Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731325 11/03/2020 20:16:27 whoisthatguy HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
727740 01/03/2020 22:47:09 Fidisk HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
724397 23/02/2020 07:21:22 Sang7a4gpc HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
717909 10/02/2020 15:48:14 perfectshot HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
713201 01/02/2020 22:20:01 Quang249 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
712521 31/01/2020 14:43:14 tahoangquan2 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
707988 21/01/2020 11:33:00 HackerMan HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 62 ms 21228 KB
700015 07/01/2020 11:39:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
675422 18/11/2019 08:18:04 phanbonhoahoc HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 62 ms 48760 KB
651282 04/10/2019 20:25:40 pmt HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
649428 02/10/2019 10:37:24 nhatanh10102005 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
645901 25/09/2019 14:33:51 karasu HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
636786 12/09/2019 08:11:15 leviettttnh HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
635521 10/09/2019 07:14:03 ct390 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
632219 04/09/2019 12:53:05 baobao07 HOBOI - Hồ Bơi Python 3 Accepted 62 ms 6656 KB
624344 20/08/2019 18:39:19 thuy_quynh HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
623776 19/08/2019 14:28:46 tungduongvc HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
622649 16/08/2019 10:20:36 trandat HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
621607 15/08/2019 23:53:30 trieutanhung93 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
621588 15/08/2019 22:30:12 ashimari HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
609687 23/07/2019 15:20:32 ngoctit HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
600353 27/06/2019 17:45:36 rimuru HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2740 KB
591672 10/06/2019 09:46:33 cyb3 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
582153 12/05/2019 10:08:19 kycapmtp HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
570870 09/04/2019 09:14:04 dangkhoa_pascal HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 31 ms 2400 KB
560796 15/03/2019 20:20:23 phungduyminh1802 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
552033 26/02/2019 22:14:04 phuongnhi_tran_1206 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
550082 22/02/2019 20:48:51 nguyenvantien0903 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
549165 20/02/2019 23:43:11 vanan9205 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
541940 30/01/2019 16:04:23 blackcat2710 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
512051 15/11/2018 10:28:15 anhvippro123z HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
510094 12/11/2018 21:28:50 hitu03 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
499873 28/10/2018 18:00:00 hduoc2003 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
495657 22/10/2018 18:54:49 xikhud HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 31 ms 1776 KB
491411 17/10/2018 08:31:02 iostream HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 31 ms 3632 KB
488701 13/10/2018 19:16:57 Asteross HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
484936 10/10/2018 22:22:59 tamto58713 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
474382 26/09/2018 17:42:34 phamanmaithao10 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
468758 18/09/2018 09:27:44 LongÇhampion HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
456342 28/08/2018 09:31:15 HHHHHHHH HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
448257 08/08/2018 21:26:00 hoangthuc701 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
430939 06/06/2018 20:33:16 fcpnh HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
430926 06/06/2018 17:26:12 huy9a1 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
414880 08/04/2018 17:04:03 vinhntndu HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
378327 27/12/2017 23:33:55 huynhtuan17ti HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
368526 28/11/2017 21:12:42 hoangtrung080697 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
359788 14/11/2017 15:15:29 freepascal HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
356387 09/11/2017 20:11:42 NAKICTI HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
348233 30/10/2017 10:57:11 hoan2k1 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
346636 27/10/2017 15:56:17 skydriver001 HOBOI - Hồ Bơi Java 8 Accepted 203 ms 17448 KB
338955 17/10/2017 20:12:16 nguyenhavi HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
338901 17/10/2017 19:21:45 nguyenkhue86 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
338898 17/10/2017 19:11:15 letrung0606 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
338845 17/10/2017 17:44:31 isora1996 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
337635 16/10/2017 00:48:07 Huan1412 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
337634 16/10/2017 00:45:31 Huan1412 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
337633 16/10/2017 00:44:37 Huan1412 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
337178 15/10/2017 15:34:26 toida12chu HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
336330 14/10/2017 18:51:11 QSM HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
336174 14/10/2017 15:13:33 thanhchuongitc HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
335566 13/10/2017 15:26:54 skipro982301 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
335564 13/10/2017 15:25:02 skipro982301 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
333567 10/10/2017 21:17:20 itcdeveloper14 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
330615 07/10/2017 07:49:01 nkduc HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
308456 23/08/2017 23:07:14 nam288 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
299855 29/07/2017 09:02:21 minhthu20201 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
282326 22/05/2017 15:28:03 tuan HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
282316 22/05/2017 15:12:15 tuan HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
273654 25/04/2017 18:44:08 tuan HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
260144 18/03/2017 09:43:16 doituyentin HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
239260 08/01/2017 17:17:54 vuthanhtai2005 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
236800 30/12/2016 20:08:00 ducquynhfptk12 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
231582 12/12/2016 12:20:36 4everkaka HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
197826 17/10/2016 16:15:48 phungvitrung HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
196987 15/10/2016 17:33:22 junlexo HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
194413 12/10/2016 09:47:28 hungdhv97 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
179791 20/09/2016 22:10:01 sbeatit HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
179651 20/09/2016 17:46:40 thanhthuy HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
179442 20/09/2016 14:04:26 bachnxepu HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179237 20/09/2016 00:24:14 itcdeveloper14 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
179231 20/09/2016 00:18:26 LeoPard_Lee HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
167609 30/08/2016 20:57:03 dacthai2807 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
165896 25/08/2016 20:23:04 haithanh_hmd HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
164976 23/08/2016 21:06:54 damsanchv HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164133 21/08/2016 20:48:42 dahaodl HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
152168 15/07/2016 22:46:31 dinhnguyenkhoi HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
152167 15/07/2016 22:36:11 caothesan HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
136160 16/05/2016 00:50:32 khangtran HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
136103 15/05/2016 18:40:32 ngonamduonghl HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134865 07/05/2016 09:47:49 nghethuat102 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
132999 22/04/2016 10:15:46 riotgame HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132762 20/04/2016 20:03:27 hoangvuduyanh HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132651 19/04/2016 19:23:16 thanhday132 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
130288 09/04/2016 23:12:00 hanhlv270597 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
129997 08/04/2016 11:25:00 phuchoahodo HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
123573 07/03/2016 22:11:39 TQT HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
120701 20/02/2016 19:32:44 AdminNTU HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1348 KB
118426 08/02/2016 20:58:05 dqhungdl HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
115275 29/01/2016 19:36:56 huynhduy_hmd HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
111643 11/01/2016 22:56:20 chuakipdatten HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
100834 03/12/2015 21:12:31 vdn1999bxvp HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
100699 03/12/2015 11:09:48 qcuong98 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 78 ms 1076 KB
100692 03/12/2015 09:53:28 mr234 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100426 01/12/2015 23:12:52 loveTforever HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
99630 29/11/2015 00:12:30 cyan HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
92124 13/11/2015 18:02:13 Khoidaik HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
92120 13/11/2015 17:58:10 Khoidaik HOBOI - Hồ Bơi Python 2 Accepted 46 ms 6160 KB
92058 13/11/2015 16:23:08 khiem2702 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
84274 27/10/2015 21:39:05 lecong HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
81291 21/10/2015 18:40:36 ngocchau2603 HOBOI - Hồ Bơi Java 8 Accepted 281 ms 15216 KB
81186 21/10/2015 11:01:03 phuc_doan HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81125 20/10/2015 23:51:12 nguyenhuutienk56a3 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
80957 20/10/2015 15:47:17 toan411998 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
79626 17/10/2015 14:18:04 UiM HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
79221 15/10/2015 23:59:24 QuyenNguyen HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
78213 13/10/2015 04:40:55 dhkhtn HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
78116 12/10/2015 20:48:20 ThienCoder HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
72237 04/10/2015 00:01:58 wInD_MtA HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
68526 26/09/2015 18:56:18 stepde15 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
67115 24/09/2015 13:53:59 phuleethanh HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
65707 20/09/2015 22:01:22 hadeshk12 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
61834 08/09/2015 15:01:35 kajtoukjd1612 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
61832 08/09/2015 14:55:29 coicoichip HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
61282 06/09/2015 15:09:13 MTAZero HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
54414 21/08/2015 16:42:42 middlest HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
54381 21/08/2015 15:03:22 romqn1999 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
44921 08/07/2015 23:03:58 ngocantk HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
44919 08/07/2015 22:51:22 congson HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
44907 08/07/2015 22:28:41 liond92 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
41427 16/06/2015 16:25:03 mrtan_lovelife HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
41037 14/06/2015 11:17:22 bvd HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
36418 23/05/2015 23:39:16 sunshine HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
36382 23/05/2015 21:42:56 haituanth2 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2104 KB
36173 21/05/2015 16:32:27 MeigyokuThmn HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
36143 20/05/2015 23:16:02 the_c HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
35906 17/05/2015 18:19:29 tuank55 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
35896 17/05/2015 15:39:02 nảm10tin HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
35721 15/05/2015 21:33:36 Algo HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
35554 14/05/2015 12:09:35 tanphatvan HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 31 ms 2908 KB
34618 13/05/2015 23:19:15 thien9a1 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
34571 13/05/2015 20:00:44 huytion156 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
34485 12/05/2015 23:09:52 T_C_D HOBOI - Hồ Bơi Java 8 Accepted 171 ms 16048 KB
34244 11/05/2015 13:04:11 lamnguyen HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
34241 11/05/2015 12:06:35 AresGod HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
34222 11/05/2015 08:26:31 kieuquocdat123 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 31 ms 1772 KB
34171 10/05/2015 23:13:22 Nguyenthaihoc HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
34164 10/05/2015 23:07:29 ndkhaivn HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
34162 10/05/2015 23:06:45 mikelhpdatke HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
34160 10/05/2015 23:04:26 nxphuc HOBOI - Hồ Bơi Java 8 Accepted 249 ms 16412 KB
34156 10/05/2015 23:00:14 hinodi_1998 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
34145 10/05/2015 22:50:57 johnwilson HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
34138 10/05/2015 22:46:42 farmerboy HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
34097 10/05/2015 22:21:45 ducanhlc HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 140 ms 51368 KB
34063 10/05/2015 22:12:30 nguyenkhacduc HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
34046 10/05/2015 22:06:39 misiisim_zero HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2084 KB
34045 10/05/2015 22:06:03 ALT_NHH HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 31 ms 2076 KB
34042 10/05/2015 22:05:06 natsukagami HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
34017 10/05/2015 21:55:42 khaihanhdk HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
33969 10/05/2015 21:45:15 namlunoy HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
33959 10/05/2015 21:44:12 kietchau HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
33954 10/05/2015 21:42:35 Stupid_Dog HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
33920 10/05/2015 21:33:10 bluesky HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
33895 10/05/2015 21:27:21 thanhsonngoc HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
33800 10/05/2015 21:06:32 trevorjoker HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
33726 10/05/2015 20:49:03 coder HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
33649 10/05/2015 20:34:36 quang_proltt HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
33647 10/05/2015 20:34:14 bkss_chicken HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
Back to Top