Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738954 01/04/2020 10:06:30 haupas DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2628 KB
731072 10/03/2020 22:34:16 duongquochung11052003 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 4956 KB
730405 08/03/2020 21:51:45 Fidisk DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
707981 21/01/2020 11:29:28 HackerMan DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
700013 07/01/2020 11:39:01 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
684874 05/12/2019 07:18:14 leviettttnh DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
683364 01/12/2019 12:16:05 chinhhi DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 8800 KB
683358 01/12/2019 11:44:37 chinhhi DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 2724 KB
681843 28/11/2019 20:30:39 huyhandsome DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 5716 KB
681828 28/11/2019 20:21:38 hungmc DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 5796 KB
608124 20/07/2019 11:44:54 khangtran DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
608122 20/07/2019 11:41:51 khangtran DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 3988 KB
595609 19/06/2019 22:34:30 quangbinh047 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
584331 19/05/2019 20:37:57 messibopceau DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2008 KB
583951 17/05/2019 21:24:48 messibopceau DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 5744 KB
575609 20/04/2019 16:13:31 LongÇhampion DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 5764 KB
512053 15/11/2018 10:28:56 anhvippro123z DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
456302 28/08/2018 09:13:19 HHHHHHHH DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
443794 25/07/2018 02:14:03 nghethuat102 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 4680 KB
438005 02/07/2018 09:55:03 wtfit DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
430518 04/06/2018 22:06:05 huynhtuan17ti DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 2004 KB
415924 11/04/2018 12:50:24 dangkhoa_pascal DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
412480 02/04/2018 22:57:15 vinhntndu DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
360455 15/11/2017 15:17:08 freepascal DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 31 ms 3760 KB
348231 30/10/2017 10:56:27 hoan2k1 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
342923 23/10/2017 08:49:25 nkduc DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
342482 22/10/2017 14:51:40 ngonamduonghl DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1988 KB
337005 15/10/2017 11:54:21 phuchoahodo DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 17536 KB
336993 15/10/2017 11:29:51 yhuynh DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2104 KB
318417 17/09/2017 12:23:20 hs2huyenngoc DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2604 KB
281399 18/05/2017 19:49:07 thtnqwe DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 5624 KB
260125 18/03/2017 09:38:46 doituyentin DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
244081 01/02/2017 21:57:57 dahaodl DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2448 KB
223934 25/11/2016 07:43:30 ARSENAL1886 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
208600 01/11/2016 09:28:39 CUTI DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
200772 21/10/2016 16:13:48 HSam DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
186336 02/10/2016 11:23:33 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
186332 02/10/2016 11:22:19 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
186331 02/10/2016 11:22:02 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
186330 02/10/2016 11:21:20 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 4888 KB
184207 28/09/2016 20:35:36 phamvankhanh1516 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1740 KB
182225 25/09/2016 18:37:48 TQT DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1056 KB
182221 25/09/2016 18:20:52 TQT DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1056 KB
182216 25/09/2016 17:58:02 dahaodl DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
182215 25/09/2016 17:54:15 dahaodl DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1748 KB
174590 12/09/2016 21:07:55 nhatanhst DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2172 KB
154984 26/07/2016 09:56:44 hentaino102 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3160 KB
154862 25/07/2016 19:26:36 hentaino102 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 281 ms 14876 KB
147089 21/06/2016 16:14:57 hth20082000 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 3536 KB
146974 21/06/2016 10:11:09 ngocanh99 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 46 ms 1984 KB
132584 19/04/2016 00:25:30 hoangvuduyanh DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 187 ms 15072 KB
119536 15/02/2016 08:17:07 AdminNTU DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1816 KB
118615 10/02/2016 13:34:03 TQT DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
116671 03/02/2016 19:25:39 phuleethanh DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1816 KB
116393 02/02/2016 13:29:21 dqhungdl DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
89463 08/11/2015 09:42:26 qcuong98 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 4876 KB
82689 24/10/2015 11:16:40 Icarus DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1136 KB
82688 24/10/2015 11:15:12 Icarus DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1704 KB
82685 24/10/2015 11:10:20 Icarus DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
82684 24/10/2015 11:07:25 Icarus DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1712 KB
82680 24/10/2015 10:54:34 Icarus DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1716 KB
77937 12/10/2015 10:44:28 bao DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
60223 03/09/2015 21:24:06 MTAZero DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 125 ms 9920 KB
60215 03/09/2015 21:03:58 thanga2pbc DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 46 ms 2924 KB
59391 31/08/2015 11:51:39 sonanui DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
49896 03/08/2015 02:10:51 clover_4 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
47260 16/07/2015 15:41:11 longnghiem1999 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
45113 10/07/2015 15:01:26 dhkhtn DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
43409 25/06/2015 17:40:03 thotranduc2010 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
41533 17/06/2015 16:29:33 farmerboy DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
36344 23/05/2015 07:53:32 thanhdat01234 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Java 8 Accepted 202 ms 16232 KB
35995 18/05/2015 21:48:18 natsukagami DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 5036 KB
35891 17/05/2015 12:47:28 bkss_chicken DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
35741 15/05/2015 22:56:42 kieuquocdat123 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
35634 14/05/2015 22:20:45 mikelhpdatke DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3012 KB
35613 14/05/2015 21:17:03 nxphuc DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
35587 14/05/2015 17:39:32 only_love97 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
Back to Top