Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740957 06/04/2020 16:22:52 ntoan199 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 140 ms 2528 KB
725398 25/02/2020 08:19:17 thống NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 93 ms 2888 KB
725326 24/02/2020 23:19:01 admin2009 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 125 ms 2484 KB
722903 19/02/2020 21:57:30 Sang7a4gpc NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
712987 01/02/2020 11:56:36 Fidisk NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 109 ms 2608 KB
708038 21/01/2020 13:45:52 HackerMan NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
700011 07/01/2020 11:38:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
693296 25/12/2019 22:57:52 unglinh NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
660687 21/10/2019 22:05:46 kakaka NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 125 ms 2612 KB
646761 27/09/2019 07:04:38 pmt NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 140 ms 2560 KB
639968 16/09/2019 17:11:40 leviettttnh NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
639833 16/09/2019 13:45:17 ct390 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
633070 06/09/2019 16:00:15 baobao07 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
632104 03/09/2019 23:33:39 trieutanhung93 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 2548 KB
630969 31/08/2019 22:36:36 nhatanh10102005 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
625728 23/08/2019 19:20:02 khanhkjhave NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
625376 22/08/2019 21:39:03 thaolinh NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
612867 28/07/2019 22:51:05 ffrederick NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
609689 23/07/2019 15:21:17 ngoctit NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 2548 KB
606477 15/07/2019 20:46:07 TIN10_VUTRINHHOANG NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 2620 KB
595475 19/06/2019 16:06:27 cyb3 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 125 ms 10012 KB
571426 09/04/2019 22:44:20 dangkhoa_pascal NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
560188 14/03/2019 11:03:31 minh3352 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 93 ms 2476 KB
559318 12/03/2019 21:18:23 phungduyminh1802 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
553074 28/02/2019 22:30:52 phuongnhi_tran_1206 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
551969 26/02/2019 21:06:34 nguyenvantien0903 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 0 ms 1944 KB
546535 14/02/2019 21:47:02 vanan9205 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
546534 14/02/2019 21:46:37 vanan9205 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
542007 30/01/2019 19:17:08 xiabui NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 109 ms 2504 KB
539275 22/01/2019 14:23:50 jdkun123258TDMU NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 109 ms 8728 KB
517367 22/11/2018 10:19:54 karasuvidcoder NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
512055 15/11/2018 10:29:37 anhvippro123z NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
499847 28/10/2018 16:56:39 hduoc2003 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
489906 15/10/2018 15:59:23 xikhud NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 93 ms 1844 KB
488692 13/10/2018 18:54:32 iostream NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 46 ms 3188 KB
469129 18/09/2018 16:47:17 LongÇhampion NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 109 ms 2504 KB
464826 11/09/2018 19:48:33 hoangthuc701 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 2584 KB
456339 28/08/2018 09:28:27 HHHHHHHH NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 93 ms 2416 KB
414022 06/04/2018 14:28:34 hoi_lam_gi NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
413680 05/04/2018 17:51:07 vphuong214 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 109 ms 2576 KB
397576 21/02/2018 14:05:21 duongbp1990 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 125 ms 1868 KB
395257 09/02/2018 06:04:43 vinhntndu NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 140 ms 1860 KB
390882 25/01/2018 16:17:11 caovantheanh NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1936 KB
384875 12/01/2018 13:32:56 0000000000 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
382798 07/01/2018 13:20:02 huy9a1 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
378173 27/12/2017 16:31:34 changlangtu97 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
377433 24/12/2017 21:02:28 crush NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
359817 14/11/2017 15:21:06 freepascal NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 3056 KB
348229 30/10/2017 10:56:09 hoan2k1 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
346778 27/10/2017 19:51:55 skydriver001 NGNGU - Ngôn ngữ Java 8 Accepted 375 ms 19852 KB
338592 17/10/2017 09:34:14 nkduc NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
337753 16/10/2017 10:39:00 toida12chu NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
306229 18/08/2017 08:16:43 minhthu20201 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
283149 25/05/2017 13:24:38 hatuank97lhp NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 93 ms 2476 KB
260113 18/03/2017 09:36:43 doituyentin NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
225595 27/11/2016 12:18:55 ducquynhfptk12 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
200624 21/10/2016 09:23:29 hoangducsmagic NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
197547 16/10/2016 22:51:59 phungvitrung NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
196990 15/10/2016 17:56:19 junlexo NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 109 ms 1812 KB
194410 12/10/2016 09:42:56 hungdhv97 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
189752 07/10/2016 23:39:25 dahaodl NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
189510 07/10/2016 16:45:01 dqhn123 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
176190 14/09/2016 13:42:26 bachnxepu NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 31 ms 1724 KB
173456 11/09/2016 00:30:10 Hhcckqnl NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
164421 22/08/2016 18:40:46 damsanchv NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 1828 KB
162707 16/08/2016 14:42:36 dacthai2807 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 1828 KB
157761 01/08/2016 20:58:48 caothesan NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 140 ms 1828 KB
152144 15/07/2016 19:17:59 thienlong NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 125 ms 1868 KB
150954 09/07/2016 19:26:01 ducthanh313 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
145332 18/06/2016 22:21:14 khangtran NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
143459 13/06/2016 20:59:37 4everkaka NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 31 ms 1604 KB
142703 09/06/2016 21:45:33 nguyenxuanhaa3 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 156 ms 1840 KB
140751 01/06/2016 19:21:00 ngonamduonghl NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 156 ms 1864 KB
133080 22/04/2016 19:56:44 thanhday132 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
123647 08/03/2016 14:08:16 nguyenducminhox NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
123559 07/03/2016 21:51:31 TQT NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
121691 24/02/2016 20:23:26 dqhungdl NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
120624 20/02/2016 07:17:20 AdminNTU NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
105550 11/12/2015 19:02:04 hanhlv270597 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
105132 10/12/2015 15:13:08 ThienCoder NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 1840 KB
104917 09/12/2015 21:02:50 psucoder NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
104777 09/12/2015 10:43:24 minhthuan274 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
104671 08/12/2015 19:58:18 minhnhat NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 140 ms 1860 KB
100243 30/11/2015 22:12:54 minhem1231 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 156 ms 1852 KB
99392 27/11/2015 21:03:18 cyan NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
97629 22/11/2015 20:00:50 romqn1999 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
93100 15/11/2015 16:44:10 loveTforever NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
88181 05/11/2015 15:23:08 nam123456 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
88167 05/11/2015 15:16:04 velothangkhau NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
88166 05/11/2015 15:14:12 namedai01 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
88152 05/11/2015 15:07:56 LamHuong NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
88148 05/11/2015 15:06:35 gaovangbn NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
88143 05/11/2015 15:05:31 vuhoangphuc2000 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
88136 05/11/2015 15:02:10 bang000 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
88128 05/11/2015 14:57:16 lucasnguyen23hqv NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
76287 08/10/2015 11:40:45 toan411998 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
75996 07/10/2015 18:00:51 UiM NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
69369 28/09/2015 18:44:41 ngothanhkong NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 156 ms 1868 KB
61798 08/09/2015 09:24:17 huynhnhat NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
61211 06/09/2015 11:28:05 wInD_MtA NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 125 ms 1852 KB
61185 06/09/2015 10:47:56 MTAZero NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
56284 25/08/2015 22:46:55 manhha251 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
56283 25/08/2015 22:46:37 manhha251 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
56141 25/08/2015 18:17:59 middlest NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
56140 25/08/2015 18:17:15 middlest NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
56111 25/08/2015 14:32:28 vdn1999bxvp NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
56103 25/08/2015 13:46:56 huynhduy_hmd NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
50998 12/08/2015 15:35:36 stepde15 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
50411 07/08/2015 13:01:10 npltv NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
48709 24/07/2015 13:32:14 nguyenquoc2211 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 78 ms 3608 KB
45406 12/07/2015 23:17:43 tuank55 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
45251 11/07/2015 20:25:39 truongtop14 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
42007 21/06/2015 10:20:35 Misschimpunno1 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 140 ms 3056 KB
41762 19/06/2015 09:52:33 hs2huyenngoc NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
41743 19/06/2015 00:43:54 the_c NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 109 ms 1892 KB
41704 18/06/2015 19:46:42 nvhieu NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 109 ms 1908 KB
41295 15/06/2015 22:47:22 dinhvanthanh NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 124 ms 1884 KB
41100 15/06/2015 03:05:45 Nguyenthaihoc NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
41084 14/06/2015 20:36:13 RinJi NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 62 ms 3084 KB
40906 13/06/2015 13:01:03 tanphatvan NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
40878 13/06/2015 09:20:44 pybim NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 62 ms 3080 KB
40797 12/06/2015 13:03:10 mrtan_lovelife NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
39393 05/06/2015 01:35:42 tuongquan NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 124 ms 1856 KB
39268 03/06/2015 19:22:33 nhutrg1998 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
39231 03/06/2015 10:12:02 yogathanh99 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
39173 03/06/2015 00:28:56 AresGod NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 109 ms 1896 KB
39110 02/06/2015 19:23:50 nghethuat102 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
39074 02/06/2015 15:09:39 hinodi_1998 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
39012 02/06/2015 09:00:17 lightkuriboh NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 3060 KB
38824 01/06/2015 08:35:08 yurilover172 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 156 ms 1848 KB
38820 01/06/2015 08:23:46 vietthangcvp NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 109 ms 1836 KB
38799 01/06/2015 00:18:29 lehoangvu15 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
38787 31/05/2015 23:17:46 colc123 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
38777 31/05/2015 22:49:49 tsminh_3 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 78 ms 2996 KB
38724 31/05/2015 22:16:01 Algo NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 124 ms 1844 KB
38717 31/05/2015 22:11:43 Stupid_Dog NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 124 ms 1804 KB
38661 31/05/2015 21:47:48 ducanhlc NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
38658 31/05/2015 21:46:36 thanhsonngoc NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 124 ms 1804 KB
38655 31/05/2015 21:45:53 xxxyyyzzz NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 156 ms 1836 KB
38654 31/05/2015 21:45:29 rng_98 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 1804 KB
38642 31/05/2015 21:41:59 mikelhpdatke NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 93 ms 2988 KB
38641 31/05/2015 21:41:44 trevorjoker NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
38620 31/05/2015 21:35:54 nguyenmanhthien NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
38509 31/05/2015 21:08:47 kieuquocdat123 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 78 ms 1716 KB
38506 31/05/2015 21:07:54 bvd NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
38458 31/05/2015 20:53:33 ngan NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 46 ms 1908 KB
38447 31/05/2015 20:50:55 phuchoahodo NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
38395 31/05/2015 20:35:59 what_does_the_fox_say NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 140 ms 1912 KB
38350 31/05/2015 20:27:03 only_love97 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 156 ms 1888 KB
38335 31/05/2015 20:23:11 farmerboy NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
38332 31/05/2015 20:22:42 natsukagami NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
38297 31/05/2015 20:11:30 NguyenKhanhViet NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 156 ms 1872 KB
Back to Top