Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736385 23/03/2020 14:15:13 ntoan199 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2952 KB
733834 17/03/2020 20:55:04 bin1st090104 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 2844 KB
733662 17/03/2020 11:37:29 manhender PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 515 ms 8884 KB
731464 12/03/2020 10:47:50 baobao07 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 4068 KB
731432 12/03/2020 08:05:38 tam PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 4448 KB
731146 11/03/2020 09:49:15 VGK_Cr7 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 1072 KB
727626 01/03/2020 19:23:51 Fidisk PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
721628 17/02/2020 17:08:59 shin3030aa PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 62 ms 2976 KB
716296 07/02/2020 14:55:49 ntnvlog PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3220 KB
715655 06/02/2020 16:37:36 ntnvlog PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3208 KB
714868 05/02/2020 15:44:42 haupas PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 3016 KB
707969 21/01/2020 11:24:23 HackerMan PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2732 KB
700001 07/01/2020 11:34:32 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2684 KB
695977 01/01/2020 21:13:45 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2732 KB
683594 01/12/2019 21:09:46 canhtoannct PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3204 KB
651048 04/10/2019 14:51:36 ntlinh0505 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 3020 KB
650433 03/10/2019 15:52:48 tuantaitungo123 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
650179 03/10/2019 10:53:34 przxct PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 62 ms 3000 KB
649996 03/10/2019 08:57:10 inomatit82 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
649785 02/10/2019 21:15:50 minhboybn PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 93 ms 2996 KB
642673 19/09/2019 20:15:54 16122001 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3804 KB
637500 13/09/2019 00:29:53 thien0914033912 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2756 KB
637499 13/09/2019 00:28:21 thien0914033912 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2756 KB
631948 03/09/2019 17:01:41 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 3948 KB
628572 26/08/2019 16:20:43 ptkhai1203 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2608 KB
607156 17/07/2019 19:38:18 vphuong214 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 828 ms 2524 KB
596148 20/06/2019 21:46:49 htegamingkiller PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 4068 KB
595875 20/06/2019 12:32:17 khanh8a3yl PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3208 KB
595406 19/06/2019 14:07:16 khanh8a3yl PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3284 KB
595405 19/06/2019 14:06:46 khanh8a3yl PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3284 KB
595322 19/06/2019 10:09:53 cyb3 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2756 KB
595203 19/06/2019 01:32:32 dchy2000 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
595201 19/06/2019 01:07:40 dchy2000 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
594447 17/06/2019 17:04:33 094175234 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 78 ms 2972 KB
592348 12/06/2019 15:35:33 vinhhuong0802 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 62 ms 3036 KB
592065 11/06/2019 15:10:01 thnhan2005 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 4628 KB
589806 04/06/2019 10:44:27 anhnguyenroux PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 3560 KB
589803 04/06/2019 10:36:09 anhnguyenroux PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 3516 KB
588798 31/05/2019 23:47:07 leviettttnh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 218 ms 2788 KB
580437 04/05/2019 22:07:03 nguyenxuanhaa3 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 3472 KB
579443 02/05/2019 17:27:31 TAn PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
578951 30/04/2019 19:43:24 hungbmt1503 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 78 ms 2924 KB
573836 16/04/2019 14:54:26 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
571002 09/04/2019 10:38:30 dangkhoa_pascal PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2432 KB
570543 08/04/2019 16:13:31 vanan9205 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3428 KB
570530 08/04/2019 15:52:17 vanan9205 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3656 KB
570528 08/04/2019 15:48:31 vanan9205 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 4368 KB
567565 31/03/2019 11:04:46 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
567563 31/03/2019 11:03:29 april2003 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2844 KB
567532 31/03/2019 09:37:33 NinhNguyentn2000 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
559059 12/03/2019 13:51:15 nguyenvantien0903 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2972 KB
558274 11/03/2019 12:52:17 namlawng123 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 421 ms 2524 KB
557481 09/03/2019 23:00:39 ffrederick PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 421 ms 2464 KB
557391 09/03/2019 20:56:04 nhuricute PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3972 KB
557011 08/03/2019 21:08:09 biabeogo147 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3156 KB
554385 03/03/2019 19:45:52 phuongnhi_tran_1206 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2700 KB
554273 03/03/2019 11:52:55 ntoanh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 4184 KB
522494 02/12/2018 10:58:37 pvannvu2512 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2116 KB
518445 23/11/2018 19:34:16 8man PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 78 ms 3216 KB
518111 23/11/2018 10:27:14 8man PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3056 KB
512067 15/11/2018 10:34:00 anhvippro123z PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 3020 KB
510847 13/11/2018 20:06:28 anhvippro123z PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2436 KB
510475 13/11/2018 13:12:05 lehonganh2005 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 3752 KB
499452 27/10/2018 20:43:55 huydtylvp PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 62 ms 3708 KB
499413 27/10/2018 19:22:04 xikhud PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 906 ms 3172 KB
499411 27/10/2018 19:20:39 xikhud PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 906 ms 3140 KB
495310 21/10/2018 22:45:22 quangtienlkhigh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 593 ms 3140 KB
489360 14/10/2018 21:06:21 Pejunmapdit PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3032 KB
481460 05/10/2018 21:02:54 LongÇhampion PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
477354 30/09/2018 19:53:52 rangnokapk PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 3608 KB
475341 27/09/2018 21:25:10 tranthanhhai PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 78 ms 2580 KB
475167 27/09/2018 20:02:57 tranthanhhai PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 562 ms 2528 KB
475146 27/09/2018 19:52:30 tronghk14 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 3944 KB
463518 09/09/2018 21:35:06 ngocdoan2661 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 4044 KB
459827 03/09/2018 22:56:23 ARSENAL1886 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2732 KB
456330 28/08/2018 09:25:39 HHHHHHHH PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 3224 KB
438405 04/07/2018 16:11:52 huy9a1 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 3696 KB
437766 30/06/2018 22:17:06 blebleble PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2888 KB
415558 10/04/2018 16:56:01 vinhntndu PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 62 ms 5380 KB
407627 22/03/2018 08:03:24 letanminhtoan PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 4588 KB
393824 02/02/2018 21:23:01 giangvu258 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
393814 02/02/2018 21:03:57 giangvu258 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 3048 KB
391459 26/01/2018 20:21:03 quyenmmai PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 3388 KB
391458 26/01/2018 20:19:51 quyenmmai PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 3428 KB
390867 25/01/2018 16:10:05 ylfengyou PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 3456 KB
383329 08/01/2018 22:26:50 tqhuy2502 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 1136 KB
383320 08/01/2018 22:17:28 tqhuy2502 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 6452 KB
378034 27/12/2017 11:03:40 manhhungking PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2944 KB
374239 12/12/2017 15:37:11 Nhokkz PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3824 KB
359825 14/11/2017 15:22:46 freepascal PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 93 ms 3220 KB
348215 30/10/2017 10:53:00 hoan2k1 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2744 KB
348044 30/10/2017 07:59:02 123B PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2744 KB
344324 24/10/2017 23:17:51 trinhtheanh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2744 KB
344303 24/10/2017 22:42:19 caovantheanh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 406 ms 18120 KB
337801 16/10/2017 15:31:14 toida12chu PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 78 ms 3188 KB
328807 04/10/2017 00:28:06 hoangducsmagic PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 4288 KB
308935 25/08/2017 10:59:39 linhlrx PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3172 KB
304646 14/08/2017 19:20:27 iostream PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 78 ms 2528 KB
297035 19/07/2017 21:52:22 nhn29 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
274142 27/04/2017 11:22:01 nhquanqt PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 3464 KB
271362 16/04/2017 23:53:08 khangtran PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 4032 KB
270362 13/04/2017 00:46:34 baotuanvn PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2760 KB
270361 13/04/2017 00:17:26 baotuanvn PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2760 KB
270360 12/04/2017 23:54:49 baotuanvn PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2760 KB
267297 05/04/2017 09:11:58 duahaucc PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3184 KB
260098 18/03/2017 09:33:34 doituyentin PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3432 KB
256308 09/03/2017 22:07:24 Soledad PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3120 KB
255113 05/03/2017 22:20:52 nkduc PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2704 KB
252917 27/02/2017 17:14:06 duyvtvp1919 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2952 KB
252094 25/02/2017 23:15:55 vananh0905 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3712 KB
252031 25/02/2017 20:46:18 hahpuc PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3048 KB
247361 14/02/2017 22:01:44 awatjkim PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 2976 KB
246726 13/02/2017 01:40:14 damsanchv PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 125 ms 41972 KB
243068 25/01/2017 12:42:19 caothesan PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 2936 KB
233389 19/12/2016 11:59:23 tranleduy1233 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3728 KB
233242 18/12/2016 15:35:37 nhquanqt PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
232242 14/12/2016 01:37:23 bvhop341999 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3848 KB
222676 23/11/2016 09:42:08 nghethuat102 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3304 KB
214510 11/11/2016 07:14:34 chitam117119 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 656 ms 2920 KB
212524 07/11/2016 15:59:10 tranminhkhoa PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 78 ms 3416 KB
205057 26/10/2016 16:46:37 4everkaka PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 156 ms 59412 KB
184325 28/09/2016 23:31:16 datdi PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1288 KB
179626 20/09/2016 16:34:49 bachnxepu PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
177729 16/09/2016 22:34:10 dahaodl PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
177551 16/09/2016 16:21:37 CUTI PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 62 ms 1496 KB
176149 14/09/2016 10:58:30 nguvaho PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
174093 12/09/2016 09:51:44 dqhn123 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 125 ms 5852 KB
171488 08/09/2016 00:22:11 wInD_MtA PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 125 ms 15940 KB
171450 07/09/2016 22:48:03 qtuan140101 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 62 ms 1536 KB
171205 07/09/2016 09:56:05 nguyenson99 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 109 ms 15940 KB
157615 01/08/2016 12:49:36 ntanh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
157287 31/07/2016 08:10:26 long93hv PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
147802 24/06/2016 23:36:19 nguyenquoc2211 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 78 ms 1056 KB
147728 24/06/2016 16:19:14 zero1778 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 93 ms 1056 KB
142957 11/06/2016 10:39:10 middlest PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 62 ms 1128 KB
135632 12/05/2016 19:35:04 lucyxyuno PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 140 ms 1676 KB
135583 12/05/2016 11:57:11 thotranduc2010 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
135484 11/05/2016 19:24:46 lucyxyuno PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
130736 12/04/2016 19:06:21 Loda PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 156 ms 24436 KB
124385 12/03/2016 08:21:31 vinh0123456 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
123117 04/03/2016 21:54:59 TQT PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 93 ms 1148 KB
122247 28/02/2016 12:33:33 doanphuduc94 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2020 KB
122215 28/02/2016 10:18:55 dqhungdl PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
120938 22/02/2016 02:25:43 lvdo92 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
120937 22/02/2016 02:25:12 lvdo92 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
119757 16/02/2016 13:53:44 AdminNTU PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
112042 14/01/2016 10:23:29 phuleethanh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
107939 25/12/2015 16:01:48 minotaurebh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 78 ms 1564 KB
107933 25/12/2015 15:19:35 npltv PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 62 ms 1564 KB
107930 25/12/2015 15:17:21 hao0091998 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 78 ms 1144 KB
107925 25/12/2015 15:08:51 piouscity PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
107923 25/12/2015 15:06:34 tungtp PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 1564 KB
107922 25/12/2015 15:06:21 redstar PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 5008 KB
107921 25/12/2015 15:05:25 quang_proltt PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 93 ms 1564 KB
107918 25/12/2015 15:04:58 nguyenkhacduc PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 109 ms 1144 KB
107689 24/12/2015 09:01:14 huynhnhat PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 781 ms 3132 KB
99634 29/11/2015 01:00:40 hanhlv270597 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 109 ms 25076 KB
99633 29/11/2015 00:56:57 hanhlv270597 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 109 ms 25068 KB
99412 27/11/2015 21:35:13 miltonbw PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 812 ms 3100 KB
99176 26/11/2015 23:06:25 linhit PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3940 KB
99133 26/11/2015 21:09:04 vipbgo PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 250 ms 26088 KB
91833 12/11/2015 21:39:51 psucoder PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
91809 12/11/2015 21:08:58 zerothientai PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Java 8 Accepted 250 ms 25100 KB
87870 04/11/2015 19:41:03 nguyenquoc2211 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 78 ms 1504 KB
85276 29/10/2015 15:41:43 qcuong98 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 1992 KB
84626 28/10/2015 12:25:54 phuleethanh PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 1520 KB
83729 26/10/2015 22:31:31 toan411998 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 140 ms 17532 KB
79140 15/10/2015 21:37:36 romqn1999 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 62 ms 1532 KB
63647 14/09/2015 22:42:40 MTAZero PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 2468 KB
62033 09/09/2015 18:10:45 nguyenkhacduc PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 1660 KB
62031 09/09/2015 18:05:24 hao0091998 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 78 ms 3004 KB
62030 09/09/2015 17:24:42 redstar PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2244 KB
62023 09/09/2015 15:45:50 npltv PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 62 ms 4424 KB
62018 09/09/2015 15:34:14 tungtp PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 218 ms 26596 KB
62013 09/09/2015 15:16:21 manhha251 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 78 ms 3968 KB
50586 09/08/2015 01:08:38 nhphuongltv PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2096 KB
49865 02/08/2015 21:33:16 nxphuc PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 2300 KB
48580 23/07/2015 13:35:15 clover_4 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2656 KB
47646 19/07/2015 11:03:58 xxxyyyzzz PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 1932 KB
47529 18/07/2015 15:18:13 phamhuan98 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
47527 18/07/2015 15:17:03 phamhuan98 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2112 KB
46150 15/07/2015 11:25:41 only_love97 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2036 KB
45414 12/07/2015 23:32:40 thanga2pbc PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 4136 KB
45227 11/07/2015 11:50:23 dhkhtn PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 93 ms 1836 KB
45126 10/07/2015 15:33:22 cbhgoodlife PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 93 ms 2476 KB
45084 10/07/2015 10:38:36 tuank55 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 140 ms 20912 KB
44626 06/07/2015 10:33:28 lehuuquyen PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 1876 KB
42879 22/06/2015 14:28:36 aquariusnk PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 78 ms 2248 KB
42844 22/06/2015 11:12:24 yurilover172 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2428 KB
42645 21/06/2015 22:22:49 nguyenlequangduy PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3796 KB
42570 21/06/2015 22:01:37 BlueHya PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 78 ms 2108 KB
42508 21/06/2015 21:42:41 yellow_star PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 124 ms 20912 KB
42505 21/06/2015 21:41:21 mikelhpdatke PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 4144 KB
42346 21/06/2015 20:55:47 farmerboy PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 948 KB
42306 21/06/2015 20:45:39 Stupid_Dog PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 62 ms 944 KB
42234 21/06/2015 20:30:33 tsminh_3 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 1492 KB
42203 21/06/2015 20:24:58 trevorjoker PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 952 KB
42188 21/06/2015 20:18:08 trandung PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 948 KB
42153 21/06/2015 20:11:23 kieuquocdat123 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
Back to Top