Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738711 31/03/2020 15:08:54 haupas BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 437 ms 2532 KB
707973 21/01/2020 11:25:15 HackerMan BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 359 ms 2528 KB
700005 07/01/2020 11:35:03 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 421 ms 2468 KB
609699 23/07/2019 15:25:19 ngoctit BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 406 ms 2532 KB
567711 31/03/2019 16:48:24 vanan9205 BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 437 ms 6680 KB
567709 31/03/2019 16:46:14 vanan9205 BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 578 ms 2992 KB
538963 21/01/2019 19:55:54 Lam22062002 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 484 ms 2584 KB
537836 18/01/2019 09:53:09 tcoder BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 468 ms 2544 KB
512063 15/11/2018 10:32:31 anhvippro123z BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 593 ms 1916 KB
507794 08/11/2018 21:24:07 LongÇhampion BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 625 ms 2480 KB
468774 18/09/2018 09:51:02 SPJ BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 640 ms 2764 KB
451556 16/08/2018 15:36:01 HHHHHHHH BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 671 ms 2556 KB
449910 13/08/2018 07:35:40 thaolinh BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 578 ms 2944 KB
449840 12/08/2018 22:54:42 lamquangduy BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 531 ms 2556 KB
449839 12/08/2018 22:51:42 lamquangduy BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 578 ms 2556 KB
449838 12/08/2018 22:50:05 lamquangduy BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 609 ms 2536 KB
449837 12/08/2018 22:48:30 lamquangduy BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 562 ms 2532 KB
448036 08/08/2018 09:09:20 01272755577 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 578 ms 1860 KB
448034 08/08/2018 09:06:23 01272755577 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 593 ms 1860 KB
448033 08/08/2018 09:05:37 01272755577 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 671 ms 1876 KB
448030 08/08/2018 08:58:36 01272755577 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 703 ms 1880 KB
424330 12/05/2018 20:33:55 vinhntndu BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 625 ms 1952 KB
393070 31/01/2018 16:35:28 okeomachnha BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 265 ms 2560 KB
361615 17/11/2017 08:55:16 freepascal BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 500 ms 2748 KB
348220 30/10/2017 10:55:02 hoan2k1 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 468 ms 2492 KB
267435 05/04/2017 12:56:16 tranlehiep2203 BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 437 ms 2412 KB
260108 18/03/2017 09:35:14 doituyentin BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 453 ms 2792 KB
260107 18/03/2017 09:35:10 doituyentin BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 515 ms 2780 KB
230409 08/12/2016 21:19:18 thaixuandang BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 421 ms 2748 KB
186064 01/10/2016 20:10:32 nhatanhst BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 781 ms 3000 KB
135956 14/05/2016 14:44:24 thotranduc2010 BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 750 ms 2764 KB
120620 20/02/2016 07:15:19 AdminNTU BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 875 ms 1860 KB
120563 19/02/2016 14:56:16 lvdo92 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 875 ms 1852 KB
118776 11/02/2016 19:14:43 TQT BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 781 ms 1848 KB
91913 13/11/2015 09:03:32 qcuong98 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 750 ms 1808 KB
91762 12/11/2015 20:07:47 psucoder BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 484 ms 1816 KB
91758 12/11/2015 20:05:28 psucoder BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 703 ms 1804 KB
91738 12/11/2015 19:52:04 psucoder BASE - Hệ cơ số Java 8 Accepted 796 ms 28360 KB
48207 20/07/2015 14:52:37 clover_4 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 639 ms 1908 KB
47243 16/07/2015 15:35:14 longnghiem1999 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 764 ms 1908 KB
47242 16/07/2015 15:35:01 longnghiem1999 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 733 ms 1908 KB
43065 23/06/2015 22:02:57 kieuquocdat123 BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 780 ms 1824 KB
42986 23/06/2015 10:25:35 only_love97 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 436 ms 1800 KB
42872 22/06/2015 13:44:48 yurilover172 BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 374 ms 1848 KB
42729 21/06/2015 23:07:42 farmerboy BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 374 ms 1864 KB
42715 21/06/2015 22:53:05 mikelhpdatke BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 624 ms 2884 KB
42685 21/06/2015 22:34:08 trandung BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 358 ms 1868 KB
42442 21/06/2015 21:20:24 BlueHya BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 811 ms 1876 KB
42417 21/06/2015 21:12:57 trevorjoker BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 826 ms 1844 KB
Back to Top