Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733916 17/03/2020 23:30:44 anhnguyenroux TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 421 ms 16344 KB
733025 14/03/2020 15:17:38 jonasngyn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 437 ms 16464 KB
708002 21/01/2020 12:12:52 HackerMan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 453 ms 29512 KB
701808 09/01/2020 21:53:50 loilon504 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 453 ms 29568 KB
700021 07/01/2020 11:39:35 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 406 ms 16376 KB
693812 27/12/2019 06:02:40 cyb3 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 421 ms 16452 KB
693609 26/12/2019 18:27:26 nguyenvantien0903 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 562 ms 41344 KB
693603 26/12/2019 18:14:48 nguyenvantien0903 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 390 ms 16864 KB
693601 26/12/2019 18:10:47 nguyenvantien0903 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 453 ms 18920 KB
683501 01/12/2019 17:11:08 Nguyenthaihoc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 625 ms 41356 KB
681969 28/11/2019 22:56:45 leviettttnh TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 609 ms 39056 KB
679066 23/11/2019 14:58:57 cyb3 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 437 ms 16504 KB
656372 12/10/2019 09:07:07 trandat TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 921 ms 53100 KB
654355 09/10/2019 14:13:20 duong3203 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 687 ms 47960 KB
654211 09/10/2019 09:26:52 minhboybn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 515 ms 34536 KB
654186 09/10/2019 09:03:27 nguyentra TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 968 ms 31072 KB
654017 08/10/2019 21:45:25 ntlinh0505 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1062 ms 53352 KB
653312 08/10/2019 09:23:57 przxct TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 984 ms 33120 KB
653281 08/10/2019 08:51:43 tuantaitungo123 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 484 ms 27936 KB
609564 23/07/2019 10:58:16 anhbum21 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 484 ms 32504 KB
597706 23/06/2019 23:12:18 vannguyen TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 500 ms 32532 KB
597172 22/06/2019 21:20:40 inomatit82 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1062 ms 36748 KB
594074 16/06/2019 18:04:34 hihi TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 968 ms 18864 KB
585461 22/05/2019 16:09:21 amazingkhoi TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1046 ms 17464 KB
585453 22/05/2019 15:50:03 nhamtan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1062 ms 17468 KB
567649 31/03/2019 14:46:08 kientrungak0 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 250 ms 33304 KB
512045 15/11/2018 10:26:33 anhvippro123z TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 968 ms 15668 KB
511559 14/11/2018 20:28:03 LongÇhampion TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 953 ms 12484 KB
456346 28/08/2018 09:31:53 HHHHHHHH TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 296 ms 13208 KB
441279 15/07/2018 21:45:58 dangkhoa_pascal TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 203 ms 10800 KB
423534 07/05/2018 22:21:42 huynhtuan17ti TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 281 ms 13204 KB
423145 04/05/2018 23:30:17 thanhthuy4u TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 312 ms 14420 KB
422426 30/04/2018 16:21:07 grenoregodlike TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 312 ms 36028 KB
419275 18/04/2018 21:22:34 vinhntndu TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 953 ms 29464 KB
419272 18/04/2018 21:20:35 vinhntndu TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 953 ms 29980 KB
390083 23/01/2018 20:32:03 vudet11 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 296 ms 30492 KB
383482 09/01/2018 12:27:58 vinhquana TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 265 ms 18768 KB
379609 31/12/2017 18:31:28 khangtran TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 437 ms 18244 KB
376272 18/12/2017 20:12:57 NautilusX TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 421 ms 16360 KB
370548 02/12/2017 18:05:38 baotuanvn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 734 ms 19680 KB
359916 14/11/2017 15:49:35 freepascal TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 234 ms 20768 KB
356793 10/11/2017 11:51:40 hocattuongltv TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 484 ms 30652 KB
355966 09/11/2017 10:53:26 gestapo871 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1171 ms 86580 KB
355932 09/11/2017 10:29:07 anhminh TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 281 ms 20208 KB
355868 09/11/2017 08:29:17 thanh123456 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1078 ms 60548 KB
349032 31/10/2017 07:27:13 hoan2k1 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 859 ms 50524 KB
347938 29/10/2017 21:05:52 masterv TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 906 ms 50524 KB
344783 25/10/2017 17:04:29 duongcscx TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 843 ms 38032 KB
321723 23/09/2017 21:50:54 Deepsea TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 453 ms 36096 KB
316257 13/09/2017 00:59:30 tuan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 453 ms 29204 KB
293009 06/07/2017 10:10:58 huynhthanhtan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1093 ms 31608 KB
293005 06/07/2017 09:48:00 huynhthanhtan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1062 ms 31608 KB
292392 02/07/2017 23:20:47 mra2322001 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1218 ms 100028 KB
290747 25/06/2017 15:20:08 darkkcyan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 546 ms 28856 KB
260155 18/03/2017 09:45:22 doituyentin TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 375 ms 28832 KB
243582 29/01/2017 00:51:04 baotuanvn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 359 ms 31588 KB
243581 29/01/2017 00:45:52 baotuanvn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 343 ms 31564 KB
243580 29/01/2017 00:32:31 baotuanvn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 312 ms 15176 KB
243577 29/01/2017 00:26:42 baotuanvn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 312 ms 15360 KB
243572 28/01/2017 23:50:45 baotuanvn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 343 ms 23556 KB
243564 28/01/2017 23:24:06 baotuanvn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 718 ms 21944 KB
243562 28/01/2017 23:20:30 baotuanvn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 828 ms 55368 KB
241620 15/01/2017 23:04:56 sorry_dahaodl TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 781 ms 41316 KB
233352 18/12/2016 23:25:39 bvhop341999 TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 187 ms 8616 KB
221719 21/11/2016 20:16:52 wInD_MtA TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 343 ms 30008 KB
217446 15/11/2016 07:55:07 drink_pepsi TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 703 ms 19260 KB
202066 23/10/2016 15:00:38 SunnyAUG TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 343 ms 35208 KB
199186 19/10/2016 11:11:33 nguyenxuanhaa3 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1125 ms 49916 KB
182137 25/09/2016 13:47:50 bachnxepu TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 671 ms 38232 KB
181774 24/09/2016 16:12:25 dqhn123 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1812 ms 46776 KB
179023 19/09/2016 19:30:22 dahaodl TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1921 ms 46792 KB
178981 19/09/2016 16:09:33 giatuevu TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1843 ms 40632 KB
170708 06/09/2016 11:07:10 caothesan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1953 ms 39960 KB
168069 01/09/2016 20:57:58 middlest TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1750 ms 35968 KB
166733 28/08/2016 20:29:47 thanh123456 TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 515 ms 16820 KB
164481 22/08/2016 20:47:09 quocbao TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 359 ms 19612 KB
162458 15/08/2016 19:21:50 nghethuat102 TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 359 ms 9212 KB
156281 27/07/2016 10:27:23 hentaino102 TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 328 ms 9212 KB
134445 03/05/2016 16:53:03 dqhungdl TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 828 ms 35212 KB
134348 02/05/2016 09:43:03 cuongchl96 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 937 ms 30548 KB
133630 26/04/2016 18:44:01 TQT TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1984 ms 42304 KB
133011 22/04/2016 13:39:52 phuleethanh TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 750 ms 16612 KB
133010 22/04/2016 13:38:08 phuleethanh TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 656 ms 16596 KB
130479 11/04/2016 10:41:21 hanhlv270597 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 953 ms 19484 KB
130478 11/04/2016 10:39:55 hanhlv270597 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1687 ms 19996 KB
126813 24/03/2016 15:38:18 nguyentamdat TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 468 ms 25064 KB
120705 20/02/2016 19:33:30 AdminNTU TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 296 ms 17768 KB
108085 26/12/2015 20:25:10 anhvu_cbl TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 296 ms 17508 KB
107596 23/12/2015 20:53:26 lequangvuxxx TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 281 ms 12932 KB
107592 23/12/2015 20:37:46 lehoangvu15 TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 296 ms 13164 KB
86831 02/11/2015 10:16:39 qcuong98 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 781 ms 11428 KB
84917 28/10/2015 21:19:38 Long9BTHCSVanlang TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1484 ms 19072 KB
84902 28/10/2015 21:04:20 Long9BTHCSVanlang TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1484 ms 19072 KB
79611 17/10/2015 10:50:03 ngocjr7 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1890 ms 42124 KB
79490 16/10/2015 22:43:41 dhkhtn TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 671 ms 27116 KB
65289 19/09/2015 21:47:56 dohonghuan TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 187 ms 7568 KB
65278 19/09/2015 21:31:56 dohonghuan TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 156 ms 15464 KB
63971 16/09/2015 09:07:03 MTAZero TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 250 ms 20696 KB
50475 07/08/2015 21:06:35 sonhn99 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 998 ms 19444 KB
50094 05/08/2015 08:21:13 natsukagami TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 483 ms 29392 KB
48382 21/07/2015 20:41:27 tuank55 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1544 ms 38452 KB
48130 19/07/2015 23:47:04 namcusamlc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1185 ms 28044 KB
47864 19/07/2015 20:56:39 nguyenmanhthien TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1123 ms 28884 KB
47710 19/07/2015 19:30:24 anhtu1998 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 499 ms 36736 KB
47698 19/07/2015 17:51:41 namcusamlc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 499 ms 29672 KB
47696 19/07/2015 17:38:20 nguyenmanhthien TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 483 ms 34284 KB
47695 19/07/2015 17:36:37 anhtu1998 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1201 ms 28104 KB
47694 19/07/2015 17:13:51 hinodi_1998 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 514 ms 28768 KB
47693 19/07/2015 17:13:31 fgnjuf TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 421 ms 28880 KB
47686 19/07/2015 16:13:41 fgnjuf TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 468 ms 28880 KB
47685 19/07/2015 15:58:41 fgnjuf TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 421 ms 29660 KB
47670 19/07/2015 13:27:11 ducanhlc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 468 ms 28024 KB
47667 19/07/2015 12:52:35 nguyenmanhthien TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 312 ms 16764 KB
47665 19/07/2015 12:39:26 ducanhlc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 483 ms 27348 KB
47660 19/07/2015 12:32:10 anhtu1998 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 858 ms 44212 KB
45177 10/07/2015 20:46:30 bacthosan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1248 ms 31648 KB
44596 05/07/2015 22:04:28 xxxyyyzzz TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 795 ms 14420 KB
44208 02/07/2015 10:02:56 khaihanhdk TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 764 ms 21312 KB
41939 20/06/2015 21:28:30 kieuquocdat123 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1794 ms 31564 KB
40976 13/06/2015 22:41:42 tanphatvan TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 202 ms 6792 KB
40930 13/06/2015 19:35:35 nxphuc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1123 ms 30356 KB
40855 12/06/2015 21:51:05 only_love97 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 624 ms 31672 KB
40814 12/06/2015 16:20:38 farmerboy TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 608 ms 30012 KB
39667 09/06/2015 11:07:42 hao0091998 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1076 ms 30080 KB
35824 16/05/2015 13:13:17 nguyenkhacduc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1107 ms 28932 KB
35804 16/05/2015 11:05:40 hao0091998 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 967 ms 31516 KB
35609 14/05/2015 21:08:20 mikelhpdatke TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1107 ms 30320 KB
34512 13/05/2015 10:48:53 pqhuy98 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1232 ms 27244 KB
34480 12/05/2015 22:04:26 hao0091998 TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 436 ms 24120 KB
34444 12/05/2015 18:36:41 redstar TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1216 ms 27384 KB
34443 12/05/2015 18:36:41 redstar TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1185 ms 27364 KB
34270 11/05/2015 15:05:54 ducanhlc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1014 ms 19072 KB
34268 11/05/2015 15:04:06 ducanhlc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 858 ms 35580 KB
34169 10/05/2015 23:10:26 nxphuc TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1201 ms 30344 KB
34025 10/05/2015 21:58:20 hinodi_1998 TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 234 ms 10936 KB
33975 10/05/2015 21:47:17 nguyenkhacduc TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 218 ms 18520 KB
33937 10/05/2015 21:37:36 bkss_chicken TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 858 ms 24704 KB
33858 10/05/2015 21:19:16 khaihanhdk TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 889 ms 21060 KB
33662 10/05/2015 20:36:43 tsminh_3 TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 234 ms 17832 KB
33495 10/05/2015 20:08:10 sonlh07 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 873 ms 23000 KB
Back to Top