Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733410 16/03/2020 09:29:35 trankhanhduong2212 BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 406 ms 7916 KB
707978 21/01/2020 11:26:28 HackerMan BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 375 ms 8016 KB
699697 07/01/2020 00:08:09 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 515 ms 8000 KB
654253 09/10/2019 10:33:46 Turkey BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 390 ms 8048 KB
630491 30/08/2019 22:00:27 KKdode BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 406 ms 7924 KB
582469 13/05/2019 20:10:37 huytin8 BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 390 ms 7956 KB
541992 30/01/2019 17:55:26 NoFace BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 281 ms 8052 KB
536113 14/01/2019 12:20:34 Neptune BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 281 ms 7980 KB
512057 15/11/2018 10:30:18 anhvippro123z BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 312 ms 8060 KB
497561 25/10/2018 11:23:18 thamtudeptrai007 BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 296 ms 8092 KB
486641 11/10/2018 20:41:15 soloking BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 296 ms 8096 KB
471519 21/09/2018 22:21:06 khoa_8a3_tdn BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 343 ms 8020 KB
466089 13/09/2018 18:41:42 BBBBBBBB BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 312 ms 7984 KB
448563 09/08/2018 16:36:26 HHHHHHHH BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 296 ms 7984 KB
348227 30/10/2017 10:55:50 hoan2k1 BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 312 ms 8036 KB
260024 18/03/2017 09:16:03 doituyentin BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 312 ms 8064 KB
85202 29/10/2015 13:16:36 Icarus BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 671 ms 7216 KB
47223 16/07/2015 15:29:09 longnghiem1999 BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 124 ms 7820 KB
38853 01/06/2015 15:19:44 vietthangcvp BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 156 ms 22320 KB
38766 31/05/2015 22:34:35 trevorjoker BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 140 ms 7692 KB
38764 31/05/2015 22:31:58 natsukagami BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 483 ms 26136 KB
38467 31/05/2015 20:57:30 kieuquocdat123 BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 889 ms 3860 KB
38431 31/05/2015 20:45:54 NguyenKhanhViet BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 1092 ms 3872 KB
Back to Top