Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
730972 10/03/2020 18:46:26 haupas CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 62 ms 2524 KB
713417 02/02/2020 14:44:03 shin3030aa CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 46 ms 2576 KB
707964 21/01/2020 11:22:44 HackerMan CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 62 ms 2484 KB
699978 07/01/2020 11:25:00 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
692384 23/12/2019 22:15:32 cyb3 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
636218 11/09/2019 11:40:24 dangnguyen CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 31 ms 4008 KB
636217 11/09/2019 11:39:57 dangnguyen CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 31 ms 3408 KB
636179 11/09/2019 10:26:27 baobao07 CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 1078 ms 13140 KB
624083 20/08/2019 01:18:32 leviettttnh CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1912 KB
609708 23/07/2019 15:29:34 ngoctit CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
598928 26/06/2019 19:25:10 masteroffood CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 203 ms 6824 KB
592710 13/06/2019 17:19:57 vanan9205 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 3080 KB
586302 24/05/2019 22:04:05 nguyenvantien0903 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2556 KB
586298 24/05/2019 22:01:15 nguyenvantien0903 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
586297 24/05/2019 22:01:03 nguyenvantien0903 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
586296 24/05/2019 22:00:28 nguyenvantien0903 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
586294 24/05/2019 21:57:27 nguyenvantien0903 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
570073 07/04/2019 09:25:01 inomatit82 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2592 KB
562659 20/03/2019 17:39:52 phuongnhi_tran_1206 CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 62 ms 2468 KB
523336 03/12/2018 22:22:20 iostream CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 156 ms 16660 KB
512070 15/11/2018 10:35:02 anhvippro123z CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 31 ms 3460 KB
509904 12/11/2018 18:22:07 xikhud CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 828 ms 13716 KB
508346 09/11/2018 18:08:46 xikhud CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 843 ms 13428 KB
508343 09/11/2018 18:06:17 xikhud CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 765 ms 13596 KB
484301 09/10/2018 21:34:23 LongÇhampion CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 156 ms 8160 KB
476168 28/09/2018 21:49:44 Meliodas CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 93 ms 2484 KB
476117 28/09/2018 21:08:36 huy9a1 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 125 ms 8868 KB
474525 26/09/2018 20:46:23 kakaka CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
456328 28/08/2018 09:25:20 HHHHHHHH CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 93 ms 2480 KB
450095 13/08/2018 13:50:01 hoangthuc701 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 93 ms 2516 KB
418282 14/04/2018 20:58:05 vinhntndu CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1948 KB
379595 31/12/2017 17:15:53 huynhtuan17ti CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 265 ms 7084 KB
374873 14/12/2017 10:21:30 ngonamduonghl CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1916 KB
368224 28/11/2017 13:37:51 taminhquanno21 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
365048 23/11/2017 22:47:17 Nhokkz CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
359946 14/11/2017 16:03:33 freepascal CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
358201 12/11/2017 12:52:56 lucdaoquanh CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 203 ms 16544 KB
357429 11/11/2017 00:27:40 mrlihd CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 156 ms 4776 KB
356902 10/11/2017 14:17:50 0000000000 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
356899 10/11/2017 14:17:29 0000000000 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
356829 10/11/2017 13:38:29 Linh_Moi_T32 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 93 ms 2556 KB
354675 07/11/2017 16:27:51 Leo_Messi_96 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 31 ms 3452 KB
354263 07/11/2017 00:06:21 khanhsaker97 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 203 ms 16556 KB
354196 06/11/2017 22:45:51 tenda1234 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
354057 06/11/2017 20:56:40 tenda1234 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2532 KB
353796 06/11/2017 17:55:10 phuchoahodo CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2556 KB
353795 06/11/2017 17:49:31 phuchoahodo CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 78 ms 2552 KB
348212 30/10/2017 10:52:29 hoan2k1 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 156 ms 3392 KB
308719 24/08/2017 21:17:34 HackerRank CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 140 ms 3128 KB
302210 08/08/2017 17:28:57 monarch CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 109 ms 8952 KB
282561 23/05/2017 10:34:48 dangkhoa_pascal CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
282229 22/05/2017 10:24:26 tuan CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 78 ms 3316 KB
282207 22/05/2017 10:10:52 tuan CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 3320 KB
273334 24/04/2017 14:13:38 tuan CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2396 KB
260074 18/03/2017 09:28:11 doituyentin CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
259004 16/03/2017 20:13:04 ducquynhfptk12 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
247631 15/02/2017 21:16:21 Demo2000 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
238661 06/01/2017 11:48:45 4everkaka CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 2484 KB
238658 06/01/2017 11:42:03 4everkaka CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 890 ms 7824 KB
231349 11/12/2016 14:14:10 thanhday132 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
226331 28/11/2016 19:25:56 hutPhamPhuong CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 140 ms 3100 KB
222386 22/11/2016 20:05:28 wInD_MtA CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 171 ms 4652 KB
221717 21/11/2016 20:16:46 bachnxepu CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 2584 KB
214316 10/11/2016 18:55:48 Alvex CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 140 ms 5488 KB
207705 30/10/2016 15:39:37 namnguyen123 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 2456 KB
188322 05/10/2016 14:56:47 ARSENAL1886 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 1580 KB
182060 25/09/2016 08:03:16 hut_luan CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 1740 KB
177045 15/09/2016 15:45:42 HNKhang CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 171 ms 3956 KB
171399 07/09/2016 21:09:39 kien_ngo CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 234 ms 3328 KB
171378 07/09/2016 20:49:39 dqhn123 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 203 ms 8164 KB
164716 23/08/2016 13:33:36 nghethuat102 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
163461 18/08/2016 22:21:21 phuleethanh CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 78 ms 1812 KB
163460 18/08/2016 22:09:35 phuleethanh CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 250 ms 9636 KB
163293 18/08/2016 14:20:04 middlest CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 312 ms 9420 KB
162161 14/08/2016 21:23:23 dahaodl CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 203 ms 3388 KB
148665 29/06/2016 22:45:52 leducthinh0409 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 390 ms 7228 KB
148561 29/06/2016 15:29:04 madaunhan CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 250 ms 3332 KB
142646 09/06/2016 17:15:37 khangtran CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
142180 07/06/2016 15:56:29 romqn1999 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
142179 07/06/2016 15:54:35 romqn1999 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
137447 23/05/2016 21:35:33 chitam117119 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
134461 03/05/2016 18:41:02 dqhungdl CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 218 ms 8192 KB
133814 27/04/2016 21:33:44 TQT CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 359 ms 8104 KB
119755 16/02/2016 13:53:14 AdminNTU CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 62 ms 4544 KB
87179 03/11/2015 09:00:57 toan411998 CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 62 ms 3304 KB
87150 03/11/2015 07:36:45 lecong CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
87149 03/11/2015 07:36:36 vipbgo CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 62 ms 2940 KB
87145 03/11/2015 07:29:23 lecong CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 2948 KB
84045 27/10/2015 15:57:18 hmh100298 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
83321 26/10/2015 15:03:21 mikelhpdatke CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 109 ms 9716 KB
79868 18/10/2015 10:04:11 quoca2vp CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 234 ms 3340 KB
65794 21/09/2015 12:38:56 lehoangvu15 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 3024 KB
63151 13/09/2015 20:56:12 AresGod CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 156 ms 5724 KB
63150 13/09/2015 20:54:29 AresGod CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 140 ms 5724 KB
63093 13/09/2015 17:46:01 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
61489 06/09/2015 22:56:27 MTAZero CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
47675 19/07/2015 14:56:27 chomeo13 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 171 ms 5600 KB
45568 13/07/2015 18:46:17 phamhuan98 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 62 ms 3376 KB
45404 12/07/2015 23:00:03 tuank55 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 156 ms 5500 KB
44093 01/07/2015 13:54:43 johnwilson CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 187 ms 5404 KB
43730 28/06/2015 01:41:07 hungngoquoc CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 249 ms 7012 KB
43640 27/06/2015 03:16:00 aquariusnk CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
43639 27/06/2015 03:12:30 aquariusnk CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 156 ms 2972 KB
43324 25/06/2015 11:07:09 dhkhtn CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 109 ms 3760 KB
43160 24/06/2015 12:45:01 nxphuc CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 343 ms 14368 KB
43050 23/06/2015 21:18:49 mikelhpdatke CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 3300 KB
43049 23/06/2015 21:17:30 kieuquocdat123 CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 46 ms 3412 KB
43007 23/06/2015 14:47:17 the_c CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 358 ms 8040 KB
42991 23/06/2015 10:47:12 only_love97 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 249 ms 7012 KB
42981 23/06/2015 00:13:51 Algo CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 265 ms 6812 KB
42933 22/06/2015 20:43:16 farmerboy CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 187 ms 7720 KB
42900 22/06/2015 17:23:14 yurilover172 CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 234 ms 8864 KB
Back to Top