Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741765 08/04/2020 21:11:07 KillMonger TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
741720 08/04/2020 19:09:14 bbccpad TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
741696 08/04/2020 17:55:34 uminguyen TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
741674 08/04/2020 17:19:00 duyvu123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
741672 08/04/2020 17:12:39 maytinhpc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
741582 08/04/2020 09:38:46 knam4202 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1388 KB
740470 04/04/2020 21:24:06 thiennhan2701 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
740302 04/04/2020 12:21:24 phangiabao TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
739722 03/04/2020 09:20:35 naruto270504 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
739671 03/04/2020 08:30:49 kylunn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
739388 02/04/2020 16:52:10 thiennhb TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
739272 02/04/2020 10:15:53 weekend TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
739213 01/04/2020 21:48:53 suyazayui TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
739168 01/04/2020 20:38:23 tungvh04 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
739153 01/04/2020 20:12:27 baopham19062003kgkgkg TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
738886 31/03/2020 21:54:25 tktrong157 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
738851 31/03/2020 20:32:01 biabeogo147 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
738760 31/03/2020 16:41:48 namu10x TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
738420 30/03/2020 14:15:06 khongcoten002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
738398 30/03/2020 12:00:33 lvcong97 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
737860 28/03/2020 15:20:12 kassivender TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
737568 27/03/2020 14:33:37 0376637474 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
737560 27/03/2020 14:26:55 0376637474 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
737154 25/03/2020 22:00:14 bbamm TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1252 KB
736112 22/03/2020 15:59:14 ntmin TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
735999 22/03/2020 09:49:31 hokage1201 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
735982 22/03/2020 08:00:17 vovinam123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
735920 21/03/2020 21:58:04 chumoro TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 218 ms 17540 KB
735880 21/03/2020 20:41:11 mrabc TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1468 KB
735643 20/03/2020 21:04:32 nguyenduythanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
733942 18/03/2020 08:31:45 tienloc_dz TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
732996 14/03/2020 12:36:15 hieuishere TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
732924 14/03/2020 07:45:10 vietanhk99 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
730870 10/03/2020 14:19:05 Pyke TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
729412 05/03/2020 22:10:45 manhender TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
728835 04/03/2020 19:50:00 VoAnhPhu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
727575 01/03/2020 15:44:41 AngusX TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
727568 01/03/2020 15:36:26 AngusX TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
725656 25/02/2020 20:05:24 nguyenhoanganhkhoa9a13 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
725311 24/02/2020 22:24:34 tai123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
725134 24/02/2020 16:05:31 dangt1k29 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
725100 24/02/2020 15:24:15 bin1st090104 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
725099 24/02/2020 15:24:12 bin1st090104 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 31 ms 2064 KB
724564 23/02/2020 14:57:43 hello5423 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
724543 23/02/2020 14:24:57 nhatthang2704 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
724478 23/02/2020 11:10:40 Akira TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
723137 20/02/2020 11:38:32 damminhquan TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
722814 19/02/2020 19:46:08 aruru12 TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1468 KB
722813 19/02/2020 19:44:55 aruru12 TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1468 KB
722660 19/02/2020 15:10:30 tandung4321cp TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 772 KB
721891 18/02/2020 00:18:58 buitaloc TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
721757 17/02/2020 20:25:45 0842020263 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
721482 17/02/2020 13:06:54 congbinh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
721097 16/02/2020 16:42:37 phamchibinh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
720709 15/02/2020 20:12:22 linhngao121212 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
720601 15/02/2020 16:49:05 camlaitin TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
720427 15/02/2020 12:28:40 tuanio TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
719660 13/02/2020 17:38:39 KillMonger TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
719325 12/02/2020 22:18:58 mashiro9933 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
719183 12/02/2020 17:42:05 thongnguyen050999 TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
719177 12/02/2020 17:37:51 thongnguyen050999 TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
719174 12/02/2020 17:35:08 thongnguyen050999 TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
719069 12/02/2020 15:12:01 dangthithuyen TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
717202 09/02/2020 09:40:09 kimcuong_tvn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
717163 08/02/2020 23:01:00 kimngan_tvn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
716896 08/02/2020 15:09:42 tienloc_tvn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
716513 07/02/2020 20:19:45 Lucifer TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
716231 07/02/2020 13:19:17 nguyenthehop TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
716065 07/02/2020 09:30:22 cuongbvbn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
715178 05/02/2020 22:04:11 laotam_tnh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
715051 05/02/2020 19:55:41 baopham19062003kgkgkg TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
714753 05/02/2020 12:40:38 Quang249 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
714662 05/02/2020 09:36:06 phuong2004 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
714629 05/02/2020 09:05:52 cuongbvbn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
714612 05/02/2020 08:25:52 cuongbvbn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
714373 04/02/2020 17:17:46 ttt1405 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
713965 03/02/2020 19:18:42 tuanmapun TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
711025 30/01/2020 08:13:43 duyvu123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
710985 29/01/2020 22:00:06 Love TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710576 28/01/2020 21:12:30 tranthuyan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710551 28/01/2020 20:28:37 sendmylove123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
710393 27/01/2020 22:55:43 shiraishi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
710282 27/01/2020 18:08:04 bku_lapis TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
710180 27/01/2020 12:27:42 mikekhuong2003 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
709806 25/01/2020 15:17:28 JoySluxirt TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
709338 23/01/2020 22:06:28 drloc2004 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708534 22/01/2020 09:11:48 sbgssol TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
707977 21/01/2020 11:26:10 HackerMan TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
707511 20/01/2020 13:43:00 metide TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
707219 19/01/2020 19:01:24 tuilatui132 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
706987 18/01/2020 22:01:29 hoktro TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
706279 17/01/2020 17:51:35 suxzat TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
705951 16/01/2020 21:34:52 ngoc1824 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
705242 15/01/2020 17:19:08 hoangquan123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
705067 15/01/2020 12:39:41 haupas TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
704539 14/01/2020 04:09:36 mnhphm TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
704349 13/01/2020 20:04:27 cutrung2802 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
703801 12/01/2020 21:10:58 hoangmanh123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
703364 12/01/2020 10:15:03 minhquandinhcao TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
703062 11/01/2020 20:57:44 viocuong TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 6028 KB
702785 11/01/2020 12:15:15 pxt9704 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702563 10/01/2020 22:27:29 watanabe2804 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702256 10/01/2020 15:51:23 vandat_2003 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
701775 09/01/2020 20:42:11 khanhld TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701761 09/01/2020 20:27:37 khanhld TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701668 09/01/2020 18:09:16 nevergiveup TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
701643 09/01/2020 17:18:30 quoclan99 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
700928 08/01/2020 18:59:34 khanhnhat123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
700010 07/01/2020 11:35:54 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
699949 07/01/2020 11:07:21 CodeWar37 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
699759 07/01/2020 00:47:03 ntphong TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
699162 06/01/2020 15:27:33 ngocduygpc8a1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
698181 04/01/2020 22:59:30 anhkhoa09032004 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
698073 04/01/2020 20:16:05 novaphoenix TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
698010 04/01/2020 18:36:47 dontkillme TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
697607 04/01/2020 08:48:00 hatayamakano TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
697275 03/01/2020 18:45:23 nkhbsct06 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
697273 03/01/2020 18:44:56 nkhbsct06 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
696835 03/01/2020 08:14:41 whoisthatguy TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
696818 03/01/2020 07:38:54 tahoangquan2 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
696772 03/01/2020 00:43:35 kimjisoo TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
696344 02/01/2020 14:55:16 haidang172005 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
695949 01/01/2020 20:42:12 djxone123456 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
695607 31/12/2019 20:17:30 nnbxxx TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
693048 25/12/2019 12:26:49 Aftery TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
693047 25/12/2019 12:25:17 Aftery TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
692807 24/12/2019 16:47:32 giangtam1212 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2184 KB
692769 24/12/2019 16:05:50 giangtam1212 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
692579 24/12/2019 11:01:54 KennuNg TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
691763 21/12/2019 23:22:12 thaibom03 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
691755 21/12/2019 22:39:03 Linhdethuong TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
691746 21/12/2019 21:55:59 fh2512 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
691650 21/12/2019 17:11:54 miumiu623 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
691442 21/12/2019 10:03:44 nghia3092001 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
691380 21/12/2019 00:56:52 conlocdaifa TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
691095 20/12/2019 16:17:32 chenlinong TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
691087 20/12/2019 15:44:25 ntt12112001 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
690179 18/12/2019 07:46:08 Nhi23072002 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
689858 17/12/2019 16:41:16 quocviet2001 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689821 17/12/2019 16:04:46 duyluan3110 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
689402 16/12/2019 20:40:55 long020506 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
689058 16/12/2019 08:07:50 stkirito74 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
688873 15/12/2019 16:10:52 tadat216 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
688867 15/12/2019 15:56:17 0843405552 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
688846 15/12/2019 15:28:02 ptd0901 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
688845 15/12/2019 15:26:03 HongNhi TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
688840 15/12/2019 15:20:28 hsgtin20192020 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
688834 15/12/2019 15:12:10 tranconganhkhoa2006 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
688831 15/12/2019 15:08:49 nguyenhoa2k5 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
688746 15/12/2019 10:54:41 chuonghc2512 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
688022 13/12/2019 17:06:20 abcc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
687900 13/12/2019 11:36:54 ttmlinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687760 12/12/2019 21:54:57 khanhtron03 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
687683 12/12/2019 18:16:17 bachminhanh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
686737 10/12/2019 19:50:35 jackykg TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
686409 09/12/2019 18:20:09 dangtiendung1201 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
686359 09/12/2019 16:20:15 canlit TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
686101 08/12/2019 14:00:03 hieu TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 203 ms 17980 KB
685772 07/12/2019 08:58:48 miumiu623 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
685639 06/12/2019 19:49:54 hoangchisi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685604 06/12/2019 18:31:14 Hedgehog2411 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685599 06/12/2019 18:15:20 Hedgehog2411 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684364 03/12/2019 15:54:56 tekachi_mochikamedo TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
684148 03/12/2019 00:15:06 thuyngocha98 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
684110 02/12/2019 23:01:07 canhtoannct TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
684053 02/12/2019 22:00:04 giveupahabit TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
683393 01/12/2019 13:50:28 phatbs3011 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2160 KB
683348 01/12/2019 11:16:29 iambluuu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
683222 30/11/2019 22:13:19 khongminhtuan2006 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
683208 30/11/2019 21:53:19 hoa1705 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
682677 30/11/2019 00:17:51 banhgiaman TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
681551 28/11/2019 14:31:11 tranbac1128 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681549 28/11/2019 14:29:50 Akise TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
681538 28/11/2019 14:27:12 ngongoc071 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681535 28/11/2019 14:26:53 Nhanlolicon TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
681534 28/11/2019 14:26:41 lymycm TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681533 28/11/2019 14:26:39 tranhoaiphu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
681530 28/11/2019 14:25:06 ltnhi15624 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
681527 28/11/2019 14:22:33 hokhanhduy TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
681521 28/11/2019 14:21:07 Evanstn2412 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
681503 28/11/2019 14:16:09 maemi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
680713 26/11/2019 22:17:12 thanhthien79 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
680308 26/11/2019 07:51:38 cmtanphat TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
677207 21/11/2019 22:29:47 voldemup TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
677119 21/11/2019 20:30:45 ddlan123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
676027 19/11/2019 12:40:36 shin3030aa TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
675712 18/11/2019 18:53:57 admin2009 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
674454 15/11/2019 22:07:48 thangloi2209 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
674241 15/11/2019 15:25:33 nb2phuong TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674133 15/11/2019 10:52:46 tvan23 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
672690 12/11/2019 18:12:46 phiyen1212 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
672671 12/11/2019 17:44:22 BananaOnTheTree TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
671607 10/11/2019 12:03:08 nmhh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
671524 09/11/2019 23:00:41 ogit403 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
671349 09/11/2019 15:44:20 camchepcodebo TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
671111 09/11/2019 01:53:33 dzungdducws TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
670983 08/11/2019 21:57:59 chicong44 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
670977 08/11/2019 21:55:45 trankhanhduong2212 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
670976 08/11/2019 21:55:21 haohk17 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
670955 08/11/2019 21:41:36 caocuong1210 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
670939 08/11/2019 21:28:37 philong1703 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
670923 08/11/2019 21:20:01 chidaihk17 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
670903 08/11/2019 21:11:30 tuananh1 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1528 KB
670759 08/11/2019 19:18:59 dpduy123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
670463 08/11/2019 02:23:20 minhkhoi1026 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1448 KB
669607 06/11/2019 18:04:29 huytool TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1976 KB
669296 06/11/2019 09:30:13 boydatinh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669295 06/11/2019 09:29:36 lykhanhbinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
669291 06/11/2019 09:19:47 eroheta TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
669288 06/11/2019 09:11:45 ღbσүɗαтĭηɦღ TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669286 06/11/2019 09:08:42 quocanhad123 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669013 05/11/2019 20:03:50 lecongbao TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
668961 05/11/2019 18:43:59 idkidk TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
668886 05/11/2019 16:15:23 SpyBurner TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
668877 05/11/2019 16:12:19 SpyBurner TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
668869 05/11/2019 16:06:58 tientran286 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
668862 05/11/2019 16:04:06 tvan23 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
668839 05/11/2019 15:40:46 toanct TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
668671 05/11/2019 10:33:09 SuaDuong TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
667885 03/11/2019 16:49:41 anhproqn99 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
667851 03/11/2019 16:04:57 nguyenvinhkhang TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
667576 02/11/2019 23:44:56 bonuchiha TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
667499 02/11/2019 21:46:04 khanh_ngan1511 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
667164 02/11/2019 13:02:23 BananaOnTheTree TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
667032 02/11/2019 07:56:40 kenken1911 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
666664 01/11/2019 16:47:07 badaoteemo1 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
666602 01/11/2019 14:59:51 chevutramanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
666595 01/11/2019 14:55:14 quocduong2301 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
666594 01/11/2019 14:55:04 tlong TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
666593 01/11/2019 14:54:43 huynam2611 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
666589 01/11/2019 14:52:40 thanhhuyenvu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
666588 01/11/2019 14:52:09 minhd1209 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
666587 01/11/2019 14:51:55 hugo12345 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
666586 01/11/2019 14:50:57 anpro69 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
666584 01/11/2019 14:42:28 qvan_le TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
666582 01/11/2019 14:38:47 SnakeHieu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
666581 01/11/2019 14:36:50 tranduyquocan2004 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
666573 01/11/2019 14:31:54 duongnghiepvl TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
666549 01/11/2019 14:19:53 kyohzs02 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
666524 01/11/2019 14:00:27 MonkeyPlayLOL TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
666514 01/11/2019 13:57:18 Paikugon TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
666399 01/11/2019 01:28:24 HoaBenKiaSong TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666154 31/10/2019 19:57:12 phucduy1509 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
666142 31/10/2019 19:39:47 tandk TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
665330 30/10/2019 15:19:37 bao2342 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665320 30/10/2019 15:15:02 lethienquan28052006 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
665200 30/10/2019 09:05:24 19521242 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
664631 28/10/2019 21:42:57 hoanglap0409 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664280 28/10/2019 11:14:31 infinityIQ TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663815 27/10/2019 11:09:26 vhskillpro TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662113 24/10/2019 14:34:09 thongoc1984 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
661062 22/10/2019 15:47:28 nvq2309 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660875 22/10/2019 14:00:27 MinhBietBay TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660825 22/10/2019 11:52:31 kebatcanoc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
660254 21/10/2019 13:11:02 htthinh1999 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660143 20/10/2019 22:33:29 prgrmanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
660062 20/10/2019 17:34:57 hieupham TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
659758 19/10/2019 20:09:06 0941177356 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657681 15/10/2019 08:26:14 chutichday2 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
657497 14/10/2019 19:38:00 thecomeback TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656868 13/10/2019 11:21:34 hung123 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
656403 12/10/2019 09:38:39 gicungduochet TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
656386 12/10/2019 09:17:47 mandoanky0903 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
656295 11/10/2019 23:49:45 yolo19yolo TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
656159 11/10/2019 21:41:19 cblnamphuong TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
655279 10/10/2019 14:26:27 nguyenthanhtinh365 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
652729 06/10/2019 23:11:30 minhquan052003 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652255 06/10/2019 09:38:47 congcanhlnq TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
651665 05/10/2019 09:35:26 pham2910 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651138 04/10/2019 16:02:15 legoyb TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650719 03/10/2019 21:49:15 Thinh_Feline TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
650409 03/10/2019 15:40:20 kevilstark TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
649483 02/10/2019 13:52:32 hoangthai TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1552 KB
648723 01/10/2019 09:32:07 TrumpPham TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
648718 01/10/2019 09:23:37 TrumpPham TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1724 KB
647977 29/09/2019 10:57:11 kuzuma245 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
647048 27/09/2019 18:40:08 minhtriet2903 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
647045 27/09/2019 18:39:17 minhtriet2903 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
646859 27/09/2019 14:19:31 hoangthang11051 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
646855 27/09/2019 14:13:01 hoangthang11051 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
646744 26/09/2019 23:40:09 xuanninh1412 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
645999 25/09/2019 18:36:38 mrTee TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
645945 25/09/2019 15:35:00 hipzbonobo TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
645742 24/09/2019 23:15:50 Dan_De_Nui TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
645664 24/09/2019 21:47:21 nguyen2k3 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645406 24/09/2019 15:31:39 HanTuong TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
645273 24/09/2019 11:28:03 ThichAnHanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
645196 24/09/2019 00:20:02 ntoan199 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
645169 23/09/2019 23:01:59 cuthaodd TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
645165 23/09/2019 22:52:19 Godloveme TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
645129 23/09/2019 22:13:16 thanhpptuan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
645105 23/09/2019 21:48:09 giangbabygo123 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
644940 23/09/2019 15:59:26 quantrongcuto2006 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
644934 23/09/2019 15:55:04 lethienquan28052006 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
644551 22/09/2019 20:03:29 nguyenkhoip TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
644398 22/09/2019 15:54:08 ptcvp121 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
644391 22/09/2019 15:30:19 BBisthebest TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
644310 22/09/2019 11:18:36 MinBaoTT TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
643872 21/09/2019 14:45:32 19522456 TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1636 KB
643625 21/09/2019 07:48:59 tranvubao2004 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
643233 20/09/2019 16:55:34 ngoctuannguyen TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642055 19/09/2019 00:05:13 VTH192004 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
642038 18/09/2019 23:16:30 viettrivt2019 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
641880 18/09/2019 20:13:18 nghia TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
641859 18/09/2019 19:50:36 4maxskill4 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
641858 18/09/2019 19:50:24 MaMoi TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
641482 18/09/2019 14:11:53 ngocthinh2209 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
641448 18/09/2019 13:04:16 vochinhhieu11082004 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
641446 18/09/2019 12:58:45 redcoder TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
641443 18/09/2019 12:56:42 redcoder TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
641131 17/09/2019 22:52:40 trungkienthcsyenlac TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2184 KB
641109 17/09/2019 22:29:23 OotakuO TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
640918 17/09/2019 19:34:30 hoangduc16_cbl TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
640722 17/09/2019 15:22:45 kudoshinichi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
639739 16/09/2019 08:28:14 present TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
639682 15/09/2019 23:24:04 hien2k4 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
639634 15/09/2019 21:52:22 minhdung02 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
639596 15/09/2019 20:53:21 hamayasua TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
639039 14/09/2019 17:14:48 CBLtk TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
639004 14/09/2019 16:41:15 cuongdoduy123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
638684 14/09/2019 10:26:17 Scar TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
638670 14/09/2019 10:10:17 phupham04 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
638627 14/09/2019 09:44:33 minhtuan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
638613 14/09/2019 09:38:27 minhtuan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
638333 13/09/2019 21:20:24 chuongpham7750 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
638050 13/09/2019 15:56:41 PHDKhoa TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
638042 13/09/2019 15:52:59 bl_duyliem TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637734 13/09/2019 10:42:54 pthc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637665 13/09/2019 10:10:40 vhpcoder17203 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1640 KB
637333 12/09/2019 20:42:01 kubin1531 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
637179 12/09/2019 15:36:02 phuctin20 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
636379 11/09/2019 17:00:58 ronnienguyen TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1388 KB
636353 11/09/2019 15:55:53 vanthien_bl TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
636333 11/09/2019 15:40:36 ldnghia_bl TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
635506 10/09/2019 00:08:37 khongco TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
635484 09/09/2019 23:16:56 duongtc1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
635303 09/09/2019 15:49:46 pmt TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
635221 09/09/2019 11:11:31 Be_happy TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
632987 06/09/2019 12:18:05 ta TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
631400 01/09/2019 23:49:45 minhthi28 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
631399 01/09/2019 23:49:40 minhthi28 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
630433 30/08/2019 21:37:56 lucky_boy TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
630395 30/08/2019 21:23:07 ristxnd TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
630018 29/08/2019 20:59:15 blueshark07 TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 234 ms 17696 KB
629839 29/08/2019 12:53:57 tiendung2306 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
629666 28/08/2019 21:22:25 minhthi28 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
629509 28/08/2019 15:28:34 BaoAnh981 TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 218 ms 15880 KB
629237 27/08/2019 21:32:40 hieunguyenthi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
628910 27/08/2019 09:35:06 lethimytien TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
628365 25/08/2019 21:08:15 ntnvlog TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
628361 25/08/2019 21:01:14 anhthcsyl2006 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
628095 25/08/2019 09:51:03 unglinh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 31 ms 2216 KB
628038 24/08/2019 22:25:59 thanthien TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1376 KB
625505 23/08/2019 09:51:02 phantanhung TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 31 ms 916 KB
625498 23/08/2019 09:45:14 lun3003 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
625378 22/08/2019 21:41:12 hiepthuong TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
625076 22/08/2019 10:26:35 tuanltt1252004 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
625068 22/08/2019 10:24:52 thuy_quynh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624802 21/08/2019 21:16:15 Tu2112003 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
624614 21/08/2019 15:36:05 mrle0bda3t TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
623961 19/08/2019 20:14:01 cogang123 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
623891 19/08/2019 16:37:05 khanhtran2201 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
623537 18/08/2019 16:12:32 nguyenchikhanh159 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
623435 18/08/2019 09:40:10 DOTOAN TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
623428 18/08/2019 09:30:01 toancva0105 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1276 KB
622947 16/08/2019 22:49:36 ldn694 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
622864 16/08/2019 19:48:41 FL_ADC TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
621293 15/08/2019 12:07:30 queanh0220 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
620907 14/08/2019 16:23:18 winterrr TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
620802 14/08/2019 12:06:55 leductoan TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
620190 12/08/2019 21:57:25 hoangyen27 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
619861 12/08/2019 09:28:53 truongkimmai TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
618913 09/08/2019 13:25:38 huynhngoctrang1306 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
618563 08/08/2019 16:05:34 mingying TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
618562 08/08/2019 16:01:51 lequocbinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
618555 08/08/2019 15:57:43 lequocbinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
617428 06/08/2019 15:28:37 pinyahoo567 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
617300 06/08/2019 10:49:09 lequocbinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
616882 05/08/2019 16:57:45 hayqua TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
616850 05/08/2019 16:05:48 meimei TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
616848 05/08/2019 16:04:11 KV170403 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
616842 05/08/2019 15:55:40 leson TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
616497 04/08/2019 16:11:32 huy9a1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
616424 04/08/2019 10:19:14 luukimhoang2022 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
615880 03/08/2019 07:35:54 tomohisacchi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
615870 03/08/2019 02:45:20 baotrancpp TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
615361 02/08/2019 09:26:14 dpn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
615192 01/08/2019 22:07:22 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
614946 01/08/2019 14:46:19 khanhnhi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
614783 01/08/2019 09:46:02 chomeo13 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
614653 01/08/2019 08:37:43 chomeo13 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
614568 01/08/2019 01:59:05 hoaf13 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
614520 31/07/2019 22:45:49 tramdichbac TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
614517 31/07/2019 22:43:22 tuansan TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
614516 31/07/2019 22:41:49 tuansan TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
613979 30/07/2019 23:11:51 FL_ADC TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
613966 30/07/2019 22:18:21 emLaNewBie TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
613883 30/07/2019 20:30:02 Relie_99 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
613771 30/07/2019 16:57:45 abc125 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
613183 29/07/2019 16:03:38 tramdichbac TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
613182 29/07/2019 16:03:33 tramdichbac TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
613070 29/07/2019 11:47:57 Tatsuya TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
612979 29/07/2019 09:37:14 trandat TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
612787 28/07/2019 20:11:07 QuiTzeN TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
612661 28/07/2019 15:08:00 shoanga2k52 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
612639 28/07/2019 13:36:39 tiennl TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
612275 27/07/2019 17:49:49 funcolor TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
612229 27/07/2019 15:51:11 tuanphantomyb010 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
611146 25/07/2019 20:19:04 Fidisk TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
611033 25/07/2019 16:59:03 huuduc8igc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
611014 25/07/2019 16:30:08 rsattlpalpha TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
610003 24/07/2019 09:00:42 long2002hx TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
609958 24/07/2019 08:29:58 longg2911 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
609949 24/07/2019 08:25:57 Nducnha TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
609940 24/07/2019 08:18:57 sawsew467 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
609938 24/07/2019 08:17:23 hdatdragon TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
609835 23/07/2019 20:19:26 huuhoangle TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
609781 23/07/2019 17:26:19 truongthinh14 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
609691 23/07/2019 15:21:58 ngoctit TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
609319 22/07/2019 23:25:15 cbl_hoanglinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
608957 22/07/2019 10:49:43 ducanh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
608597 21/07/2019 14:42:44 ducpro TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
607932 19/07/2019 16:34:21 HuyBui_ITchvK36 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607782 19/07/2019 09:05:23 akigaming TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
607769 19/07/2019 08:47:49 dhgtri1301 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
607741 19/07/2019 08:11:54 gavangken TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
607713 18/07/2019 21:55:40 quank36 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607686 18/07/2019 21:06:35 ngocminhchvk36 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
607483 18/07/2019 14:02:50 trantrung TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
607295 18/07/2019 08:27:01 phuong2003vtvip TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
606984 17/07/2019 09:43:09 thaolinh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
606298 14/07/2019 21:15:31 truongthienlocTH TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
605186 10/07/2019 17:25:18 MinhBomNha TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
605178 10/07/2019 16:58:55 canhtoannct TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
605050 10/07/2019 14:11:07 225688093 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
604997 10/07/2019 11:02:45 neos TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2132 KB
604934 09/07/2019 22:45:14 mrzin703 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
604101 07/07/2019 22:23:49 ngoloiyenlac TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
603015 04/07/2019 15:27:34 dmcs123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
602711 03/07/2019 17:44:31 khuyentran TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
602485 03/07/2019 14:09:10 Assyrian TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
602326 02/07/2019 23:31:16 dungbn1234 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
602164 02/07/2019 18:08:38 quanghuy123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
601295 30/06/2019 10:43:34 Nhv1133_Tx TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
601230 30/06/2019 08:58:57 Sơna1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
601000 29/06/2019 14:28:40 hongphongthp TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
600902 29/06/2019 08:29:11 Sángolympic TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
600681 28/06/2019 12:14:23 18T1021208 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
600644 28/06/2019 10:54:02 Hàoa1 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
598417 25/06/2019 16:26:39 flower TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
598346 25/06/2019 14:36:19 lethienquan28052006 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
597872 24/06/2019 13:29:52 ct390 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
596736 22/06/2019 00:11:59 boy_kute_pro TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
596195 21/06/2019 00:19:54 __tranghoang TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
596167 20/06/2019 23:08:19 LuongLegend TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
596164 20/06/2019 23:04:04 LuongLegend TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1676 KB
596163 20/06/2019 23:03:06 LuongLegend TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1624 KB
596158 20/06/2019 22:23:42 nguyenthao TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
596157 20/06/2019 22:20:02 l3eatrix TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
595642 19/06/2019 23:49:35 nghiagiap123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
595585 19/06/2019 21:20:37 anonymous_x TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
595472 19/06/2019 16:02:29 minhhieu092 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
595452 19/06/2019 15:35:14 supertato TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
595441 19/06/2019 15:04:42 LeeVanHiep TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
595435 19/06/2019 14:59:46 LeeVanHiep TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
595290 19/06/2019 09:30:53 doanphungtu TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
595137 18/06/2019 22:23:40 baobao07 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
594099 16/06/2019 19:14:16 thanhdat2605 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
593880 16/06/2019 04:24:34 DHKH_HUE_2000 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2116 KB
593857 15/06/2019 23:50:37 trongluan2809 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
593232 14/06/2019 18:11:15 cyrocs258 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1752 KB
593228 14/06/2019 17:48:37 anh8atlvp TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
593101 14/06/2019 14:25:46 duth TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
592993 14/06/2019 09:56:15 Gib5102 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
592435 12/06/2019 17:21:54 dothiyenlinh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
591521 09/06/2019 21:24:16 DieepjAnhr TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
591271 09/06/2019 02:23:12 khiem123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
590994 08/06/2019 08:08:17 hung30052002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590763 07/06/2019 11:13:38 rangnokapk TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
590748 07/06/2019 10:37:58 canhtan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
590192 05/06/2019 10:12:20 hoatmt TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
588614 31/05/2019 14:05:18 dchy2000 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
588606 31/05/2019 13:55:03 anhnguyenroux TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
587940 29/05/2019 14:51:36 lenhuhoakt27 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
587933 29/05/2019 14:32:39 lenhuhoakt27 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
587778 28/05/2019 21:22:24 dinhtuandat TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
587767 28/05/2019 21:08:34 TTVK TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
587617 28/05/2019 15:18:51 phucbd2k17 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
587517 28/05/2019 10:09:12 musubi TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1408 KB
587415 28/05/2019 08:08:25 tin10_tranthivankhanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1756 KB
587335 28/05/2019 07:27:11 TTVK TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
587189 27/05/2019 20:18:35 Hailit22 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
587164 27/05/2019 19:32:09 tototete TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
586877 26/05/2019 20:18:44 khuongvutramanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
586858 26/05/2019 19:21:51 nguyenhoainam TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
586833 26/05/2019 16:50:57 TIN10_VUTRINHHOANG TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
586370 25/05/2019 08:15:00 thaomeo TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
586250 24/05/2019 19:52:15 letungduong31121999 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
586044 23/05/2019 21:08:00 TranLeNhuQuynh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
585569 22/05/2019 18:54:11 taolaai TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
585346 22/05/2019 10:24:19 ABCabc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
585172 21/05/2019 23:38:27 trungthanh1398 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
584997 21/05/2019 16:03:17 elkunpham TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
583672 16/05/2019 21:57:28 idoguirblx TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
583640 16/05/2019 21:03:32 vovuongkietbd TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
583639 16/05/2019 21:02:40 trieutanhung93 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
583609 16/05/2019 20:03:21 hoktro TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
583525 16/05/2019 15:29:29 elkunpham TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
582727 14/05/2019 16:28:14 hh1305 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
582669 14/05/2019 14:52:25 ashleyds TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
582383 13/05/2019 13:07:08 votthichaua TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
582289 13/05/2019 08:56:28 havu TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
582222 12/05/2019 19:40:57 thangitcbg TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
582209 12/05/2019 16:42:32 lehanh1602 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
579607 02/05/2019 22:39:59 nhan05102000 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
579533 02/05/2019 20:32:43 rimuru TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
578898 30/04/2019 12:50:54 quangucich2000 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
577931 29/04/2019 14:10:56 xxxx TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
576800 25/04/2019 20:02:05 zyenz123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
575870 22/04/2019 00:03:43 meomeomeo TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
575751 21/04/2019 16:05:56 Newps TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
575159 18/04/2019 22:04:59 HuyHoàng_K36_CHV TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
573058 14/04/2019 12:39:56 khoitranminh592003 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
572833 13/04/2019 22:40:38 thanhcong TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1220 KB
572565 13/04/2019 10:29:24 thiennhanui TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
572453 12/04/2019 22:59:33 abc1111 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
572420 12/04/2019 22:29:51 meocondp TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
572035 11/04/2019 20:55:58 hoaf13 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
572024 11/04/2019 20:44:57 buuhanpham TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
571957 11/04/2019 16:00:47 hosithao TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
571855 11/04/2019 10:04:56 trung5kvshthlnqk38b TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
571788 10/04/2019 21:59:08 KhongBietLam TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
571525 10/04/2019 10:35:29 phanhaidang TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
571162 09/04/2019 15:13:52 nvietphi03 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
570974 09/04/2019 10:18:50 ngocminhchvk36 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2064 KB
570971 09/04/2019 10:14:09 luongdang2k3_k36chv TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
570962 09/04/2019 10:09:30 dat10tin TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
570952 09/04/2019 10:04:41 dvmduc_k36_chv TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
570932 09/04/2019 09:50:43 sorbitol TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 0 ms 1512 KB
570899 09/04/2019 09:31:04 trung_hieu_k36_chv TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
570893 09/04/2019 09:28:14 tducCHVK36 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
570892 09/04/2019 09:28:10 HuyHoàng_K36_CHV TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
570473 08/04/2019 11:29:16 TrongPhucCTG TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
570437 08/04/2019 10:46:18 LTThanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
570436 08/04/2019 10:46:11 LTThanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
569416 05/04/2019 07:57:37 thienphucanh2004 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
568803 03/04/2019 15:31:01 nvatuan TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
568519 02/04/2019 21:46:28 lapphan2908 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
568461 02/04/2019 19:33:49 conghieu239 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
568373 02/04/2019 15:25:32 GiaCat TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
568229 02/04/2019 10:05:39 zeatea TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
568109 01/04/2019 22:37:35 Newplayers12 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
568073 01/04/2019 21:04:19 midnight TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
567864 01/04/2019 08:52:50 phongan105 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
567848 01/04/2019 00:28:54 duynt0311 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
567569 31/03/2019 11:10:32 quocpro_2003 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
567505 31/03/2019 08:38:56 satosis TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
567087 29/03/2019 22:12:11 daothanhloc TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
566954 29/03/2019 16:48:57 minhbeta TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
566650 28/03/2019 20:22:02 giabao2562003 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
565991 27/03/2019 22:13:46 ngbn112358 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
565894 27/03/2019 20:31:33 proptit_12_1_13 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
565806 27/03/2019 19:59:28 satosis TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565761 27/03/2019 19:44:41 leesai TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
565760 27/03/2019 19:43:33 lairte TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
565755 27/03/2019 19:41:10 loan300720 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
565753 27/03/2019 19:40:57 171200609 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
565752 27/03/2019 19:40:27 coderjs TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
565751 27/03/2019 19:40:16 UndertheRain TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
565750 27/03/2019 19:40:07 rJhniV TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
565748 27/03/2019 19:39:38 TrangHaHa TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
565746 27/03/2019 19:39:18 Letter3103 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565745 27/03/2019 19:39:13 ndt TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565744 27/03/2019 19:39:01 Rokudo1999Mukuro TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2344 KB
565743 27/03/2019 19:38:33 TICHPX TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
565151 26/03/2019 19:56:24 chanhnghia20 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
564463 24/03/2019 22:01:03 VINH_17_50 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
564199 24/03/2019 08:54:03 Best TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
564103 23/03/2019 20:52:46 ngoctoan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564092 23/03/2019 20:24:16 hoangkings100 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
563834 23/03/2019 00:17:57 lecungtien TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
563765 22/03/2019 22:22:08 duchau16199 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
562053 19/03/2019 08:16:24 hongduyen29 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
562027 19/03/2019 00:02:27 lmpars TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
561677 17/03/2019 23:45:55 vanhsusu03 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
559870 13/03/2019 22:08:45 Trannhatnam TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
559863 13/03/2019 22:04:12 tandapchai TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
559762 13/03/2019 16:15:02 tdn2018_3 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
559648 13/03/2019 14:27:17 tdn2018_3 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
559282 12/03/2019 20:19:21 lshuutoan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
559185 12/03/2019 16:37:31 phamcham TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
559157 12/03/2019 16:10:04 0369191689 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
559115 12/03/2019 15:31:26 anhduy7723 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
559109 12/03/2019 15:24:06 cvatink2 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
558394 11/03/2019 15:16:14 ducgiang2704 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
558069 11/03/2019 09:40:55 phong1st TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
558003 11/03/2019 08:46:06 hanluc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
557863 10/03/2019 21:25:46 heo TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 3224 KB
557784 10/03/2019 20:42:16 tuanhuy03 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 31 ms 1260 KB
557307 09/03/2019 16:27:03 khuyentrannd TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
557306 09/03/2019 16:23:58 khuyentrannd TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
557298 09/03/2019 16:17:38 thanhtungmk147 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
557294 09/03/2019 16:16:20 vuong231124v TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
557282 09/03/2019 16:03:52 nexus26 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
556027 07/03/2019 07:44:20 h_giaotvn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556005 07/03/2019 07:22:49 vmt120203 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
555865 06/03/2019 21:42:56 nguyenhau TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
555827 06/03/2019 21:00:44 thao05052k2 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
555808 06/03/2019 20:36:22 BanManiac TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
555806 06/03/2019 20:34:39 BanManiac TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
555801 06/03/2019 20:32:45 vanquyvct TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
555762 06/03/2019 19:54:41 phuquang TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2164 KB
555522 06/03/2019 10:14:43 phuonghoa TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
555518 06/03/2019 10:11:07 vuonghuyen2006 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
554876 05/03/2019 07:21:32 tcoder TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
553699 02/03/2019 07:53:53 namlawng123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
553606 01/03/2019 22:21:28 ffrederick TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
553398 01/03/2019 15:49:08 trananhquan120504 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
553070 28/02/2019 22:22:33 Itachi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
551567 26/02/2019 08:28:26 inomatit82 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
550936 24/02/2019 21:19:07 lengocphuc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1784 KB
550552 23/02/2019 21:20:38 huydcmm TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
549587 21/02/2019 17:23:36 rianta9 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
549306 21/02/2019 13:31:20 THoangHuy TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
548669 19/02/2019 22:19:34 leviettttnh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
548656 19/02/2019 22:01:25 tuancanhktpm TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 156 ms 17908 KB
548601 19/02/2019 21:01:06 tuancanhktpm TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
548131 18/02/2019 21:32:18 phungduyminh1802 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
547924 18/02/2019 09:04:23 ducminhtrinh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
547712 17/02/2019 13:49:11 NoFace TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
547556 16/02/2019 22:32:49 htegamingkiller TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
547535 16/02/2019 21:47:24 MINHKHANG TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
547522 16/02/2019 21:25:31 MINHKHANG TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1716 KB
547131 15/02/2019 22:26:59 goatdoheo TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
546660 15/02/2019 08:43:34 nguyenvu TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
545700 12/02/2019 21:43:00 cptkhai TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
545383 12/02/2019 10:19:18 lnatuan TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
545325 12/02/2019 09:07:19 myhorizon TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
545293 12/02/2019 05:14:00 itk7_trunghieu TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
544659 10/02/2019 13:44:04 thienkun TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
544504 09/02/2019 22:05:40 ducthangivicii TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
544462 09/02/2019 19:57:41 gacodelam123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
544460 09/02/2019 19:50:20 gacodelam123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
543958 07/02/2019 16:58:22 khanha2k46pbc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
542620 02/02/2019 08:49:48 thecuongthehieu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
542555 01/02/2019 22:21:29 ducanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
542073 31/01/2019 00:04:59 lehoaihai215 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
541017 27/01/2019 13:59:01 m_nature TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
541007 27/01/2019 13:27:25 TTree TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
540608 26/01/2019 09:54:23 leminhhieust TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
540419 25/01/2019 19:51:09 tnnt TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
540085 25/01/2019 08:21:21 YoriHarumi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
539917 24/01/2019 15:21:30 abcdefghi TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
539742 23/01/2019 21:01:13 tuananh778999 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
539368 22/01/2019 15:49:52 uchiha TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
538454 20/01/2019 12:04:08 vivimini110 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
538079 19/01/2019 00:13:15 jdkun123258TDMU TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
537923 18/01/2019 16:16:44 dylanrohdes TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
537734 17/01/2019 20:41:26 mnt33 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
537493 17/01/2019 11:38:25 kutroll254 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1288 KB
537393 17/01/2019 00:21:29 Member TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
536686 15/01/2019 15:49:21 thinh113 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
536509 14/01/2019 23:49:50 gbking2003 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
535822 13/01/2019 16:51:17 sonpham056 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
535239 12/01/2019 03:50:10 conmeocon TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
535233 12/01/2019 01:40:28 conmeocon TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
535232 12/01/2019 01:24:52 hoangdieu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
534218 10/01/2019 16:26:01 akira12 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
534035 10/01/2019 10:54:15 Neptune TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
533695 09/01/2019 20:08:12 hoangdieu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
533682 09/01/2019 20:01:09 hoangdieu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
533469 09/01/2019 10:24:40 faded11474 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
533311 08/01/2019 21:03:34 ntoanh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
533291 08/01/2019 20:41:18 MH307 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
533246 08/01/2019 20:08:49 sang123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
533076 08/01/2019 15:57:45 tanchan769 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
533044 08/01/2019 15:34:24 truongltt8c TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
532624 07/01/2019 20:09:25 000DANG TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
532592 07/01/2019 19:42:13 blackcat2710 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
532554 07/01/2019 19:09:40 kimtoi_123 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
532506 07/01/2019 17:24:20 dothihoangduyen TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
532476 07/01/2019 15:29:19 Just_a_dream TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
532436 07/01/2019 14:15:35 Neptune TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
532407 07/01/2019 11:03:03 tuanhungnaruto TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2188 KB
531491 06/01/2019 10:24:12 minhtrieutvn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
531124 05/01/2019 16:23:48 phpx612 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530769 04/01/2019 23:40:36 nhanhuuhieu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1336 KB
530594 04/01/2019 21:03:22 Summer8103 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
530580 04/01/2019 20:56:05 thanhtuthcsyenlac TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
530223 04/01/2019 10:10:49 nguyenthithuylinh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
530210 04/01/2019 10:06:34 tranchienthang TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
530203 04/01/2019 10:03:58 nguyenquangdung TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
530169 04/01/2019 09:47:06 ronaldo TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
530156 04/01/2019 09:42:10 CKTGNMHieu TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
530151 04/01/2019 09:40:28 nguyenthieuthanh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
529722 03/01/2019 20:02:30 phamduccuong TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
529351 02/01/2019 20:19:32 mrhung1999vnvn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
526925 11/12/2018 19:27:57 anhlavipnd199 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
525903 09/12/2018 20:35:21 HeoSolji TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 3348 KB
525459 08/12/2018 19:59:45 vanduc8a3 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
524693 06/12/2018 21:57:48 hoangviethang TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524027 05/12/2018 16:43:51 thienhue123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
523274 03/12/2018 21:09:09 hangthanhyl TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522548 02/12/2018 12:49:35 HMĐ_191 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
522512 02/12/2018 11:30:18 VGK_Cr7 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522216 01/12/2018 19:41:31 Kieuthienquyyl TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
521982 30/11/2018 23:02:03 haiprot1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
521224 29/11/2018 10:42:02 hachanh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
521181 28/11/2018 23:16:30 gianghia056 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
520891 28/11/2018 14:31:17 aGoodGuy TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 0 ms 800 KB
520843 28/11/2018 09:06:56 tanchan679 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1188 KB
520533 27/11/2018 17:14:48 Tatsuya TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
520275 26/11/2018 22:32:05 vinhhuong0802 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
520214 26/11/2018 21:52:30 quangduyluu123 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
519606 25/11/2018 21:16:29 minhvuthcsyl TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
519601 25/11/2018 21:14:11 khanhkjhave TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
518818 24/11/2018 15:41:49 tanchan679 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
518804 24/11/2018 15:22:38 phamkhanhlinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
518540 23/11/2018 22:08:31 taminhquanno20 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
518215 23/11/2018 14:36:37 truonghoanghan TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
517856 22/11/2018 20:56:49 hungcqt TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
516585 21/11/2018 00:25:13 daugausoc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
516407 20/11/2018 20:36:32 nguyenthanhdung TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
515256 18/11/2018 22:10:10 anhnguyen123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
515243 18/11/2018 22:02:32 totanhiep TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
515239 18/11/2018 22:01:20 totanhiep TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
512891 15/11/2018 17:01:00 gaovangbn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
512890 15/11/2018 17:00:14 gaovangbn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
512719 15/11/2018 15:40:55 ayakoyuuki TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
512484 15/11/2018 13:48:31 thienngoc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
512058 15/11/2018 10:30:41 anhvippro123z TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511646 14/11/2018 22:10:34 NghiaCPP TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
511505 14/11/2018 19:26:05 diemqui110105 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
511294 14/11/2018 10:42:02 nhuphuc2204 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
511271 14/11/2018 10:06:56 hieuhehehieu123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 3192 KB
511226 14/11/2018 08:15:19 tqh0806 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
511158 13/11/2018 22:12:49 duycqt TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
511134 13/11/2018 21:57:00 yn2493 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
511045 13/11/2018 20:57:08 tuancqt TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
511038 13/11/2018 20:54:05 nnphucthinh01 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
510845 13/11/2018 20:06:17 anhvippro123z TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510336 13/11/2018 09:11:59 nttvan1611 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
510110 12/11/2018 21:46:49 anhquoc8xth TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510081 12/11/2018 21:09:46 phatdoan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
509019 10/11/2018 21:52:14 dfwapekko TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508442 09/11/2018 20:12:24 59130929 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
508131 09/11/2018 09:32:15 hayqua TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
508120 09/11/2018 09:19:37 david0403 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
508108 09/11/2018 09:07:38 KV170403 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
508055 09/11/2018 07:57:50 snowynguyen TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
508041 09/11/2018 07:44:56 omlgg TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
508038 09/11/2018 07:43:25 t4k4g1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
506829 07/11/2018 16:45:49 khoinguyentdmu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
506701 07/11/2018 12:08:53 tchk TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
506295 06/11/2018 20:55:16 tqh0806 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
505279 05/11/2018 17:14:42 maytinhpc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
505263 05/11/2018 16:43:29 nguyentandung2005 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
505230 05/11/2018 16:01:15 Hưng TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
504979 05/11/2018 09:50:50 hnducnd98 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
504971 05/11/2018 09:40:14 hnducnd98 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
504614 04/11/2018 18:27:31 VPFFV TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
504548 04/11/2018 16:09:38 khoaat TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
502401 01/11/2018 14:51:24 vanminh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
501965 31/10/2018 22:26:30 thochit TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
501770 31/10/2018 19:56:29 ptmq123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
501714 31/10/2018 18:36:01 xoaphm TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 156 ms 17868 KB
501041 30/10/2018 17:19:52 quyhugo158 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
500917 30/10/2018 15:47:59 Vinhh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
500832 30/10/2018 14:59:54 khochimtoai123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1380 KB
500539 29/10/2018 22:53:06 bk201 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
500026 28/10/2018 22:27:43 hains TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
499603 28/10/2018 00:59:05 huynhvanphu102 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
499503 27/10/2018 21:55:38 sunepi719 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
499210 27/10/2018 14:00:15 hoangndu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
499141 27/10/2018 11:26:52 hieu1751220089 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
498901 26/10/2018 22:42:15 lichhoanglich TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
498309 26/10/2018 09:31:33 Backtracking TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
498088 25/10/2018 21:21:18 biabeogo147 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
498071 25/10/2018 21:12:16 biabeogo147 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
497922 25/10/2018 19:16:49 hduoc2003 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
497773 25/10/2018 15:48:49 umiTH TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
496273 23/10/2018 19:00:24 vudangkhoi2003 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
495430 22/10/2018 09:20:29 vohieu751 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
495424 22/10/2018 08:58:22 NguyenNhatMinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
495381 22/10/2018 00:01:44 ncsyvn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2272 KB
495094 21/10/2018 16:59:37 nakrothpro TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
495085 21/10/2018 16:36:32 hakishikure TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
495078 21/10/2018 16:00:19 kid2201 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1452 KB
495052 21/10/2018 14:26:53 minh713823 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494252 19/10/2018 19:26:16 haihaihaihai0123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
494138 19/10/2018 17:02:43 nakrothpro TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
494110 19/10/2018 16:02:45 anzuko TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
492597 18/10/2018 19:07:43 11122001 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
492587 18/10/2018 18:44:28 quangtienlkhigh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
492513 18/10/2018 17:26:54 huuthien198zz TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
492489 18/10/2018 16:32:47 vanan9205 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
492461 18/10/2018 16:10:31 huuthien198zz TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
492368 18/10/2018 15:08:09 MinhDevC TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
492133 18/10/2018 09:14:01 Orchids TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
492132 18/10/2018 09:12:00 vermouth2005 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
492056 17/10/2018 23:29:39 nghiaphamln TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
491970 17/10/2018 22:09:16 nguyenxuanlinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
491936 17/10/2018 21:34:53 hoangnghiaviet TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1784 KB
491935 17/10/2018 21:34:40 maihuuton987 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
491912 17/10/2018 21:18:49 Fonekedokato TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
491859 17/10/2018 20:46:58 khanhnguyen TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
491140 16/10/2018 20:57:32 trinhcongtai TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
490672 16/10/2018 09:54:35 ngocdieu TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
490486 16/10/2018 09:10:24 Orchids TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
490407 16/10/2018 07:30:56 minh98 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
488226 13/10/2018 05:10:19 HUT_TOAN TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
486592 11/10/2018 20:14:10 soloking TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
486249 11/10/2018 15:03:27 pks0v1p TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
485055 11/10/2018 01:43:34 hut2018_ngan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
484687 10/10/2018 19:39:47 hut2018_nntien TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
484608 10/10/2018 15:49:46 hut2018Long TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
484586 10/10/2018 14:06:41 hut2018_hhtuan TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
484480 10/10/2018 09:17:18 nhuricute TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
484168 09/10/2018 20:08:18 094175234 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
483610 09/10/2018 08:03:38 Kousei TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
483520 08/10/2018 22:56:16 hitu08 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483108 08/10/2018 12:05:13 lehoang TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1648 KB
482527 07/10/2018 10:58:35 nlebachnlb TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
482163 06/10/2018 21:01:36 lcqhuyt1821 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
482128 06/10/2018 20:41:38 nguyen041202 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1836 KB
481487 05/10/2018 21:17:01 a2k47phan_18 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481313 05/10/2018 18:32:28 ducsmith TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
481296 05/10/2018 18:19:32 Enoughtodie99 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
481292 05/10/2018 18:16:56 TICHPX TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
480863 05/10/2018 09:44:32 biabeogo147 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
480408 04/10/2018 20:34:18 dangbxg2607 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2360 KB
480165 04/10/2018 16:17:50 hoangteo0103 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
479365 03/10/2018 14:48:07 Ngoc_Nguyen_7398 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
479145 02/10/2018 23:38:49 lephuocdat TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
478204 01/10/2018 22:19:17 ngobao TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478150 01/10/2018 21:40:32 dungcnttk51mta TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
478010 01/10/2018 20:22:34 pythagore1123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
477966 01/10/2018 19:20:00 trungnguyenlak2003 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
477793 01/10/2018 14:41:40 finnick_tran TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
477745 01/10/2018 11:04:10 luannguyen2504 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
477642 01/10/2018 02:36:11 nguyenthanhhien TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
477641 01/10/2018 02:35:36 nguyenthanhhien TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
476609 29/09/2018 16:46:51 anhdhhp TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
476151 28/09/2018 21:37:32 pvannvu2512 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
474778 27/09/2018 09:01:32 minhduc331ns TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
474484 26/09/2018 20:08:42 NQT1998 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
473243 25/09/2018 07:16:34 pdhuy2002 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
473076 24/09/2018 20:32:30 khoa_8a3_tdn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
472752 24/09/2018 10:09:41 quocppa123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
472738 24/09/2018 09:46:33 MTA_Asteria TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
472737 24/09/2018 09:46:32 MTA_Asteria TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
471613 22/09/2018 08:29:47 april2003 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
471167 21/09/2018 09:10:06 hitu01 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
471100 20/09/2018 23:17:37 LoHong2k3_IT_K36 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
471053 20/09/2018 22:06:10 nguyenthanhhien TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
470646 20/09/2018 16:31:09 nghialuffy TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 46 ms 1532 KB
470289 20/09/2018 15:11:31 thanhtungmk147 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
469931 19/09/2018 22:18:48 12hooks TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2560 KB
469692 19/09/2018 14:55:07 phamanmaithao10 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
468761 18/09/2018 09:29:11 Asteross TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
467581 15/09/2018 22:15:55 duy0805 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
467408 15/09/2018 20:21:43 Qanh29 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
467151 15/09/2018 12:19:53 DeBruyne TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
466883 14/09/2018 21:21:46 nguyenhoanganh1612001 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
466875 14/09/2018 21:13:05 cotyey TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
466726 14/09/2018 16:42:16 black_stone TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
466700 14/09/2018 16:15:59 ChuyenVanNQD TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
466612 14/09/2018 14:59:26 nhhpbc7a1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
466546 14/09/2018 13:31:52 masteroffood TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
465312 12/09/2018 14:22:59 lequanghungb2 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2344 KB
465303 12/09/2018 14:18:10 ngockhain TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
464971 11/09/2018 22:10:37 huuthien198zz TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
464970 11/09/2018 22:09:44 huuthien198zz TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
464924 11/09/2018 21:25:35 doanthanhnhat0510 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
464821 11/09/2018 19:44:03 red TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
463542 09/09/2018 22:10:07 zxcvbgt TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
463229 09/09/2018 14:51:03 hellosunny TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462616 08/09/2018 15:19:54 baotramdhqt123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
462611 08/09/2018 15:16:39 letuananh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1612 KB
462313 08/09/2018 08:28:28 ngocthien TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
461371 06/09/2018 16:53:06 cuongyd1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2060 KB
461070 06/09/2018 08:36:10 55555555 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
460765 05/09/2018 19:08:49 phuong2003vtvip TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2088 KB
460322 04/09/2018 19:22:11 xiabui TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
460078 04/09/2018 13:11:39 lekyatc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
459802 03/09/2018 22:21:10 viet2805 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459666 03/09/2018 19:56:29 manh123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459535 03/09/2018 15:00:20 xiabui TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
459208 02/09/2018 22:22:10 quephuong TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
459168 02/09/2018 21:16:09 hitu03 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
458767 01/09/2018 22:45:26 zolydyck00 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
458576 01/09/2018 15:14:17 phuong011999vn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
458388 01/09/2018 08:44:32 haicao2805 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
458387 01/09/2018 08:44:29 haicao2805 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
457840 30/08/2018 21:42:26 trungkenbi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
457248 29/08/2018 22:16:45 xikhud TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
456957 29/08/2018 11:21:57 hitu02 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
456337 28/08/2018 09:28:15 HHHHHHHH TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
455862 26/08/2018 15:12:57 hitu07 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
455861 26/08/2018 15:12:23 leluyen1502 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
455576 25/08/2018 15:34:47 MTAK53 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
455077 24/08/2018 09:35:43 hitu05 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
454721 23/08/2018 15:06:43 yasuoghostblade TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
454571 23/08/2018 10:05:46 dat_tran1200 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
454454 23/08/2018 07:27:52 nhanspy TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
453931 21/08/2018 21:45:51 NamDo TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453559 21/08/2018 08:46:36 xuanvuong TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
453320 20/08/2018 16:52:35 doanthanhnhat0510 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2088 KB
453215 20/08/2018 00:13:52 vutrungnghia TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453204 19/08/2018 23:28:55 xeucute TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
452768 18/08/2018 21:15:21 Meliodas TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
452098 17/08/2018 11:30:25 long2307 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452092 17/08/2018 11:14:50 ducthinh2111 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452072 17/08/2018 10:38:42 unknown01 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451884 16/08/2018 22:18:50 wolf_boss TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
451538 16/08/2018 15:29:58 FireArcanist TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
451504 16/08/2018 15:02:55 tronghieuACM TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
451485 16/08/2018 14:46:46 huuthien1102 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
451484 16/08/2018 14:45:18 huuthien1102 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
451463 16/08/2018 14:30:10 laucanhat TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
451451 16/08/2018 13:50:49 dankcute TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
451269 15/08/2018 22:24:41 10ngocanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
450900 15/08/2018 07:56:38 nguyennhandannnd TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
450880 15/08/2018 00:08:27 neddie TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
450185 13/08/2018 19:14:41 LongÇhampion TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
449602 12/08/2018 15:02:25 jsomebodywtbl TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
449454 12/08/2018 08:45:49 vínhdinhstudents TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 5880 KB
448825 10/08/2018 09:43:39 longvt24 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
448451 09/08/2018 10:57:58 trungnghia05123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448444 09/08/2018 10:44:07 choitankde22 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
447948 07/08/2018 21:51:35 NamDo TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
447649 06/08/2018 23:12:12 roro1230 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
446658 02/08/2018 20:54:47 hoangducsmagic2 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
446646 02/08/2018 20:11:56 nhhpbc7a1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
446264 01/08/2018 18:32:45 psdkljfsahdpi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
446213 01/08/2018 16:17:09 yato TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
446185 01/08/2018 15:33:42 loideptra1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
446130 01/08/2018 14:29:52 Duc_Trung TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
446112 01/08/2018 12:37:46 GiaLương TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
446031 01/08/2018 09:07:31 duy999999 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
445739 31/07/2018 09:54:35 long68910 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1616 KB
445175 29/07/2018 17:23:34 an TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
445174 29/07/2018 17:19:31 0941054 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
444993 28/07/2018 15:25:18 hanhien TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
444591 26/07/2018 21:08:33 duong2 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
444422 26/07/2018 11:11:41 bluecat9x TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
444124 25/07/2018 16:53:50 phamductaictk98 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
443890 25/07/2018 10:20:37 hoangnghiak98lhp TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
443745 24/07/2018 21:04:43 hunghz123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
443011 21/07/2018 21:36:22 paradisebay TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
442848 21/07/2018 17:59:30 phuongnhi_tran_1206 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442839 21/07/2018 16:03:55 tronglh0104 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442458 19/07/2018 21:50:13 nguyetanh10102005 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
442116 18/07/2018 21:33:42 nguyetanhpink20051010englishskipping TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
442100 18/07/2018 21:04:12 nhatanh10102005 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
441449 16/07/2018 15:45:35 anhduy1811 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
440525 12/07/2018 21:05:09 Thethvl123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
438142 02/07/2018 21:03:29 Pejunmapdit TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
438056 02/07/2018 14:38:14 KHOI2611 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
437410 29/06/2018 09:44:52 amuro TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
437290 28/06/2018 17:57:34 jackcookies020 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
437288 28/06/2018 17:32:37 jackcookies020 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
436909 26/06/2018 19:45:11 laccac555 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
436075 23/06/2018 15:14:38 amuro TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
435852 22/06/2018 09:33:54 linhle232001 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
435846 22/06/2018 09:26:20 truonghxpt1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
434886 21/06/2018 16:43:14 rangnokapk TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
434520 19/06/2018 20:41:49 chienbinhlyoko TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
434269 18/06/2018 16:39:56 nhattuan722 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
433858 16/06/2018 15:23:28 anhpolu TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
431923 10/06/2018 00:17:08 ledat112233 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
426568 22/05/2018 21:24:46 17TiTheAnh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
426239 21/05/2018 17:49:52 doduc2652002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426234 21/05/2018 16:39:20 sungtranna0801 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
426233 21/05/2018 16:35:28 Tran_Thanh_Oai97 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
426231 21/05/2018 16:27:13 hungvu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
426085 21/05/2018 09:19:19 nhathuypt25 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
425924 20/05/2018 08:24:43 NTUThananhthien TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
425087 15/05/2018 19:23:22 buidinhpham2004 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1968 KB
424947 14/05/2018 23:24:19 unknown01 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
424760 14/05/2018 10:10:04 xxxx TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1828 KB
424730 14/05/2018 09:27:48 dungnhannhungoc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1620 KB
424662 13/05/2018 22:50:26 fake1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
424017 11/05/2018 09:52:35 vantho1298 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
424016 11/05/2018 09:40:47 vantho1298 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424014 11/05/2018 09:35:06 vantho1298 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
424013 11/05/2018 09:33:54 vantho1298 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
423823 10/05/2018 08:42:51 spectrecipher1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
423792 09/05/2018 22:07:53 vietthanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
423580 08/05/2018 07:42:36 ngocboi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
423222 05/05/2018 20:12:36 maxnguyen2003 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
422524 30/04/2018 22:32:17 vinhnt TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
422383 30/04/2018 11:40:01 viethuy99 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
422382 30/04/2018 11:38:50 viethuy99 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
422379 30/04/2018 11:38:05 viethuy99 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
422175 29/04/2018 17:25:03 ironmank37d TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
421836 28/04/2018 15:35:49 ThaoAVang TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
421367 26/04/2018 01:34:56 01667401268 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2868 KB
421185 25/04/2018 14:59:08 chicken1996 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
420853 24/04/2018 13:41:54 khaquoc1601 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
420535 22/04/2018 22:15:38 itsukashido TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1352 KB
420453 22/04/2018 16:30:58 nguyentuan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
420128 21/04/2018 17:21:01 TranHoang TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
419784 20/04/2018 19:48:38 nguyenvantien0903 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
419762 20/04/2018 17:34:28 nguyendenn1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
418534 15/04/2018 17:41:56 quan8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1932 KB
417086 13/04/2018 21:08:11 hung_brvt_t1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
416746 12/04/2018 23:29:21 YeuEmTuCaiNhinDauTien TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
416715 12/04/2018 22:52:17 theanhbr02 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416127 11/04/2018 21:15:21 tranthuyan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
416116 11/04/2018 20:58:13 tranthuyan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
415944 11/04/2018 14:03:14 hoangthuc701 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
415873 11/04/2018 10:29:31 Love4T144 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
415261 09/04/2018 21:02:14 nghethuat102 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
414923 08/04/2018 20:19:49 emhocdem070 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
414877 08/04/2018 16:59:34 phamthanhtrung123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
414364 07/04/2018 14:46:52 karasu TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
413822 05/04/2018 23:08:44 kaitou1412 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
412668 03/04/2018 10:09:23 Sagittarius191 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
412564 03/04/2018 07:56:53 hungokok TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
412532 03/04/2018 07:24:38 kzkaka2k1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
412198 02/04/2018 00:05:13 0946264390 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
411630 31/03/2018 14:14:07 chiyb2015 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
409303 26/03/2018 09:38:54 tinhochbt TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2584 KB
408911 24/03/2018 22:53:55 kaitoukid1609 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
408376 23/03/2018 14:07:49 letanminhtoan TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1968 KB
408333 23/03/2018 11:36:00 start008 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2504 KB
406612 19/03/2018 22:20:22 congyb1032002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
405280 15/03/2018 10:35:22 anhminh2912003 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1872 KB
404846 14/03/2018 11:10:25 minhthanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
404754 14/03/2018 08:35:10 bach123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
404638 13/03/2018 22:41:26 __________ TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2196 KB
402818 11/03/2018 23:12:05 phuckg2002 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
402199 09/03/2018 21:33:24 BuiTriDung TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401232 06/03/2018 13:21:05 iiiiiii125478 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
399566 01/03/2018 08:34:24 GấuBéoIT TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
397628 21/02/2018 16:07:30 SiPhu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
397597 21/02/2018 14:52:15 haxorus2004 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
397583 21/02/2018 14:33:36 duongbp1990 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
397514 21/02/2018 00:39:27 nghia030306 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
397478 20/02/2018 22:20:37 haxorus2004 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
396992 18/02/2018 03:29:22 anhxtanhwp TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
396181 13/02/2018 09:35:03 minhlam2102002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
395767 11/02/2018 19:36:14 trang2002cool02 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
395130 08/02/2018 14:45:56 thuyvan123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
394894 07/02/2018 15:40:23 chaukhanh2003 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
394008 03/02/2018 19:15:11 nguyenhoanglamtruong TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
393367 01/02/2018 14:53:17 truongcoi2001 TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 78 ms 6076 KB
393117 31/01/2018 20:13:56 2221115541 TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 78 ms 5100 KB
392283 29/01/2018 14:51:26 vcn123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
392046 28/01/2018 21:20:37 toila4120 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
391875 28/01/2018 10:18:33 lanhhan TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
391857 28/01/2018 09:39:10 hien_jeony TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
391834 28/01/2018 09:10:29 quyenmmai TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
391571 27/01/2018 07:35:34 vothanhlam TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2220 KB
391330 26/01/2018 14:36:53 shitcutee TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
388908 23/01/2018 10:58:23 anhminh2912003 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
388591 22/01/2018 16:09:59 munarmy TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
388344 21/01/2018 23:46:28 vandai61 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
387947 20/01/2018 15:42:27 thamtudeptrai007 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
387160 18/01/2018 14:54:16 trananhprince TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
387018 18/01/2018 06:58:15 gtneopuv TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
386958 17/01/2018 22:28:53 ddthanh17pfiev TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
386809 17/01/2018 15:52:18 thanhtruc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
386788 17/01/2018 14:59:40 xuanvuong TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
386624 17/01/2018 00:06:00 16122001 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2416 KB
386618 16/01/2018 23:13:36 pro113ti TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
386599 16/01/2018 22:28:30 ngocminh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1536 KB
386562 16/01/2018 21:23:21 long_thathu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
386523 16/01/2018 20:26:55 shinosuke149 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
385975 15/01/2018 12:57:12 vuthehuyht TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1216 KB
383629 09/01/2018 16:01:42 munrio123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
383486 09/01/2018 12:32:59 2221113513 TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1576 KB
382129 05/01/2018 20:28:50 Socola_Đại_Ca TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381959 05/01/2018 15:28:29 SavarinJames TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2040 KB
381737 05/01/2018 06:17:53 chinhhi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381561 04/01/2018 20:19:05 thaibabao TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381466 03/01/2018 16:02:44 LukH TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381465 03/01/2018 16:01:42 lockhaicttv TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381429 03/01/2018 15:18:56 khab1706592 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
379800 01/01/2018 06:55:46 php122002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
378682 28/12/2017 19:28:24 nvta TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
378466 28/12/2017 10:56:49 ntd992003 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
377814 26/12/2017 16:26:54 Quân1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
377813 26/12/2017 16:26:37 taminhquanno21 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
377806 26/12/2017 16:11:34 Tunga1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
377801 26/12/2017 15:57:11 duonga1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
377771 26/12/2017 15:35:35 munrio123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
377577 25/12/2017 19:35:30 phannhatloi TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377541 25/12/2017 16:30:28 huynhtuan17ti TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377324 24/12/2017 01:28:09 Anh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
376997 22/12/2017 21:07:01 minhanhgaru TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375623 16/12/2017 09:51:38 trungtt123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375407 15/12/2017 15:36:02 hoi_lam_gi TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
375259 15/12/2017 13:03:08 tenda1234 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375002 14/12/2017 17:57:37 yhuynh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374839 14/12/2017 09:39:27 nguyenthuthuy TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374838 14/12/2017 09:39:16 nva_cqt TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374670 13/12/2017 22:30:13 changlangtu97 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1508 KB
373473 09/12/2017 12:20:14 TanTruc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
373461 09/12/2017 10:39:43 nganyhilow TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
373184 08/12/2017 15:53:10 taminhquanno21 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
372952 07/12/2017 22:23:41 ducbp TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
372854 07/12/2017 16:25:32 hoichongchongkg TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
372410 06/12/2017 06:03:28 dinhlucky TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
372349 05/12/2017 22:48:31 dungdq2002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
371622 04/12/2017 15:11:40 PearlHo TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
371513 04/12/2017 12:24:58 kiemnguoiy TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
371142 03/12/2017 22:41:14 phuocanh1625 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
370842 03/12/2017 15:13:47 Mecu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
370756 03/12/2017 11:00:16 luan TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
370582 02/12/2017 21:08:11 trang2002cool TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
369149 30/11/2017 07:27:47 MrRobot TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
368717 29/11/2017 09:47:16 dangminhtuan TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
368638 28/11/2017 23:33:11 trungpro531998 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
368523 28/11/2017 21:01:29 hdv250202 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
368456 28/11/2017 20:02:23 trieutran182 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
366381 26/11/2017 15:26:41 NMTJ4F TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
366340 26/11/2017 13:03:42 Venus TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
366295 26/11/2017 09:38:32 namtao97 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
366256 26/11/2017 08:02:38 phambichngoclamson2002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
366160 25/11/2017 22:46:25 lkdn3t_python TILE - Chồng gạch Python 3 Accepted 62 ms 1460 KB
365436 24/11/2017 15:22:38 thminh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364713 23/11/2017 11:59:02 hoanglongbpt TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363853 21/11/2017 22:03:25 thanhchuongitc TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
363641 21/11/2017 15:31:50 Sakura TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
363550 21/11/2017 11:21:53 darknight5698 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363270 20/11/2017 21:33:14 tranmanhdat3006 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
363166 20/11/2017 16:37:57 kien1234 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362843 19/11/2017 20:52:38 ductinLHP TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
362558 19/11/2017 00:32:18 hlsclan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
362512 18/11/2017 21:41:25 khoa0308 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362334 18/11/2017 14:53:59 Truongthienloc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
362269 18/11/2017 13:28:16 21cm TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
362265 18/11/2017 13:20:55 minhth_1412 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361622 17/11/2017 09:21:24 mdan226 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
361577 17/11/2017 00:07:38 cyb3 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
361576 17/11/2017 00:04:30 cyb3 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
361535 16/11/2017 22:28:27 thiend17pm03_dhtdm TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
361455 16/11/2017 21:06:30 vinhntndu TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
361382 16/11/2017 17:35:02 nguyenthanhtung TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
361024 16/11/2017 10:29:49 kami TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361017 16/11/2017 10:23:07 mrlihd TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
360607 15/11/2017 16:54:57 hiepnguyenhue2002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
360454 15/11/2017 15:16:25 taikhoan1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
360351 15/11/2017 11:17:56 vtthanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
360280 15/11/2017 09:33:50 nhocasoc101 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1828 KB
360203 14/11/2017 23:00:32 traitimng1812 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
360016 14/11/2017 17:43:10 tranngoctoanno1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
359549 14/11/2017 10:21:35 nhanhaulori TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
359064 13/11/2017 17:28:02 thao1234 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2028 KB
359023 13/11/2017 16:06:50 ddtqyu TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1996 KB
359021 13/11/2017 16:05:47 luongminhkhoi TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2024 KB
359019 13/11/2017 16:05:41 van312nt TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2008 KB
359018 13/11/2017 16:05:30 cat115 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
359017 13/11/2017 16:05:10 gopimodi TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
359015 13/11/2017 16:04:32 thanhhoang TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2212 KB
359014 13/11/2017 16:03:59 thienancm2002 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2160 KB
359011 13/11/2017 16:02:30 badaocm234 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
359007 13/11/2017 16:00:49 thanhhoang TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
359004 13/11/2017 15:59:50 huukhoa2608 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
359003 13/11/2017 15:59:25 chaunhutlong TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1912 KB
359002 13/11/2017 15:59:18 thanhhoang TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2160 KB
359001 13/11/2017 15:59:02 chuongdominh10c2 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1676 KB
359000 13/11/2017 15:58:57 chaunhutlong TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2016 KB
358999 13/11/2017 15:58:27 chaunhutlong TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1912 KB
358993 13/11/2017 15:54:48 lekhanhbang TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1612 KB
358766 13/11/2017 09:45:55 nguyendinhtin27011998 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
358433 12/11/2017 19:59:08 doctorifour TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
357032 10/11/2017 15:33:21 mrTee TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
356890 10/11/2017 14:14:26 khoinguyentdmu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
356169 09/11/2017 15:23:27 thanh123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
355934 09/11/2017 10:31:18 tuanhbt133 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
355927 09/11/2017 10:22:57 quocnguyen TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
355876 09/11/2017 08:49:42 bachhuyhung20102001 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
355592 08/11/2017 16:55:15 Phandat16 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
355591 08/11/2017 16:53:03 votrunghieu9a2 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
355571 08/11/2017 16:15:01 freepascal TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
355514 08/11/2017 15:43:50 Leo_Messi_96 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
354029 06/11/2017 20:43:24 Linh_Moi_T32 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
353973 06/11/2017 20:20:53 k4mjk4mjz3 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353906 06/11/2017 19:59:14 tungtdn321 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
352425 04/11/2017 16:04:28 ngotrikhiem TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2536 KB
352070 03/11/2017 21:47:31 lucdaoquanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
351880 03/11/2017 16:13:23 hoi_lam_gi TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
351695 03/11/2017 09:34:25 baobao2901 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
351685 03/11/2017 09:27:30 truongthihongvan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
351092 02/11/2017 15:58:05 minh3chap TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
350685 02/11/2017 08:12:24 kiethk14cqt TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
350669 02/11/2017 07:35:00 thaizeze159 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
350656 02/11/2017 07:23:35 nguyenthuyh14 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
350655 02/11/2017 07:23:22 wolf1603 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
350182 01/11/2017 15:32:58 luxabu TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
350087 01/11/2017 12:57:35 AB_Z TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
349744 31/10/2017 22:42:43 haxuantoan98 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349698 31/10/2017 22:13:13 isora1996 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
349641 31/10/2017 21:41:07 crush TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
349582 31/10/2017 21:00:35 kakaka TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349500 31/10/2017 19:52:55 chinhd17ht01tdmu TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
349397 31/10/2017 17:21:35 Thai TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
349325 31/10/2017 15:50:41 bao023 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
349140 31/10/2017 08:54:47 thelightvn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348929 30/10/2017 23:28:59 khanhsaker97 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
348897 30/10/2017 22:57:13 MinhChau_A3_TDN_2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348894 30/10/2017 22:56:12 quan8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
348650 30/10/2017 21:05:36 dinhquocdh22h TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
348226 30/10/2017 10:55:44 hoan2k1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347386 28/10/2017 20:59:12 huy9a1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
347315 28/10/2017 20:02:28 buithiuyennhi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346673 27/10/2017 16:18:16 0000000000 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
346642 27/10/2017 16:00:18 duymai1612 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
346560 27/10/2017 15:10:51 0000000000 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 0 ms 1372 KB
346302 27/10/2017 01:44:05 aplessss TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1524 KB
346284 26/10/2017 23:56:29 OPE169 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
345969 26/10/2017 18:17:10 ZvietanhZ00 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
345058 25/10/2017 21:15:32 khanhtran3596 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
344827 25/10/2017 18:08:17 rinl TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
344416 25/10/2017 08:35:22 manhhungking TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
343579 24/10/2017 00:58:26 truongtop14 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
343094 23/10/2017 15:51:34 freepascal TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
342675 22/10/2017 19:21:43 hongtran TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
342661 22/10/2017 17:39:32 umr2001 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
342348 22/10/2017 09:34:03 dinhtri TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
341951 21/10/2017 16:34:27 serayumi TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341639 21/10/2017 10:35:34 anhthu9327 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341622 21/10/2017 10:30:29 lethiquynh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
341613 21/10/2017 10:28:29 viclu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
341223 20/10/2017 18:26:15 Luthaihoc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
340670 19/10/2017 21:42:14 hoangphuc12510 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
339893 19/10/2017 08:09:36 saothuaduoc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
339578 18/10/2017 20:04:35 trainolp2017 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338554 17/10/2017 08:50:43 BINHTHUONG TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338539 17/10/2017 08:42:15 tue8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
338504 17/10/2017 08:17:15 ManhDung8a3_TDN TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2008 KB
338486 17/10/2017 08:10:55 tue8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
338477 17/10/2017 08:06:20 manh8a3tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
338466 17/10/2017 08:04:09 ngolinh8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
338462 17/10/2017 08:02:58 tung_8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
338446 17/10/2017 07:22:30 minhno2000_tdn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
338445 17/10/2017 07:22:00 thanh8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
338440 17/10/2017 07:20:30 Viet8a3tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
338433 17/10/2017 07:18:18 cong8a3tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
338428 17/10/2017 07:16:16 SHieu8a3TDN2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338427 17/10/2017 07:15:49 Tuan8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
338425 17/10/2017 07:15:19 quang8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
338324 16/10/2017 23:00:01 Duong8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
338312 16/10/2017 22:47:26 KTPLinh8A3_TĐN2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
338285 16/10/2017 22:28:21 thutrang8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338276 16/10/2017 22:25:53 ha8a3tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
338244 16/10/2017 22:08:09 tung_8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338216 16/10/2017 21:55:06 tuananhtdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
338177 16/10/2017 21:37:37 trunghieu8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338172 16/10/2017 21:36:03 hung8a3_tdn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
338125 16/10/2017 21:23:52 ManhDung8a3_TDN TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
338119 16/10/2017 21:21:28 thanh8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
338056 16/10/2017 20:55:33 ninhduchuy_8a3 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
337999 16/10/2017 20:31:28 long123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
337970 16/10/2017 20:18:32 huudat8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
337963 16/10/2017 20:14:52 kimngan8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
337953 16/10/2017 20:08:55 nam8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
337952 16/10/2017 20:08:22 huydat_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
337948 16/10/2017 20:07:51 qđạttdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
337940 16/10/2017 20:05:46 duc8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
337938 16/10/2017 20:03:35 duc8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
337907 16/10/2017 19:45:20 tungtdn4321 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
337646 16/10/2017 03:25:16 tayduasieucuong TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
337485 15/10/2017 20:42:16 pogback1f4 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
337404 15/10/2017 19:12:09 minhtdn8a3 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
337185 15/10/2017 15:39:51 hai8a3_tdn TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
337183 15/10/2017 15:39:04 phamhuy8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
337136 15/10/2017 15:10:19 ngocanh8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1676 KB
337062 15/10/2017 14:04:24 lcnguyendang123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
337055 15/10/2017 13:45:51 vikhangcqt171 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
336831 15/10/2017 09:23:05 doduc2652002 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
336454 14/10/2017 20:46:36 thienhk15 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
336434 14/10/2017 20:38:36 hoa8a3_tdn2017 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
336219 14/10/2017 15:57:07 manhh15 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
336217 14/10/2017 15:56:31 manhh2 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
336153 14/10/2017 14:39:42 christzy TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
335342 13/10/2017 07:36:24 vietdeptrai TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
335340 13/10/2017 07:33:06 Master_01 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335331 13/10/2017 07:17:54 vinhquana TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
333163 10/10/2017 10:59:40 phuongnam TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
332745 09/10/2017 20:26:59 darkdragon02 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332706 09/10/2017 20:09:10 NAKICTI TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332477 09/10/2017 14:28:06 caovantheanh TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
332413 09/10/2017 12:51:24 tanan112 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332377 09/10/2017 10:41:30 Minatokaze TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
331001 07/10/2017 16:31:49 tinhhk15 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
328341 03/10/2017 12:29:47 hung1321 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
328049 03/10/2017 00:33:27 dothanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
328016 02/10/2017 23:12:25 sanglequang TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
327124 01/10/2017 22:17:08 myfriend1102vn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
326501 01/10/2017 09:11:55 locnguyen TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
324781 28/09/2017 19:27:09 hungga1711 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
324765 28/09/2017 19:00:50 tiny TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324754 28/09/2017 18:42:50 thanhdatna1996 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324437 28/09/2017 15:21:04 nguyenvanduck98lhp TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323645 27/09/2017 07:45:40 thanhpromu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
323644 27/09/2017 07:40:25 thanhpromu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
322537 25/09/2017 09:30:27 ducbp TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
322201 24/09/2017 16:20:05 vuongbxvp TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
321784 24/09/2017 00:42:54 quangcuongnd29296 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
321116 22/09/2017 21:16:57 reset TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
321066 22/09/2017 20:14:32 masterv TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
320807 22/09/2017 08:53:37 tiendiep9a1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
320790 22/09/2017 08:30:10 ducbp TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
320606 21/09/2017 20:13:02 leducan1110 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
319572 19/09/2017 19:14:38 phuongnam TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
319202 18/09/2017 23:10:20 thainguyen TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
317281 15/09/2017 07:44:40 congminh410 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
316280 13/09/2017 08:11:08 hanhhuyenit1619 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
315132 10/09/2017 21:37:48 thanhquang TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314220 08/09/2017 17:27:04 mra2322001 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314189 08/09/2017 15:07:38 traptrap1104 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
314056 07/09/2017 22:52:59 trantien151198 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
314032 07/09/2017 21:36:13 KCuber TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313984 07/09/2017 20:48:43 linhbeo1210 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
313980 07/09/2017 20:45:54 linhbeo1210 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313611 06/09/2017 21:55:08 fcpnh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313414 06/09/2017 13:48:12 huyvuhp TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
313264 05/09/2017 20:56:01 Shyn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
313245 05/09/2017 20:27:25 Dodomin TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313222 05/09/2017 19:54:58 cuongasd52 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313041 05/09/2017 03:35:34 8man TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
312914 04/09/2017 19:45:13 anhbannho147vn TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
312546 03/09/2017 16:03:46 sonheo123 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
311051 30/08/2017 20:11:44 hieunv1996 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310321 28/08/2017 22:00:42 hoangtrung080697 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
310288 28/08/2017 21:05:26 nguyenducthai1312 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
309118 25/08/2017 20:12:59 thanhthuy4u TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 968 KB
309043 25/08/2017 16:30:10 vietyb00 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
308146 23/08/2017 10:21:15 minhys TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
308101 23/08/2017 09:00:28 kanjiake TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
307552 21/08/2017 14:00:14 phuclateo TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
307377 20/08/2017 17:24:15 leehieeu TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 156 ms 17344 KB
306799 19/08/2017 10:15:31 levuquocdat18 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
306515 18/08/2017 16:55:23 Adam_Kyle_Java TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 171 ms 17600 KB
306347 18/08/2017 11:23:26 anh76qn TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
306213 18/08/2017 00:04:56 blebleble TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
306175 17/08/2017 22:29:33 hophamhoc TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
306126 17/08/2017 20:47:37 Godloveme TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
305360 16/08/2017 09:18:01 hoangductoan09 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
305260 15/08/2017 22:41:21 tranquangkhai98 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
304453 14/08/2017 08:33:30 loveis0 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
303098 10/08/2017 23:20:04 dungzudd231001 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
302675 09/08/2017 22:18:41 minuit TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
302346 08/08/2017 21:53:22 tutq9oo TILE - Chồng gạch Python 2 Accepted 46 ms 1444 KB
302132 08/08/2017 14:21:07 sonnguyen0612 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
301277 05/08/2017 15:08:10 hungk36b TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
301013 04/08/2017 14:47:54 skydriver001 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
299622 28/07/2017 13:31:17 ltbminh_ctl TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
299334 27/07/2017 15:02:58 hains TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
299333 27/07/2017 15:01:16 hains TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
297892 22/07/2017 21:03:46 uyenthu0302 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
297408 20/07/2017 22:16:18 hut_phamquochuy TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
297171 20/07/2017 10:09:34 minhthu20201 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
297156 20/07/2017 09:15:21 congthangk36d TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
296976 19/07/2017 19:32:36 thien9a1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
296775 19/07/2017 10:45:59 bicrackpro123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
295400 14/07/2017 15:45:37 xekoiuxuka TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
295212 14/07/2017 00:54:42 quang000khanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
295139 13/07/2017 21:28:59 logacc999 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
294969 13/07/2017 13:23:43 Nhokkz TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
294966 13/07/2017 13:14:51 Nhokkz TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
294630 12/07/2017 16:25:39 comrades102 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
294205 11/07/2017 06:39:22 Ledacthuong2210 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
293971 10/07/2017 11:55:43 nhpntz0t TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
293232 07/07/2017 08:53:34 bigbahh122 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2024 KB
292598 04/07/2017 00:45:07 MinhDang TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
292304 02/07/2017 09:43:48 thuho TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
292296 02/07/2017 09:12:13 kisoraz9 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
291620 29/06/2017 08:21:57 vokhanhan25 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
291605 29/06/2017 03:17:50 okeomachnha TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
291427 28/06/2017 12:22:38 dangquangthang0001 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
291255 27/06/2017 16:58:17 caubedaumat TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
290349 24/06/2017 00:03:26 nguyentrungthanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290229 23/06/2017 15:50:19 lethergo TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
290215 23/06/2017 15:12:46 thienbaotb TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
289473 20/06/2017 22:29:18 nguyenhaidang TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
288740 17/06/2017 20:28:29 Mirai128 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
288241 15/06/2017 20:40:28 tieulyphichai TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
288108 15/06/2017 10:38:23 khoinguyentdmu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
286604 10/06/2017 09:42:00 zminhthinhsd1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
286591 10/06/2017 08:50:43 Long145236 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
286090 08/06/2017 10:16:34 logn145236 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1712 KB
285750 06/06/2017 17:57:18 bigbahh122 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
285749 06/06/2017 17:50:11 bigbahh122 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
285331 04/06/2017 11:14:47 ngocnhi TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
284561 01/06/2017 09:23:18 hatuank97lhp TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284515 31/05/2017 22:17:58 hut_phamquochuy TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
284345 31/05/2017 06:58:27 phuonganh TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
284330 31/05/2017 04:14:30 ngan_it_tnh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284156 30/05/2017 09:53:05 Minhduc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
283216 25/05/2017 15:27:39 tebrotien TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283067 25/05/2017 10:05:03 thangnd73 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283020 24/05/2017 23:06:22 nvanhoang188 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282982 24/05/2017 20:47:52 ngophuthinh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282981 24/05/2017 20:35:37 hungvu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282431 22/05/2017 20:39:59 Ngo_Van_Viet TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
282361 22/05/2017 16:36:54 trongthu TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282350 22/05/2017 16:19:09 huytmdj TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282327 22/05/2017 15:29:11 NhatKhanh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282298 22/05/2017 12:19:17 tuan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282296 22/05/2017 12:10:40 tuan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
281386 18/05/2017 17:53:01 daycoma1998 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
279267 14/05/2017 22:38:44 min3012001 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
277665