Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735260 19/03/2020 20:52:10 huong0404 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
733553 16/03/2020 21:51:36 hh1305 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
733316 15/03/2020 18:14:33 whoisthatguy ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
727894 02/03/2020 15:53:21 Love ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
726862 28/02/2020 10:39:23 Fidisk ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
720670 15/02/2020 19:16:05 novaphoenix ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1860 KB
719750 13/02/2020 21:01:11 kimcuong_tvn ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
719036 12/02/2020 12:42:47 minhtrieutvn ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
718833 11/02/2020 22:23:21 Hàoa1 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
718626 11/02/2020 16:36:59 kuzuma245 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
717273 09/02/2020 11:38:10 Sơna1 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
709870 25/01/2020 19:47:42 Quang249 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
709529 24/01/2020 12:47:20 tahoangquan2 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
707972 21/01/2020 11:25:06 HackerMan ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
707867 20/01/2020 22:52:55 quan27 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1588 KB
707689 20/01/2020 19:49:29 thnhan2005 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
700077 07/01/2020 12:54:04 ntphong ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
700004 07/01/2020 11:34:59 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
696121 02/01/2020 08:32:41 haminh2003 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
695831 01/01/2020 14:55:30 Scheherazade ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
695320 31/12/2019 09:25:40 limpale1234 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
695076 30/12/2019 20:16:00 dpduy123 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
695067 30/12/2019 19:49:50 BBBBBBBB ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
694895 30/12/2019 10:45:21 vuong123 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
694840 30/12/2019 09:34:59 rsattlpalpha ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
693295 25/12/2019 22:49:43 unglinh ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
668099 04/11/2019 02:33:19 ogit403 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
654377 09/10/2019 14:31:51 karasu ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
651921 05/10/2019 18:23:34 queanh0220 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
648414 30/09/2019 16:08:44 thelightvn ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
644617 22/09/2019 22:09:53 abcd1234 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
644159 21/09/2019 22:36:04 pmt ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
640345 17/09/2019 09:46:15 lnatuan ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
638860 14/09/2019 14:58:32 thaolinh ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
638776 14/09/2019 14:20:31 nhatanh10102005 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
624358 20/08/2019 18:44:07 thuy_quynh ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
624009 19/08/2019 22:14:34 baobao07 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
620820 14/08/2019 13:11:18 trandat ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
609701 23/07/2019 15:26:29 ngoctit ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
604817 09/07/2019 19:27:24 trieutanhung93 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
604215 08/07/2019 11:14:17 TIN10_VUTRINHHOANG ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
599229 27/06/2019 11:52:23 trananhprince ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
597873 24/06/2019 13:30:47 rimuru ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
591374 09/06/2019 11:55:12 masteroffood ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
590337 05/06/2019 18:46:25 leviettttnh ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
582084 11/05/2019 20:15:46 kycapmtp ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
576203 23/04/2019 14:19:10 cyb3 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
576201 23/04/2019 14:17:39 cyb3 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
575393 19/04/2019 18:46:41 thecuongthehieu ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
575087 18/04/2019 20:34:23 quan27 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
567235 30/03/2019 12:15:29 thedemonstuan ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
562830 21/03/2019 00:26:41 thangitcbg ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
562827 21/03/2019 00:12:32 hduoc2003 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
555840 06/03/2019 21:19:01 phungduyminh1802 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
555632 06/03/2019 15:26:47 thanhlvcpy ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
555571 06/03/2019 13:08:02 nnhattruyen ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
555566 06/03/2019 12:52:12 vanlinh_19042003 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
555366 05/03/2019 23:14:03 indiannationalism ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
554788 04/03/2019 20:28:10 namlawng123 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
554726 04/03/2019 18:23:08 kmy152011121 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
549310 21/02/2019 13:38:09 huynhthanhtan ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
546520 14/02/2019 21:13:22 khanhkjhave ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
546519 14/02/2019 21:11:39 khanhkjhave ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
545677 12/02/2019 21:01:14 phuongnhi_tran_1206 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
540782 26/01/2019 15:39:37 nguyenvantien0903 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
540311 25/01/2019 14:51:07 blackcat2710 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
539730 23/01/2019 20:46:14 htdung_bl ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
539418 22/01/2019 17:49:39 HMĐ_191 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
523333 03/12/2018 22:18:53 manhhung04 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
523184 03/12/2018 20:28:33 vanan9205 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 544 KB
516913 21/11/2018 19:53:42 hitu03 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
512064 15/11/2018 10:32:54 anhvippro123z ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511200 13/11/2018 23:02:07 chuotvip ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
499837 28/10/2018 16:29:50 hduoc2003 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
499836 28/10/2018 16:24:01 hduoc2003 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
488537 13/10/2018 14:45:30 xikhud ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
483781 09/10/2018 13:55:13 hitu02 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
483745 09/10/2018 12:21:55 doraemonidol ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
482976 08/10/2018 00:36:17 hitu07 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
481070 05/10/2018 14:42:12 hitu01 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
476703 29/09/2018 18:54:39 tadienminhtri ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
476701 29/09/2018 18:53:25 tadienminhtri ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476452 29/09/2018 14:15:50 noname_ ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
476301 29/09/2018 08:01:54 lehuuvinh ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
474037 26/09/2018 08:54:07 mrlihd ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
466554 14/09/2018 13:43:02 LongÇhampion ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
461884 07/09/2018 15:26:08 duong2 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
456332 28/08/2018 09:26:09 HHHHHHHH ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
449443 12/08/2018 02:42:44 Asteross ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
442705 20/07/2018 21:17:31 buidinhpham2004 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
440322 12/07/2018 09:25:05 chaukhanh2003 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
437891 01/07/2018 18:17:10 iostream ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
422077 29/04/2018 12:37:47 dangkhoa_pascal ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
414708 08/04/2018 11:01:08 vinhntndu ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
409886 27/03/2018 09:55:52 tinhochbt ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
388409 22/01/2018 10:17:48 duonga1 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
388404 22/01/2018 10:13:45 Quân1 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 31 ms 2084 KB
388382 22/01/2018 09:54:24 Tunga1 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
382840 07/01/2018 14:35:59 Noob ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382839 07/01/2018 14:35:18 Noob ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
382831 07/01/2018 14:29:39 Noob ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
382823 07/01/2018 14:22:03 Noob ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382821 07/01/2018 14:18:49 Noob ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
382301 06/01/2018 07:40:26 changlangtu97 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
381056 02/01/2018 22:40:12 huy9a1 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
377403 24/12/2017 16:03:08 skydriver001 ZUMA - Game Zuma Java 8 Accepted 171 ms 17836 KB
370626 02/12/2017 22:46:51 anhbannho147vn ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
362956 20/11/2017 01:24:53 phamvankhanh1516 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
359664 14/11/2017 14:31:55 freepascal ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
348217 30/10/2017 10:53:33 hoan2k1 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
338354 16/10/2017 23:37:47 letrung0606 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
337599 15/10/2017 23:01:54 Huan1412 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1328 KB
336138 14/10/2017 14:21:12 thanhchuongitc ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
336132 14/10/2017 14:10:30 nguyenkhue86 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
335500 13/10/2017 13:56:37 0000000000 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
335066 12/10/2017 20:42:46 nguyenhavi ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
334395 11/10/2017 23:29:16 skipro982301 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
334393 11/10/2017 23:27:24 skipro982301 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1720 KB
328498 03/10/2017 17:40:26 anh76qn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
319826 20/09/2017 00:37:35 sanhlike1809 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
319788 19/09/2017 23:17:02 T_Trung ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
319039 18/09/2017 16:57:46 phattrinh9 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2264 KB
319019 18/09/2017 16:09:31 pascal130600 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
319016 18/09/2017 16:03:53 pascal130600 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
318100 16/09/2017 18:58:12 GấuBéoIT ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
316699 13/09/2017 23:14:45 pascal130600 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
307537 21/08/2017 13:01:50 ABC_XYZ ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
307535 21/08/2017 13:00:08 ABC_XYZ ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
306335 18/08/2017 10:45:09 ProLQM ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
306266 18/08/2017 08:59:06 nakrothpro ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
299616 28/07/2017 12:59:45 Nhokkz ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
299579 28/07/2017 09:32:52 minhthu20201 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
293480 08/07/2017 08:34:28 le_doan_phu ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
289388 20/06/2017 15:19:32 buiminhkhang ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
289387 20/06/2017 15:18:28 buiminhkhang ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
282295 22/05/2017 11:41:46 tuan ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282289 22/05/2017 11:30:51 tuan ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
277921 12/05/2017 22:51:48 tuanhleo11 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
273564 25/04/2017 12:38:06 tuan ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
269846 11/04/2017 13:37:42 phanhienbx01 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
269623 10/04/2017 21:55:32 nkduc ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
266943 04/04/2017 15:19:08 hocattuongltv ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
266116 02/04/2017 15:51:23 hocattuongltv ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
260104 18/03/2017 09:34:36 doituyentin ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
238944 07/01/2017 17:36:03 ducquynhfptk12 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
231427 11/12/2016 19:04:48 thanhday132 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
220356 19/11/2016 12:44:28 4everkaka ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
218822 16/11/2016 23:47:09 Hhcckqnl ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
216240 12/11/2016 13:23:36 thienthuat001 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
216237 12/11/2016 13:15:30 Candy ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
216231 12/11/2016 13:07:18 sjk ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
216230 12/11/2016 13:00:48 sjk ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
216208 12/11/2016 11:55:38 quangphuc0611 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
216204 12/11/2016 11:49:56 trainer1234 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
216202 12/11/2016 11:42:45 pvtran1995 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
216199 12/11/2016 11:36:58 dungpt ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
216193 12/11/2016 11:32:27 superman0034 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
216177 12/11/2016 11:18:27 KieuAnhTuan ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 2300 KB
205617 27/10/2016 14:22:56 hoangducsmagic ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
197221 16/10/2016 01:25:09 junlexo ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
197080 15/10/2016 20:53:31 phungvitrung ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
189711 07/10/2016 22:29:01 dahaodl ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
179707 20/09/2016 20:58:05 sbeatit ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
179705 20/09/2016 20:46:49 khieunguyen ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
179703 20/09/2016 20:46:42 sbeatit ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
179698 20/09/2016 20:44:37 khieunguyen ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
179695 20/09/2016 20:41:52 sbeatit ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
179236 20/09/2016 00:23:43 itcdeveloper14 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
179229 20/09/2016 00:12:36 LeoPard_Lee ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
178973 19/09/2016 15:36:27 taycuong ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
178831 19/09/2016 09:30:50 thanhthuy ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
177661 16/09/2016 20:23:17 hungdhv97 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176344 14/09/2016 16:13:53 dqhungdl ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
176323 14/09/2016 15:58:38 bachnxepu ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167047 29/08/2016 15:38:38 qtuan140101 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
162687 16/08/2016 13:28:00 dacthai2807 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162643 16/08/2016 11:03:55 damsanchv ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141666 04/06/2016 23:05:09 trivonhan ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 31 ms 1208 KB
139215 29/05/2016 14:07:50 TQT ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138066 26/05/2016 22:38:07 khangtran ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
137174 22/05/2016 21:15:15 hoangnhut ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
129987 08/04/2016 10:32:59 phuchoahodo ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
121382 23/02/2016 22:40:52 lvdo92 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119760 16/02/2016 13:54:58 AdminNTU ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
114823 26/01/2016 22:46:12 minhem1231 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
114794 26/01/2016 21:32:31 huynhduy_hmd ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
105533 11/12/2015 17:54:38 hanhlv270597 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
101579 06/12/2015 19:53:30 tranquockhanh ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97591 22/11/2015 17:46:27 cyan ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
97276 22/11/2015 04:40:48 minhem1231 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
91790 12/11/2015 20:44:01 anvodacu0112 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
91724 12/11/2015 19:43:34 takanada ZUMA - Game Zuma Java 8 Accepted 203 ms 12776 KB
91645 12/11/2015 17:08:44 VoHT ZUMA - Game Zuma Java 8 Accepted 203 ms 16292 KB
91627 12/11/2015 16:47:13 zerothientai ZUMA - Game Zuma Java 8 Accepted 171 ms 12876 KB
91593 12/11/2015 16:23:00 psucoder ZUMA - Game Zuma Java 8 Accepted 187 ms 12752 KB
90568 10/11/2015 16:35:21 habelle ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
90550 10/11/2015 16:21:47 habelle ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
90549 10/11/2015 16:21:47 habelle ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
80961 20/10/2015 15:52:47 toan411998 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
64305 17/09/2015 14:33:49 phamhuuthien ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
62085 09/09/2015 21:54:51 wInD_MtA ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
61575 07/09/2015 13:17:16 MTAZero ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
57356 26/08/2015 18:56:59 ktlt2014 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
56305 26/08/2015 07:19:47 UiM ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
56019 24/08/2015 23:15:11 ktlt2014 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
56001 24/08/2015 22:46:29 haituanth2 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55540 23/08/2015 14:14:26 duytoannguyenledh ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
54587 22/08/2015 18:44:19 npltv ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
54346 21/08/2015 08:36:29 PSD2012 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
50284 06/08/2015 09:26:53 lamquangvinhATO ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 724 KB
49659 01/08/2015 14:39:49 phuleethanh ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
49653 01/08/2015 14:21:22 phuleethanh ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
48203 20/07/2015 14:43:10 tranminhchien ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 692 KB
47536 18/07/2015 16:08:20 1415259 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
45193 10/07/2015 23:46:24 DTU_Shinobi ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
45192 10/07/2015 23:38:42 hiepdeptrai ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
45083 10/07/2015 10:37:59 tuank55 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
44908 08/07/2015 22:31:19 nxphuc ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
44491 04/07/2015 21:34:25 manhha251 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
44120 01/07/2015 15:19:13 nhatnguyendrgs ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
44118 01/07/2015 15:14:41 aquariusnk ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
44117 01/07/2015 15:13:12 aquariusnk ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
44102 01/07/2015 14:35:45 johnwilson ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
43690 27/06/2015 19:52:24 yogathanh99 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
43343 25/06/2015 13:07:22 hungngoquoc ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
43283 24/06/2015 21:08:27 vinhnhp ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
43070 23/06/2015 22:13:14 kieuquocdat123 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
42920 22/06/2015 20:06:13 Stupid_Dog ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
42907 22/06/2015 17:55:08 glass99ss ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
42867 22/06/2015 13:32:17 romqn1999 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
42862 22/06/2015 12:54:42 Algo ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
42858 22/06/2015 12:40:58 Algo ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
42848 22/06/2015 11:38:31 yurilover172 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
42808 22/06/2015 09:51:00 hmh100298 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
42805 22/06/2015 09:44:06 tanphatvan ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
42803 22/06/2015 09:43:42 truongtop14 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
42801 22/06/2015 09:42:24 truongtop14 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
42778 22/06/2015 07:29:26 anonymous98 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
42774 22/06/2015 07:14:34 anonymous98 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
42770 22/06/2015 03:48:11 Nguyenthaihoc ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
42727 21/06/2015 22:59:16 yellow_star ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
42708 21/06/2015 22:49:49 bluesky ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
42706 21/06/2015 22:47:45 tsminh_3 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
42699 21/06/2015 22:43:22 johnwilson ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
42692 21/06/2015 22:39:56 middlest ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
42691 21/06/2015 22:38:30 lehoangvu15 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 31 ms 1980 KB
42680 21/06/2015 22:32:40 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
42653 21/06/2015 22:24:24 BlueHya ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
42647 21/06/2015 22:23:08 nhutrg1998 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
42646 21/06/2015 22:23:01 xxxyyyzzz ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
42562 21/06/2015 21:59:27 anonymous98 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
42460 21/06/2015 21:26:51 namlunoy ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
42453 21/06/2015 21:25:06 thotranduc2010 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 704 KB
42449 21/06/2015 21:23:48 cincout ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
42419 21/06/2015 21:14:12 nghethuat102 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 692 KB
42418 21/06/2015 21:13:18 ngocjr7 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
42414 21/06/2015 21:12:12 mikelhpdatke ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 692 KB
42407 21/06/2015 21:10:08 the_c ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
42371 21/06/2015 21:00:02 hinodi_1998 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
42361 21/06/2015 20:57:06 huynhnhat ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
42352 21/06/2015 20:56:28 stepde15 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
42316 21/06/2015 20:47:27 piouscity ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
42303 21/06/2015 20:44:30 bacthosan ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
42297 21/06/2015 20:42:15 trandung ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
42292 21/06/2015 20:41:18 trevorjoker ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
42261 21/06/2015 20:35:36 nguyenlequangduy ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
42213 21/06/2015 20:26:47 farmerboy ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
42194 21/06/2015 20:21:15 vancaodk ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
42183 21/06/2015 20:16:56 mrtan_lovelife ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
Back to Top