2019 17:11:31 phamanmaithao10 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
534128 10/01/2019 14:14:03 mrhung1999vnvn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
534039 10/01/2019 11:04:06 Neptune BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
534036 10/01/2019 10:58:34 Neptune BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
533287 08/01/2019 20:35:42 datviphvt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
533286 08/01/2019 20:35:41 datviphvt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
533049 08/01/2019 15:36:41 tanchan769 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
533047 08/01/2019 15:36:01 truongltt8c BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
532871 08/01/2019 08:45:22 MH307 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
532605 07/01/2019 19:54:52 blackcat2710 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1376 KB
532570 07/01/2019 19:25:06 kimtoi_123 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
532416 07/01/2019 11:12:43 000DANG BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
532124 06/01/2019 22:29:46 biabeogo147 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
532121 06/01/2019 22:25:27 ntoanh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
531587 06/01/2019 11:12:33 Member BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
531505 06/01/2019 10:38:35 minhtrieutvn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
531276 05/01/2019 21:26:31 Cá37 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
530732 04/01/2019 22:44:26 duonghaohao BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
530731 04/01/2019 22:42:15 minhvuthcsyl BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
530351 04/01/2019 13:55:24 nguyenquangdung BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
530342 04/01/2019 12:21:44 phamanmaithao10 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
530220 04/01/2019 10:09:50 tranchienthang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
530163 04/01/2019 09:43:59 ronaldo BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
530158 04/01/2019 09:42:51 CKTGNMHieu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
530153 04/01/2019 09:40:59 nguyenthieuthanh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
526438 10/12/2018 21:39:22 thanhtuthcsyenlac BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
526419 10/12/2018 21:18:11 hduoc2003 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525609 09/12/2018 08:36:05 vhpcoder17203 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524717 06/12/2018 23:04:37 hoangviethang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524291 06/12/2018 08:51:10 thienhue123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
523888 05/12/2018 09:36:33 lamcqt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
523500 04/12/2018 15:42:23 gavangken BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
523090 03/12/2018 19:50:53 yn2493 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
522629 02/12/2018 15:33:05 hoanglong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
522295 01/12/2018 20:52:00 lethuyyl BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
522289 01/12/2018 20:40:40 anhnguyen123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
522065 01/12/2018 12:03:38 dfwapekko BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
522014 01/12/2018 08:17:59 toikhongbietlambai BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
521733 30/11/2018 18:26:55 6vienhdt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
521682 30/11/2018 14:11:25 totanhiep BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
521348 29/11/2018 17:33:20 khanhkjhave BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
520832 28/11/2018 08:55:13 tanchan679 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
520764 27/11/2018 22:43:24 tnnt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
520668 27/11/2018 21:26:30 hachanh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
520274 26/11/2018 22:31:24 phamkhanhlinh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
519636 25/11/2018 21:38:32 huydcmm BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
518687 24/11/2018 10:22:50 tuancqt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
518542 23/11/2018 22:09:50 taminhquanno20 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
518420 23/11/2018 19:05:26 duycuong295 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
517811 22/11/2018 20:33:23 nnphucthinh01 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
516908 21/11/2018 19:49:00 quyhugo158 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
516769 21/11/2018 15:33:18 lamcqt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
516205 20/11/2018 14:12:11 duycqt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
516202 20/11/2018 14:07:40 seadiva BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
516011 19/11/2018 23:43:52 nhoklonely091 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
515839 19/11/2018 20:36:40 quangduyluu123 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
515460 19/11/2018 08:10:15 daoxuanhang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
515447 19/11/2018 07:19:07 TranNgan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
515441 19/11/2018 05:46:48 mtpntu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
515116 18/11/2018 20:26:11 khangnghiem142 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
514714 18/11/2018 09:45:25 nhannguyen2k4 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
514689 18/11/2018 09:26:08 congnguyen BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
514685 18/11/2018 09:22:24 hung17122004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
513823 16/11/2018 20:38:43 truonghoanghan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
512895 15/11/2018 17:06:50 jdkun123258TDMU BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
512043 15/11/2018 10:25:52 anhvippro123z BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
511723 14/11/2018 23:06:12 hungcqt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
511647 14/11/2018 22:10:56 NghiaCPP BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
511521 14/11/2018 19:56:54 thangnt1003 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
511315 14/11/2018 11:01:45 nhuphuc2204 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
511127 13/11/2018 21:48:22 nguyenthanhdung BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
511092 13/11/2018 21:28:13 vmt120203 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510728 13/11/2018 17:33:22 congnguyen BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
510649 13/11/2018 16:30:35 lehoang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
510646 13/11/2018 16:29:54 diemqui110105 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
510621 13/11/2018 16:16:22 thienngoc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
510005 12/11/2018 20:09:35 phatdoan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
509753 12/11/2018 00:46:47 Thiennguyen1704 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
509752 12/11/2018 00:42:37 Thiennguyen1704 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
509743 11/11/2018 23:58:52 tadat216 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
509584 11/11/2018 21:07:34 congnguyen BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
509217 11/11/2018 12:01:53 59130929 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
508710 10/11/2018 08:58:48 lehoanggiang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
508349 09/11/2018 18:14:10 lehoang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
508325 09/11/2018 17:28:18 HUT_TOAN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
506723 07/11/2018 13:37:12 tuanhungnaruto BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
505758 06/11/2018 08:33:59 nguyentandung2005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
503303 02/11/2018 16:05:37 mrlihd BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
502664 01/11/2018 18:46:02 Sau BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
498762 26/10/2018 20:37:46 VPFFV BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
498550 26/10/2018 14:36:42 vanminh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498223 25/10/2018 23:32:48 Vinhh BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
498202 25/10/2018 23:14:25 musubi BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
496747 24/10/2018 11:10:09 hanluc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
496564 23/10/2018 22:58:25 anhquoc8xth BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496349 23/10/2018 20:38:07 VanHieu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
495312 21/10/2018 22:46:06 0987480154 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
494787 20/10/2018 21:43:13 Nguyenphanthanhbinh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
494767 20/10/2018 21:20:25 phuongae1 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
494727 20/10/2018 19:53:49 btappmedia BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
494556 20/10/2018 10:26:08 lucdaoquanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
494259 19/10/2018 19:32:12 Linh_Moi_T32 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
494244 19/10/2018 19:15:40 haihaihaihai0123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
494173 19/10/2018 17:59:06 vudangkhoi2003 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
493978 19/10/2018 14:36:57 duy999999 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
492822 18/10/2018 22:31:43 hoangthang11051 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
492818 18/10/2018 22:23:01 hoangthang11051 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2272 KB
492709 18/10/2018 20:59:21 dnhung1997 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1408 KB
492585 18/10/2018 18:40:04 quangtienlkhigh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
492105 18/10/2018 04:24:45 bk201 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
491804 17/10/2018 20:17:57 Fonekedokato BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
491550 17/10/2018 12:07:13 nghiaphamln BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491532 17/10/2018 11:00:20 MinhDevC BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2324 KB
490752 16/10/2018 14:21:31 trinhcongtai BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490563 16/10/2018 09:32:18 16122001 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
490496 16/10/2018 09:14:07 cavang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
490182 15/10/2018 21:45:48 vanan9205 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
490134 15/10/2018 21:29:11 quyhugo158 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
488733 13/10/2018 20:06:44 toididaocode BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 187 ms 18804 KB
487556 12/10/2018 15:32:09 Thu_8a3_TDN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487230 12/10/2018 09:28:55 zerrooo BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
487169 12/10/2018 09:02:38 tien05062004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
487162 12/10/2018 08:59:21 tuanltt1252004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
487133 12/10/2018 08:42:01 tuanltt1252004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
487008 12/10/2018 07:41:50 trang2810 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
486982 12/10/2018 07:30:55 bxgbaki BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
486590 11/10/2018 20:12:47 soloking BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
486444 11/10/2018 16:40:25 thochit BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
484996 10/10/2018 22:58:39 pks0v1p BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484389 09/10/2018 23:41:09 sang123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
484286 09/10/2018 21:22:44 Hoa_8A3_TDN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
484012 09/10/2018 16:02:59 hoangndu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
483988 09/10/2018 15:54:57 abcdefghi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
483397 08/10/2018 21:14:23 missfamily97 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483165 08/10/2018 15:12:41 bangtanboys BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
482201 06/10/2018 21:37:15 lcqhuyt1821 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2156 KB
481557 05/10/2018 21:50:54 hoalinh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480432 04/10/2018 20:47:27 Quiuit BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480412 04/10/2018 20:36:40 zxcvbgt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480352 04/10/2018 19:37:59 chevutramanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480330 04/10/2018 19:12:24 chevutramanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
480317 04/10/2018 19:00:57 baokha BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
480315 04/10/2018 19:00:30 vtduong03092112 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
480312 04/10/2018 18:57:48 minhtridang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
480305 04/10/2018 18:56:28 vuhoangtran BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
480304 04/10/2018 18:53:01 binhpro2204 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
480299 04/10/2018 18:40:17 Purple_Sheep BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
480138 04/10/2018 16:05:19 viet2805 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
479820 04/10/2018 01:06:02 a2k47phan_18 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
479680 03/10/2018 21:29:18 ngobao BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479590 03/10/2018 20:10:05 cogang123 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
478982 02/10/2018 20:46:07 C_Hiếu_k36CHV BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
478954 02/10/2018 20:29:40 kenkjn309 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
478910 02/10/2018 19:55:02 boniva161 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
478628 02/10/2018 14:57:50 phanngocquang0905 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2524 KB
478627 02/10/2018 14:57:20 nguyenkhanh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
478622 02/10/2018 14:52:58 Nothingcanstopme BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
478602 02/10/2018 14:43:24 assign9Binput BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2524 KB
478597 02/10/2018 14:39:16 anhquyen256123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
478594 02/10/2018 14:36:38 huy171104 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
478587 02/10/2018 14:33:32 kokokoko BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
478577 02/10/2018 14:08:46 nhanhuuhieu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
478576 02/10/2018 14:08:17 nhanhuuhieu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
478260 01/10/2018 23:31:35 KLinh_8a3_TDN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
478164 01/10/2018 21:44:33 trungnguyenlak2003 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
477582 30/09/2018 23:27:53 hoangnghiaviet BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
477030 30/09/2018 08:48:37 khanhnguyen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
476239 28/09/2018 23:12:21 anhquyen256123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
475870 28/09/2018 15:36:23 Mai_8A3_TDN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
475844 28/09/2018 15:08:59 tranhoainam22 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475767 28/09/2018 13:11:31 dung_8a3_TDN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 31 ms 1144 KB
475691 28/09/2018 10:51:49 luongntu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
475488 27/09/2018 22:52:14 hongphong_8a3_tdn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475010 27/09/2018 17:19:33 letrunghieu_9a3 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
474887 27/09/2018 14:30:25 hieunguyenthi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
474786 27/09/2018 09:41:04 minhduc331ns BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
474738 27/09/2018 07:10:52 hongphong_8a3_tdn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474641 26/09/2018 22:23:09 TPCuong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2164 KB
474614 26/09/2018 21:52:38 Ngoc_Nguyen_7398 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
473507 25/09/2018 12:16:39 hung_8a3_tdn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473503 25/09/2018 11:43:14 bao2342 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473471 25/09/2018 10:28:52 nguyen_8a3_TDN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473449 25/09/2018 10:24:28 TUNG_8A3_TDN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473415 25/09/2018 10:12:34 ngoc_8a3_TDN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473413 25/09/2018 10:12:08 phuong_8a3_TDN BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473390 25/09/2018 09:58:59 khoa_8a3_tdn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473374 25/09/2018 09:50:32 phuctien8a3_tdn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473368 25/09/2018 09:49:48 machiomai8a3 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473350 25/09/2018 09:41:48 quyen_8a3_tdn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473348 25/09/2018 09:40:09 Chien_8a3_tdn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
472959 24/09/2018 17:57:49 hoangteo0103 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
472741 24/09/2018 09:54:41 MTA_Asteria BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
471529 21/09/2018 22:33:03 lehoang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
471423 21/09/2018 19:40:19 phamductaictk98 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471389 21/09/2018 17:04:45 khanhsaker97 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471133 21/09/2018 07:26:16 wolf_boss BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
469963 19/09/2018 22:52:26 nghialuffy BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
469954 19/09/2018 22:40:47 zxcvbnm BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
469952 19/09/2018 22:40:34 zxcvbnm BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
469659 19/09/2018 14:16:50 phamanmaithao10 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
469422 18/09/2018 21:26:52 nguyenthanhhien BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
468900 18/09/2018 14:28:57 12hooks BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2096 KB
468738 18/09/2018 08:51:28 Kousei BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
468716 18/09/2018 08:22:57 Orchids BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1660 KB
467160 15/09/2018 12:47:13 DeBruyne BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
466885 14/09/2018 21:24:08 cotyey BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
466509 14/09/2018 12:49:31 xacutara BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
465854 13/09/2018 13:19:26 black_stone BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
465747 13/09/2018 10:14:15 ngocdoan2661 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1716 KB
464986 11/09/2018 22:39:36 huuthien198zz BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
464983 11/09/2018 22:34:21 huuthien198zz BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
464720 11/09/2018 17:14:40 red BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
464005 10/09/2018 16:44:02 conmeocon BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1288 KB
463297 09/09/2018 16:15:50 long_thathu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
461571 06/09/2018 21:52:41 Summer8103 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1956 KB
461473 06/09/2018 20:09:01 hoangthuc701 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
461403 06/09/2018 17:36:19 hellosunny BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
460771 05/09/2018 19:25:36 phuong2003vtvip BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2516 KB
460359 04/09/2018 20:14:37 Thethvl123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2152 KB
460072 04/09/2018 12:54:24 letandatty211 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1844 KB
459988 04/09/2018 09:35:25 vermouth2005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459450 03/09/2018 11:56:38 trungkenbi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1352 KB
459019 02/09/2018 15:35:47 SHIHO BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
458786 01/09/2018 23:15:43 zolydyck00 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
458632 01/09/2018 18:05:50 manh123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
458432 01/09/2018 10:16:45 hoatmt BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
458216 31/08/2018 17:59:50 NguyenKhoilop7 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
458192 31/08/2018 15:56:23 kalijay BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
457646 30/08/2018 15:52:18 letuananh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
457254 29/08/2018 22:24:39 xikhud BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
456348 28/08/2018 09:32:09 HHHHHHHH BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
455587 25/08/2018 15:48:03 MTAK53 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
453674 21/08/2018 14:47:23 long68910 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
453665 21/08/2018 14:29:43 loideptra1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
453351 20/08/2018 19:02:56 hdv250202 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
453266 20/08/2018 11:08:21 lananhtkd BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2012 KB
453196 19/08/2018 23:07:48 hitu07 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
453024 19/08/2018 14:48:56 Meliodas BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
452877 19/08/2018 00:35:55 hitu03 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
452738 18/08/2018 20:10:51 Duc_Trung BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
452646 18/08/2018 15:32:34 hitu04 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
452193 17/08/2018 17:48:19 hitu02 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
452048 17/08/2018 09:49:49 YoriHarumi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451780 16/08/2018 19:34:13 hitu01 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
451778 16/08/2018 19:33:07 hitu05 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
451774 16/08/2018 19:26:52 hitu08 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449847 12/08/2018 23:30:47 uchiha BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449603 12/08/2018 15:07:01 jsomebodywtbl BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
449346 11/08/2018 20:54:54 vuhoangtran BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
449319 11/08/2018 19:57:24 Khoi2004 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449308 11/08/2018 18:24:31 Khoi2004 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449300 11/08/2018 18:18:35 minhtridang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449298 11/08/2018 18:15:20 GuxGaming BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449297 11/08/2018 18:14:28 ducminh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449109 11/08/2018 09:16:28 ducnhannguyen2410 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
448428 09/08/2018 10:01:09 trungnghia05123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
447082 04/08/2018 10:46:41 Trietle7606 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
446982 03/08/2018 22:06:35 ThaoAVang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
446972 03/08/2018 20:57:05 Quanghung BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
446691 02/08/2018 21:57:41 huynhvanphu102 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
446564 02/08/2018 16:03:35 LongÇhampion BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
446273 01/08/2018 18:41:38 psdkljfsahdpi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
445896 31/07/2018 20:08:58 hieuhehehieu123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
445786 31/07/2018 13:44:01 0941054 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2024 KB
444997 28/07/2018 15:37:19 hanhien BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
444687 27/07/2018 08:27:39 loveloz BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
444680 27/07/2018 08:22:56 nguyennhandannnd BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
444465 26/07/2018 15:07:56 JamesBu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
444426 26/07/2018 11:21:48 bluecat9x BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
444142 25/07/2018 17:13:30 tronghieuACM BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
443443 23/07/2018 20:28:27 hunghz123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
443408 23/07/2018 19:37:54 BaoyeuTram BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
443383 23/07/2018 16:28:39 10ngocanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443110 22/07/2018 14:04:28 nguyetanh10102005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
443065 21/07/2018 22:50:25 phuongnhi_tran_1206 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
443021 21/07/2018 21:38:39 paradisebay BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
442408 19/07/2018 20:38:38 thaolinh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
442323 19/07/2018 16:09:01 nhatanh10102005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
441723 17/07/2018 16:15:08 chiyb2015 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1372 KB
440385 12/07/2018 12:56:26 huynhthanhtan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
440287 11/07/2018 23:48:51 nguyenhoang7604 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
439904 10/07/2018 19:14:26 ducanhgx BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 171 ms 17720 KB
439685 09/07/2018 23:41:04 nguyenhoang7604 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
439288 08/07/2018 11:38:36 tashagospel123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
438062 02/07/2018 15:00:53 KHOI2611 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
438030 02/07/2018 11:07:30 lshuutoan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
437769 30/06/2018 22:42:21 yorukarasu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
437584 30/06/2018 06:44:52 phu123vt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
437370 29/06/2018 00:38:14 jackcookies020 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
436823 26/06/2018 13:34:35 hoangvu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436320 24/06/2018 15:57:23 maxnguyen2003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
436102 23/06/2018 17:35:53 ngominhthu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
434524 19/06/2018 20:53:43 chienbinhlyoko BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
434272 18/06/2018 16:54:13 nhattuan722 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
432446 13/06/2018 01:15:20 snowynguyen BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
432016 10/06/2018 14:58:08 ledat112233 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
430813 06/06/2018 09:02:23 Blue06 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430533 04/06/2018 23:10:10 rangnokapk BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430449 04/06/2018 18:22:01 vantho1298 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
430446 04/06/2018 18:18:45 vantho1298 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430443 04/06/2018 18:15:02 vantho1298 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
430328 04/06/2018 08:02:44 hung30052002 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2060 KB
430261 03/06/2018 21:05:18 taminhquanno21 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
430028 02/06/2018 21:09:30 nqvmystery123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
429213 30/05/2018 05:57:42 Asteross BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
426836 24/05/2018 13:59:41 17TiTheAnh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
426732 23/05/2018 20:03:58 vietthanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
426450 22/05/2018 13:57:39 MeoAmi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426188 21/05/2018 14:42:36 nhathuypt25 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426187 21/05/2018 14:42:33 nhathuypt25 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
425952 20/05/2018 11:53:00 NTUThananhthien BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
425764 18/05/2018 23:38:23 unknown01 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
425343 16/05/2018 20:21:57 ndkhoa146 BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 46 ms 1568 KB
425137 15/05/2018 21:23:35 sneaky1999 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
425106 15/05/2018 20:29:34 buidinhpham2004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
424846 14/05/2018 19:44:14 MonsterTTRR_6a3_2006 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
424670 13/05/2018 23:25:10 fake1 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
423544 07/05/2018 23:33:20 thienthanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
423538 07/05/2018 22:50:47 kaitou1412 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
422834 02/05/2018 20:11:07 dungdq2002 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
422623 01/05/2018 17:06:12 vinhnt BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
422570 01/05/2018 11:48:17 badao BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
421732 27/04/2018 21:58:54 TranHoang BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
421193 25/04/2018 15:25:31 chicken1996 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
421107 25/04/2018 08:37:11 huukhoa2608 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
421006 24/04/2018 21:38:51 vuong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
419881 20/04/2018 22:41:56 nguyenvantien0903 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
418916 17/04/2018 15:26:30 allen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418817 16/04/2018 22:28:14 Quanpro98 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
418551 15/04/2018 18:37:47 quan8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
418437 15/04/2018 14:03:38 nguyenngochan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
416926 13/04/2018 10:12:53 thuy12052004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
415891 11/04/2018 10:53:39 Love4T144 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
415756 10/04/2018 23:26:11 Anh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
415268 09/04/2018 21:15:35 nghethuat102 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
413684 05/04/2018 18:11:27 bibinguyen BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
413268 04/04/2018 18:03:14 khab1706592 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
412613 03/04/2018 08:59:24 truongcao BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
412541 03/04/2018 07:33:50 55555 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
411105 29/03/2018 21:47:35 __________ BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
409673 26/03/2018 21:33:00 buihongxuyenk98lhp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
409219 26/03/2018 07:06:17 reaper2003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
408921 24/03/2018 23:16:04 kaitoukid1609 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
408575 23/03/2018 22:52:53 iiiiiii125478 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
408330 23/03/2018 11:01:16 karasu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1612 KB
407992 22/03/2018 18:36:13 minhdanglvl BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
407951 22/03/2018 16:32:33 phamdat2 BARA - Bánh rán Python 2 Accepted 46 ms 1472 KB
407942 22/03/2018 16:21:09 nguyenngochan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2336 KB
407941 22/03/2018 16:20:28 Truongthienloc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1960 KB
407939 22/03/2018 16:19:17 benopera5 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
407938 22/03/2018 16:18:23 nguyenngochan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
407936 22/03/2018 16:17:23 benopera5 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
407935 22/03/2018 16:16:38 benopera5 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
407929 22/03/2018 16:11:23 nguyenngochan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
407921 22/03/2018 16:01:16 letuongminh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
407907 22/03/2018 15:44:36 letuongminh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
407710 22/03/2018 09:38:22 tinhochbt BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 31 ms 1956 KB
406728 20/03/2018 10:06:16 hungokok BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
406064 17/03/2018 16:14:27 nguyen123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2540 KB
406060 17/03/2018 16:00:25 094175234 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
405912 16/03/2018 22:48:14 vantho1298 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
403283 12/03/2018 22:44:34 tungtdn4321 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
402057 09/03/2018 13:37:40 nguyen041202 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
401103 05/03/2018 20:40:16 khaitobeo12 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401054 05/03/2018 17:17:38 YeuEmTuCaiNhinDauTien BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
401002 05/03/2018 14:32:40 khaitobeo12 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
400793 04/03/2018 14:04:49 094175234 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
400738 04/03/2018 09:54:03 khaitobeo12 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
400724 04/03/2018 08:52:17 QUARK BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
400658 03/03/2018 21:59:18 lanhhan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
400346 03/03/2018 07:41:11 toila4120 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
400125 02/03/2018 15:43:14 khaitobeo12 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
400103 02/03/2018 14:25:39 094175234 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
399161 27/02/2018 16:02:27 dat_tran1200 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
398648 25/02/2018 12:50:14 nhphucqt BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
398389 24/02/2018 09:51:42 vụnguyen15082002 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 31 ms 1492 KB
397639 21/02/2018 16:56:24 kanadetachibana BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
397230 19/02/2018 16:25:27 chaukhanh2003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
396144 13/02/2018 07:41:28 minhlam2102002 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
395789 11/02/2018 20:17:06 trang2002cool02 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
395544 10/02/2018 09:34:56 nguyenlenguyen123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
395357 09/02/2018 15:55:48 sonsieusen BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
395351 09/02/2018 15:19:23 baothang123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
395346 09/02/2018 14:56:00 khaitobeo12 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
395330 09/02/2018 13:53:15 duongbp1990 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
395321 09/02/2018 12:07:34 094175234 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
395131 08/02/2018 14:59:07 thuyvan123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
394722 07/02/2018 08:04:17 truongcoi2001 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
393260 01/02/2018 08:18:26 NamDo BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
393250 01/02/2018 08:12:05 gtneopuv BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
393225 01/02/2018 07:43:23 xuanvuong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
393157 31/01/2018 21:08:48 2221115541 BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 62 ms 1556 KB
392450 29/01/2018 17:47:11 trungtt123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392097 29/01/2018 00:07:41 vandai61 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
392016 28/01/2018 19:35:53 tranthutrang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1616 KB
390976 25/01/2018 20:06:28 davic_2001 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
390974 25/01/2018 20:01:07 anhminh2912003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
390540 24/01/2018 22:14:09 ntngocngoc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
390001 23/01/2018 15:37:34 Anh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
387638 19/01/2018 17:31:35 SmithWinter BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
387195 18/01/2018 15:23:06 metwaroi31 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
387162 18/01/2018 14:54:47 trananhprince BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
387067 18/01/2018 09:27:59 minhanhgaru BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
386980 17/01/2018 22:52:00 ddthanh17pfiev BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
386648 17/01/2018 08:58:34 lockhaicttv BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
386527 16/01/2018 20:35:13 pro113ti BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
386182 15/01/2018 20:56:44 tranminhtan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
385873 14/01/2018 22:56:45 Knight BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384992 12/01/2018 15:19:19 haminh2003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384975 12/01/2018 15:10:26 anhduy1811 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384969 12/01/2018 15:06:19 longvt24 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384920 12/01/2018 14:26:50 QuỳnhNhư BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384915 12/01/2018 14:22:15 giangvu258 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384550 11/01/2018 15:38:39 vuongbxvp BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384452 11/01/2018 14:45:32 oanhbxvp BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
384434 11/01/2018 14:35:40 chibxvp BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384169 10/01/2018 19:05:55 ngocminh BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
383767 10/01/2018 06:13:11 2221113513 BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
383389 09/01/2018 09:42:03 ducden2003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382402 06/01/2018 09:46:11 chinhhi BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
382143 05/01/2018 20:49:09 Socola_Đại_Ca BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
382096 05/01/2018 19:54:49 anh2k3vq BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381989 05/01/2018 16:02:23 SavarinJames BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381952 05/01/2018 15:18:08 caubedaumat BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381603 04/01/2018 21:37:57 hocsuotdoi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381369 03/01/2018 14:10:44 namtran3723bp BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2584 KB
381239 03/01/2018 09:28:58 cat BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380712 02/01/2018 13:12:42 ngoctranle1408 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
379538 31/12/2017 14:30:57 trungtp99 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
379415 30/12/2017 23:11:40 LukH BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
379081 29/12/2017 20:59:25 QuangTruongNguyen BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
378813 29/12/2017 09:00:09 everson BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
378684 28/12/2017 19:38:24 nvta BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
378472 28/12/2017 11:02:31 ntd992003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
377958 26/12/2017 22:52:41 haxorus2004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
377837 26/12/2017 18:37:33 phannhatloi BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377807 26/12/2017 16:12:18 hung30112002 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375854 17/12/2017 09:19:53 tenda1234 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
375517 15/12/2017 20:42:42 thelightvn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375475 15/12/2017 18:29:58 quan8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
375380 15/12/2017 15:27:01 hoi_lam_gi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
375070 14/12/2017 22:39:55 hoainam BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
374883 14/12/2017 10:59:27 changlangtu97 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1360 KB
374339 12/12/2017 22:47:23 khangvo BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
373217 08/12/2017 16:30:22 munrio123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
373089 08/12/2017 14:22:13 Shyn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372843 07/12/2017 15:09:46 ledung497 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372840 07/12/2017 14:57:05 ledung497 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372832 07/12/2017 14:42:12 ledung497 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372586 06/12/2017 20:12:05 nguyenquochuydl123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
372513 06/12/2017 15:01:39 badaocm234 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
371508 04/12/2017 11:08:48 PearlHo BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
371071 03/12/2017 21:19:08 umaruhotoru BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
370390 02/12/2017 10:34:34 php122002 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
369925 01/12/2017 13:18:40 votrunghieu9a2 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
369277 30/11/2017 12:37:08 MrRobot BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369083 29/11/2017 23:50:26 phuocanh1625 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
368731 29/11/2017 10:19:21 orimashaky BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
368287 28/11/2017 14:55:26 tung_beo_beo BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
368253 28/11/2017 14:23:09 huy_hvt2004 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
368230 28/11/2017 13:40:19 huynhchi90524 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
368095 28/11/2017 09:12:55 ironmank37d BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
366858 27/11/2017 12:36:22 namtao97 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
366809 27/11/2017 09:40:25 phambichngoclamson2002 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366652 26/11/2017 22:01:12 NMTJ4F BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366639 26/11/2017 21:47:21 Venus BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366166 25/11/2017 22:51:46 lkdn3t_python BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 46 ms 1460 KB
365750 24/11/2017 23:49:13 cufury BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
364928 23/11/2017 18:39:44 trainolp2017 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364160 22/11/2017 14:46:26 DinhCamNhu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364044 22/11/2017 09:32:22 doduc2652002 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
363845 21/11/2017 21:51:15 tranduyminh0919 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
363792 21/11/2017 20:42:54 thaibabao BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
363659 21/11/2017 15:47:59 quocnguyen BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
362623 19/11/2017 10:00:24 WTF24 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
362562 19/11/2017 00:43:37 hlsclan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362003 17/11/2017 21:07:13 vinhntndu BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
361292 16/11/2017 15:46:53 thanh123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1988 KB
360677 15/11/2017 19:57:24 buicamtu108 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1820 KB
359124 13/11/2017 19:43:14 tungtdn4321 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
359053 13/11/2017 17:02:53 thao1234 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
358827 13/11/2017 12:47:14 minhth_1412 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358396 12/11/2017 19:24:56 Minhkiu7a3_TDN BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
357944 11/11/2017 22:51:07 khoa0308 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357387 10/11/2017 22:53:58 haiyenk98lhp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357337 10/11/2017 22:08:01 tienanhk98lhp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356861 10/11/2017 14:06:00 khoinguyentdmu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
355991 09/11/2017 11:37:19 quang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
355954 09/11/2017 10:47:53 tuanhbt133 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
355791 08/11/2017 22:31:30 hoangphuc12510 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
355780 08/11/2017 22:17:10 thamtudeptrai007 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
354826 07/11/2017 21:02:20 hanhhak98lhp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
354775 07/11/2017 20:18:11 BuiThanhNam BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354633 07/11/2017 16:00:10 thiend17pm03_dhtdm BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354531 07/11/2017 15:06:53 Phandat16 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1876 KB
354215 06/11/2017 23:04:39 cyb3 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353432 06/11/2017 09:00:59 2005tung BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
353384 06/11/2017 08:02:28 thanhha7a3TDN BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1940 KB
353383 06/11/2017 08:02:25 balancebreaker2123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
353378 06/11/2017 07:57:49 Ngoc_7a3_TDN BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1612 KB
353374 06/11/2017 07:55:42 Shanks_Tóc_Nâu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1680 KB
353370 06/11/2017 07:54:00 Nguyenkhoi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
353368 06/11/2017 07:52:57 chimai7a3TDN BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
353367 06/11/2017 07:52:42 tthm BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
353365 06/11/2017 07:51:50 trangminhtnd BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
353364 06/11/2017 07:51:19 chinh_tdn_7a3 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2216 KB
353354 06/11/2017 07:17:26 Duongnguyen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353349 06/11/2017 04:34:31 thinh2242005lop7A3 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
353310 05/11/2017 23:14:52 TuanĐz7A3TĐn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1900 KB
353303 05/11/2017 23:02:38 hoainam2222005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353301 05/11/2017 23:01:37 hoainam2222005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
353270 05/11/2017 22:23:59 Bichngoc123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2208 KB
353258 05/11/2017 22:21:48 VuNguyenHongPhong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
353253 05/11/2017 22:12:17 trankien7a3tdn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
353252 05/11/2017 22:12:06 vmax7a3tdn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2088 KB
353241 05/11/2017 21:58:48 VuNguyenHongPhong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
353238 05/11/2017 21:57:40 Azusaki BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
353186 05/11/2017 21:13:58 tranthihathu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
353166 05/11/2017 20:55:31 hoangdz BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
353154 05/11/2017 20:42:50 daingu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
353120 05/11/2017 19:53:37 ngocloly BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
353084 05/11/2017 18:54:59 hoalinh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353067 05/11/2017 16:43:37 Ngoc_7a3_TDN BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
353060 05/11/2017 16:23:24 trongphuc_tdn1105 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
352956 05/11/2017 10:32:21 hien_jeony BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352910 05/11/2017 09:51:15 balancebreaker2123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2184 KB
352820 05/11/2017 08:43:43 tranthihathu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
352623 04/11/2017 20:37:27 nguyentuan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2072 KB
352608 04/11/2017 20:27:07 chimai7a3TDN BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
352384 04/11/2017 15:26:35 minh3chap BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
351639 03/11/2017 08:02:48 Truong_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
351090 02/11/2017 15:58:01 ngolinh8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
350940 02/11/2017 14:47:24 duc8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
350901 02/11/2017 14:31:43 ninhduchuy_8a3 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1940 KB
350869 02/11/2017 14:11:36 minhtdn8a3 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
350743 02/11/2017 10:16:29 kami BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
350203 01/11/2017 16:06:09 luxabu BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
349942 01/11/2017 08:01:49 isora1996 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
349802 31/10/2017 23:56:31 haxuantoan98 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349704 31/10/2017 22:16:27 nguyenthanhtung BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
349646 31/10/2017 21:45:06 hoangnguyen29 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
349534 31/10/2017 20:29:34 chinhd17ht01tdmu BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
349465 31/10/2017 19:04:24 phươnganh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
349243 31/10/2017 13:32:02 ttdpro98 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
349034 31/10/2017 07:27:35 hoan2k1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
348902 30/10/2017 22:59:31 quan8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
348900 30/10/2017 22:59:01 KTPLinh8A3_TĐN2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
348895 30/10/2017 22:56:30 Duong8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348836 30/10/2017 22:21:09 manh8a3tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348826 30/10/2017 22:15:05 tuananhtdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348727 30/10/2017 21:35:44 quang8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
348704 30/10/2017 21:26:26 2005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
348686 30/10/2017 21:19:02 nam8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
348662 30/10/2017 21:10:12 duc8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
348632 30/10/2017 20:57:48 hung8a3_tdn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348599 30/10/2017 20:37:56 vuvietha BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
348549 30/10/2017 20:15:31 qđạttdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
348548 30/10/2017 20:15:02 huydat_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
348547 30/10/2017 20:12:47 MinhChau_A3_TDN_2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
347936 29/10/2017 21:03:22 ngocanh8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
347836 29/10/2017 16:07:12 aplessss BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 203 ms 17256 KB
347761 29/10/2017 15:01:12 legendstrangeitc BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
347382 28/10/2017 20:58:12 duchau16199 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
347297 28/10/2017 19:47:22 MinhThư BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
347280 28/10/2017 19:35:36 DBVG BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
346875 27/10/2017 21:43:21 dominhhoang7a4á BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
346826 27/10/2017 20:55:34 khanhtran3596 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
346680 27/10/2017 16:23:35 tuanhao_itc BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
346677 27/10/2017 16:21:54 quocbinhitc BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
346676 27/10/2017 16:20:17 hoanglamitc BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
346516 27/10/2017 14:36:20 thanhchuongitc BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
346440 27/10/2017 12:53:10 linh7A4 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
346420 27/10/2017 11:20:12 Viet8a3tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
345821 26/10/2017 16:10:11 hai8a3_tdn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
345818 26/10/2017 16:09:15 hieu8a3_tdn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345804 26/10/2017 16:03:12 phamhuy8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
345274 26/10/2017 06:11:03 minhno2000_tdn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
344421 25/10/2017 08:46:51 manhhungking BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
343656 24/10/2017 08:09:02 bachhuyhung20102001 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
343096 23/10/2017 15:52:35 freepascal BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
342778 22/10/2017 22:06:05 meobeo1234 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
342020 21/10/2017 19:36:21 yasuo BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
342018 21/10/2017 19:35:30 haltv BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
341773 21/10/2017 13:07:45 huy9a1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
341698 21/10/2017 10:57:28 Juong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
341515 21/10/2017 08:42:53 dungzudd231001 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
341437 20/10/2017 23:33:20 aplessss BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341404 20/10/2017 22:29:15 BaoKhuong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
341362 20/10/2017 21:42:19 Thai BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
340996 20/10/2017 11:15:04 vuthehuyht BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340824 20/10/2017 08:55:25 vietdeptrai BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
340736 19/10/2017 23:14:12 truongtt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
340459 19/10/2017 15:59:07 tung_8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
340420 19/10/2017 15:38:18 manh8a3tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
340418 19/10/2017 15:37:28 thanh8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
340178 19/10/2017 14:02:25 ha8a3tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
340125 19/10/2017 12:41:26 huudat8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
339776 18/10/2017 22:31:22 hieu8a3_tdn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
339719 18/10/2017 21:46:17 thutrang8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
339713 18/10/2017 21:44:40 hoa8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
339660 18/10/2017 21:07:48 trunghieu8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
339659 18/10/2017 21:07:42 ManhDung8a3_TDN BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338643 17/10/2017 10:40:05 vinhquana BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338511 17/10/2017 08:23:30 kimngan8a3_tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
337879 16/10/2017 19:01:44 hoangtrung080697 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
337792 16/10/2017 15:00:04 taikhoan1 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
337732 16/10/2017 09:47:37 unknownsol98 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
337008 15/10/2017 12:06:00 0000000000 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
335568 13/10/2017 15:29:31 hoi_lam_gi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
335086 12/10/2017 20:52:57 nguyenquechi123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
334663 12/10/2017 14:14:26 SHieu8a3TDN2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
334660 12/10/2017 14:11:21 cong8a3tdn2017 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
334033 11/10/2017 16:12:58 manhh15 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
333916 11/10/2017 14:44:32 caovantheanh BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
333906 11/10/2017 14:29:23 Master_01 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
333597 10/10/2017 21:42:19 darkdragon02 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
333593 10/10/2017 21:38:58 long123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
332890 09/10/2017 22:00:30 tuyetlam21 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
332634 09/10/2017 18:05:26 tanan112 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
332400 09/10/2017 11:15:58 Minatokaze BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
331869 08/10/2017 18:01:54 thienhk15 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
331744 08/10/2017 15:03:12 lcnguyendang123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
331599 08/10/2017 11:24:10 NAKICTI BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
330637 07/10/2017 08:14:00 tinhhk15 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
330457 06/10/2017 22:14:17 canlit BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
329223 05/10/2017 02:43:12 minhnguyen998vp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
328947 04/10/2017 14:50:13 yinlangoc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
328739 03/10/2017 22:26:22 sanglequang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
328407 03/10/2017 15:24:08 vikhangcqt171 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
326310 30/09/2017 21:54:43 Than BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
326168 30/09/2017 16:56:03 christzy BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
325008 28/09/2017 22:51:09 hanhhuyenit1619 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324953 28/09/2017 21:51:13 hungga1711 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
324880 28/09/2017 20:59:47 huuk98lhp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
324325 28/09/2017 14:30:13 nguyenvanduck98lhp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323848 27/09/2017 18:09:34 locnguyen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323301 26/09/2017 15:52:07 HVT BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
322979 25/09/2017 23:42:23 myfriend1102vn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
322766 25/09/2017 21:01:21 shuu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
322470 25/09/2017 00:42:29 hoangnghiak98lhp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
322388 24/09/2017 21:56:22 anntpro BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
322281 24/09/2017 17:50:53 Sato BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 171 ms 17636 KB
321447 23/09/2017 11:42:45 truongntt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
321073 22/09/2017 20:27:10 masterv BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
319057 18/09/2017 18:21:25 ductinLHP BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
318654 17/09/2017 18:09:28 honghoa2k2z BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318502 17/09/2017 14:56:53 chamchamcham BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
317508 15/09/2017 15:37:16 k30tin BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
316935 14/09/2017 10:45:43 trongphuongbkhn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316924 14/09/2017 10:23:35 tiny BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
315309 11/09/2017 09:11:24 manhcuongcvp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314717 09/09/2017 20:25:03 huyvuhp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
314065 07/09/2017 23:33:14 trantien151198 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
313652 06/09/2017 23:10:09 714D65 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
312566 03/09/2017 16:21:07 duong2 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
312564 03/09/2017 16:18:25 duong2 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2196 KB
312250 03/09/2017 10:11:23 NTKimTiền BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
312209 03/09/2017 09:33:30 dinhtri BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
311907 02/09/2017 12:24:58 ledat112233 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
311906 02/09/2017 12:23:44 ledat112233 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
311898 02/09/2017 12:05:43 ledat112233 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
311820 02/09/2017 00:14:49 thainguyen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311274 31/08/2017 15:14:50 buiminhkhang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
311272 31/08/2017 15:07:57 hoanglongbpt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
311097 30/08/2017 21:35:55 crush BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
311073 30/08/2017 20:41:37 hieunv1996 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
310787 29/08/2017 23:54:59 anhbannho147vn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
310758 29/08/2017 22:37:46 xekoiuxuka BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
310416 29/08/2017 10:21:22 blebleble BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
308884 25/08/2017 07:10:57 congminh410 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
308013 23/08/2017 00:25:47 my_crush_hates_me BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
306765 19/08/2017 08:11:53 Adam_Kyle_Java BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 156 ms 17664 KB
306699 18/08/2017 21:36:11 nguyenchicuong BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
306340 18/08/2017 11:06:23 thanhdatna1996 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
306168 17/08/2017 22:14:02 Tu2112003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
305371 16/08/2017 09:37:55 BINHTHUONG BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
305325 16/08/2017 08:43:03 lengoctho BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
304913 15/08/2017 15:49:17 thanhhoang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
304738 15/08/2017 08:38:49 trungtran BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
303416 11/08/2017 16:27:23 Quân1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
303394 11/08/2017 16:11:45 lecanh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
303389 11/08/2017 16:11:02 Tunga1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
303385 11/08/2017 16:09:28 duonga1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
303383 11/08/2017 16:08:47 Tranvanthang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
303351 11/08/2017 15:48:43 smad BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
303350 11/08/2017 15:48:23 ProLQM BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
303346 11/08/2017 15:46:45 ngolong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
303320 11/08/2017 15:21:05 ngolong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
303296 11/08/2017 14:50:01 detuvc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
303294 11/08/2017 14:49:57 duong2 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
302665 09/08/2017 21:55:31 ncdkhoa4d BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
302487 09/08/2017 11:32:53 reset BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
302096 08/08/2017 11:11:21 pascalpc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
301846 07/08/2017 15:37:23 nakrothpro BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
301459 05/08/2017 22:21:45 dothanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
301442 05/08/2017 21:53:17 nty BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
301022 04/08/2017 15:17:32 vohinh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
301018 04/08/2017 15:05:33 anh76qn BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
300216 31/07/2017 15:43:09 flightlessbird BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 46 ms 1548 KB
299825 28/07/2017 23:21:26 trang2002cool BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
298550 25/07/2017 00:31:19 hungk36b BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
298494 24/07/2017 20:48:46 Daoduychien BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
297513 21/07/2017 11:40:37 skydriver001 BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 171 ms 17648 KB
297128 20/07/2017 07:45:01 congthangk36d BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
297032 19/07/2017 21:50:39 minhthu20201 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
296420 18/07/2017 08:13:12 uongnuocbangmom BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
296159 17/07/2017 09:58:17 hut_phamquochuy BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
296050 16/07/2017 21:51:09 duceragon BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
295307 14/07/2017 10:39:36 logacc999 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
295248 14/07/2017 08:47:24 Nhokkz BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
294052 10/07/2017 15:58:20 lqt_ctc_1307 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
292397 03/07/2017 02:51:09 okeomachnha BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
291790 29/06/2017 22:47:44 nmcuongit97 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
290536 24/06/2017 13:57:25 datphu37 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290504 24/06/2017 12:12:19 nhpntz0t BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
290357 24/06/2017 00:13:42 nguyentrungthanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
289796 22/06/2017 00:48:47 nguyenhaidang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
289536 21/06/2017 07:27:28 Ledacthuong2210 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
289482 20/06/2017 23:29:17 01667401268 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
288859 18/06/2017 11:02:53 thienbaotb BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
288335 16/06/2017 09:00:07 thienbaotb BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
288112 15/06/2017 10:55:43 saothuaduoc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
287619 13/06/2017 18:56:54 logn145236 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
286838 11/06/2017 00:01:59 arohigh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
286363 09/06/2017 08:05:50 Zen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
286283 08/06/2017 22:40:55 Mirai128 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
286279 08/06/2017 22:31:14 MakmarGod BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
284534 31/05/2017 23:45:53 langocson8125 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284514 31/05/2017 21:52:54 datpham200120 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284323 30/05/2017 23:18:12 bachtam2001 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283102 25/05/2017 11:35:10 hatuank97lhp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
282605 23/05/2017 14:19:28 johnstonebig BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282039 21/05/2017 22:43:27 hocattuongltv BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
282038 21/05/2017 22:39:43 Vinh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
281793 20/05/2017 20:49:16 daycoma1998 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1508 KB
281250 18/05/2017 08:01:19 hahpuc BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
279730 16/05/2017 14:42:43 southround2805 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
279729 16/05/2017 14:42:28 traptrap1104 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
276228 07/05/2017 19:43:13 azulgrana1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
276216 07/05/2017 19:27:53 ngophuthinh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
275354 03/05/2017 20:59:52 NghiCáVàng BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274409 28/04/2017 17:58:02 trinhvanluc213 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
273293 24/04/2017 10:20:32 contiti BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
272668 21/04/2017 23:56:19 rockman030 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
271790 18/04/2017 15:32:39 allen BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
271222 16/04/2017 14:32:43 khanhnguyen0209243 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
271132 16/04/2017 10:01:23 123B BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
270433 13/04/2017 15:00:14 up_out_of_all BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269798 11/04/2017 10:55:07 nguyenducptit BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269728 11/04/2017 08:58:36 hellovn321 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
269727 11/04/2017 08:58:34 hellovn321 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
269632 10/04/2017 22:16:41 nguyenvanbien BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269294 09/04/2017 15:18:10 dangkhoa_pascal BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
268708 07/04/2017 21:47:46 frostpixel BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
268289 06/04/2017 22:17:30 nguyenduclam0605 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
268164 06/04/2017 19:53:35 baotran01051998 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
267922 06/04/2017 11:29:17 MINHKHANG BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
267336 05/04/2017 10:51:20 coderkcdhv BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
266530 03/04/2017 17:33:40 jackytrung2001 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
266028 02/04/2017 13:32:45 leplalep BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
265504 31/03/2017 21:35:49 minhaho160601 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
263833 27/03/2017 10:56:59 peppie BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
263733 26/03/2017 23:36:41 tuan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
263731 26/03/2017 23:29:27 tuan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
263145 25/03/2017 19:54:02 junnguyen BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262606 23/03/2017 23:13:00 Minhduc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2104 KB
261380 21/03/2017 09:02:43 awatjkim BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
260641 19/03/2017 09:26:50 ktlt2014 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
260640 19/03/2017 09:25:46 koscienly BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
260415 18/03/2017 18:05:04 someday BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
259555 17/03/2017 18:55:59 doituyentin BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
259013 16/03/2017 20:27:16 nkduc BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
258514 15/03/2017 16:03:52 fatter111 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
258511 15/03/2017 16:01:05 ducanh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
256303 09/03/2017 21:47:36 NPL BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
256259 09/03/2017 18:35:36 Midodra BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
255788 08/03/2017 00:17:37 mathiznogoud BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
255777 07/03/2017 23:04:19 buivietthanh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
253231 28/02/2017 15:24:53 hanhan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
252371 26/02/2017 18:41:18 meomeo123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
251423 23/02/2017 16:29:17 lonelystar BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
251335 23/02/2017 01:56:53 Adam_Kyle BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
251215 22/02/2017 21:46:03 ginsama01 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
250276 20/02/2017 10:27:13 nmc1998 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
247169 14/02/2017 14:05:54 kiuxinhdep253 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
247167 14/02/2017 13:59:02 hoanmalai BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
246393 12/02/2017 07:30:29 Soledad BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
246111 11/02/2017 10:59:37 nguyenngocliem BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
245843 10/02/2017 14:49:43 s2karens2 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
245733 10/02/2017 10:09:05 king744744 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
243664 29/01/2017 18:36:33 gowthern BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
243146 26/01/2017 00:40:23 mik271 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
241869 17/01/2017 19:42:27 tsunaswada BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
241618 15/01/2017 23:00:21 omega1100100 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
240862 13/01/2017 21:55:30 tranthanhhai BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
240066 11/01/2017 21:19:43 huyokmi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
237863 03/01/2017 22:13:34 doanthetai2005 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
237827 03/01/2017 21:03:35 nguyenhoanganh1612001 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
237765 03/01/2017 16:41:48 hoangthuhang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
237552 02/01/2017 21:29:38 longtruongdt2001 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
237444 02/01/2017 14:31:41 sonheo123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
236454 29/12/2016 09:49:39 lecam16T1 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
235857 26/12/2016 17:57:20 pipipham BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
235714 25/12/2016 19:43:14 duyqnguyenle BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
235540 25/12/2016 07:56:58 huynhdinhhiep BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
235417 24/12/2016 16:07:40 votriphu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2080 KB
235416 24/12/2016 16:07:34 votriphu BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
235410 24/12/2016 16:00:31 bigbahh122 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2164 KB
234326 23/12/2016 23:18:07 linhlrx BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
234252 23/12/2016 17:46:49 leesin BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
233900 21/12/2016 20:41:40 tronghk14 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
233429 19/12/2016 16:55:25 nguyentamdat BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
233427 19/12/2016 16:51:45 nameless BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
233208 18/12/2016 10:53:20 vuhongson BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
232571 15/12/2016 16:34:52 duongankhuong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 708 KB
232570 15/12/2016 16:34:17 trungnguyen0902 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
232387 14/12/2016 20:19:53 ltbminh_ctl BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
232386 14/12/2016 20:18:32 datgk14 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
232374 14/12/2016 19:58:38 chaats BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
232329 14/12/2016 16:02:17 thanhria BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 203 ms 16924 KB
232326 14/12/2016 15:49:47 shinta BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
232276 14/12/2016 12:23:43 tuandatqn95 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
232142 13/12/2016 21:16:56 tranxuanloc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
231862 13/12/2016 10:32:42 NVL BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
231402 11/12/2016 17:16:42 SlothSe7en BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
231171 10/12/2016 21:13:09 rankcựccao BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2012 KB
230646 09/12/2016 10:47:42 tranlehiep2203 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
230004 07/12/2016 21:44:59 iostream BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
229554 06/12/2016 21:49:25 nguyentruonghoanghai BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
229283 05/12/2016 23:31:00 copycat BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
229246 05/12/2016 22:39:10 hieua2tincvp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
228564 03/12/2016 22:13:53 hoanglindegaard BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1232 KB
228529 03/12/2016 21:05:33 nvanhoang188 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
227900 01/12/2016 22:33:56 qtuan140101 BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 171 ms 17856 KB
227609 01/12/2016 08:28:17 thanhngoac272599 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
227563 30/11/2016 23:42:01 nguyentandat1502 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
226553 29/11/2016 09:26:43 hut_nguyenquynhattu BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
225208 26/11/2016 18:15:24 phbhan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
224995 26/11/2016 11:02:14 socodentin BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
224974 26/11/2016 10:44:19 vuonghieuvui BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
224595 25/11/2016 21:21:56 buihoat2003 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
224065 25/11/2016 10:01:28 gacode BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 156 ms 17860 KB
222901 23/11/2016 17:30:21 cp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
222770 23/11/2016 13:52:41 kienInu1 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
222106 22/11/2016 14:14:05 casaumayman BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
221742 21/11/2016 20:33:29 huyvuvn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
221594 21/11/2016 18:35:29 thilove98 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
221231 21/11/2016 07:49:45 codera3k48 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
220720 19/11/2016 23:30:24 duongtc1 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
220067 18/11/2016 16:52:43 namhaiscvtd BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2048 KB
220062 18/11/2016 16:49:32 mycatismoon BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
220039 18/11/2016 16:22:55 kiuxinhdep253 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2548 KB
219473 18/11/2016 00:46:40 nguyenthanhtinh365 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
219301 17/11/2016 21:41:34 dats2007 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
218026 15/11/2016 21:09:37 kazutohbt BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2188 KB
217544 15/11/2016 14:03:11 lkhkhang BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
217542 15/11/2016 14:01:01 tuongvi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1884 KB
217324 14/11/2016 20:58:23 uitachi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
216980 14/11/2016 00:25:02 khakha2706 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
216406 12/11/2016 20:12:22 Hieu_sqtt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
213542 09/11/2016 08:22:09 xben BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 0 ms 1332 KB
213498 09/11/2016 01:30:37 o0985950397 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
213440 08/11/2016 23:47:57 oOovWvoOo BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
213290 08/11/2016 20:32:38 khoaat BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
212841 07/11/2016 22:01:38 mansblacks BARA - Bánh rán Python 3 Accepted 46 ms 6244 KB
212384 07/11/2016 12:55:56 giaythuytinh338 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
212148 06/11/2016 21:32:39 noatall2404 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
211077 04/11/2016 21:44:56 tanloitdmu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
210142 03/11/2016 10:47:05 cuongquep BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
209984 02/11/2016 22:59:30 quocanh507 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
209964 02/11/2016 22:44:22 Nasukek20 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
208360 31/10/2016 21:10:15 bethogay BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
208328 31/10/2016 20:11:42 voxuanny32 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
208187 31/10/2016 16:00:36 shay_betrayal BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1508 KB
207816 30/10/2016 19:55:11 minhquangsqtt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
207751 30/10/2016 17:18:48 2221113513 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
207601 30/10/2016 09:53:30 dinhvanhuy98 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
207583 30/10/2016 07:23:49 vietbrave BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
207476 29/10/2016 21:42:02 mk BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
205843 27/10/2016 19:22:41 BanhNhanDau BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 187 ms 18640 KB
204799 26/10/2016 00:57:50 congson123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
204511 25/10/2016 20:19:10 k4mjk4mjz3 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
204379 25/10/2016 17:08:13 presariohg BARA - Bánh rán Java 8 Accepted 171 ms 17728 KB
203891 24/10/2016 20:47:02 s2lyonking BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
203774 24/10/2016 19:36:05 congtaisqtt BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
203717 24/10/2016 18:56:04 rikimaru161 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
203079 23/10/2016 20:12:16 mister_0_nile BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
201524 22/10/2016 15:45:16 anhpro96 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
201424 22/10/2016 09:59:28 nguyenthang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
201172 21/10/2016 23:12:16 Ramaas22 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
200792 21/10/2016 17:04:26 hieua2tincvp BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
200788 21/10/2016 16:59:49 12345678 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
200639 21/10/2016 09:42:52 LHP BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
200087 20/10/2016 16:04:02 dungdt102001 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
200028 20/10/2016 15:16:18 hotuanhung BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
199670 19/10/2016 22:29:22 myfriend1102vn BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
199645 19/10/2016 21:49:40 bjnjucun BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
199631 19/10/2016 21:25:52 tuan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
199369 19/10/2016 15:37:03 cuong_123 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
199363 19/10/2016 15:30:42 tranduykhanh BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
199362 19/10/2016 15:29:43 khongtrongvan BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
199341 19/10/2016 15:04:43 mynamesela BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
199336 19/10/2016 14:57:57 truong8a BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
199029 18/10/2016 23:56:32 vhoang BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
198704 18/10/2016 18:57:55 agoodstudent BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
198606 18/10/2016 16:00:49 nqc290997 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
198492 18/10/2016 12:01:54 NoName96 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
198453 18/10/2016 10:32:37 HVDInh33 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
198274 17/10/2016 23:49:18 lehuyhoang050401 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
198236 17/10/2016 23:09:51 misiisim_zero BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
197978 17/10/2016 18:14:48 khoinguyentdmu BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
197973 17/10/2016 17:58:14 truongtv28 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
197725 17/10/2016 14:31:42 ngocnhi BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
197677 17/10/2016 12:07:45 Bội BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
197669 17/10/2016 11:52:07 KaKa BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
197576 16/10/2016 23:28:34 tienthanh2509 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
197573 16/10/2016 23:26:48 tienthanh2509 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
197410 16/10/2016 20:00:13 duy121604 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
196875 15/10/2016 15:44:04 khoadeptrai BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB