Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739230 01/04/2020 22:42:38 hokage1201 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2908 KB
738630 31/03/2020 09:20:24 ptcvp121 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
738262 29/03/2020 21:41:20 nguyenduythanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3072 KB
737708 27/03/2020 21:09:29 vanphuc2409 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1884 KB
737228 26/03/2020 09:55:59 leductoan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1852 KB
733842 17/03/2020 21:03:03 baoduytran DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3348 KB
733311 15/03/2020 17:16:51 ntmin DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 4088 KB
731263 11/03/2020 15:46:15 thongoc1984 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 2384 KB
731153 11/03/2020 10:25:29 dangtiendung1201 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
731144 11/03/2020 09:32:58 BananaOnTheTree DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2420 KB
728560 04/03/2020 08:13:14 mashiro9933 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1908 KB
728093 02/03/2020 22:57:10 0842020263 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3100 KB
728053 02/03/2020 21:20:30 Love DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
728051 02/03/2020 21:18:52 Love DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
725031 24/02/2020 13:19:57 suxzat DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3168 KB
724869 23/02/2020 22:28:43 ngocduygpc8a1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4240 KB
723014 20/02/2020 09:24:33 khanhld DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 2368 KB
722943 19/02/2020 22:48:24 aruru12 DOANP2 - Chiều dài phủ Python 3 Accepted 703 ms 15040 KB
722912 19/02/2020 22:07:45 Sang7a4gpc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 3196 KB
722390 18/02/2020 22:10:54 vudangkhoi2003 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 2648 KB
719707 13/02/2020 19:58:56 thống DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4200 KB
719606 13/02/2020 16:13:00 thanhdat2605 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
719096 12/02/2020 16:00:17 hanhmy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2372 KB
718802 11/02/2020 21:09:04 kimcuong_tvn DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4332 KB
718801 11/02/2020 21:08:21 minhtrieutvn DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4332 KB
718771 11/02/2020 20:17:13 junloveyin DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
718577 11/02/2020 15:26:26 thangloi2209 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1924 KB
718240 10/02/2020 23:01:11 vuhoangphuc2000 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3232 KB
717441 09/02/2020 16:59:57 hoktro DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3488 KB
716042 07/02/2020 09:08:45 cuongbvbn DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 3008 KB
715607 06/02/2020 16:05:20 ducanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 2428 KB
715568 06/02/2020 15:32:35 ntnvlog DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
715538 06/02/2020 14:58:17 baopham19062003kgkgkg DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3692 KB
715368 06/02/2020 10:57:01 tiendung2306 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 4140 KB
715334 06/02/2020 10:30:46 phuong2004 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1928 KB
715311 06/02/2020 09:53:40 nmhh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1928 KB
714631 05/02/2020 09:11:53 cuongbvbn DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2824 KB
714153 04/02/2020 08:56:55 cuongbvbn DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
713792 03/02/2020 09:23:45 minhtrieutvn DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4344 KB
713668 02/02/2020 22:11:05 cuongbvbn DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4340 KB
710683 29/01/2020 10:57:45 rongvuahoangkim DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
710444 28/01/2020 11:38:26 whoisthatguy DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
709674 24/01/2020 22:54:05 novaphoenix DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4260 KB
708202 21/01/2020 20:29:51 thienphunhc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 2580 KB
707966 21/01/2020 11:23:06 HackerMan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 5556 KB
707459 20/01/2020 09:45:55 tahoangquan2 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
705486 16/01/2020 00:42:06 watanabe2804 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 406 ms 5576 KB
705485 16/01/2020 00:41:20 watanabe2804 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 390 ms 5568 KB
705376 15/01/2020 21:09:36 Quang249 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
705111 15/01/2020 14:32:20 anhkhoa09032004 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2748 KB
703391 12/01/2020 10:39:30 huytool DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 406 ms 3232 KB
702307 10/01/2020 16:52:00 hieupham DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 390 ms 4128 KB
700438 07/01/2020 20:23:45 sendmylove123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 406 ms 5532 KB
700000 07/01/2020 11:34:28 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 390 ms 3144 KB
698182 04/01/2020 23:01:26 nnbxxx DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 406 ms 3212 KB
698109 04/01/2020 21:33:24 khanhld DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 406 ms 3284 KB
697711 04/01/2020 10:17:36 hatayamakano DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 390 ms 3240 KB
694771 29/12/2019 21:30:37 vhskillpro DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2548 KB
694238 28/12/2019 10:26:44 vuong123 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4284 KB
693585 26/12/2019 17:40:07 duyluan3110 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 390 ms 4096 KB
691792 22/12/2019 08:33:50 khanhtron03 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 406 ms 3188 KB
691671 21/12/2019 18:06:46 quocviet2001 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 421 ms 3792 KB
691541 21/12/2019 14:16:57 khanhtron03 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 375 ms 3432 KB
690894 19/12/2019 19:54:07 CBLtk DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 3504 KB
690541 18/12/2019 20:56:42 phuctin20 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 390 ms 2588 KB
690539 18/12/2019 20:54:41 phuctin20 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 375 ms 2592 KB
689116 16/12/2019 11:57:43 jackykg DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 2976 KB
685155 05/12/2019 16:16:10 congcanhlnq DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 17528 KB
684806 04/12/2019 22:09:11 0941177356 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 2968 KB
684188 03/12/2019 09:14:43 mrzin703 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2972 KB
682184 29/11/2019 13:20:17 cmtanphat DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 3332 KB
676211 19/11/2019 19:07:55 Fidisk DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2960 KB
676064 19/11/2019 14:04:33 shin3030aa DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
675837 18/11/2019 22:17:25 voldemup DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 2912 KB
675835 18/11/2019 22:14:26 voldemup DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 2944 KB
675614 18/11/2019 15:12:44 NQT1998 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3268 KB
675559 18/11/2019 13:03:31 phatbs3011 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2524 KB
675522 18/11/2019 12:24:49 nhphucqt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 3080 KB
675339 17/11/2019 22:45:25 omgursocute DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 3292 KB
674826 16/11/2019 23:57:58 tunggiang123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
674825 16/11/2019 23:56:20 tunggiang123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2996 KB
673978 14/11/2019 21:43:32 lethienquan28052006 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
673802 14/11/2019 17:36:01 minhtriet2903 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3992 KB
672118 11/11/2019 17:46:41 HoaBenKiaSong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 4052 KB
670767 08/11/2019 19:26:47 minhkhoi1026 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1892 KB
670505 08/11/2019 10:06:56 mrTee DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 2960 KB
668575 05/11/2019 01:27:22 prgrmanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3308 KB
668392 04/11/2019 18:16:10 hitu1917 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3324 KB
668375 04/11/2019 17:42:52 hitu1919 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3316 KB
668276 04/11/2019 13:21:04 SuaDuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3316 KB
668041 03/11/2019 22:12:37 hitu1905 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3312 KB
667747 03/11/2019 12:10:37 hitu1907 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3308 KB
667712 03/11/2019 11:09:44 hitu1902 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3312 KB
667543 02/11/2019 22:44:21 Hàoa1 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1936 KB
667262 02/11/2019 16:15:31 chinhhi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 3340 KB
667261 02/11/2019 16:14:18 chinhhi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 3328 KB
666964 01/11/2019 23:32:36 xuanhienkma DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 953 ms 70616 KB
666409 01/11/2019 07:54:09 hoangndu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1908 KB
666372 31/10/2019 23:58:58 chumoro DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 937 ms 76308 KB
666206 31/10/2019 20:34:46 ogit403 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3012 KB
665206 30/10/2019 09:27:31 Scar DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3316 KB
664272 28/10/2019 11:00:33 Sángolympic DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3000 KB
663189 26/10/2019 14:41:35 hitu1903 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3296 KB
663112 26/10/2019 09:14:59 Aimy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2452 KB
662800 25/10/2019 19:31:58 hitu1901 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3316 KB
661713 23/10/2019 22:16:02 shoanga2k52 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 17496 KB
659116 17/10/2019 22:25:21 Lucifer DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2832 KB
658318 16/10/2019 15:00:15 cuongdoduy123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3456 KB
657494 14/10/2019 19:32:45 nguyenkhoip DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2480 KB
656764 12/10/2019 23:13:38 Itachi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 4140 KB
652122 05/10/2019 23:56:48 ffrederick DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1916 KB
651266 04/10/2019 19:59:29 18T1021208 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 4116 KB
651112 04/10/2019 15:36:38 pmt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3036 KB
650564 03/10/2019 19:23:41 CBLtk DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2428 KB
650494 03/10/2019 16:42:01 nguyentrantien2002 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3440 KB
650129 03/10/2019 10:29:18 unglinh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1948 KB
647279 28/09/2019 00:15:57 hongphongthp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 18092 KB
647062 27/09/2019 19:02:21 MaMoi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 2448 KB
646746 26/09/2019 23:57:59 ntoan199 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 3068 KB
645170 23/09/2019 23:02:47 PHDKhoa DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3048 KB
641242 18/09/2019 08:26:50 tuanphantomyb010 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
641066 17/09/2019 21:58:21 haiprot1 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 3424 KB
641044 17/09/2019 21:37:22 Be_happy DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4312 KB
641016 17/09/2019 21:08:30 hamayasua DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 2464 KB
640421 17/09/2019 10:38:22 php122002 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 2452 KB
639614 15/09/2019 21:15:54 pepesayhi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 3024 KB
638464 14/09/2019 07:09:05 thienkun DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
636385 11/09/2019 17:21:28 nvq2309 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2392 KB
636384 11/09/2019 17:20:15 nvq2309 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2404 KB
635056 08/09/2019 21:18:12 hoangviethang DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 3456 KB
633299 07/09/2019 00:21:02 dchy2000 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3008 KB
632483 04/09/2019 21:50:48 hieunguyenthi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 359 ms 3288 KB
632253 04/09/2019 14:37:33 rsattlpalpha DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 3220 KB
632108 03/09/2019 23:34:55 hiepthuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 4088 KB
630328 30/08/2019 18:37:29 lucky_boy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 4220 KB
628406 25/08/2019 22:57:02 queanh0220 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3008 KB
626008 24/08/2019 11:20:44 gicungduochet DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 2388 KB
626000 24/08/2019 11:02:01 hglong903 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 4020 KB
625994 24/08/2019 10:53:27 mandoanky0903 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 2920 KB
625666 23/08/2019 17:18:58 winterrr DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2736 KB
625132 22/08/2019 12:29:13 tuanltt1252004 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3560 KB
625070 22/08/2019 10:25:04 thuy_quynh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 17380 KB
621551 15/08/2019 21:06:47 094175234 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1876 KB
620206 12/08/2019 22:07:55 hoatmt DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2940 KB
620203 12/08/2019 22:05:20 hoatmt DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
619041 09/08/2019 17:38:41 nguyetanh10102005 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
618644 08/08/2019 18:53:11 khanhkjhave DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2744 KB
617863 07/08/2019 14:20:04 MinhBomNha DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 5436 KB
617665 06/08/2019 23:02:05 Midodra DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 3308 KB
616895 05/08/2019 17:19:15 quanghuy123 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 156 ms 4236 KB
616868 05/08/2019 16:24:35 funcolor DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 5452 KB
616849 05/08/2019 16:05:31 NguyenHoangqQuya2 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
616836 05/08/2019 15:43:31 Gib5102 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
616744 05/08/2019 10:39:45 namlawng123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1768 KB
616583 04/08/2019 21:05:28 Lucifer DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 2768 KB
616475 04/08/2019 13:50:14 trungkienthcsyenlac DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 3492 KB
616149 03/08/2019 20:42:53 canhtoannct DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
616012 03/08/2019 15:37:51 emLaNewBie DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3096 KB
615257 02/08/2019 00:28:18 a2k47phan_18 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3452 KB
613732 30/07/2019 16:00:27 lethienquan28052006 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 3488 KB
613073 29/07/2019 11:58:35 thaolinh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
612978 29/07/2019 09:22:17 trandat DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 17476 KB
612858 28/07/2019 22:38:32 khanhnhi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2388 KB
612804 28/07/2019 20:56:37 lehoang DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
612788 28/07/2019 20:13:40 lehoang DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
610967 25/07/2019 15:46:39 18T1021208 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 3284 KB
609793 23/07/2019 18:49:34 mashiroshiina DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 4052 KB
609704 23/07/2019 15:27:49 ngoctit DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 2892 KB
609192 22/07/2019 17:15:31 ldn694 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2948 KB
606331 14/07/2019 22:30:56 phongan105 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2704 KB
605469 11/07/2019 15:09:49 TrumpPham DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 2348 KB
605223 10/07/2019 19:57:06 trieutanhung93 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3236 KB
601362 30/06/2019 13:28:19 NoFace DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3708 KB
599286 27/06/2019 14:25:16 dothiyenlinh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 3468 KB
599196 27/06/2019 11:11:14 LeeVanHiep DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3228 KB
598272 25/06/2019 10:30:12 baobao07 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3212 KB
598228 25/06/2019 08:23:45 flower DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 375 ms 6996 KB
598190 24/06/2019 23:25:28 LuongLegend DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 2540 KB
597826 24/06/2019 11:09:25 LeeVanHiep DOANP2 - Chiều dài phủ Python 3 Accepted 765 ms 12312 KB
597520 23/06/2019 17:11:32 LeeVanHiep DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3300 KB
597433 23/06/2019 14:37:27 boy_kute_pro DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3360 KB
597431 23/06/2019 14:35:21 boy_kute_pro DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3072 KB
597235 22/06/2019 22:53:48 minhhieu092 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3252 KB
597226 22/06/2019 22:25:44 trongluan2809 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3260 KB
596467 21/06/2019 16:05:47 doanphungtu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3272 KB
595375 19/06/2019 11:50:59 16122001 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4344 KB
594025 16/06/2019 16:19:10 cyrocs258 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4288 KB
592545 13/06/2019 01:57:38 khiem123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 4132 KB
591636 10/06/2019 09:15:05 khanh8a3yl DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4340 KB
591443 09/06/2019 17:22:48 trung_hieu_k36_chv DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 5620 KB
591442 09/06/2019 17:11:44 rimuru DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 4120 KB
591251 09/06/2019 00:27:34 huuthien198zz DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 4100 KB
589856 04/06/2019 14:20:07 nguyenhoainam DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3032 KB
587859 29/05/2019 09:28:02 musubi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 218 ms 3204 KB
587263 27/05/2019 22:09:01 anhnguyenroux DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3212 KB
586928 26/05/2019 21:53:39 TIN10_VUTRINHHOANG DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 4060 KB
585936 23/05/2019 16:04:36 MinhDevC DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 4108 KB
585930 23/05/2019 15:56:21 MinhDevC DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 4108 KB
584693 20/05/2019 19:49:39 zyenz123 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4360 KB
584251 19/05/2019 14:05:28 maytinhpc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2468 KB
583403 16/05/2019 00:34:20 rimuru DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
582479 13/05/2019 20:43:05 guest DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2460 KB
581127 07/05/2019 19:52:41 tuananh778999 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2460 KB
579630 02/05/2019 23:56:14 thienphucanh2004 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
577917 29/04/2019 13:36:05 ct390 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2788 KB
577822 28/04/2019 22:40:30 vinhhuong0802 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2384 KB
576118 22/04/2019 22:52:44 meocondp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 3240 KB
576117 22/04/2019 22:46:29 meocondp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 203 ms 4024 KB
575043 18/04/2019 19:24:57 kaitou1412 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
574795 18/04/2019 10:16:26 leviettttnh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4256 KB
573979 16/04/2019 19:55:28 vietanhdeptrai DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3344 KB
573977 16/04/2019 19:54:40 vietanhdeptrai DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3344 KB
573140 14/04/2019 17:56:40 phuong2003vtvip DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2540 KB
572236 12/04/2019 12:06:36 hoaf13 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2488 KB
571603 10/04/2019 17:19:22 thangitcbg DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3364 KB
571492 10/04/2019 08:34:27 thecuongthehieu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 2680 KB
570991 09/04/2019 10:29:33 buiminhhangvc2005 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
569780 06/04/2019 08:26:53 thienhue123 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2860 KB
569554 05/04/2019 15:35:04 Vinhh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 3168 KB
568800 03/04/2019 15:25:47 luongcbn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3280 KB
568795 03/04/2019 15:23:19 Newps DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
568508 02/04/2019 21:22:07 vanhsusu03 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3328 KB
568496 02/04/2019 20:57:42 lapphan2908 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
568393 02/04/2019 15:46:17 Telephonefg DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3244 KB
568386 02/04/2019 15:40:45 xyz123999 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3464 KB
567845 01/04/2019 00:09:13 duynt0311 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3488 KB
567043 29/03/2019 21:27:07 vanquyvct DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
566353 28/03/2019 14:24:04 nguyenhau DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
565528 27/03/2019 12:40:34 hoangkings100 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 3424 KB
565210 26/03/2019 21:35:03 quangduyluu123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 46 ms 1756 KB
564712 25/03/2019 17:18:53 buidinhpham2004 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1880 KB
564480 24/03/2019 22:15:04 lecungtien DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2752 KB
564479 24/03/2019 22:14:20 gbking2003 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
563352 22/03/2019 09:21:39 duycqt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3388 KB
563317 22/03/2019 08:52:30 duycqt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3372 KB
563293 22/03/2019 08:07:48 pdhuy2002 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
556689 08/03/2019 08:39:32 duy0805 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
556676 08/03/2019 08:18:02 Qanh29 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
556675 08/03/2019 08:17:38 hongduyen29 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
556394 07/03/2019 16:49:04 ducminhtrinh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
555376 06/03/2019 07:08:35 vmt120203 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 3400 KB
554944 05/03/2019 08:35:59 phatdoan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2580 KB
554885 05/03/2019 07:42:54 yn2493 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 9636 KB
554184 02/03/2019 23:16:20 nhanhuuhieu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2576 KB
553441 01/03/2019 18:34:44 masteroffood DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
551429 25/02/2019 21:17:48 tcoder DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
551271 25/02/2019 16:46:26 tuancqt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2584 KB
551105 25/02/2019 10:28:59 inomatit82 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 46 ms 3284 KB
550917 24/02/2019 21:05:41 phungduyminh1802 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
550145 22/02/2019 22:13:16 Sơna1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
549411 21/02/2019 15:14:20 Sángolympic DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
548996 20/02/2019 20:09:08 Hàoa1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
548994 20/02/2019 20:08:10 Hàoa1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
548993 20/02/2019 20:07:38 Hàoa1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
548987 20/02/2019 20:01:10 Hàoa1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
547128 15/02/2019 22:24:20 goatdoheo DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
546556 14/02/2019 22:54:45 admin20 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 156 ms 4052 KB
545776 13/02/2019 01:06:46 hoangducsmagic2 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2620 KB
545622 12/02/2019 17:47:31 myhorizon DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 156 ms 14624 KB
545284 11/02/2019 23:40:29 10ngocanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 3428 KB
544875 11/02/2019 08:16:31 h_giaotvn DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
544685 10/02/2019 15:34:28 thecuongthehieu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
544680 10/02/2019 15:22:47 thecuongthehieu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3300 KB
543999 07/02/2019 19:42:33 gbking2003 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
542057 30/01/2019 21:56:04 kimtoi_123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1856 KB
541976 30/01/2019 17:34:28 uchiha DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 4108 KB
541787 30/01/2019 00:05:01 uchiha DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 4044 KB
540578 26/01/2019 08:28:23 nakrothpro DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
539222 22/01/2019 10:21:51 binmia DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
539209 22/01/2019 10:08:43 Toannd DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3248 KB
539020 21/01/2019 20:50:12 blackcat2710 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4100 KB
537034 16/01/2019 09:57:30 biabeogo147 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2676 KB
535858 13/01/2019 19:14:50 conmeocon DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3220 KB
535062 11/01/2019 20:23:14 kutroll254 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 4096 KB
532176 07/01/2019 00:14:41 Telephonefg DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3232 KB
532022 06/01/2019 21:28:23 viethunganhthu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 3148 KB
531937 06/01/2019 20:57:53 hellosunny DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 4112 KB
529323 02/01/2019 19:36:00 mrhung1999vnvn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 4136 KB
526654 11/12/2018 12:55:14 an DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
525836 09/12/2018 18:20:51 hduoc2003 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
525835 09/12/2018 18:20:21 hduoc2003 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2652 KB
521242 29/11/2018 11:41:52 chiyb2015 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 2644 KB
520402 27/11/2018 11:03:29 hieuhehehieu123 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
517264 22/11/2018 02:23:44 trungkenbi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 3252 KB
515010 18/11/2018 17:02:17 anhnguyen123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 4084 KB
514011 17/11/2018 00:40:36 red DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3176 KB
513284 16/11/2018 07:39:15 khoinguyentdmu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 7908 KB
513155 15/11/2018 23:33:24 NghiaCPP DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1952 KB
513078 15/11/2018 21:41:58 bk201 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2612 KB
512068 15/11/2018 10:34:20 anhvippro123z DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4092 KB
509971 12/11/2018 19:41:55 nguyenvanson DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3888 KB
509908 12/11/2018 18:33:08 lehoang DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2804 KB
509281 11/11/2018 15:02:12 VGK_Cr7 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
508314 09/11/2018 16:53:26 hitu03 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3404 KB
508187 09/11/2018 11:55:36 khoaat DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3292 KB
508175 09/11/2018 11:10:12 quyhugo158 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2724 KB
505833 06/11/2018 12:55:52 blebleble DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 140 ms 3076 KB
505665 05/11/2018 23:28:56 Chirox DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2644 KB
505646 05/11/2018 23:11:26 HMĐ_191 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 4064 KB
505641 05/11/2018 23:09:21 Chirox DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2576 KB
505638 05/11/2018 23:07:28 HMĐ_191 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4076 KB
505447 05/11/2018 21:05:14 nhatanh10102005 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
505156 05/11/2018 14:13:23 dfwapekko DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3280 KB
504011 03/11/2018 13:33:55 huynhvanphu102 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
503653 02/11/2018 20:56:45 vanan9205 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
503088 02/11/2018 09:07:16 haihaihaihai0123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3264 KB
502920 01/11/2018 23:00:14 59130929 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3224 KB
501620 31/10/2018 15:47:35 hlsclan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3148 KB
499967 28/10/2018 21:20:59 hoangnghiaviet DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2588 KB
498040 25/10/2018 20:52:37 ChuyenVanNQD DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 2568 KB
497550 25/10/2018 11:19:38 thamtudeptrai007 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 46 ms 2304 KB
496614 24/10/2018 00:13:26 hduoc2003 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3268 KB
495629 22/10/2018 16:43:44 HUT_TOAN DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3204 KB
494613 20/10/2018 12:25:23 trungnghia05123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 2656 KB
492505 18/10/2018 16:54:20 minh98 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3188 KB
491501 17/10/2018 10:19:11 hitu08 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3180 KB
490729 16/10/2018 13:06:19 Voxuanvuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2596 KB
490726 16/10/2018 13:01:40 Voxuanvuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2596 KB
490725 16/10/2018 12:59:51 Voxuanvuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2596 KB
489348 14/10/2018 20:58:20 jackcookies020 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2268 KB
487965 12/10/2018 21:00:20 hoangteo0103 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 3284 KB
487748 12/10/2018 17:34:48 hitu05 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3196 KB
486497 11/10/2018 18:35:34 hitu01 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3292 KB
482519 07/10/2018 10:43:58 DeBruyne DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3000 KB
481607 05/10/2018 22:33:52 viet2805 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3896 KB
481600 05/10/2018 22:29:22 phamanmaithao10 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
479338 03/10/2018 13:36:08 12hooks DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
478755 02/10/2018 16:12:10 kakaka DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 2552 KB
478738 02/10/2018 16:01:35 hanhien DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 2624 KB
478189 01/10/2018 22:00:00 hitu03 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3248 KB
477505 30/09/2018 22:25:44 moitapcode DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
476193 28/09/2018 22:07:01 duy0805 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2744 KB
476149 28/09/2018 21:36:44 Qanh29 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2744 KB
474901 27/09/2018 14:49:18 anhduy1811 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3420 KB
473648 25/09/2018 16:16:29 phpx612 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3256 KB
473647 25/09/2018 16:15:46 phpx612 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3236 KB
473160 24/09/2018 22:16:21 cbl_dai10t4 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
473130 24/09/2018 21:40:17 cbl_hoaitt4 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
467524 15/09/2018 21:36:30 cotyey DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 46 ms 2504 KB
467267 15/09/2018 15:30:48 black_stone DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3268 KB
467122 15/09/2018 10:46:54 long_thathu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
467121 15/09/2018 10:46:15 long_thathu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3944 KB
460724 05/09/2018 17:47:46 xikhud DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 6440 KB
460719 05/09/2018 17:19:46 xikhud DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 6304 KB
460002 04/09/2018 09:52:10 duong2 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
458322 31/08/2018 22:53:29 hitu02 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3264 KB
456329 28/08/2018 09:25:30 HHHHHHHH DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3224 KB
456126 27/08/2018 15:52:59 hitu07 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
454032 22/08/2018 09:40:46 nhanspy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3320 KB
454031 22/08/2018 09:40:33 nhanspy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3320 KB
454030 22/08/2018 09:39:34 nhanspy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3320 KB
454029 22/08/2018 09:38:39 nhanspy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3272 KB
453940 21/08/2018 22:03:32 nhanspy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3312 KB
453803 21/08/2018 17:19:16 DTUTeam1 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3300 KB
453584 21/08/2018 09:33:03 tronghieuACM DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3348 KB
452905 19/08/2018 08:57:35 Meliodas DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 2712 KB
448724 10/08/2018 04:58:04 Asteross DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
448453 09/08/2018 11:04:53 bluecat9x DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 390 ms 4008 KB
447286 05/08/2018 10:42:30 LongÇhampion DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2496 KB
447047 04/08/2018 09:27:00 haxorus2004 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
446303 01/08/2018 21:06:07 long68910 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
446181 01/08/2018 15:29:02 Duc_Trung DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
446166 01/08/2018 15:16:05 kien672002 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 171 ms 2924 KB
446158 01/08/2018 15:08:02 loideptra1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
445906 31/07/2018 20:28:02 phuongnhi_tran_1206 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3688 KB
445200 29/07/2018 21:03:15 duong2 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2768 KB
444377 26/07/2018 09:39:14 an DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
444139 25/07/2018 17:11:06 cyb3 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 2588 KB
442893 21/07/2018 20:52:27 paradisebay DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2668 KB
442679 20/07/2018 18:56:20 cavang DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 156 ms 3060 KB
441296 15/07/2018 23:52:21 buihoat2003 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2700 KB
439544 09/07/2018 17:09:50 huynhthanhtan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3272 KB
439102 07/07/2018 11:54:26 KHOI2611 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 156 ms 3100 KB
439060 07/07/2018 09:45:59 ahh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
439058 07/07/2018 09:44:34 chienbinhlyoko DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
438372 04/07/2018 11:52:39 nhattuan722 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
437666 30/06/2018 15:54:37 vuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 406 ms 10376 KB
437477 29/06/2018 20:13:57 nguyenvantien0903 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 406 ms 4140 KB
437476 29/06/2018 20:13:18 nguyenvantien0903 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 406 ms 4148 KB
436918 26/06/2018 20:19:49 nguyenvantien0903 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 390 ms 4136 KB
435773 21/06/2018 22:50:59 rangnokapk DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3220 KB
434355 19/06/2018 00:16:29 chaukhanh2003 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 109 ms 4056 KB
434107 17/06/2018 21:00:14 ledat112233 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
434106 17/06/2018 20:57:36 ledat112233 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2728 KB
432558 13/06/2018 20:12:30 vietthanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 3444 KB
430963 06/06/2018 21:21:28 vokhanhan25 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
429343 31/05/2018 08:00:06 NTUThananhthien DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
426063 20/05/2018 22:56:22 lamnguyen5464 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 2708 KB
425161 15/05/2018 22:29:02 fake1 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2664 KB
424783 14/05/2018 11:19:54 dungnhannhungoc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
423642 08/05/2018 19:50:22 nguyentuan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 3152 KB
423287 06/05/2018 01:07:31 bpoytem DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 4096 KB
422530 01/05/2018 02:07:06 iiiiiii125478 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 4256 KB
420661 23/04/2018 17:59:43 TranHoang DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 3208 KB
416026 11/04/2018 16:22:07 dominhtri3003 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
415802 11/04/2018 07:48:10 hungk36b DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
415516 10/04/2018 15:11:55 Anh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 2864 KB
415293 09/04/2018 21:42:09 kaitoukid1609 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2696 KB
414973 08/04/2018 22:08:46 datgk14 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2640 KB
413185 04/04/2018 11:26:16 0985971934j DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2972 KB
412836 03/04/2018 15:58:15 cyb3 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2628 KB
412834 03/04/2018 15:54:10 trananhprince DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2624 KB
412830 03/04/2018 15:53:00 trananhprince DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 2632 KB
411939 01/04/2018 09:51:56 __________ DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 4032 KB
410291 28/03/2018 08:20:10 thuy12052004 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
410275 28/03/2018 08:03:35 55555 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2884 KB
409815 27/03/2018 08:29:54 tinhochbt DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2744 KB
409401 26/03/2018 13:40:01 reaper2003 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
409399 26/03/2018 13:36:33 letanminhtoan DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
408918 24/03/2018 23:09:40 start008 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
406932 20/03/2018 17:42:18 thao1234 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2700 KB
406881 20/03/2018 16:21:24 thanh123 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2696 KB
406282 18/03/2018 22:01:59 vuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3300 KB
404772 14/03/2018 09:17:52 mrlihd DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3456 KB
404736 14/03/2018 08:11:23 bach123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 2624 KB
404657 13/03/2018 23:16:21 bach123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1900 KB
402114 09/03/2018 15:18:13 huy9a1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
400823 04/03/2018 15:24:47 uf2as410 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 4296 KB
399552 01/03/2018 07:49:19 NamDo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3244 KB
399353 28/02/2018 15:05:42 xuanvuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3400 KB
398757 25/02/2018 22:12:17 ngocminh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1860 KB
397668 21/02/2018 19:45:55 chetzoitao11 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3248 KB
397641 21/02/2018 17:11:29 duongbp1990 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 2536 KB
397578 21/02/2018 14:06:55 saothuaduoc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
397351 20/02/2018 14:11:17 chetzoitao11 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3172 KB
397237 19/02/2018 16:44:17 dungdq2002 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
395410 09/02/2018 19:32:33 steenguyen DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
393308 01/02/2018 10:04:22 khab1706592 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2544 KB
392757 30/01/2018 16:16:32 keepGoing DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 4076 KB
392755 30/01/2018 16:15:07 keepGoing DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4056 KB
392482 29/01/2018 20:39:12 phuocanh1625 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 359 ms 3208 KB
391623 27/01/2018 09:28:25 phambichngoclamson2002 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3436 KB
391590 27/01/2018 08:04:21 php122002 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 375 ms 2612 KB
391244 26/01/2018 12:45:09 thienduong DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
390559 24/01/2018 22:28:13 thelightvn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4280 KB
390144 23/01/2018 23:25:29 kyonest12 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1920 KB
388020 20/01/2018 21:34:15 trungtt123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 109 ms 17540 KB
387231 18/01/2018 16:35:01 SavarinJames DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4068 KB
385908 15/01/2018 09:26:30 dinhthanhnga06 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 484 ms 3264 KB
385078 12/01/2018 16:49:36 giangvu258 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 375 ms 2624 KB
384673 11/01/2018 17:24:21 chinhhi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 203 ms 3244 KB
384622 11/01/2018 16:05:33 Tunga1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
384621 11/01/2018 16:05:30 Quân1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2948 KB
383864 10/01/2018 08:52:03 lcnguyendang123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 9652 KB
383777 10/01/2018 07:32:52 tuanhbt133 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
383689 09/01/2018 21:10:49 thaibabao DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2660 KB
381898 05/01/2018 14:15:37 taminhquanno21 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
380200 01/01/2018 23:53:36 minhth_1412 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 2616 KB
379594 31/12/2017 17:12:56 hiepnguyenhue2002 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 4028 KB
379593 31/12/2017 17:07:31 hiepnguyenhue2002 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 4036 KB
379366 30/12/2017 19:31:50 caovantheanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 3088 KB
379132 29/12/2017 23:43:59 Sakura DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2496 KB
379128 29/12/2017 23:38:10 Sakura DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
379127 29/12/2017 23:37:12 Sakura DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1900 KB
377140 23/12/2017 14:00:41 MrRobot DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2976 KB
376820 22/12/2017 06:54:14 changlangtu97 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1896 KB
376576 20/12/2017 21:57:26 tenda1234 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3252 KB
376523 20/12/2017 17:26:15 christzy DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
375476 15/12/2017 18:41:26 tranthanhhai DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 10388 KB
375100 14/12/2017 23:46:07 buithiuyennhi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3272 KB
375013 14/12/2017 19:58:30 viclu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3276 KB
372412 06/12/2017 06:43:42 dinhlucky DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3256 KB
371632 04/12/2017 15:17:30 trungcbg DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 46 ms 2464 KB
367034 27/11/2017 18:17:26 namtao97 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
365572 24/11/2017 20:03:57 huukhoa2608 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
364531 23/11/2017 00:03:12 darknight5698 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3268 KB
364487 22/11/2017 23:26:51 tranmanhdat3006 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 4068 KB
364474 22/11/2017 23:06:15 tranmanhdat3006 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4064 KB
364427 22/11/2017 22:17:33 crush DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
364175 22/11/2017 14:53:40 badaocm234 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
364170 22/11/2017 14:50:23 badaocm234 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
364162 22/11/2017 14:47:19 thanhhoang DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
364153 22/11/2017 14:42:33 van312nt DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
363850 21/11/2017 22:01:00 tiendiep9a1 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4888 KB
363735 21/11/2017 17:15:54 thanhchuongitc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 3260 KB
363546 21/11/2017 11:10:57 luxabu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 2532 KB
363283 20/11/2017 21:42:43 ductinLHP DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3276 KB
362850 19/11/2017 21:14:26 vinhntndu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 4052 KB
360297 15/11/2017 09:48:46 chinhd17ht01tdmu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 3896 KB
358930 13/11/2017 14:46:35 nguyendinhtin27011998 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2596 KB
357288 10/11/2017 21:35:42 minh3chap DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
355825 08/11/2017 23:55:22 thanhdatna1996 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1920 KB
355513 08/11/2017 15:42:56 Mecu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2592 KB
353853 06/11/2017 19:26:24 locnguyen DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3316 KB
351790 03/11/2017 12:12:35 khoinguyentdmu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3288 KB
351789 03/11/2017 12:12:15 khoinguyentdmu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 3312 KB
351788 03/11/2017 12:11:36 khoinguyentdmu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3312 KB
351787 03/11/2017 12:06:58 khoinguyentdmu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3292 KB
351786 03/11/2017 12:05:22 khoinguyentdmu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3292 KB
350687 02/11/2017 08:21:39 hungga1711 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4084 KB
349755 31/10/2017 22:50:54 ItachiUchiha DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3860 KB
349520 31/10/2017 20:20:05 thienhk15 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3296 KB
349446 31/10/2017 18:18:12 mk DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 187 ms 3504 KB
348624 30/10/2017 20:53:44 long123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 4080 KB
348214 30/10/2017 10:52:48 hoan2k1 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3280 KB
347732 29/10/2017 14:31:27 serayumi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3280 KB
347474 28/10/2017 22:27:11 tinhhk15 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4080 KB
346183 26/10/2017 22:01:28 manhh15 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4088 KB
344396 25/10/2017 08:16:18 manhhungking DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
343671 24/10/2017 08:14:20 ngophuthinh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2988 KB
343139 23/10/2017 16:08:03 freepascal DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
342249 21/10/2017 23:22:27 hoainam DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3280 KB
341502 21/10/2017 08:22:20 hanhhuyenit1619 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 171 ms 4072 KB
341300 20/10/2017 20:49:49 vikhangcqt171 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4088 KB
341222 20/10/2017 18:23:11 hoangtrung080697 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4088 KB
340572 19/10/2017 19:44:45 ares DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3252 KB
340568 19/10/2017 19:32:13 Luthaihoc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3280 KB
339100 17/10/2017 21:40:01 Minatokaze DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3228 KB
338920 17/10/2017 19:42:24 lehoainam DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
337730 16/10/2017 09:36:22 tanan112 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3204 KB
336683 14/10/2017 23:32:50 lekyatc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4096 KB
334467 12/10/2017 02:08:50 dothanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 4080 KB
334466 12/10/2017 02:07:15 dothanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3212 KB
334460 12/10/2017 01:55:02 dothanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3208 KB
330085 06/10/2017 16:22:20 tayduasieucuong DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2988 KB
329608 05/10/2017 21:25:24 bachhuyhung20102001 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2528 KB
329469 05/10/2017 16:02:04 dungzudd231001 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 156 ms 2948 KB
329416 05/10/2017 13:15:46 tuandatqn95 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3264 KB
328502 03/10/2017 17:52:41 myfriend1102vn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2508 KB
327232 02/10/2017 01:44:21 8man DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2952 KB
326797 01/10/2017 15:12:32 boykhang DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3140 KB
326738 01/10/2017 14:52:47 php122002 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3164 KB
325322 29/09/2017 15:34:30 stupidcat1102 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3320 KB
325318 29/09/2017 15:30:34 Sydneyfung DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3252 KB
324259 28/09/2017 11:09:49 21cm DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3232 KB
324191 28/09/2017 08:55:00 minhhuylqd DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 2544 KB
322195 24/09/2017 16:14:36 chetzoitao11 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3236 KB
322168 24/09/2017 15:53:41 QMK1702 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3196 KB
321671 23/09/2017 20:41:02 masterv DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 156 ms 3308 KB
320001 20/09/2017 15:30:07 huyvuhp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3208 KB
316697 13/09/2017 23:08:36 8man DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
315910 12/09/2017 09:36:31 levuquocdat18 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3252 KB
315875 12/09/2017 08:18:03 kien_ngo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
315102 10/09/2017 20:34:13 123B DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 2672 KB
314711 09/09/2017 20:11:22 trongphuongbkhn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2548 KB
314362 08/09/2017 22:30:34 Shyn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3196 KB
314271 08/09/2017 20:37:54 cuongasd52 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3300 KB
314236 08/09/2017 19:45:58 Dodomin DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3212 KB
313875 07/09/2017 16:21:30 hoang_95125 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
313763 07/09/2017 09:23:40 hoang_95125 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
313660 06/09/2017 23:20:47 linhbeo1210 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
313548 06/09/2017 20:23:40 vhoang DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 10372 KB
313022 05/09/2017 00:09:10 anhbannho147vn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3300 KB
309317 26/08/2017 13:38:01 0000000000 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
309277 26/08/2017 12:31:56 reset DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
309069 25/08/2017 18:56:43 thanhthuy4u DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 109 ms 2524 KB
309068 25/08/2017 18:55:02 thanhthuy4u DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 109 ms 2524 KB
309066 25/08/2017 18:50:44 thanhthuy4u DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 6120 KB
308847 24/08/2017 23:31:54 anh76qn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2488 KB
308331 23/08/2017 19:07:47 lotac DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3308 KB
307051 19/08/2017 19:59:18 ABC_XYZ DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2808 KB
306257 18/08/2017 08:52:02 minhthu20201 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
305873 17/08/2017 09:47:07 hoangductoan09 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
305836 17/08/2017 08:22:33 loveis0 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
305760 16/08/2017 22:10:11 duongtc1 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2516 KB
305375 16/08/2017 09:46:37 loveis0 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
303629 11/08/2017 22:44:31 buikimanh126 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
303582 11/08/2017 20:54:31 Dodomin DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3236 KB
303382 11/08/2017 16:08:04 dangkhoa_pascal DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
303255 11/08/2017 13:03:10 minuit DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3164 KB
302198 08/08/2017 16:17:25 Nguyenthituyetcvp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3952 KB
301078 04/08/2017 19:18:26 zichanchan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 156 ms 3612 KB
301075 04/08/2017 19:08:01 mansblacks DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
300369 01/08/2017 20:13:31 mansblacks DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3004 KB
300366 01/08/2017 20:05:17 mansblacks DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
299633 28/07/2017 14:33:34 01667401268 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3316 KB
297855 22/07/2017 16:51:20 uyenthu0302 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
297854 22/07/2017 16:48:31 uyenthu0302 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
297287 20/07/2017 16:08:46 congthangk36d DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1876 KB
295626 15/07/2017 14:07:40 logacc999 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2516 KB
294540 12/07/2017 10:28:32 Nhokkz DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
294060 10/07/2017 17:08:44 up_out_of_all DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3152 KB
293985 10/07/2017 13:18:35 nhpntz0t DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 2520 KB
293777 09/07/2017 17:25:18 dasea DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2976 KB
293773 09/07/2017 17:21:08 dasea DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
293369 07/07/2017 21:25:34 giangbabygo123 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
292248 02/07/2017 00:45:38 okeomachnha DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 3252 KB
291494 28/06/2017 18:32:45 dangquangthang0001 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 4056 KB
289756 21/06/2017 22:23:25 ducthang9122001 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2504 KB
289605 21/06/2017 12:09:22 thienbaotb DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
289491 20/06/2017 23:50:20 nguyenhaidang DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4024 KB
288482 16/06/2017 21:01:25 ngocnhi DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
288295 15/06/2017 23:01:24 tieulyphichai DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3244 KB
286681 10/06/2017 16:32:55 hatuank97lhp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3300 KB
285735 06/06/2017 14:25:51 hoanmalai DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 3832 KB
285412 04/06/2017 20:59:31 comrades102 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 3240 KB
285408 04/06/2017 20:55:57 comrades102 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3244 KB
285332 04/06/2017 11:20:43 coderkcdhv DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 2528 KB
285137 03/06/2017 08:23:57 my_crush_hates_me DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 3268 KB
284810 02/06/2017 02:27:34 ngan_it_tnh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3172 KB
284374 31/05/2017 10:06:21 phuonganh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
284373 31/05/2017 10:06:04 Minhduc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
282246 22/05/2017 10:50:14 tuan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 3280 KB
282242 22/05/2017 10:43:01 tuan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 3280 KB
281375 18/05/2017 16:43:04 nguyenthicamtu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3220 KB
276280 07/05/2017 22:18:22 dats2007 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2536 KB
275251 03/05/2017 00:12:14 nguyenduclam0605 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3300 KB
274810 30/04/2017 22:40:15 frostpixel DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2564 KB
274721 30/04/2017 15:44:29 contiti DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3272 KB
274063 26/04/2017 22:52:32 qwerty212 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 2996 KB
274017 26/04/2017 20:33:40 doquangdat DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 812 ms 34164 KB
273558 25/04/2017 12:03:07 tuan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 2988 KB
272397 20/04/2017 23:29:20 nguyenducptit DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3748 KB
270599 14/04/2017 07:26:01 Minhthanhntu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3260 KB
270420 13/04/2017 10:43:36 MINHKHANG DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2672 KB
270345 12/04/2017 22:46:10 nguyenvanbien DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 3348 KB
270255 12/04/2017 20:31:42 hoangdat DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3312 KB
269572 10/04/2017 20:34:48 phamtrunghieuntp DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
269290 09/04/2017 14:40:45 tronghk14 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3304 KB
268254 06/04/2017 21:22:33 phongkieu31 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3216 KB
267894 06/04/2017 11:01:52 nguyenthicamtu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2520 KB
267384 05/04/2017 12:39:05 tranlehiep2203 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1844 KB
266697 03/04/2017 23:23:21 anhtungo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
266695 03/04/2017 23:20:19 anhtungo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2564 KB
265714 01/04/2017 16:41:34 segio_ramos DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1912 KB
264832 29/03/2017 21:19:37 tqhuy2502 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 2620 KB
263569 26/03/2017 17:49:24 anhducpn67 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2604 KB
263234 25/03/2017 21:46:42 vuhongson DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 3440 KB
262648 24/03/2017 07:40:17 tranthanhhai DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4500 KB
262005 22/03/2017 19:02:47 aquawind0130 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2544 KB
261293 20/03/2017 22:51:26 skydriver001 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2524 KB
260547 18/03/2017 22:52:12 phanhienbx01 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4260 KB
260095 18/03/2017 09:33:10 doituyentin DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2588 KB
259403 17/03/2017 13:55:20 nkduc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2576 KB
257555 12/03/2017 23:39:49 kidzer0 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3200 KB
257554 12/03/2017 23:39:38 ngovantu1211 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2556 KB
257548 12/03/2017 23:26:35 oaye1998o DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3172 KB
257533 12/03/2017 22:26:08 16520975 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3204 KB
257532 12/03/2017 22:25:57 16520975 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3212 KB
256927 11/03/2017 16:50:21 skydriver001 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3388 KB
256759 10/03/2017 23:29:13 ngoccuongpvc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
256295 09/03/2017 21:30:11 trivonhan DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
255388 06/03/2017 22:37:43 khoadeptrai DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
254858 05/03/2017 10:21:50 Raito DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 10332 KB
254856 05/03/2017 10:21:09 Raito DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 10332 KB
254821 05/03/2017 09:12:04 fromzerotomaster DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2584 KB
254479 04/03/2017 12:46:04 cyan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3192 KB
254177 03/03/2017 15:37:50 tuyen123456 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3140 KB
254138 03/03/2017 14:43:35 thanga2k20 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3156 KB
253715 01/03/2017 22:04:02 Soledad DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
253439 28/02/2017 23:53:17 hoanghiep4298 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3168 KB
253211 28/02/2017 12:12:22 Adam_Kyle DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3196 KB
252923 27/02/2017 18:12:09 nguyentandat1502 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3304 KB
252730 27/02/2017 14:55:05 haia2k20cvp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2556 KB
251529 23/02/2017 22:32:17 Fui DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 7640 KB
251498 23/02/2017 20:50:10 nguyenhongthu DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
251209 22/02/2017 21:36:08 duongbason DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
249240 19/02/2017 17:04:48 phan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 156 ms 3060 KB
249235 19/02/2017 16:51:59 phan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 140 ms 3076 KB
249182 19/02/2017 15:39:59 Duongnguyen DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 11076 KB
247705 15/02/2017 23:55:42 vananh0905 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2544 KB
247676 15/02/2017 22:41:19 hahpuc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
247624 15/02/2017 21:06:52 nguyentandat DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
247255 14/02/2017 16:40:24 phbhan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
247254 14/02/2017 16:40:12 phbhan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3272 KB
247039 13/02/2017 21:42:04 dinhvanhuy98 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3228 KB
246702 13/02/2017 00:36:46 vphuong214 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4092 KB
245901 10/02/2017 17:04:49 doanthetai2005 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2984 KB
245630 09/02/2017 20:46:59 BoB DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2972 KB
245434 08/02/2017 22:16:18 chien DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2508 KB
244869 06/02/2017 13:44:49 nhannguyen95 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3608 KB
244773 05/02/2017 23:07:33 nguyentrungthanh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
244741 05/02/2017 21:25:14 chungpro1680 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3244 KB
244398 03/02/2017 19:38:33 hoangthuhang DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 2184 KB
244388 03/02/2017 18:07:09 nguyentandat1502 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3220 KB
243980 01/02/2017 10:36:28 Nasukek20 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2544 KB
243005 25/01/2017 00:34:50 omega1100100 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3256 KB
240468 12/01/2017 22:31:06 nvtu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2608 KB
238659 06/01/2017 11:42:10 SlothSe7en DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
236550 29/12/2016 17:35:41 duyqnguyenle DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3220 KB
235788 25/12/2016 23:19:59 linhlrx DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
234251 23/12/2016 17:44:29 leesin DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
233846 21/12/2016 13:11:14 nhphuongltv DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 156 ms 3276 KB
233828 21/12/2016 11:20:43 presariohg DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 3248 KB
233160 18/12/2016 06:52:58 iostream DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4164 KB
232995 16/12/2016 22:30:15 casaumayman DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3192 KB
232369 14/12/2016 19:41:45 Bội DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3324 KB
232221 13/12/2016 23:50:46 nguyenthanhtinh365 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 3256 KB
231374 11/12/2016 16:07:39 phbhan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3244 KB
230510 09/12/2016 00:10:56 alonekingzx DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 4228 KB
230438 08/12/2016 21:57:12 quocanh507 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3284 KB
230437 08/12/2016 21:55:45 quocanh507 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 4028 KB
230107 08/12/2016 10:06:40 ducmanh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
230043 07/12/2016 23:09:02 codera3k48 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
229895 07/12/2016 17:33:14 huynhnguyenx DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
227508 30/11/2016 22:34:57 hut_nguyenquynhattu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3224 KB
225775 27/11/2016 16:06:26 hihihil2010 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4072 KB
225771 27/11/2016 16:01:54 chaats DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4056 KB
225592 27/11/2016 12:16:39 Chuối DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3296 KB
225150 26/11/2016 16:24:48 Hieu_sqtt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2556 KB
224932 26/11/2016 10:25:56 vuonghieuvui DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3400 KB
224557 25/11/2016 21:02:37 nhquanqt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3280 KB
223648 24/11/2016 20:21:56 voxuanny32 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3304 KB
223270 24/11/2016 09:52:02 sony DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 4280 KB
222554 22/11/2016 23:02:58 nguyenthang DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3256 KB
222530 22/11/2016 22:14:29 oOovWvoOo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3204 KB
222529 22/11/2016 22:13:16 oOovWvoOo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4064 KB
220951 20/11/2016 15:14:11 Phingubò DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3428 KB
220765 20/11/2016 02:57:11 nqc290997 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3304 KB
220088 18/11/2016 19:03:16 trainer1234 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3340 KB
217398 14/11/2016 23:24:01 linh_ttam DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2572 KB
216761 13/11/2016 16:54:43 Hieu_sqtt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2604 KB
216480 12/11/2016 22:42:39 noatall2404 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3200 KB
216476 12/11/2016 22:39:20 noatall2404 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3288 KB
216444 12/11/2016 21:29:49 mansblacks DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 156 ms 3308 KB
214988 11/11/2016 21:08:44 phamvankhanh1516 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2460 KB
214849 11/11/2016 16:41:51 ducquynhfptk12 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
213349 08/11/2016 21:33:23 Hieu_sqtt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3976 KB
213282 08/11/2016 20:24:09 taycuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 171 ms 2992 KB
211850 06/11/2016 13:31:15 presariohg DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 750 ms 33784 KB
211849 06/11/2016 13:28:44 presariohg DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3180 KB
211837 06/11/2016 13:09:52 presariohg DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 750 ms 33524 KB
211833 06/11/2016 13:05:08 LHP DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2544 KB
211239 05/11/2016 02:46:13 o0985950397 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 4168 KB
211230 05/11/2016 01:38:39 cuongquep DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3976 KB
211170 04/11/2016 23:05:10 anhpro96 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2508 KB
211157 04/11/2016 22:53:14 anhpro96 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2496 KB
210815 04/11/2016 14:57:12 www DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
210010 02/11/2016 23:52:14 s2lyonking DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3160 KB
209658 02/11/2016 17:10:14 boychienga1234 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
209441 02/11/2016 10:47:19 2221113513 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 2452 KB
209373 02/11/2016 09:06:39 Ramaas22 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3124 KB
209112 01/11/2016 22:12:08 bjnjucun DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3128 KB
208430 31/10/2016 22:13:22 giahy2911 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2540 KB
208016 31/10/2016 02:26:28 Disconnect DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3196 KB
207024 29/10/2016 08:19:37 nguyennhan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3640 KB
206180 28/10/2016 01:45:43 duyvtvp1919 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3216 KB
205858 27/10/2016 19:34:31 rikimaru161 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3304 KB
205107 26/10/2016 19:44:45 k4mjk4mjz3 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3300 KB
204039 24/10/2016 23:13:19 saladiweslo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3256 KB
203829 24/10/2016 20:03:19 lbnvando DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3304 KB
202003 23/10/2016 14:02:43 duypt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3276 KB
201849 23/10/2016 10:48:27 HSam DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 171 ms 3088 KB
201820 23/10/2016 10:01:27 tranleduy1233 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
200834 21/10/2016 18:43:52 ititorit DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 4076 KB
199387 19/10/2016 16:05:04 HVDInh33 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3308 KB
197969 17/10/2016 17:41:15 MarkBeos DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3512 KB
197965 17/10/2016 17:37:07 MarkBeos DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3508 KB
197805 17/10/2016 16:00:33 yuu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 2584 KB
197228 16/10/2016 01:55:26 junlexo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3292 KB
195187 13/10/2016 12:43:32 nguyensieuv DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
189292 06/10/2016 23:23:29 hutphuoc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1764 KB
189170 06/10/2016 21:20:36 ARSENAL1886 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1572 KB
189027 06/10/2016 17:49:28 duahaucc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
187936 04/10/2016 21:41:09 hieua2tincvp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 453 ms 2540 KB
187884 04/10/2016 21:05:58 duahaucc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
186381 02/10/2016 14:07:55 hoangducsmagic DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
185755 01/10/2016 09:13:24 toida12chu DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3544 KB
185291 30/09/2016 14:50:35 qqq DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 421 ms 2908 KB
183370 27/09/2016 15:08:50 darkplayer0211 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1728 KB
182561 26/09/2016 10:37:01 hungdhv97 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 2504 KB
182000 24/09/2016 23:19:15 HoaNCD DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 3288 KB
179462 20/09/2016 14:30:04 hut_luan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 109 ms 1792 KB
179454 20/09/2016 14:22:00 hut_luan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 109 ms 3344 KB
178986 19/09/2016 16:35:01 dinhtranchien DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 468 ms 3264 KB
177142 15/09/2016 18:43:35 awatjkim DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 453 ms 3208 KB
176920 15/09/2016 11:23:06 phungvitrung DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4252 KB
176708 14/09/2016 23:11:04 tkhenry DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3228 KB
176666 14/09/2016 22:35:59 datdi DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 3284 KB
174902 13/09/2016 08:06:57 ariesgemini DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 3500 KB
174611 12/09/2016 21:18:53 hut_Phieu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 125 ms 3324 KB
171026 06/09/2016 22:27:28 kien_ngo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 2548 KB
170394 05/09/2016 17:58:04 anhnguyen DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 437 ms 2548 KB
169804 03/09/2016 23:26:40 haithanh_hmd DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2528 KB
168285 02/09/2016 14:20:44 diemthuy DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 3464 KB
168150 02/09/2016 00:45:50 awatjkim DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 421 ms 3284 KB
167447 30/08/2016 15:08:14 luuchv DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 109 ms 3276 KB
165534 25/08/2016 08:34:33 nhoxchipro999 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2784 KB
165312 24/08/2016 15:58:09 thaiuit DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 109 ms 1632 KB
165131 24/08/2016 10:34:50 qtuan140101 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 3544 KB
163939 20/08/2016 22:01:00 giacacluong323 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
163657 19/08/2016 20:08:56 hoang_95125 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 156 ms 3356 KB
163621 19/08/2016 17:01:21 192168120 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3004 KB
163620 19/08/2016 17:00:53 192168120 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3012 KB
163001 17/08/2016 11:42:53 3lovephuong3 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 359 ms 2592 KB
161840 14/08/2016 00:49:09 dahaodl DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 390 ms 3204 KB
160043 09/08/2016 12:19:55 hentaino102 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 3004 KB
159743 08/08/2016 19:49:38 cufury DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 1616 KB
158333 04/08/2016 23:50:28 thanhan DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 171 ms 4332 KB
158296 04/08/2016 21:41:53 phuocvinh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 390 ms 3256 KB
157647 01/08/2016 15:05:25 4everkaka DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3340 KB
155045 26/07/2016 15:12:53 tgiang10a2 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 3364 KB
154695 24/07/2016 23:49:41 Tree DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 359 ms 2584 KB
153925 21/07/2016 21:21:42 try DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2980 KB
152315 16/07/2016 16:48:13 damsanchv DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 453 ms 3360 KB
151776 14/07/2016 00:07:03 hoangthongvo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 109 ms 2600 KB
150970 09/07/2016 20:22:35 phuongle0205 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
150894 09/07/2016 10:58:18 thienlong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 3588 KB
149858 04/07/2016 17:54:07 minh18plus DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 406 ms 2576 KB
149549 03/07/2016 15:20:46 dangcuong_123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 3360 KB
148744 30/06/2016 10:38:16 nguyenthehop DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 515 ms 4916 KB
148519 29/06/2016 13:19:34 leducthinh0409 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 515 ms 4920 KB
142591 09/06/2016 13:46:39 hungs20 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 406 ms 3220 KB
141575 04/06/2016 17:19:41 artist310116 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 468 ms 2564 KB
137923 26/05/2016 13:18:34 maistudy DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
137176 22/05/2016 21:17:46 trivonhan DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 2772 KB
136537 18/05/2016 21:42:36 NgaoMta4596 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 421 ms 3364 KB
135642 12/05/2016 20:29:11 poweriknow DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4328 KB
135370 10/05/2016 21:34:54 nguyenmanhthien DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 390 ms 3360 KB
134735 05/05/2016 22:52:16 ElvisAOA DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 375 ms 2568 KB
134205 30/04/2016 23:09:45 caothesan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 437 ms 2608 KB
133344 24/04/2016 21:02:17 zipdang04 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4332 KB
133059 22/04/2016 17:45:12 nguyentamdat DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 421 ms 3360 KB
132876 21/04/2016 16:10:55 VietNamVoDich DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 3364 KB
132857 21/04/2016 14:59:32 anhmanhvodoi20xx DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 421 ms 9608 KB
132405 18/04/2016 07:55:44 thanhan_1715 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
130587 11/04/2016 23:29:07 khangtran DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2724 KB
130372 10/04/2016 16:00:53 tranlethanhphan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 125 ms 3340 KB
128741 03/04/2016 13:48:25 Assassin DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2960 KB
128569 02/04/2016 00:28:53 Tiny_199x DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 359 ms 2512 KB
128093 30/03/2016 23:17:00 nguyenxuanhaa3 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2912 KB
127348 27/03/2016 19:43:03 fuck_admin DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 359 ms 3368 KB
126469 22/03/2016 19:06:23 lthbinh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 375 ms 3368 KB
123264 05/03/2016 23:31:17 phuonganh1012 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
123167 05/03/2016 11:15:49 ndhp2000 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2760 KB
122523 01/03/2016 08:16:29 lehoainam DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
122522 01/03/2016 08:14:56 lehoainam DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2900 KB
121962 26/02/2016 16:47:19 ntanh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 2596 KB
120600 19/02/2016 20:19:19 01648926200 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2992 KB
119383 14/02/2016 10:40:34 longhuy322000 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 359 ms 9632 KB
119379 14/02/2016 10:29:04 AdminNTU DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3352 KB
119266 13/02/2016 21:45:16 TQT DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3352 KB
116547 02/02/2016 22:06:07 Hungnguyenvan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 2588 KB
116501 02/02/2016 19:52:23 dqhungdl DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 2584 KB
116127 30/01/2016 22:12:36 ngonamduonghl DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 375 ms 3328 KB
115154 29/01/2016 02:21:36 chuakipdatten DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 359 ms 3364 KB
114498 25/01/2016 16:55:39 duykhamedia DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2808 KB
114497 25/01/2016 16:55:12 cmtanphat DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3536 KB
114449 25/01/2016 15:45:04 caoduytinh1999 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
114435 25/01/2016 15:30:47 dkhtuan DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
114434 25/01/2016 15:30:09 phamnhi DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
114432 25/01/2016 15:28:58 linhnguyen DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
113705 21/01/2016 16:23:49 tuancanhktpm DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3364 KB
112466 16/01/2016 01:16:05 Loda DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 140 ms 4920 KB
111555 11/01/2016 05:48:32 trungvt130584 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 2596 KB
107320 22/12/2015 08:45:20 khangkhangtg DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
105379 11/12/2015 09:16:39 nguyenthithutrang DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3764 KB
105375 11/12/2015 09:12:10 anhtungo DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2996 KB
105374 11/12/2015 09:11:38 nguyenthuylinh123 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3044 KB
105369 11/12/2015 09:09:17 vanlinh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 3764 KB
105368 11/12/2015 09:08:29 trinhviettrinh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3004 KB
105363 11/12/2015 09:03:55 kimmy133 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2996 KB
105362 11/12/2015 09:02:42 nnha DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3016 KB
105361 11/12/2015 08:59:30 hothanhtam DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3764 KB
105360 11/12/2015 08:58:35 lephuocdat892000 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3008 KB
105357 11/12/2015 08:57:03 thuyduyennguyen DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 3028 KB
105356 11/12/2015 08:56:52 huuhieu2k DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2996 KB
105354 11/12/2015 08:56:26 doinghieng DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2996 KB
105352 11/12/2015 08:54:44 huyenthoai101 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2996 KB
105351 11/12/2015 08:54:43 nguyentangtuananh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 3020 KB
105349 11/12/2015 08:51:14 trantienlqd200620 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4544 KB
105348 11/12/2015 08:50:45 thuyanh2000 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 3024 KB
105347 11/12/2015 08:48:03 trungdaudinh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 3764 KB
100949 04/12/2015 08:40:15 anhvu_cbl DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 3484 KB
99783 29/11/2015 15:52:38 tranquockhanh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4508 KB
99118 26/11/2015 20:44:48 lecong DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
99116 26/11/2015 20:38:53 miltonbw DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
98777 25/11/2015 15:58:54 vipbgo DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2952 KB
98716 25/11/2015 10:37:38 emlahoagio DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2952 KB
98675 25/11/2015 00:43:18 huonguyen DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 3720 KB
98192 23/11/2015 21:42:09 chitam117119 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2700 KB
97319 22/11/2015 09:49:20 muadaumua DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 453 ms 3320 KB
97260 22/11/2015 01:31:10 QuyenNguyen DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2496 KB
96073 21/11/2015 15:04:16 tiabennita DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2956 KB
95523 20/11/2015 07:52:52 cyan DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2972 KB
94732 18/11/2015 16:26:21 sesshomalong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 2556 KB
94181 17/11/2015 13:38:57 HoVanAnhK58A2 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 109 ms 2552 KB
93683 16/11/2015 15:53:43 chigau123456 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2976 KB
93095 15/11/2015 16:25:12 duypr3 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 2544 KB
93053 15/11/2015 15:11:17 minhem1231 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1572 KB
92803 14/11/2015 23:27:47 nguyenhuutienk56a3 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 109 ms 2556 KB
92223 13/11/2015 21:13:19 anhviet DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 453 ms 17420 KB
91759 12/11/2015 20:06:18 kimdung_quanhiep DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 750 ms 24612 KB
91743 12/11/2015 19:56:13 takanada DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 718 ms 27868 KB
91721 12/11/2015 19:42:47 yan DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 500 ms 22232 KB
91717 12/11/2015 19:37:26 hlnhvt DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 2552 KB
91624 12/11/2015 16:46:38 khangkhangtg DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 562 ms 23996 KB
91623 12/11/2015 16:46:02 zerothientai DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 562 ms 24200 KB
91603 12/11/2015 16:28:31 VoHT DOANP2 - Chiều dài phủ Java 8 Accepted 515 ms 25156 KB
90344 09/11/2015 22:17:24 hoanqq123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 2580 KB
88396 05/11/2015 21:01:58 nguyenhoatien1996 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 3344 KB
88304 05/11/2015 18:51:47 taycuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3616 KB
87784 04/11/2015 13:52:37 ntd275 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4264 KB
87777 04/11/2015 13:21:59 ntd275 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
87776 04/11/2015 13:21:10 ntd275 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2716 KB
87226 03/11/2015 10:35:09 Hint_gokai DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
86725 01/11/2015 21:40:40 quanghsprovp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 109 ms 2516 KB
86661 01/11/2015 19:39:41 thedblaster DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 468 ms 3296 KB
86514 01/11/2015 10:31:52 sesshomalong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2940 KB
86356 31/10/2015 20:18:09 ducnt25899 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 2548 KB
86323 31/10/2015 18:25:36 loveTforever DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 3492 KB
86134 31/10/2015 09:18:34 nguhoc123 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2736 KB
86094 31/10/2015 06:22:50 MTAnewbie DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 609 ms 3380 KB
86050 30/10/2015 23:00:11 psucoder DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 437 ms 4908 KB
85813 30/10/2015 15:49:51 Hhcckqnl DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 562 ms 2972 KB
85804 30/10/2015 15:14:32 minhthuan274 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 109 ms 2560 KB
84227 27/10/2015 20:44:33 longhvhv DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 2568 KB
84038 27/10/2015 15:43:19 TheHappyWind DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
84029 27/10/2015 15:32:37 reach_up DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2784 KB
82896 25/10/2015 00:28:51 chalker DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4320 KB
82740 24/10/2015 15:20:49 anhnguyen6529 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
81995 22/10/2015 19:42:18 anvodacu0112 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 437 ms 2604 KB
81256 21/10/2015 16:24:45 danyenbinh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 578 ms 6280 KB
81140 21/10/2015 08:02:06 thanhcoder DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
80443 19/10/2015 16:46:14 thanhngoac272599 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2992 KB
80015 18/10/2015 18:53:34 ThienCoder DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 437 ms 3356 KB
79238 16/10/2015 00:20:30 psucoder DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3380 KB
79237 16/10/2015 00:19:58 psucoder DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 3372 KB
77812 11/10/2015 20:50:04 tsongafan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 171 ms 2512 KB
76131 07/10/2015 23:22:06 hanhlv270597 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 46 ms 3184 KB
75817 07/10/2015 08:47:49 ngoclylc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3216 KB
75745 07/10/2015 00:14:03 Cherry DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 406 ms 2484 KB
74949 05/10/2015 21:20:06 Khoidaik DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 3332 KB
74874 05/10/2015 20:27:06 toan411998 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 375 ms 9568 KB
71502 02/10/2015 15:16:59 duckhai2102 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3380 KB
71489 02/10/2015 14:53:22 bacthosan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 2588 KB
71081 01/10/2015 20:58:50 ngocnhan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 375 ms 3404 KB
71011 01/10/2015 18:06:17 congson DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1840 KB
70118 30/09/2015 14:53:51 phuongle0205 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
69811 29/09/2015 21:16:51 thanhday132 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2512 KB
68033 25/09/2015 21:05:05 phuchoahodo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3404 KB
66822 23/09/2015 21:04:44 Aoba DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2400 KB
65879 21/09/2015 15:34:07 nguyen83 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
64292 17/09/2015 13:57:42 phamhuuthien DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3556 KB
63299 14/09/2015 10:25:02 vuquyetthang DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3004 KB
63257 14/09/2015 08:53:04 kurama DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2996 KB
63254 14/09/2015 08:48:02 kurama DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2996 KB
61617 07/09/2015 15:24:22 cuongyd1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
60807 05/09/2015 14:12:32 MTAZero DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
60706 05/09/2015 09:01:33 wInD_MtA DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3400 KB
57354 26/08/2015 18:56:10 ktlt2014 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2468 KB
56233 25/08/2015 21:36:12 huynhduy_hmd DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 2548 KB
55944 24/08/2015 21:15:30 haituanth2 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2600 KB
55780 24/08/2015 13:25:31 bvd DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
54494 21/08/2015 21:53:22 hoangthongvo DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 3188 KB
54488 21/08/2015 21:42:53 hoangthongvo DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 3220 KB
54487 21/08/2015 21:42:09 hoangthongvo DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 3372 KB
54189 20/08/2015 11:40:04 ktlt2014 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2364 KB
54181 20/08/2015 11:10:16 ktlt2014 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2360 KB
54166 20/08/2015 10:48:02 ktlt2014 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2360 KB
53804 17/08/2015 16:01:46 hienmai1607 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
53070 14/08/2015 19:53:23 UiM DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2584 KB
52055 13/08/2015 22:40:00 lenguyen2204 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3036 KB
49747 01/08/2015 22:41:56 chidung DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2916 KB
49730 01/08/2015 21:42:12 npltv DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 3248 KB
49639 01/08/2015 12:57:41 phuleethanh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2924 KB
49593 01/08/2015 12:03:28 ngohuy1305 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3148 KB
49143 27/07/2015 12:31:37 nguyenquoc2211 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
49094 27/07/2015 10:56:27 thilove98 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2956 KB
49056 26/07/2015 20:57:40 2625xxx DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2948 KB
48505 22/07/2015 16:20:57 lehuyduc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 3508 KB
48208 20/07/2015 14:57:27 tranminhchien DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2976 KB
47702 19/07/2015 18:47:48 nghethuat DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
47542 18/07/2015 16:37:39 1415259 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 2488 KB
47373 16/07/2015 23:08:43 dambaquyen96 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 452 ms 3472 KB
47320 16/07/2015 21:24:10 chomeo13 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 2648 KB
47281 16/07/2015 20:01:48 voquocthang DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 327 ms 2664 KB
47210 16/07/2015 15:12:03 vdn1999bxvp DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 202 ms 2648 KB
45953 13/07/2015 23:21:22 sonhn99 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2620 KB
45949 13/07/2015 23:16:57 phamhuan98 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3392 KB
45264 11/07/2015 22:51:49 hiepdeptrai DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 2600 KB
45172 10/07/2015 19:36:36 tuank55 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 405 ms 3440 KB
44839 08/07/2015 14:57:02 abcd789 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3036 KB
44613 06/07/2015 07:59:51 bacthosan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 2624 KB
44510 05/07/2015 00:00:36 only_love97 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3152 KB
44509 04/07/2015 23:49:18 trongcao_vodoi12 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1836 KB
44479 04/07/2015 17:54:08 manhha251 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 327 ms 2568 KB
44442 04/07/2015 11:20:26 nxphuc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 187 ms 2168 KB
44155 01/07/2015 18:12:50 AresGod DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 234 ms 2528 KB
43339 25/06/2015 12:34:44 dhkhtn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 249 ms 2632 KB
43335 25/06/2015 12:02:33 hungngoquoc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 280 ms 2444 KB
43275 24/06/2015 20:23:05 vinhnhp DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2916 KB
43072 23/06/2015 22:33:11 ndkhaivn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 280 ms 2996 KB
43054 23/06/2015 21:25:17 glass99ss DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3072 KB
43036 23/06/2015 19:30:46 thienphuc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 280 ms 2448 KB
43005 23/06/2015 13:27:30 hmh100298 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2936 KB
42888 22/06/2015 15:07:37 CuongArchangel DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 2416 KB
42876 22/06/2015 13:54:26 romqn1999 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 3200 KB
42841 22/06/2015 11:05:04 yurilover172 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 3372 KB
42838 22/06/2015 10:56:04 nghethuat102 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
42830 22/06/2015 10:38:28 yogathanh99 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2960 KB
42826 22/06/2015 10:33:57 homealone1 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 2592 KB
42814 22/06/2015 09:59:04 kaytii97 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2920 KB
42796 22/06/2015 09:21:57 huynhnhat DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3292 KB
42775 22/06/2015 07:14:46 hadeshk12 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3024 KB
42772 22/06/2015 07:04:23 anonymous98 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2928 KB
42750 22/06/2015 00:10:41 the_c DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 3380 KB
42722 21/06/2015 22:56:08 mr234 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2896 KB
42694 21/06/2015 22:41:54 lightkuriboh DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 3076 KB
42690 21/06/2015 22:37:24 gaussshiroemon DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 327 ms 3404 KB
42662 21/06/2015 22:27:02 tanphatvan DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
42655 21/06/2015 22:25:12 nảm10tin DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2936 KB
42629 21/06/2015 22:18:49 cincout DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3412 KB
42621 21/06/2015 22:16:13 mrtan_lovelife DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 3548 KB
42615 21/06/2015 22:13:48 Nguyenthaihoc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2936 KB
42591 21/06/2015 22:07:30 lehoangvu15 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 3228 KB
42573 21/06/2015 22:02:49 truongtop14 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2936 KB
42557 21/06/2015 21:58:48 nhatnguyendrgs DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 390 ms 3396 KB
42520 21/06/2015 21:47:48 hinodi_1998 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 3040 KB
42504 21/06/2015 21:41:15 middlest DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 3068 KB
42483 21/06/2015 21:32:27 kieuquocdat123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2616 KB
42473 21/06/2015 21:28:58 phamvuhai22 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2904 KB
42458 21/06/2015 21:26:01 bluesky DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2936 KB
42437 21/06/2015 21:19:42 nguyenlequangduy DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
42433 21/06/2015 21:18:24 johnwilson DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 4956 KB
42395 21/06/2015 21:06:40 anonymous98 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2888 KB
42379 21/06/2015 21:01:48 stepde15 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3400 KB
42377 21/06/2015 21:01:26 thotranduc2010 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2984 KB
42358 21/06/2015 20:56:56 mikelhpdatke DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2920 KB
42353 21/06/2015 20:56:29 sanghk11 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 3096 KB
42345 21/06/2015 20:55:32 dthphuong DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3488 KB
42328 21/06/2015 20:51:29 namlunoy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 327 ms 4952 KB
42295 21/06/2015 20:41:58 nhutrg1998 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2912 KB
42291 21/06/2015 20:41:12 po0258 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 2408 KB
42285 21/06/2015 20:40:09 farmerboy DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
42264 21/06/2015 20:36:00 xxxyyyzzz DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 3384 KB
42255 21/06/2015 20:34:25 Algo DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3672 KB
42249 21/06/2015 20:33:58 vancaodk DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2904 KB
42248 21/06/2015 20:33:40 lvdo92 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 202 ms 2588 KB
42246 21/06/2015 20:33:12 ngocjr7 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 405 ms 2596 KB
42245 21/06/2015 20:32:50 yellow_star DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 405 ms 3412 KB
42186 21/06/2015 20:17:36 Stupid_Dog DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 218 ms 2632 KB
42181 21/06/2015 20:16:39 trevorjoker DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 5740 KB
42174 21/06/2015 20:15:07 nguyenkhacduc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3224 KB
42173 21/06/2015 20:15:07 nguyenkhacduc DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3224 KB
42165 21/06/2015 20:12:59 BlueHya DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 218 ms 2584 KB
42143 21/06/2015 20:08:53 trandung DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 202 ms 2580 KB
Back to Top