Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741476 07/04/2020 21:09:02 Nducnha MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 171 ms 3172 KB
738877 31/03/2020 21:45:41 khanhtron03 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 187 ms 4784 KB
738686 31/03/2020 12:22:28 ldn694 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 187 ms 8944 KB
737432 26/03/2020 22:19:38 manhender MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 250 ms 11948 KB
736645 24/03/2020 08:43:16 khanhtron03 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 187 ms 3204 KB
736644 24/03/2020 08:41:09 khanhtron03 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 171 ms 3264 KB
731384 11/03/2020 22:21:55 ldn694 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 140 ms 8948 KB
731073 10/03/2020 22:37:08 duongquochung11052003 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 296 ms 9028 KB
726384 27/02/2020 13:11:33 Fidisk MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 296 ms 9004 KB
724341 22/02/2020 23:14:10 ducanh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 281 ms 7444 KB
722085 18/02/2020 14:55:27 totanhiep MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 156 ms 8152 KB
719034 12/02/2020 12:30:30 HMĐ_191 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 140 ms 8184 KB
718699 11/02/2020 18:27:14 dinhhuuduc MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 6596 KB
716945 08/02/2020 16:30:55 vanan9205 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 109 ms 5164 KB
716917 08/02/2020 16:01:18 vanan9205 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 5900 KB
716731 08/02/2020 10:28:04 ntnvlog MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 109 ms 3528 KB
716074 07/02/2020 09:36:03 anhnguyenroux MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 187 ms 3992 KB
707980 21/01/2020 11:27:03 HackerMan MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
700012 07/01/2020 11:38:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 46 ms 1900 KB
683711 02/12/2019 07:39:14 loilon504 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 1976 KB
683293 01/12/2019 01:59:58 chinhhi MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 6452 KB
670413 07/11/2019 23:24:05 chuotvip MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 203 ms 14376 KB
663389 26/10/2019 20:31:58 quangduyluu123 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 156 ms 9520 KB
655678 11/10/2019 10:39:32 thuho MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 187 ms 2532 KB
654647 09/10/2019 21:30:18 sunepi719 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 359 ms 81388 KB
654611 09/10/2019 20:47:35 sunepi719 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 218 ms 18136 KB
653943 08/10/2019 20:15:42 thienchidh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 187 ms 81412 KB
653930 08/10/2019 19:55:32 thienchidh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 93 ms 17668 KB
635140 09/09/2019 08:54:09 16122001 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 125 ms 7476 KB
635138 09/09/2019 08:48:15 leviettttnh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 171 ms 3192 KB
632569 05/09/2019 03:10:13 dchy2000 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 1976 KB
632568 05/09/2019 03:08:31 dchy2000 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 1848 KB
631751 02/09/2019 23:09:24 buihoat2003 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 1892 KB
615133 01/08/2019 21:11:11 nguyendenn1 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 1952 KB
608134 20/07/2019 12:02:44 camchepcodebo MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 3408 KB
601857 01/07/2019 22:23:28 ngocminh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 421 ms 19704 KB
600941 29/06/2019 10:17:10 ngocminh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 390 ms 19724 KB
600519 27/06/2019 23:51:45 ngocminh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 390 ms 19804 KB
600517 27/06/2019 23:50:39 ngocminh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 437 ms 19804 KB
597857 24/06/2019 12:44:53 przxct38 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 171 ms 3572 KB
594392 17/06/2019 15:04:39 cyb3 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 78 ms 3300 KB
593884 16/06/2019 05:00:58 masteroffood MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 250 ms 15324 KB
592638 13/06/2019 14:31:06 vinhhuong0802 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 171 ms 3796 KB
578982 30/04/2019 20:34:14 iostream MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 156 ms 4040 KB
578751 29/04/2019 17:27:27 iostream MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 140 ms 4112 KB
554565 04/03/2019 08:59:20 phungduyminh1802 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 109 ms 2820 KB
552022 26/02/2019 22:01:29 phuongnhi_tran_1206 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 1996 KB
551145 25/02/2019 12:27:14 henphan MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 125 ms 2748 KB
547332 16/02/2019 14:29:14 nguyenvantien0903 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 3304 KB
524343 06/12/2018 10:26:28 8man MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 156 ms 10000 KB
524328 06/12/2018 10:12:56 8man MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 156 ms 10000 KB
512054 15/11/2018 10:29:16 anhvippro123z MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 125 ms 3248 KB
502802 01/11/2018 20:49:08 xikhud MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 156 ms 4072 KB
484436 10/10/2018 05:05:04 iiiiiii125478 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 218 ms 12020 KB
479563 03/10/2018 19:33:46 LongÇhampion MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 156 ms 4960 KB
461530 06/09/2018 20:58:13 thuho MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 46 ms 1896 KB
461529 06/09/2018 20:57:21 thuho MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 1904 KB
456340 28/08/2018 09:28:36 HHHHHHHH MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 234 ms 11948 KB
445971 31/07/2018 23:50:41 haxorus2004 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
440724 13/07/2018 10:26:07 Account MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 234 ms 11964 KB
439823 10/07/2018 15:05:33 minhys MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 312 ms 11892 KB
438199 03/07/2018 09:55:57 base_coder MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 187 ms 3164 KB
436789 26/06/2018 09:56:47 hung_brvt_t1 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 140 ms 4220 KB
436358 24/06/2018 19:36:55 theanhbr02 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 109 ms 4856 KB
436003 23/06/2018 09:34:38 vikhangcqt171 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 3444 KB
434855 21/06/2018 14:23:15 huynhtuan17ti MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 2476 KB
431209 07/06/2018 15:00:17 phuchoahodo MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 203 ms 26096 KB
426623 23/05/2018 08:07:52 linhbeo1210 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 3508 KB
419362 19/04/2018 01:46:01 vphuong214 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 140 ms 11728 KB
415852 11/04/2018 10:02:09 dangkhoa_pascal MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
415716 10/04/2018 22:10:32 vinhntndu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 109 ms 2328 KB
403023 12/03/2018 15:30:19 datgk14 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 218 ms 2532 KB
395500 10/02/2018 00:44:43 baotuanvn MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 218 ms 3616 KB
395495 10/02/2018 00:33:40 baotuanvn MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 156 ms 2596 KB
391115 26/01/2018 02:33:55 khangtran MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
391001 25/01/2018 20:38:47 shinosuke149 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
386141 15/01/2018 17:51:17 tranthanhhai MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 203 ms 11956 KB
381763 05/01/2018 09:46:11 o3ypcmm MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 4556 KB
381762 05/01/2018 09:46:04 chienthuatido MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 171 ms 5508 KB
376291 18/12/2017 21:29:05 duyvtvp1919 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 171 ms 9612 KB
375580 15/12/2017 23:45:22 thanhday132 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 3460 KB
375577 15/12/2017 23:36:07 thanhday132 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 78 ms 6532 KB
362967 20/11/2017 03:01:16 nganyhilow MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 156 ms 2624 KB
362759 19/11/2017 15:39:31 manhhungking MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 1964 KB
361671 17/11/2017 13:45:56 baotuanvn MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 156 ms 4184 KB
361658 17/11/2017 13:04:42 baotuanvn MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 296 ms 14264 KB
359819 14/11/2017 15:21:32 freepascal MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 3008 KB
355617 08/11/2017 18:17:56 trungtt123 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 2000 KB
352685 04/11/2017 21:27:28 khangkhangtg MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 1984 KB
348230 30/10/2017 10:56:18 hoan2k1 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 3528 KB
341592 21/10/2017 10:16:56 ngonamduonghl MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 1976 KB
341063 20/10/2017 14:37:42 frostpixel MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 1936 KB
338698 17/10/2017 14:15:15 nkduc MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 3472 KB
337915 16/10/2017 19:53:16 vietdeptrai MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 3012 KB
337249 15/10/2017 16:25:27 masterv MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 93 ms 2708 KB
336996 15/10/2017 11:33:19 phuchoahodo MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 265 ms 47152 KB
336671 14/10/2017 23:23:33 yhuynh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 203 ms 16700 KB
328667 03/10/2017 21:01:30 tqhuy2502 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 2684 KB
327688 02/10/2017 20:19:39 anhducpn67 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 31 ms 9752 KB
321604 23/09/2017 16:13:03 CUTI MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 156 ms 2636 KB
321551 23/09/2017 15:27:12 tronghk14 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 156 ms 5612 KB
321445 23/09/2017 11:35:58 CUTI MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 140 ms 2640 KB
313739 07/09/2017 03:41:22 okeomachnha MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 46 ms 1944 KB
313738 07/09/2017 03:40:11 okeomachnha MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 46 ms 1932 KB
311484 01/09/2017 02:19:06 damsanchv MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 140 ms 8284 KB
310612 29/08/2017 17:00:58 awatjkim MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 109 ms 1888 KB
309510 26/08/2017 22:42:13 tuan MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 1900 KB
297517 21/07/2017 12:01:54 duongcscx MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 140 ms 5576 KB
297221 20/07/2017 12:29:34 nhpntz0t MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 156 ms 3280 KB
295531 15/07/2017 01:53:38 atom3296 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 140 ms 3256 KB
294800 12/07/2017 20:34:22 ARSENAL1886 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 1568 KB
293639 08/07/2017 23:00:25 monarch MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 93 ms 3492 KB
281895 21/05/2017 12:35:35 boychienga1234 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 62 ms 2844 KB
280903 17/05/2017 10:20:09 actionboyvn MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 203 ms 4472 KB
276348 08/05/2017 10:35:01 thtnqwe MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 218 ms 10396 KB
260077 18/03/2017 09:29:52 doituyentin MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 3324 KB
246289 11/02/2017 18:00:21 phamanhtu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 3296 KB
246284 11/02/2017 17:55:34 phamanhtu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 234 ms 5592 KB
246283 11/02/2017 17:51:56 phamanhtu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 843 ms 13316 KB
246282 11/02/2017 17:49:47 phamanhtu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 937 ms 13316 KB
246130 11/02/2017 12:29:01 caothesan MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 125 ms 4776 KB
244886 06/02/2017 14:53:45 tranlehiep2203 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 3044 KB
241397 15/01/2017 10:00:30 doanthetai2005 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
238373 05/01/2017 15:35:37 4everkaka MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 156 ms 4960 KB
228506 03/12/2016 19:39:37 toida12chu MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 2984 KB
219715 18/11/2016 10:55:32 hut_nguyenquynhattu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 171 ms 3284 KB
213452 09/11/2016 00:18:40 thanhpromu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 140 ms 3972 KB
212903 07/11/2016 23:02:28 heathcliff1342 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 3192 KB
200181 20/10/2016 19:42:25 HSam MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 140 ms 4440 KB
199254 19/10/2016 12:36:55 hutPhamPhuong MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 1920 KB
199045 19/10/2016 00:20:13 hut_luan MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 1920 KB
198450 18/10/2016 10:22:39 hutphuoc MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
198446 18/10/2016 10:17:14 hutphuoc MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
188292 05/10/2016 14:29:56 nghethuat102 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
185061 30/09/2016 07:52:07 giacacluong323 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 125 ms 5504 KB
181324 23/09/2016 14:33:14 bachnxepu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
174532 12/09/2016 20:18:46 nhatanhst MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 6252 KB
173171 10/09/2016 16:18:23 khanglvl MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 156 ms 6248 KB
168524 03/09/2016 00:11:15 nvtu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 250 ms 4840 KB
163952 20/08/2016 22:09:16 dahaodl MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 265 ms 4928 KB
157499 01/08/2016 00:51:23 reach_up MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 187 ms 5128 KB
154764 25/07/2016 11:03:51 hentaino102 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 125 ms 5504 KB
154186 22/07/2016 19:50:33 nghethuat102 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 265 ms 12116 KB
153840 21/07/2016 14:41:29 taicualo113 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 265 ms 2552 KB
151928 15/07/2016 01:29:41 chitam117119 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 171 ms 8040 KB
148493 29/06/2016 10:53:23 leducthinh0409 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 359 ms 4900 KB
146993 21/06/2016 11:44:17 ngocanh99 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 156 ms 7468 KB
143643 14/06/2016 16:02:56 sesshomalong MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 250 ms 3824 KB
143572 14/06/2016 11:05:13 hth20082000 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 328 ms 5696 KB
143570 14/06/2016 11:04:50 hth20082000 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 296 ms 5692 KB
142640 09/06/2016 17:06:22 longcvpa2 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 421 ms 4948 KB
142187 07/06/2016 16:10:01 stevenlethai MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 125 ms 6684 KB
141537 04/06/2016 15:23:45 middlest MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 265 ms 6472 KB
132652 19/04/2016 19:28:24 hoangvuduyanh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 406 ms 9652 KB
132565 18/04/2016 22:45:29 hoangvuduyanh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 390 ms 9632 KB
132525 18/04/2016 18:00:14 thanhday132 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
131097 15/04/2016 19:56:38 phuleethanh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 109 ms 4940 KB
130382 10/04/2016 20:23:28 nguyenxuanhaa3 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 109 ms 2740 KB
130311 10/04/2016 01:19:27 Nguyenthaihoc MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 125 ms 6656 KB
121914 26/02/2016 01:12:12 lvdo92 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 250 ms 4180 KB
119562 15/02/2016 08:28:05 AdminNTU MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 5880 KB
119474 14/02/2016 20:55:21 mrtan_lovelife MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 156 ms 5880 KB
119473 14/02/2016 20:54:08 mrtan_lovelife MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 5884 KB
119305 13/02/2016 23:21:55 tieuchanlong MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 6272 KB
118620 10/02/2016 13:51:13 TQT MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 234 ms 4924 KB
116391 02/02/2016 13:17:36 sorry_dqhungdl MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 187 ms 6100 KB
116390 02/02/2016 13:16:50 dqhungdl MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 281 ms 4936 KB
116386 02/02/2016 13:12:13 sorry_dqhungdl MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 203 ms 6100 KB
116383 02/02/2016 13:11:27 sorry_dqhungdl MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 187 ms 3268 KB
116382 02/02/2016 13:11:22 sorry_dqhungdl MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 187 ms 3284 KB
109416 30/12/2015 11:03:55 tienthang2298 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 234 ms 6104 KB
98236 23/11/2015 23:10:39 thethithoi1 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 12060 KB
91443 12/11/2015 11:06:19 taicuban MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 156 ms 6272 KB
91441 12/11/2015 11:03:23 taicuban MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 187 ms 6664 KB
91415 12/11/2015 10:02:44 dotuansondn MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 5848 KB
90973 11/11/2015 10:33:25 byncuco MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 187 ms 2456 KB
90554 10/11/2015 16:23:10 psucoder MAMA - Ma cũ ma mới Java 8 Accepted 609 ms 29224 KB
90447 10/11/2015 09:41:03 psucoder MAMA - Ma cũ ma mới Java 8 Accepted 828 ms 30536 KB
90446 10/11/2015 09:37:29 psucoder MAMA - Ma cũ ma mới Java 8 Accepted 781 ms 34096 KB
90279 09/11/2015 20:43:55 psucoder MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 109 ms 4740 KB
82697 24/10/2015 12:23:17 Icarus MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 171 ms 3224 KB
82696 24/10/2015 12:21:40 Icarus MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 171 ms 3200 KB
80715 20/10/2015 00:16:14 hanhlv270597 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 78 ms 1732 KB
79616 17/10/2015 11:15:45 quang_proltt MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 187 ms 5576 KB
70390 30/09/2015 23:37:31 chuducanhchy MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 203 ms 4956 KB
65803 21/09/2015 13:20:35 MTAZero MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 1828 KB
60053 03/09/2015 09:50:13 sonanui MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 343 ms 9228 KB
49289 29/07/2015 10:09:37 dhkhtn MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 187 ms 2428 KB
48700 24/07/2015 10:01:34 hinodi_1998 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 78 ms 5032 KB
47517 18/07/2015 14:17:55 voquocthang MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 202 ms 5008 KB
46248 15/07/2015 22:36:18 thanga2pbc MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 109 ms 7552 KB
44202 02/07/2015 09:05:49 trongcao_vodoi12 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 156 ms 4076 KB
41492 17/06/2015 01:42:48 tsminh_3 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 2868 KB
40969 13/06/2015 22:27:37 farmerboy MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
40919 13/06/2015 14:24:11 lehoangvu15 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 3112 KB
39258 03/06/2015 18:04:09 thotranduc2010 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 2912 KB
39240 03/06/2015 11:23:52 Stupid_Dog MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 234 ms 4180 KB
36258 22/05/2015 09:58:05 thanhdat01234 MAMA - Ma cũ ma mới Java 8 Accepted 670 ms 36776 KB
36204 21/05/2015 23:42:13 ngan MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 1764 KB
35988 18/05/2015 21:23:56 natsukagami MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 124 ms 3380 KB
35903 17/05/2015 17:03:48 bkss_chicken MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 187 ms 2496 KB
35902 17/05/2015 17:00:38 bkss_chicken MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 124 ms 2576 KB
35859 16/05/2015 22:25:20 namcusamlc MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 202 ms 4928 KB
35742 15/05/2015 23:12:06 kieuquocdat123 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 2600 KB
35732 15/05/2015 21:49:09 redstar MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 374 ms 4320 KB
35731 15/05/2015 21:49:09 redstar MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 327 ms 4316 KB
35644 14/05/2015 23:52:22 mikelhpdatke MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 109 ms 67064 KB
35642 14/05/2015 23:43:43 nxphuc MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 171 ms 2440 KB
Back to Top