Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738341 30/03/2020 09:30:56 hieupham QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
737914 28/03/2020 18:47:39 duong3203 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
737152 25/03/2020 21:56:37 baoduytran QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
737123 25/03/2020 21:14:36 0972210195 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
736296 23/03/2020 09:25:05 chickencoder QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
733550 16/03/2020 21:35:29 nguyenhoa2k5 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
732982 14/03/2020 10:58:05 zyenz123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1700 KB
728659 04/03/2020 13:57:06 nguyenhoa2k5 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
727789 02/03/2020 07:59:59 anhkhoa09032004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
726876 28/02/2020 11:23:37 bin1st090104 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
724914 23/02/2020 23:51:13 ducanh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
720810 15/02/2020 22:16:19 loilon504 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
720163 14/02/2020 19:15:43 baopham19062003kgkgkg QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1608 KB
714168 04/02/2020 09:11:15 khanhld QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
714165 04/02/2020 09:09:05 khanhld QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
713179 01/02/2020 21:34:42 dfwapekko QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
712644 31/01/2020 17:46:19 dangtiendung1201 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
708855 22/01/2020 20:53:30 Fidisk QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
708003 21/01/2020 12:13:01 HackerMan QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
704208 13/01/2020 16:45:27 winterrr QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
700865 08/01/2020 16:38:08 baobao07 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
700092 07/01/2020 13:10:42 ntphong QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
700022 07/01/2020 11:39:44 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
694504 28/12/2019 22:10:07 imeverything QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
693679 26/12/2019 21:12:47 atsichts QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
693613 26/12/2019 18:38:48 duyluan3110 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
691649 21/12/2019 17:09:11 san1201 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
689119 16/12/2019 12:06:46 ngovandat318 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
682496 29/11/2019 20:15:13 anhnguyen123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659791 19/10/2019 21:07:43 queanh0220 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
655344 10/10/2019 15:36:16 ffrederick QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
653890 08/10/2019 17:34:30 ThaoAVang QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
653889 08/10/2019 17:33:49 ThaoAVang QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
651280 04/10/2019 20:23:17 ntlinh0505 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
651066 04/10/2019 15:03:25 tuantaitungo123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
651011 04/10/2019 14:11:05 minhboybn QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
650331 03/10/2019 15:03:54 inomatit82 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
649612 02/10/2019 16:13:16 nguyentra QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
643652 21/09/2019 08:22:28 ct390 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
640316 17/09/2019 09:01:08 gbking2003 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
639902 16/09/2019 16:07:18 thienkun QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
639877 16/09/2019 15:26:17 lcnguyendang123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
633908 08/09/2019 15:01:48 taminhquanno21 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
631812 03/09/2019 09:04:33 nguyendenn1 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
631809 03/09/2019 08:46:33 sxweetlollipop2912 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
631805 03/09/2019 08:39:13 sxweetlollipop2912 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
626126 24/08/2019 16:11:52 tuananh778999 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
622895 16/08/2019 21:03:20 t4k4g1 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
620561 13/08/2019 20:55:29 leductoan QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1628 KB
618945 09/08/2019 15:11:13 16122001 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
614562 01/08/2019 00:11:55 Newps QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
608732 21/07/2019 22:25:53 trieutanhung93 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
608118 20/07/2019 11:26:49 viet2805 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
606911 17/07/2019 00:04:42 hoatmt QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
605701 12/07/2019 09:41:23 Gib5102 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
596972 22/06/2019 15:14:17 trananhprince QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
594348 17/06/2019 14:12:13 anhnguyenroux QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
594347 17/06/2019 14:11:40 anhnguyenroux QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
589756 04/06/2019 09:27:02 Midodra QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
588147 30/05/2019 13:54:53 Midodra QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
588141 30/05/2019 13:42:27 Midodra QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
584208 19/05/2019 00:12:26 nqhuy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
584206 19/05/2019 00:11:06 vbloc99 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
584076 18/05/2019 12:26:16 vbloc99 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
582612 14/05/2019 09:46:16 luongdang2k3_k36chv QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
582020 11/05/2019 16:46:34 leviettttnh QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
580400 04/05/2019 21:03:24 trung5kvshthlnqk38b QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
579065 01/05/2019 09:14:30 VGK_Cr7 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
574948 18/04/2019 15:40:34 sorbitol QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
573535 15/04/2019 18:31:26 hongly QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
571906 11/04/2019 14:37:57 tducCHVK36 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
568250 02/04/2019 10:55:07 haiton2606 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
568175 02/04/2019 06:01:34 hoang11tin QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
568130 01/04/2019 23:51:38 edwinda107 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
566821 29/03/2019 09:02:16 tuancqt QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
560299 14/03/2019 15:17:19 thinhdatcbl QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1348 KB
556282 07/03/2019 15:05:05 totanhiep QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
556185 07/03/2019 12:10:53 huy9a1 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
555092 05/03/2019 14:05:32 lehoang QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
546603 15/02/2019 00:33:10 cyb3 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
545597 12/02/2019 16:31:40 trungrom2002 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
543942 07/02/2019 16:22:35 nguyenvantien0903 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
542652 02/02/2019 13:04:31 phuongnhi_tran_1206 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
541465 28/01/2019 21:46:36 vinhhuong0802 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
539090 21/01/2019 21:46:32 meoconxinhxan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
534471 10/01/2019 21:05:43 Kieuthienquyyl QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
533864 09/01/2019 23:08:45 phongpcbyl QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
533487 09/01/2019 12:16:44 vanan9205 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
533060 08/01/2019 15:43:51 0369191689 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
532901 08/01/2019 09:37:27 khanh8a3yl QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
532756 07/01/2019 21:33:04 minhhaiyl132 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
532705 07/01/2019 20:59:05 hangthanhyl QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
531017 05/01/2019 14:37:32 tranchienthang QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
530933 05/01/2019 12:06:19 dothihoangduyen QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
530900 05/01/2019 10:48:37 nguyenthieuthanh QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
517198 21/11/2018 23:40:48 chinhhi QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
512044 15/11/2018 10:26:12 anhvippro123z QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
508918 10/11/2018 19:32:44 darkdragon02 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
507033 07/11/2018 20:36:31 trinhhang1998 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1212 KB
506733 07/11/2018 13:54:57 trinhhang1998 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
506731 07/11/2018 13:51:02 trinhhang1998 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
506680 07/11/2018 11:30:26 trungkenbi QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
506620 07/11/2018 10:15:06 trinhhang1998 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
506379 06/11/2018 22:01:24 trinhhang1998 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
506237 06/11/2018 20:07:11 MinhDevC QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
506223 06/11/2018 19:52:36 khoinguyentdmu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
506222 06/11/2018 19:48:49 khoinguyentdmu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
506205 06/11/2018 19:31:42 thiend17pm03_dhtdm QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
504912 04/11/2018 23:36:05 khoaat QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
503474 02/11/2018 19:17:08 Socola_Đại_Ca QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
503473 02/11/2018 19:15:08 loan300720 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
503471 02/11/2018 19:14:00 kokokj124 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
503470 02/11/2018 19:13:29 tranthanh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
503469 02/11/2018 19:12:58 ducsmith QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
503468 02/11/2018 19:12:39 Le_Quang_Tho QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
503464 02/11/2018 19:10:45 leesai QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
503452 02/11/2018 19:07:40 TICHPX QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
499620 28/10/2018 04:50:56 masteroffood QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
498886 26/10/2018 22:28:00 huynhthanhtan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
498630 26/10/2018 16:28:15 thanhngoc QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
495295 21/10/2018 22:33:07 quangtienlkhigh QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
488171 12/10/2018 23:43:20 xikhud QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
480838 05/10/2018 09:29:33 pvannvu2512 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480755 05/10/2018 08:49:20 094175234 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479528 03/10/2018 18:56:41 tien05062004 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
477646 01/10/2018 02:39:01 nguyenthanhhien QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
476327 29/09/2018 09:15:58 lequangtanqh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
476323 29/09/2018 09:13:25 bleu_rose QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
474888 27/09/2018 14:31:30 itsukashido QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
473860 25/09/2018 21:53:28 8man QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
473190 24/09/2018 23:19:03 Minatokaze QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
470036 20/09/2018 00:43:18 LongÇhampion QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
469420 18/09/2018 21:25:58 nguyenthanhhien QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
468911 18/09/2018 14:34:18 yasuoghostblade QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
466644 14/09/2018 15:21:25 ChuyenVanNQD QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
464113 10/09/2018 21:14:48 hoangtranxuansona2k46 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
462911 08/09/2018 22:08:43 haicao2805 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
457167 29/08/2018 20:35:40 SlothSe7en QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
456347 28/08/2018 09:32:01 HHHHHHHH QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
455075 24/08/2018 09:31:25 Asteross QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
444898 28/07/2018 08:47:53 hungvu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
441479 16/07/2018 16:31:27 lamngok1201 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
440536 12/07/2018 21:20:12 ducanhgx QUACAU - Qua cầu Java 8 Accepted 156 ms 20172 KB
440511 12/07/2018 20:46:37 hoangthuc701 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
438543 05/07/2018 10:36:32 haicoi_vt02 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
438538 05/07/2018 10:15:31 tronglh0104 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
438537 05/07/2018 10:13:43 hoangmychv2002 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
437689 30/06/2018 17:09:42 blebleble QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
435771 21/06/2018 22:49:58 wolf_boss QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
434908 21/06/2018 19:22:58 rangnokapk QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
433519 14/06/2018 18:45:05 tam QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
432436 13/06/2018 00:24:53 choitankde22 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
432415 12/06/2018 22:55:16 MonsterTTRR_6a3_2006 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
430486 04/06/2018 20:43:42 Hackerr QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429978 02/06/2018 14:22:24 casaumayman QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
429342 31/05/2018 07:59:39 trihien0102 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
429316 30/05/2018 22:58:08 8man QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
429299 30/05/2018 22:03:00 nguyenvanhoan QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
425908 19/05/2018 22:39:29 fake1 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
425905 19/05/2018 22:25:00 fake1 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
421127 25/04/2018 10:35:54 dangkhoa_pascal QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1908 KB
415320 09/04/2018 22:52:25 vinhntndu QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
405901 16/03/2018 22:32:32 davic_2001 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
388832 23/01/2018 08:23:33 vudet11 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
383388 09/01/2018 09:38:45 trungtt123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382717 07/01/2018 10:07:59 0000000000 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
381975 05/01/2018 15:42:08 manhh15 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
380790 02/01/2018 14:34:36 anh2k3vq QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380727 02/01/2018 13:29:41 trungpro531998 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
379126 29/12/2017 23:35:24 chamchamcham QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
377583 25/12/2017 20:18:00 NAKICTI QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377294 23/12/2017 23:09:24 khuongle QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1564 KB
376013 17/12/2017 21:12:32 manhhungking QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
375673 16/12/2017 14:31:25 000anhnguyen QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
374901 14/12/2017 13:57:50 thminh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374280 12/12/2017 18:51:45 christzy QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
372953 07/12/2017 22:23:53 huynhtuan17ti QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369580 30/11/2017 21:10:14 Hieu_sqtt QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
364008 22/11/2017 09:03:57 DucThanh97 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
359634 14/11/2017 14:22:05 freepascal QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
358936 13/11/2017 14:52:04 dangdungcntt QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358632 13/11/2017 00:34:26 SONBE1997 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357697 11/11/2017 15:31:44 nguyenvanduck98lhp QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
351607 03/11/2017 00:01:18 phuchoahodo QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
350988 02/11/2017 15:11:38 linhlrx QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1820 KB
350978 02/11/2017 15:06:33 congdaoduy298 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
350974 02/11/2017 15:03:58 SlothSe7en QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
350970 02/11/2017 15:02:32 NMT_LK2000 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
350961 02/11/2017 14:58:11 linhlrx QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
350937 02/11/2017 14:46:30 thanhan QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
349035 31/10/2017 07:27:53 hoan2k1 QUACAU - Qua cầu Java 8 Accepted 171 ms 17264 KB
346740 27/10/2017 19:17:11 skydriver001 QUACAU - Qua cầu Java 8 Accepted 187 ms 17300 KB
344154 24/10/2017 19:56:45 trongthu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
344098 24/10/2017 19:09:08 NhatKhanh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
344005 24/10/2017 16:01:22 tebrotien QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343941 24/10/2017 15:17:47 huytmdj QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
343924 24/10/2017 15:11:34 hieu QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
343877 24/10/2017 14:47:03 nhocasoc101 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
339622 18/10/2017 20:33:13 caovantheanh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
338406 17/10/2017 02:18:35 Disconnect QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
336731 15/10/2017 06:52:12 masterv QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
329827 06/10/2017 11:06:31 tranthanhhai QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
328490 03/10/2017 17:27:27 tu3297 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
319247 19/09/2017 02:16:57 Hoangmaiii QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
312652 03/09/2017 20:44:18 tranminh183 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
312651 03/09/2017 20:44:01 tranminh183 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
312597 03/09/2017 17:51:50 Nhokkz QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
312126 03/09/2017 00:47:54 dangquangthang0001 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
307333 20/08/2017 16:25:44 nam288 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
304726 15/08/2017 01:50:00 vuhoang QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
304725 15/08/2017 01:49:06 vuhoang QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304724 15/08/2017 01:43:20 vuhoang QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
304528 14/08/2017 10:52:42 iostream QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
303273 11/08/2017 13:51:31 manhcuongcvp QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
298522 24/07/2017 22:43:05 nhn29 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
296819 19/07/2017 13:50:48 ngocnhi QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
292733 04/07/2017 20:01:27 Ledacthuong2210 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 2288 KB
291714 29/06/2017 16:04:03 thanhtan9a1 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1956 KB
291197 27/06/2017 12:24:59 zminhthinhsd1 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
289716 21/06/2017 20:50:30 NguyenMinhTam QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
283770 28/05/2017 20:19:40 phbhan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
275211 02/05/2017 19:07:34 hatuank97lhp QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
275136 02/05/2017 09:35:49 123B QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
270545 13/04/2017 21:48:40 tqhuy2502 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
270510 13/04/2017 21:00:23 anhducpn67 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
264026 27/03/2017 21:14:15 damsanchv QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
263791 27/03/2017 09:22:11 tuan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
263744 27/03/2017 00:40:19 tuan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
262237 23/03/2017 08:08:15 h_ntu01 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
260157 18/03/2017 09:45:49 doituyentin QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
259427 17/03/2017 15:22:26 namnguyen123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
258705 16/03/2017 08:15:33 DP QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
256743 10/03/2017 22:54:29 honghoa2k2z QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
254001 03/03/2017 07:29:01 nkduc QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
251426 23/02/2017 16:47:20 vphuong214 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
248869 18/02/2017 19:32:07 tienthanh214 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
247087 13/02/2017 23:06:17 datbeohbbh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
244809 06/02/2017 09:04:48 try QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
243734 30/01/2017 14:20:21 King QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
236765 30/12/2016 17:02:39 Demo2000 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
236732 30/12/2016 15:10:17 tuan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
235423 24/12/2016 16:55:38 nguyentamdat QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
227336 30/11/2016 19:57:43 tronghk14 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
221881 21/11/2016 23:13:31 thanhpromu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
206177 28/10/2016 01:44:40 duyvtvp1919 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
205761 27/10/2016 17:11:30 duypt QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
202145 23/10/2016 16:50:50 4everkaka QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
198834 18/10/2016 20:51:33 duckhai2102 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
196645 15/10/2016 09:54:33 nguyensieuv QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
194425 12/10/2016 09:58:51 hungdhv97 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
189214 06/10/2016 22:02:08 phungvitrung QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
187269 03/10/2016 21:18:46 nkt95bg QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185707 30/09/2016 23:49:30 ntanh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
177417 16/09/2016 08:32:32 CUTI QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 31 ms 1112 KB
177025 15/09/2016 15:25:05 henphan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
176367 14/09/2016 16:27:27 bachnxepu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
175184 13/09/2016 14:35:11 hoangducsmagic QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 31 ms 936 KB
175136 13/09/2016 13:11:32 wInD_MtA QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
172135 08/09/2016 22:38:03 nguyenson99 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
170989 06/09/2016 21:56:56 ktx123321 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170802 06/09/2016 15:11:10 vophuanpig QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
170460 05/09/2016 20:32:18 tkhenry QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170388 05/09/2016 17:40:31 datdi QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
170382 05/09/2016 17:29:13 awatjkim QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
168490 02/09/2016 23:26:35 hungs20 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168469 02/09/2016 22:15:05 dqhn123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168203 02/09/2016 10:57:41 bvhop341999 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 31 ms 1216 KB
167604 30/08/2016 20:48:26 dacthai2807 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
163623 19/08/2016 17:19:20 dahaodl QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
163487 18/08/2016 23:49:20 gatrongcode QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
157570 01/08/2016 10:41:25 long93hv QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
154153 22/07/2016 13:27:08 caothesan QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
143936 16/06/2016 11:13:49 hunterhieu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
143929 16/06/2016 10:00:07 huykingsofm QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
143108 12/06/2016 08:49:42 nguyenxuanhaa3 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
139508 30/05/2016 22:31:19 khangtran QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
139231 29/05/2016 15:01:16 romqn1999 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
136111 15/05/2016 19:14:29 ngonamduonghl QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
136110 15/05/2016 19:13:42 ngonamduonghl QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134386 02/05/2016 17:03:53 cuongchl96 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
133252 23/04/2016 22:06:17 truongtop14 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
130626 12/04/2016 11:16:17 Loda QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
130291 09/04/2016 23:32:25 hanhlv270597 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
128496 01/04/2016 21:29:19 Cherry QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
122646 01/03/2016 19:02:23 doanphuduc94 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120706 20/02/2016 19:33:41 AdminNTU QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
118802 11/02/2016 20:13:33 TQT QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
117933 05/02/2016 21:46:29 dqhungdl QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
115274 29/01/2016 19:12:32 huynhduy_hmd QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
113786 22/01/2016 07:35:12 tiabennita QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
112018 14/01/2016 09:02:44 thanh123456 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
112017 14/01/2016 08:49:08 tranquockhanh QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
110553 05/01/2016 16:40:07 hth20082000 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
110316 04/01/2016 20:57:08 middlest QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
110040 02/01/2016 20:13:02 tranminhkhoa QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
107589 23/12/2015 20:13:52 TrungCSP QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106627 17/12/2015 20:19:34 kaitou2000 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
99372 27/11/2015 20:33:12 dhenry QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
95469 19/11/2015 23:27:12 qcuong98 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
94524 17/11/2015 22:38:36 bqlong2k QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
94319 17/11/2015 16:55:49 phuleethanh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
94247 17/11/2015 15:41:52 Hhcckqnl QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
90755 10/11/2015 21:40:21 hinodi_1998 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
87980 04/11/2015 22:05:38 Cherry QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
85405 29/10/2015 20:29:35 phuleethanh QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
84395 28/10/2015 07:18:31 MTAnewbie QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
84354 27/10/2015 23:19:11 borntodie QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
82217 23/10/2015 15:11:30 toan411998 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
63293 14/09/2015 10:07:30 MTAZero QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
61780 08/09/2015 07:30:30 huynhnhat QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
55732 23/08/2015 22:45:27 darkwind52 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
54514 21/08/2015 22:27:33 dohonghuan QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
50676 10/08/2015 08:29:01 vdn1999bxvp QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
50666 10/08/2015 00:05:26 sonhn99 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
49359 29/07/2015 20:23:14 dhkhtn QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
44621 06/07/2015 10:11:37 nghethuat102 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
44028 30/06/2015 21:35:41 lightkuriboh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
41679 18/06/2015 15:58:21 xxxyyyzzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
41430 16/06/2015 17:02:52 mrtan_lovelife QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 552 KB
39597 07/06/2015 20:32:56 Algo QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
36161 21/05/2015 01:22:48 the_c QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
36095 20/05/2015 17:21:17 tuank55 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
35703 15/05/2015 19:52:15 yogathanh99 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
35592 14/05/2015 19:48:09 only_love97 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
34565 13/05/2015 19:41:14 huytion156 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
34454 12/05/2015 20:16:36 redstar QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
34431 12/05/2015 15:30:37 bluesky QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
34354 11/05/2015 22:45:55 phamhuan98 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
34271 11/05/2015 15:06:05 taycuong QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
34229 11/05/2015 09:35:26 johnwilson QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
34228 11/05/2015 09:14:23 mikelhpdatke QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1400 KB
34226 11/05/2015 09:01:45 kieuquocdat123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 0 ms 844 KB
34218 11/05/2015 07:26:45 vancaodk QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
34202 11/05/2015 03:50:20 Stupid_Dog QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
34201 11/05/2015 01:41:05 lehoangvu15 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
34174 10/05/2015 23:26:20 lamnguyen QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
34167 10/05/2015 23:09:04 nxphuc QUACAU - Qua cầu Java 8 Accepted 234 ms 15748 KB
34020 10/05/2015 21:57:20 farmerboy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
34016 10/05/2015 21:55:41 AresGod QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
33744 10/05/2015 20:52:35 trevorjoker QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
33631 10/05/2015 20:32:03 khaihanhdk QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
33575 10/05/2015 20:19:46 nguyenkhacduc QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
Back to Top