Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
707970 21/01/2020 11:24:33 HackerMan DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
700002 07/01/2020 11:34:49 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
663659 27/10/2019 09:17:07 namlawng123 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
658322 16/10/2019 15:07:06 ct390 DOMINO2 - Nối vòng Domino Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
655351 10/10/2019 15:52:04 ffrederick DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1984 KB
598517 25/06/2019 21:10:01 haupas DOMINO2 - Nối vòng Domino Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
512066 15/11/2018 10:33:37 anhvippro123z DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
510423 13/11/2018 11:35:02 LongÇhampion DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
451578 16/08/2018 15:48:46 HHHHHHHH DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
441652 17/07/2018 11:24:09 blebleble DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
421738 27/04/2018 22:05:10 vinhntndu DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
421735 27/04/2018 22:02:57 vinhntndu DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 4856 KB
361264 16/11/2017 15:33:42 freepascal DOMINO2 - Nối vòng Domino Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
357251 10/11/2017 20:41:06 masterv DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
348216 30/10/2017 10:53:10 hoan2k1 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 968 ms 2512 KB
300521 02/08/2017 10:39:56 dvn11th DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 968 ms 2540 KB
260102 18/03/2017 09:34:10 doituyentin DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
239427 09/01/2017 20:11:46 qtuan140101 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
239408 09/01/2017 18:36:59 nguyenvu9405 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2000 KB
194897 12/10/2016 20:10:28 dahaodl DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
184330 28/09/2016 23:36:23 MTAZero DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 953 ms 1716 KB
181785 24/09/2016 16:23:32 dqhn123 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
156392 27/07/2016 17:02:53 hoangthongvo DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
133978 28/04/2016 22:32:30 phuleethanh DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
133954 28/04/2016 20:46:04 doanphuduc94 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
128003 30/03/2016 14:01:02 middlest DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
119758 16/02/2016 13:54:41 AdminNTU DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
118636 10/02/2016 15:21:45 TQT DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
105823 13/12/2015 13:51:44 hungtrongdoang DOMINO2 - Nối vòng Domino Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
90679 10/11/2015 19:08:58 lequangvuxxx DOMINO2 - Nối vòng Domino Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
54513 21/08/2015 22:21:13 dohonghuan DOMINO2 - Nối vòng Domino Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
47333 16/07/2015 21:33:00 chomeo13 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
47233 16/07/2015 15:32:01 longnghiem1999 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 0 ms 1804 KB
45444 13/07/2015 09:25:50 bluesky DOMINO2 - Nối vòng Domino Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
44765 07/07/2015 20:14:55 trandung DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
44243 02/07/2015 20:58:37 kieuquocdat123 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
44081 01/07/2015 11:00:23 lightkuriboh DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
42890 22/06/2015 15:54:44 farmerboy DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
42738 21/06/2015 23:32:31 hinodi_1998 DOMINO2 - Nối vòng Domino Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
42686 21/06/2015 22:34:36 nxphuc DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
Back to Top