Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735692 21/03/2020 00:11:43 leviettttnh BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 62 ms 1128 KB
720857 16/02/2020 00:26:21 hlsclan BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
717815 10/02/2020 14:01:22 Quang249 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 31 ms 1044 KB
716907 08/02/2020 15:31:28 tahoangquan2 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 31 ms 844 KB
707976 21/01/2020 11:25:58 HackerMan BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
700009 07/01/2020 11:35:27 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
692895 24/12/2019 21:34:50 unglinh BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
691072 20/12/2019 15:09:54 cyb3 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
631168 01/09/2019 14:29:59 huuduc8igc BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
628522 26/08/2019 14:37:04 baobao07 BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
623956 19/08/2019 20:07:17 ct390 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
609694 23/07/2019 15:23:42 ngoctit BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
605327 10/07/2019 23:02:13 Midodra BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
597858 24/06/2019 12:48:50 nhamtan BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
597692 23/06/2019 22:46:06 TokarinRika BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
581453 09/05/2019 13:11:30 nguyenvantien0903 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
573627 15/04/2019 21:54:05 dangkhoa_pascal BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 46 ms 1020 KB
567267 30/03/2019 15:07:20 vanan9205 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
561889 18/03/2019 20:19:03 phuongnhi_tran_1206 BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
555054 05/03/2019 10:59:42 cptkhai BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
512059 15/11/2018 10:31:05 anhvippro123z BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
506984 07/11/2018 20:05:40 xikhud BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
503313 02/11/2018 16:12:16 mrlihd BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
473185 24/09/2018 23:06:44 LongÇhampion BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
460226 04/09/2018 16:05:02 rangnokapk BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
456336 28/08/2018 09:28:07 HHHHHHHH BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
450595 14/08/2018 15:50:11 hoangthuc701 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
441092 14/07/2018 16:26:27 duy2112 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
440450 12/07/2018 16:12:49 thinh113 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
416643 12/04/2018 21:30:37 vinhntndu BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1420 KB
359891 14/11/2017 15:38:23 freepascal BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
348224 30/10/2017 10:55:36 hoan2k1 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346759 27/10/2017 19:37:52 skydriver001 BIDA - Đánh bida Java 8 Accepted 218 ms 17644 KB
346176 26/10/2017 21:54:02 nguyenquechi123 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
302075 08/08/2017 10:14:49 monarch BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
282301 22/05/2017 13:13:17 tuan BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1476 KB
282299 22/05/2017 13:08:02 tuan BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
273619 25/04/2017 15:44:08 tuan BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
262559 23/03/2017 21:22:19 ducquynhfptk12 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
260112 18/03/2017 09:36:43 doituyentin BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
233710 20/12/2016 20:49:19 4everkaka BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
214180 10/11/2016 14:35:15 khieunguyen BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
213711 09/11/2016 18:24:44 sbeatit BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
212931 07/11/2016 23:33:11 itcdeveloper14 BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
197159 15/10/2016 23:11:59 junlexo BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
180181 21/09/2016 18:33:25 bachnxepu BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
164294 22/08/2016 12:59:50 nghethuat102 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
154851 25/07/2016 18:40:05 ititorit BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
152054 15/07/2016 13:58:32 taicualo113 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
152004 15/07/2016 10:55:46 congkemcoi BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
143522 14/06/2016 09:44:32 romqn1999 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
143311 13/06/2016 09:37:10 nguyenxuanhaa3 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 31 ms 1004 KB
142852 10/06/2016 20:06:26 trivonhan BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 31 ms 1044 KB
142845 10/06/2016 19:00:04 khangtran BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
140764 01/06/2016 20:33:22 ngonamduonghl BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
132644 19/04/2016 18:11:19 caothesan BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
132560 18/04/2016 22:36:46 thanhday132 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
130780 12/04/2016 22:26:03 phuchoahodo BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
123642 08/03/2016 12:26:16 TQT BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
120622 20/02/2016 07:15:56 AdminNTU BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
119902 16/02/2016 19:34:06 lvdo92 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
118683 10/02/2016 19:35:53 TQT BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
116467 02/02/2016 18:22:46 dqhungdl BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
111777 12/01/2016 23:29:14 chuakipdatten BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
105708 12/12/2015 18:18:53 cyan BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
100432 02/12/2015 00:21:58 loveTforever BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
93982 16/11/2015 21:58:50 quanghsprovp BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1752 KB
91010 11/11/2015 12:22:42 namnguyen123 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
83183 25/10/2015 22:43:00 hanhlv270597 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
81242 21/10/2015 15:51:51 toan411998 BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
78448 13/10/2015 21:21:48 ThienCoder BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
69370 28/09/2015 18:51:25 wInD_MtA BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
61339 06/09/2015 18:51:00 MTAZero BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
56184 25/08/2015 20:35:09 huynhnhat BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
54474 21/08/2015 21:17:53 npltv BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
50801 10/08/2015 21:42:32 sonhn99 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
47652 19/07/2015 11:47:54 xxxyyyzzz BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
46011 14/07/2015 08:15:57 bluesky BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 708 KB
45191 10/07/2015 22:33:02 hinodi_1998 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
44936 09/07/2015 08:48:45 phamhuan98 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
43985 30/06/2015 12:29:15 haituanth2 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
41294 15/06/2015 22:37:35 dinhvanthanh BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 0 ms 948 KB
41107 15/06/2015 08:07:14 RinJi BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
41102 15/06/2015 06:55:40 trucan999 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
41089 14/06/2015 21:56:25 vinhnhp BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
40872 13/06/2015 08:48:43 tanphatvan BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 576 KB
40865 13/06/2015 08:18:11 Nguyenthaihoc BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
40837 12/06/2015 18:32:17 nvhieu BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 0 ms 924 KB
39725 09/06/2015 23:52:48 farmerboy BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
39521 06/06/2015 22:01:34 xxxyyyzzz BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 676 KB
39455 05/06/2015 23:21:55 mrtan_lovelife BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1992 KB
39269 03/06/2015 19:24:15 unfinated BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
39233 03/06/2015 10:22:05 yogathanh99 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
39166 03/06/2015 00:08:04 AresGod BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
39112 02/06/2015 20:07:10 vdn1999bxvp BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
38925 01/06/2015 22:06:17 lightkuriboh BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
38844 01/06/2015 10:36:25 mikelhpdatke BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
38811 01/06/2015 04:03:35 Stupid_Dog BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
38770 31/05/2015 22:37:26 kieuquocdat123 BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 218 ms 22408 KB
38767 31/05/2015 22:35:12 hoangsieunhan BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
38750 31/05/2015 22:26:44 ndkhaivn BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
38747 31/05/2015 22:24:56 nguyenkhacduc BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 78 ms 848 KB
38743 31/05/2015 22:23:29 ndkhaivn BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 576 KB
38734 31/05/2015 22:20:43 nguyenkhacduc BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 78 ms 848 KB
38625 31/05/2015 21:37:31 trevorjoker BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
38613 31/05/2015 21:34:15 what_does_the_fox_say BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 140 ms 46336 KB
38593 31/05/2015 21:27:47 ngan BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 296 ms 111404 KB
38512 31/05/2015 21:09:01 lehoangvu15 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
38486 31/05/2015 21:03:13 thotranduc2010 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 756 KB
38473 31/05/2015 20:58:32 ngocjr7 BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
38308 31/05/2015 20:15:46 natsukagami BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
Back to Top