Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738644 31/03/2020 10:02:26 khanhtron03 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 265 ms 8908 KB
738060 29/03/2020 09:47:14 nguyenhieuckt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 281 ms 9568 KB
737731 27/03/2020 22:43:05 khanhtron03 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 281 ms 8968 KB
736877 25/03/2020 00:46:07 ducanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 812 ms 4964 KB
736399 23/03/2020 14:47:55 pdthang2000 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 781 ms 7408 KB
736201 22/03/2020 21:17:22 anhnguyenroux GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 546 ms 9544 KB
736198 22/03/2020 21:03:25 anhnguyenroux GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 890 ms 9524 KB
736196 22/03/2020 21:02:27 anhnguyenroux GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 843 ms 9524 KB
735683 20/03/2020 23:21:46 manhender GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 562 ms 4384 KB
730815 10/03/2020 10:41:53 bin1st090104 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 250 ms 4984 KB
725360 25/02/2020 03:23:09 ffrederick GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 281 ms 7384 KB
723541 21/02/2020 11:08:10 KayTran GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 546 ms 5336 KB
707975 21/01/2020 11:25:48 HackerMan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 984 ms 7392 KB
707598 20/01/2020 16:16:12 nhhpbc7a1 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 734 ms 7392 KB
705968 16/01/2020 21:55:53 vhskillpro GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 781 ms 9436 KB
705966 16/01/2020 21:54:58 vhskillpro GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 781 ms 9436 KB
705691 16/01/2020 14:34:51 vhskillpro GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 921 ms 9872 KB
704114 13/01/2020 13:55:52 nhuvinhpro123 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 828 ms 9512 KB
700475 07/01/2020 21:08:32 ntoanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 250 ms 4556 KB
700296 07/01/2020 16:10:50 ntoanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 968 ms 4516 KB
700007 07/01/2020 11:35:16 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 265 ms 5988 KB
694551 28/12/2019 23:29:12 leductoan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 234 ms 6064 KB
694539 28/12/2019 23:15:56 Fidisk GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 875 ms 9172 KB
692313 23/12/2019 21:03:14 ngocminh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 265 ms 7456 KB
692311 23/12/2019 20:59:12 ngocminh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 265 ms 7456 KB
684896 05/12/2019 09:06:27 pmk1517 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 812 ms 5016 KB
682405 29/11/2019 17:31:32 drink_pepsi GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 812 ms 5028 KB
679887 25/11/2019 08:10:38 quandapro GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 703 ms 5284 KB
679855 24/11/2019 23:34:50 htthinh1999 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 250 ms 6128 KB
676181 19/11/2019 16:23:29 trantien151198 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 546 ms 8504 KB
676174 19/11/2019 16:20:02 trantien151198 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 640 ms 8504 KB
667455 02/11/2019 20:43:19 thelightvn GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 796 ms 6816 KB
666918 01/11/2019 22:38:27 minh98 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 6708 KB
666913 01/11/2019 22:34:29 minh98 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 546 ms 6708 KB
661320 23/10/2019 08:06:43 ldn694 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 593 ms 8220 KB
660746 22/10/2019 07:52:39 hanhien GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 5052 KB
656670 12/10/2019 21:16:33 queanh0220 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 765 ms 5032 KB
653119 07/10/2019 21:38:15 thienchidh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 593 ms 65828 KB
653118 07/10/2019 21:37:37 thienchidh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 562 ms 65828 KB
652621 06/10/2019 20:26:51 dfwapekko GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 531 ms 5032 KB
648422 30/09/2019 16:17:54 huyhuy GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 515 ms 7348 KB
642028 18/09/2019 22:58:12 quangduyluu123 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 500 ms 6344 KB
642026 18/09/2019 22:54:57 quangduyluu123 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 531 ms 6344 KB
641827 18/09/2019 18:45:47 gbking2003 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 515 ms 5380 KB
641552 18/09/2019 14:38:26 thanthanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 312 ms 9564 KB
632836 05/09/2019 20:46:09 taminhquanno21 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 625 ms 5140 KB
632511 04/09/2019 22:39:57 phongan105 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 265 ms 9532 KB
629089 27/08/2019 15:30:41 dchy2000 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 250 ms 7064 KB
629081 27/08/2019 15:20:34 dchy2000 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 250 ms 9120 KB
629080 27/08/2019 15:19:15 dchy2000 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 328 ms 9120 KB
628056 24/08/2019 23:17:57 hedwig GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 562 ms 5568 KB
627044 24/08/2019 21:49:21 hedwig GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 625 ms 5568 KB
626167 24/08/2019 17:40:53 hedwig GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 593 ms 5432 KB
626166 24/08/2019 17:39:06 hedwig GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 687 ms 5432 KB
626139 24/08/2019 16:32:43 hedwig GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 1000 ms 5412 KB
621402 15/08/2019 16:17:30 toancva0105 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 609 ms 6700 KB
619399 10/08/2019 15:16:11 baobao07 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 265 ms 5016 KB
617567 06/08/2019 19:06:41 leductoan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 734 ms 6920 KB
617314 06/08/2019 11:15:30 namlawng123 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 640 ms 6540 KB
613408 29/07/2019 21:43:27 Midodra GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 265 ms 4512 KB
613407 29/07/2019 21:41:22 Midodra GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 250 ms 4512 KB
613405 29/07/2019 21:40:15 Midodra GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 250 ms 4512 KB
613402 29/07/2019 21:37:55 Midodra GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 281 ms 4512 KB
611900 26/07/2019 22:15:38 ffrederick GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 828 ms 4940 KB
609535 23/07/2019 09:52:52 Midodra GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 812 ms 6884 KB
606087 13/07/2019 17:35:33 trung_hieu_k36_chv GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 921 ms 7480 KB
605476 11/07/2019 15:24:56 chuonghc2512 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 859 ms 10804 KB
604388 08/07/2019 21:17:49 thelightvn GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 875 ms 10832 KB
604144 08/07/2019 08:53:48 quangduyluu123 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 531 ms 4324 KB
602104 02/07/2019 14:43:46 hoatmt GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 593 ms 5160 KB
600863 28/06/2019 22:33:48 Teddy GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 281 ms 4668 KB
600861 28/06/2019 22:32:33 Teddy GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 921 ms 4660 KB
598915 26/06/2019 17:50:39 094175234 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 812 ms 4920 KB
598224 25/06/2019 08:13:25 quangduyluu123 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 515 ms 6344 KB
592199 11/06/2019 23:51:49 vinhhuong0802 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 562 ms 6072 KB
592198 11/06/2019 23:47:50 vinhhuong0802 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 515 ms 6068 KB
590951 07/06/2019 23:13:22 masteroffood GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 578 ms 5032 KB
590518 06/06/2019 13:25:48 ngocminh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 750 ms 7424 KB
587501 28/05/2019 09:44:18 leviettttnh GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 515 ms 5344 KB
584303 19/05/2019 17:34:38 buihoat2003 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 265 ms 8568 KB
583799 17/05/2019 10:18:19 NTTAN GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 812 ms 5512 KB
583796 17/05/2019 10:06:33 NTTAN GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 765 ms 5328 KB
583790 17/05/2019 09:57:26 dangnguyen GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 750 ms 5328 KB
583464 16/05/2019 10:11:47 NTTAN GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 234 ms 5708 KB
578916 30/04/2019 16:30:23 ngockhain GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 562 ms 9576 KB
578915 30/04/2019 16:22:42 ngockhain GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 812 ms 6044 KB
559380 12/03/2019 22:18:25 Hirozaki_206 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 609 ms 7036 KB
547129 15/02/2019 22:25:45 goatdoheo GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 500 ms 11920 KB
544065 08/02/2019 00:01:49 phuongnhi_tran_1206 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 187 ms 7488 KB
524211 05/12/2018 21:53:32 pvannvu2512 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 359 ms 6072 KB
519775 26/11/2018 08:24:59 huukhoa2608 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 421 ms 7464 KB
517403 22/11/2018 11:43:34 chinhhi GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 343 ms 9468 KB
517391 22/11/2018 11:06:08 chinhhi GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 375 ms 9468 KB
517377 22/11/2018 10:37:57 chinhhi GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 296 ms 9460 KB
512061 15/11/2018 10:31:50 anhvippro123z GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 171 ms 5728 KB
510722 13/11/2018 17:23:30 VGK_Cr7 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 609 ms 11936 KB
508016 09/11/2018 05:11:34 iiiiiii125478 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 359 ms 8864 KB
504438 04/11/2018 10:19:01 Teddy GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 656 ms 5188 KB
501026 30/10/2018 16:42:36 congyb1032002 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 187 ms 4324 KB
500121 29/10/2018 05:22:13 Teddy GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 390 ms 4604 KB
500120 29/10/2018 05:21:32 Teddy GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 359 ms 4604 KB
500070 28/10/2018 23:20:53 xikhud GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 640 ms 4956 KB
499693 28/10/2018 10:14:26 huy9a1 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 468 ms 4932 KB
497667 25/10/2018 14:41:27 nguyenvantien0903 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 296 ms 4388 KB
497666 25/10/2018 14:40:42 nguyenvantien0903 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 328 ms 4388 KB
495511 22/10/2018 11:09:07 trananhprince GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 156 ms 5444 KB
491350 16/10/2018 23:39:38 huynhthanhtan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 250 ms 4908 KB
481220 05/10/2018 16:26:56 duongtruonga2ltt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 5924 KB
476377 29/09/2018 10:40:26 LongÇhampion GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 750 ms 5400 KB
476325 29/09/2018 09:13:54 hoangducsmagic GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 578 ms 8512 KB
464514 11/09/2018 13:24:16 MonsterTTRR_6a3_2006 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 390 ms 5436 KB
456334 28/08/2018 09:26:32 HHHHHHHH GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 734 ms 5576 KB
453082 19/08/2018 17:14:38 iostream GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 531 ms 8520 KB
453073 19/08/2018 16:51:30 iostream GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 656 ms 9592 KB
452746 18/08/2018 20:46:24 manhh15 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 687 ms 8380 KB
449848 12/08/2018 23:52:32 kien672002 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 765 ms 5640 KB
448266 08/08/2018 21:59:19 chamchamcham GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 484 ms 7364 KB
447975 07/08/2018 23:14:14 hoangthuc701 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 250 ms 7360 KB
446593 02/08/2018 17:02:45 cyb3 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 265 ms 4904 KB
446592 02/08/2018 17:02:25 cyb3 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 234 ms 4904 KB
446588 02/08/2018 16:58:28 cyb3 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 421 ms 5048 KB
437023 27/06/2018 12:16:28 nguyentra GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 421 ms 5156 KB
436463 25/06/2018 16:18:12 duythiep2002 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 218 ms 7484 KB
436444 25/06/2018 12:57:21 ntlinh0505 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 640 ms 5032 KB
436426 25/06/2018 09:42:25 minhboybn GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 593 ms 5020 KB
434069 17/06/2018 18:43:42 theanhbr02 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 828 ms 5924 KB
433578 14/06/2018 23:12:48 blebleble GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 468 ms 7484 KB
424323 12/05/2018 20:22:04 base_coder GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 203 ms 7492 KB
422344 30/04/2018 10:08:08 vikhangcqt171 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 687 ms 4940 KB
421734 27/04/2018 22:01:36 huynhtuan17ti GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 343 ms 5008 KB
421733 27/04/2018 21:59:18 huynhtuan17ti GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 359 ms 5008 KB
415075 09/04/2018 08:56:35 dangkhoa_pascal GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 437 ms 5164 KB
414218 06/04/2018 22:00:58 vinhntndu GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 234 ms 5608 KB
394187 04/02/2018 20:41:38 vudet11 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 734 ms 4920 KB
385424 13/01/2018 21:08:12 z7vahein7z GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 890 ms 4848 KB
385423 13/01/2018 21:07:15 z7vahein7z GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 937 ms 4848 KB
376818 21/12/2017 23:42:48 thanhday132 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 203 ms 4344 KB
376817 21/12/2017 23:41:49 thanhday132 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 203 ms 4344 KB
376816 21/12/2017 23:40:22 thanhday132 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 265 ms 4308 KB
376811 21/12/2017 23:27:16 thanhday132 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 437 ms 3564 KB
376808 21/12/2017 23:21:00 thanhday132 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 406 ms 4328 KB
376795 21/12/2017 22:35:25 thanhday132 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 578 ms 4904 KB
374296 12/12/2017 19:45:11 tranthanhhai GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 218 ms 9516 KB
374246 12/12/2017 15:49:19 namtao97 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 203 ms 4920 KB
374094 11/12/2017 20:30:04 tronghk14 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 359 ms 9476 KB
370804 03/12/2017 12:26:20 hieu GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 421 ms 5332 KB
370647 02/12/2017 23:27:37 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 406 ms 4252 KB
370646 02/12/2017 23:26:55 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 421 ms 4256 KB
370634 02/12/2017 23:03:22 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 218 ms 4260 KB
370621 02/12/2017 22:28:11 chuotvip GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 203 ms 5328 KB
370602 02/12/2017 22:00:31 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 203 ms 5328 KB
370599 02/12/2017 21:52:00 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 296 ms 4916 KB
370598 02/12/2017 21:47:43 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 421 ms 4908 KB
370595 02/12/2017 21:40:39 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 437 ms 4916 KB
370593 02/12/2017 21:35:36 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 421 ms 4256 KB
369654 30/11/2017 23:26:04 khangtran GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 234 ms 4972 KB
369148 30/11/2017 07:18:21 SlothSe7en GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 421 ms 5944 KB
368446 28/11/2017 19:48:26 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 343 ms 4384 KB
368422 28/11/2017 19:23:50 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 203 ms 4352 KB
368421 28/11/2017 19:23:25 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 328 ms 4384 KB
368419 28/11/2017 19:21:25 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 375 ms 4384 KB
368414 28/11/2017 19:16:33 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 187 ms 4356 KB
368412 28/11/2017 19:15:15 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 343 ms 4340 KB
368371 28/11/2017 16:51:54 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 703 ms 4336 KB
368358 28/11/2017 16:22:52 Nhatdu123456789 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 375 ms 7508 KB
368343 28/11/2017 15:55:12 linhlrx GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 609 ms 8348 KB
366462 26/11/2017 17:25:33 Ledacthuong2210 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 468 ms 5332 KB
366420 26/11/2017 16:20:04 Ledacthuong2210 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 484 ms 5336 KB
365180 24/11/2017 09:40:13 trungpro GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 593 ms 6616 KB
365179 24/11/2017 09:36:09 hatuank97lhp GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 578 ms 11496 KB
365176 24/11/2017 09:31:52 masterv GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 531 ms 4352 KB
364163 22/11/2017 14:47:20 8man GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 531 ms 5436 KB
364145 22/11/2017 14:37:35 8man GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 531 ms 5440 KB
364141 22/11/2017 14:34:00 8man GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 531 ms 5440 KB
363412 21/11/2017 00:16:41 damsanchv GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 250 ms 6632 KB
362615 19/11/2017 09:45:44 nhpntz0t GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 562 ms 6600 KB
362612 19/11/2017 09:44:14 nhpntz0t GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 687 ms 6616 KB
362610 19/11/2017 09:42:01 nhpntz0t GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 687 ms 7004 KB
362523 18/11/2017 22:09:07 Lolilover GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 671 ms 5108 KB
359641 14/11/2017 14:24:07 freepascal GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 515 ms 5428 KB
355449 08/11/2017 15:13:13 baotuanvn GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 718 ms 4996 KB
348222 30/10/2017 10:55:19 hoan2k1 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 640 ms 4312 KB
346138 26/10/2017 21:26:36 Hieu_sqtt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 656 ms 4320 KB
343634 24/10/2017 07:55:20 ngonamduonghl GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 218 ms 4344 KB
342838 22/10/2017 23:37:02 tuan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 484 ms 4336 KB
342429 22/10/2017 13:24:43 nghiattk27 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 203 ms 6068 KB
339232 17/10/2017 23:23:53 yhuynh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 500 ms 6764 KB
339197 17/10/2017 22:45:37 phuchoahodo GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 8808 KB
334122 11/10/2017 20:24:28 trungbmt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 65804 KB
334038 11/10/2017 16:16:41 manhhungking GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 4964 KB
333953 11/10/2017 15:25:30 chido GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 531 ms 4908 KB
333950 11/10/2017 15:24:12 hoanmalai GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 562 ms 7348 KB
333090 10/10/2017 09:33:33 duyvtvp1919 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 687 ms 4964 KB
332873 09/10/2017 21:51:50 tranminh183 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 703 ms 4960 KB
332396 09/10/2017 11:02:08 tranminh183 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 687 ms 4840 KB
329769 06/10/2017 09:16:13 nguyentrungthanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 703 ms 5728 KB
328999 04/10/2017 16:24:36 frostpixel GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 203 ms 4328 KB
328450 03/10/2017 15:54:32 frostpixel GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 203 ms 4860 KB
325158 29/09/2017 08:03:53 tranquockhanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 687 ms 4348 KB
320490 21/09/2017 14:31:26 tu3297 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 718 ms 5540 KB
318360 17/09/2017 10:41:08 jackichul GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 765 ms 6396 KB
317507 15/09/2017 15:33:51 casaumayman GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 218 ms 5500 KB
314205 08/09/2017 16:02:25 chuducanhchy GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 437 ms 6032 KB
313599 06/09/2017 21:40:46 thanhquang GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 203 ms 5404 KB
308591 24/08/2017 18:01:38 toida12chu GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 468 ms 5364 KB
307653 21/08/2017 18:32:59 boychienga1234 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 468 ms 5208 KB
307551 21/08/2017 13:54:18 nkduc GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 546 ms 5380 KB
302113 08/08/2017 11:50:51 manhcuongcvp GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 546 ms 5400 KB
295006 13/07/2017 15:45:07 nhpntz0t GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 203 ms 4660 KB
295005 13/07/2017 15:44:29 nhpntz0t GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 453 ms 4984 KB
295004 13/07/2017 15:43:36 nhpntz0t GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 468 ms 7036 KB
294839 12/07/2017 21:32:36 ARSENAL1886 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 218 ms 4632 KB
292545 03/07/2017 21:00:55 masterv GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 531 ms 6964 KB
289942 22/06/2017 16:35:14 hoangthongvo GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 500 ms 6028 KB
289940 22/06/2017 16:33:57 hoangthongvo GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 6036 KB
288011 14/06/2017 23:16:17 hansmile146 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 5532 KB
286879 11/06/2017 10:04:07 phuonganh1012 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 4932 KB
286877 11/06/2017 10:02:00 huuhieu2k GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 531 ms 5844 KB
286860 11/06/2017 08:48:21 nhquanqt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 500 ms 4968 KB
286859 11/06/2017 08:46:27 nhquanqt GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 515 ms 4976 KB
286102 08/06/2017 11:31:17 baotuanvn GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 203 ms 4352 KB
285667 05/06/2017 23:01:08 nmhien2605 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 468 ms 5028 KB
284265 30/05/2017 19:14:42 lotac GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 578 ms 10700 KB
283703 27/05/2017 22:03:36 cavang GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 187 ms 6340 KB
283622 27/05/2017 10:49:26 linhlrx GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 625 ms 8676 KB
281370 18/05/2017 16:32:12 nkt95bg GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 656 ms 9528 KB
275900 06/05/2017 04:16:36 awatjkim GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 421 ms 5000 KB
272402 20/04/2017 23:41:28 khangtran GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 171 ms 4964 KB
269016 08/04/2017 20:15:21 quanghsprovp GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 500 ms 7852 KB
259543 17/03/2017 18:44:57 doituyentin GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 531 ms 9544 KB
258333 15/03/2017 07:54:28 Interval_Tree GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 640 ms 5000 KB
258080 14/03/2017 15:09:56 Macao GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 687 ms 5004 KB
254414 04/03/2017 07:27:37 datzerozero GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 531 ms 9516 KB
254406 04/03/2017 03:03:33 ititorit GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 468 ms 4948 KB
252153 26/02/2017 09:56:23 TQT GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 234 ms 4604 KB
251356 23/02/2017 10:33:07 Hữu_Đăng GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 562 ms 9544 KB
231054 10/12/2016 15:40:26 giangstellar365 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 484 ms 5884 KB
230501 08/12/2016 23:47:26 4everkaka GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 453 ms 6772 KB
226610 29/11/2016 13:24:10 bachnxepu GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 203 ms 4980 KB
226550 29/11/2016 09:11:41 nguyenhoatien1996 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 437 ms 4996 KB
226549 29/11/2016 09:08:01 HoVanAnhK58A2 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 187 ms 6644 KB
226117 28/11/2016 09:06:24 nguyenhoatien1996 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 656 ms 4976 KB
226116 28/11/2016 09:04:32 nguyenhoatien1996 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 656 ms 4968 KB
225458 27/11/2016 08:13:10 thanhpromu GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 453 ms 7444 KB
225246 26/11/2016 19:39:36 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 453 ms 4996 KB
225244 26/11/2016 19:38:20 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 453 ms 4988 KB
225243 26/11/2016 19:37:34 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 406 ms 4984 KB
225242 26/11/2016 19:34:19 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 437 ms 4984 KB
225241 26/11/2016 19:33:08 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 468 ms 4992 KB
225240 26/11/2016 19:32:19 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 453 ms 4992 KB
225239 26/11/2016 19:31:33 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 718 ms 4972 KB
225238 26/11/2016 19:30:46 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 421 ms 4992 KB
225139 26/11/2016 16:00:43 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 187 ms 6064 KB
224855 26/11/2016 08:36:26 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 187 ms 6064 KB
224854 26/11/2016 08:35:42 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 421 ms 6056 KB
224757 25/11/2016 23:06:18 tmanh17 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 656 ms 4972 KB
224716 25/11/2016 22:28:21 phamvankhanh1516 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 171 ms 5408 KB
223538 24/11/2016 17:04:59 wInD_MtA GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 171 ms 5436 KB
209411 02/11/2016 10:03:05 linh_ttam GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 640 ms 4804 KB
209369 02/11/2016 09:00:40 Purifier GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 671 ms 4808 KB
209042 01/11/2016 21:30:29 ntanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 171 ms 4824 KB
208721 01/11/2016 16:09:48 drink_pepsi GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 437 ms 4960 KB
195146 13/10/2016 10:44:25 Bội GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 703 ms 6356 KB
195106 13/10/2016 07:54:04 phungvitrung GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 687 ms 6356 KB
195100 13/10/2016 07:41:53 minhtienst135 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 437 ms 6480 KB
195049 12/10/2016 23:00:47 datdi GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 734 ms 4268 KB
195047 12/10/2016 23:00:07 datdi GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 734 ms 4268 KB
195037 12/10/2016 22:50:09 phamduy GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 390 ms 6480 KB
194750 12/10/2016 16:35:01 hoangducsmagic GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 500 ms 7264 KB
194741 12/10/2016 16:29:22 phungvitrung GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 500 ms 11508 KB
194438 12/10/2016 10:26:32 hungdhv97 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 406 ms 7964 KB
191629 10/10/2016 16:29:30 doraemon GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 750 ms 9656 KB
191625 10/10/2016 16:11:24 CUTI GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 562 ms 6096 KB
189384 07/10/2016 08:53:10 longcvpa2 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 656 ms 5160 KB
189319 06/10/2016 23:48:58 datbeohbbh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 843 ms 6680 KB
186841 02/10/2016 23:06:13 dahaodl GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 281 ms 6672 KB
186459 02/10/2016 15:15:46 hoanqq123 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 765 ms 5292 KB
183273 27/09/2016 12:29:56 thedblaster GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 765 ms 5248 KB
183206 27/09/2016 09:38:05 giacacluong323 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 812 ms 9484 KB
183165 27/09/2016 07:51:11 sesshomalong GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 796 ms 7692 KB
179710 20/09/2016 20:59:58 chitam117119 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 750 ms 5380 KB
178145 17/09/2016 18:18:00 bachnxepu GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 734 ms 5312 KB
178138 17/09/2016 17:52:50 bachnxepu GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 359 ms 5312 KB
178137 17/09/2016 17:51:37 bachnxepu GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 390 ms 5316 KB
178135 17/09/2016 17:45:25 bachnxepu GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 406 ms 5316 KB
177216 15/09/2016 21:10:14 Icarus GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 765 ms 3812 KB
177214 15/09/2016 21:08:47 Icarus GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 734 ms 3808 KB
176987 15/09/2016 14:46:11 nguyenson99 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 1000 ms 4180 KB
175709 13/09/2016 21:17:19 nhatanhst GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 640 ms 6676 KB
171350 07/09/2016 19:38:47 dqhn123 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 781 ms 4224 KB
169789 03/09/2016 23:01:55 huynhduy_hmd GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 843 ms 4224 KB
164857 23/08/2016 16:17:49 thaiuit GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 343 ms 5088 KB
164307 22/08/2016 14:04:42 caothesan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 1000 ms 3860 KB
150748 08/07/2016 18:18:11 nghethuat102 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 687 ms 7072 KB
150224 06/07/2016 10:04:22 ngocanh99 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 593 ms 6468 KB
147245 22/06/2016 11:41:45 phuchoahodo GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 671 ms 7884 KB
147244 22/06/2016 11:33:49 SunnyAUG GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 640 ms 10864 KB
142781 10/06/2016 10:43:08 middlest GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 953 ms 3860 KB
142654 09/06/2016 18:39:04 stevenlethai GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 906 ms 7312 KB
137879 26/05/2016 07:40:23 nguyenxuanhaa3 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 765 ms 6232 KB
135598 12/05/2016 15:12:50 phuleethanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 828 ms 5272 KB
135595 12/05/2016 15:06:58 phuleethanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 859 ms 8748 KB
132491 18/04/2016 15:36:41 hoangvuduyanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 1000 ms 5276 KB
123830 09/03/2016 10:01:09 nghethuat102 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 703 ms 4656 KB
123568 07/03/2016 22:05:04 NguyenCuongCoder GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 359 ms 4812 KB
119762 16/02/2016 13:55:28 AdminNTU GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 968 ms 4272 KB
117861 05/02/2016 19:33:22 dqhungdl GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 953 ms 4276 KB
112435 15/01/2016 22:05:00 hanhlv270597 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 812 ms 3504 KB
112434 15/01/2016 22:03:20 hanhlv270597 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 953 ms 3508 KB
105898 13/12/2015 23:17:41 dhkhtn GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 578 ms 3884 KB
105897 13/12/2015 23:14:43 dhkhtn GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 609 ms 5932 KB
105864 13/12/2015 20:18:54 fantacy GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 578 ms 4276 KB
105843 13/12/2015 16:47:08 HoVanAnhK58A2 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 609 ms 5936 KB
105818 13/12/2015 11:46:28 HoVanAnhK58A2 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 593 ms 5932 KB
101260 05/12/2015 11:23:55 psucoder GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 437 ms 4360 KB
101259 05/12/2015 11:23:34 psucoder GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 1140 ms 4368 KB
98608 24/11/2015 21:06:05 mr234 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 640 ms 6412 KB
98528 24/11/2015 17:04:45 hoangvuduyanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 796 ms 7068 KB
98491 24/11/2015 15:40:54 hoangvuduyanh GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 765 ms 7068 KB
97473 22/11/2015 14:10:17 lamnguyen GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 1250 ms 5304 KB
95511 20/11/2015 01:20:02 Cherry GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 859 ms 5276 KB
94304 17/11/2015 16:22:51 bluesky GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 625 ms 36416 KB
89547 08/11/2015 14:10:46 npltv GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 765 ms 6200 KB
89545 08/11/2015 14:08:36 npltv GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 937 ms 9660 KB
86024 30/10/2015 22:26:02 hmh100298 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 562 ms 7984 KB
79077 15/10/2015 20:11:54 vdn1999bxvp GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 1031 ms 4880 KB
78496 13/10/2015 22:49:52 thienanh1999 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 734 ms 6416 KB
71415 02/10/2015 09:55:55 truongarony GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 765 ms 5344 KB
64510 17/09/2015 20:17:25 phuleethanh GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 390 ms 5428 KB
60259 03/09/2015 22:15:34 sonanui GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 812 ms 4288 KB
60084 03/09/2015 13:52:32 bacthosan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 593 ms 3536 KB
60082 03/09/2015 13:07:12 bacthosan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 781 ms 4812 KB
59322 30/08/2015 20:46:29 huynhnhat GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 484 ms 7468 KB
59069 29/08/2015 07:50:44 JCORE GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 764 ms 3196 KB
54311 20/08/2015 21:40:47 sanghk11 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 374 ms 7912 KB
53876 17/08/2015 22:52:42 romqn1999 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 374 ms 4236 KB
53625 16/08/2015 00:23:30 thelife3210 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 405 ms 7720 KB
49420 30/07/2015 10:59:41 dhkhtn GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 358 ms 3944 KB
49271 29/07/2015 05:53:07 Loda GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 982 ms 8836 KB
48784 24/07/2015 21:21:24 nhutrg1998 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 421 ms 6804 KB
48586 23/07/2015 14:36:30 mrtan_lovelife GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 343 ms 4788 KB
48437 22/07/2015 08:59:41 hinodi_1998 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 343 ms 4364 KB
48413 21/07/2015 22:06:55 hinodi_1998 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 530 ms 8076 KB
48412 21/07/2015 22:05:41 hinodi_1998 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 842 ms 8068 KB
46050 14/07/2015 15:14:03 tsminh_3 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 390 ms 5312 KB
44553 05/07/2015 15:19:00 nghethuat102 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 561 ms 7600 KB
44552 05/07/2015 15:18:36 nghethuat102 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 546 ms 7568 KB
44461 04/07/2015 15:16:43 gamo GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 436 ms 7572 KB
44460 04/07/2015 15:13:39 gamo GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 421 ms 11692 KB
43847 29/06/2015 07:55:02 MTAZero GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 998 ms 6348 KB
40811 12/06/2015 16:14:20 lightkuriboh GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 499 ms 9624 KB
39595 07/06/2015 20:14:53 farmerboy GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 514 ms 6772 KB
39116 02/06/2015 21:13:15 voquocthang GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 826 ms 5996 KB
39055 02/06/2015 12:46:59 youaremysky GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 312 ms 6348 KB
39004 02/06/2015 07:38:10 hpkid1324 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 499 ms 5444 KB
38871 01/06/2015 19:57:57 ngan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 686 ms 4780 KB
38864 01/06/2015 17:03:03 ngocjr7 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 733 ms 8744 KB
38839 01/06/2015 09:54:49 vietthangcvp GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 889 ms 8512 KB
38830 01/06/2015 09:14:56 nguyenmanhthien GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 436 ms 6716 KB
38825 01/06/2015 08:46:29 yurilover172 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 764 ms 4240 KB
38810 01/06/2015 01:55:48 ducanhlc GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 655 ms 5916 KB
38792 31/05/2015 23:41:30 lvdo92 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 748 ms 6260 KB
38776 31/05/2015 22:49:45 namcusamlc GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 717 ms 4208 KB
38774 31/05/2015 22:47:30 namcusamlc GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 686 ms 5236 KB
38772 31/05/2015 22:42:20 thotranduc2010 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 436 ms 7700 KB
38769 31/05/2015 22:36:28 Stupid_Dog GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 780 ms 6252 KB
38735 31/05/2015 22:21:18 cincout GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 717 ms 6256 KB
38733 31/05/2015 22:20:34 cincout GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 748 ms 6252 KB
38708 31/05/2015 22:09:06 NguyenKhanhViet GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 920 ms 3828 KB
38695 31/05/2015 22:03:36 hoangsieunhan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 811 ms 4836 KB
38680 31/05/2015 21:56:33 cincout GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 842 ms 6252 KB
38670 31/05/2015 21:53:34 tsminh_3 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 421 ms 5260 KB
38664 31/05/2015 21:50:04 AresGod GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 982 ms 4844 KB
38584 31/05/2015 21:25:40 mikelhpdatke GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 592 ms 10052 KB
38573 31/05/2015 21:22:44 trevorjoker GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 280 ms 15088 KB
38518 31/05/2015 21:09:38 what_does_the_fox_say GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 358 ms 5976 KB
38491 31/05/2015 21:05:25 only_love97 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 858 ms 4228 KB
38452 31/05/2015 20:52:05 nguyenkhacduc GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 795 ms 3764 KB
38406 31/05/2015 20:39:57 natsukagami GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 764 ms 5016 KB
38368 31/05/2015 20:30:47 redstar GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 795 ms 4292 KB
38333 31/05/2015 20:22:52 kieuquocdat123 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 858 ms 4932 KB
Back to Top